Nyhed
Læsetid: 5 min.

Boligselskab udsatte intetanende beboere i Tingbjerg for asbest

Københavns største almene boligselskab undlod at informere beboere i Tingbjerg om, at deres køkkener skulle asbestsaneres – for ikke at gøre dem ’forvirrede’, lyder begrundelsen. Nu viser det sig, at flere beboere kan være blevet udsat for farligt asbeststøv
Tingbjerg-beboeren Anja Brinch mener, at boligselskabet har hemmeligholdt oplysningerne om asbesten for at gøre renoveringsprocessen mindre besværlig for selskabet. I dag har hun svært ved at acceptere, at beboerne uvidende blev udsat for asbest.

Tingbjerg-beboeren Anja Brinch mener, at boligselskabet har hemmeligholdt oplysningerne om asbesten for at gøre renoveringsprocessen mindre besværlig for selskabet. I dag har hun svært ved at acceptere, at beboerne uvidende blev udsat for asbest.

Peter Nygaard Christensen

Indland
23. marts 2018

En række beboere i Tingbjerg i det nordvestlige København kan være blevet udsat for farligt asbeststøv i ugevis. Det viser en gennemgang, som Information har foretaget af boligselskabet FSB’s renoveringsprojekt, hvor 120 lejligheder skulle renoveres for skimmelsvamp.

Selv om håndværkere i foråret 2016 skulle nedtage asbestholdige ventilationskanaler i køkkenerne i fire boligblokke, blev beboerne ikke genhuset, mens det stod på. I ugevis efter nedtagningen af asbestkanalerne fortsatte beboere og deres børn derfor med at bruge deres køkkener.

Under renoveringen blev reglerne for omgang med asbest brudt på flere måder. Blandt andet blev noget giftigt asbestaffald lagt i poser i en bunke på jorden i stedet for at blive placeret i en aflåst container, og i en længere periode var der ikke sat god nok afdækning op omkring køkkenerne, mens de blev renoveret. Desuden fortæller flere beboere, at der lå støv og byggeaffald tilbage i deres køkkener, efter at de asbestholdige ventilationskanaler var blevet fjernet.

Boligselskabet valgte bevidst ikke at informere beboerne om, at en del af renoveringen indebar sanering for asbest, der selv i små mængder er meget farligt. Det var derfor ikke muligt for lejerne at tage forholdsregler. Boligselskabet orienterede først beboerne om asbesten, da asbestarbejdet var overstået i langt størstedelen af lejlighederne.

Beboeren Anja Brinch mener, at boligselskabet har hemmeligholdt oplysningerne om asbesten for at gøre renoveringsprocessen mindre besværlig for selskabet. I dag har hun svært ved at acceptere, at beboerne uvidende blev udsat for asbest.

»Jeg ved selvfølgelig godt, at risikoen for at blive syg er lille, men samtidig ved jeg også, at der kun skal meget lidt asbeststøv til at blive syg, hvis man er rigtig uheldig. Jeg tror, det handler om, at vi bor i Tingbjerg. Jeg tror i hvert fald ikke, at et boligselskab på Østerbro var sluppet af sted med at asbestsanere inde i folks lejligheder, uden de vidste det, og oven i købet mens de var hjemme,« siger hun.

Forskningschef på Statens Byggeforskningsinstitut Hans Thor Andersen er forbløffet over den måde, renoveringen er blevet håndteret.

»Det hersker ingen tvivl om, at det er meget alvorligt, når vi taler om asbest. Derfor undrer det mig, at FSB ikke har taget skridt til at evakuere beboere, inden de gik i gang med asbestarbejdet. Selv når man fjerner mindre dele med asbest, skal håndværkerne have heldragter, åndedragsværn og den slags på, og det skal de jo, fordi det er yderst sundhedsskadeligt,« siger forskningschefen.

Læge: Det er uacceptabelt

Også ledende overlæge på Arbejdsmedicinsk Klinik i Slagelse med speciale i asbestsygdomme Rolf Petersen er stærkt kritisk.

»Det er ikke acceptabelt, hvis der er en risiko, selv om den er lille,« siger overlægen.

