Analyse
Læsetid: 6 min.

Støjberg står tilbage med nye forklaringsproblemer efter samråd

På et halvanden time langt samråd kom Inger Støjberg torsdag med en forklaring på, hvorfor hendes ministerium har skullet bruge mere end et år på at rette ind efter en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Men forklaringen indeholder en række huller
Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) erkendte på samråd torsdag, at ministeriet har begået fejl: »Sagt ligeud gik der for lang tid, før man blev opmærksom på dommen. Og der gik for lang tid, før man fik fortolkningen på plads, sagde hun under et samråd torsdag.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) erkendte på samråd torsdag, at ministeriet har begået fejl: »Sagt ligeud gik der for lang tid, før man blev opmærksom på dommen. Og der gik for lang tid, før man fik fortolkningen på plads, sagde hun under et samråd torsdag.

Jens Astrup/Ritzau Scanpix

Indland
12. januar 2018

At dømme efter Inger Støjbergs (V) fremfærd var det en udlændinge- og integrationsminister med en rigtig dårlig sag, som var mødt frem til torsdagens samråd i Folketinget om den ulovlige praksis i sager om humanitært ophold.

Mindre end en time inden havde hendes ministerium besvaret en række spørgsmål fra oppositionen. Det er ellers almindelig praksis, at udvalgsmedlemmerne får svarene i god tid inden samrådet, så de kan inddrage dem i debatten.

Samrådet var indkaldt for at få en forklaring på, hvorfor Inger Støjbergs ministerium i modsætning til vores nabolande Norge og Sverige foreløbig har brugt mere end et år på at efterleve den såkaldte Paposhvili-dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som ifølge flere juridiske eksperter bør føre til en lempelse af den gældende, meget stramme danske praksis for at tildele humanitært ophold til alvorligt syge udlændinge.

»Et meget beklageligt forløb, som jeg som minister selvsagt ikke er tilfreds med,« som Inger Støjberg sluttede sin indledende tale.

Under samrådet, som med en afbrydelse sammenlagt varede 97 minutter, opførte Inger Støjberg sig på akkurat den måde, som hun tidligere har tyet til, når hun er blevet presset af stribevis af sikkert ubehagelige spørgsmål til sin embedsførelse.

Ministeren undlod således at svare konkret på mange af de stillede spørgsmål, og når oppositionens repræsentanter gang på gang gentog de ubesvarede spørgsmål, svarede ministeren lettere irriteret, at hun kun kunne sige det samme en gang til, »fordi det er det samme, der spørges om«.

Netop sådan førte Inger Støjberg sig også frem under flere af samrådene om den forrige skandale i hendes ministerium, den om hendes ulovlige instruks om tvangsadskillelse af unge asylpar. En sag, hvor ministeren gang på gang blev taget i at komme med usandheder til Folketinget og måtte ændre forklaring.

Opdagede ingenting

I meget kort form lyder ministerens forklaring således: Efter at Menneskerettighedsdomstolen den 13. december 2016 afsagde dom i sagen ’Paposhvili vs. Belgien’, gik der knap tre måneder, før Inger Støjbergs ministerium overhovedet blev opmærksom på dommens eksistens. Det skete først den 3. marts 2017.

Dernæst blev dommen i løbet af april-maj fejlfortolket af fagkontoret for Humanitært Ophold og Udsendelser, som angiveligt ikke mente, at dommen burde medføre nogen ændring af den gældende danske praksis for tildeling af humanitær opholdstilladelse. Først mellem jul og nytår 2017, da kontoret var ved endeligt at skulle besvare et otte måneder gammelt spørgsmål til Folketinget, gik det ifølge ministeren op for embedsværket, at de havde fejlfortolket dommen.

En manuel gennemgang af de 124 sager, der har fået afslag siden december 2016, viser, at i 11 sager kunne Paposhvili-dommen have gjort en forskel. Heraf er syv personer, som altså er alvorligt syge, enten udrejst eller udsendt.

Om sin egen rolle forklarede Inger Støjberg, at hun under hele dette lange forløb ikke på noget tidspunkt var blevet bedt om at forholde sig til dommen. Dommens betydning var således ikke rejst over for hende af hendes embedsværk.

Alligevel står hun efter samrådet tilbage med en række forklaringsproblemer.

1. forklaringsproblem

Det er skrevet ind i dansk lov, at Danmark skal rette ind efter domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, og da domstolens storkammer midt i december 2016 afsagde Paposhvili-dommen, vakte det opsigt i juridiske kredse. Men i Udlændinge- og Integrationsministeriet fagkontor hørte juristerne altså ikke om dommen, hvis man skal tro Inger Støjberg.

Og ifølge ministerens forklaring findes der ingen procedurer til at sikre, at embedsmændene bliver opdateret på den domspraksis, som de ellers er forpligtet til at følge. Derfor var det først, da en embedsmand i Justitsministeriet skrev til en kollega i Udlændinge- og Integrationsministeriet i begyndelsen af marts om Paposhvili-dommen, at de overhovedet opdagede den i ministeriet.

På den ene side er forklaringen så forbløffende, at man kan blive i tvivl om dens rigtighed. På den anden side har Inger Støjberg som forvaltningschef et stort forklaringsproblem, hvis hun står i spidsen for et ministerium, der ikke selv opdager vigtige domme, som de er forpligtet til at følge, og derfor ender med at begå ulovligheder.

2. forklaringsproblem

Forbløffende er det også, hvis Inger Støjbergs jurister virkelig har fejlfortolket Paposhvili-dommen. Inger Støjberg forklarede ved samrådet, at det skete i »april-maj 2017«, hvor embedsmændene angiveligt nåede frem til, at der ikke ville være problemer med at videreføre den gældende stramme praksis.

Det kan undre, fordi det ifølge juridiske eksperter fremgår klart af dommen, at den danske praksis er uholdbar, og det er særlig besynderligt, fordi to af disse eksperter i samme periode havde publiceret videnskabelige artikler om deres fortolkning af dommen.

Information beskrev den 25. april forskernes vurdering i en forsideartikel under overskriften »Jurister: Danmark må ændre praksis efter dom fra menneskerettighedsdomstolen«. Samme dag sendte føromtalte embedsmand i Justitsministeriet artiklen i Information videre til sin kollega i Udlændinge- og Integrationsministeriet og spurgte blandt andet, om det også var ministeriets »vurdering, at der er behov for en praksisændring«.

Men selv om ministeriet af Justitsministeriet altså blev gjort opmærksom på de to juridiske eksperters vurdering, nåede de angiveligt frem til, at der ikke var behov for en praksisændring. Og selv om det må betragtes som kontroversielt at tilsidesætte to eksperters klare vurdering, var det ifølge Inger Støjbergs forklaring ikke noget, som embedsmændene i ministeriets fagkontor vendte med deres chefer længere oppe i det ministerielle hierarki.

3. forklaringsproblem

Den 19. oktober 2017 sendte Inger Støjberg et voldsomt forsinket folketingssvar til Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen, der helt tilbage i begyndelsen af april samme år havde spurgt til Paposhvili-dommens betydning. Ministeren forklarede, at dommen »fortsat er under overvejelse i ministeriet«, idet den »rejser en række spørgsmål, som kræver nærmere overvejelse«.

Men det hænger ikke sammen med Inger Støjbergs forklaring ved samrådet. For det første må man spørge, hvorfor ministeren ikke bare svarede Johanne Schmidt-Nielsen, at dommen ingen betydning havde, dengang hendes embedsmænd i »april-maj« havde vurderet, at det var tilfældet – hvilket altså senere skulle vise sig at være forkert.

Så ville hun måske også kunne have holdt sig inden for svarfristen på fire uger. For det andet må man spørge, hvorfor embedsmændene heller ikke i oktober opdagede, at der var noget galt, hvis de faktisk havde taget dommen op til genovervejelse – men at det først skete mellem jul og nytår, hvis man skal tro Inger Støjberg.

4. forklaringsproblem

Ifølge Inger Støjberg fastholdt embedsmændene helt frem til den sidste uge i 2017 den foreløbige, men altså fejlagtige fortolkning af Paposhvili-dommen. Angiveligt blev de først på det tidspunkt klar over, at de havde fulgt, hvad ministeren kaldte »en lidt forkert sti«.

Når oppositionen så spurgte ind til, hvad det så var, der netop på det tidspunkt havde åbnet øjnene på ministerens embedsmænd, var hendes svar, at det var sket i forbindelse med den endelige besvarelse af et af de folketingsspørgsmål, som Johanne Schmidt-Nielsen (EL) havde stillet næsten otte måneder tidligere om dommens konsekvenser.

