Nyhed
Læsetid: 2 min.

Hvis EU skal betale for tvangsudsendelser, skal der en læge med på flyet

Selv om Lægeforeningen opfordrer danske læger til ikke at medvirke til tvangsudsendelser, kræver EU’s grænseagentur Frontex, at mindst én læge skal medvirke til fælles flytransporter af udviste udlændinge, hvis de skal betale regningen
Indland
25. januar 2018

Hvem skal nu betale …? Det kan være et spørgsmål om økonomi, der har fået Rigspolitiet til så kraftigt at modsætte sig offentliggørelse af navnene på de læger, der medvirker til tvangsudsendelser af afviste asylansøgere. Som Information tidligere har beskrevet, så har Rigspolitiet fremført i en sag om aktindsigt i lægenavnene, at en offentliggørelse af navnene på de deltagende læger i sidste ende kunne risikere »helt at forhindre« tvangsudsendelser.

Argumentationen fra politiets side har været, at hvis det blev kendt hvilke læger, der trodser Lægeforeningens Etiske Udvalgs anbefaling om ikke at deltage i tvangsudsendelser, så ville de pågældende læger formentlig afstå fra at deltage, særligt hvis de f.eks. blev udsat for trusler eller hærværk. Og så ville det kunne betyde, at Rigspolitiet ikke længere kunne gennemføre tvangsudsendelserne.

Hvorfor Rigspolitiet helt måtte opgive tvangsudsendelser, hvis læger ikke kunne medvirke, har dog ikke tidligere stået helt klart. Især ikke, når de læger, der hidtil anonymt har forklaret om deres deltagelse i tvangsudsendelser, har betonet, at de egentlig ikke gør meget andet på flyveturene end at være tryghedsskabende og holde i hånd.

Men i en artikel for nylig i Ugeskrift for Læger bliver sløret måske løftet en smule for, hvad Rigspolitiet kan mene: Det er nemlig EU, der kræver, at der skal medvirke en læge, hvis Frontex skal betale for tvangsudsendelsen, siger en af de anonyme læger.

Et særligt migrationspres

Frontex er EU’s fælles grænseagentur, og det fremgår ganske rigtigt af EU’s ’Fælles retningslinjer for sikkerhedsbestemmelser i forbindelse med fælles udsendelse med fly’ fra august 2004, at »der skal være mindst én læge til stede på en fælles flytransport«.

EU’s fælles grænseagentur Frontex har ifølge oplysninger fra Rigspolitiet til Folketinget afholdt udgifterne til en række tvangsudsendelser siden 2011. Frontex kan finansiere tvangsudsendelser, hvis f.eks. flere EU-lande går sammen om en udsendelse. Frontex kan også betale, hvis en medlemsstat står med »et disproportionalt antal personer uden lovligt ophold i medlemsstaten« på grund af et særligt migrationspres på EU’s ydre grænser, som udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har oplyst i et svar til Folketinget.

Det er dog ikke meget, offentligheden ved om finansieringen fra Frontex. Det er således kun oplyst, at organisationen har finansieret i alt fire tvangsudsendelser til Irak og Nigeria i 2011, hvor ni udlændinge blev udsendt fra Danmark. I 2013 blev fire udlændinge udsendt på Frontex-betalte tvangsudsendelser fra Danmark til Nigeria, og det samme skete med én udlænding i 2014.

Hvilke beløb, Frontex har betalt, er ikke oplyst til offentligheden. Men det vides dog, at Frontex har betalt godt én million kroner for en tvangsudsendelse fra Danmark til Afghanistan i september 2016, og endelig har Frontex betalt 31.300 kroner til lægemedvirken til en tvangsudsendelse ligeledes til Afghanistan den 28. februar 2017.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Eva Schwanenflügel

Det vil altså sige, ifølge artiklen, at lægerne medvirker anonymt fordi de er bange for repressalier.
Men hvis de nægtede at medvirke, ville tvangsudsendelser slet ikke finde sted. De kan således ikke undskylde sig med, 'at hvis ikke jeg medvirker, så bliver det værre for den tvangsudsendte'.
Det har også tidligere været dokumenteret, at lægernes honorar er ganske betydeligt i forhold til indsatsen. Et forhold der kunne ændres ved at aflønne med en fast lav sats.
Tilbage står man med det indtryk, at nogle få læger trodser deres etiske fordring, sålænge de kan forblive anonyme, og sålænge de tjener kassen på tvangsudsendte asylansøgere.
Og at deres virke er stik imod lægeløftet.

