Fødevarestyrelsen hemmeligholder centrale dele af EU-rapport om halekupering af grise

Fødevarestyrelsen bryder ifølge juridiske eksperter loven, når styrelsen mørklægger de centrale dele af et rapportudkast, som EU har udfærdiget efter et kontrolbesøg hos danske svineproducenter. Rapportudkastet forventes at være kritisk over for den danske praksis med halekupering af grise
I Danmark bliver 97 procent af de danske grise stadig halekuperet, selvom det som hovedregel er ulovligt og har været det i EU siden 1994.

I Danmark bliver 97 procent af de danske grise stadig halekuperet, selvom det som hovedregel er ulovligt og har været det i EU siden 1994.

Sille Veilmark

Indland
10. februar 2018

Et rapportudkast fra EU-kommissionen, der med al sandsynlighed indeholder en kritik af den danske praksis med halekupering af grise, bliver i sin helhed holdt skjult af Fødevarestyrelsen.

Kommissionen har gjort styrelsen opmærksom på, at den ikke modsætter sig offentliggørelse af udkastet. Alligevel har Fødevarestyrelsen besluttet kun at give Information aktindsigt i dele af udkastet, så det kun er indledningen, en beskrivelse af de juridiske regler på området, baggrunden for besøget og bilag, der er synlige.

De centrale dele – resultaterne af besøget og de heraf følgende anbefalinger fra EU-Kommissionen – er streget over.

Det møder kritik fra Dyrenes Beskyttelse, der påpeger, at de ikke har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten, når de centrale dele af den mørklægges. Og spørger man juridiske eksperter, har Fødevarestyrelsen et alvorligt forklaringsproblem.

»Det er en forkert afgørelse,« vurderer Oluf Jørgensen, der er offentlighedsrådgiver og forhenværende forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

»Fødevarestyrelsen kan ikke bruge de undtagelser, som de henviser til, og som de sædvanligvis anvender, når de vil undtage dokumenter fra aktindsigt,« siger juraeksperten, der tidligere har været medlem af Offentlighedskommissionen, hvis arbejde blev lagt til grund for den gældende offentlighedslov.

Også professor emeritus fra Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet Carsten Henrichsen har læst afgørelsen fra Fødevarestyrelsen, og han oplyser, at han er enig i Oluf Jørgensens vurdering. Ligeledes bliver afgørelsen kritiseret af juraprofessorerne Jørgen Albæk Jensen fra Aarhus Universitet og Michael Gøtze fra Københavns Universitet.

Rapportudkastet fra EU-kommissionen er skrevet på baggrund af et kontrolbesøg, som kommissionens inspektionsmyndighed, Sante F, foretog i oktober sidste år.

Myndigheden har tidligere besøgt Danmark for at holde øje med, hvordan velfærden er hos de danske grise. Begge gange har de danske myndigheder fået kritik for deres kontrol med halekuperede grise. Ved besøget sidste år handlede inspektionen så udelukkende om svineproducenternes halekupering.

Mere præcist skulle inspektørerne undersøge, hvad Danmark gør for at undgå at bruge denne procedure. I Danmark bliver 97 procent af de danske grise halekuperet, selvom det som hovedregel er ulovligt og har været det i EU siden 1994.

Inspektørerne skulle blandt andet besøge to svineproducenter og mødes med en kontrolenhed under Fødevarestyrelsen.

Begrundelsen holder ikke

Fødevarestyrelsen begrunder afslaget på fuld aktindsigt i EU-kommissionens rapportudkast med en såkaldt reserveundtagelse. Men det må styrelsen ikke, understreger Oluf Jørgensen, der siger, at undtagelsen skal anvendes restriktivt:

»Der skal være ganske særlige, tungtvejende argumenter for, at Fødevarestyrelsens kan bruge den bestemmelse, og det har de ikke her. De henviser blot til almindelige hensyn om, at der skal tages en politisk beslutning på baggrund af rapportudkastet.«

Juraprofessor på Aarhus Universitet Jørgen Albæk Jensen understreger, at det principielt ikke er forkert af styrelsen at henvise til reserveundtagelsen i denne slags sager.

»Men i den konkrete vurdering er det formentlig en fejlanvendelse. Der skal være usædvanlige forhold, som gør sig gældende, og det er svært at argumentere for her. Det må være dagligdagen, at ministerierne får rapporter fra EU til kommentering, og jeg kan ikke se, hvorfor man ikke skulle kunne have en offentlig debat om de her haler, der bliver klippet af,« siger professoren.

Michael Gøtze, der er juraprofessor på Københavns Universitet, kan godt følge dele af afgørelsen, men han finder Fødevarestyrelsens begrundelse for at afvise fuld aktindsigt problematisk.

Fakta: Tidligere kritik fra EU

 • EU-kommissionen har tidligere været på besøg i Danmark og set på velfærden for de danske grise.
 • I 2000 besøgte inspektionsmyndigheden en række danske svinestalde og kunne konstatere, at alle grisene var halekuperede. De danske myndigheder fik dengang besked på at stramme op, så halekupering ikke sker rutinemæssigt.
 • Da EU-kontrollanterne besøgte Danmark i 2010, fik de danske myndigheder ligeledes kritik. I den efterfølgende rapport stod der, at myndighederne ikke i tilstrækkelig grad kontrollerer svineproducenterne.
 • Ved de to tidligere besøg handlede kontrollen om dyrevelfærd hos grise generelt, men ved besøget i oktober 2017 handlede det udelukkende om de danske svineproducenters brug af halekupering.
 • Kommissionen har varslet, at den vil bruge de seneste kontrolbesøg i Danmark og andre medlemsstater, der overtræder EU-lovgivningen, til at vurdere, om der skal tages skrappere midler i brug for at få landene til at makke ret.

»Reserveundtagelsen er det sidste skud i bøssen, som ministeriet skal have gode grunde for at tage i brug. Men her har Fødevarestyrelsen en svær sag, for de skriver blot, at det er af hensyn til den politiske beslutningsproces. De maler med den brede pensel uden at blive særlig konkrete,« siger han.

Styrelsen skriver i begrundelsen til afgørelsen om hemmeligholdelse, at der »består en berettiget offentlig interesse i at sikre en vis fortrolighed i den politiske beslutningsproces, som kommentering af udkastet foranlediger, og at begrænsning i retten til aktindsigt er nødvendig og klart påkrævet for at sikre, at denne interesse ikke lider skade«.

Men det er ikke nok, at udkastet blot skal forbi ministerens bord, uddyber professor Michael Gøtze. Der skal være en beslutningsproces, som er af særlig art og f.eks. er særligt sensitiv, før styrelsen må tage hensyn til det, når de afviser at give fuld aktindsigt, men det skriver styrelsen ikke noget om i afgørelsen.

Desuden pointerer Michael Gøtze, at Fødevarestyrelsen har haft en meget lang sagsbehandlingstid, og at det ikke harmonerer så godt med, at styrelsen i sin begrundelse har fundet det oplagt og klart påkrævet at hemmeligholde den store del af rapportudkastet.

Ingen kommentarer fra minister

Oluf Jørgensen påpeger, at styrelsen under alle omstændigheder ikke kan anvende de undtagelsesparagraffer, der henviser til politiske beslutningsprocesser.

»Det hensyn gælder kun for interne dokumenter i ministerierne, men udkastet kommer fra EU, så det er forkert, når de henviser til den undtagelse,« siger han.

»Og selv hvis det var et internt dokument, måtte de i dette tilfælde ikke undtage dokumentet fra aktindsigt, da der her er tale om faglige vurderinger af faktiske forhold, og disse oplysninger kan ikke undtages.«

Fødevarestyrelsen begår derfor flere fejl, når de afviser at give aktindsigt, vurderer Oluf Jørgensen. Han er da også overbevist om, at afgørelsen vil få kritik af Folketingets Ombudsmand, som Information har i sinde at klage til.

Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) ønsker ikke at kommentere kritikken af Fødevarestyrelsen, der hører under hans ministerium. Da det er en afgørelse, som er foretaget i styrelsen, er det ifølge ministerens pressesekretær »slet ikke noget, han har noget at gøre med«.

Ministerens pressesekretær skriver desuden i en mail, at der »endnu ikke har været en politisk proces, da rapporten ikke er endelig«. Den kommentar undrer juraprofessor Michael Gøtze:

»Her er det lidt svært af følge Fødevarestyrelsens argumentation. Det skal være på det tidspunkt, hvor der søges aktindsigt, at der skal være en politisk proces i gang eller lige rundt om hjørnet. En ren administrativ gennemtygning af udkastet er ikke nok til at rulle gardinerne ned med brug af reserveundtagelsen.«

Går glip af indspark

Selv om EU-rapporten stadig kun er et udkast, er det vigtigt, at offentligheden kan få adgang til det, mener Oluf Jørgensen. For når rapporten først er endelig og offentliggjort, vil der ifølge styrelsens argumentation være truffet en politisk beslutning, og så har de forskellige interessenter ikke haft mulighed for at sige noget.

»En større offentlighed omkring de faglige vurderinger fra EU ville have styrket politikernes beslutningsgrundlag. Så dem, der har forstand på området – landbruget, dyreværnsorganisationer, eksperter – kan få mulighed for at komme med indspark. Det går ministeriet glip af, når styrelsen ikke giver aktindsigt i hele dokumentet,« siger han.

Hos Dyrenes Beskyttelse er de kede af, at de ikke har fået mulighed for at se udkastet og dermed komme med bemærkninger.

»Vi undrer os over, at offentligheden og de forskellige interessenter ikke må få at vide, hvad Sante F (EU-kommissionens kontrolenhed på fødevare- og veterinærområdet, red.) mener om halekupering af grise i Danmark,« siger Birgitte Damm, der er chefkonsulent i dyreværnsorganisationen.

»Vi hører, at Fødevarestyrelsen begrunder hemmeligholdelsen med, at der skal ske politiske tiltag som følge af rapporten fra Sante F. Hvis der skal ske tiltag af betydning for over 30 millioner grise om året og indgreb over for en så stor industri, som svineproduktion er i Danmark, så burde interessenter, politikere og offentlighed kunne få indsigt i grundlaget. Også undervejs i processen.«

Et af de politiske tiltag, som Dyrenes Beskyttelse ikke er blevet nærmere indviet i, lancerede Esben Lunde Larsen (V) kort før jul, da han i en pressemeddelelse skrev, at han vil styrke kontrollen af svineproducenternes halekupering. Uden at gå i detaljer sagde han, at svineproducenterne fremover skal give kontrollanterne skriftlig dokumentation for, at det er nødvendigt at halekupere.

Minister kom styrelse i forkøbet

Det var den udmelding, der fik Fødevarestyrelsen til at vurdere, at der var indledt en politisk beslutningsproces, og at Information derfor ikke kunne få aktindsigt i udkastet. Det skriver kontorchef Christian Strøyer i et mailsvar til Information.

Styrelsen forklarer dog ikke, hvorfor denne beslutningsproces skulle være så særlig, at det er nødvendigt at tilbageholde store dele af rapportudkastet for offentligheden.

I mailen skriver Christian Strøyer, at planen var, at styrelsen først ville »korrige eventuelle fejl og misforståelser« i udkastet, så der »kunne træffes beslutninger på et korrekt grundlag«, før styrelsen ville komme med indstillinger til politikerne. Men ministeren ønskede altså politisk handling, før rapporten udkom i sin endelige form.

Til sidst gør styrelseschefen opmærksom på, at de relevante interessenter nok skal blive hørt senere:

»Når den endelige rapport foreligger, får alle mulighed for at kommentere rapporten, der kommer til at indgå i beslutningsgrundlaget for det fremtidige kontrolkoncept i relation til halekupering.«

Formentlig kritik i vente

Hos Landbrug og Fødevarer har de heller ikke set EU’s rapportudkast, men de ønsker ikke at kommentere Fødevarestyrelsens beslutning om at hemmeligholde det.

