Interview
Læsetid: 10 min.

Det borgerlige Danmark er der, hvor man går op i håndbold

Borgerlighed handler om, at der ikke bare kommer en eller anden og rydder dit lort op. Det må du selv gøre, mener Henrik Dahl (LA). Danmark er ifølge ham gennemsyret af en velfærdsideologi, der fjerner det personlige ansvar og avler sociale tabere. Han har dog svært ved at sætte fingeren på, hvad det er, der samler de fire borgerlige partier i Folketinget
Danmark avler sociale tabere, fordi landet er blevet gennemsyret af en velfærdsideologi, der fjerner det personlige ansvar, lyder det fra LA’s Henrik Dahl.

Danmark avler sociale tabere, fordi landet er blevet gennemsyret af en velfærdsideologi, der fjerner det personlige ansvar, lyder det fra LA’s Henrik Dahl.

Chresten Bergh

Indland
29. januar 2018

Nogle dage vågner Henrik Dahl (LA) og føler sig som verdens ældste, sureste mand.

Det kan for eksempel være, når han kommer til at tænke på, at der findes mennesker, som smider skrald i Kongens Have og forventer, at der bare kommer »en mand« og samler det op for dem.

Eller at skolesystemet er fyldt med forældre, som mener, at deres barn lider af stress, fordi de er bagud med tre fysikafleveringer.

På den slags dage må det liberale folketingsmedlem virkelig tage sig sammen for at overbevise sig selv om, at verden ikke er ved at gå under i dekadence, ansvarsfralæggelse og den særlige form for velfærdsafhængighed, som, han mener, gennemsyrer Danmark.

Det er på den slags dage, han føler sig allermest borgerlig, fortæller han.

Dermed er vi ved at være fremme ved det egentlige formål med interviewet. Nemlig at nå ind til kernen af, hvad det vil sige at være borgerlig i Danmark i 2018.

Information har inviteret sig selv til en kop kaffe hos Liberal Alliances ordfører for uddannelse og afbureaukratisering, Henrik Dahl, for at finde svaret.

Bagtæppet for samtalen er de seneste måneders åbne opgør mellem regeringen og støttepartiet Dansk Folkeparti, som har afsløret sprækker i det borgerlige fundament.

Spørgsmålet er, om liberalisterne i LA kan finde fælles fodslag med de nationalkonservative DF’ere. Findes der overhovedet en borgerlig blok længere? Og hvad er i så fald de borgerlige partiers fælles mål?

Det har vi kredset om i godt en time uden at nå frem til det helt store (Henrik Dahl fremhæver regeringens gode samarbejde med DF på uddannelses- og kulturområdet, men mener ikke, det er så slemt, at LA ikke kan komme igennem med de historisk store skattelettelser, som ellers er partiets primære mærkesag: »Jeg græder mig da ikke i søvn over, at andre partier ikke synes, de skal realisere vores partiprogram«), da samtalen pludselig falder på håndbold.

Håndboldteorien

– Du har i dit tidligere arbejde som sociolog tegnet forskellige livsstilsgrupper og arketyper. Hvad kendetegner egentlig den borgerlige mønsterborger i dine øjne?

Henrik Dahl tænker sig om.

»Altså … Jeg har sådan en teori, som, jeg understreger, er meget lommefilosofisk, men den går ud på, at når man ser ud over hele Danmark, så kan man se, at i de dele af landet, hvor folk går op i at spille håndbold med liv og sjæl, der står det ikke så dårligt til. Der er alt godt.«

– Håndbold?

»Ja, de dele af landet, hvor man virkelig går op i at spille håndbold, der fungerer det civile samfund rimeligt godt, sygefraværet er rimeligt lavt, folk synes ikke, de skal ligge det offentlige til byrde, og hvis man falder, skal man rejse sig og alt sådan noget.«

»Og så er der de dele af landet, hvor man ikke går så meget op i håndbold, og der er jeg mere bekymret. Der tænker jeg uha uha, der kniber det med den sociale sammenhængskraft. Der ser man mere til staten, når man har problemer, ’der må komme en mand og gøre noget’ og så videre. Det er meget, meget lommefilosofisk, men det er noget, jeg har tænkt meget over.«

– Hvad hænger det sammen med?

»Det hænger sammen med, at du har et velfungerende civilsamfund. Det, som håndbold er en indikatorværdi på, er et civilsamfund, der fungerer.«

– Og hvad kendetegner et velfungerende civilsamfund?