Hvad ministeren derimod ikke kom ind på, var, hvorfor embedsmændene ikke havde reageret, da Radio24syv den 7. december 2017 kunne citere flere jurister, der kritiserede ministeriet for ulovlige afslag, fordi Paposhvili-dommen ikke var blevet efterlevet.

Radiokanalen havde forinden rettet henvendelse til ministeriet og fået at vide, at embedsmændene var »i gang med at vurdere konsekvenserne af dommen«. Samme dag, altså den 7. december, var ministeren også som følge af juristernes kritik blevet indkaldt til det samråd, som blev holdt torsdag.

5. forklaringsproblem

Når Inger Støjberg blev bedt om at forklare, hvorfor en ulovlig praksis kunne fortsætte gennem et helt år i en retsstat som Danmark, havde hun kun ét bud: »Der har været et exceptionelt stort arbejdspres, og hvor beklageligt det end er, så kan der opstå fejl,« som ministeren udtrykte det. Det var i hvert fald ikke noget, som nogen havde gjort bevidst, og selv havde hun bestemt ikke trukket »i en eller anden håndbremse« i forhold til ministeriets forvaltning.

Det må siges at være en lidt besynderlig forklaring, ministeren her kommer med. For det første skyder hun indirekte ansvaret fra sig og over på embedsmændene, selv om det er hendes ansvar som ministeriets øverste chef, at ministeriets ressourcer anvendes korrekt.

Det er desuden på grund af ministerens stærke politiske ønske om så mange ændringer af udlændingeloven på kortest mulige tid, at hendes embedsværk har så travlt. »Der er blevet strammet igen og igen og igen. Der har været et enormt stort pres på de medarbejdere,« som hun sagde.

For det andet kan travlhed ikke i sig selv være en gyldig forklaring på en ulovlig praksis. Tænk, hvis domstolene brugte travlhed som forklaring på, at dommerne ikke fulgte gældende lov, når de skulle udmåle straf.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Konen er ganske enkelt fuld af løgn, men hun kan tælle til 90 og ved uanset hvilke bortforklaringer hun disker op med, så vil DF ikke af med hende.

Der må nu en forfatningsdomstol til for at komme dette uvæsen til livs.

Når hun heller ikke har været bekendt med denne dom, så er det jo nok fordi hun helst vil friholdes af sådant viden.
Men det er hendes job at vide den slags og interessere sig for det da det har overordnet betydning, at overholde de internationale konventioner man har tiltrådt og endda været med til at oprette.

Dommen har været kendt i offentligheden og være omtalt i pressen.
Det er for dumt at spille uvidende og kun ville vide noget om noget hvis det kommer ad helt bestemte kanaler. Også en minister skal følge med.
Men så er det jo også bedre og vigtigere at vi får at vide, at hendes hund afgik med fjerkræ i gabet til jul.

Allan Stampe Kristiansen, Ea Movang, Jan Damskier, Eva Schwanenflügel, Tino Rozzo, Niels Duus Nielsen, Marianne Stockmarr, Karsten Lundsby, Erik Jacobsen, Tue Romanow, Thomas Tanghus, Trond Meiring, Bjarne Bisgaard Jensen, Katrine Damm, Merete Jung-Jensen, Tommy Clausen, Ole Frank, Hans Larsen og Johanna Haas anbefalede denne kommentar

Inger Støjberg bør gå af. Og med ministerens forhåbentligt snarlige excit bør Venstres udlændingepolitik - med dens erklærede, tåbelige og destruktive ønske om at "teste konventionerne" og gå lige til grænsen og mere til - falde. Vi ser jo nu tydeligt, at denne politik har store omkostninger. Den forvandler IUMs jurister til rene idioter indenfor deres fag og profession. Den er stærkt krænkende overfor borgernes retsbevidsthed og tiltro til systemet - og den er sidst men ikke mindst livsfarlig for asylansøgere.
I.S. har stået i spidsen for en flygtningepolitik, der ikke blot har ladet hånt om menneskers liv og værdighed, men aktivt har ydmyget mennesker på flugt på det groveste. Med unødvendige teltlejre midt om vinteren, med vildledende skrækannoncer i libanesiske aviser, med løgnehistorier om børnehaver, hvor det var forbudt, at spise svinekød. Med evindelige negative ytringer om indvandrere. Med lagkage-selfie, der fejrede udlændingestramning nr. 50.
Det er I.S.s "claim to fame" at være vulgær og grov og at have en lemfældig omgang med sandheden. Og at opføre sig præcist som beskrevet i artiklen. Det kan man nå langt med i dagens Danmark, hvor den slags af mange opfattes som "folkeligt" og "handlekraftigt", men rigtigt og konstruktivt bliver det ikke af den grund. Og det er ødelæggende for landet.
Når I.S. om kort tid må træde tilbage bør Venstre se sig om efter en anden flygtninge- og udlændingepolitik. Og efter en helt anden type minister.

