Nyhed
Læsetid: 7 min.

Ngo’er i åbent brev: Hvorfor skal baggrunden for den nye danske kurs i Palæstina hemmeligholdes?

I et åbent brev kritiserer seks danske ngo’er regeringen for manglende åbenhed om baggrunden for, at Danmark afbryder støtten til en række civilsamfundsorganisationer i Palæstina. ’Vi må have slået fast, om det er Israel eller Danmarks regering, der fører dansk udenrigspolitik,’ siger Tim Whyte fra Mellemfolkeligt Samvirke
Udenrigsminister Anders Samuelsen skal onsdag i samråd i sagen om Danmarks ændring af støtten til ngo’er i Israel og Palæstina.

Udenrigsminister Anders Samuelsen skal onsdag i samråd i sagen om Danmarks ændring af støtten til ngo’er i Israel og Palæstina.

Sofie Mathiassen

Indland
30. januar 2018

Det står ikke klart, hvorfor regeringen kort før jul besluttede at indføre klarere og strammere betingelser for israelske og palæstinensiske ngo’er, der modtager dansk udviklingsbistand.

Regeringen bør fremlægge de konkrete, bistandsfaglige bevæggrunde til, at Danmark nu forlader et tilsyneladende velfungerende donorsamarbejde, afvikler støtten til en række ngo’er og fremover vil stille strammere betingelser til palæstinensiske og israelske ngo’er, der modtager dansk støtte.

Sådan skriver generalsekretærerne for Red Barnet, Folkekirkens Nødhjælp, Mellemfolkeligt Samvirke, Dignity, EuroMed Rights og Oxfam Ibis i et fælles brev til udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).

»I kombination med et stigende pres på det palæstinensiske og israelske civilsamfund og deres donorer, risikerer Danmarks ændrede betingelser at efterlade det indtryk, at det ikke er bistandsfaglige argumenter, men derimod politiske hensyn, der ligger til grund for beslutningerne,« står der blandt andet i brevet.

Ngo’ernes kritik kommer efter, at Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse kort før jul erklærede, at en undersøgelse af de 24 danskstøttede ngo’er i Israel og Palæstina havde »påvist et behov« for at stille klarere og strammere betingelser for at få del i Danmarks civilsamfundsstøtte. I den forbindelse annoncerede regeringen en række ændringer i Danmarks civilsamfundsstøtte i Israel og Palæstina.

Men det fremgår ikke, hvordan der er blevet »påvist« et sådan behov, og regeringen har afvist at offentliggøre ministeriets undersøgelse. Tværtimod skriver ministeriet i pressemeddelelsen, at ingen af ngo’erne – med undtagelse af WATC, der i foråret opkaldte et kvindecenter efter en terrorist – har overtrådt vilkårene for at modtage dansk støtte.

Læs brevet til ministeren fra den 26. januar 2018:

Udenrigsministeren
Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2
1448 København K

Vedr.: Udenrigsministeriets gennemgang af de palæstinensiske og israelske civilsamfundsorganisationer, der støttes af Danmark

Kære Anders Samuelsen

Vi skriver til dig som organisationer, der alle er til stede i de besatte palæstinensiske områder, og derfor til daglig arbejder med konsekvenserne af besættelse og konflikt. Udover de åbenlyse humanitære og menneskelige konsekvenser er vi vidner til daglige brud på menneskerettighederne og den humanitære folkeret.

Vi bakker derfor fuldt op om Danmarks landepolitik for Palæstinas fokus på styrkelse af menneskerettighederne og demokratisk kontrol – herunder støtten til israelsk og palæstinensisk civilsamfunds arbejde for at påtale rettighedsbrud overfor deres respektive myndigheder.

Baggrunden for vores henvendelse er beslutningen om at skærpe betingelserne for den danske bistand til menneskerettighedsorganisationer og udtalelser til medier om, at man har besluttet at forlade et mangeårigt donorsamarbejde.

Vi har fuld respekt for, at det er en politisk opgave at afgøre, hvilke organisationer, der skal støttes og hvilke, der ikke skal. Vi mener samtidig, at det er afgørende at grundlaget for sådanne beslutninger er gennemsigtigt, baseret på et bistandsfagligt grundlag og i tråd med de principper, der hidtil har været styrende for dansk bistandspolitik. Disse principper er bekræftet i den udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi fra 2017, hvoraf det fremgår, at:

Vi skal insistere på, at det internationale samarbejde er baseret på regler og normer, der gælder for alle lande. Vi skal kæmpe for de værdier og frihedsrettigheder, som vores samfund bygger på. Vi ønsker en verden med mere demokrati og frihed, herunder mere ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, religionsfrihed og mere offentlig orden.