»For at et civilsamfund kan fungere, så skal der være nogle mennesker, som vil civilsamfundet. Der skal være nogen, der vil foreningslivet, og de aktiviteter, der er på den vej, hvor man bor. Der er bare en kritisk masse af mennesker, der på en måde har en positiv indgang til civilsamfundet. Og i det civilsamfund har man også nogle ideer om, at man ikke skal pjække, og at man ikke bare skal henvende sig på kommunekontoret for ingenting. Alle sådan nogle grundborgerlige værdier. De trives jo bare der.«

»Det er en del af landet, hvor det første, man kigger på, ikke er staten. Og så er der nogle andre steder, hvor det første, man kigger på, er staten.«

– København for eksempel?

Henrik Dahl nikker.

»Den rødeste by i Danmark. Der er det første, man kigger på, ofte staten.«

– Hvorfor er det gået så galt her?

»Det er, fordi folk går og sviner i Kongens Have, og så regner de med, at der kommer ’en mand’.«

– Men hvorfor regner vi med det?

»Ja, hvorfor fanden regner vi med, at der kommer en mand? Det er dybt bizart!« udbryder Henrik Dahl med en kluklatter.

– Men hvorfor?!

»Jeg ved det ikke! Folk har bare fået en idé om, at der kommer en mand. Det er jo forfærdeligt. Det gør der så også, fordi man ligesom har indrettet sig med, at der så kommer en mand. Men folk i Ribe, hvor jeg bor, de regner sgu ikke med, at der kommer en mand. Så kommer deres nabo eller deres far eller et andet stakkels menneske, der skal bukke sig ned, ikk’? Så synes man ikke rigtig, at man kan være bekendt at smide et eller andet lort, når man kender ham, der skal bukke sig ned. Hvorfor skal han det? Man kan jo for fanden selv samle det op.«

»Men alle de der venstreorienterede abekatte, der bare smider deres lort i Kongens Have, de regner med, at der kommer en mand. En eller anden, som vi har betalt for at bøje ryggen, så han må gøre det. Det er en mærkelig måde at gøre tingene på.«

Det er synd for alle

Håndboldteorien er på komisk vis et glimrende indkog af Henrik Dahls politiske idelogi og generelle menneskesyn: Folk må i videst muligt omfang klare sig selv, tage hensyn til andre og så i øvrigt lade være med belaste det offentlige unødigt, så der kan blive plads til dem, der for alvor har brug for velfærdsstaten.

Henrik Dahl »tror virkelig meget på mennesket« og på et samfund, hvor man får, hvad man har fortjent. Derfor bør det i hans øjne for eksempel være »meget sværere« at komme ind på gymnasiet.

Dét er borgerlige dyder, mener han. Desværre, indvender han, er der endnu meget langt fra hans vision for et borgerligt drømmesamfund til dagens Danmark, som i hans øjne er befolket af velfærdshypokondere og pylrede overformyndere.

»Danmark er et land, der er fuldstændig gennemsyret af velfærdsideologi,« udbryder han, da jeg spørger, om han synes, Danmark er et borgerligt land.

»Velfærdsideologien er socialismens efterfølger. Der er ikke særligt meget socialisme tilbage i Danmark. Socialisme i dag er offentlig sektorisme eller velfærdsideologi.«

Velfærdsideologien er ifølge Henrik Dahl beslægtet med teorien om »den herskende klasse«, som tidligere nationaløkonom, professor i socialpolitik og rådgiver for Stauning, Jørgen S. Dich, skrev en bog om i 1973. Teorien går kort fortalt ud på, at der findes en magtfuld klasse af offentligt ansatte, som bruger sin magt til at udbrede en humanistisk ideologi, der får den offentlige sektor til bare at vokse og vokse. Det tilgodeser i sidste ende de offentligt ansatte selv og gør os alle til velfærdsnarkomaner.

»Du har en ideologi, som på det menneskelige plan har den her mærkelige subjektløse humanisme. Man siger, ’vi er humanister, men mennesket kan ikke redde sig selv’. Mennesket kan kun blive reddet af en kæmpestor socialstat, hvor der er en hel masse mennesker ansat. Du har tryllet subjektet væk, så der ikke er nogen, der er herre i deres eget liv, og der er ikke nogen, der rigtig har noget ansvar for noget som helst,« siger Henrik Dahl.

Som eksempel nævner han debatten om de flere end 1.000 unge mennesker, der er blevet sigtet af politiet for at dele børnepornografisk materiale på nettet.

»Så melder der sig nogen, der synes, at det er synd for dem. Det er synd for krænkerne. Det er helt mærkeligt.«

For det andet og for det tredje er det en myte inden for velfærdsideologien, at offentligt ansatte er underbetalte, og at de sociale ydelser i Danmark er lave, mener Henrik Dahl.

I det hele taget har ’den herskende klasse’ haft held til at udbrede en idé om, at den offentlige sektor er underfinansieret.

»Det kan den jo pr. definition ikke være. Den er en af de største i hele verden!«

Velfærdshypokonderen

Den omklamrende socialstat avler en type af borgere, som ikke kan tage ansvar for sit eget liv, mener Henrik Dahl.

