Læsetid: 8 min.

390 er druknet på Middelhavet den seneste måned. Og det er lavsæson

Det skal være slut med at spille ’Asyl-sorteper’, siger de to brødre, som har rådgivet Mette Frederiksen om et nyt asylsystem. Der er brug for en total nytænkning af systemet, mener de
Flygtninge og migranter om bord på et NATO-fartøj på vej ind i Palermos havn, efter de er blevet samlet op på Middelhavet. Den seneste måned er knap 400 druknet eller døde på Middelhavet. ’Der er omhyggelige omkostninger ved det nuværende system,’ siger konsulenten Morten Lisborg.

Flygtninge og migranter om bord på et NATO-fartøj på vej ind i Palermos havn, efter de er blevet samlet op på Middelhavet. Den seneste måned er knap 400 druknet eller døde på Middelhavet. ’Der er omhyggelige omkostninger ved det nuværende system,’ siger konsulenten Morten Lisborg.

Carlos Spottorno

9. februar 2018

Tre eksperter i flygtninge og immigration roste i onsdags Socialdemokratiets nye valgoplæg i en kronik i Berlingske:

»Asyllejre i Nordafrika er det eneste svar på flygtningekrisen,« lød overskriften.

Det kunne partiet lide.

»Stærk opbakning til asylforslag,« noterede det socialdemokratiske folketingsmedlem Morten Bødskov på Twitter.

»Klog og god kronik,« tweetede folketingsgruppens næstformand Dan Jørgensen.

Gruppeformand Henrik Sass Larsen skrev på Facebook:

»Jeg kan varmt anbefale at læse kronikken i dagens Berlingske.«

Hvad der ikke umiddelbart var til at se i hverken kronikken i Berlingske eller de varme anbefalinger fra den socialdemokratiske folketingsgruppe, var, at to af kronikkens tre forfattere gennem længere tid har arbejdet som konsulenter for Socialdemokratiet under udarbejdelsen af forslaget.

Morten og Anders Lisborg – de er brødre – er ved at opbygge en mindre konsulentvirksomhed på Østerbro i København: Migration Management Advice. Mod konsulenthonorar har de leveret en række analyser og oplæg til Socialdemokratiet, som netop er blevet brugt i forbindelse med Mette Frederiksens »paradigmeskift«. 

14. december holdt brødrene en én time lang præsentation i Den Sorte Diamant under Socialdemokratiets konference om fremtiden for Europas asylsystem. I januar besøgte Morten Lisborg Fredericia, Aarhus og Herning for at klæde partiets bagland på.

Imponerende cv’er

Morten og Anders Lisborg har i årevis arbejdet med flygtninge og migration. Som forskere, i FN-systemet, hos Udlændingestyrelsen og som rådgivere for det finske udenrigsministerium og Østersørådet. Især Morten Lisborg har opbygget et imponerende cv. Han har arbejdet i Irak, Yemen og Kosovo og for FN’s flygtningeorganisation UNHCR. Og han har været udsendt for EUBAM, EU’s organisation, der skal støtte Libyen, hvor mange af de flygtninge, der er kommet til Europa, har sejlet fra.

Anders Lisborg har arbejdet i Asien for FN og i Østeuropa for EU.

Lige nu opholder brødrene sig i Thailand, hvor Anders Lisborg arbejder.

I et telefoninterview bekræfter Morten Lisborg, at brødrene har arbejdet som konsulenter for Socialdemokratiet.

Socialdemokratiets nye udlændingepolitik, som samtidig er partiets valgoplæg, blev præsenteret af partiformand Mette Frederiksen, gruppeformand Henrik Sass Larsen, politisk ordfører Nicolai Wammen, udenrigsordfører Nick Hækkerup og udlændinge- og integrationsordfører Mattias Tesfaye i partiets gruppeværelse på Christiansborg
Læs også

»Vi har været sparringspartnere for Socialdemokratiet. De havde læst nogle af de ting, vi havde skrevet, og de syntes, det var interessant. På den baggrund udviklede vi et samarbejde. Men forslaget er 100 procent deres,« siger han.