Poul Bækbo, chefkonsulent i SEGES, der er et videnscenter med tilknytning til interesseorganisationen, har ifølge Landbrugsavisen sagt til et årsmøde i november for specialdyrlæger, at han forventer, at Danmark får kritik for praksissen med at halekupere.

Den samme forudsigelse har Birgitte Damm fra Dyrenes Beskyttelse:

»En rapport fra Sante F’s besøg i Holland er netop udkommet, og den er kritisk. Da hollandsk svineproduktion er meget lig dansk, har jeg svært ved at se, hvordan rapporten til os skulle være meget anderledes,« siger hun.

Hun henviser desuden til, at 97 procent af de danske grise stadig halekuperes, og at der ikke bliver givet nogen sanktioner fra de danske myndigheder.

Endelig rapport først senere på året

På nuværende tidspunkt kan kommissionen ikke sige, hvornår rapporten offentliggøres, men forventer, at det bliver i første halvdel af 2018.

I begyndelsen af december skrev Anca Paduraru, der er talsperson for Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed under kommissionen, at de danske myndigheder har en deadline på 20 dage til at kommentere rapportudkastet. En måned senere kommer hun dog med en korrektion.

»En dansk version af rapportudkastet er endnu ikke blevet sendt til de danske myndigheder. En engelsk version af dokumentet blev sendt i efteråret, men 20-dagesdeadlinen for at svare på Kommissionens rapport vil først starte i løbet af januar, når den danske version er sendt,« skrev hun i et svar til Information i midten af januar.

Der kan derfor gå noget tid endnu, før den endelige rapport bliver offentliggjort. I Holland, hvor de også har haft besøg af inspektørerne, gik der otte måneder, fra besøget blev afholdt, til rapporten udkom.

Ingen krølle på halen på den danske gris

Flæskesteg, juleskinke, medisterpølse. Grisen kommer i mange former i julen. Men ved du egentligt, om din gris har haft en krølle på halen? Det har den højst sandsynligt ikke, hvis den kommer fra et konventionelt dansk landbrug. Her får næsten alle grise kuperet deres haler, selv om EU-regler forbyder rutinemæssig halekupering. Information undersøger i denne serie problematikken, der har med dyrevelfærd, storindustri og eksport at gøre. Og med Danmarks mangelfulde kontrol og EU’s magtesløshed.

Seneste artikler

 • Hård kritik fra EU: Danmark gør ingen fremskridt for grisehalerne

  17. februar 2018
  Et nyt rapportudkast fra EU-Kommissionen viser, at Danmark stadig overtræder EU’s regler om halekupering af grise. Enhedslisten og Alternativet finder det frustrerende og pinligt, Dansk Folkeparti kalder kritikken berettiget
 • Så længe smågrisen ikke får tilfredsstillet sin suttetrang, vil den bide hale

  3. januar 2018
  Når grise tygger på hinandens haler, skyldes det, at de er blevet fjernet fra deres mor, før de var færdige med at die. Vil man forbyde halekupering, bliver man derfor også nødt til at gøre noget ved det system, der ønsker at producere grise i en buldrende høj hastighed
 • Dyrlægeforening: Esben Lunde siger ét, men gør noget andet

  30. december 2017
  Fødevareminister Esben Lunde Larsens ønske om færre halekuperede grise er uforeneligt med Folketingets beslutning om at mindske antallet af dyrlægebesøg hos svineproducenterne, mener Den Danske Dyrlægeforening. Dyrenes Beskyttelse er enig i kritikken, mens Enhedslisten mener, at dyrlægerne har haft deres chance
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Skjult af Fødevarestyrelsen! - Denne regering er eksperter i hemmeligholdelse og overstregninger af vigtige papirer.
Det kan da ikke være meningen?
Var det ikke på tide at lave om på denne bestialske vanetænkning? Og behandle dyr ordentligt?

Marlene Bogs, Mogens Holme, Jan Pedersen, Steen Sohn, Helene Kristensen, Henrik Leffers, P.G. Olsen, Carsten Munk, Søs Dalgaard Jensen, Britta Hansen, Vibeke Hansen, Elisabeth From, Dina Hald, Torben Arendal, Estermarie Mandelquist, Dorte Sørensen, Børge Neiiendam, Eigil Thomassen, Verner Nielsen, Tue Romanow, Eva Schwanenflügel og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar
Rune Rasmussen

Så står han der på billedet med et levende væsen, som var det en pose mel. Og det der fokuseres på er, at dele af informationen om en enkelt del af mishandlingen holdes skjult, hvilket, selvfølgelig, også, er forkert. Absurd.

Marlene Bogs, Mogens Holme, Karsten Lundsby, Anne Eriksen, Søs Dalgaard Jensen, Britta Hansen, Gert Romme, Eva Schwanenflügel, Dina Hald, Estermarie Mandelquist, Børge Neiiendam, Eigil Thomassen, Verner Nielsen og Tue Romanow anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Efterhånden vil det være en stor nyhed, hvis Fødevareministeriet og dets styrelser kom med de korrekte oplysninger. En sørgelig udvikling i et land, der i "festtaler" kalder sig åben og demokratisk.

Marlene Bogs, Mogens Holme, Anne Eriksen, Jan Pedersen, Helene Kristensen, Carsten Munk, Søs Dalgaard Jensen, Vibeke Hansen, Tue Romanow, Eva Schwanenflügel, Dina Hald og Estermarie Mandelquist anbefalede denne kommentar

Så længe dette land tillader omskæring af børn uden medicinsk grund, er det vel også i orden, at vi tillader halekupering af grise? Og hvad med at lovliggøre halekupering af hunde igen? Og hvad med at tillade, at børn bliver tatoveret uden samtykke? Det er som om, at vi godt kan se, når der begås et overgreb på et dyr eller et børn, men så snart det handler om omskæring, så træder berøringsangsten frem i fuldt flor. Så er det politisk ukorrekt, at lade fornuften råde. https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00124

Eva Schwanenflügel

Det er typisk for de store partier, at de ønsker mere og mere mørklægning.
Endnu mere udbredt er det blevet i Landbrugs- og Fødevareministeriet at hemmeligholde kritisable forhold - det samme gjaldt i Fiskeriministeriet, da det var under Esben Lunde Larsens kontrol.
Han har jo selv udtalt på en lækket optagelse at det var en pestilens med al den borgerindsigt.
Vi har også set det i Integrationsministeriet med Inger Støjberg.
Begge ministre har tilbageholdt oplysninger og talt usandt overfor Folketinget.
Lars Løkke er blevet opdelt i privatperson og statsminister for at kunne tilgodese kvotekongerne.
Også Søren Gade, Claus Hjort og Anders Fogh har fiflet og løjet.
Eva Kjær Hansen blev gået som minister pga forkerte tal i Gyllegates landbrugspakke. Men siden da har det været uden konsekvenser at svindle, da DF holder hånden under regeringen.
Landet stander grumt i våde.
Ombudsmandens udtalelser siddes overhørige.
Vi mangler ganske simpelt en forfatningsdomstol !!

Lillian Larsen, Marlene Bogs, Karsten Lundsby, Flemming Berger, Anne Eriksen, Jan Pedersen, Helene Kristensen, Arne Thomsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Tue Romanow, Carsten Munk, Dorte Sørensen, Rune Rasmussen, Dina Hald, Søs Dalgaard Jensen og Jørgen Lejf Hansen anbefalede denne kommentar

Nu har kupering af haler på smågrise i realiteten været ulovligt siden 2003. Derfor - hvad vil der egentlig ske, hvis nogen politianmelder en svineproducent - eller helst 3.294 svinebønder.

Og når man nu er i gang, så kan man jo også politianmelde disse 3.294 svinebønder for de 25.000 grise, der hvert år dør, medens de er i disse bønders varetægt.

Marlene Bogs, Karsten Lundsby, Benny Larsen, Flemming Berger, Anne Eriksen, Eva Schwanenflügel, Carsten Munk, Dina Hald og Jørgen Lejf Hansen anbefalede denne kommentar

Mørkelægningsloven, som alle "Førende" partier står bag, trækker lange skygger.
Helt som forudsagt af demokratisk indstillede mennesker.

Toke Andersen, Karsten Lundsby, Anne Eriksen, Jan Pedersen, Helene Kristensen, Eva Schwanenflügel og Carsten Munk anbefalede denne kommentar
Erling Bahnsen

Hvis rapporten er udarbejdet af EU, hvorfor kan man så ikke indhente den direkte fra EU, når nu den af EU ikke er klassificeret som værende hemmelig?
Men sagen synes måske også tilmed at have visse ligheder med kvotekongerne? Hvor mange penge har svineproducenterne "doneret" til Venstre, så de kan få hemmeligholdt en dårlig sag? Danmark er blevet et land, hvor korruption synes at være blevet ret udpræget...

Og nej, avisen Information er ikke sjov... Eller rettere; det er ikke Informations skyl, de ikke er sjove - Det er de møgsager Information skriver om, der gør, at Information ikke er sjov! Og så længe der er sådanne sager, skal Information vel ikke være sjov?

Marlene Bogs, Toke Andersen, Benny Larsen, Karsten Lundsby, Anne Eriksen, Jan Pedersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

NB: Det er HVER evig eneste dag der dør 25.000 grise i de danske bønders varetægt. Også her vender både myndigheder og offentlighed det blinde øje til.

Marlene Bogs, Anne Eriksen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Rune Rasmussen

Veganisme er svaret på, hvad man skal gøre i forhold til det. Det er også derfor, flere og flere bliver veganere, fordi de tænker, at det der, det vil de ikke støtte.

Anne Eriksen, Eva Schwanenflügel og Dina Hald anbefalede denne kommentar
Kenneth Krabat

Jeg kan godt forestille mig, at de er FOR dyrevelfærd, men at de har "gemt" rapporten til de behøvede en ny afledningsmanøvre. Fra noget værre. ELLER at der er noget andet på færde lige nu, som denne sag afleder vores opmærksomhed fra.

Desværre sådan jeg betragter national politik.

Lillian Larsen, Marlene Bogs, Anne Eriksen, Lise Lotte Rahbek og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Helene Kristensen

Derfor gør Dødevarestyrelsen som det passer dem eller rettere Venstre.

"Interessevaretagelse går begge veje. Der skal være noget at hente for den politiker, der hjælper landbruget med en politisk sag. Det sagde Venstre-minister Søren Pind ved Landbrug & Fødevarers delegeretmøde i Herning".

https://landbrugsavisen.dk/s%C3%B8ren-pind-invest%C3%A9r-og-f%C3%A5-indf...

Marlene Bogs, Karsten Lundsby, Flemming Berger, Anne Eriksen, Jan Pedersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Rune Rasmussen

Jeg betragter ordet "dyrevelfærd" som værende næsten på linje med det absurde udtryk "human slagtning", fordi human = venligt behandlet, hvilket svarer til at sige den sorte farve hvid, og fordi "dyrevelfærd" ofte er lig med hurra-jeg-har-otte-centimeter-mere-rundt-om-mig-i-dette-stålbur-hvor-jeg-bor-i-en-kakafoni-af-andre-stemmer-og-egne-ekskrementer-men-måske-brækker-jeg-ikke-mine-ben-nu-agtige foranstaltninger. "Dyrevelfærd" er en latterlig pind sat op som symbol i en trang stald. Ægte dyrevelfærd er frie dyr, fordi ordet betyder at fare vel, altså at rejse godt.

Marlene Bogs, Karsten Lundsby, Anne Eriksen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Som med Kvotekongerne og Regeringen jo samarbejde med Landmænd og Regeringen, stråmands aftaler jo ingen hemmelighed- var og er man klar over! Meget uhyggeligt med den Regering, der kan slippe af sted med lysskyhed, formår alle de korrupte foretagender og ingen konsekvenser har når De bliver taget i alle de ulovligheder i selv om beviser! Man må konstatere at Danmark er ledet af Mafia!

Med alle de lyssky ting Regeringen slipper af sted med så har vi ikke noget demokrati mere! Danmark er i undtagelsestilstand!