»Der opstår en social karakter, som definerer sig selv som offer eller en, der skal have en diagnose og ikke kan selv. Det er en social karakter, som jeg virkelig synes er kedelig at udvikle. Den borgerlige socialkarakter er en person, som tager ansvar for sig selv, planlægger sit liv og så videre.«

– Men nogle mennesker har vel brug for hjælp og kan ikke bare hjælpe sig selv. Er det ikke vigtigt, at staten kan træde til der?

»Jo, selvfølgelig. Men sundhedsvæsenet er jo ikke lavet til hypokondere. Det er lavet til syge mennesker. Når du har det her system, så frister det også en hel masse mennesker til metaforisk set at gøre sig selv til hypokondere, og pointen er også i det rigtige sundhedsvæsen at få kylet hypokonderne ud, så vi kan få hjulpet dem, der er syge.«

– Bruger du det som metafor for hele velfærdssystemet?

»Ja, der er en form for velfærdshypokondri, som du også bliver nødt til at gøre op med. Du kan ikke hjælpe dem, der har behov, hvis ikke du kan få velfærdshypokonderne kylet på porten.«

– Hvad er det helt præcist, velfærdshypokonderne gør?

»De finder jo ud af, at de er ofre, det er synd for dem, og de kan ingenting.«

– Hvor ser man det?

»Det ser man da alle mulige steder. Alle mulige professionelle organisationer klager over den enorme efterspørgsel på diagnoser for eksempel.«

– Dansk Folkeparti vil jo gerne have højere vækst i det offentlige forbrug, og de vil ikke være med til skattelettelser. Hvordan kan I samarbejde med dem om at bekæmpe velfærdsafhængigheden?

»De vil også mange forskellige ting. Det kommer an på, hvem du snakker med.«

– Er det holdbart for jeres regering at have et støtteparti, som vil have den vækst i den offentlige sektor, og som samtidig ikke vil give jer de skattelettelser, som I gerne vil have?

»Jamen altså, vi skal jo få tingene til at fungere. Det er folket, der har givet os Folketinget, og så regerer vi landet ud fra det.«

– Men giver det ikke et meget snævert manøvrerum for jer som regering?

»Jo. Men det er jo vilkåret.«

For civiliseret

Henrik Dahl mener ikke, at man kan definere en »borgerlighed«, som alle de borgerlige partier og vælgere vil være enige om.

»Men i de fire blå partier er der en selvforståelse af, at der er noget, der hedder borgerlig politik. Og der er et ønske i alle fire partier om, at vi skal lave noget fornuftig og pragmatisk borgerlig politik.«

Bogerlig politik er sådan noget, siger han, hvor man ser på balancen mellem stat, marked og civilsamfund. Staten må ikke blive for stor, tingene kan godt klare sig i markedet og civilsamfundet, og så er der mange borgerlige, der er enige om, at skatten ikke skal være højere end højst nødvendigt.

»Skat er i et eller andet omfang et tegn på civilisation, men vi skal også passe på, at vi ikke bliver alt for civiliserede,« som han siger.

– Det med statens størrelse og skatterne er svært at få DF med på. Hvad er det, der samler jer i blå blok?

»Jeg synes, man skal tage det enormt stille og roligt. Der er jo ikke nogen partier i Folketinget, der er gået til valg på at virkeliggøre de andre partiers valgprogram.«

Henrik Dahl nævner uddannelsesområdet som et eksempel på, hvor der er forskel mellem de borgerlige partier og oppositionen. De borgerlige vil ifølge ham have en uddannelsespolitik, der lægger vægt på kundskaber, mens de røde partier går mere op i lighed.

– Vil det sige, at et parti er borgerligt, hvis man vil føre en meritokratisk uddannelsespolitik?

»Nej, men det er én af tingene i hvert fald. Det, der kendetegner de røde partier i de her år, er en næsten helt ekstrem lighedsorientering, som er så ekstrem, at jeg simpelthen må stå af.«

Fra extra small til small

Trods danskernes påståede velfærdshypokondri har borgerlige såvel som socialdemokratiske regeringer de seneste 20 år gennemført den ene reform efter den anden, der har sænket skatten og øget uligheden. Er Danmark ikke, lige så stille, ved at blive et borgerligt land?

Nej, mener Henrik Dahl. Marginalskatten er blevet sænket, men det samlede skattetryk er stadig det samme, siger han. Og selv om uligheden er steget, er Danmark stadig et af de mest lige lande i verden.

»Den er steget fra extra small til small. Det er ikke et problem.«

Venstrefløjens »ekstreme« lighedsdagsorden var en af årsagerne til, at Henrik Dahl meldte sig ind i Liberal Alliance efter fem år i Socialdemokratiet. Der var en værdikamp, der skulle udkæmps.