»Vores pointe er, at det nuværende system er dysfunktionelt og inhumant. Men folk kan have meget svært ved at se, hvorfor det er nødvendigt på sigt at få en diskussion af det nuværende system. Socialdemokratiet har haft behov for at ruste baglandet.«

’Asyl-sorteper’

De seneste tre år er 10.000 flygtninge druknet på Middelhavet. Vi har haft flygtninge vandrende på danske motorveje. Og i Afrika er det ikke bare flygtninge, men også migranter, der sætter sig i bevægelse mod Europa.

Er det virkelig svært for folk, herunder dele af det socialdemokratiske bagland, at se, at det nuværende system ikke virker?

Eller er det bare den vare, der er nem at sælge for et mindre konsulenthus og til at levere i modsætning til det, verden sukker efter:

En retfærdig og realistisk løsning, der tackler Europas behov for kontrol med migrationen samt flygtningenes behov for beskyttelse i en verden, hvor nationer har forskellige interesser, konflikter, krige og korruption destabiliserer Afrika, og ulighederne er enorme?

Sparker konsulenterne brødrene Lisborg og Socialdemokratiet en åben dør ind?

Anders Lisborg:

»Det er en åben dør. Vi synes bare ikke, der er nogen, der har sparket den ind.«

Brødrene ønsker at åbne verdens øjne for, at Danmark og de øvrige lande bruger mange ressourcer på at hjælpe de få og få ressourcer på at hjælpe de mange.

»Vi er vendt hjem fra steder i verden, som vi med danske briller ikke ser meget til. Længe har der været en tendens til at tro, at man ikke kunne lave noget om; man har følt sig låst fast i et system, der ikke virker. Det er en forkert og farlig udvikling, der medvirker til at fragmentere og destabilisere Europa. Vi må se på demografi og migrationsudfordringerne på 30-50 års sigt, ligesom vi gør med klimaudfordringerne.«

– Hvad sker der om 30-50 år?

»Det migrationspres, vi har set i 2015, og som vi nu har set aftage lidt, vil være et vedvarende pres, hvis man ser på konfliktscenarierne, fattigdomsudviklingen og klimaudviklingen i afsenderlandene. Afrikas befolkning fordobles over de næste 30 år.«

Derfor skal systemet laves helt om. Hvilket allerede står i regeringsgrundlaget. Regeringen vil arbejde for et system, hvor man søger asyl fra et tredjeland frem for ved de europæiske landes grænser.

– Sparker I ikke en åben dør ind?

»I lang tid har vi lavet justeringer – vi laver stramninger og reklamerer for disse stramninger og fortsætter med at spille ’Asyl-sorteper’. Der er behov for et paradigmeskift – ikke i regeringens forstand, men en total nytænkning af det her.«

Socialdemokratiets valgoplæg

Asylansøgere, der kommer til Danmark, skal ifølge socialdemokraternes udspil sendes til et modtagecenter i Nordafrika, hvor danske myndigheder skal behandle deres asylsag. Hvis de får afslag på asyl, skal de sendes tilbage til deres hjemland. Og hvis de får tilkendt asyl, skal FN efter aftale med Danmark sørge for dem – enten ved at få dem integreret i det land, modtagecentret ligger, eller ved at sende dem til en sikker flygtningelejr.

Hvis en flygtning søger asyl i Danmark, vil vedkommende med andre ord blive sendt ud af landet og ikke få mulighed for at vende tilbage. På den måde håber socialdemokraterne at demotivere de asylansøgere, der har planer om at rejse til Danmark for at søge asyl.

»Udspillet er til diskussion. Det, vi har peget på, er, at der er behov for at ændre incitamentsstrukturen. Uanset om du er flygtning i Nordafrika eller syrer i Tyrkiet, så har du reelt set beskyttelse. Alligevel er fordelen ved at komme til Europa så meget større, at det opfordrer til, at mennesker, der allerede har opnået den beskyttelse, fortsætter deres immigration. Kombineret med, at der er flere og flere økonomiske migranter, som også anvender asylsystemet til det samme, står vi altså med en udfordring.«

»Lad os nu vende det hele på hovedet: Der er en grænse for, hvor mange Europa kan tage. Derfor bør vi vende incitamentsstrukturen.«

Morten Lisborg:

»Det nuværende system er skizofrent. Med den ene hånd prøver vi at opretholde høje rettigheder og menneskerettighedsbeskyttelse. Med den anden hånd prøver vi med vold og magt at holde folk ude for at undgå, at de opnår deres rettigheder. Det handler alt sammen om territorialkontakt – man får rettigheder ved at få adgang til Europa, som han ikke får derude i verden. Det kan gøres bedre og mere fair. Derfor er Socialdemokratiets udspil vigtigt,« siger han og tilføjer, at der har været lignende tanker før, men at det nye er den politiske kontekst.

»Mange af tankerne ligger før flygtningekrisen i 2015. Men der har været en politisk modningsproces i forhold til, hvornår man har været klar til at gøre noget nyt og anderledes. Der er en anden villighed til i Europa at gøre noget anderledes.«

De druknede

Morten Lisborg har arbejdet med ruterne over Middelhavet, primært fra Libyen til Italien, hvor der den seneste måned er 390 druknet eller døde.

»Det er lavsæson nu. Der er uhyggelige omkostninger ved det nuværende system.«

I stedet for at flygtninge og migranter samles op af et NATO-fartøj, der sejler dem til Italien, skal de sejles til et modtagecenter i Nordafrika, hvor deres asylsag skal behandles, og hvis de opnår asyl, skal de integreres lokalt ifølge Socialdemokratiets forslag.

»Ideen vil på sigt betyde, at meget få begiver sig over Middelhavet.«

Anders Lisborg:

»På sigt skal vi skabe en mere retfærdig køkultur. I øjeblikket belønner vi dem, der springer over i køen. Det er lidt groft sagt, for jeg forstår dem godt. I virkeligheden er der behov for at hjælpe på en fair måde.«

Udlændingeordfører Mattias Tesfaye fortæller til Information, at han læste Det europæiske forår, mens Socialdemokratiet diskuterede, hvordan asyludspillet skulle se ud. ’Det europæiske forår’ er en fremragende bog,’ siger han.
Læs også

Information har før interviewet fremsendt en stribe konkrete spørgsmål til forslaget fra Socialdemokratiet, som er kraftigt inspireret af brødrene Lisborgs tanker. Spørgsmålene handler i det store og hele om 30 års velkendte problemer i asylsystemet, som Socialdemokratiets valgoplæg ikke adresserer konkret. Velkendte problemer, som er årsagerne til mange af det nuværende systems svagheder.

Hvor skal et modtagecenter ligge? Foreløbig har ingen lande i Nordafrika ønsket at påtage sig den opgave, selv om Frankrig og Tyskland har sonderet mulighederne.

Hvad skal der ske med de afviste asylansøgere? Foreløbig lever vi i en verden, hvor afviste asylansøgere ikke kan udsendes til en række lande og områder, medmindre folk rejser frivilligt – Iran, Irak, Syrien og dele af Afghanistan f.eks. Så længe der er så mange lande i verden, hvor vi ikke har udsendelsesaftaler, hvad skulle så få et tredjeland i Nordafrika til at påtage sig opgaven?

Hvordan skal integrationen ske i lokalområdet og i FN-lejrene? Foreløbig lever vi en verden, hvor stater i Nordafrika allerede vånder sig under byrden af millioner af fordrevne uden adgang til skole, uddannelse, jobs og, i nogle tilfælde, madkuponer. Libanon, der er mindre end Danmark, huser en million flygtninge.

Hvor skal det foreslåede loft over asylansøgere og familiesammenførte ligge, og hvordan skal det praktiseres inden for de konventioner og menneskerettigheder, vi kender?

Ubesvaret

De spørgsmål svarer Morten og Anders Lisborg ikke på. De mener, det er for tidligt i processen.

De siger, at man skal tænke det som opførslen af en Storebæltsbro. Måske begynde med at undersøge jordbunden.

»Det tager tid, det her.«

Så retter de sig selv. Griner lidt.