Bjarne Henneberg, Jan Damskier, Eva Schwanenflügel, Werner Gass, Tino Rozzo, Marianne Stockmarr, Karsten Lundsby, Erik Jacobsen, Michael Svennevig, Kenneth Jacobsen, Elisabeth From, Thomas Tanghus, Trond Meiring, Katrine Damm, Tommy Clausen, jørgen djørup og Ole Frank anbefalede denne kommentar

PS. Tak for endnu en god artkel om dommen ved EMD.

Eva Schwanenflügel, Michael Svennevig og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Poul Anker Sørensen

Der er noget der tyder på, at embedsværket i Udlændinge- og Integrationsministeriet ALLE er uduelige og inkompetente i følge ministerens forklaring.
Hvis ikke Statsministeren vil udskifte Inger Støjbjerg, fordi hun er "ufejlbarlig", må han da udskifte Embedsværket.

Eva Schwanenflügel, Werner Gass, Tino Rozzo, Marianne Stockmarr, Karsten Lundsby, Erik Jacobsen, Thomas Tanghus, Niels Duus Nielsen, Trond Meiring, Katrine Damm, jørgen djørup, Ole Frank og Johanna Haas anbefalede denne kommentar
Tommy Clausen

Ministern skal for en rigsret, det er det minste man kan forlange, embedsmennen skal fyres efter in tjænstemans sag. Så kom i gang!

Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Erik Jacobsen, Gert Romme og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

Det er ubegribeligt, at Inger Støjberg kan blive siddende - at der ikke er bare en ud af de 90, som efterhånden synes det er FOR pinagtigt og uværdigt for demokratiet og retsstaten.

Eva Schwanenflügel, Werner Gass, Johanna Haas, Karsten Lundsby, Erik Jacobsen, Elisabeth From og Thomas Tanghus anbefalede denne kommentar

Men hun hytter jo Danmarks interesser, er det ikke det en folkevalgt skal?

Hun optræder jo som en ubegavet teenagertøs, der er i gang med at forsøge at bortforklare sin for sene hjemkomst fra diskoteket.
Uhyggelig standard vi efterhånden har for politikere.

Emil Eiberg-Jensen

1.
Det må vel være udenrigsministeren, den tidligere Radikale Venstre politiker Anders Samuelsen, der via udenrigsministeriet der skal informere de andre ministerier om dommen som jo er faldet i udlandet?

2.
Paposhvili dommen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol handlede om Paposhvili som var en døende mand som Belgien ville sende hjem til Georgien.

3.
Paposhvili dommens betydning er stadig under debat. Den smalle fortolkning er at den handler om døende mennesker. Den brede fortolkning er at den handler om enhver der er syg.

4.
Der er stadig jurister der diskuterer om Paposhvili dommen handler om døende, eller om enhver der er syg.

5.
Hvis information virkelig mener er der er eksempler på ulovlig praksis så kan avisen vel skrive artikler om disse eksempler?
Hvilke døende mennesker er sendt til hvilke lande?
Eller hvad hedder den medicin de ikke kan købe eller få sendt til landet?

Det er sørgeligt når medier, af parti politiske årsager, i sine artikler tilbageholder vigtige oplysninger for læsere og lyttere.