– Hvordan går det så med den værdikamp?

»Der er nok at lave. Den er ikke vundet,« siger Henrik Dahl.

Han synes dog, at der for eksempel er kommet mere fokus på at bekæmpe overflødigt bureaukrati, end da han blev valgt ind i 2015. Og så har værdipolitiske debatter som hele affæren om Fattig-Carina måske, trods alt, skubbet den folkelige seismograf en anelse længere til højre, medgiver han.

Men velfærdsideologien er svær at få bugt med.

»Det er en hård kamp. Der er stemmer i at gøre sig til talsmand for overdiagnosticering. Man kæmper jo mod den herskende klasse, og det er en hård modstander. Men derfor skal man jo ikke give op. Vi har da fået sat det på dagsordenen i nogle sammenhænge. Men der er godt nok mange, der kæmper i den modsatte retning. For at gøre velfærdsstaten endnu større, tilføre den endnu flere penge og bare give efter for den herskende klasses grådighed.«

Serie

Det borgerlige projekt

Det borgerlige Danmark har det svært. Nok har Lars Løkke Rasmussen regeringsmagten, men det ser stadig mere vanskeligt ud at bygge bro mellem Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Den storstilede skattereform måtte efter måneders slid og slæb lægges i graven, og det kan være svært at få øje på, hvad de nationalt orienterede DF’ere kan blive enige med liberalisterne i LA om.

Men hvad er så vejen frem for det borgerlige Danmark? Hvad er visionerne, og hvad bør være det store borgerlige projekt i dansk politik anno 2018?

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Eva Schwanenflügel

Den håndbold er sgu punkteret..
Det er det værste vås, jeg længe har læst.

Luise Ekberg, Per Nielsen, Karsten Lundsby, Jan Damskier, Fam. Tejsner, Frede Jørgensen, Torben K L Jensen, Torben Skov, kjeld jensen, Mikkel Kristensen, Erik Nissen, Niels Duus Nielsen og Lars Rasmussen anbefalede denne kommentar
Lars Rasmussen

Curiouser and curiouser...

For to år siden var det borgerlige Danmark dér, hvor man spillede håndbold.

I dag er det borgerlige Danmark dér, hvor man går op i håndbold.

The times they are a-changin’...

Luise Ekberg, Fam. Tejsner, David Zennaro, Steffen Gliese, Torben Skov, Niels Duus Nielsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Lars Rasmussen, jeg har ladet mig fortælle, at i de Nordsjællandske egne går man op i basket, ishockey, tennis, ridning, badminton, golf, sejlsport, kajakroning, skøjteløb, judo, tai-chi, yoga, fitness, walkaton, triatlon, mountainbike, casino, bridge, vandski, dykning og vinsmagning -
MEN IKKE HÅNDBOLD !!
Så forstår man da bedre, at de rigeste mangler gå-på-mod, ansvar, samfundssind, og at de er blevet fuldstændig velfærdshypokondriske... Endelig faldt tiøren, pyha..

Luise Ekberg, Flemming Berger, David Zennaro, Torben K L Jensen, ingemaje lange, kjeld jensen og Lars Rasmussen anbefalede denne kommentar
Kirsten Lindemark

Kære Henrik Dahl,
Jeg er en “venstreorienteret abekat”, der samler “”mit lort” op efter mig. Og så taler jeg normalt ordentligt i offentligt rum, fordi forurenende tale forurener
omgivelserne. Også mennesker inden i.

Lars Løfgren, Luise Ekberg, Eva Schwanenflügel, Kjeld Jensen, Karsten Lundsby, Viggo Okholm, Flemming Berger, Hans Larsen, Gert Hansen, Elisabeth Andersen, David Zennaro, Torben K L Jensen, Anders Reinholdt, ingemaje lange, Steffen Gliese, Torben Skov, Jørgen Tryggestad, Arne Lund, kjeld jensen, Tue Romanow og Benny Larsen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Kirsten Lindemark,
Du misser helt den punkterede håndbold ;-)

Johnny Werngreen

Her er et sørgeligt eksempel på, hvad der kan ske med en ellers velfungerende hjerne, når den skal proppes ned i en ideologi. En af de ting, man hyppigt ser, er, at perspektiveringsevnen forsvinder, og generaliseringstrangen tager over. Hvis der passerer 1000 gennem Kongens Have, og 10 af dem smider affald, hvor det ikke hører hjemme, er det alle 1000, der er nogle grisebasser. En anden mærkværdighed er troen på, at politik bør handle om, at der er en side, eller fraktion, der skal vinde. Hvis nogle vinder en værdikamp, hvad det så er, hvem er så og hvad så med taberne? Hvor er det åndeligt fattigt ikke at kunne skelne mellem det, vi kan være fælles om, og det, der bør være privat, og ej heller kan forstå, at det ofte er ideologiers politiske udmøntning, der forårsager, at nogle mennesker er ligeglade med affaldskurve, og andre gemmer deres penge, fordi de ikke ønsker af bidrage til fællesskabet.

Luise Ekberg, Egon Stich, Karsten Lundsby, hannah bro, Flemming Berger, Daniel Joelsen, Jørgen Wassmann, Herdis Weins, Elisabeth Andersen, Anders Reinholdt, kjeld jensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Tino Rozzo, Werner Gass, Frede Jørgensen, Tue Romanow, Kirsten Lindemark, Niels Duus Nielsen, Lise Lotte Rahbek og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Johnny Werngreen,
En anden ting Henrik Dahl overhovedet ikke tager i betragtning når han kritiserer det såkaldte "røde København", er alle de tilflyttere fra andre landsdele der hober sig op hvert evig eneste år I byernes by.

Eva Schwanenflügel

Eller hvad med Roskilde Festivalen, den mest ildelugtende og teltplagede by?
Vi må nok lave nogle armbøjninger for idioti her.

Lise Lotte Rahbek

Henrik Dahl kunne med gavn lave årsagsanalyser,
hvor han stiller spørgsmål bagudrettet i sine kritikpunkter af mennesker og samfund.

F.eks:
1) Hvorfor tror de affaldssmidende mennesker, at der kommer 'en mand' og samler op efter dem?

2) Hvad skal der til for at mennesker går op i håndbold og foreningsliv?

3) Hvordan kan en politiker skelne mellem en syg person og en hypokonder-person?
3.a) Kan en læge skelne mellem en hypokonder og en syg?
3.a.a) Hvad er hypokondri, hvis det ikke er en sygdom?

4) Hvad er det der karakteriserer et samfund, hvor politikere mener sig i position til at karakterisere borgerne som enten park-svin eller hypokondere, som ikke tager ansvar for eget liv?

Luise Ekberg, ulla enevoldsen, Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Flemming Berger, Daniel Joelsen, Frede Jørgensen, Tue Romanow og Kirsten Lindemark anbefalede denne kommentar
Frede Jørgensen

Henrik Dahl er hverken værre eller bedre,
end de andre tosser fra LA

Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, John S. Hansen og kjeld jensen anbefalede denne kommentar
Jan Henrik Wegener

Der blev så ikke stillet det spørgsmål hvorfor det egentlig er så påkrævet at finde ind til en eller anden "kærneborgerlighed". Andre opstiller tilsyneladende et tilsvarende mål for noget der hedder "venstrefløjen". Men kan det være ok ikke at se helt klart hvad "essensen" af "borgerlighed" eller "venstreorienterethed" er? Måske endda se det som mindre afgørende.

Eva Schwanenflügel, Kirsten Lindemark og ingemaje lange anbefalede denne kommentar

LA som et borgerligt parti? Jeg må le. Ha ha. Og at det velfærdshypokondriske system overhovedet tillader et sådant spild af uddannelsesressourcer på hr. Dahl er jo ikke helt forståeligt i LA's egen optik.

ulla enevoldsen, Eva Schwanenflügel og kjeld jensen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

En bemærkning til -"»Men alle de der venstreorienterede abekatte, der bare smider deres lort i Kongens Have, de regner med, at der kommer en mand. En eller anden, som vi har betalt for at bøje ryggen, så han må gøre det. Det er en mærkelig måde at gøre tingene på.«"- Hvis alle der sviner i parker og andre steder - herunder virksomhedsejere - er venstreorienterede abekatte så er det underligt at "vi" har en borgerlig regering , de kan da ikke få stemmer nok, når alle der sviner er venstreorienterede abekatte.
MEN er det vel mere en borgerlig "dyd" at regne med at der kommer folk der gør rent efter dem. Tyende og herskab.

ulla enevoldsen, Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Hans Larsen, Elisabeth Andersen, ingemaje lange, Lise Lotte Rahbek og Torben Skov anbefalede denne kommentar

"Borgerlighed handler om, at der ikke bare kommer en eller anden og rydder dit lort op."
OK, Henrik Dahl hvornår begynder det borgerskab, du nu tilhører - efter nogle års udflugt til venstrefløjen - at rydde op efter jer og jeres venner, sponosrer m.fl. Det gælder fx. dine amerikanske militære venner, der har efterladt årtiers militære skrot i Grønland. Og det gælder kemikalierresterne fra fx Grindstedværket og mange andre virksomheder,
Borgerlige/socialdemokratiske - og ofte er det ét fedt - regeringer har virkelig forsømt, at rydde op efter sig. Fortidens synder hviler tungt, så kom nu i gang i stedet for at mobbe din fortid.

Luise Ekberg, Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Flemming Berger, Rasmus Knus, Anders Reinholdt, Dorte Sørensen, Kirsten Lindemark, Lise Lotte Rahbek og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det er jo netop velfærdssamfundet, der inddrager flere og flere i den borgerlige offentlighed - ved igennem solidariske offentlige løsninger at sikre alles adgang til kunst, kultur, sport og alt muligt andet, som folk igangsætter, men som fællesskabet støtter. Det er jo, hvad velfærdssamfundet går ud på: at give de mange adgang til det, som før var forbeholdt de få.

Lars Løfgren, Eva Schwanenflügel, Anders Reinholdt og Kirsten Lindemark anbefalede denne kommentar
John S. Hansen

Husker hvordan alle vi små venstreorienterede skatteydere måtte rydde op efter finanskapitalismens borgerskab, med bankpakker osv. !

Lars Løfgren, Luise Ekberg, ulla enevoldsen, Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Flemming Berger, Arne Lund, Elisabeth Andersen, Rasmus Knus, Anders Reinholdt og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Det værste svineri, jeg nogensinde har set var, da jeg kom forbi Fælledparken efter 1.maj-"festlighederne".

René Arestrup

Kunne man måske udvide det personlige ansvar til også at indbefatte:
-Ansvar for sine medmennesker, herunder ikke mindst aktiv afstandstagen til udnyttelse, fornedrelse og ligegyldighed
-Ansvar for vores fælles miljø, først og fremmest ved at erkende, at værdi og værdiskabelse ikke kun handler om penge, materialisme og forbrug.
-Ansvar for det fællesskab, der bla har beredt vejen for at nogle mennesker er blevet styrtende rige
-Ansvar for de problemer, der er på den anden side af hækken, hvad enten det handler om et menneske i nød eller den globale opvarmning.

ulla enevoldsen, Eva Schwanenflügel, Flemming Berger, Erik Nissen, Herdis Weins, Elisabeth Andersen, Dorte Sørensen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Morten Bo Johansen

Henrik Dahl, tidligere SF ...

Det nu mange år siden Dahl har været i nærheden af SF.

René Arestrup

@Leo Nygaard
Jeg er udmærket klar over, at jeg bevæger mig på et kollektivt - og dermed også lidt abstrakt niveau. Men når HD, som politiker, taler om personligt ansvar, synes jeg det er rimeligt at pege på alt det, han er blind for - eller synes er uvæsentligt. Han er vel forpligtet på det han siger - og dermed også på det han undlader at sige?
Dermed ikke sagt, at HD ikke har nogle væsentlige pointer, de fremstår blot en anelse amputerede i en bredere diskussion om ansvar. Og det gælder ikke mindst fordi HD faktisk ER politiker.

Morten Bo Johansen

Det nu mange år siden Dahl har været i nærheden af SF.

Det er 15 år siden. Jeg har blot aldrig forstået hvordan man som voksent og modent menneske kan svinge så meget politisk.

Engang var Henrik Dahl en glimrende forfatter, hvis samfundscauserende bøger, jeg læste med glæde. "usynlige steder" står stadigt i min bogreol.
Men hold da op, hvor han er blevet firkantet efter at være blevet politiker.
Og hvordan en hjerne, der faktisk kan analysere og en person, der faktisk sætter pris på de gamle borgelige dyder såsom ordentlighed og redelighed i forhold til sine medmennnesker kan ende i LA - det fatter jeg ikke.
Man kunne, når man kender hans personlige historie, få den tanke, at det er en tøsefornærmet reaktion på private forhold og/eller ren og skær opportunisme - men skam få den, der tænker så om et andet menneske , især en politiker.

Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby og John S. Hansen anbefalede denne kommentar
Daniel Joelsen

En af de største svinerier jeg nogensinde har oplevet, var da der forsvandt 12 mia kr fra statskassen til refusion. Og helt uden konsekvenser for hverken ministre eller embedsmænd. Man kunne have renset parker i 100 år for disse penge.

Lars Løfgren, Luise Ekberg, ulla enevoldsen, Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Flemming Berger, Dorte Sørensen og John S. Hansen anbefalede denne kommentar
Torben Ethelfeld

Her er et klip, hvor Hr. Oliver fortæller om en af den slags personer, der ikke gider samle sit skrald op "når nu der er ansat pedeller til det".
https://www.youtube.com/watch?v=AQ2noQY5kRQ
men det er nok ikke ham Hr. Dahl tænker på.... forkert politisk retning.

Eva Schwanenflügel og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Mikael Velschow-Rasmussen

Det er da imponerende, hvad Hr. Dahl slipper afsted med at sige !