David Zennaro, Elisabeth Andersen, Henrik L Nielsen, Katrine Damm og Johanna Haas anbefalede denne kommentar

Asylret henvendte sig i sin tid til Lægeforeningen og bad Lægeforeningens etiske råd tage stilling til, om lægers medvirken ved tvangsudsendelser var foreneligt med lægeløftet. Dette gjorde vi på baggrund af en konkret og meget rystende sag om tvangsudvisning til Afghanistan af en svært psykisk syg asylansøger. Asylret skrev meddelelse om sagen og bad i denne meddelelse læger om at rette henvendelse til Lægeforeningen, hvis de mente, at de lægelige omstændigheder i forbindelse med tvangsudvisningen var i strid med lægeløftet. Sagen blev efterfølgende taget op af medierne.
Lægeforeningen udsendte efter grundige overvejelser sin etiske anbefaling til sine medlemmer. Helt Uanset Danmarks ønske om økonomisk kompensation gennem Frontex for udgifter forbundet med tvangsudvisninger af Danmark er Lægeforeningens anbefaling til sine medlemmer fortsat gældende og er begrundet i tungtvejende lægeetiske overvejelser samt internationale forpligtelser:
"”Lægeforeningen ønsker at tilkendegive, at lægers opgave er at yde lægehjælp, hvor lægehjælp er nødvendig. Lægers opgave er ikke at medvirke til eller at legitimere myndighedsudøvelse. Læger kan som medfølgende ved udsendelser af syge asylansøgere eller ansøgere, der udvises under tvang, få en problematisk og uklar rolle, hvor lægen af den udviste kan blive opfattet som myndighedsudøver, hvilket kan svække tilliden til lægen og lægestanden generelt. Lægen selv kan også komme til at befinde sig i loyalitetskonflikter, hvor hensynet til patienten kommer i konflikt med politiets ønske om at gennemføre en udvisning. Lægeforeningen har derfor truffet beslutning om at anbefale læger ikke at medvirke ved transport af afviste asylansøgere. I lighed med den norske lægeforenings overvejelser, finder Lægeforeningen, at det i konkrete tilfælde kan være relevant at anmode læger om, forud for transporten, at vurdere asylansøgerens helbredsforhold samt udarbejde attest omkring disse helbredsforhold.
Denne rolle som sagkyndig har lægen i andre sammenhænge på begæring af myndigheder, f.eks. ved udarbejdelse af statusattester for kommuner, blodprøvetagning i sager om promillekørsel m.v. En evt. vurdering af den afviste asylansøgers helbredstilstand bør ske forud for udsendelse. Når det gælder deltagelse i selve transporten, finder Lægeforeningen, at lægen får en problematisk rolle. Hvis det af medicinske årsager vurderes, at en læge bør medvirke ved transporten, finder Lægeforeningen, at den attestudstedende læge bør erklære, at personen ikke tåler transport. Det er Lægeforeningens vurdering, at eventuel administration af beroligende midler under transporten er i strid med Lægeforeningens Etiske regler §§ 1 og 2 og internationale regler på området”

Ovenstående citat er en forkortet udgave af Lægeforeningens anbefaling til sine medlemmer, der i sin fulde længde kan læses her:
https://www.laeger.dk/sites/default/files/vejledning_-_laegelig_medvirke...

Mvh
Johanna Haas og Said Parvin, Asylret

Pia Qu, Finn Egelund, David Zennaro, Bjarne Bisgaard Jensen, Elisabeth Andersen, Henrik L Nielsen, Katrine Damm og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar