Baggrund
Læsetid: 7 min.

Boligselskab vildledte beboere med værdiløse asbestmålinger

Først fortiede boligselskabet FSB, at der indgik asbestsanering i en renovering af fire blokke i Tingbjerg, mens beboerne boede i lejlighederne. Da beboerne fandt ud af det, fik FSB taget kontrolprøver med resultatet: ingen farlige fibre. Men samtlige prøver blev taget så lang tid efter asbestsaneringen, at de reelt var ubrugelige
Ifølge beboernes talskvinde, Anja Brinch, er det usikkert, om håndværkerne etablerede den fornødne afdækning i forbindelse med asbestsaneringen. I hendes eget køkken var der i hvert fald ingen afdækning, fortæller hun. »Jeg stod selv og lænede mig op ad dørkarmen ind til køkkenet, da en håndværker var i gang med at fjerne ventilationen. På det tidspunkt anede jeg ikke, at der var tale om asbest.«

Ifølge beboernes talskvinde, Anja Brinch, er det usikkert, om håndværkerne etablerede den fornødne afdækning i forbindelse med asbestsaneringen. I hendes eget køkken var der i hvert fald ingen afdækning, fortæller hun. »Jeg stod selv og lænede mig op ad dørkarmen ind til køkkenet, da en håndværker var i gang med at fjerne ventilationen. På det tidspunkt anede jeg ikke, at der var tale om asbest.«

Peter Nygaard Christensen

Indland
24. marts 2018

Da beboerne i boligselskabet FSB’s afdeling i Tingbjerg fandt ud af, at deres køkkener skulle asbestsaneres, fik boligselskabet taget kontrolprøver i hver enkelt lejlighed. Prøverne skulle vise beboerne, at der ikke var nogen sundhedsfare forbundet med at opholde sig i lejlighederne.

Men en gennemgang, som Information har foretaget af prøverne, viser, at der for langt de fleste kontrolprøvers vedkommende gik alt for lang tid, fra saneringen var gennemført, til prøverne blev taget. Prøverne var derfor ifølge flere eksperter værdiløse.

Direktør Kristoffer Kampmann fra firmaet Dansk Miljøanalyse, der analyserede prøverne, oplyser, at prøverne ideelt skal tages, 24 timer efter at asbestsaneringen er færdig, så støvet har lagt sig.

For nogle af lejlighederne gik der op til tre måneder, inden kontrolprøverne blev taget, viser Informations gennemgang. Trods ventetiden viste kontrolprøverne for to af lejlighederne alligevel asbestfibre i køkkenerne.

Som Information kunne beskrive fredag og i dag i tillægget Moderne Tider, undlod boligselskabet bevidst at orientere beboerne om asbestsaneringen. Det medvirkede til, at beboerne fik et chok, da de opdagede det, og bølgerne gik snart efter højt.

Seniorforsker hos Kræftens Bekæmpelse Johnni Hansen betegner kontrolprøverne som værdiløse, når der er gået så lang tid.

»Prøverne giver ingen mening på grund af støvsugning og udluftning, og hvad man ellers foretager sig af normal rengøring i sin bolig. Vi kan ikke bruge prøverne til andet end at konstatere, at der så og så mange dage efter saneringen ikke var flere asbestfibre tilbage,« siger han.

Også ledende overlæge Rolf Petersen fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Slagelse kritiserer prøverne. De burde være taget, lige efter at saneringen var afsluttet, og inden beboerne igen fik adgang til køkkenerne, mener han.

»Selvfølgelig skulle man have taget prøverne efter endt arbejde, og det mener jeg også, at de fleste nedrivningsfirmaer ville gøre,« siger han.

Ventetid på op til 89 dage

Kristoffer Kampmann fra Dansk Miljøanalyse bekræfter, at prøver, der er taget eksempelvis en måned efter asbestsaneringen, ikke kan sige noget om området, hvor der blev asbestsaneret. Prøverne kan kun fortælle, om der er sket en spredning af asbest, ikke om håndværkerne har udført saneringen rigtigt eller forkert, fortæller han.

»Hvis man venter f.eks. en måned med at tage prøverne, så er der selvfølgelig en mulighed for, at beboerne selv har fjernet asbesten med deres rengøring,« siger Kristoffer Kampmann.

Ifølge Hans Thor Andersen, forskningschef på Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, er det »ganske alvorligt, at man har ladet beboere trampe rundt i et miljø, hvor der senere er fundet asbestfibre på overfladerne«.

Informations gennemgang viser, at der for beboerne i den ene af de fire renoverede boligblokke gik minimum 70-80 dage, fra asbestrenoveringen ifølge FSB’s egen tidsplan for projektet var overstået, til prøverne blev taget og analyseret.

For den anden af de fire blokke gik der minimum mellem 37 og 89 dage, fra asbestsaneringen var færdig, til prøverne blev taget. I den tredje blok gik der minimum mellem tre og 48 dage. Asbestsaneringen i den fjerde blok var ikke afsluttet, da FSB besluttede at stramme op på proceduren, så der skulle foreligge en ren prøve, før håndværkerne kunne pakke deres udstyr ned og være færdige med asbestrenoveringen.

Der er tale om minimumstal, fordi asbestsaneringen i nogle af køkkenerne har været overstået tidligere end den sidste dato i FSB’s tidsplaner. For en del af lejlighederne har der derfor været tale om længere tid mellem færdiggørelsen af asbestsaneringen og prøvetagningen.

FSB’s projektleder Claus Olsen bekræfter, at »der er gået et stykke tid, fra de renoverer de første lejligheder, til de tager prøverne«.

»Det vigtigste for os er, at prøverne er negative, dvs. at der ikke er forekomst af asbestfibre,« tilføjer Claus Olsen.

Der er intet lovkrav om, at der skal tages prøver efter en asbestsanering i en lejlighed. Der er kun krav om, at der skal foretages en grundig rengøring og derefter en visuel kontrol.

Ifølge FSB’s projektleder Claus Olsen valgte boligselskabet dog allerede i udbudsmaterialet forud for renoveringen, at der »skulle« tages prøver, da den visuelle kontrol er svær at dokumentere.

I udbudsmaterialet hedder det dog, at rengøringen »kan suppleres« med kontrolprøver, og ifølge Informations oplysninger har entreprenørerne derfor ikke opfattet det som et ufravigeligt krav, som skulle følges helt fra begyndelsen af asbestsaneringen. De første prøver blev således først taget i begyndelsen af juni 2016, hvor asbestsaneringen allerede havde stået på i månedsvis. Og først efter, at beboerne var blevet opmærksomme på, at der foregik asbestsanering i deres køkkener.

Asbestfibre i to lejligheder

Information har modtaget 113 resultater af kontrolprøver fra FSB udført af entreprenørerne. Prøverne fordeler sig på omkring 100 lejligheder. Der er tale om såkaldte geltapeprøver, hvor der ved aftryk på en flade opsamles overfladestøv på geltapen, som derefter analyseres for at bestemme mængden af asbestfibre.

Alle på nær to af de 113 prøver viste sig negative, dvs. uden spor af asbestfibre. I to af lejlighederne var der altså positive prøver, dvs. fund af asbestfibre, selv om der var gået flere uger, siden asbesten i køkkenerne var blevet fjernet.

I den ene lejlighed blev der i første omgang inden en fornyet rengøring målt »få« asbestfibre. Ifølge beboeren blev prøven først taget, godt en måned efter at håndværkerne havde fjernet asbestkanalen i hendes køkken. I den måned havde beboeren hver dag brugt køkkenet, hvor hun havde lavet mad til familien, mens hendes to børn havde siddet i køkkenet og læst lektier.

I den anden lejlighed, hvor der blev fundet asbestfibre, var der ikke tale om få fibre, men om ’flere’. Tilmed var der ikke kun tale om en enkelt slags asbest, men to slags asbest, herunder også typen crocidolit, der betegnes som en af de farligste former for asbest med størst sundhedsrisiko.

Beboeren af lejligheden, Ali Jan Soltani, blev først orienteret om, at der var fundet »rester af asbeststøv«, som FSB formulerede det, mere end en måned efter, at asbestsaneringen var overstået. Og først efter en fornyet rengøring havde vist nul fibre.

»Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke har advaret mig. Det er hundrede procent forkert, at FSB ikke informerede mig. Det er ikke rart at tænke på, at jeg har boet et sted, hvor der blev fundet asbest. Det ikke burde kunne ske i Danmark. Når der arbejdes med meget farlige stoffer, så skal der være styr på det,« siger beboeren i dag.

Claus Olsen lægger vægt på, at »i de to tilfælde, hvor der blev fundet fibre, blev der handlet i overensstemmelse med asbestvejledningen og rengjort igen med efterfølgende ’ren’ prøve«.

Utilstrækkelig rengøring

Ifølge Arbejdstilsynets vejledning om stoffer og materialer bør der i forbindelse med indvendigt asbestarbejde træffes nogle særlige forholdsregler, når der skal gøres rent. Efter en hovedrengøring skal der således foretages »en grundig udluftning af et døgns varighed«. Herefter skal der foretages endnu en grundig rengøring og endnu »en grundig udluftning af samme varighed. Lokalerne kan herefter tages i brug«.

Så grundig har rengøringen ikke været i Tingbjerg, da de fire blokke blev asbestsaneret. Flere beboere bekræfter, at de kunne tage deres køkkener i brug umiddelbart efter, at ventilationskanalerne med asbest var blevet fjernet.

En af dem er Line Blak Gundersen, der efter at have hentet sin femårige søn fra fodbold, stødte på sin nabo, der havde set, at deres lejligheder samme dag var blevet asbestsaneret.

I sit køkken kunne Line Blak Gundersen konstatere, at der var et hul i loftet, der hvor ventilationskanalen havde siddet, da hun havde forladt lejligheden om morgenen. Køkkenbordet var dækket af et tykt lag støv. Det samme var det halve rugbrød på spækbrættet og stegepanden på komfuret.

For Line Blak Gundersen fik den manglende rengøring store konsekvenser. Før daggry stod hun op, pakkede en taske og »flygtede«, som hun selv siger, sammen med sin søn. De næste mange måneder sov de på forskellige sofaer rundt omkring hos venner og familie.

Asbestbekendtgørelsen, som er bindende, fastslår, at der hverken må opbevares mad- eller drikkevarer i samme område, som der pågår asbestarbejde. Og selv om der ifølge håndværkere blev etableret en lufttæt sluse med undertryk om arbejdsstedet, hvor køkkenets ventilationskanaler blev nedtaget, så er det ifølge beboernes talskvinde Anja Brinch usikkert, om håndværkerne også gjorde det hver gang. I hendes eget køkken var der i hvert fald ingen afdækning, fortæller hun.

»Jeg stod selv og lænede mig op ad dørkarmen ind til køkkenet, da en håndværker var i gang med at fjerne ventilationen. På det tidspunkt anede jeg ikke, at der var tale om asbest,« siger hun.

Inden Line Blak Gundersens køkken blev asbestsaneret, havde hun ifølge eget udsagn ikke fået besked på forinden at tømme sine køkkenskabe for service eller madvarer. Det havde naboen heller ikke.

»I mit køkken stod der rugbrød på køkkenbordet fra morgenmaden, en saltkværn, en kaffekande og en stegepande fremme, og det hele var sølet ind i støv, da jeg kom hjem om eftermiddagen,« erindrer hun.

Der gik omkring fem måneder, fra asbestsaneringen var overstået i Line Blak Gundersens lejlighed, til der blev taget en kontrolprøve, der viste ingen fibre.

»Så lang tid gør prøven fuldstændig ubrugelig,« mener hun.

»Det er meget utrygt, og jeg er bange for, hvad der kan være sket. Hvis der nu om 20 eller 30 år viser sig en reel sundhedsrisiko, og nogen får en alvorlig sygdom, så kan vi ikke bevise årsagen. Til den tid vil boligselskabet så kunne stille med de prøver, der viser ingen fibre. Og det er nok dét, de prøver i virkeligheden skal bruges til, at FSB kan dække sig selv ind,« tilføjer hun.

Serie

Asbest og skimmelsvamp i Tingbjerg

I foråret 2016 begyndte en renovering af fire boligblokke i Tingbjerg i det nordvestlige København. Københavns største almene boligselskab, FSB, ville fjerne skimmel og forsyne boligerne med nye køkkener. Men meget gik galt. Beboere blev udsat for farlig asbest og skimmel i deres lejligheder, og da FSB efterfølgende fik udført kontrolmålinger af asbest, opstod nye problemer.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Steffen Gliese

Det er et utroligt foretagende - det hedder simpelthen 'fsb', uden at dette er en forkortelse for noget som helst!
Adressen kan fortælle, at det er det tidligere almennyttige udlejningsselskab i København, der er tale om, men så er det også, som om sporet standser.
Der er vist brug for en grundig undersøgelse af den nye udviklingshistorie her, for det ligner et af disse kup, som embedsmænd og politikere overalt i samfundet foretager imod vore fælles værdier, som det var deres egne.

Eva Schwanenflügel, Carsten Wienholtz, Dennis Tomsen, Torben Bruhn Andersen, Kim Folke Knudsen og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar
Bjarne Bisgaard Jensen

Det ville naturligvis være fuldstændig galimatias at foretage målinger medens arbejdet stod på. Fuldstændig ulogisk tankegang, naturligvis.

Eva Schwanenflügel, Kim Folke Knudsen og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar
Jacob Mathiasen

Omvendt kan man sige at, hvis der var bare de mindste tegn på asbest efter 3 måneder - så har det nok været meget slemt til at starte med.

Karsten Lundsby og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar