Nyhed
Læsetid: 8 min.

Esben Lunde amputerer Miljøstyrelsen og samler magten over miljøet hos sig selv

Al ministerbetjening, lov- og bekendtgørelsesarbejde i Miljøstyrelsen skal fremover foregå i Miljø- og Fødevareministeriets departement, viser et internt brev til styrelsens ansatte. Samtidig flyttes 150 ansatte til departementet, og dermed får miljøminister Esben Lunde Larsen mere politisk magt på bekostning af styrelsens faglige ekspertise
Indland
3. marts 2018

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) rokerer nu om i Miljøstyrelsen, så en række opgaver rykker helt tæt på ministeren.

I et internt brev, som Information er kommet i besiddelse af, skriver styrelsens direktør, Lars Hindkjær, til samtlige 600 ansatte, at »alle Miljøstyrelsens ministerbetjeningsopgaver nu flyttes til departementet«.

Brevet blev sendt til medarbejderne i styrelsen sidste fredag, og det fremgår også, at lov- og bekendtgørelsesarbejdet rykkes fra styrelsen til ministeriet. Det vil ifølge direktøren føre til en arbejdsdeling, som er »unik i ministeriet«, eftersom det fremover »kun vil være på Miljøstyrelsens område (modsat eksempelvis fødevareområdet, red.), at al ministerbetjening, alt lov- og bekendtgørelsesarbejde og langt hovedparten af EU- og det internationale arbejde vil ligge i departementet«.

Også sidstnævnte er en markant ændring, da det miljøpolitiske arbejde i EU- og international sammenhæng er en af ministeriets krævende opgaver, hvor departementet hidtil har kørt nært parløb omkring bl.a. forhandlinger med Miljøstyrelsens eksperter på området.

Overflytningen af ansvarsområderne sker parallelt med Miljøstyrelsens udflytning til Odense, som også indebærer, at 150 af styrelsens medarbejdere overflyttes til departementet. Så det bliver en både personale- og ansvarsmæssigt nedbarberet styrelse, der skal til at arbejde fra Odense fra april.

På et møde i januar, hvor Miljøministeriets departementschef, Henrik Studsgaard, orienterede styrelsens medarbejdere om udflytningen, understregede departementschefen betydningen af at flytte de politiske sager tæt på ministeren.

»Det er klart, at det bliver altså lidt sværere i Odense omkring nogle af de meget centrale politiske processer om det at lave politiske forhandlinger – nationale og internationale – om det at lave love osv. Der er det mit raison d’etre at sige, at de der meget ministernære opgaver, dem flytter vi så ind i departementet, dem løser vi derinde fra med henblik på at holde det, om jeg så må sige, ministernært,« sagde departementschefen til medarbejderne ifølge en livestreaming af mødet, som Information har haft adgang til.

Den nye organisering og ansvarsfordeling vækker både bekymring og vrede blandt de ansatte i Miljøstyrelsen. Det fortæller en række medarbejdere, som på betingelse af anonymitet har talt med Information om situationen. Information har talt med seks medarbejdere med forskellige funktioner i Miljøstyrelsen, der uafhængigt af hinanden fortæller om de samme bekymringer og frustrationer.

»Sammenhængen mellem faglighed og forslag til politikudvikling og regulering bliver smidt ud med badevandet. Det gør virkelig ondt. Man ender med en atypisk styrelse, som virkelig har fået hevet tænderne ud. Det sker kun for at varetage ministerens egne interesser. For ham er vi en stopklods på de områder, hvor han vil have allermest gennemført i forhold til landbruget. Alt, der omhandler nitrat, pesticider og så videre,« siger en medarbejder.

»Tingene er mere politisk styrede i departementet, og det er svært at holde den faglige linje. Men et kemisk stof bliver jo ikke mere eller mindre giftigt, fordi der er økonomiske eller politiske interesser at varetage. Jeg frygter, at det ikke bliver data, men politisk interesse, der afgør, hvad der er fakta,« siger en anden medarbejder.

Styrket minister

De ansattes bekymring overrasker ikke professor emeritus ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet Jørgen Grønnegård.

»Det er klart, at når man rykker flere ansvarsområder og ansatte over i departementet, så styrker det ministerens magt på bekostning af embedsmændenes uafhængige faglige vurderinger,« siger han, men understreger, at det er en forvaltningsmæssig legitim manøvre.  

Den nye arbejdsdeling mellem Miljøstyrelsen og departementet er udtryk for et ønske om stram politisk styring, siger de ansatte, som Information har talt med.

»Ministeren har et horn i siden på styrelsen, og hele miljøområdet optager ikke Esben Lunde Larsen synderligt meget. Venstre hader vandplanlægning og alt andet, som begrænser landbruget,« siger en kilde.

»Mange af de emner, vi arbejder med, har jo stor bevågenhed i visse erhvervs- og produktionssektorer såsom landbruget,« påpeger én.

En af de medarbejdere, der har valgt at forlade Miljøstyrelsen, gør det primært ud fra oplevelsen af, at fagligheden tilsidesættes i sager, hvor ministeren vil have en bestemt dagsorden igennem.

»Jeg kunne ikke længere stå på mål for den måde, fagligheden er blevet sat under pres på,« siger den pågældende.

Amputeret styrelse

Den nye arbejds- og ansvarsfordeling mellem Miljøstyrelsen og departementet forstærker den usikkerhed, der har ramt styrelsen i forbindelse med beslutningen om at flytte den til Odense. Miljøstyrelsen er den markant største statslige institution i denne udflytningsrunde, og den kombinerede flytning og personalereduktion følger i kølvandet på en anden overflytning til departementet sidste år med 42 årsværk, som hidtil havde været beskæftiget med bl.a. den sprængfarlige forvaltning af vandmiljøbeskyttelsen.

Miljø- og Fødevareministeriets departement bliver nu så stort, at det angiveligt ikke kan være i den ministerielle bygning i Slotsholmsgade.

»Det har alvorlige faglige konsekvenser, at man dræner styrelsen ved at flytte den til Odense og samtidigt rykker folk over i departementet. De ansatte har måske ikke lyst til det meget politiserede arbejde i departementet, men de kan heller ikke rykke med til Odense. Derfor kan nogle blive nødt til at give køb på faglig idealisme for at få hverdagen til at hænge sammen,« siger en medarbejder.

Mindre end hver fjerde ansatte i Miljøstyrelsen ventes at flytte med til Odense. Mange søger netop nu andet arbejde eller har allerede sagt op. Bl.a. tre kontorchefer og en vicedirektør forlader styrelsen.

»Folk, herunder chefer, har travlt med at komme væk. Dem med de bedste kvalifikationer kan få arbejde andre steder, og det gør de så,« fortæller en af medarbejderne.

Konsekvensen er en fagligt amputeret styrelse med reduceret mulighed for at varetage miljøbeskyttelsen.

»Folk med 20 års erfaring inden for komplekse miljøområder kan jo ikke bare erstattes med nyuddannede. Selvfølgelig kommer der til at ske et tab af faglighed,« siger en ansat.

»Også fra medarbejdere i departementet kan vi høre bekymring over, at det meget nære parløb med styrelsens kompetente fagfolk under f.eks. EU-forhandlinger nu svækkes,« fortæller en anden.

»Hvorfor skal lige præcis Miljøstyrelsen udflyttes? Nogle ansatte er kede af ikke at kunne flytte med til Odense, men mindst lige så mange ærgrer sig over, at de fagligt stærke miljøer bliver opsplittet mellem departement og styrelse. Det er en organisatorisk katastrofe af rang,« mener en tredje.

En kollega forklarer, at de, der overflyttes til departementet, i høj grad er DJØF’ere fra styrelsen, mens de, der rykker til Odense, er de miljømæssige fagfolk – ingeniører, biologer, kemikere mv. Det vil øge afstanden mellem det politisk fokuserede departement og den miljøfagligt orienterede styrelse.

»Djøficeringen af centraladministrationen får et skud mere med dette,« siger den pågældende.

Den nye arbejdsdeling gør de ansattes arbejde »pokkers bureaukratisk, besværligt og langsommeligt«, beskriver en anden ansat.

»Man skærer arbejdsområder midt over. Det er meget svært at lave skillelinjen mellem det rent faglige og ministerbetjeningen. Det betyder, at de ansatte i Miljøstyrelsen har svært ved at finde ud af, om de skal løse en given opgave, eller om det skal foregå i departementet. Det fører til territorieafpisning. Folk render forvirrede rundt. Her er en skidt stemning af nervøsitet, irritation og vrede.«

En dødssynd

Ud fra et forvaltningsorganisatorisk synspunkt kalder Jørgen Grønnegård udviklingen i Miljøstyrelsen for »en normalisering af ministeriets organisation«.

Da Miljøministeriet blev etableret i 1971 var det med store styrelser, hvor faglige specialister stod for alt politisk og administrativt arbejde, mens departementet kun var til for at samle trådene. Men den organisering var ifølge Jørgen Grønnegård unik for Miljøministeriet. I andre ministerier lå ansvaret for minister- og lovforberedelse i departementet.

Der har længe været en diskussion om at ændre den faglige balance i Miljøministeriet, så departementet fik mere kapacitet på bekostning af styrelserne, siger Jørgen Grønnegård. Ifølge professoren er det ikke overraskende, at det nu sker i kølvandet på udflytningen af Miljøstyrelsen.

»Det er oplagt, at ministeren gerne vil have betjening og lovforberedende arbejde geografisk og organisatorisk tæt på sig. Og det er helt legitimt at flytte de opgaver til departementet. Det er jo netop tanken med ministerstyret, at de siddende ministre skal have optimale muligheder for at få gennemført deres politik,« siger han.

Kaj Sand-Jensen, der er en af de forskere, som tidligere har lagt arm med Miljø- og Fødevareministeriet om Landbrugspakken, kalder udviklingen i Miljøstyrelsen for »en dødssynd«.

»Hvis man hele tiden ændrer på folks arbejdsområder, så kan det ikke andet end at amputere den faglige sikkerhed og ekspertise opbygget gennem mange år. Man ødelægger kontinuiteten og lammer systemet. Emneområderne i Miljøstyrelsen er komplicerede. Det er ikke noget, man bare går til og fra,« siger han.

Også sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege Jørgensen, problematiserer den nye organisering.

»Det er stærkt problematisk, at man rykker mange medarbejdere og opgaver fra Miljøstyrelsen til departementet. Vi har brug for videnstunge styrelser, der laver faglige vurderinger, mens departementet er sat i verden for at forsvare ministeren,« siger han.

Udviklingen er i tråd med, hvad man tidligere har set under både Esben Lunde Larsen og den tidligere minister, Eva Kjær Hansen (V), mener Christian Ege Jørgensen.

»Begge ministre har været indstillet på at bøje den uafhængige faglighed af hensyn til deres politiske interesser. Deres hovedinteresse har ligget i landbrugets økonomiske interesser, og de har ofte set miljø- og naturinteresser som en trussel mod landbrugets økonomi. Derfor kan det ikke overraske, at Esben Lunde Larsen nu ønsker at få flest muligt loyale folk omkring sig, der ikke er for tætte med forskere eller andre fagfolk.«

I en skriftlig kommentar til medarbejderkritikken siger Esben Lunde Larsen:

»Generelt er det mig imod at kommentere på anonyme udsagn.«

»Jeg er del af en regering, der mener, at statslige arbejdspladser tilhører hele Danmark, og som derfor flytter arbejdspladser fra en bred vifte af offentlige institutioner ud af København. Det giver rigtig god mening, at et ministerium, der beskæftiger sig med natur, landbrug, fødevareproduktion og miljø, er rigt repræsenteret i hele landet. Miljø- og Fødevareministeriet har Landbrugsstyrelsen i Augustenborg, Naturstyrelsen i Randbøl og nu også snart Miljøstyrelsen i Odense, som betjener et departement i København fra deres forskellige geografiske lokaliteter. Og dertil kommer et stort antal lokale enheder. Vi er et ministerium, der arbejder med hele landet fra hele landet.«

»Miljøstyrelsens arbejde er en vigtig grundsten i Miljø- og Fødevareministeriet, for eksempel i relation til at overvåge farlige stoffer i natur og miljø og som leverandør af solide faglige grundlag til beslutninger om eksempelvis vandplaner. Det arbejde fortsætter med at være vigtigt for både Miljø- og Fødevareministeriet og regeringen med Miljøstyrelsens nye placering midt i landet,« skriver ministeren.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Hvorfor er det lige jeg får kvalme.

Jørn Erikstrup, Lillian Larsen, Bjarne Andersen, Steffen Gliese, Hanne Ribens, Mogens Holme, Torben K L Jensen, Eva Schwanenflügel, Torben Skov, Ejvind Larsen, lars søgaard-jensen, Ib Christensen, Lis djørup, Estermarie Mandelquist, Tommy Clausen, Marlene Bogs, Claus Kristoffersen og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar

Hvornår bliver han sendt ud i kulden? - Det er unikt, at en sådan skadelig, inkompetent minister kan fortsætte med at ødelægge, frasige sig kommentarer og underskrifter...
Ryk rundt på det hele - flyt problemerne, skjul dem! - Undgå alle EU-krav - for f. se at få stoppet dette vanvid.

Leif Koldkjær, Ruth Gjesing, Jørn Erikstrup, Svend Erik Hansen, Steffen Gliese, Hanne Ribens, Mogens Holme, Jens J. Pedersen, Torben K L Jensen, Eva Schwanenflügel, Ejvind Larsen, Carsten Munk, lars søgaard-jensen, Birgitte Gøtzsche, Estermarie Mandelquist, Tommy Clausen, Bjarne Andersen, Kim Houmøller, Marlene Bogs, Torben Bruhn Andersen, Lene Timmermann, Marianne Stockmarr og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar
Niki Dan Berthelsen

Kan en eller anden ikke snart finde en måde og få ham afsløret?

Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel, Anne Eriksen, Tommy Clausen, Marlene Bogs og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar

Niki Dan Berthelsen

Han er afsløret igen og igen, men vi lever i et land, hvor det at have venner i systemet er lig med friløb. Magten har taget magten og gjort den til sin.

Lillian Larsen, Steffen Gliese, Hanne Ribens, Vibeke Hansen, Mogens Holme, Jan Pedersen, Eva Schwanenflügel, Ejvind Larsen, P.G. Olsen, Carsten Munk, lars søgaard-jensen, Anne Eriksen, Karsten Lundsby, Birgitte Gøtzsche, Estermarie Mandelquist, Tommy Clausen, Bjarne Andersen og Marlene Bogs anbefalede denne kommentar

Kan snart ikke tage mere- Kan ikke kende mit land mit folk- Lunde-Løkke Regeringen/Stråmænd det minder om Gestappo- de ruinerer os for milliarder korruption på højeste plan! Hvis jeg kunne flyttede jeg snart væk fra Danmark! Så sørgeligt er det!

jens christian jacobsen, Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel, Ejvind Larsen, Ib Christensen, Tommy Clausen og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Niki Dan Berthelsen

Så kan en dokumentar, der minutøist - med beviser, nøgternt, uden følelser - løber det hele igennem.

Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar
Niki Dan Berthelsen

Så lav en ...

Michael W Pedersen

Virussen storhedsvanvid, viser sig igen denne gang. personificeret i skikkelsen af en såkaldt liberal der lyder navnet Esben Lunde, som skal passe på vores luft, jord, vand, gud bedre det, skal nu formulere den diskurs sammen med DF osv, der skal forme rammen for vores børns liv, ved hjælp medarbejder der vil væk, og som er gennemsyret af den tanke at det er kapitalmaksimering der er løsningen. Lyt til ham når han udtaler sig om metan udslip kvæget, lad vær med at spørge ham udslippet fra skibe eller hvad vi skal gøre ved udslippet i Lillebælt, Harboøre, eller biernes liv eller de tåger af gylle, vi der bor der ude må finde os i at indånde og bevæge os i osv, og sig ikke at der ikke er noget vi kan gøre, det vil bare være endnu en løgn fra jeres halse, jeg skal af hensyn til den gode stemning undlade at omtale fiskeriet.

Steffen Gliese, Mogens Holme, Jan Pedersen, Eva Schwanenflügel, Peter Beck-Lauritzen og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar

Hvorfor så forbavsede? Sådan gjorde man også med forsvarskommandoen. Det var vist endda under Thorning. Sundhedsstyrelsen blev dog istedet fragmenteret til ubrugelighed. Ombudsmanden blev sendt et usandsynligt sted hen. Og økonomerne blev sendt til Horsens.
Venstres coup d'etat! "Hold dine venner tæt og dine fjender tættere!" Eller ødelæg deres muligheder for at virke.

Ruth Gjesing, Steffen Gliese, Vibeke Hansen, Eva Schwanenflügel, Ejvind Larsen, Anne Eriksen, Karsten Lundsby og Tommy Clausen anbefalede denne kommentar
René Arestrup

ELL aspirerer stærkt til at være den værste miljøminister, vi nogensinde har haft. Han er liberal, fint. Det er en absolut respektabel ideologisk position, omend hans øjeblikkelige ministeransvar synes svært forenelig med kollektivets interesser i at bevare et miljø, som handler om andet og mere end enkeltindividers økonomiske interesser.
Det værste ved ELL er at han foregiver at være miljøminister, altså en minister, der skal varetage hensynet til vores fælles miljø, men, mere eller mindre utilsløret, forsvarer snævre lanbrugsinteresser, uden smålig skelen til den systematiske vandalisme, landbruget har praktiseret i årevis.
Centraliseringen er blot et vidnesbyrd om en mand med en mission. Og det er ikke til miljøets bedste.

Steffen Gliese, Flemming Berger, Mogens Holme, Katrine Damm, Eva Schwanenflügel, Ejvind Larsen, P.G. Olsen, lars søgaard-jensen, Anne Eriksen, Karsten Lundsby, Bjarne Bisgaard Jensen, Kurt Nielsen, Birgitte Gøtzsche, Niki Dan Berthelsen, Lars Jørgensen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Josephine Kaldan

Man skal holde op med at blive så forbavset. Det er ikke tilfælde, at dette sker. Det er bevidst strategi. Den liberale regering er totalt tolalitær. Småsvindlende og vi har ingen opposition,
de er ligesådan.

jens christian jacobsen, Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel, Ejvind Larsen, Anne Eriksen, Karsten Lundsby, Kurt Nielsen, Hans Larsen og Estermarie Mandelquist anbefalede denne kommentar
Tommy Clausen

Udflytt Espen Lund til Fanøs West Fiskebank, det er da i Regeringens politik....
Hele stats apparatet borde udflyttes samme med den største del af folketinget, dette korrupte system.

Lobby Larsen giver det gl. Venstre (udkantsafviklingspartiet) slogan om "det nære samfund" en helt ny betydning.

John Christian Mogensen

Hvorfor bliver man ved med at kalde denne minister og denne regering liberal? Den er overhovedet ikke frihedsorienteret, men vil gøre os allesammen til slaver af økonomiske interesser, i dette tilfælde landbrugets.

Steffen Gliese, Vibeke Hansen, Mogens Holme, Anne Eriksen, Eva Schwanenflügel og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar
Kurt Svennevig Christensen

"»Ministeren har et horn i siden på styrelsen, og hele miljøområdet optager ikke Esben Lunde Larsen synderligt meget. Venstre hader vandplanlægning og alt andet, som begrænser landbruget,« siger en kilde." Fiskeriets kvotekonger har ikke brug for de kystnære farvande og fjorde til deres fiskeri og derfor mener Venstre at fisken i de vandområder kan sejle deres egen sø. Der bliver færre og og færre fisk ved kysten og kurven har kun haft en retning de sidste 30 år og det er nedad.

Vi fik discarded ELL som minister for fiskeriet, nu skal han udsmides som minister for miljøet, det kan kun gå for langsomt.

Steffen Gliese, Mogens Holme, Karsten Lundsby, Anne Eriksen, Katrine Damm, Marlene Bogs, Eva Schwanenflügel, Hans Larsen og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar

Problemet er da ikke Esben Lunde Larsen. Problemet er Venstre! Og især Løkke! Der er en plan, som har kørt siden før 2001.

Steffen Gliese, Vibeke Hansen, Karsten Lundsby, Anne Eriksen, Marlene Bogs og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Peter Beck-Lauritzen

Ju-hue, nu får vi mere glyfosfat, mere mono-kultur og flere manipulerede sandheder, altså lodrette løgne. Har ELL andet "godt" at byde på? Mere DJØF regulering på bekostning af faglighed og naturlig natur. Tag dog hele regeringen med ud på Fanø Vest Fiskebanke, hvad skal vi dog med det "billige skidt".

Anne Eriksen, Marlene Bogs og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

"Det er klart, at når man rykker flere ansvarsområder og ansatte over i departementet, så styrker det ministerens magt på bekostning af embedsmændenes uafhængige faglige vurderinger,« siger han, men understreger, at det er en forvaltningsmæssig legitim manøvre".

Det burde ikke til stadighed vække undren, at de love vi har for at beskytte os alle mod regeringers og ministres diktatoriske magtfuldkommenhed er fuldstændig utilstrækkelige.
ELL ligger i teten, når det gælder arrogante beslutninger og hemmelighedskræmmeri, men står ingenlunde alene.
Vi mangler i den grad en forfatningsdomstol.

Lillian Larsen, Steffen Gliese, Peter Beck-Lauritzen, Hanne Ribens, Flemming Berger, Torben Skov, Karsten Lundsby, Frede Jørgensen, Anne Eriksen, Jan Pedersen, Katrine Damm, Torben K L Jensen og Marlene Bogs anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Venstre-byrden in extremus - et parti der er en fare for demokratiet.

Ruth Gjesing, Lillian Larsen, Torben Skov, Steffen Gliese, Peter Beck-Lauritzen, Hanne Ribens, Eva Schwanenflügel, Frede Jørgensen, Marlene Bogs, Anne Eriksen og Holger Madsen anbefalede denne kommentar
Kurt Svennevig Christensen

Torben Skov: Ja partiet Venstre har ansvaret. Problemet i politik i dag er blot at det er blevet og bliver mere og mere personligt. Og Esben Lunde Larsen er et meget stort problem i dette problem. Og vi har set at han igen og igen går over de grænser, der dog stadig findes. Det så vi i fiskeriet.

Nu stjæler han 150 eksperter fra miljøstyrelsen og flytter dem ind i sit ministerium hvor han kan styre dem. Hvis det ikke er ulovligt, burde det være ulovligt, det er jo vores miljø for pokker.

Kan Venstre gøre noget ved dét?

Steffen Gliese, Peter Beck-Lauritzen, Eva Schwanenflügel og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar

Venstre har selv kreeret det, vær sikker på det - begynder med L
Han er bare et redskab/ værktøj for våbensmeden/ maskinmesteren. Lunde kan se hoven ud, det betyder imidlertid ikke, at han selv finder på det.
Hvem kan så gøre noget? - Er det også et spørgsmål om penge? Forøvrigt er jeg sikker på, at samme opskrift gør sig gældende med hensyn til en hel del af de andre ministre.
Det er et spil, mine damer og herrer...

Lillian Larsen, Torben Skov, Peter Beck-Lauritzen, Eva Schwanenflügel og Frede Jørgensen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Eva Kjær Hansen havde sikkert ageret ligeså magtfuldkomment, husk Landbrugspakken, bedre kendt som Gyllegate.
Hele Venstre synes at blive mere og mere ligegyldige overfor befolkningens ve og vel.
Det handler kun om stemmer og frynsegoder.

Torben Skov, Steffen Gliese, Peter Beck-Lauritzen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Anders Olesen

Hvorfor snakker folk i kommentarsporet kun om Esben Lunde Larsen?? Han parerer jo kun ordre (men selvfølgeligt velvilligt). Hele "udflytningen" har jo kun ét formål - at ødelægge de områder som højre-regeringen (Venstre) ikke på demokratisk vis kan få ødelagt. Sådan var det jo også med Skat. Anders Fogh kunne ikke få de skattelettelser og minimalstaten gennemført ved almindelig parlamentarisk arbejde. Så må man jo ødelægge det indefra ved at splitte det til atomer og fyre alle medarbejderne så virksomhederne fik skattelettelser gennem Skats inkompetence. Næste bølge på "udflytningen" bliver jo at "konkurrence-udsætte" "ydelserne" fra styrelserne - så private firmaer - som jo mere villigt underlægger sig betalerens ønsker - kan komme ind og tage over. En rapport fra England har netop udnævnt Danmark som verdens bedst drevne stat. De skulle bare vide at den nuværende danske regering med arme og ben forsøger at komme så langt væk fra dette som muligt (fordi det private jo ikke kan tjene penge på det), og ødelægge det så meget som muligt, og bevæge sig i retning af netop den engelske, hvor Thatcher og efterfølgende proselytter gennem New Public Management har splittet staten og kommunerne til atomer og konkurrenceudsat alt så intet kan drives effektivt længere.

Henrik Forsberg, Svend Erik Hansen, Steffen Gliese, Peter Beck-Lauritzen, Anne Eriksen, Eva Schwanenflügel, Mogens Holme og Torben Skov anbefalede denne kommentar