Baggrund
Læsetid: 6 min.

Institut for Menneskerettigheder: Stop ulovlig overvågning af den danske befolkning

Som en del af terrorbekæmpelsen skal teleselskaberne gemme store mængder teledata om danskerne. Disse såkaldte logningsregler er ulovlige og skal revideres, men nu udskyder regeringen for syvende gang revisionen. Institut for Menneskerettigheder skærper kritikken og kræver logningen afskaffet
Som en del af terrorbekæmpelsen skal teleselskaberne gemme store mængder teledata om danskerne. Disse såkaldte logningsregler er ulovlige og skal revideres, men nu udskyder regeringen for syvende gang revisionen. Institut for Menneskerettigheder skærper kritikken og kræver logningen afskaffet

Ditte Ahlgren

Indland
13. marts 2018

De danske logningsregler er i strid med EU-retten, og i over ti år er revisionen af dem blevet udsat igen og igen. Alligevel foreslår den konservative justitsminister, Søren Pape Poulsen, i et nyt lovforslag at udsætte revisionen endnu en gang, selv om regeringen ved, at reglerne er i strid med menneskerettighederne.

Institut for Menneskerettigheder har tidligere kritiseret regeringen og presset på for at få gennemført revisionen, men efter det nye forslag om at udsætte den – for syvende gang – skærper Institut for Menneskerettigheder kritikken i et høringssvar til lovforslaget. Instituttet vil nu have logningsreglerne helt ophævet og et stop for det, instituttet kalder »ulovlig overvågning af den danske befolkning«.

»Uanset hvor længe justitsministeren venter, så kommer EU-Kommissionen ikke til at omgøre EU-Domstolens dom. Generel logning er et afsluttet kapitel, og det er på tide, at vi efterlever EU-Domstolens dom og ophæver de danske logningsregler,« siger Anja Møller Pedersen fra Institut for Menneskerettigheder.

Den dom, Anja Møller Pedersen her henviser til, er den såkaldte Tele2 Sverige-sag fra december 2016. Den fastslog, at generel logning – altså generel registrering af teledata – uden undtagelse er i strid med EU’s grundlæggende rettigheder angående privatliv og databeskyttelse.

De udskældte logningsregler betyder konkret, at hver gang, man foretager et opkald fra sin telefon, så registrerer teleselskaberne, hvem man taler med, hvornår og hvor længe man gør det, og hvor man befinder sig. Det samme gælder, når man sender en besked, går på internettet eller sender en e-mail. Teleselskaberne gemmer oplysningerne, så politiet kan få adgang til dem på et senere tidspunkt.

Ulovlig logning

  • Hver gang, du foretager et opkald fra din telefon, registrerer teleselskaberne, hvem du taler med, hvornår og hvor længe du gør det, og hvor du befinder dig. Det samme gælder, når du sender en besked, går på internettet eller sender en e-mail. Så har teleselskaberne nemlig oplysningerne, hvis politiet skulle få brug for dem på et senere tidspunkt.
  • Men det er i strid med menneskerettighederne og derfor ulovligt. EU-Domstolen afsagde i december 2016 dom i den såkaldte Tele2 Sverige-sag og fandt, at generel logning (dvs. generel registrering af teledata) uden undtagelse er i strid med EU’s grundlæggende rettigheder angående privatliv og databeskyttelse.
  • Det betyder, at de danske logningsregler er i strid med EU-retten.
  • Dommen forhindrer ikke målrettet logning, dvs. logning, der er afgrænset til data vedrørende et bestemt tidspunkt og/eller geografisk område og/eller en personkreds, som på den ene eller anden måde kan have forbindelse til alvorlig kriminalitet.

Også IT-Politisk Forening kalder i sit høringssvar statens fortsatte masseovervågning for »en krænkelse af borgernes grundlæggende rettigheder til privatliv, beskyttelse af personlige oplysninger og ytringsfrihed«.

Trods kritikken lader Justitsministeriet den ulovlige logning fortsætte, og den nye udsættelse af revisionen er den anden efter EU-dommen i 2016. Iføge EU-domstolens praksis skulle medlemsstaterne ellers så hurtigt som muligt iværksætte foranstaltninger til, at EU-dommen bliver efterlevet.

Justitsministeriet lægger vægt på, at EU-Kommissionen er orienteret om, at Danmark – og andre EU-lande – ikke har ændret deres logningsregler endnu, »hvilket ikke har givet kommissionen anledning til bemærkninger«, skriver ministeriet i et skriftligt svar til Information.

Ministeriet bemærker, at »der ikke er nogen bestemt EU-retlig frist for, hvor hurtigt medlemsstaterne skal tage højde for en dom fra EU-domstolen«, når der er tale om en såkaldt præjudiciel sag vedrørende en anden medlemsstats lovgivning.

Vigtig terrorbekæmpelse

Justitsminister Søren Pape Poulsen meddeler i det skriftlige svar, at det er nødvendigt at fortsætte logningen:

»Ved terrorangreb, bandeskyderier og andre alvorlige forbrydelser er det afgørende for politiet og PET, at de efter en retskendelse kan få lov til f.eks. at se teleselskabernes information om, hvem der har været i nærheden af gerningsstedet. Det gælder ikke kun i Danmark, men på tværs af EU.«

Ministeren henviser til, at der lige nu er et omfattende fælles arbejde i gang i EU om »hurtigst muligt« at følge op på EU-dommen. EU-Kommissionen arbejder på nogle fælles retningslinjer, og det arbejde vil regeringen afvente.

»Det er vigtigt, at de danske regler både tager højde for EU-dommen og giver politiet og PET de redskaber, der skal til for at bekæmpe alvorlig kriminalitet og terror. Samtidig skal databeskyttelsen være i orden, ligesom telebranchen ikke skal pålægges unødige byrder,« lyder det fra Søren Pape Poulsen.

På tværs af EU har der været stor modstand mod at ophæve nationale logningsregler. Logning sætter politiet i stand til at fastslå, hvem man har kommunikeret med, hvornår man har kommunikeret, og hvor man har befundet sig. Og i modsætning til politiets øvrige – målrettede – efterforskningsredskaber omfatter logning uden undtagelse alle borgere.

Logningen har således den fordel for politiet, at der gives adgang til oplysninger om den kommunikation, borgeren foretog, før vedkommende kom under politiets mistanke. Og derfor er logningen ifølge myndighederne særligt værdifuld. EU-Domstolens afgørelse vil i den optik fjerne et nødvendigt middel til bekæmpelse af alvorlig kriminalitet.

Skadeligt i et demokrati

Institut for Menneskerettigheder anerkender, at de nuværende logningsregler er et stærkt middel til at bekæmpe alvorlige kriminalitet.

»Men det er også derfor, at logning er så skadeligt for et demokratisk samfund,« siger Anja Møller Pedersen.

»Generel logning indebærer reelt overvågning af hele den danske befolkning og udgør dermed et alvorligt indgreb i alle borgeres ret til privatliv og databeskyttelse, uanset om den enkelte borger har, eller nogensinde vil få forbindelse til kriminalitet. Det er et alvorligt problem.«

Instituttet henviser til, at logningen kan svække fundamentale demokratiske rettigheder.

»Det kan give os følelsen af at være under konstant overvågning. Det kan få os til i ringere grad at gøre brug af vores demokratiske rettigheder og udtale os mindre frit,« siger Anja Møller Pedersen og minder om, at historien har vist forfærdelige eksempler på, at overvågning er blevet brugt til at undertrykke visse meninger og forfølge særlige grupper.

»Og det er selvfølgelig også noget, vi skal være opmærksomme på, når vi skal målrette logningen. At vi ikke rammer visse grupper uforholdsmæssigt hårdt.«

Ønske om udløbsdato

I lighed med Institut for Menneskerettigheder finder IT-Politisk Forening det »meget utilfredsstillende, at revisionen af de danske logningsregler udskydes endnu engang«, siger formand Jesper Lund.

»Der er tale om, at staten opretholder en masseovervågning, som jævnfør Tele2-dommen udgør en krænkelse af borgernes grundlæggende rettigheder til privatliv, beskyttelse af personlige oplysninger og ytringsfrihed.«

IT-Politisk Forening foreslår, at der sættes en udløbsdato på de ulovlige regler, så de eksempelvis ophæves med virkning fra den 1. juli 2019.

»Det er om 16 måneder, og det må give Justitsministeriet tilstrækkelig tid til at udarbejde bestemmelser om en målrettet logningsordning, som respekterer grundlæggende rettigheder,« siger Jesper Lund.

Syvende udskydelse af revision af logningen

  • Fra logningspligtens indførelse har det været en betingelse, at reglerne skulle ændres. Bekendtgørelsen blev til efter mange års forhandlinger – fra den første varsling med antiterrorloven i 2001 og den færdige logningsbekendtgørelse fem år senere i 2006. Det var svært at blive enige om teknikken, og politisk var logningsbekendtgørelsen omdiskuteret.
  • De lange forhandlinger udmøntede sig i en aftale om en en dansk logningspligt. Retsplejelovens paragraf 786, stk. 4, blev indført ved paragraf 2 i lov nr. 378 af 6. juni 2002, som trådte i kraft den 15. september 2007.
  • Den nye bestemmelse lød: Det påhviler udbydere af telenet eller teletjenester at foretage registrering og opbevaring i et år af oplysninger om teletrafik til brug for efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold. Justitsministeren fastsætter efter forhandling med ministeren for videnskab, teknologi og udvikling nærmere regler om denne registrering og opbevaring.
  • Ifølge lovens paragraf 8 skulle justitsministeren i folketingsåret 2005-06 fremsætte forslag til revision af retsplejelovens paragraf 786, stk. 4. Det blev imidlertid udskudt til folketingsåret 2009-10. Det var første gang revisionen blev udskudt. Også revisionsbestemmelsen, der var en forudsætning for indførelsen af logningspligten i 2002, blev ændret, og revisionen er efterfølgende blevet udskudt yderligere seks gange i en periode på over ti år. Senest ved lov nr. 673 af 8. juni 2017.
  • Hver af disse udskydelser har haft forskellige grunde. Den seneste udskydelse og udskydelsen fra juni 2017 adskiller sig fra de forrige, fordi regeringen er klar over, at de danske logningsregler er i strid med EU’s grundlæggende rettigheder.

Kilde: Institut for Menneskerettigheder

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

mike twardale

Hvis denne logning af alle danskere er så værdifuld, hvorfor kniber det så med de eksempler på sager, hvor logningen har været afgørende for opklaring...

Hans Aagaard, Peter Hansen, Kenneth Krabat, Jens Winther, Lillian Larsen, Anne Eriksen, Karsten Lundsby, lars søgaard-jensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Lise Lotte Rahbek, Jens J. Pedersen, Michael Svennevig, Ole Frank, Tommy Clausen, Eva Schwanenflügel og Bjarne Andersen anbefalede denne kommentar
Bjarne Andersen

Goddag det er staten, vi gør opmærksom på at alt hvad du siger gør eller hvor du bevæger dig, kan blive brugt mod dig.
Husk vi registrer alt hvad du foretager dig på din computer telefon eller andet der har forbindelse med internettet og vi holder øje med og registrer hvor du bevæger dig, via din telefon og overvågningskamera med ansigt genkendelse ( husk det er ulovligt at tildække ansigtet ) og dette foregår 24/7 365 dage om året, resten af dit liv og vi har mulighed for at tænde din mikrofon og kamera uden du ved det.
Her et par gode råd hvis du vil undgå at få problemer eller forfølgelse i fremtiden.
1: kritiser aldrig staten eller politikerer ( husk på at de politikerer der ikke har magten idag, kan få det i fremtiden )
2: klik aldrig på sider der er kritiske mod staten/politikerer.
3: Gå aldrig til demonstration mod magthaverne (politiet kan dømme dig til 3 dages fængsel uden beviser og uden at stille dig for retten).
4: pas på hvad du siger og gør hos lægen, som skal registrere alt til staten.
Hvis dit liv består i at sove gå på arbejde og se hit med dansen og blander dig uden om hvad magthaverne laver (det rager ikke dig hvad staten/regeringen laver derfor mørklægningsloven), har du ikke noget at frygte, medmindre du har en forkert DNA.
til sidst vil vi gøre opmærksom på at dit privatliv og private data er statens ejendom, som vi må indsamle dele og sælge uden dit samtykke.

Hanna Grarversen, Carsten Svendsen, Flemming Berger, Lone Hansen, Kenneth Krabat, Torben Skov, Klaus Vink Slott, Kaj Julin, Lillian Larsen, Ebbe Overbye, P.G. Olsen, Malcolm McGugan, René Arestrup, Jeppe Sahlholdt Christensen, Anne Eriksen, Verner Nielsen, Karsten Lundsby, lars søgaard-jensen, Ken Sass, Lise Lotte Rahbek, Anne Lintrup, John Foley, Estermarie Mandelquist, Martin Madsen, Anne-Marie Krogsbøll, Ole Frank, Tommy Clausen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Bjarne Andersen

mike twardale

1: Fordi der bliver opsamlede så mange data, at det er som at lede efter en nål i en høstak.
2: Fordi de kriminelle og terrorrister godt er klar over overvågningen, så de finder alternative måder at kommunikere på.

Kenneth Krabat, Torben Skov, Carsten Munk, Lillian Larsen, Anne Eriksen, Verner Nielsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Lise Lotte Rahbek, Anne-Marie Krogsbøll, Ole Frank, Tommy Clausen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Fra artiklen, Institut for Menneskerettigheder :

"Det kan give os følelsen af at være under konstant overvågning. Det kan få os til i ringere grad at gøre brug af vores demokratiske rettigheder og udtale os mindre frit,« siger Anja Møller Pedersen og minder om, at historien har vist forfærdelige eksempler på, at overvågning er blevet brugt til at undertrykke visse meninger og forfølge særlige grupper."

Masseovervågning, (sessionslogning) er kun et af problemerne, som Bjarne Andersen i sin kommentar 01:46 på sort-humoristisk vis også påpeger.

Staten har I længere tid været i gang med at sælge og dele danskeres DNA.
I strid med dansk lov har Aarhus Universitet i over tre år ikke ført tilsyn med, hvem der har adgang til 86.000 danskeres DNA, som universitetet har sendt til et amerikansk forskningsinstitut.
Det skriver Politiken:

"Kritik : DNA-projekt er højrisikabelt for hele den danske befolkning. "
https://politiken.dk/indland/art6355314/Kritik-Dna-projekt-er-h%C3%BBjri...

Der er tale om 86.000 blodprøver fra PKU-registret, som opbevarer blodprøver på stort set alle nyfødte siden 1981.
Blodet er sendt i anonymiseret form til Broad Institute i USA, som har omdannet prøverne til genetiske data, der er søgbare på en computer.
De berørte danskere er ikke blevet informeret.

Regeringen vil også i forbindelse med sit 'ghettoudspil' samkøre registre på børnefamilier, angiveligt for at spotte udsatte børn tidligt og sætte ind med en tidligere indsats.
Der skal i den forbindelse uddeles minuspoint for fx udeblivelse fra tandlæge, arbejdsledighed og andet.
Men for det første er det en meget ubehagelig udvidelse af en allerede omfattende registrering af persondata, der slet ikke adresserer det virkelige problem, nemlig at indberetninger fra pædagoger, socialrådgivere og lærere ofte siddes overhørige i årevis uden indgriben.
For det andet virker det slet ikke, hvilket man har erfaret i England, der har haft et sådant projekt kørende i fire år.

Altinget skriver 9. Marts 2018:
"England samkører data om børn uden effekt: Nu vil Danmark gøre det samme."
https://www.altinget.dk/artikel/england-samkoerer-data-om-udsatte-boern-...

Snart bliver det Nationale Genom Center en realitet. Her vil alle danskeres DNA blive indsamlet med det officielle formål at forbedre den individuelle behandling i sundhedsvæsenet.
Men her er problemet igen, at ingen borgere spørges om samtykke til benyttelse af deres højst personlige DNA, og de informeres slet ikke om risikoen for ulovlig deling, misbrug, hacking, salg eller lignende. Det gælder også politiets benyttelse af registrene.

Med de ovennævnte muligheder for overvågning, inklusive Skandinaviens største kamera-skov med mulighed for ansigtsgenkendelse, er der ikke grund til at give danskerne en mikrochip under huden.
Men det er vidst også den eneste undtagelse.

Hanna Grarversen, Niels Duus Nielsen, Jonathan Smith, Flemming Berger, Kenneth Krabat, Torben Skov, Kaj Julin, Carsten Munk, Lillian Larsen, Ebbe Overbye, Bjarne Tingkær, Jeppe Sahlholdt Christensen, Michael Waterstradt, Anne Eriksen, Karsten Lundsby, lars søgaard-jensen, Ken Sass, Bjarne Bisgaard Jensen, Lise Lotte Rahbek, Bjørn Pedersen, Estermarie Mandelquist, Anne-Marie Krogsbøll, Bjarne Andersen, Ole Frank, Jonna Jensen og Tommy Clausen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

PS. En PKU prøve er :

Når barnet er mellem 48 og 72 timer, kan man tage en blodprøve fra hælen -også kaldet PKU. Alle børn i Danmark får tilbudt prøven. Prøven viser, om barnet har nogle bestemte sygdomme, som er meget sjældne, men alvorlige. Hvis de opdages, kan de behandles med godt resultat.

​Prøven sendes til Statens Seruminstitut, hvor den bliver analyseret. Svaret er klar efter ca. tre uger. Kun hvis der er tegn på sygdom, kontakter Seruminstituttet forældrene.

(Hvidovre Hospital)

Torben Skov, Anne Eriksen, Anne-Marie Krogsbøll, Bjarne Andersen og Ole Frank anbefalede denne kommentar
Peter Tagesen

Bjarne Andersen

Mængden af data virker umiddelbart umiddelbart uoverskuelig når man forestiller sig det. Men det er det altså ikke. Problemet er ikke, at frasortere de ligegyldige data fra de relevante data. Det er rent praktisk det allermindste problem. Problemet er nærmere, at der risikerer, at gå cherry picking i det, så man får det resultat, man gerne vil have.

Karsten Lundsby, Hans Aagaard, Henrik Leffers, Bjarne Andersen, Eva Schwanenflügel, Torben Skov, Lillian Larsen, Anne Eriksen, lars søgaard-jensen, Lise Lotte Rahbek og Ib Christensen anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Vi må bare indse, at vi lever i tider hvor ledelsesansvaret groft forsømmes - 8 mennesker ejer det meste af verden - med den forudsigelige konsekvens at berørte borgere reagerer på undertrykkelsen af deres menneskerettigheder med forskelige former for mere eller mindre uhensigtsmæssig adfærd som f.eks. kriminalitet, terrorvirksomhed/guerillakrig, stress, psykisk og fysisk sygdom m.v.

Det er en ond spiral, der må ændres ved sit udspring, som er den miljø-og socioøkonomisk ikke bæredygtige administration af det fælleseje - nu beslaglagt af den ene procent. Det er, hvad der skaber en situation, hvor den offentlige forvaltning føler sig berettigt og nødsaget til at begå disse overgreb på borgernes privatliv. En situation - som de offentlige forvaltninger på grund af nævnte elendige forvaltning - selv har skabt.

Før det synker ind rundt omkring, må vi nok se i vejviseren efter respekt for borgerne. Som må indstille sig på, at det er forbundet med visse risici, at ytre sig offentligt - hvilket nu altså også omfatter telekommunikation. Brevhemmeligheden og hjemmets ukrænkelighed har vi vel stadig.

Sig noget klogt - der bliver lyttet med.

Eva Schwanenflügel, Torben Skov, Lillian Larsen, Anne Eriksen og Bjarne Andersen anbefalede denne kommentar
Bjarne Andersen

Randi

hjemmets ukrænkelighed har vi vel stadig.
Som jeg skriver kan staten tænde vores mikrofon og kamera der er i vores hjem, uden vi ved det, så nej det har vi ikke.

Niels Duus Nielsen, Anne-Marie Krogsbøll, Eva Schwanenflügel, Torben Skov, Lillian Larsen, Anne Eriksen, lars søgaard-jensen og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Nåh ja bjarne - det havde jeg lykkeligt fortrængt. Men jeg forstår egentlig ikke rigtig - er det virkelig omfattet af nuværende logningsregler, at staten ved hjælp af vort digitale udstyr kan og må lytte med i vores hjem og uden en dommerkendelse?

Nu til dags, kan myndighederne følge enhver borger overalt via passive signaler fra mobiltelefoner - også slukkede mobiltelefoner. Og interessen er så stor, så det helt givet bliver anvendt af mange såkaldte demokratiske og retssikre lande, hvilket kan forklarer de interne efterretningstjenesternes helt løbske personaleomkostninger.

Og omkring lagring af borgernes bevægelser på "nettet" kan mene mange ting. Og mange lande - også EU-lande, ønsker at kunne gemme disse data til evt. efterfølgende anvendelse. Men fakta er altså, at det af fuldt dokumenterede grunde er kendt ulovligt af EU, og dermed basta.

Niels Duus Nielsen, Karsten Lundsby, Ole Frank, Henrik Leffers, Eva Schwanenflügel, Carsten Munk, Anne Eriksen og lars søgaard-jensen anbefalede denne kommentar
Christian De Coninck Lucas

Det er noget svineri og et eller andet sted måske relateret til NSAs "Nine Eyes". Det mistænker jeg i det mindste.

Bjarne Andersen

randi christiansen
Staten har købt udstyr der kan tænde dit kamera og mikrofon uden du opdager det, ja der skal en dommerkendelse til, men vores nuværende logningsregler er ulovlig iflg EU, men det er de gamle magtpartier + DF lige glade med, så de har så rigeligt vist at de er klar til at bryde loven og her kan de gøre det uden at du opdager det.
Jeg stoler ikke på staten/politikerne

Hanna Grarversen, Torben Skov, Karsten Lundsby, Eva Schwanenflügel, Lillian Larsen, Ole Frank, Hans Larsen og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar

Det gamle DDR regime ville have været grønne af misundelse og beundring for de muligheder vi har og gør brug af i overvågningssamfundet.

Det sjove er, at det ofte er den arbejdsløse, syge og andre svage mennesker denne overvågning er stilet i mod, de store fisk med skattesnyd i milliardklassen, de går stadig oftere fri, og her synes indsatsen at være med meget løs hånd....

Torben Skov, Niels Duus Nielsen, Carsten Svendsen, Karsten Lundsby, Eva Schwanenflügel, Lillian Larsen, Ole Frank, Anne-Marie Krogsbøll, Lise Lotte Rahbek, Randi Christiansen, Hans Larsen og Bjarne Andersen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Apropos de svage grupper;
Regeringen lægger i et nyt udspil op til hårdere straffe og sanktioner overfor kontanthjælpsmodtagere.
Det skal forebygge snyd, og skal ramme dem, der udebliver fra 'tilbud om aktivering' og/eller begår socialt bedrageri ved fx at rejse til udlandet eller arbejde sort.
Udspillet indeholder 20 forslag til hvordan kommunerne kan straffe hårdere, bl.a. ved at nedsætte ydelser.
Sanktionerne skal også kunne gives hurtigere. Idag går der i gennemsnit 34 dage fra en 'forseelse' opdages, til sanktionen kommer.

Men forkvinden for Dansk Socialrådgiverforening, Maibritt Berlau, mener at det sanktionsudspil man kunne have ønsket sig, var at der blev ryttet ordentligt op i reglerne, der er så komplekse, at kommunerne selv begår rigtig mange fejl.
Der bliver simpelthen skudt med spredehagl, og udspillet vil ramme nogle af de allermest udsatte, der slet ikke formår at reagere på det.

"Vi ved fra alle undersøgelser, at sanktioner overfor mennesker der ikke har nogen mulighed for at reagere på dem, at de bare føler endnu mere afmagt og oplever en straf med straf på. "

Igen vil dette udspil øge overvågning og kontrol af kontanthjælpsmodtagere, der i forvejen er under lup, hvor visse kommuner har medarbejdere dedikeret til at se med på Facebook hvilke aktiviteter der lægges billeder op af, om folk deltager i demonstrationer mod Jobcentret, etc.

Altimens er skattelovgivningen hullet som en si, bankerne kan ustraffet hvidvaske kriminelles penge, der igen bruges til at betale korrupte politikere og tvivlsomme lobbyister, og skattely bruges rutinemæssigt af svindlere og spekulanter.
Det anslås, at Danmark hvert år mister 100 milliarder på fusk og snyd.
Men her er der åbenbart ikke behov for øget overvågning.

Hanna Grarversen, Peter Hansen, Niels Duus Nielsen, Randi Christiansen og Bjarne Andersen anbefalede denne kommentar
Bjarne Andersen

Eva Schwanenflügel

Tror du det er tilfældigt at vi har 2 skatte systemer
et for den økonomiske elite der er hullet som en si og et for lønmodtagere der virker 100 %.

Torben Skov, Peter Hansen, Randi Christiansen, Egon Stich og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Bjarne Andersen -
Går ud fra, det er et retorisk spørgsmål?
For naturligvis tror jeg ikke det er tilfældigt..

Torben Skov, Peter Hansen, Randi Christiansen og Bjarne Andersen anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Hvis den ene procent og lakajernes autoritet udfordres, bliver der svaret nådesløst tilbage. Ellers vil det blive set, som at de vakler på tronen. For magten kommer fastholdelse af denne altid først. Magten er blind for alt andet end sit eget.

Menneskeheden er sin egen største fjende, fordi der kæmpes indbyrdes i stedet for at samarbejde, det er indlysende. Mon en verdensomspændende folkebevægelse mod den ene procents magtmisbrug kunne gøre en forskel? Det ville forudsætte en meget klar analyse, og at magten er til at forhandle med, så vi undgår dens modbydelige militær.

Hanna Grarversen, Torben Skov og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Har lige genlæst stephen hawkings opfordring og analyse fra 2016 - han siger netop det. Er vi på et løbsk tog?

Eva Schwanenflügel

RIP Stephen Hawkins :-(