Et par stykker:
1. "... der findes mennesker, som smider skrald i Kongens Have og forventer, at der bare kommer »en mand« og samler det op for dem".
- og gentaget -
2. "Men alle de der venstreorienterede abekatte, der bare smider deres lort i Kongens Have, de regner med, at der kommer en mand. En eller anden, som vi har betalt for at bøje ryggen, så han må gøre det. Det er en mærkelig måde at gøre tingene på".

Er det ikke lidt lis'som; "tyv tror hver mand stjæler"
eller; "den der lugte prutten kan - det er pruttens ejermand" :-)

I hele min omgangskreds - og vel egentligt specielt i den venstreorienterede del - smider vi da skrald i de dertilhørende affaldsspande eller lignende. Jeg ka' faktisk ikke konkludere andet end, at Hr. Dahl må ha' et skjult ønske om at smide om sig med affald.

*****

3. "Henrik Dahl nævner uddannelsesområdet som et eksempel på, hvor der er forskel mellem de borgerlige partier og oppositionen. De borgerlige vil ifølge ham have en uddannelsespolitik, der lægger vægt på kundskaber, mens de røde partier går mere op i lighed".
- og gentaget -
4. "Det, der kendetegner de røde partier i de her år, er en næsten helt ekstrem lighedsorientering, som er så ekstrem, at jeg simpelthen må stå af".

Det er da noget frygteligt sludder !
- Det er lige muligheder der er vigtigt.
Hvilket jo også altid genererer det bedste samlede resultat, idet man får udnyttet talentmassen bedst muligt.
Man skal så efterfølgende bruge skatten til at lave omfordeling, så ikke uligheden bliver for stor.
(hvis vi altså skal vælge at blive indenfor rammerne af det system vi eksisterer i ... :-) ... )

Jeg har da aldrig hørt andet end, at uddannelse er vigtigt, og at det er vigtigt, at vi prøver at give alle lige muligheder til at vælge og forfølge den rigtige uddannelse for dem.

Det er lidt irriterende at Hr. Dahls gentagne brug af "strawman fallacies" ikke påpeges af Information.

Luise Ekberg, Eva Schwanenflügel og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar

@David Joelsen, de 12 mia DKK "forsvandt" ikke bare. De blev aktivt sendt af sted af SKAT-medarbejdere, delvis mod returkommission. "Undskyldningen" for at det kunne ske: personalemangel...! Men man havde faktisk ansat flere medarbejdere, som var under oplæring i den pågældende afdeling, for at kunne nå at honorere alle de falske anmodninger om refusion af udbytteskat. Og SKATs egen opfattelse: ingen har noget ansvar - og placering af et evt ansvar vil kræve afhøring af langt over hundrede chefer og medarbejdere... Personalemangel? Næh: uduelighed! De hundrede medarbejdere og chefer kunne man passende stikke en fyreseddel - sådan en rigtig fyreseddel, som dem man anvender i den private sektor!

Og så burde skiftende regeringer erkende, at det ikke fungerer med skatteministre, som enten er ringvrag eller ikke er blevet tørre bag ørerne!

Helene Kristensen

Hvad der samler de fire borgerlige partier. Grådighed og den nemme adgang til at fordele samfundets penge til egne venner.

ulla enevoldsen, Eva Schwanenflügel, Frede Jørgensen, Karsten Lundsby og John S. Hansen anbefalede denne kommentar
John S. Hansen

@Winther
Det var personale nedskæringer som var en væsentlig årsag. Man skar ned med en god smag i munden - for skat var ondt , set med borgerlige øjne! Målet er nået. Man har svækket befolkningens tillid til Skat. Det hele sejler. og mon ikke Foghs våde drøm om nattevægter staten bliver en realitet. Det tror jeg desværre!!Returkommissionen til Svend udgjorde en meget lille del. Og at fyre menige medarbejdere i den sammenhang ville vist ikke være retfærdigt!. Det er ledelsen som er ansvarlig. Både den politiske og embedsmandsdelen samt horden af direktører. Der tales altid om det "store ansvar" når man skal legitimere de eksorbitante aflønninger af ledere. Men sagen er den, at der er meget få steder i samfundet hvor ordet ansvar klinger så hult som når det anvendes i forbindelse med ledere - for uden konsekvens: intet ansvar!!

Og de forbilledlige fyringer af ledere i det private erhvervsliv har jeg svært ved at se for mig. På den måde har NPM medført nogenlunde ens principper for afsked med ledere i henholdsvis det offentlige og private: de får en millionstor aftrædelsessum uanset hvor meget de har kvajet sig/været inkompetente f.eks. den ledelse i Danske bank som tabte en miliard på eventyret i Irland.

Jørgen Wind-Willassen

Tak for indsparket - nå nej kastet. Håndbold danmark - godt set.
Henrik D er lige ved at få mig til at melde mig ind i Liberal alliance.
Indtil jeg kommer i tanke om den siddende udenrigsminister.
Så slutter den lyst.