»Det var nok en fejl at nævne Storebælt her. Det er nok snarere en Femern-forbindelse.«

Men »Realistisk og retfærdig«, som forslaget fra Socialdemokratiet hedder, er præsenteret som et valgoplæg. Så hvornår kan vælgerne realistisk set regne med, at Mette Frederiksen kan levere på et retfærdigt system?

Hun har udtrykt, at Danmark om nødvendigt rykker selv, hvis EU ikke vil være med. 

I første valgperiode? I en eventuel anden periode? Nogensinde?

Morten og Anders Lisborg siger, at det spørgsmål bør stilles til Socialdemokratiet. Men som eksperter, der selv har arbejdet i EU- og FN-systemet, vil Information gerne høre deres vurdering.

Morten:

»Hvis man skulle til at implementere sådan nogle ting i en kæmpe omstrukturering af et stort system, vil man skulle bruge lang tid på et feasibility study, interne forhandlinger osv. Der har vi en mere faglig tilgang.«

– Hvis vi vil det her, hvornår har vi så en bro at køre på?

»Det begynder med en erkendelse af behov for en forandring. Dernæst en politisk vilje og nogle koalitioner.«

– Hvornår har vi en bro?

»Det er ekstremt svært at sætte en tidshorisont på.«

Det var en fejl

Undervejs i interviewet spørger Information brødrene Lisborg til deres kronik i Berlingske. De erkender, at det var en fejl, at deres forhold til Socialdemokratiet ikke var oplyst i kronikken. Den blev indsendt, før partiets udspil var offentliggjort, forklarer de. Da udspillet blev kendt, blev de bedt om at forholde sig direkte til det i kronikken.

De gik ud fra, at det var offentligt kendt, at de arbejdede for Socialdemokratiet, da det havde været nævnt i en artikel i Kristeligt Dagblad, og derfor tænkte de ikke videre over det.

De understreger, at kronikken på ingen måde er dikteret af Socialdemokratiet, og at de i kronikker i blandt andet Politiken har udtrykt lignende tanker.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Philip B. Johnsen

Befolkningerne bliver fyldt med politisk løgn og medfølgende propagande.

Der er en folkevandrings udfordring, under kraftig opsejling, den er skabt af politikere i den rige del af verden bl.a. EU, der ikke vil se realiteterne i øjnene, vires politikere planlægger nu starten til, hvad der tydeligt ender med udryddelseslejre i bl.a. Afrika og oprettelse politistater i hjemlandene, men politikerene i bl.a. EU, vil selv blive de første og mest udsatte ofre, for de uløste handlingskrævende opgaver, som politikerne ikke vil addresser, når det virkelige omfang af udfordringerne, går op for befolkningerne i de i dag rige lande i bl.a. EU, her hjemme stiger grundvandet og flere mister deres huse, det er begyndelsen til enden, for de løgnagtige politikere og de medløbende jounalister.

Fortsat forbrugsdrevet økonomisk vækst på olie, gas og kul afbrænding, er urentabelt, men ingen vil tale om det, journalister er i denne forbindelse ikke en del af en løsning, journalister er samlet set mikrofonholdere for politikere, der ikke vil tale om substansen i problematikkerne og journalister nægter at stille de rigtige og relevante spørgsmål til den dobbeltmoral, der er i den usammenhængende ‘førte politik’, hvilket jeg addresser i indlægget efter dette indlæg.

Det er et eksistentielt problem.
Ingen nulevende økonom har til dato kunne skabe, samlet set global vækst, uden brug af energi fra afbrænding af kul, olie og gas.

Ingen nulevende økonom har til dato kunne beskrive et alternativ, der kan skabe samlet set global vækst i fremtiden, uden energi fra afbrænding af kul, olie og gas.

Konklusionen:
Vores politikere og traditionelle vækst økonomer generelt og samlet set, har ikke forstået, hvad gode økonomiske forhold er, økonomer har ikke forstået skabelsen af samlet set global økonomisk vækst, rimelig fordeling af den samlede globale velstand og på den ’lange bane’ bekæmpelse af global fattigdom og befolkningstilvækst i kølvandet.

Det estimeres af UN/FN, at der de kommende få årtier kommer ‘nye’ 200 millioner klimaflygtninge

Det globale energiforbrug, hvor udledningen af CO2 stiger i 2017.
“Vedvarende energi som biomasse, vind og sol udgør mindre end ‘tre procent’ af det samlede energi forbrug i 2015.”
Link: http://www.eof.dk/Viden/Statistik/Globalt%20forbrug%20af%20energi/global...

Det er årsagen til, at der af politikere nu tales om ‘flygtningelejre’ og ikke løsning på de menneskeskabte klimaforandringer, der er årsagen til befolkningstilvæksten ‘ikke kan addresseres’, uden det vil skabe stigende menneskeskabte klimaforandringer.

Philip B. Johnsen

"Ifølge FN vil havstigninger, vandknaphed, ørkendannelser etc. underminere levegrundlaget for millioner af mennesker og skabe omkring 200 millioner nye klimaflygtninge inden 2050. Allerede i dag findes der såkaldte klimaflygtninge fra Alaska til Stillehavsøerne.
Link: http://raeson.dk/2015/100-dage-til-cop21-hvor-er-det-sikkerhedspolitiske...

De hjemlige politikere der nu er politistat opbyggende i hjemlandene og planlæggende udryddelseslejre i Afrika mf. viser deres sande ansigt i den førte hjemlige politik.

"Det er afgørende for regeringen, at vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at understøtte, at Danmark fortsat er et førende olie- og gasland."
Klimaminister Lars Christian Lilleholt.

"Der bør ikke være begrænsninger for, hvor meget olie og gas, der må pumpes op af den danske undergrund ‘på trods af’ den nye klimaaftales målsætning om at holde den globale opvarmning »et godt stykke under to grader«.

Det mener et bredt politisk flertal i Folketinget, som dermed bakker op om Energi, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)."
Link: https://www.dr.dk/nyheder/penge/minister-danmark-skal-vaere-et-foerende-...

Grethe Preisler

Den 'vestlige støtte' til 'fattigdoms- og bekvemmelighedsflygtninge' fra 'fejlslagne' afrikanske nationalstater via Marokko og andre tidligere europæiske kolonier, som fik politisk og økonomisk selvstændighed efter afslutningen af WW II, kunne jo f.eks. bestå i blokering af deres adgang til internettet .............. ;(

Noget uden for artiklens tema, men du, hvor det står i artiklen:

"De siger, at man skal tænke det som opførslen af en Storebæltsbro. Måske begynde med at undersøge jordbunden."

Netop her undersøgte man jo ikke jordbunden (= undergrunden) ordentligt, men borede bare, til der kom vand ind.
Overført til den aktuelle problemstilling, så vil en ordentlig undersøgelse føre til, at man ikke skal løse problemet med økonomiske flygtninge fra "Midtafrika" i Nordafrika, men i de lande, hvor migranterne kommer fra: Jobs, jobs, jobs!

Vi kan jo blot starte med det Nordafrika, som det danske Socialdemokrati vil have lejre i.

Egypten:
Her skal snart have præsidentvalg, og en politiker, der kom hjem fra udland og indskrev sig som kandidat forsvandt på registreringskontoret denne november-dag, og ingen har hørt fra han siden.
En højtrangerende general der stillede op i januar, blev anklaget for manglende loyalitet, og straks idømt 6 års fængsel.
Og 4 andre civile kandidater, herunder menneskeretsjurist, er fjernet fra valglisten, og venter på anklage og straf.

Libyen:
Landet er i længerevarende opløsning, og har 2 diktatorer i hver sit område foruden en række små lokale stammediktatorer. Ingen vil afgive magt, og alle bekæmper alle, og snyder dem, der vil noget i landet - herunder EU.
Her råder omfattende brud på menneskerettighederne, og der er ligefrem landbrug og fabrikker, der kun beskæftiger slavearbejdskraft. Og disse slaver er dels flygtninge, og dels borgere der har protesteret over forholdene.

Tunesien:
Det eneste arabisk land hvor det "arabiske forår" lykkedes. Det er forsat så fattigt og medtaget, at EU anslag at 72% er arbejdsløse. Og politiet skyder med skarp mod demonstranter, og dræbte på en dag 37 og på samme uge omkring 75-80 demonstranter.

Marokko: Dette er et ret hårdført voldsdiktatur. Landet er besat republikken, Vestsahara, og lejer fiskerettighederne ud til EU. Og befolkningen, der levede af fiskeri, kan ikke fiske mere. De bliver desuden holdt i et jerngreb helt uden demokrati, helt uden sociale- og sundhedsmæssige muligheder og helt uden rettigheder.

Dette er altså det Nordafrika, som ikke blot behøver hjælp, men man må også skaffe rimelige forhold og demokrati. Og vi kan fortsætte med Afrikas Horn, hvor de 2 nationer slet ikke fungerer som nationer. Det ene har ligesom Libyen 2 forskellige selvbestaltede regeringer, og det anden er i total opløsning og fuldstændig smadret af Saudi og dets allierede.

Så ideen med at hjælpe landene i Afrika er god, men er også omfattende. Og alle de diktatorer som EU og medlemslandene samarbejder med, må stoppes helt. Desuden må man også betale fuld pris for de råvarer, som man fjerner fra landene, og her vil det nok knibe meget.

Ea Movang, Carsten Munk, morten rosendahl larsen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
René Arestrup

Billedet, der illustrerer artiklen indrammer på udmærket vis hele problematikken: I forgrunden en samling spartansk klædte afrikanske mænd, siddende på et krigsskibs ståldørk, i baggrunden et krydstogtskib - et flydende luksushotel, hvor europæiske og amerikanske turister svælger i alskens bekvemmeligheder.
Helt bortset fra at det er tæt på at være vulgært, er det også et vidnesbyrd om et gigantisk svigt. Der er én, og kun én vej, til at dæmme op for folkevandringen og tragedierne på Middelhavet: Massiv hjælp/omfordeling. Hvis ikke vi formår, at hjælpe millioner af afrikanere til at skabe et holdbart livs-perspektiv i deres respektive hjemlande, vil problemerne blot eskalere helt ud af nogen form for kontrol.

Henrik L Nielsen, morten rosendahl larsen, Bjarne Andersen og Erik Karlsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

De afrikanske ledere ønsker, at EU tager imod mange flere af deres borgere, det har stor økonomisk betydning for Afrika, det er naturligvis rigtigt set, det er hvad der er mest fremtid i, remitter er vigtige så, hvis der ses bort fra skabelsen af de menneskeskabte klimaforandringer og der fokuseres på udryddelse af fattigdom, der skaber befolkningstilvækst problematikkerne i Afrika af den vej, skabes der håb om en bedre fremtid i Afrika.

Hvis Danmark og alle andre EU lande, modtog et væsentlig antal afrikanske universitet studerende gratis og samtidig udbetalte de dygtige og de flittige en ydelse, der gjorde dem i stand til at sende penge hjem til familien, så var der sansynligvis med tiden håb om, at folkevandringen vil aftage.

Det kræver nok også gældssanering og rimelig samhandel, med andre ord, en afskaffelse af neokolonialismen generelt i Afrika.

PS.
Danmar og EU har allerede i dag EU betalte koncentrations og tortur lejre i Afrika.

Hvor er journalisterne, der vedvarende vil fortælle om den virkelige verden og stille kritiske spørgsmål til vores politikere?

6 July 2017

"Those trapped in Libya are vulnerable to human rights violations and abuses including killings, torture, rape, kidnappings, forced labour, and arbitrary and indefinite detention in cruel, inhuman and degrading conditions."

John Dalhuisen, Amnesty International
Link: https://www.amnesty.org/en/press-releases/2017/07/central-mediterranean-...

Her er eksempler på andre udlandske lejre af samme danske/EU type.

I Australiens Nauru flygtninge og tortur koncentrationslejr, får Iraner bøde for forsøg på selvmord.
Link: http://www.mwcnews.net/news/asia-pacfic/58379-asylum-seeker-in-nauru.html

"Australien afviser overgreb på asylbørn som ’hype’
Det massive læk af indberetninger om overgreb og selvskade på børn i australske asylcentre på øen Nauru får formentlig ingen reelle politiske konsekvenser. Uddelegering af flygtningeansvar og accept af skadelige forhold er ifølge eksperter blevet ’the new normal’"
Link: https://www.information.dk/udland/2016/08/australien-afviser-overgreb-pa...

Jacob Mathiasen

Dette problem vil kun vokse. Der kommer ikke flere ressourcer i Afrika eller resten af verden - tværtimod spidser det virkeligt til - som beregnet i standard scenariet i Limits to Growth fra 1971.

Politikere og meningsdannere har decideret vildledt og misbrugt deres positioner til at spilde de sidste 40 år, hvor vi faktisk kunne have gjort noget.

Selv i dag er der ingen mod eller vilje til at gøre noget ved roden af problemet: Overbefolkning og det medfølgende overforbrug af ressourcer.

Der er det åbenbart at enten løser naturen problemet for os - eller så bruger vi den metode vi altid har brugt: Krig.

Desto længere vi venter desto hårdere bliver det at løse - og der er virkeligt ingen seriøs indsats endnu.

Touhami Bennour

Nogle sætter ledigheden i Tunesien til 72 %,. de passer ikke, ledigheden er på 15,2 % måske 16 % i 2017, (25% på landet). Den måde at beskrive situationen på i Tunesien viser bare at det nytter ikke med "arabiske forår. Folk er tilfreds med Revolutíonen og penge ligger hos folket faktisk, de kræver hverdag løn forhøjelser, det er med i en revolution at folk kræver og forlanger mere. I en revolution sker en omvæltning i økonomien, det skal flyttes fra den gamle til de nye magthaver. Ja alt skal ændres og det tage tid. I Danmar kom "velfærd" først efter WW2. Toilettere var fælles i Mange steder i København og ligger højt oppe. Altså folk er meget tilfreds med revolutionen og virker fuldsstændig frit, det har ytingsfrihed men også tanke frihed. Vesten ser negativ og ønsker ikke at det bebre for arabere og det forslag om "azyl lejer" er et led at skaber problemer og Siger til dem: hør her " det er vi der har overherredømme". Landet har uddannet mange folk, det er mange uddannet på mange områder. Den stemning jeg hører er at Tunesien vil klare sig. Selv president Macron har fire tunesiske Kvinder, en rådgiver. en leder i "en marche" og to i parlament for "macrons bevægelse".

Kim Folke Knudsen

Vi kommer til at beskæftige os med Afrika de næste mange årtier. Klimaforandringer, og den økonomiske kløft mellem Afrika og " Det rige Europa " vil bestå i lang tid fremover med mindre en stor krig lægger Europa øde. Tysklands daværende forbundskansler Willy Brandt advarede helt tilbage i 1970´erne om at ny overset kløft mellem nord og syd ville føre til massive politiske problemer, hvis Vesten ikke gjorde en mere helhjertet indsats for at skabe velstand og udvikling i naboområderne i Afrika. USA kan gemme sig bag et Atlanterhav, men det kan Europa ikke. Middelhavet er skillelinien mellem velstand ( ikke for alle ) og dyb fattigdom på den anden side. Det bliver EU og G20 og de store aktører, som skal drive værket at skabe den økonomiske udvikling i Afrika. Er der muligheder i landene, så vil befolkningen ikke drømme om at begive sig ud på en farefuld og fjern færd. Danmarks rolle. Vi er det lille men ret effektive hjul, hvis vi ikke ødelægger det os for os selv med at grave os ned bag en hjemmelavet Berlinmur. Vi har entreprenørfirmaer med kendskab til verdensmarkedet. Vi har intellektuel ekspertise i nødhjælpsarbejde og humanitært arbejde. Vi er et land som ikke er forbundet med korruption og med ønsket om at ville genkolonisere Afrika, som man til tider kunne mistænke andre store nationer for. Grib muligheden vi kan yde vores bidrag til at skabe den udvikling i Afrika, som gør det muligt for unge afrikanere at etablere en tilværelse i det land, som de er født i.

René Arestrup

Ak ja, man kunne drømme om, at vi havde mere visionære politikere her til lands - at Danmark gik foran og beredte vejen som det gode eksempel. Men næ nej, vi vil hellere diskutere interneringslejre og aftaler med afrikanske stater og FN i et i øvrigt håbløst spil Sorteper.