Han er uforstående over for det faktum, at FSB tilbageholdt informationerne om asbest for beboerne.

»Jeg mener desuden, at beboerne burde have haft mulighed for genhusning, så de ikke opholdt sig i lejligheden, mens asbestarbejdet foregik,« siger han.

Kritikken deles af Johnni Hansen, seniorforsker hos Kræftens Bekæmpelse, der beskæftiger sig med kræfttyper forårsaget af netop asbest. Når alt kommer til alt, så bør beboere ikke opholde sig i en lejlighed, hvor der asbestsaneres, mener han. Ligesom Rolf Petersen understreger han, at den enkelte beboers risiko for at få kræft som følge af udsættelsen for asbest er lille, men til gengæld er konsekvenserne fatale, hvis det skulle ske.

»Selvfølgelig skal man ikke skræmme folk unødigt, men beboerne burde have fået det at vide, så de kunne have forladt lejligheden, mens asbestsaneringen foregik.«

FSB’s direktør for drift, byg og jura Pia Nielsen, vedstår i dag, at boligselskabet på forhånd vidste, at lejlighederne skulle asbestsaneres, da boligselskabet fremlagde præsentationsmaterialet om renoveringen for beboerne – godt og vel ni måneder før renoveringens begyndelse. Alligevel var der ikke et ord om asbest.

Hun mener nemlig ikke, at oplysningen om asbest var relevant for beboerne.

»Det her skal ikke lyde forkert, men man skal i virkeligheden passe på, at man ikke laver et for uoverskueligt beslutningsmateriale for beboerne. Vi har mange typer af beboere, så vi gør meget ud af at skære beslutningsgrundlaget til, så det faktisk er forståeligt,« siger Pia Nielsen og understreger, at beboerne ikke skal blive »forvirrede« af for mange oplysninger.

Strakspåbud fra Arbejdstilsynet

Som det vil fremgå af lørdagens Moderne Tider, har Information talt med flere beboere, der udtrykker bekymring og vrede over den måde, boligselskabet har behandlet dem på.

Bekymringen over asbesten er ikke ubegrundet. For selv om beboerne formentligt kun har været udsat for mindre mængder af asbest, kan selv en begrænset eksponering være dødelig, om end risikoen er meget lille. Forskningen viser, at selv et mindre optag af asbestfibre kan forårsage en særlig type lungehindekræft, som de cirka 150 danskere, der får stillet diagnosen årligt, dør af inden for et år.

Beboerne henvendte sig til bl.a. Arbejdstilsynet, der derefter kom på uanmeldt besøg. Tilsynet stoppede asbestsaneringen, da den ikke blev udført forsvarligt og var i »strid med arbejdsmiljølovgivningen«, men på det tidspunkt var to tredjedele af køkkenerne for længst renoveret for asbest.

Før arbejdet med asbest kunne fortsætte, krævede Arbejdstilsynet blandt andet, at håndværkerne fremadrettet skulle etablere endnu en lufttæt sluse, hvor de kunne afføre sig heldragterne, inden de gik fra køkkenet og ud i resten af lejligheden, så de på den måde undgik at slæbe eventuel asbest med sig. Desuden kunne Arbejdstilsynet konstatere, at håndværkerne havde undladt at bruge skilte med teksten: ASBEST: ADGANG FORBUDT!, hvilket ellers er et krav, der skal sikre, at almindelige mennesker holder sig væk fra arbejdsstedet.

Beboere bør informeres

FSB råder over 12.000 almene lejeboliger i København. En almen bolig er en lejebolig, der er ejet af en boligorganisation som FSB. I landets almene boliger er der beboerdemokrati, og ingen må tjene på huslejen. Derfor betales dele af en renovering af lejerne selv over huslejen, og derfor skal beboerne på demokratisk vis beslutte, om de ønsker en renovering af deres boligafdeling.

