Nyhed
Læsetid: 4 min.

Økonomiske vismænd: Landbruget skal løfte den danske klimaindsats

Danskernes biler skal fredes, men til gengæld mener vismændene, at landbruget må levere, når Danmark skal indfri sine CO2-reduktioner indenfor de ikke-kvotebelagte sektorer. Sådan lyder det i ny rapport fra vismændene i De Økonomiske Råd
Det danske landbrug skal holde for i bestræbelserne på at få nedbragt Danmarks udledning af CO2, lyder det fra Det Økonomiske Råd.

Det danske landbrug skal holde for i bestræbelserne på at få nedbragt Danmarks udledning af CO2, lyder det fra Det Økonomiske Råd.

Lars Laursen

Indland
28. februar 2018

Det bliver det danske landbrug, der som erhverv skal bære hovedparten af byrden i forhold til Danmarks reduktioner af CO2 frem mod 2030. I hvert fald hvis de danske politikere vælger at følge anbefalingerne i en ny rapport fra de økonomiske vismænd, der udkom tirsdag.

For at leve op til sine forpligtigelser i forhold til EU, skal Danmark samlet reducere sine udledninger af CO2 fra de såkaldte ikke-kvotebelagte sektorer, det vil sige indenfor landbrug, transport og bygninger, med 39 procent i 2030.

Og ifølge vismændene sker det samfundsmæssigt billigst ved at lægge en afgift på udledningen af drivhusgasser indenfor landbruget.

»I praksis indebærer det afgifter på dyrehold, kunstgødning samt dyrkning af forskellige afgrøder,« skriver vismændene, der i samme åndedrag beroliger landbruget med, at det ikke bliver så omkostningstungt for den enkelte landmand.

Det skyldes, at landmændene – i henhold til EU’s vandrammedirektiv – alligevel skal reducere udledningerne af kvælstof, og da reduktion af kvælstof hænger næsten uløseligt sammen med reduktion af drivhusgasser, slås to fluer med et smæk. Som vismændene skriver:

»Det vurderes, at opfyldelsen af målene for kvælstof giver en reduktion i udledningen af drivhusgasser på op imod to mio. ton CO2. I givet fald vil opnåelsen af EU’s vandrammedirektiv betyde, at der er behov for relativt begrænsede yderligere tiltag for at nå reduktionsmålet på 39 procent for den samlede ikke-kvotesektor.«

Eller som Lars Gårn Hansen, miljøøkonomisk vismand, konkluderer:

»Vores centrale analyse viser, at landbruget ikke får væsentlige meromkostninger ved en afgift på drivhusgasser, hvis kvælstof reduceres i overensstemmelse med EU’s Vandrammedirektiv.«

Danmark skal samlet reducere udslippet af CO2 med 2,5 mio. ton frem mod 2030.

Vismændenes anbefalinger

  • Landbruget skal ifølge vismændenes forslag stå for samlet 37 procent af de danske reduktioner i de ikke-kvotebelagte sektorer frem mod 2030. Det skal ske ved at lægge afgifter på udslippet af drivhusgasser fra landbrugets forskellige produktioner.
  • Vismændene mener, det er billigst at reducere CO2-udledningerne indenfor landbruget – sammenlignet med transporten – da landbruget i forvejen skal overholde EU’s vandrammedirektiv og derfor gøde mindre.
  • Biler er ifølge vismændene i forvejen alt for hårdt beskattet og bør derfor ikke indgå i bestræbelserne på at nedbringe CO2-udledningerne i Danmark.
  • Danmark bør arbejde for at styrke det europæiske CO2-kvotesystem, EU ETS, der regulerer udledningerne i energisektoren og i den tunge industri. Vismændene kritiserer systemet for at være for komplekst.

L & F: Vi er ikke foregangsland

Ikke overraskende er hverken landbrugets interesseorganisation, Landbrug & Fødevarer (L & F), eller miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen (V), begejstrede for anbefalinger fra de økonomiske vismænd. Tværtimod.

I et høringssvar fra Landbrug & Fødevarer kritiserer organisationen både vismændenes økonomiske modeller, det brugte basisår for beregningerne og selve ideen om, at landbruget, der er globalt konkurrenceudsat, skal pålægges ekstra udgifter. Danmark skal ikke være et foregangsland, er konklusionen fra L & F.

»L & F mener ikke, at Danmark bør være et foregangsland, da landbruget er i hård international konkurrence, og hvis der pålægges nationale særafgifter, vil det betyde en nedgang i produktionen, der i stedet flytter til andre mindre klimaeffektive lande med højere udledning af drivhusgasser til følge,« som landbrugets interesseorganisation skriver i sit høringssvar til De Økonomiske Råds nye rapport.

I landbrugsavisen lyder et nogenlunde enslydende svar fra den ansvarlige minister, Esben Lunde Larsen. Han mener ikke, at afgifter på produktionen er en rimelig vej at gå, fordi det rammer eksempelvis mælkebønderne uforholdsmæssigt hårdt – og så skader det den internationale konkurrenceevne.

»Det er ikke et spor, regeringen vil følge. Vi mener, at vi skal løse klimaudfordringerne for landbruget med en række andre faktorer,« siger Esben Lunde Larsen til Landbrugsavisen tirsdag.

Biler går fri

Til gengæld mener vismændene, at bilerne skal gå fri. Det er for dyrt at reducere udledningerne indenfor privatbilismen, og bilejerne er allerede hårdt beskattet, lyder det.

»Reduktion i udledning af CO2 fra personbiler er relativ dyr sammenlignet med omkostningen ved at mindske udledningen i af drivhusgasser i landbruget og den øvrige del af ikke-kvotesektoren,« lyder det fra Lars Gårn Hansen, miljøøkonomisk vismand, i en pressemeddelelse.

Ifølge vismændene er personbiler i forvejen alt for højt beskattet, og det konkluderes derfor i vismændenes anbefalinger, at »de samlede afgifter på brændstof, køb og ejerskab af biler er væsentlig højere end de negative effekter, der er knyttet til brugen af biler, herunder klimaeffekter, støj, ulykker og trængsel«.

Som miljøøkonomisk vismand, Lars Gårn Hansen, formulerer det:

»Biler bør beskattes svarende til de negative effekter, de har for samfundet. Den nuværende beskatning er på en gang for høj og forkert sammensat«.

Vismænd uenige med Klimarådet

Når de økonomiske vismænd ønsker at frede transportsektoren frem til 2030, står deres anbefalinger i skarp kontrast til det statslige rådgivende organ Klimarådet, der i december kom med rådets anbefalinger til dansk klimapolitik frem til 2030.

I modsætning til de økonomiske vismænd mener Klimarådet, at alle ikke-kvotebelagte sektorer skal bidrage til at reducere de samlede udslip – blandt andet fordi alle sektorer skal være CO2-neutrale i 2050. Derfor anbefalede Klimarådet i december, at de danske politikere »udarbejder nationale strategier for omstillingen i de enkelte sektorer«. Herunder også transport.

De Økonomiske Råd

  • De Økonomiske Råd er betegnelsen for Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd.
  • Medlemmerne af De Økonomiske Råd er repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, Danmarks Nationalbank, regering og interesseorganisationer.
  • Rådene ledes af fire uafhængige økonomer, vismændene, der leverer uafhængig rådgivning til landets økonomiske og miljøøkonomiske beslutningstagere.
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Ja, det ville virkelig have været en nyhed, hvis Landbrug og Førevarer var gået ind for at være med til at løse problemerne.

Anne Eriksen, Karsten Aaen, Flemming Berger, Eva Schwanenflügel, Torben Skov, Egon Stich, Vibeke Hansen, Mogens Holme, Peter Knap, Per Harry Hansen, Tue Romanow og Frede Jørgensen anbefalede denne kommentar

Af alle de tåbelige ting der kan gøres, er "fredning" af en af de største forureningskilder blandt de tåbeligste.
Der skal skat på fossilt energiforbrug i landbruget.
Der skal en kæmpe skat på industriel fremstilling af gødning og foderstoffer. Der skal skat på kæmpemaskiner, der ud over CO2 ødelægger jordstrukturen og muliggør "grønne ørkner". Der skal skat på inporteret proteinfodder, der er ødelæggende på flere planer. De skal skat på storlandbrug.
Men den stakkels økologiske ko, der går i en produktion baseret på lokale råvare og vedvarende energi er et sundhedstegn, den skal ikke beskattes, snarer belønnes.
Nu har jeg skrevet skat på en række forhold. Det er selvfølgelig en fejl. Der skal rettelig stå stoppes.

Anne Eriksen, Flemming Berger, Eva Schwanenflügel, Lillian Larsen og Vibeke Hansen anbefalede denne kommentar

Jeg gætter på, at alle vismændene er bilister, og at ingen af dem er fritidslandmænd elle det der ligner. Konklusionen tager afsæt i den årtigamle skrøne, at det vil være relativt dyrere, at gribe ind overfor bilismen, end overfor andre sektorer. At bil- og benzinafgifter skal være meget høje, førend de motiverer til omstigning til mere miljøvenlige transportmidler.
Sådan har det lydt fra skiftende regeringer som begrundelse for at holde benzinpriserne nede på et ekstremt kunstigt lavt niveau - ét af de allerlaveste i EU, målt i forhold til hvor længe, der skal arbejdes for at tjene til en liter benzin, en ny bil mv.
Hvis vismændene brugte deres viden fagligt forsvarligt, så ville de kunne forstå, at bilerne er noget af det mest ineffektive, der findes. Ca. 75 pct. af benzinen ryger bagud. Der sidder i snit 1,1 person i hver bil, og en bil optager utrolig meget plads i forhold til dens funktion. En parkeret bil fylder lige så meget som 6-8 parkerede cykler, og sådan kunne jeg blive ved.
Vismændenes rapport er et partsindlæg, ikke den endelige sandhed om noget som helst, men lur mig, om ikke medierne vil tolke den som noget der skal tages alvorligt.

Anne Eriksen, Karsten Aaen, Flemming Berger, Eva Schwanenflügel, Carsten Munk, Poul Erik Riis, Klaus Lundahl Engelholt, Werner T. Ernst og Knud Chr. Pedersen anbefalede denne kommentar
Christian Estrup

Man kan vist i høj grad stille spørgsmålstegn ved visdommen i vismændenes rapport, så burde vi ikke "nøjes" med at referere til dem som Formandskabet for De Økonomiske Råd? (Just saying).

Flemming Berger, Eva Schwanenflügel og Lillian Larsen anbefalede denne kommentar
Helene Kristensen

Hvis man vitterlig turde pille ved storbønderne - ville det jo bare ende med at skatteyderne skulle betale kompensation til dem. Uanset hvad der sker - skatteyderne betaler altid gildet.

P.G. Olsen, Anne Eriksen, Hans Larsen, Eva Schwanenflügel, Carsten Munk, Torben Skov og Arne Lund anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Økologisk landbrug er afhængig af pruttende køer. Hvad skal de så gøre ?

Jens Peter Hansen. Man skal sætte sig ind i forholdene. Køer og andre pruttende væsner har befolket jorden længe før der var mennesker uden det gav problemer.
Hvad enten det drejer sig om mælk, tøj, gafler og alverdens andre ting, er det fremstillingsformen under stort forbrug af fossile brændstoffer, der er problemet.
Metangas, man tør næsten ikke skrive det, men hvad enten det er udslip fra boringer eller det skyldes overbefolkning af køer betinget af storforbrug af energi er løsningen, at kul, olie og gas skal blive i jorden.

Torben Skov, Anne Eriksen, Flemming Berger og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Netop! Men biler, industri og penge er hellige køer. Så derfor må de almindelige køer have en slange i rumpen.
Forøvrigt var DRs indslag fra et økologisk kæmpelandbrug med eget biogasanlæg.https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen/tv-avisen-21/tv-avisen-2018-02-27-21-2...

Anne Eriksen, Eva Schwanenflügel, Lillian Larsen og Carsten Munk anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Jeg troede et øjeblik at køer var husdyr, altså nogle der var tamme. Tæmmet af mennesker.