Støjberg udviser sandt heltemod, når hun tørrer ansvaret af på embedsværket, som angiveligt ikke har informeret hende.
Og embedsværkets tillidskvinde er så loyal mod sin minister, at hun i dag i Politiken udførligt gør rede for, at hun og hendes kolleger - der er yderst dedikerede og kompetente - er ved at segne under presset fra de mange ændringer i udlændingelovgivningen.
De ændringer, som Støjberg fejrer med flere lys i lagkagen. Kan man gå ud fra, at hendes embedsværk er med til fortære lagkagerne hver gang der sættes et nyt lys i. Foreløbig er hun oppe på 67 lys, så pas nu på kalorierne!
Embedsværket kan imidlertid ikke påstå sig værende uden ansvar. De er uddannede jurister - af nogen kaldet landets kronjurister, hvordan det udtryk så end er opstået? De må vide når div. tiltag, ændringer, stramninger og praksisser er i strid med såvel dansk lovgivning, som internationale konventioner. Alligevel....
Embedsværket skal klæde ministeren på, og samtidig forhindre ministeren i at komme i uføre. Er det sket her? Næppe, at den blinde kadaverdisciplin viser igen hvor langt fremme eroderingen af embedsværket er. Svampens tid er inde.
Derfor vil vi gang på gang se Støjberg blive kaldt i samråd fordi hendes embedsværk ikke kan eller vil sige fra overfor hendes magtmisbrug.

Ea Movang, Hans Larsen, Karsten Lundsby, Flemming Berger, Katrine Damm, Eva Schwanenflügel, Werner Gass, Johanna Haas, Niels Duus Nielsen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Jens J. Pedersen

Det er tydeligt, at Inger Støjberg har et meget tæt forhold til Martin Henriksen, hvilket ikke er af det gode.
Martin Henriksen er buldozer i DF og Inger Støjberg er det i Venstre. Man holder sig for øjne, ører og mund og kører løs.

Ea Movang, Jan Damskier, Karsten Lundsby, Katrine Damm, Eva Schwanenflügel og Johanna Haas anbefalede denne kommentar
John Damm Sørensen

Med Støjberg i spidsen fremstår Danmark som den mest veldrevne bananrepublik.

Ea Movang, Katrine Damm, Eva Schwanenflügel og Johanna Haas anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Det er efterhånden som om Danmark er gledet ind i et parallel-univers, hvor kaos hersker, og al lovmæssighed er ophævet. Desværre er mange danskere ligeglade med, om lovene overholdes eller ej. De fatter ikke, at menneskerettighederne også gælder dem selv. Og er immune overfor brutaliseringen af samfundet som helhed.

Johanna Haas, Arne Lund, Ea Movang, Kim Folke Knudsen, Karsten Lundsby og Katrine Damm anbefalede denne kommentar
olivier goulin

Inger Støjberg har skabt en Cola-kultur i udlændinge- og integrationsministeriet.

/O

Trond Meiring, Ea Movang og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Kim Folke Knudsen

Diagnose Hukommelsestab hos Integrationsminister Støj Ingerberg er ikke spontant opstået. Den særlige evne til forglemmelse ses hos tidligere BLÅ Ministre, der har været i langvarig kontakt med " Den Gule Feber ". Symptomer er følgende: Synlige vrangforestillinger om at flygtninge er rige mennesker, som rejser fra 2930 Sudan med en kuffert fuld af smykker i den forestilling, at de kan opnå Luksus Folkepension i Danmark eller alternativt Luksus Bistandshjælp i Danmark. Et andet symptom er falske forestillinger om, at nabolandet Sverige konspirerer mod Danmark og at krigen siden 1658 ikke er ophørt dog med den forskel, at nu er den svenske hær ikke hærdede mænd med røde skæg men hærdede mænd i middelalderlige gevandter med brune øjne og sorte skæg. Behandling mod Hukommelsestabet: Incognito Dania Kristian Thulesen Dahlis. Afstressende ophold langt væk fra DF og omegn. Symptomerne vil da gradvist aftage og helbredsmæssig bedring indtræde for patienten.

Johanna Haas, Trond Meiring og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Leif Tullberg

Hvad nu Inger Støjberg!

Der er måske fejl i 13 sager ud af de Ca. 80.000 sager der blevet behandlet af udlændinge styrelsen i 2016/17.

Ud af de 13 sager er 7 personer blevet sendt til deres hjemland.

Det er naturligvis ikke i orden at der begås fejl og Inger Støjberg har lovet at stramme op.

Men jeg har haft lejlighed til at læse om en af de 7 personer der er sendt hjem og som Radio 24/7 har skam redet i længere tid.

Jeg har kigget på sagen og lige skimmet en anden sag,hvis det materiale jeg har set er fyldestgørende så er det en tynd sag,men læs venligt uddrag af sagen via det link jeg sat på dette indlæg:

hvis linket ikke virker så søg på Google.

http://den1millionerenudfordring-hercules.blogspot.dk/...