Det samme gjorde sig gældende for beboerne i Tingbjerg på et ekstraordinært beboermøde i sensommeren 2015. Forinden havde de fået tilsendt et 28-sider langt præsentationsmateriale af projektet, hvor de blandt andet kunne læse, at lejlighederne skulle skimmelsaneres, og at de ville få et nyt køkken. Beboerne fik også at vide, at langt de fleste ikke ville blive tilbudt genhusning i renoveringsperioden, da de fortsat ville have adgang til vand og afløb på deres toiletter.

Renoveringen var sat til at vare i seks uger, men endte med at tage op imod et år i nogle lejligheder. Ordet asbest fremgik ikke af præsentationen.

Flere end 50 beboere søgte sidste år om fri proces til at anlægge en retssag mod boligorganisationen, men fik afslag. I stedet stævnede en mindre del af beboerne FSB i en sag, der fortsat kører.

Serie

Asbest og skimmelsvamp i Tingbjerg

I foråret 2016 begyndte en renovering af fire boligblokke i Tingbjerg i det nordvestlige København. Københavns største almene boligselskab, FSB, ville fjerne skimmel og forsyne boligerne med nye køkkener. Men meget gik galt. Beboere blev udsat for farlig asbest og skimmel i deres lejligheder, og da FSB efterfølgende fik udført kontrolmålinger af asbest, opstod nye problemer.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Kim Folke Knudsen

En ny skandale er under opsejling.

FSB skulle skamme sig at forgifte deres beboere ved at undlade genhusning. Så ved vi fremover hvilket boligselskab vi ikke skal søge om lejlighed i fremover punktum ?

I Rusland brydes der asbest i åbne brud. Der er et utroligt hemmelighedskræmmeri omkring minevirksomhederne, hvor medarbejderne dør meget tidligt. Asbesten transporteres i åbne godsvogne og forholdene for medarbejderne er forfærdelige.

Beboere i området har forsøgt at protestere, men de trues af myndighederne og mineselskabet til tavshed.

I Nederlandene rives asbestholdige lejeboliger ned på stribe. Det sker under iagtagelse af helt særlige foranstaltninger for at beskytte medarbejderne som står for nedrivningen mod ødelæggelse af deres helbred. Ingen entreprenørmaskine går igang, førend at bygningerne er minutiøst renset for asbestholdige materialer.

Hvis ovenstående beskrivelse er sandfærdig: Gå til domstolene. Svineri med den behandling af beboerne længere er den ikke. Her må placeres et ledelsesmæssigt ansvar, hvis boligselskabet FSB vil rense sig selv for beskyldninger om sløseri og grove undladelser.

Torben Bruhn Andersen, Eva Schwanenflügel, Katrine Damm, Tue Romanow, Anne Eriksen, Gert Romme, Lars Jørgensen, Thomas Tanghus, Niels Duus Nielsen, Torben Skov, Anne Mette Jørgensen, Steen Obel, Karsten Lundsby, Marianne Stockmarr, Karsten Aaen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Kim Houmøller

En enkelt asbestfiber kan give lungehindekræft selv efter 40 år. Dybt kriminelt at noget sådan finder sted i et retssamfund. FSB regner ikke deres lejere for mennesker. Gad vide hvor mange børn, der vil imødese en lungekræft som voksne?

Kim Folke Knudsen, Marie Jensen, Eva Schwanenflügel, John Andersen, Markus Lund, Anne Eriksen, Benta Victoria Gunnlögsson, Torben Skov, Marianne Stockmarr og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Michael Borregaard

”At beboerne ikke skal blive ”forvirrede” af for mange oplysninger”

Er dette den ny juridiske måde at sige på at lix-tallet ikke må være for højt – og det eneste folk som bor i ”ghettoer” forstår er, at de vil få et nyt køkken? Undskyld mig dette er for f…. da en mere end ualmindelig pejorativ sætning. At sætningen er nedsættende dækker dog kun meget lidt over det altoverskyggende faktum at man ikke alene i materialet men også til det ekstraordinære beboermøde ikke nævnte ordet asbest! Sagt på en pæn måde, har man hos FSB haft muligheden for at denunciere om dette på såvel skrift som mundtligt.

Ironi kan her afslutningsvis fremkomme, vil dog godt give dig som beboer i en ”ghetto” en undskyldning hvis du har læst ovenstående og sidder en smule ”forvirret” tilbage, pejorativ betyder nedsættende – og denunciere er betydningen af juridisk at give meddelelse!

Kim Folke Knudsen, Poul Genefke-Thye, Marie Jensen, Eva Schwanenflügel, Katrine Damm, Steen Obel, Henrik L Nielsen, Anne Eriksen, Karsten Lundsby, Bjarne Bisgaard Jensen, Lars Jørgensen, Dorte Sørensen, Niels Duus Nielsen og Anne Mette Jørgensen anbefalede denne kommentar
Anne Mette Jørgensen

Kan det undre nogen at magten tørrer deres egen røv. Intet nyt under solen i korruptionens Danmark. Tillykke til røvhullerne.

Peter Andersen, Torben Bruhn Andersen, Eva Schwanenflügel, John Andersen, Anne Eriksen, Kim Houmøller, Jens Erik Starup og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Et PS: til Michael Borregaard - i artiklen står "beboerne i Tingbjerg på et ekstraordinært beboermøde i sensommeren 2015. Forinden havde de fået tilsendt et 28-sider langt præsentationsmateriale af projektet," så bemærkningen - " at beboerne ikke skal blive »forvirrede« af for mange oplysninger." - virker da noget grotesk.

Kim Folke Knudsen, Poul Genefke-Thye, Karsten Lundsby, Eva Schwanenflügel, Markus Lund, Katrine Damm, Anne Eriksen, Anne Albinus, Benta Victoria Gunnlögsson og Lars Jørgensen anbefalede denne kommentar

Godt at Information skriver om denne forfærdelige og frastødende sag!

Der er desværre en uvidenhed om asbestfaren i ældre byggeri, og Dansk Byggeri har en kæmpeopgave i at oplyse håndværkere om hvilken risiko, der er ved renoveringer. Både for dem selv og for beboerne, der IKKE må udsættes for asbeststøv.

Også boligselskaber og ledelser institutioner har pligt til at kende til faren ved asbest og sørge for at Asbestbekendtgørelsen overholdes.

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/bornholm/mere-end-100-laerere-og-ele...

Mere end 100 lærere og elever udsat for asbest DR Bornholm 14.11.2016 

Byggerådgiver havde overset, at der var asbest i nogle lokaler, som skulle renoveres på Campus Bornholm. Direktøren på Campus Bornholm sagde, at der ikke er risiko ved udsættelse for asbeststøv i få dage.

Men det er ikke korrekt if Lungepatient.dk:  Der findes ingen nedre grænse for, hvornår støvet er farligt, selv om ikke alle bliver syge. Og risikoen er naturligvis størst, jo kraftigere og længere varende påvirkninger, man udsætter sig for. Det er derfor meget vigtigt, at man på et så tidligt tidspunkt som muligt bliver klar over, at man skal undgå støv og partikler i størst muligt omfang. 

t.o. samler jeg artikler om asbest i Danmark her:
https://sites.google.com/site/albinusdanmark/home

Kim Folke Knudsen, Eva Schwanenflügel, Steen Obel, Anne Eriksen, Karsten Lundsby og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Det mærkelig at medierne ikke falder hen i forargede artikler om behandlingen af beboerne i Tingbjerg - Ved Metrobyggeriet var der mange forargede artikler og omtale i DR mv. da det gjald støjplagerne. Men det var måske fordi det var i den indreby og ved søerne?

Kim Folke Knudsen, Anders Storm Løkke, Eva Schwanenflügel, John Andersen, Hans Larsen, Anne Eriksen og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar

Dorthe,
Beboerne ved Marmorkirken betalte for rådgivning hos en miljøprofessor:
https://ing.dk/artikel/professor-om-metro-larm-frederiksberg-kommune-bry...

Eva Schwanenflügel, Anne Eriksen og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar

Det eneste jeg kan se, er, at gøre indsigelse med tilbagevirkende kraft, og derefter føre en retssag om erstatning.

Det er soleklart, - håber jeg, at ingen endnu har udviklet cancer. Men cancer-tilfældene kommer, så har man jo en reel retslig afgjort mulighed for at få erstatning. Selv erstatning er en sølle kompensation, for det, som venter de berørte og deres familier.

