Læsetid: 2 min.

Hvis EU skal betale for tvangsudsendelser, skal der en læge med på flyet

Selv om Lægeforeningen opfordrer danske læger til ikke at medvirke til tvangsudsendelser, kræver EU’s grænseagentur Frontex, at mindst én læge skal medvirke til fælles flytransporter af udviste udlændinge, hvis de skal betale regningen
25. januar 2018

Hvem skal nu betale …? Det kan være et spørgsmål om økonomi, der har fået Rigspolitiet til så kraftigt at modsætte sig offentliggørelse af navnene på de læger, der medvirker til tvangsudsendelser af afviste asylansøgere. Som Information tidligere har beskrevet, så har Rigspolitiet fremført i en sag om aktindsigt i lægenavnene, at en offentliggørelse af navnene på de deltagende læger i sidste ende kunne risikere »helt at forhindre« tvangsudsendelser.

Argumentationen fra politiets side har været, at hvis det blev kendt hvilke læger, der trodser Lægeforeningens Etiske Udvalgs anbefaling om ikke at deltage i tvangsudsendelser, så ville de pågældende læger formentlig afstå fra at deltage, særligt hvis de f.eks. blev udsat for trusler eller hærværk. Og så ville det kunne betyde, at Rigspolitiet ikke længere kunne gennemføre tvangsudsendelserne.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.

Prøv en gratis måned og få:
  • Alle artikler på information.dk
  • Annoncefrit information.dk
  • E-avis mandag til lørdag
  • Medlemsfordele
0,-
Første måned/herefter 200 kr/md. Abonnementet er fortløbende.
Prøv nu

Allerede abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • David Zennaro
  • Katrine Damm
  • Johanna Haas
  • Oluf Husted
  • Eva Schwanenflügel
David Zennaro, Katrine Damm, Johanna Haas, Oluf Husted og Eva Schwanenflügel anbefalede denne artikel

Kommentarer

Eva Schwanenflügel

Det vil altså sige, ifølge artiklen, at lægerne medvirker anonymt fordi de er bange for repressalier.
Men hvis de nægtede at medvirke, ville tvangsudsendelser slet ikke finde sted. De kan således ikke undskylde sig med, 'at hvis ikke jeg medvirker, så bliver det værre for den tvangsudsendte'.
Det har også tidligere været dokumenteret, at lægernes honorar er ganske betydeligt i forhold til indsatsen. Et forhold der kunne ændres ved at aflønne med en fast lav sats.
Tilbage står man med det indtryk, at nogle få læger trodser deres etiske fordring, sålænge de kan forblive anonyme, og sålænge de tjener kassen på tvangsudsendte asylansøgere.
Og at deres virke er stik imod lægeløftet.

David Zennaro, Elisabeth Andersen, Henrik L Nielsen, Katrine Damm og Johanna Haas anbefalede denne kommentar

Asylret henvendte sig i sin tid til Lægeforeningen og bad Lægeforeningens etiske råd tage stilling til, om lægers medvirken ved tvangsudsendelser var foreneligt med lægeløftet. Dette gjorde vi på baggrund af en konkret og meget rystende sag om tvangsudvisning til Afghanistan af en svært psykisk syg asylansøger. Asylret skrev meddelelse om sagen og bad i denne meddelelse læger om at rette henvendelse til Lægeforeningen, hvis de mente, at de lægelige omstændigheder i forbindelse med tvangsudvisningen var i strid med lægeløftet. Sagen blev efterfølgende taget op af medierne.
Lægeforeningen udsendte efter grundige overvejelser sin etiske anbefaling til sine medlemmer. Helt Uanset Danmarks ønske om økonomisk kompensation gennem Frontex for udgifter forbundet med tvangsudvisninger af Danmark er Lægeforeningens anbefaling til sine medlemmer fortsat gældende og er begrundet i tungtvejende lægeetiske overvejelser samt internationale forpligtelser:
"”Lægeforeningen ønsker at tilkendegive, at lægers opgave er at yde lægehjælp, hvor lægehjælp er nødvendig. Lægers opgave er ikke at medvirke til eller at legitimere myndighedsudøvelse. Læger kan som medfølgende ved udsendelser af syge asylansøgere eller ansøgere, der udvises under tvang, få en problematisk og uklar rolle, hvor lægen af den udviste kan blive opfattet som myndighedsudøver, hvilket kan svække tilliden til lægen og lægestanden generelt. Lægen selv kan også komme til at befinde sig i loyalitetskonflikter, hvor hensynet til patienten kommer i konflikt med politiets ønske om at gennemføre en udvisning. Lægeforeningen har derfor truffet beslutning om at anbefale læger ikke at medvirke ved transport af afviste asylansøgere. I lighed med den norske lægeforenings overvejelser, finder Lægeforeningen, at det i konkrete tilfælde kan være relevant at anmode læger om, forud for transporten, at vurdere asylansøgerens helbredsforhold samt udarbejde attest omkring disse helbredsforhold.
Denne rolle som sagkyndig har lægen i andre sammenhænge på begæring af myndigheder, f.eks. ved udarbejdelse af statusattester for kommuner, blodprøvetagning i sager om promillekørsel m.v. En evt. vurdering af den afviste asylansøgers helbredstilstand bør ske forud for udsendelse. Når det gælder deltagelse i selve transporten, finder Lægeforeningen, at lægen får en problematisk rolle. Hvis det af medicinske årsager vurderes, at en læge bør medvirke ved transporten, finder Lægeforeningen, at den attestudstedende læge bør erklære, at personen ikke tåler transport. Det er Lægeforeningens vurdering, at eventuel administration af beroligende midler under transporten er i strid med Lægeforeningens Etiske regler §§ 1 og 2 og internationale regler på området”

Ovenstående citat er en forkortet udgave af Lægeforeningens anbefaling til sine medlemmer, der i sin fulde længde kan læses her:
https://www.laeger.dk/sites/default/files/vejledning_-_laegelig_medvirke...

Mvh
Johanna Haas og Said Parvin, Asylret

Pia Qu, Finn Egelund, David Zennaro, Bjarne Bisgaard Jensen, Elisabeth Andersen, Henrik L Nielsen, Katrine Damm og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar