Nyhed
Læsetid: 8 min.

Studerende bag åbent brev til rektorer: Sexchikane er et nationalt problem

Kvindelige studerende oplever sexchikane på danske universiteter. Sådan lyder det fra 48 anonyme kvindelige studerende, der på tværs af universiteter har skrevet et åbent brev til deres rektorer. Flere universiteter planlægger allerede tiltag, der skal hjælpe krænkede studerende
Tidligere er universiteter blevet kritiseret for at en have en seksualiseret kultur på rusture. Nu er debatten endnu engang blevet aktuel, efter flere kvindelige studerende har stået frem og fortalt om oplevelser, hvor de er blevet krænket.

Tidligere er universiteter blevet kritiseret for at en have en seksualiseret kultur på rusture. Nu er debatten endnu engang blevet aktuel, efter flere kvindelige studerende har stået frem og fortalt om oplevelser, hvor de er blevet krænket.

Jacob Ehrbahn

Indland
13. februar 2018

En gruppe kvindelige studerende fra fem danske universiteter har skrevet et åbent brev til deres rektorer. I brevet appeller de om, at der bliver sat ind imod krænkende opførsel fra medstuderende og ansatte på universiteterne.

»Vi, danske og internationale studerende landet over, oplever sexisme og sexchikane i vores studieliv. Vi oplever det i forskellige grader; i undervisningslokalerne, på gangene, til vejledning, i eksamenssituationer og på kollegierne – og det er et problem i vores relationer til ansatte, vejledere og medstuderende,« indledes brevet, der er underskrevet af 48 studerende fra henholdsvis Roskilde Universitet (RUC), Københavns Universitet (KU), Aarhus Universitet (AU), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Copenhagen Business School (CBS).

Kvinderne bag brevet håber, at de kan starte en debat om sexchikane som et generelt og tværgående problem på universiteterne.

»Vi vil gerne gøre opmærksom på, at det er et problem, der faktisk findes. Det er noget, vi som studerende på tværs af universiteter oplever, og det er noget, ledelserne er nødt til at gøre noget ved,« siger en af kvinderne, der ønsker at være anonym, men hvis identitet er kendt af redaktionen.

Det åbne brev kommer, efter at aktivister på DTU tidligere på måneden hængte plakater op på universitetets gange med vidnesbyrd fra studerende om seksuelle krænkelser og sexistisk optræden fra medarbejdere, medstuderende og eksterne censorer.

’Ingen vil være hende snerpen’

Ingen af kvinderne, der har underskrevet brevet, ønsker at stå frem med navn. Det er derfor Danske Studerendes Fællesråd (DSF), der har sendt gruppens åbne brev til Information.

»Vi vil gerne være et talerør for nogle kvinder, der vil fortælle om deres oplevelser, mens de forbliver anonyme. Det synes vi, at der skal være plads til. Derfor bakker vi kvinderne op,« siger forkvinde Sana Mahin Doost.

DSF understreger, at de ikke har taget del i brevskrivningen, men blot formidler gruppens budskab. Sana Mahin Doost siger, at hun kender kvindernes identitet, og at de har fortalt deres historier til hende.

»Vi ved fra talrige eksempler, at der er en hyperseksualiseret kultur i nogle studiemiljøer, som kommer til udtryk på rusture og til festerne, men vi mangler en debat om den daglige sexchikane, som kvindelige studerende oplever. Hvad enten det er en middagsinvitation fra en vejleder, en bemærkning under en forelæsning om ens udseende eller mere fysiske krænkelser,« uddyber hun.

Ifølge en af kvinderne bag brevet, som Information har talt med, er det særligt på grund af frygten for at blive kendt som ’hende, der klager over sexchikane’, at kvinderne ikke ønsker at stå frem.

Åbent brev

Kære rektorer på de danske universiteter

Vi, danske og internationale studerende landet over, oplever sexisme og sexchikane i vores studieliv. Vi oplever det i forskellige grader; i undervisningslokalerne, på gangene, til vejledning, i eksamenssituationer og på kollegierne – og det er et problem i vores relationer til ansatte, vejledere og medstuderende.

Ligesom kvinder verden over har mange af os tiet med vores oplevelser. Af frygt for at blive nedgjort, udstødt og betvivlet – men også for at passe ind og ikke blive et offer. Nogle af os har prøvet at råbe op, at fortælle om vores oplevelser til ledere, medstuderende, HR-afdelinger eller endda rektorer. Vi er ikke blevet lyttet til, og derfor råber vi op nu.

Den nylige debat om sexisme på universiteterne har skuffet os meget. Universiteternes udtalelser afspejler et samfund, hvor sexisme hverken undersøges eller forhindres. Vi mener, at det er på tide at universiteterne tager større ansvar. Universitetet er ikke blot vores arbejdsplads, men også et miljø, hvor vi tilbringer meget tid og skaber vores identitet.

Vi ønsker, at der skabes synlighed omkring de oplevelser, vi har i vores daglige gang på universitetet, så vi ikke står alene. At vi ved, hvor vi kan gå hen med vores historier. At det tages seriøst, og her er tillid og fortrolighed afgørende for, at vi har lyst til at dele dem, så vi ikke skal sidde til en eller anden åben studievejledning og krænge vores hjerter ud. At vi ikke bliver betvivlet og spurgt, om det ikke var lidt vores egen skyld. Og at I som universiteter anerkender, at I har et ansvar for at lytte til os, selvom gerningen ikke nødvendigvis kan retsforfølges.

Vi håber, at I vil acceptere jeres ansvar og være med til at ændre den eksisterende kultur. Vi er mange studerende, der gerne være med til at løfte opgaven, hvis I inviterer os indenfor. Vi har vedlagt et udpluk af historier fra forskellige universiteter for at vise jer alvoren af vores problemer.

På vegne af kvinder overalt på danske universiteter

48 kvinder fra Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Uni- versitet, Roskilde Universitet, Copenhagen Business School.

Danske Studerendes Fællesråd bakker op om personerne bag brevet.

Det er desuden muligt at støtte op om budskabet ved at skrive under på skrivunder.net

»Man har ikke lyst til at være ’hende med sexchikanen’ eller ’hende den snerpede, der klagede over, at noget ikke var i orden’. Det er en stor personlig investering at indberette nogen og bede om at få dem smidt ud. Det er svært, når man bare er studerende,« fortæller den anonyme brevskriver.

»Jeg har en gang imellem forsøgt at sige: ’Den der sang, som I synger nede i fredagsbaren, det er da vist ikke helt i orden’ eller ’Behøver vi at synge så meget om patter’. Så har responsen været ’Ej, nu må du tage dig sammen’ og ’Har du ingen humor’. Og det gider man jo ikke,« uddyber hun.

En kultur for sexchikane

I det åbne brev har enkelte anonyme kvindelige studerende vedlagt deres historier. En af dem fortæller, at hun blev afbrudt midt i et oplæg for studerende og undervisere, »fordi en mand i lederstilling fandt det relevant at kommentere på, at jeg på billeder fremstod overraskende jomfruelig«, skriver hun i brevet. Hun fortæller også om en anden episode, hvor samme mand fortalte »om størrelsen på sin penis i en samtale, der ellers handlede om, hvordan han havde dygtiggjort sig inden for sit fag«.

En KU-studerende fortæller om en oplevelse, hun havde, da hun fulgte et kursus på DTU. I en bar på universitetet spurgte en mand hende, om hun ville give ham et blowjob, og da hun sagde nej, lynede han sine bukser op og lagde sin penis op på bordet.

Andre beretninger forekommer mindre dramatiske. Eksempelvis en episode, hvor en ph.d.-studerende er frustreret over, at hendes projekt går langsomt. »Hertil svarer bi-vejleder på ph.d.-projektet, at på DTU tager vi os god tid til vores forskning, ligesom vi tager os god tid, når vi kysser på damerne«, står der i beskrivelsen.

Det har ikke været muligt for Information at få bekræftet disse historier af kvinderne selv.

Kvinden, som Information har talt med, mener, at der er en kultur på universiteterne, som fordrer sexchikane.

– Hvorfor skriver I et åbent brev i stedet for at henvende jer direkte til nogle på universiteterne, der kan hjælpe jer videre?

»Det skal gøres åbent og offentligt, fordi det ikke drejer sig om enkeltsager, men om en kultur, der skal ændres, og nogle forebyggende initiativer, der skal iværksættes. Det giver bedre mening at gøre, end at se på enkeltsager.«

Handling på universiteterne

Den 29. januar bragte Information en artikel om danske universiteters håndtering af sexchikanesager blandt studerende. Af artiklen fremgik det, at flere danske universiteter ovenpå efterårets #MeToo-debat planlægger at indføre retningslinjer og procedurer for, hvordan de skal håndtere sager om sexchikane blandt studerende.

Mens Københavns Universitet i 2013 ansatte en uvildig studenterambassadør med en ombudsmandslignende funktion, planlægger Syddansk Universitet og RUC flere tiltag i foråret. Det sagde de tidligere på året til Information. Og CBS har for to år siden indført retningslinjer for sexchikane for de studerende, der som rusvejledere byder de nye velkommen.

På DTU arbejder de også aktivt på at skabe bedre forhold for de kvindelige studerende, blandt andet igennem universitetets ligestillingsudvalg. Men over for Information afviste rektor Anders Bjarklev, at omfanget af sexchikane på universitetet er særlig stort. Ud over at være rektor på DTU er Anders Bjarklev også formand for rektorkollegiet i samarbejdsorganisationen Danske Universiteter.

Siden den omtalte plakataktion på DTU har universitetet i samarbejde med studenterforeningen Polyteknisk Forening (PF) iværksat flere initiativer, der synliggør, hvor studerende, der oplever sexchikane, kan få hjælp.

Af universitetets intranet fremgår det nu tydeligt, hvor en krænket studerende kan henvende sig. Desuden vil der allerede fra næste studiemiljøundersøgelse på DTU indgå spørgsmål om sexchikane, fortæller formanden for PF, Lars Holm.

Samtidig har PF netop lanceret en oplysningskampagne, der opfordrer de studerende til at tale om sexchikane og personlige grænser med hinanden. »Vi ved ikke altid, hvor hinandens grænser går, men derfor skal vi stadig respektere dem. Tal om det!« står der på plakaterne, der blev hængt op på universitetet i fredags. På plakaterne er der også kontaktoplysninger på de samme instanser, som ledelsen henviser til på intranettet.

Rektorer: Vi vil gerne handle

På nationalt plan har Danske Studerendes Fællesråd netop påbegyndt arbejdet med en national spørgeskemaundersøgelse, der skal kortlægge omfanget af sexchikane på tværs af universiteter. Til møder med Danske Universiteter har de desuden opfordret universiteternes ledelser til at arbejde mere målrettet med tiltag, der skal forebygge og afhjælpe sexchikane.

Information har kontaktet rektorerne fra de fem universiteter, som kvinderne repræsenterer, men det har kun været muligt at få en udtalelse fra KU, RUC og CBS. Det har ikke været muligt at få en udtalelse fra Aarhus Universitet, og rektor på DTU, Anders Bjarklev, har afslået forespørgslen om et interview.

»Udover at gøre opmærksom på, hvor de studerende kan henvende sig, er vi også i gang med at tydeligører procedurerne for, hvordan sagerne håndteres. Det er jo ikke til at vide, hvor den studerende henvender sig. Det er også vigtigt, at de kan gøre det trygt og eventuelt anonymt, fordi jeg har fuld forståelse for, at det er en svær situation at stå i,« siger rektor på KU, Henrik C. Wegener. Han fortæller også, at universitetet samarbejder tæt med studenterorganisationerne. På de kommende møder vil de drøfte, hvilke initiativer der er behov for, og hvordan disse bedst implementeres.

Også Roskilde Universitet vil samarbejde tæt med de studerendes repræsentanter for at implementere procedurer og tiltag til at forebygge sexchikane.

»Vi har indbudt begge studenterforeninger, Frit Forum og Studenterrådet, til et møde med rektoratet. Vi vil meget gerne samarbejde om at implementere initiativer og tiltag, der skal afdække omfanget, men også hjælpe de studerende, der er berørt af nogen som helst former for chikane,« siger rektor på RUC, Hanne Leth Andersen.

Studiechef Rie Snekkerup fra CBS fortæller, at de kører en kampagne, hvor de fortæller de studerende, hvad de skal gøre, hvis de oplever sexchikane.

»Vi henviser til to medarbejdere, der kan håndtere deres sager,« siger hun. »Vi tager det meget alvorligt. Den seneste tids debat har gjort, at vi kan se, at vi skal gøre noget mere. I første omgang laver vi kampagner, og vi går i dialog med CBS Students, som er vores studenterorganisation.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Torsten Jacobsen

Der var pr. 1/10-2016 indskrevet 34497 studerende på Aarhus Universitet alene. Forestiller vi os, at kønsfordelingen er lige, var der altså indskrevet omkring 17200 kvindelige studerende ved Aarhus Universitet.

De 48 underskrivere af det åbne brev udgør dermed 0,279% af de indskrevne kvindelige studerende i 2016, ved Aarhus universitet alene.

Mere tålmodige sjæle kan så selv hygge sig med at regne antallet af indskrevne kvindelige studerende ved alle 5 uddannelsessteder sammen, og så udregne hvilken promille af disse studerende de 48 brevskrivere udgør. Jeg orker det ikke.

Måske det var en værdig opgave for en omhyggelig journalist?

Martin Sørensen, Flemming Berger, Vibeke Hansen, Morten Larsen, Bjarne Asmussen, Niels Duus Nielsen, Hans Aagaard, Teis Iversen, Peter Hansen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

I de akademiske miljøer er det sådan at er der en position ledig, og endnu bedre 'populistisk efterspurgt', så vil der også være en erhvervsakademiker der vil satse på den. Det er ikke anderledes end aktier og obligationer. Men nogen gammel-humanistisk sandheds-fordring er ikke en del af det.

Til De modige piger der står op og frem- I har min fulde støtte! Det foregår stort, men grundet denne venden ryggen til jeg passer mig selv, konfliktsky befolkning vi er blevet til står ikke mange frem og Dem der gør bliver mødt af nedladenhed, hvorfor mange ikke tør stå frem af Dem der udsættes for det. Har selv haft rigtig mange lignende oplevelser i mit liv, mindst 50 gange siden barns ben af! og uden skyld på nogen måde! Ingen dybt nedringede ting her ok stadig ikke OK af den grund! Det foregår på skoler, private koncerner, alle steder- Står man op bliver det tit tysset ned, som om man opfandt det endnu et overgreb at blive mødt således! Så prøver nogle at få det til at fremstå med det Me Too som om at nå ja, I skriger op om ingen ting! Så frækt og grotesk! Hvis at blive taget i skridtet, blive taget på brysterne, forfulgt ind i rum med jeg vil gerne op under nederdelen og med beskrivelse af hvad de vil gøre i selv om man siger kraftigt siger fra og jagen rundt når ingen ser af dem med sådan tale. Chefer der forsøger at tilbyde højere stillinger på bekostning af at ville have utroskab læggen op med sleske ønsker! Det foregår selvfølgelig også den anden ven med kvinder mod mænd, det er som regel magt nedladenhed! Specielt hvis du gør det godt! Så siger nogle, det har jeg da ikke oplevet, nej måske ikke alle har, men mange har og nok en forskel hvem de går efter! Til øverste nok ikke alle er spurgt nok ikke alle har turde svare ærligt om end anonymt! Kun de modige gør, bange for men modige da man jo bliver mødt af denne nedladende tone som er så typisk endnu mere krænkende også i Danmark! Derfor mange ikke har turdet! Godt dette er taget op! Grotesk man taler ned bare fordi man ikke selv har været udsat for! Sejt piger samt drengene der støtter op om! Mænd som damer! Hatten af for anstændige modige fightere i en nedladende kultur!

Anne Holland, Eva Schwanenflügel, Kim Houmøller, Jørn Andersen, Henrik L Nielsen og Hans Houmøller anbefalede denne kommentar
Daniel Joelsen

Hvor er undervisningsministeren? Det med universitetet er ikke nyt. Hvem husker ikke Bananprøven hos CBS?

Bjarne Asmussen

Nogen der kender antallet af anmeldelser?

Torsten Jacobsen, Niels Duus Nielsen og Hans Aagaard anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

To unge burka/niqabbærere begrundede forleden i radio 24/7 deres tilsløring med bl.a. pornoficeringen af det offentlige rum. Jeg forstår dem, men det nytter ikke at gemme sig for mændenes liderlighed. Vi må kunne bevæge os som frie mennesker og ikke være ofre for andres sexfiksering/afhængighed. Men mere pli, anstand og god opførsel i det offentlige rum ville være befriende.

Anne Holland, David Zennaro, Hanne Ribens, Niels Duus Nielsen og Christel Gruner-Olesen anbefalede denne kommentar
Bjarne Asmussen

Det er en meget grov beskyldning at der sker sexchikane i eksamenssituationer. Det må ikke få lov at stå uden at det bliver specificeret hvor, hvornår og hvad der er foregået.

Randi Christiansen, lars søgaard-jensen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Hysteriet breder sig, humor, ironi og sakasme vil dø ud, og kun alvoren stå tilbage... suk!

Flemming Berger, Morten Larsen, Hans Larsen, Niels Duus Nielsen, ulrik mortensen, Martin Lund, Hans Aagaard og Ole Frank anbefalede denne kommentar
Birgitte Simonsen

Undervisningsministeren har intet med universiteterne at gøre. Det er Uddannelses- og forskningsministeren det har det.

Jan Løhmann Stephensen og jens peter hansen anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Kom nu frem med konkrete anklager. NN har gramset etc. etc. Sexisme er måske et problem, underviserens magt og de studerendes skræk for at dumme sig er imidlertid åbenbar. Som en gammel hønisse turde jeg sige at jeg ikke forstod hvad underviseren forsøgte at formidle. Alle de unge holdt oftest kæft. De var bange. De takkede mig ofte, da de skulle bruge flotte karakterer i deres videre arbejdsliv. Den magt underviseren udviser over for alle kan være dræbende.

nu er der 48 anonyme som står frem, og mon ikke de åbner op for at flere vil stå frem. Jeg hørte just formanden for deres fællesråd som bakker op om det her, udtale sig. Hun siger at der allerede er kommet mange flere henvendelser.

Anne Holland, David Zennaro, Randi Christiansen, Marlene Bogs, lars søgaard-jensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Flere af de ovenstående bemærkninger understreger virkelig hvor svært det er at råbe op om sexchikane.

Torsten Jacobsen:
"Mere tålmodige sjæle kan så selv hygge sig med at regne antallet af indskrevne kvindelige studerende ved alle 5 uddannelsessteder sammen, og så udregne hvilken promille af disse studerende de 48 brevskrivere udgør. Jeg orker det ikke".

De 48 brevskrivere repræsenterer studerende på forskellige universiteter. Der er ikke tale om at de udgør det samlede antal unge kvinder, der er blevet chikanerede. Det er nedladende at sætte den præmis, når det der italesættes er en udbredt kultur.

Bjarne Asmussen:
"Det er en meget grov beskyldning at der sker sexchikane i eksamenssituationer. Det må ikke få lov at stå uden at det bliver specificeret hvor, hvornår og hvad der er foregået".

Det bliver sandelig også specificeret i detaljer. Men Information bringer ikke alle eksemplerne fra brevet. Desuden har de studerende utallige gange forsøgt at råbe ledelserne op. Her har flere benægtet, at der overhovedet var et problem.

Peter Hansen:
"Hysteriet breder sig, humor, ironi og sakasme vil dø ud, og kun alvoren stå tilbage... suk!"

Det er jo lige præcis denne holdning der gør, at sexchikane og mobning ikke bliver taget alvorligt, men snarere latterliggjort og udskammet som 'snerpethed'.
Hvad der er sjovt for den ene, er bestemt ikke altid morsomt for den anden.
Og hvad angår fysiske befamlinger, blotteri, jagten rundt i gangene, udnyttelse af fuldskab, direkte overfald, etc, så har jeg meget svært ved at se komikken.

Hvor tit skal det siges? Erotik, sex og flirt har intet at gøre med dominans, magtmisbrug og chikane.

Daniel Joelsen, Anne Holland, Mette Poulsen, David Zennaro, Henriette Laidlaw, Anne Nielsen, Anna Sofia Falkentoft, Hanne Ribens, Jørgen Larsen, Randi Christiansen, Marlene Bogs, lars søgaard-jensen, Niels Duus Nielsen, Jørgen Dragsdahl, Bjarne Bisgaard Jensen og Frede Jørgensen anbefalede denne kommentar
Frede Jørgensen

@ Eva

Fuldstændig enig..

Jørgen Larsen, Marlene Bogs og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Jeg er STÆRKT imod seksuel krænkelse
men når dette er sagt:

Hvis man vil have en sand debat,
så kan man ikke komme uden om dynamikken mellem kønnene.
Kvinder der viser sig frem, og mændne der kigger.
Dette er næsten en naturlov.
Men også det faktum, at dette emne ikke bare er sort og hvidt,
at kvinder og mænd oplever tingene forskelligt.

Man kan ikke komme udenom, at kvinder gør meget ud af at vise sig frem.
Men debatterne er kun er ude efter manden, der kigger. Han er et svin, fordi han kigger og reagerer på det, som han ser.
Men man må ikke sige noget om kvinden, der viser sig frem. Hun er uden ansvar, uden skyld.

Og ingen snakker om mande, der hele tiden bliver seksuelt krænket,
for hvordan siger han fra over for alle de kvinder, der viser sige frem,
som giver manden seksuelle billeder og tanker.
Manden kan jo ikke færdes i det offentlige rum uden at blive påvirket.

For ja kvinden krænker manden seksuelt. Problemet er bare, at manden generelt har ikke noget imod dette.

For igen mænd elsker at kigge, og kvinder elsker at vise sig frem.

Kvinder vil ikke stå ved dette i debatten, at de gør MEGET bruge af deres seksualitet,
og igen hvordan kommer man så uden om, at der følger en konsekvens med dette.

IGEN igen, jeg er STÆRKT imod seksuel krænkelse,
og jeg støtter at seksuel krænkelse skal bekæmpes, men jeg støtter ikke en hekses jagt

Flemming Berger, Randi Christiansen, Peter Hansen, Liv Pedersen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Jeg kan kun sige, at jeg er fuldstændig enig med @ Jens Jensen.

Det kan godt være, at kvinderne selv synes, at når de tager de tætsiddende kjoler, nedringede bluser, formvisende leggings og så videre på. At de gør det for dem selv! Og at de ikke gør det af såkaldte seksuelle grunde.
Så kan man altså ikke benægte, at i de samfundsmæssige og sociale normers øjemed udviser de deres seksuelle "markedvalue" til alle og enhver omkring dem.

Det berettiger selvfølgelig ALDRIG, at manden må fysisk seksuelt krænke kvinderne.

Og jeg må ærlig indrømme, som ung kvinde, at jeg selv nyder rets så narcissistisk af den opmærksom fra de mænd, der kigger på mig, når jeg udklæder mig seksuelt. Denne glæde ser jeg også hos en god sjat af mine kvindelige medstuderende på universitet, som nyder selv af dette.
Dette skaber selvfølgelig den problemstilling, som jeg også vil gerne tage min del af ansvaret for, at vi, der nyder denne seksuelle opmærksomhed, selvfølgelig skaber et seksuelt socialt miljø omkring os. Samtidigt skaber vi et billede af kvinder, som værende hyperseksuelle (at vi faktisk objektiviserer os selv og "reinforcer" denne stereotyp om kvinder, som mændene indlærer).
Og dette kan til tider beklageligvis gå desværre også ude over de kvinder, som ikke selv deltager og nyder denne "vise frem og kig på mig"-leg, fordi de, som kvinde, kan nemt blive sidestillet med os "sluts".

Men jeg ville personligt gerne have slået fast, som jeg virkeligt synes, at der mangler i debatter som disse:
at der altså er en signifikant forskel, når det kommer til:
- seksuel krænkelse i henhold til loven, altså "blufærdighedskrænkelse kapitel 21" eller "seksualforbrydelser kapitel 24" i straffeloven.
- Eller en dårlig uhøflig opførelse som "catcalling" osv.
Og de 2 ting bliver rets så tit i debatterne sidestillet med hinanden, hvilket absolut ikke burde gøres.

Flemming Berger, Randi Christiansen, Peter Hansen, Torsten Jacobsen, lars søgaard-jensen, Morten Clausen, Niels Duus Nielsen og Jens Jensen anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

Fastelavn er mit navn boller vil jeg have?
(the media is the message)

Hvem dølger sit ansigt og navn bag kattedronningens maske på fotoet, som illustrerer ovenstående artikel om kvindelige studerendes udsathed for sex-chikane på DTU i Lyngby og andre højere læreanstalter i DK anno 2018?

Det vil jeg gerne vide, før jeg beslutter, om jeg skal eller ikke skal tilslutte mig initiativtagernes opfordring til at støtte deres #mee-too aktion.

Niels Duus Nielsen

Grethe Preisler, jeg accepterer ofrenes ønske om anonymitet, i hvert fald så længe det kan få karrieremæssige konsekvenser at stå frem og anklage andre for overgreb.

Jeg accepterer dog ikke folkedomstolens automatiske fordømmelse af enhver påstået krænkelse. Derfor bør de anklagede også have ret til at forblive anonyme, indtil deres skyld er bevist. Ubegrundede påstande bør undersøges, og hvis de findes ubegrundede, foreligger der ikke nogen skyld. Jeg ved ikke om det er en politiopgave at foretage disse undersøgelser, men blot at dømme folk ud fra rygter er ikke en civiliseret nation værdigt.

I øvrigt er jeg helt enig med Jens Jensen og Liv Pedersen. Hvorfor smører kvinderne rødt på læberne? Fordi det imiterer læbernes farve under seksuel ophidselse. Hvorfor smører kvinder rouge på kinderne? Af samme grund. Hvorfor går kvinde i højhælede sko? Fordi de derved får en holdning, som fremhæver de seksuelle attributter.

Det er alt sammen noget, vi mænd godt kan lide, fordi det går helt omgår bevidstheden og påvirker vore primale instinkter direkte. Og kvinderne kan lide vores reaktion, fordi mænds åbenlyse interesse for kvinderne tilsvarende påvirker deres urinstinkter.

Seksualiteten er eksplosiv, og det er jo derfor, at den altid har været omgærdet af regler og tabu. Hvis vi mænd ønsker at nyde synet af et godt skår, må vi styre os, så simpelt er det. Men det kan være svært at styre sig, når hormonerne raser, især hvis man tror, at man kan slippe af sted med forbrydelser uden at blive opdaget.

Magtfulde mennesker er ofte i en position, hvor de kan skjule deres forbrydelser, så fortsæt endelig med afsløringerne, piger, men husk, at I nemt kan begå karaktermord på en uskyldig, især når det er hormonerne der styrer, således som de altid gør under en heksejagt.

Randi Christiansen, Jens Jensen, Peter Hansen og Liv Pedersen anbefalede denne kommentar

Som jeg har sagt før, så er det her virkelig en balancegang, og modsat andre, så kan jeg ikke rigtigt bruge 48 anonyme påstande til noget som helst!

Der må beviser på bordet, og så er jeg altså også meget i tvivl, om det vitterligt har været chikane, eller misforstået flirt. Folk er forskellige, det er deres grænser også, men min fornemmelse med det her, det er, at nogle nu føre sig frem, og bevidst fremmer en følelse af, at det er chikane, også selvom en anden person måske blot har gjort tilnærmelser, det er jo tidens trend og så er man da med på hypet og moderne.

Der er det så jeg spørger, skal vi dræbe alt kønslig drift, den sjofle humor osv. så der kun er alvoren tilbage, for så bliver det godt nok en kedelig tilværelse.

Pigerne og kvinderne må altså også lære at sige fra i nuet og når noget sker de ikke bryder sig om, personligt har jeg kun kendt kvinder der gør det.

Som jeg har skrevet før har jeg ved selvsyn observeret, at hvis en kvinde finder dig attraktiv, så er meget mere tilladt, end hvis hun ikke finder dig attraktiv, men hvornår og hvordan finder du ud af om hun finder dig attraktiv, hvis spillet mellem mand og kvinde bliver indirekte forbudt fordi tiden diktere, at det kan misforståes som chikane, eller af nogen (vil) opfattes som sådan, så bliver tilværelsen godt nok kompliceres, tung og trist.

Når det er sagt, så skal en mand selvfølgelig ikke gramse løs, men opføre sig dannet og med respekt overfor andre, uanset køn, selvfølgelig.

Men, jeg kan sagtens forestille mig, en langtidsvirkning af disse ting her, og det er det jeg råber vagt i gevær for. Parforholdene derude hænger i forvejen i tynde tråde, og hvis det så oven i købet i fremtiden bliver endnu mere akavet bare at finde sammen, så spår jeg en eksplosion i eneboer og singler i fremtiden.

Samtidigt med disse ting, så råber kvinderne efter RIGTIGE mænd og ikke vatpikke, men de skal passe på, at de ikke selv er med til, at skabe disse vatpikke, for det synes jeg de i mangen misforstået henseende og politisk korrekthed de er.

Flemming Berger, Randi Christiansen, Jens Jensen, Niels Duus Nielsen og Liv Pedersen anbefalede denne kommentar

Enig med @ Niels Nielsen, især det med at dømme uden beviser og bare på rygter. Vi lever trods alt i et retssamfund :j

Jeg ville også gerne tilføje noget, som for nogen måske ville være stødende. Men hvornår stopper kvinder med at iscenesætte sig selv som ofre og selv tager ansvar? Især i den enkelte situation?. Hvorfor kan vi ikke gå tilbage til, at når en “pervers mand” tilnærmede sig, som kvinden ikke kan lide. At hun beder ham at skrubbe af? og hvis han er virkeligt for grov tilnærmende efter tydelige advarelser, så kan hun give en syngende lussing igen? Jeg vil vove at påstå, at de fleste mentale raske mænd ville smutte ved første bemærkning.
Hvor skal vi blive så ekstreme med fordømmelse osv. Vi kan jo alligevel ALDRIG stoppe de enkelte rigtige seksuelle predator, hverken ved forbyggelser eller strammere lovgivninger, de vil altid være der.

Desuden tror jeg, at flere kvinder belejligt “glemmer”, at kønsdynamikken er også generelt baseret på, at kvinden leger kostbar, hvor manden er nødt til at engangere sig, bevise sit værd, altså passiv vs aktiv. Dette spil kræver faktisk mild “krænkelse”, da manden er nødt til at gå i kvindens “space” f.eks komplimentere hende, byde på drinks, evt stå tæt på hende , vise hvor dejligt og attraktiv han finder hende.
En bivirkning ved denne “kostbarhedsleg og bevise sit værd” er selvfølgelig, at kvinder der spiller super kostbare er svære at differentiere mellem de kvinder, der virkeligt ikke vil en, og dem, der leger bare ekstra kostbar. Derved vil nogle kvinder, dem der ikke virkeligt vil, vil opleve “krænkelser”, da det er svært at vide forskel og især hvis disse kvinder befinder sig på “kødmarked”miljøer.

Lillian Larsen, Flemming Berger, Jens Jensen, Peter Hansen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

@Niels Nielsen,
Det er det jeg altid har sagt: Erfaren mand er god at gæste.

Spørgsmål: Hvem er den for tiden fungerende minister for uddannelse og forskning på de højere læreanstalter i DK?
Svar: Siden ministerrokaden i november 2016 har det såmænd været venstremanden Søren Pind.

Til gengæld hedder undervisningsministeren nu Merete Riisager og kommer fra LA, mens integrations- og udlændingeministeren fortsat hedder Inger Støjberg og kommer fra Venstre ligesom Søren Pind.

Torsten Jacobsen

Eva Schwanenflügel,

Det er muligt at sexchikane og seksuelle krænkelser er dagligdag på højere læreanstalter. Det er endda muligt, at det er et så stort problem, at det kræver øjeblikkelig handling med opbakning fra alle gode kræfter i samfundet.

Men et anonymt brev underskrevet af 48 - otteogfyrre! - anonyme studerende "På vegne af kvinder overalt på danske universiteter" [sic] burde ikke have nogen form for meningsfuld indflydelse på debatten om emnet. Hvad er det dog for vanvid vi lever i, efterhånden?

Flemming Berger, Carsten Munk, Niels Duus Nielsen, Peter Hansen og Liv Pedersen anbefalede denne kommentar
Bjarne Asmussen

Med hensyn til at folk lurer efter hinanden og om nogen kan lide det eller ej.

Skønhedsindustrien har kronede dage. Aldrig før har så mange haft ønske om at blive makeup artist, frisør, personlig træner eller at få ordnet læber, bagdel, bryster, negle, hår og aldrig tidligere har der været så mange falske bryster, negle, hår, øjenvipper og muskler (ja mænd snyder skam også) i omløb.

Ulovlige slankekure, præparater til solbadning, anabolske sterioder, "se mig"-programmer på tv og opmærksomhedssøgen præger vores kultur men der er nogen der vil have os til at tro at vi ikke vil have nogen kigger på os? Jeg køber den ikke. Overhovedet ikke.

Med hensyn til sexchikane er det vigtigt at foretage anmeldelse. Det er ulovligt og skal ikke forekomme. Anonyme breve og anklager er og bliver fordækt. Ned på stationen og forklar hvad der er sket så skal politiet nok hjælpe. Det er derfor de er der. Det er en underlig kultur at når der sker noget ulovligt søger man hjælp på internettet i stedet for hos den relevante myndighed.

Flemming Berger, Peter Hansen, Randi Christiansen, Jens Jensen, Niels Duus Nielsen og Liv Pedersen anbefalede denne kommentar
Lars Steffensen

Hvis man skal forstå alvoren bag dette åbne brev så er det vigtigt at man forholder sig til 3 lag i postmoderne / neo-marxistisk tænkning:

1. Postmodernisme - det at verden kun betår af magt hierarkier og at verden kun kan forstås som magtstrukturer.
2. Identitetspolitik - det at nogle har mere ret end andre fordi de er ofre for undertrykkelse.
3. Sex chikane, voldtægt, undertrykkelse, underbetaling af kvinder, racisme, invandrer politik og en række andre konkrete eksempler på magt anvendelse/misbrug.

Postmodernismes kan ses som en løjerlig og åbentlyst idiotisk misfortåelse af et par sandheder om tolkning af fakta. Der er nul chancer for at videnskaben bredt vil acceptere postmordernismen som udgangspunkt for forskning. Men det man så let overser at postmordernismen er et effektivt redskab til at samle alle de mennesker, der ønsker at modarbejde det kapitalistiske eller neoliberale samfund. Og det har vist sig at postmodernismen langsomt men sikkert har etableret sig i humanistiske fakulteter overalt i vesten. Postmodernismen er ikke længere en dårlig joke. Den er en magtfaktor.

Identitetspolitik kan bedst og lettest forstås som facitlisten til hvem, har ret, bør lyttes til og er de mest værdige ofre for kapitalisme, undertrykkelse, racisme eller sexchikane. At arabere og muslimer typisk har et feudalt syn på kvinder tæller ikke så meget som at de er ofre for vestlig udbytning. Dette forklarer hvorfor begrebet "islamofobisk" fungerer på linje med "homofobisk" som index for placering i alliance-landskabet. Formålet med identitetspolitik er at samle flest muligt mennesker imod den etablere magtstruktur - dvs. samfundet, som det ser ud i dag.

Sager som "black lives matter", #metoo, feminisme, palæstinensere, ulandsbistand, indvandring er alle sager eller emner, der egner sig til at integrere grupper, der ikke har andet til fælles end at de ifølge identitetspolitiske strategier har fælles fjender. Hovedsagen er altså at samle flest muligt i et "oprør" mod alt, hvad der går godt. Og man skal ikke undervurdere misundelse og bitterhed som drivkraft for dette "oprør". Af samme grund fokuseres indsatsen, der man kan finde bittre nederlag, indebrændt smerte og dyb misundelse.

Dette er også grunden til at opmærksomhed - ikke løsninger - er det man ønsker. Når mest mulig opmærksomhed fokuseres på nederlag, magtesløshed, smerte, og frustration er man bedst motiveret til at stikke en kæp i hjulet og dermed medvirke til "frigørelse". Af samme grund gælder om at fjerne alt fokus fra fremskridt, håb, positive tegn og ting, der fungerer. Et negativt fokus er også medvirkende til at det aldrig bliver aktuelt at frembringe positive alternativer til det bestående. Den slags er som bekendt både vanskeligt og besværligt.

Flemming Berger, Peter Hansen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Og derfor det har fået lov til at foregå med mange af de nedværdiende bemærkninger og kommentarer! Kvinden bør sige fra, kvinden opfordrer selv, hun skal passe på ikke at overdrive. Forstå dog at nogle mænd og selvfølgelig også kvinder IKKE kender grænsen! Jeg er en kvinde der stort har været udsat for og om nogen har sagt klart fra som ikke har gået udfordrende klædt! Har man ingen partner har jeg haft taget en ring på så det skulle se ud som om jeg var i forhold, når jeg kørte til møder på landevejen i en mandeverden, således at jeg kunne pege på min ring, når fik invitation og mange fik! Jeg har om nogen lært at begå mig i en mandeverden og man skal være dobbelt dygtig for at kunne det! Jeg var en af pigerne mange drenge løb efter de stod i kø og de få krænkere af dem som ender med at blive til mange igennem et langt liv som har de tendenser er jo ikke helt normale oven i hoved, men de er der. Jeg gik med korset omkring brysterne under kjolen langt ind i voksenlivet valgte kjoler så når man bukkede sig at ingen kunne se ned i min kavalergang er ikke den der flirter rundt ikke behov for, bryder mig ikke om da de jo stod i kø så temmelig mættet. Hvorfor løb de så efter mig hvorfor mig har jeg spurgt om til redelige mænd også dem man opvoksede med- Fordi du er ærlig, ikke selvhævdende, charmerende, ligetil, sjov en rigtig god ven en både piger og drenge kunne lege med på lige plan- Jeg var en drenge pige anede ikke jeg havde hår eller gik op i som yngre. Jeg har klaret mig rigtigt godt og var stærk den som folk sagde skal du have et ærligt svar så gå til Marlene, jeg stoppede mobberi på skolen arbejdspladserne, var den der hjalp alle rig som fattig, høj stilling som lav, den der havde mest brug for aldrig slikket op af- Opvokset med folk stod i kø rygklappere i min opvækst grundet min far om nogen set og afskyet dette fænomen. Disse typer bliver jaloux, de er magtbegærlige, penge fikseret, ser op ikke rundt. Det er dominans det de laver over for eks. en pige som mig, da når de møder en som mig bliver klædt af i egne øjne, da de ved de ikke er ærlige ikke er fair over for alle men at de oftest er dem med de spidse albuer der baner vejen frem uden omtanke for andre, ser op følger med berømmelsen, pengenes magt! Så uden dog man har gjort noget så skal de have ram på en specielt hvis man er en stærk pige i en mande/drengeverden, der klare sig lige så godt som mændene og netop kan sige fra! De er krænkere der prøver at tryne dig! Jo ikke normale væsener De findes- de er der! Uden kvinden udfordrer med seksuel adfærd som nogen siger! Kender godt talen der gør at man er med til at få til at ske! Det her handler jo ikke om at alle mænd er således- har intet på sig, men de er der og jo netop fordi disse nedladende fordømmelser har det fået lov til at foregå i så mange år man er med til at tysse det ned! Det foregår bestemt også med magtbegærlige kvinder den anden vej! Selv der har jeg været udsat for også¨! Samt set mænd blive udsat for også! Og bestemt ikke alle mænd bryder sig om det for det er nedladende dominerende adfærd som ikke er sjovt! Mænd tør ikke stå frem af samme årsag som kvinder ikke tør med dette meget snævert synede støtten til at holde det tys, tys! Såvel som drengebørn der er seksuelt krænket i barndommen incest ikke så tit kommer frem når det er drenge eller voldsramte mænd for en mand er jo en mand og bange for ikke at fremstå således hvis de fortæller det! Støt nu op- Det forekommer i selv om I ikke var dem, der selv blev udsat for men bild mig ikke ind i ikke har set og lukke øjenene for igennem et langt liv! Meget foregår selvfølgelig når ingen ser, intelligente krænkere- men bild mig ikke ind at I ikke har set tegn!

Lillian Larsen, Eva Schwanenflügel, Niels Duus Nielsen og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar

Der er tit Maxistisk tænkende mennesker der skal frem om så på bekostning af andre mennesker med meget spidse albuer! Store egoer der ikke vil forstå et nej, forkælede snævert synede mennesker med meget store egoer!

Det foregår i alle samfundslag, i alle brancher!

Eva Schwanenflügel og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Marlene Bogs, jeg skulle lige til at anbefale dit indlæg, fordi det både giver et personligt indblik i, hvordan det er at vær dig, og samtidig skelner mellem mænd og seksualforbrydere.

Men så slutter du af med at skære marxister over en kam som "store egoer, der ikke vil forstå et nej", og så taber du hele argumentationen på gulvet - for du er åbenbart ikke i stand til at praktisere, hvad du prædiker, når du generaliserer på den måde.

Hej Niels med dit ovenstående indlæg tror jeg ikke lige du ville det! Jeg skriver IKKE Maxistister over en kam, men at de oftest har Maxistisk tankegang samt det efterfølgende jeg skrev i tillæg! Du nær læser ikke og tolker konkludere til din fordel uden at burde! Du kender ikke mit i dybden personlige indblik! Lad være med at konkludere uden at vide!

Eva Schwanenflügel og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Lars Steffensen, jeg er enig i din kritik af den vulgære akademiske postmodernisme, men jeg kan ikke følge din kritik af neo-marxismen. Hvor pomoerne tenderer mod identitetspolitisk sværmeri, forsøger marxisterne at fastholde fokus på fordelingspolitik. Bare at føle sig undertrykt er ikke nok til at vække marxistisk sympati eller solidaritet, selv om det er en vigtig grund til at føle almenmenneskelig empati.

For marxister er det udbytningen, der er det centrale, og drivkraften bag bevægelsen er ønsket om økonomisk lighed mellem mennesker, forstået som lige muligheder for alle. Denne lighed skal nødvendigvis findes i en kollektiv kamp, men målet med etablering af lige muligheder er netop at styrke den individuelle frihed.

Pomoerne ser kun på frihedsaspektet og betragter enhver uenighed som et angreb på deres narcissistiske frihed til at være snowflakes. Betonmarxisterne ser kun på lighedsaspektet og kræver reultatlighed, hvur alle får det samme uanset indsats. Forskellen på de to bevægelser er, at postmodernismen er blevet en magtfaktor, som du skriver, mens betonkommunismen stort set er uddød, i takt med at de sidste DKPere er blevet gamle og er døde.