Kim Folke Knudsen, Lars Jørgensen, Eva Schwanenflügel, Katrine Damm og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Se dette interessante indlæg fra 12. april 2017: Af Louise Coulthard kandidat til BR 2017 for Socialdemokraterne Brønshøj-Husum Avis
Til min store overraskelse tonede Morten Kabel op på min tv-skærm i tv2lorry forleden, hvor han og resten af teknik og miljøudvalget afviser at komme med kritik af fsb’s renovering. Hans argument er følgende: ”juridisk er der ikke mere at komme efter, da fsb har levet op til deres forpligtelser”.
Skandalen har været oppe masser af gange lokalt og omtalt mange gange i lokalavisen.
Den ansvarlige borgmester vasker hænder. Så meget for EL's magtfuldkomne cykelborgmester. Måske er det derfor det aldrig rigtigt kom frem ?

Lars Jørgensen, Eva Schwanenflügel, Kim Houmøller, Katrine Damm, Karsten Lundsby, Steen Obel, Anne Albinus, Jens Erik Starup og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
ingemaje lange

Tak for at rette opmærksomhed mod denne skandaløse sag.

jens peter hansen, Eva Schwanenflügel og Katrine Damm anbefalede denne kommentar

Det er da det værste svineri, der er foregået på topplan i længere tid! Magen til magtarrogance skal man endnu længere væk end blot Christiansborg for at finde - faktisk nærmest helt til Bruxelles! Føj for helvede! Den direktør kunne tænkes at stå til en ubetinget fængselsstraf for mandatsvig.

Peter Andreas Ebbesen

Jeg synes dækningen af denne sag er mangelfuld; der er ikke gjort rede for beboerorienteringen hvor spørgsmålet næsten altid vendes ved større renoveringer. Mon ikke den bagved liggende agenda er at sætte den almene boligsektor i et dårligt lys og dermed retfærdiggøre regeringens tyveri af Landsbyggefonden.

Kim Folke Knudsen

Kære Dorthe Sørensen kl. 08:25

Fin kommentar fra Dig om mediernes interesse i denne asbest historie. Hvis en boligejer i år 2025 i den dyre del af København ser ud til at " Tabe " 100.000 kr. på hussalg og grundskyld," så er Laksen løs i Fandegade ". Medierne står ikke stille: Tro mig. Samtlige politikere i VLAK Marionet Teater vil blive udæsket et svar på, om de vil garantere, at den forsmåede boligejer ikke havner i den situation.

Men i Tingbjerg er der ingen boligejere. Der er kun beboere fra et udsat boligområde.

Vi har ikke rykket os særligt meget fra fortiden. Hvor mange aviser i den til enhver tid herskende borgerlige presse interesserede sig for tjenestefolks kummerlige kår i begyndelsen af 1900 tallet ?

Hvor mange af den samme borgerlige presse interesserede sig for forholdene Upstairs for de borgere, som var ved muffen og havde en magtposition i samfundet ?

Kim Folke Knudsen

Til Beboerne i Tingbjerg.

Hvis I har en ulykkesforsikring: Undersøg om der kan gøres et retsligt efterspil gældende overfor boligselskabet, hvis I får symptomer på asbestforgiftning.

Dokumentation billeder, dokumenter og lignende. Gem dem i flere eksemplarer.

Beboerforeningen ? Hvorledes er de blevet informeret af boligselskabet, har boligselskabet skjult asbestforholdene for bestyrelsen, så der er truffet godkendelse på et forkert grundlag ?. Hvis Ja, så må der være regler for, hvorledes et boligselskab som minimum orienterer den lokale afdelingsbestyrelse.

FSB er dybt kompromitteret af denne skandale. De bliver først renset for selv en eneste mikrofiber af asbest, når selskabet iværksætter en intern undersøgelse og får placeret et ledelsesmæssigt ansvar. Afdelingsbestyrelsen skal selvfølgelig have fuld indsigt i denne undersøgelses tilrettelæggelse, indhold og konklusion.