@John S Hansen, jeg har ikke hørt om nogen politikere - borgerlige eller røde - som ikke hellere vil ødsle 12 miaDKK væk på motorveje, forsvar, sygehuse, "velfærd" eller hvad ved jeg, end at sende dem afsted til en svindler i Dubai. Så det argument holder ikke!

Fogh var blandt de største syndere, hvad angår stigninger i det offentlige forbrug - der var sgu ikke noget minimalstat over ham.

Der har helt sikkert være talrige uduelige chefer og medarbejdere involveret i at sende pengene afsted og bortforklare de uforklarlige stigninger i udbytteskatsrefusioner - til sidst var 98% af alle refusionsanmodninger svindel. Det kræver sgu ikke ret mange ressourcer at finde ud af, at den er gal.

En så kolossal omgang uduelighed var aldrig forekommet i den private sektor. Folk var blevet fyret længe før de havde kunnet nå at lave så mange ulykker. Men i det offentlige er mangel på ansvarsfølelse og ansvarstagen normen, og selv når folk er åbenlyst uduelige, kalder det ikke på anden reaktion end højst en forflyttelse til et andet kontor på gangen med samme løn, pension osv. Der er absolut ingen konsekvens af uduelighed - hvilket er et klart signal til hele organisationen.

Enhver fejl, enhver mangel på omtanke afføder kun en reaktion: krav om flere ressourcer!

ulla enevoldsen

CEPOS og Henrik Dahls omfordelingsparti - fra arbejdende fattig til rig finanselite (og deres netværk og samarbejdspartnere) - er så glad for civilsamfundet, at de helst så at alle var frivillige, i håndboldklubber, på hospitaler, på skoler og eksempelvis på biblioteket, som de også forsøger at ændre med deres elendige markedsreligiøse Ayn Rand-anskuelse. På bibliotekerne har de udviklet en frivillighedskampagne, blandt andet faciliteret og betalt af CEPOS, det kunne man læse på folderen, at tænketanken CEPOS - som er en lobbyorganisation for den rige elite - var en af de ansvarlige for frivillighedskampagnen. Det er også smart: lønnen trykkes jo flere frivillige, jo færre ansatte. Jo mere kæmper de tilbageværende ansatte om arbejdet. I 'det røde København' arbejder børn/ unge under 18 i Dansk Supermarkeds filialer, ejet af Salling og Mærsk-imperier og aflæggere heraf. Også aktiverede arbejdsløse og syge sendes ud i alskens jobs uden løn, gratis tvangsarbejde kan man sige. De er ganske vist ikke frivillige, men med til at etablere og udbygge løntrykkeriet, så den samlede gruppe udhuler almindelige ansattes sikkerhed og rettigheder. Det er ægte 'borgerlig' politik. Med en sætning: LA er et omfordelingsparti, der altså omfordeler fra almindelig eller fattig til rig elite.
Og hvem lægger i øvrigt samfundet til last? Det gør ikke de små fisk, der har betalt skat hele deres liv i forventningen om en gensidig samfundskontrakt. Det gør derimod de store fisk, der udsuger og lænser det, vi andre har betalt til. De ligger samfundet til enorm last med deres skatteudsugning, skatteflugt samt ødelæggelse og salg af den offentlige sektor. Det burde blive retsforfulgt. At det er lovligt, vidner om hvem, der har ret til at skrive og vedtage lovene, nemlig selvsamme elite. Når jeg skriver elite mener jeg ikke dannelsesmæssig elite, men finanselite og det har intet med ægte dannelse at gøre, hvilket demonstreres her. Med mindre man anser trumpisme-light for at være dannet.

Lars Løfgren, Luise Ekberg, John S. Hansen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
John S. Hansen

@Winther
Hvis målsætningen langsigtet er at amputere velfærdssamfundet, så er det ikke en dårlig "investering" at lade SKAT falde fra hinanden. Alle "ansvarlige" på ledelsesniveau vidste hvad der foregik. Vi andre kunne gå rundt i kulissen og råbe "den er gal" - det var vi flere i 0`erne som gjorde!!

Du har ret i, at Fogh som den opportunist han var/er, meget hurtigt fik gemt sit litterære være "Fra velfærdsstat til minimalstat" langt væk. Men ikke fordi han havde opgivet drømmen om at nedbryde (velfærds)samfundet, bestemt ikke!

Jeg vil ikke skyde på de menige i den offentlige sektor - de kan , og bliver fyret for et godt ord. Ledelsen i den offentlige sektor derimod bliver næsten kun "fyret" med store fratrædelsesbeløb i ryggen. Og der ligner de nu den private sektor - NPM at its best!!!

John S. Hansen

@Ulla E.

Der er som talt ud af min mund. Well put!

John S. Hansen

Litterære værk!