#metoo-bevægelsen er i fare for at blive erobret af de rabiate postmodernister, der som du bliver er blevet en magtfaktor, der tror at postmodernisme er en selvstændig platform, hvor det blot er en korrektion til modernismen. Men modernismen er ikke død, kampen mellem liberale og socialister lever i bedste velgående.

Identitetspolitiske distraherer fra denne kamp, hvad enten der er tale om odentitetspolitik fra højre eller fra venstre.

Lars Steffensen

@Niels Nielsen

"Magtfulde mennesker er ofte i en position, hvor de kan skjule deres forbrydelser, så fortsæt endelig med afsløringerne, piger, men husk, at I nemt kan begå karaktermord på en uskyldig, især når det er hormonerne der styrer, således som de altid gør under en heksejagt."

1. Når man lettere kan skjule sine ugerninger, så bliver de ekstra fristende. Dette betyder at det ikke er helt tosset at lede efter syndere blandt de, som har mest magt.

2. Hvis misbrug oftere gennemføres på basis af en magtposition, så bliver misbrug et egnet fokus, hvis og når man ønsker at genere folk med magt mest muligt.

Så er der fokus på misbrug fordi det er let at praktisere når man har magt?

Eller er der fokus på misbrug fordi det er folk med magt, der typisk vil blive ramt af anklager om misbrug?

Cui bono?

Randi Christiansen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Okay, Marlene Bogs, I stand corrected!

:-)

Lars Steffensen

@Niels Nielsen

Din pointe: En heksejagt vil ofte og tilfældigt ramme uskyldige.

Min pointe: En heksejagt er et egnet redskab til at få ram på alle der er lidt hekseagtige. Og måske er de uskyldige ofre ikke så tilfældigt ramt.

Bjarne Asmussen

Nu bliver ordet magtfuld vidst udvandet lidt. Taler vi nu oprigtigt om professorer og lærer med fjällræven taske som magfulde? Og mandlige studerende? Er de nu også magtfulde?

Randi Christiansen

Og stiletterne niels - 'så kan jeg ikke løbe fra dig' - men samtidig er de faktisk et våben.

Uden sexdriften kom menneskeheden ikke rigtig videre vel, men som i andre henseender må vi håndtere den på en ordentlig måde. På dette tidspunkt i en esoterisk samtale - hvad er ordentlig?
- griber jeg gerne til den græske firkant 'det gode sande, skønne og retfærdige' - og min egen tilføjelse : det ene ikke uden de andre.

I og med vi er medskabere (kvantefysikken), må vi spørge os selv om, hvad det er, vi ønsker at skabe.

Vi kommer ikke uden om, at beklædning udover de praktiske formål for både mænd og kvinder også har til hensigt at fremstille individet attraktivt alt efter situationen. Jeg har ladet mig fortælle, at det mest erotiske undertøj findes bag burkaens slør. Og sådan videre, klæd dig efter situationen og kend dine virkemidler. Alle kvinder ved, hvordan en kavalergang og en frimodig numse virker på mænd.

Da jeg var ung og uskyldig, var den såkaldt seksuelle frigørelse i gang, og forældregenerationen var vist ret rystede over ungdommens frisind. Men jeg oplevede virkelig, at jeg kunne være kropsligt fri uden at blive intimideret af mændene. Efterfølgende har jeg forstået på mine mandlige venner, at de bare var gode til at camouflere deres begær. Men det var da ok, det er en af de fineste tider i mit liv, den gang vi kunne gå nøgne rundt og bare være naturlige mennesker sammen uden at føle os primært som sexobjekter.

Jeg vågnede brat til en anden virkelighed sådan ca i firserne, da en topløs samtale på stranden med to mandlige venner foregik med den enes blik fast rettet på mit brystparti. Siden har jeg ikke badet topløs. Men tænk, i victoriatiden blev klaverbenene tilhyllet. Kønnenes leg eller kamp handler primært om, hvor vi er i vores bevidsthed. Det er der, vi må gøre en indsats.

Så længe den ene procent stjæler med arme og ben fra fællesejet og pornoficeringen af det offentlige rum eskalerer, er det klart, at primitive instinkter påvirkes og vækkes, i stedet for at en mere forfinet kultur også inden for sex får rum til at udvikles.

Lillian Larsen, Flemming Berger, Niels Duus Nielsen og Jens Jensen anbefalede denne kommentar
Lars Steffensen

@Niels Nielsen
"...jeg kan ikke følge din kritik af neo-marxismen"

Ikke underligt, da det ikke fremgår, hvordan og hvorfor jeg tænker dem sammen.

Teorien er at mange - efter Mao, Stalin, USSR, Østtyskland, Cambodia og alle de andre marxistiske katastrofer - sadlede nogle om til postmordernisme, fordi denne tese er et godt udgangspunkt for omvæltelse af magten.

Hvor tæt den faktiske forbindelse mellem ex-marxister og postmodernister er, kan være svært at afgøre.

Og nu om dage er det vigtigste ikke det historiske perspektiv, men afdækning af det postmoderne projekt.

Bla. a. fordi der er også virkelige magtmisbrug at forholde sig til.
Der er også ulighed, der skyldes forfejlet indsats og uvidenhed.

Som jeg læser dem, så ønsker postmodernisterne maksimal konflikt, maksimale modsætninger og mindst muligt fremskridt. Og de har næppe positive alternativer, som er bedre en de mange marxistiske katastrofer vi har set.

Der er derfor gode chancer for at postmodernisme kan ende lige så tragisk som mange marxistiske omvæltninger.

Randi Christiansen

Penge og magt - er der ikke noget med, at når skidtfolk kommer til penge og magt, opstår let den misforståelse i dem, at verden er et tag selv bord - også mht sex. 'Grab them by the pussy' - og nogen kvinder - og mænd - handler så med deres seksuelle kapital. Det må de jo selv om, men kend lige grænsen for, hvad man kan tillade sig.

Og her er det sandt, at kvinder må blive bedre til at sige til og fra. Selvom det sikkert er fristende, til gengæld for karriereboost at lade lidt klam sexchikane passere ... eller at gifte sig til penge og position eller hvad man nu har lyst til at bruge sit liv på. Er man ikke også prostitueret, hvis man sælger sit kostbare liv til gengæld for fabrikkens usle løncheck - et tilbud, de 99% vel at mærke ikke kan sige nej til.

Livets fotosyntese er ofte muteret ud i kolde forretninger og klam udbytning - derfor selvfølgelig også indenfor sex, som er een af de mest eftertragtede handelsvarer, der findes. Du kan pga af udvælgelsesmekanismerne indenfor artens overlevelse komme langt med et godt udseende, men det bedste er nu alligevel hele pakken 'heart, brains and balls' - hjerte, hjerne og jern.

Niels Duus Nielsen

Kars Steffensen, hvis du ser problemstillingen fra et canadisk-amerikansk perspektiv (Jordan B. Petersons fx) er sammenhængen relativt tydelig, da de amerikanske ungkommunister (SJWerne) ikke har en tradition at bygge på og tage afstand fra, således som eurokommunisterne har. Hvorfor de forfalder til en underlig hybrid som hverken er postmodernistisk eller neomarxistisk, men blot narcissistisk.

Læren af de marxistiske katastrofer er efter min ringe mening, at resultatlighed ikke er noget, vi skal ønske os, det fører bare til den slags millimeterdemokrati på et usagligt grundlag, som SD og DF står for herhjemme. Det skal dog ikke afholde os fra at kæmpe for lige muligheder for alle.

Det åbne brev fra de 48 kvindelige studerende får da alarmklokkerne til at ringe inden i mit hoved, da deres udsagn er betænkelig tæt på den canadiske og amerikanske hetz på anderledes tænkende, som netop betjener sig af meget vage anklager mod stærkt generaliserede gerningsmænd, som netop tillader, at en lille identitetspolitisk "elite" kan definere hvad der er haram og hvad der er halal.

Mine kontakter i universitetsverdenen fortæller mig imidlertid, at politisk korrekthed er et marginalt problem herhjemme, som kun trives på visse kvindestudier og minoritetsstudier og en smule indenfor litteraturvidenskaberne, så jeg vælger med Torsten Jakobsen at se problemet som marginalt. Indtil videre, i hvert fald.

Niels Duus Nielsen

Lars Steffensen, sry.

Lars Steffensen

"Mine kontakter i universitetsverdenen fortæller mig imidlertid, at politisk korrekthed er et marginalt problem herhjemme, som kun trives på visse kvindestudier og minoritetsstudier og en smule indenfor litteraturvidenskaberne, så jeg vælger med Torsten Jakobsen at se problemet som marginalt. Indtil videre, i hvert fald."

Jeg er kun delvist enig. Bla.a. fordi jeg synes at debatterne omkring ligestilling, misbrug, miljø, indvandring, integration og arbejdsmarked mindre og mindre baserer sig på gode argumenter og mere og mere på dogmer, alliancer, fordømmelse og social eksklusion af uønskede synspunkter.

Jeg håber at det kun er et marginalt problem, men jeg vil godt se et par færdigbyggede atomkraftværker, før jeg bliver helt så optimistisk.

Randi Christiansen

Et godt råd til kvinder - og mænd - som ønsker at gøre en god figur i det sociale rum, er, at kende sine virkemidler og at klæde sig efter omstændighederne (frit efter min far : kør efter omstændighederne) En lille smule sex pakket ind i den diskrete elegance er en ret god kombi, synes jeg. Og god smag kan læres.

Mennesket er tiltrukket af den iboende skønhed, som udtrykkes ved phi, fordi alt vokser i phi, 1,618, det gyldne snit. Så kom nu på dupperne bonderøve. Alle elsker humor, intelligens og finesse - og selvfølgelig en sund krop. Det er klart.

Randi Christiansen

Lars@ - "Jeg er kun delvist enig. Bla.a. fordi jeg synes at debatterne omkring ligestilling, misbrug, miljø, indvandring, integration og arbejdsmarked mindre og mindre baserer sig på gode argumenter og mere og mere på dogmer, alliancer, fordømmelse og social eksklusion af uønskede synspunkter."

Her falder du lige i din egen gryde - og den med 'færdigbyggede atomkraftværker' er heller ikke simret helt færdig

Faktum er at vi aldrig vil komme chikane til livs. Vi kan håbe at det bliver mindsket til et niveau der kan tolereres ud fra en forventet andel af imbecile som måtte betræde denne jord.
Problemet er at man har en tendens til at slå det med at man kan sidestille det med ros af det modsatte køn. God røv i de bukser der! - kan sagtens accepteres af nogen, men lige så ofte opfattes som krænkende af andre.
Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde som ene mand på et kontor hvor kvinderne bestemt ikke lagde fingrene imellem. Jeg kunne godt holde til det, og der blev givet igen af samme skuffe. Det var jargonen, men udefra kommende ville bestemt korse sig.
Man skal kende sine og andres grænser før man begiver sig ud af den sti, men vi skal også passe på med at blive for tyndhudet.
Der var sgu´ mange gode røve i bukserne på det kontor dengang...
det handler om situationsfornemmelse og evnen til at afkode sine medmennesker. Og så skal man tage et nej for et nej.

Eva Schwanenflügel, Flemming Berger, Niels Duus Nielsen og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Selvfølgelig kommer vi chikane til livs peter - på et tidspunkt vil menneskehedens kollektive udvikling være nået et niveau, hvor den slags bare ikke længere sker.

Lars Steffensen

@Randi

"Her falder du lige i din egen gryde - og den med ’færdigbyggede atomkraftværker’ er heller ikke simret helt færdig..."

Du er sikkert ikke enig med det jeg skrev, men jeg kan ikke lige læse hvorfor eller hvordan du er uenig.
Udybning?

randi christiansen, Jeg tvivler at menneskets intelligens når niveauet.

Eva Schwanenflügel og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Lars, du synes, men argumenterer ikke - og relevansen af atomkraftværker i denne sammenhæng kan jeg ikke få øje på?

Randi Christiansen

Jo peter frost, men hvor bringer antagelser og tvivl os hen? Du kan med fordel orientere dig i, hvad kvantefysikkens opdagelser har bidraget med ifht menneskets forståelse af eget eksistentielle råderum.

Da jeg første gang stiftede bekendtskab hermed, var da jeg i 1990 på tv så en film, som måske stadig kan rekvireres fra statens udlejning af undervisningsfilm - 'eksisterer månen kun, når man ser på den?' og som på en letforståelig måde forklarede interaktionen mellem bevidsthed og materie. Det er, i forhold til hvordan vi agerer, revolutionerende. Jeg var ved at falde ned af sofaen og var helt og aldeles målløs over, at disse indsigter, som viste sig at være erhvervet allerede og ca i begyndelsen af forrige århundrede, ikke på nogen måde syntes og stadig ikke er implementeret i måden, hvorpå vi indretter os.

Vi er medskabere. Det betyder ikke og heldigvis for det - men næsten - at du har en tryllestav med hvilken, du på et øjeblik kan omkalfatre materien. Det betyder, at der er kosmiske iboende lovmæssigheder, som, hvis de respekteres, betyder, at mennesket kan indtage en rolle som bevidst medskaber af sin egen virkelighed. Værsgo.

Grethe Preisler

Kapunerne i Danmarks Hønsegård

'Hanen' sig opsvinger på en stråmand,
sine vinger klaskende han sammen slår,
krummer halsen stolt og galer,
hvad montro han vil den praler:
"Kykkeli-mææ og Kykkeli-muu,
hvem der var tyve år endnu!"

Torben Bjerrehuus

Uha endnu en beretning fra krænkede kvinder. Men een ting har dog chokeret: “Så
lynede han sine bukser op og lagde sin penis op på bordet.”
Aaaavvv skar han virkelig penis af, lynede bukserne op og smed penis på bordet :)))))
Eller taler vi om en kvinde der ikke kender forskel på at lyne sin lynlås ned og lyne den op.
En øjenviden skildring fra fronten af kaglende høns

Bjarne Asmussen

Nu kommer jeg lige med en opfordring til kongerigets medier. Nu må I komme ind i kampen og stille ét eneste apørgsmål:

Er der foretaget anmeldelse?

Det kan ikke passe at man bare kan beskylde i et væk uden at blive stillet til ansvar for indholdet i sine beskyldninger. Danmark er stadig en retsstat og twitter og alverdens andre sociale medier er ikke en værdig platform til at fremføre beskyldninger om chikane af nogen form.

Sider