Analyse
Læsetid: 6 min.

Tibetkommissionen: Flere i politiet og PET kendte til ulovlig ordre

Ansvaret for politiets ulovlige håndtering af demonstranter under kinesiske besøg i 2012 og 2013 er landet hos to ledere i Københavns Politi. Men langt flere har kendt til de ulovlige ordrer. Alligevel slipper de af krogen i Tibetkommissionens beretning
Tibetkommissionen vurderer, at politiet havde ulovlige ordrer under besøget i 2012 såvel som under et andet kinesisk besøg i 2013. Det førte til, at demonstranter fik knægtet deres grundlovssikrede ret til at forsamles og ytre sig frit. Under besøget besøgte præsident Hu Jintao og hans kone  Den Lille Havfrue på Langelinie.

Tibetkommissionen vurderer, at politiet havde ulovlige ordrer under besøget i 2012 såvel som under et andet kinesisk besøg i 2013. Det førte til, at demonstranter fik knægtet deres grundlovssikrede ret til at forsamles og ytre sig frit. Under besøget besøgte præsident Hu Jintao og hans kone  Den Lille Havfrue på Langelinie.

Stine Bidstrup

Indland
15. januar 2018

Vicepolitiinspektør ved Rigspolitiet Erik Jack Pedersen deltog 12. juni 2012 i en briefing i Gedestalden på Politigården i København. Her fik han kendskab til de ordrer, som politiet skulle følge under et kinesisk statsbesøg to dage senere.

Ordrerne gik blandt andet ud på, at politiet skulle sørge for, at en kinesisk delegation blev skånet for synet af kritiske demonstranter og tibetanske flag.

Det undrede Erik Jack Pedersen, har han senere forklaret Tibetkommissionen.

Kort før jul afleverede Tibetkommissionen da også en beretning, hvor kommissionen vurderer, at ordrerne var klart ulovlige. Information er stadig ved at gennemgå beretningen.

Erik Jack Pedersens overordnede i Rigspolitiet, vicepolitiinspektør Per Jensen, læste også den såkaldte operationsbefaling fra Københavns Politi, hvor de ulovlige ordrer stod sort på hvidt.

Han videresendte operationsbefalingen til sine to kolleger i Rigspolitiet, politiassessor Birgitte Buch og chefpolitiinspektør Torben Mølgård Jensen.

Alligevel får ingen af de fire kritik af Tibetkommissionen, selv om de enten har kendt til eller har haft mulighed for at gøre sig bekendt med de ulovlige ordrer.

Mange vidste det

Erik Jack Pedersen er ikke længere ansat i politiet, men havde som vicepolitikommissær i Rigspolitiet ikke ledelsesansvar over for Københavns Politi. Tibetkommissionen regner ham for »menigt politipersonale«. Dermed er han ikke omfattet af Tibetkommissionens undersøgelse, da kommissionen kun har til opgave at placere ansvar hos ledende medarbejdere.

Vicepolitiinspektør Per Jensen er en ledende medarbejder. Men han læste ifølge sin forklaring kun operationsbefalingen med henblik på at vurdere politiets ressourcebehov forud for det kinesiske besøg, og kommissionen har ikke kunnet påvise, at han rent faktisk lagde mærke til de ulovlige ordrer.

Birgitte Buch og Torben Mølgård har forklaret, at de ikke læste operationsbefalingen, selv om de modtog den, hvilket Tibetkommissionen også har lagt til grund.

Dermed slipper alle fire ansatte i Rigspolitiet for kritik og ansvarspådragelse i Tibetkommissionens beretning. Ligesom en lang række andre ledende og menige medarbejdere i Københavns Politi og Politiets Efterretningstjeneste (PET), som alle har kendt til, eller burde have kendt til, politiets ulovlige ordrer.

Tibetkommissionen vurderer, at politiet havde ulovlige ordrer under besøget i 2012 såvel som under et andet kinesisk besøg i 2013. Det førte til, at demonstranter fik knægtet deres grundlovssikrede ret til at forsamles og ytre sig frit.

Alligevel lykkedes det Københavns Politi at holde ordrerne hemmelige for Folketinget og resten af offentligheden i mere end tre år.

Tibetkommissionen har placeret ansvaret for miseren i 2012 hos de to ledende politifolk Claus Hjelm Olsen og Henrik Oryé, mens ansvaret for politiets fejl i 2013 ikke bliver placeret hos nogen.

Det til trods for, at en lang række politifolk havde både mulighed for og pligt til at sige fra.

PET slipper

Det var, ifølge Tibetkommissionen, en lille gruppe medarbejdere i PET, der skabte den »stemning«, der førte til politiets ulovlige ordrer i 2012.

En PET-medarbejder med kodenavnet KF 0764 skrev i juni 2012 en såkaldt trusselsvurdering, som blev sendt til Københavns Politi inden besøget. Her stod blandt andet, at PET ikke kendte til trusler mod den kinesiske præsident, som skulle lande i København en uge senere.

Til gengæld vurderede PET, at det var »meget afgørende« for kineserne, at »de ikke taber ansigt« ved mødet med demonstranter.

KF 0764 deltog desuden i den briefing i Gedestalden, hvor Erik Jack Pedersen fra Rigspolitiet også deltog, og hvor politiets ulovlige ordrer blev gennemgået. Tibetkommissionen vurderer derfor, at KF 0764 må have kendt til de ulovlige ordrer.

Hans kollega KF 0766 har også været i besiddelse af PET’s trusselsvurdering, som han tog udgangspunkt i, da han briefede PET’s sikkerhedsvagter inden det kinesiske statsbesøg i 2012. Et af punkterne i hans slideshow hed »ingen konkrete trusler men…«, mens et andet hed »’Tabe ansigt’ ved konfrontation med demonstranter«.

De to havde dog intet ledelsesansvar, hvorfor kommissionen anser dem for at være »menigt politipersonale«. Dermed er de ikke omfattet af kommissionens undersøgelse.

Det samme gælder KF 0765, som var sikkerhedskoordinator under besøget i 2013.

PET’s trusselsvurderinger og anbefaling til Københavns Politi var underskrevet af politiinspektør Jesper Grønbech og politiinspektør Uffe Stormly, som begge har ledelsesansvar i PET. Men de selv og andre har forklaret, at det ikke var praksis, at de to politiinspektører blev »involveret i sådanne vurderinger og anbefalinger«.

De har altså sat deres underskrift på de dokumenter, der var med til at give Københavns Politi indtryk af, at de skulle skjule demonstranter, men de har angiveligt ikke deltaget i udarbejdelsen af dokumenterne.

Ledere kendte ordren

Tibetkommissionen vurderer, at en lang række medarbejdere i Københavns Politi kendte til de ulovlige ordrer i 2012 og burde have sagt fra.

Det gælder samtlige indsatsledere, som var til stede under briefingen i Gedestalden 12. juni. Og det gælder også en række delingsførere og gruppeførere, som var med til at føre ordrerne ud i livet under besøget.

De var alle, ifølge kommissionen, »hverken forpligtede eller berettigede til at følge ordrerne«. Dermed har de handlet »pligtstridigt«, da de efterlevede de ulovlige ordrer. Men det betyder ikke, at man kan gøre et »tjenesteligt ansvar« gældende over for dem, vurderer kommissionen.

Det skyldes blandt andet, at ordene kom fra deres overordnede Claus Hjelm Olsen, som under besøget befandt sig i politiets kommandocentral, hvorfra han dirigerede politifolkene på gaden.

Desuden har kommissionen lagt vægt på, at indsatsledernes, delingsførernes og gruppeførernes handlinger under besøget har været en del af »en større politiaktion, hvor de øvrige dele kan henføres til almindeligt politiarbejde«.

Endelig lægger kommissionen vægt på, at de ledende politifolk måske ikke har kendt til indholdet af grundloven, politiloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som de altså var med til at bryde.

Dermed konkluderer kommissionen, at »de pligtstridige handlinger ikke har en sådan grovhed«, at man kan gøre et tjenesteligt ansvar gældende over for indsatsledere, delingsførere eller gruppeførere. Selv om de har kendt til de ulovlige ordrer og har været med til at føre dem ud i livet.

Kommissionen vurderer, at der kun kan placeres et ansvar hos Henrik Oryé, der havde et overordnet ansvar for to afgørende politienheder under besøget, og Claus Hjelm Olsen, der havde det overordnede operationelle ansvar.

Ingen får ansvaret

Under besøget i 2013 havde vicepolitiinspektør i Københavns Politi Kim Lykke Østergaard samme rolle, som Claus Hjelm Olsen havde haft året forinden. Han havde det operative ansvar for det kinesiske besøg.

Kim Lykke Østergaard understregede under forberedelserne til besøget, at det ikke måtte gå som i 2012. Demonstranter skulle have lov at ytre sig.

Alligevel endte en formulering om, at demonstranter skulle gemmes væk, i den såkaldte taktiske befaling for politiets eskorteenhed.

Kommissionen vurderer, at ordren er ulovlig, men at Kim Lykke Østergaard ikke har kendt til den. Han burde dog ifølge kommissionen have læst ordren og irettesat indsatsleder Thomas Tarpgaard, som havde skrevet den.

Kommissionen vurderer, at Thomas Tarpgaards ulovlige ordre ikke kom fra hans overordnede Kim Lykke Østergaard. Alligevel slipper han for tjenesteligt ansvar med samme begrundelse som indsatslederne under besøget i 2012, hvis ordrer kom fra vicepolitiinspektør Claus Hjelm Olsen.

Kommissionen mener ikke, at Thomas Tarpgaards og to andre vicepolitikommissærers handlinger under besøget i 2013 har »en sådan grovhed«, at der er grundlag for at gøre et disciplinært ansvar gældende over for dem.

Kommissionen mener altså ikke, at der kan placeres noget tjenesteligt ansvar for de ulovlige ordrer i 2013.

Den øverste ledelse slipper

Politiinspektør i Københavns Politi Mogens Lauridsen havde det strategiske ansvar under begge kinesiske besøg. Han har i årevis haft adgang til de ulovlige ordrer gennem politiets beredskabsportal. Alligevel hævder han, at han først blev bekendt med dem i september 2015.

Det samme gælder de to tidligere politidirektører Thorkild Fogde og Johan Reimann, som begge slipper for kritik.

Johan Reimann har desuden modtaget PET’s trusselsvurdering fra 2012 på mail, ligesom han har videreformidlet en besked fra Udenrigsministeriet om, at politiet helst skulle sikre et »værdigt« besøg i 2012. Men kommissionen har ikke kunnet fastslå, at han kendte til den ulovlige ordre.

Tibetkommissionen vurderer ikke, at der kan gøres et disciplinært ansvar gældende over for Mogens Lauridsen. Men kommissionen bemærker, at han burde have undersøgt, om det virkelig var sandt, når politiet over for Folketinget blev ved med at hævde, at der ikke havde været ulovlige ordrer, når meget tydede på det modsatte.

Endelig slipper senioranklager Klaus Pedersen for kritik. Han har været i besiddelse af operationsbefalingen fra 2012 siden marts 2013 og har læst i den som led i forberedelserne til en retssag. Men kommissionen lægger til grund, at han ikke har bidt mærke i den ulovlige ordre.

Han har som ansat i ledelsessekretariatet i Københavns Politi også været med til at sende en række urigtige svar, som skulle bruges i Folketinget. Kommissionen lægger til grund, at han ikke har været klar over, at svarene var forkerte, og at han i perioder har været under stort tidspres.

Serie

Tibetsagen

Under et kinesisk statsbesøg i 2012 blev fredelige demonstranter gemt væk af politiet og fik konfiskeret deres tibetflag – i strid med Grundloven.

Hvorfor skete det? Hvem gav ordren? Og hvordan kunne det ske igen under et nyt besøg i 2013?

Det og meget mere skulle Tibetkommissionen give svar på gennem nærlæsning af 50.000 dokumenter og afhøring af flere end 60 politifolk, embedsmænd og tidligere ministre. Kommissionens rapport blev publiceret i december 2017.

I juni 2018 blev regeringen og oppositionen enige om at genåbne kommissionen for at undersøge mails, som ikke er blevet udleveret til Tibetkommissionen i første omgang.