Der er ifølge Udenrigsministeriets interne gennemgang af organisationerne, som har modtaget dansk støtte, ikke fundet overtrædelser af aftalegrundlaget med Danmark. Samtidig har en ekstern evaluering af samme organisationer ikke givet anledning til anmærkninger, men har tværtimod fremhævet bistandens positive effekt. I kombination med et stigende pres på både det palæstinensiske og det israelske civilsamfund og deres donorer risikerer Danmarks ændrede betingelser at efterlade det indtryk, at det ikke er bistandsfaglige argumenter, men derimod politiske hensyn der ligger til grund for beslutningen.

Den fortsatte uklarhed om karakteren af de kriterier der fremadrettet vil ligge til grund for valg af et reduceret antal partnerorganisationer rejser – formentlig ubegrundet – tvivl om, hvorvidt disse kriterier vil være udformet på et principielt, bistandsfagligt grundlag og som sådan ville kunne anvendes på den danske støtte til civilsamfundsorganisationer i andre lande.

Vi vil på denne baggrund opfordre dig til at tage de fornødne skridt til at fjerne enhver tvivl, der er opstået om de grundlæggende principper for dansk udenrigspolitik, herunder den rettighedsbaserede tilgang og stærk

bistandsfaglighed og objektivitet. Derudover vil vi opfordre til, at kriterierne, der lægges til grund for reduktionen i antal støttede organisationer offentliggøres, så det bliver tydeligt, at disse ikke går på kompromis med de principper, der senest er bekræftet i regeringens egen strategi.

Vi står selvsagt gerne til rådighed for en uddybning af ovenstående og indgår gerne i dialog om såvel objektive kriterier som udmøntning af den udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategis målsætninger om en verden med mere demokrati og frihed, herunder mere ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, religionsfrihed og offentlig orden.

Venlig hilsen

Birgitte Qvist-Sørensen, Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp; Tim Whyte, Generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke; Marc Schade-Poulsen, Direktør i EuroMed Rights; Jonas Keiding Lindholm, Generalsekretær i Red Barnet; Mie Roesdahl, Generalsekretær i Oxfam IBIS; Karin Verland, Direktør i DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur

Velfungerende

Regeringen bør fremlægge resultaterne af Udenrigsministeriets undersøgelse, mener de danske ngo’er.

Den manglende åbenhed har nemlig skabt tvivl, om det i virkeligheden er politiske hensyn, der ligger til grund for beslutningen, mener ngo’erne. Tidligere på måneden kunne Information afsløre, hvordan den israelske regering og lobbyorganisationen NGO Monitor har lagt massivt pres på den danske regering for at stramme civilsamfundsstøtten og forlade donorsamarbejdet.

I den forbindelse beskrev tidligere udenrigsminister Mogens Lykketoft (S) regeringens beslutning som udtryk for »en meget bekymrende eftergivenhed over for israelsk pres«.

I brevet henviser de danske ngo’er desuden til Informations afsløring af, at en uafhængig undersøgelse fra oktober viste, at donorsamarbejdets – og dermed Danmarks – civilsamfundsstøtte i Israel og Palæstina var særdeles velfungerende.

Siden da har regeringen flere gange understreget, at civilsamfundsstøtten ikke vil blive beskåret i kroner og ører, men blot fokuseret på færre organisationer, der altså vil være underlagt strengere krav.

Tidligere har ministeren i en mail til Information skrevet, at beslutningen baserer sig på vurderinger af »organisationernes samlede relevans, performance og professionalisme«.

Israelsk pres

Når de danske ngo’er henvender sig til Anders Samuelsen, skyldes det, at de »helt grundlæggende vil have slået fast, om Danmarks udviklingspolitik bliver ført af den danske eller israelske regering«, fortæller Tim Whyte, der er generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke.

I israelske medier har de danske ngo’ers udsendte i området med forbavselse kunne læse, hvordan Israels regering har fremlagt det som en stor, diplomatisk sejr, at det er lykkedes dem at få Danmark til at stramme sin støtte til palæstinensiske ngo’er, forklarer Tim Whyte.

»Sagen skal forstås i lyset af, at civilsamfundet i Israel og Palæstina er under enormt pres. Senest har Israel oprettet en sortliste over organisationer, hvis ansatte ikke må rejse til Israel. Derfor er det i sig selv problematisk, hvis Danmark ikke sender et klart signal om, at vores udviklingsarbejde foregår uafhængigt af den israelske regering,« siger Tim Whyte.

I brevet understreger ngo’erne, at de støtter fuldt og fast op om Danmarks officielle landepolitik for udviklingsarbejdet i Palæstina. Landepolitikken er de overordnede rammer for Danmarks udviklingsarbejde i Palæstina fra 2016 til 2020. Her står styrkelsen af det lokale civilsamfund fremhævet som et af Danmarks centrale mål.

»Men det kommer vi desværre på kant med, når ministeriet begynder at sætte spørgsmålstegn ved palæstinensiske ngo’er, som faktisk har overholdt rammerne for den aftale, vi har lavet med dem,« siger Tim Whyte.

Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Qvist-Sørensen, mener, at det er svært ikke at læse Udenrigsministeriets pressemeddelelse som en implicit kritik af det arbejde, de palæstinensiske ngo’er har udført hidtil.

»Og så skylder man at være konkret omkring, hvad de har gjort forkert. Og helt generelt bør en dansk regering helt åbent redegøre for, hvilke bistandsfaglige argumenter der ligger bag en så markant ændring af udviklingspolitikken, og hvordan det hænger sammen med den langsigtede strategi i landet,« siger Birgitte Qvist-Sørensen.

Ingen ny åbenhed

Ngo’ernes brev får ikke umiddelbart Anders Samuelsen til at fremlægge Udenrigsministeriets rapport eller på anden måde uddybe baggrunden for, at regeringen fremover vil stille strammere betingelser til ngo’er, der modtager støtte. I en mail til Information skriver han:

»Civilsamfundsorganisationer kan spille en central rolle i forhold til at løse op for konflikten mellem israelere og palæstinensere. Derfor har vi meldt klart ud, at Danmark fastholder støtten til civilsamfundsorganisationers arbejde i Palæstina, og at der ikke ændres på det samlede niveau for menneskerettighedsstøtten.«

Desuden understreger han, at ministeriet i øjeblikket arbejder på at udforme de nye retningslinjer for Danmarks støtte. 

»De kommer til at være i fuld overensstemmelse med både bistandsfaglige principper og den udviklingspolitiske strategi. Det siger sig selv. Samtidig lægger jeg stor vægt på, at vi sikrer, at pengene går til de rigtige formål, og at vi minimerer risikoen for misbrug. Det, synes jeg faktisk, er udtryk for rettidig omhu,« skriver ministeren.

En samlet opposition har kaldt Anders Samuelsen i samråd i sagen onsdag. 

Serie

Dansk udviklingspolitik i Israel og Palæstina

Kort før jul besluttede regeringen at skærpe betingelserne for Danmarks civilsamfundsstøtte i Israel og Palæstina og afbryde samarbejdet med en række ngo’er. Beslutningen blev truffet på baggrund af en undersøgelse, Udenrigsministeriet havde indledt på Israels opfordring. Regeringen lægger ikke skjul på, at Israel har lagt massivt pres på Danmark i sagen. Spørgsmålet er, om Danmark har været for imødekommende over for Israels pres. Det undersøger Information i denne serie.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Udenrigsministeren vil meget gerne tækkes USA?

Flemming Berger, John Andersen, Per Klüver, Carsten Wienholtz, Toke Andersen, Verner Nielsen, olivier goulin, Tue Romanow, Tommy Clausen, Eva Schwanenflügel, Frede Jørgensen, Lars Bo Jensen, Karsten Lundsby, Karen Grue, kjeld jensen og Vibeke Hansen anbefalede denne kommentar
Vibeke Hansen

Ja, og Statsministeren vil gerne tækkes DF og Søren Espersen.

Lars Møller Schandorff, Flemming Berger, John Andersen, Per Klüver, Carsten Wienholtz, Toke Andersen, Anne Eriksen, olivier goulin, Tue Romanow, Tommy Clausen, Niels Duus Nielsen, Eva Schwanenflügel, Frede Jørgensen, Jan August, Lars Bo Jensen, Karsten Lundsby, Karen Grue, Henrik Søgård og kjeld jensen anbefalede denne kommentar

Danmarks udenrigspolitik er da bare så skamfuld her.
Tænk at ligge under for det ubehagelige land, Israel, og dets lige så ubehagelige støtter.

Lars Møller Schandorff, John Andersen, Per Klüver, Carsten Wienholtz, Toke Andersen, Verner Nielsen, Anne Eriksen, Hanna Grarversen, Jørn Andersen, Tommy Clausen, Charlotte Hegnsvig, Karsten Lundsby og Henrik Søgård anbefalede denne kommentar

Dette er den foreløbige kulmination af DF's indflydelse. Ledelsen af partiet har synspunkter næsten til højre for Israel's højrefløj. Og så er man virkelig langt ude. Man er palæstinenserhader og islamhader og det er grobunden for det væsentligste i DF. Der er dermed lighedspunkter til Hitler og hans naziparti der også var populistisk for at få magten men ikke mente så meget andet end kamp mod kommunister, jøder og andre uønskede for at skabe et bedre samfund. DF er muligvis endnu værre for de har kun Israel's had at identificere sig med.
Den øvrige regering sælger gerne ud. Det er så pinligt.

Lars Møller Schandorff, John Andersen, Carsten Wienholtz, Toke Andersen, Karsten Lundsby, Verner Nielsen, Frede Jørgensen, Hans Larsen, olivier goulin, Tommy Clausen, Niels Duus Nielsen, Eva Schwanenflügel, Henrik Søgård og David Zennaro anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Hvis alt er efter bogen, virker det påfaldende mærkværdigt at nægte at fremlægge årsagen til undersøgelsens konklusion.
Jeg har også fornemmelsen af, at det er helt andre motiver der spiller ind, end de officielle.

Lars Møller Schandorff, John Andersen, Per Klüver, Toke Andersen, Karsten Lundsby, Anne Eriksen, Frede Jørgensen, Tue Romanow, Dorte Sørensen og Tommy Clausen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Undskyld men var A. Samuelsen før han fik en ministerbil ikke ihærdig fortaler for åbenhed ?????

John Andersen, Carsten Wienholtz, Per Klüver, Karsten Lundsby, Anne Eriksen, Frede Jørgensen, Jørn Andersen, Eva Schwanenflügel og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Nemlig, Dorte Sørensen.
Det er som om ministerbiler forårsager hukommelsestab..

John Andersen, Daniel Joelsen, Per Klüver, Karsten Lundsby, Anne Eriksen og Frede Jørgensen anbefalede denne kommentar
Jørn Andersen

-Han ser sgu noget hærget ud.

Frede Jørgensen, John Andersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Det er al den klatring!

Dan Jensen, Frede Jørgensen, Hans Larsen, Helene Kristensen, John Andersen, Carsten Wienholtz, Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Morten Larsen

Når USA (uagtet præsidenternes åbenlyse stupiditet og inkompetance) siger spring....spørger danske politikere kun...hvor højt ? !
Det uanset om det gælder indkøb af uduelige kampfly som aldrig kommer på vingerne (husk starfighter skandalen 70'erne), støtte til Israel, optrappe konflikten med vores stærke nabo Rusland via Mohawk missil indkøb eller deltagelse i ulovlige krige, på løgnagtige grundlag...fortsæt selv listen..
Det interessante spørgsmål er hvorfor ??? For det er da tydeligt for alle andre, at USA's rolle som leder af den frie verden er totalt udspillet, og de i dag er en kolos på lerfødder, både moralsk, kulturelt og økonomisk...
Er det virkeligt bare "lille lands/mands/kvinde effekten" om at få lov til at spise kirsebær med de store, og de velkendte 15 minutes of fame....eller stikker der noget dybere under...??

Lars Møller Schandorff, Bjarne Bisgaard Jensen, Anne Eriksen, John Andersen, Carsten Wienholtz, Eva Schwanenflügel, Toke Andersen og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar

Jeg vil gerne tro, at Samuelsen stadig nyder sin rolle, selvom det indebærer lidt gelé i knæene - men det er ikke nyt, at LA synes rigtig godt om "storebror"!

Eva Schwanenflügel og Frede Jørgensen anbefalede denne kommentar
Jørgen Wassmann

Igen idag herlige kommentarer hér - bliv ved bliv ved !!