Seneste artikler

 • Gamle magnetbånd viste sig at gemme på opsigtsvækkende mails i Tibetsagen

  24. april 2021
  I et retslokale på Frederiksberg fortsætter Tibetkommission II sine bestræbelser på at finde forklaringen på politiets lovstridige håndtering af demonstranter under ministerbesøg fra Kina. For nylig har kommissionen fået adgang til hidtil ukendte mails gendannet fra magnetbånd fundet i en affaldscontainer i Udenrigsministeriet
 • Pensioneret politimand retter pilen mod sin gamle chef i Tibetsagen

  5. december 2018
  Tidligere chefpolitiinspektør Kai Vittrup har benægtet, at han har sørget for at gemme demonstranter af vejen under kinesiske besøg. Men tirsdag blev han modsagt af en pensioneret vicepolitiinspektør, der vidnede for Tibetkommissionen. Ifølge hans forklaring var det netop Kai Vittrup, der videreformidlede kinesernes ønsker
 • Politiet slår tilbage – den nye Tibetkommission kommer flyvende fra start

  29. november 2018
  Allerede på første afhøringsdag i den gennedsatte Tibetkommission kom flere opsigtsvækkende oplysninger frem. Flere politifolk trækker nu PET og Udenrigsministeriet dybere ind i sagen
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Torben Lindegaard

@Sebastian Abrahamsen

Hvor er det alt sammen bare den yndigste rotterede.

Bjarne Bisgaard Jensen, Ole Frank, Eva Schwanenflügel og Tommy Clausen anbefalede denne kommentar

Efterlader unægteligt det indtryk, at politiets ansatte kan komme afsted med alt, evt blot henvise til at de ikke kender grundloven eller andet vigtigt lovgrundlag som deres arbejde i øvrigt er rettet mod at forsvare!
Skandale!

Carsten Wienholtz, Jan Pedersen, Ken Sass, Jan Nielsen, Ole Frank, Eva Schwanenflügel, Jens Winther, Martin Madsen, Kim Houmøller, Kaj Julin, Verner Nielsen, Tommy Clausen og Torben Lindegaard anbefalede denne kommentar

Mange tak for en god og vigtig artikel om myndighedspersoners pligt til at sige fra over for ulovlige ordrer. Jeg håber, at såvel ledere som menige i Rigspolitiet, PET og Københavns Politi læser med.

Hans Martens, Karsten Lundsby, Jan Pedersen, Ole Frank, Eva Schwanenflügel, Jens Winther, Kim Houmøller, Tommy Clausen og Oluf Husted anbefalede denne kommentar
Tommy Clausen

Sebastian, godt gået med din undersøgelse..... fint!
Hvad skal vi bruge Kommissionen til? En ren rotterede....

- Kommissionen lægger til grund, at han ikke har været klar over, at svarene var forkerte, og at han i perioder har været under stort tidspres.

Fantastisk,

Carsten Wienholtz, Karsten Lundsby, Henrik L Nielsen, Ole Frank, Eva Schwanenflügel, Niels Duus Nielsen, Kim Houmøller og Kaj Julin anbefalede denne kommentar
Leif Andersen

Utroligt så mange undersøgelseskommissioner som konkluderer at der er handlet fejlagtigt, forsømmeligt eller i strid med gældende love og regler uden at det er ansvarspådragende for nogen af de involverede. Lægerne derimod hænges ud og straffes hvis de har fokuseret på patientens ve og vel og ladet skrivebordsarbejder vente.

Hans Martens, Tue Romanow, Karsten Lundsby, Jan Pedersen, Jan Nielsen, Mikkel Kristensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Ole Frank, Eva Schwanenflügel og Gert Romme anbefalede denne kommentar

Råddenskaben er omfattende, uden at nogen gør noget alvorligt ved det.

Mange taler om det problematiske i, at befolkningens tillid til politiet er lavere end nogensinde. Men hvornår bliver problemet taget alvorligt - hvornår begynder man at gøre noget ved politiets råddenskab?

Jan Pedersen, Hans Martens, Carsten Wienholtz, Karsten Lundsby, Ken Sass og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

"Endelig lægger kommissionen vægt på, at de ledende politifolk måske ikke har kendt til indholdet af grundloven, politiloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention"

Hvis det er rigtigt, er det jo decideret skræmmende! Hvad laver de så i politiet - lovens vogter?

Tue Romanow, Torben Lindegaard, Carsten Wienholtz, Karsten Lundsby, Ken Sass, Maj-Britt Kent Hansen, Jens Winther, Morten Larsen, Carsten Munk, Bjarne Bisgaard Jensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Så er der altså lige principalansvaret. Og jfr. Danske lov 3-19-2 har både politiledelsen og øverste politisk ansvarlige person(justitsminister) et principalansvar for, hvad deres ansatte foretager sig.

Det betyder, at arbejdsgiveren har ansvar for ansattes culpa, altså at arbejdsgiverem er ansvarlig for ansattes handlinger eller evt. undladelse at handle.
Dette har 3 betingelser:
1. Skadesvolder skal være ansat hos arbejdsgiveren.
2. Den ansatte skal have handlet uagtsomt eller forsætligt.
3. Skaden skal være sket i arbejdstiden og under arbejdets udførelse.

Retspraksis:
En kommune blev dømt erstatningspligtigt jfr. DL 3-19-2 i en sag, hvor to hjemmehjælpere (skadevoldere) var ved at hjælpe en plejekrævende borger med et toiletbesøg, og borgeren kom til skade.

Herefter er det egentlig blot, at de skadeslidte går til retten og kræver erstatning. Dette vil selvfølgelig give et ramaskrig blandt politikere og offentlige ledere, da retsafgørelsen giver præcedens.

John Damm Sørensen, Karsten Lundsby, Morten Larsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Ole Frank og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Det holder jo ikke i byretten..
Man kender ikke til love og regler, man har ikke læst mails, man aner ikke hvad man underskriver, og forøvrigt har man alt for travlt til at sætte sig ind i sagen.
Synes det minder en del om Støjbergs forsvar i samrådet om de tvangsudsendte syge asylansøgere.

Jan Pedersen, John Damm Sørensen, Tue Romanow, Torben Lindegaard, Carsten Wienholtz, Karsten Lundsby, Jan Damskier, Ken Sass, Jens Winther, Bjarne Bisgaard Jensen og Ole Frank anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Var det noget med et flag og en kassevogn? Lange fængselsstraffe må være det mindste!

uhyggelig læsning...myndighedernes troværdighed bliver tyndere og tyndere. Det er ikke sundt for samfundets retfærdighedsoplevelse. En farlig deroute

Eva Schwanenflügel, Jan Pedersen, John Damm Sørensen og Jens Winther anbefalede denne kommentar
Jeppe Hemdorff Nissen

tredelingen af magten er kollapset. Når ikke længere den lovgivende og den dømmende magt kan kontrollere den udøvende, er vi virkelig ude på et skråplan for demokratiet. Når politibetjente og andre embedsmænd ofte med lovgivernes velsignelse gang på gang krænker det mandat de har fået af samfundet uden mulighed for konsekvens smuldrer vores tiltro til det system, der ellers skulle gøre det lettere for os alle at føle os trygge og glade. Det er den ægte terrorisme for det æder systemet op indefra, og får os til at miste tilliden til hinanden. Det er ikke enkeltstående galninge med våben i hånd, som vi alle kan stå sammen om at udgrænse, der truer vores demokrati. Det er disse overfortolkere af embedets beføjelser, som blindt kommer til at følge systemets logik i stedet for at overveje det mandat de har fået, der er den ægte ondskab, og måske ved de det ikke engang. Det har jo altid været en risiko, og derfor har man netop haft en tredeling af magten så man kunne komme disse onder til livs. Men en gift har spredt sig i det system, der åbenbart gør at man kan gemme sig bag tåget tale og sløseri på arbejdet.

- Kære embedsmænd jeg har en bøn: hvis vores samfund skal overleve må I være jeres ansvar bevidst, også selv om det komme til at gå ud over jeres karriere. Ret ryggen og tal sandhed!

@Jeppe, du roder lidt rundt i magtens tredeling og spørgsmålet om hvem, der kan/skal kontrollere hvem. Men din bøn til embedsmændene er meget væsentlig!

Embedsmændene skal forstå, at deres job - også - er at sikre, at alt foregår indenfor lovgivningens rammer. Embedsmændene skal ikke i deres iver for at løse de opgaver, de får pålagt, af politikere eller andre chefer gå på kompromis med lovgrundlaget. Det kan godt være, at det er ubehageligt at skulle sige nej til en politiker eller chef, men det er en del af jobbet. Og ikke at gøre det er strafbart!