Læsetid: 9 min.

KL’s chefforhandler efterlyser samfundsansvar hos de offentlige fagforeninger

Lønmodtagerne på det private arbejdsmarked har udvist stigende ansvarlighed de senere år, fordi de ved, at for stort lønpres koster arbejdspladser. Det perspektiv mangler fuldstændig i den offentlige sektor, lyder det fra chefforhandler Michael Ziegler, der heller ikke mener, at fagbosserne selv tror på, at den danske model virkelig er truet
KL’s overenskomstforhandler Michael Ziegler mener ikke, at magtforholdet mellem de faglige organisationer og kommunerne er så ulige, som de bliver fremstillet. Og så efterlyser han samfundsansvar fra sin modparts side.

KL’s overenskomstforhandler Michael Ziegler mener ikke, at magtforholdet mellem de faglige organisationer og kommunerne er så ulige, som de bliver fremstillet. Og så efterlyser han samfundsansvar fra sin modparts side.

Henning Bagger

12. marts 2018

De offentligt ansatte føler sig tromlet ned af magtfulde arbejdsgivere og Moderniseringsstyrelsen, fordi den danske model på det offentlige arbejdsmarked er uretfærdig og favoriserer arbejdsgiverne. Derfor skal den laves om.

Sådan har det lydt fra fagbosser i de senere uger. Og da stat, regioner og kommuner varslede en omfattende lockout af 440.000 offentligt ansatte i sidste uge, fik forestillingen om et ulige styrkeforhold, hvor arbejdsgivere kan spekulere i et lovindgreb, en ekstra omgang.

Men chefforhandler for Kommunernes Landsforening (KL) Michael Ziegler afviser blankt, at arbejdsgiverne er begunstigede af aftalemodellen på det offentlige område.

»Flere har peget på, at en konflikt ikke gør ondt på os i kommunerne. Vi sparer bare penge. Det oplever jeg slet ikke er en realitet. Der er ikke nogen asymmetri i styrkeforholdet. Der er bare en anden symmetri end på det private område. F.eks. er der et enormt pres på os, når vi ikke leverer den velfærdsservice, som er hele eksistensberettigelsen for den offentlige sektor,« siger Michael Ziegler, der er konservativ borgmester i Høje Taastrup Kommune.

Chefforhandleren hæfter sig tværtimod ved, at lønmodtagerorganisationerne på det offentlige område ikke har den samme tilskyndelse til at vise samfundsansvar som deres kolleger på det private arbejdsmarked. Det hæmmer de offentlige arbejdsgivere i forhold til at forhandle overenskomster, der ikke samtidig skader den offentlige velfærd, mener Ziegler.

»De faglige organisationer på det offentlige område kan tillade sig at opføre sig anderledes end lønmodtagerorganisationerne på det private arbejdsmarked. Der har man gennem de seneste årtier udvist en stigende grad af ansvarlighed, fordi de faglige organisationer godt ved, at får man presset citronen for meget, og lønningerne kommer for højt op, så går det ud over virksomhedernes rammevilkår, og det koster arbejdspladser,« siger Michael Ziegler.

Ganske vist kan en strejke ramme private arbejdsgivere på pengepungen, mens de offentlige arbejdsgivere sparer lønkroner på en konflikt. Til gengæld er der ikke noget, der lægger bånd på kravene fra de offentlige fagorganisationer, mener chefforhandleren.

Mere samfundsansvar

På det offentlige arbejdsmarked kan man ifølge Ziegler »principielt godt mene«, at man på den ene side kan skrue lønningerne i vejret og få gode arbejdsvilkår og på den anden side hævde, at det ikke har konsekvenser for velfærden og antallet af ansatte i den offentlige sektor.

»Som offentlig arbejdsgiver kan vi jo ikke gå konkurs – i hvert fald ikke på den kortere bane. Så jeg sidder over for nogle helt andre typer af fagforeninger, end mine kolleger i det private gør. Men på mit område er vi afhængige af et større samfundsansvar, fordi der er en længere vej fra, at vi får presset citronen for meget, til vi ser de overordnede konsekvenser,« siger Michael Ziegler.

– Hvilke konsekvenser er det, du henviser til?

»Hvis man får givet højere lønninger end på det private område, så har det en betydning for den offentlige økonomi. Det kan helt åbenlyst skubbe til lønningerne på det private område, fordi det påvirker markedet. Det har konsekvenser i forhold til dansk konkurrenceevne, som ikke er hensigtsmæssige.«

– Er der offentlige fagforeninger, der kræver at være lønførende?

»Nej, men når jeg kigger på deres krav, så er det det, jeg oplever. Vi har haft en lang diskussion om, hvorvidt der er løngab eller ej, kørende over nogle måneder. Vi kigger fra 2008, mens modparten kigger fra 1996. Nogle kunne mene, at sandheden ligger midt i mellem. Men nu kommer de og kræver mere, end det der er i det private forlig (de indgåede overenskomster på det private arbejdsmarked, red.). Og det er jo at kræve mere. Så selv om vi sagde: ’Nu glemmer vi alt om det løngab, som vi mener, de offentligt ansatte skylder. Det var en fejl’, så vil de stadig have større lønstigninger end det, der er givet på det private område,« siger Michael Ziegler.

Han afviser, at den såkaldte reguleringsordning, der skal sikre, at lønningerne følges ad på det private og det offentlige arbejdsmarked, kan forhindre, at de offentligt ansatte bliver lønførende, fordi den ikke regulerer det fulde beløb. Typisk har den kun reguleret op til 80 procent.

Model ikke truet

Fagbevægelsen har for første gange nogensinde på det offentlige arbejdsmarked dannet samlet front, bl.a. fordi de mener, at det er et angreb på den danske model, at folkeskolelærerne ikke har en aftale fem år efter lovindgrebet i 2013, der endte efter 25 dages lockout. Og en løsning på det problem har forbundene gjort til et kardinalpunkt i forhandlingerne på linje med mere i løn og garanteret spisepause.

Men Michael Ziegler mener, at 2013 var et atypisk forløb, og at man ikke på den baggrund kan konkludere, at den danske model er truet.

»Vi havde et behov for at lave ret fundamentalt om på lærernes arbejdstid. Et ønske, vi havde haft igennem 20 år. Men det bliver jo ikke normalen for en overenskomstforhandling, at vi ønsker at lave fundamentalt om. Hvis man har det synpunkt, at aftalemodellen er under pres og mener, at det forløb ikke var legitimt – jeg er ikke enig – så må jeg bare sige: Jeg har ikke en ny liste med ti nye fundamentale ændringer, der ligger i kø.«

– Fagforbundene er åbenbart så bekymrede for den danske model, at de står samlet denne gang. Hvorfor skulle de gøre det, hvis der ikke er noget på spil?

»Jeg oplever det lidt som en konstrueret forklaring på deres sammenhold, hvis jeg må være helt ærlig. Jeg oplever ikke den musketered som reel. Den bliver italesat som solidaritet, og det er jo altid godt. Men jeg oplever en modpart, hvor der indgår en del musketerer, som alle skal have en gevinst med hjem. Så mere solidaritet er det jo ikke,« siger Michael Ziegler.

Han mener, at det bl.a. er det, der har vanskeliggjort forhandlingerne denne gang, i en grad så Danmark nu er på vej på en massiv storkonflikt. Forhandlingerne for de ansatte i stat, regioner og kommuner er blevet blandet sammen, og man har ifølge Ziegler låst sig så meget i de gensidige løfter til hinanden, at hans modpart »ikke kan rokke med ørerne i forhandlingslokalet«:

»Så snart, man giver en indrømmelse på noget, går det ud over en af musketererne, og så falder hele huset måske. Det er mere det, jeg oplever, end at de faglige organisationer står samlet og er rystende nervøse for, om den danske model er ved at kollapse. Hvis man talte med dem face to face over en øl, så tror jeg simpelthen ikke på, at det reelt er deres indtryk.«

Ikke behov for at justere

Forskning viser til gengæld, at Danmark har et højere konfliktniveau end de andre nordiske lande, hvor man har justeret aftalemodellen på det offentlige arbejdsmarked. Og det private arbejdsmarked er da også relativt fredfyldt sammenlignet med det offentlige, medgiver Michael Ziegler.

»Det er jo objektivt rigtigt, at vi har haft nogle konflikter i 2008, 2013 og nu – hvis det bliver en konflikt denne gang. Jeg mener bare ikke, der er tale om et højere konfliktmønster i den forstand. De forskellige konflikter skal ses isoleret, og det er ikke fair at sige, at det er udtryk for et anderledes mønster. 2008-konflikten handlede om et pres på lønnen. 2013 var atypisk, og den nuværende situation minder om 2008, hvor der begynder at være højkonjunktur og pres på lønnen.«

Derfor mener Michael Ziegler heller ikke, at der umiddelbart er behov for at justere aftalemodellen på det offentlige arbejdsmarked.

Men han er i gang med at sætte sig ind i, hvordan hans andre nordiske kolleger forhandler. F.eks. har det været foreslået at indføre et organ, der skal forsøge at afpolitisere overenskomstforhandlingerne og gøre op med den dobbeltrolle, arbejdsgiverne har, i og med at de er meget tæt på lovgiverne.

»Men hvad er det, et armslængdeprincip præcist skulle løse? Hvis vi har en konflikt omkring løn, kan det jo ikke outsources, om vi skal give os der. Det gør de faglige organisationer jo heller ikke. Dem, der kræver en ændring, forsøger at etablere en asymmetri, så arbejdsgiversiden bliver afkoblet fra forhandlingssituationen, selv om det er os, der har den direkte konsekvens, hvis der bliver brugt for mange penge eller lavet umulige regler i forhold til at drive folkeskole eller ældrepleje,« siger chefforhandleren.

– DF-formand Kristian Thulesen Dahl har sagt, at I har et særligt ansvar for at få rettet op på, at lærerne blev kørt over i 2013. Har han ret?

»Lærernes Centralorganisation og KL har et meget stort ansvar for at få skabt en situation i folkeskolen, så det bliver et helt normalt forhandlingsområde, og vi ikke er en ond skygge i forhandlingslokalet i forhandling efter forhandling.«

Ikke et personspørgsmål

– Men er du og din modpart, lærerformand Anders Bondo Christensen, i stand til det? Det kan virke, som om I er fanget i en dynamik, der radikaliserer jeres positioner?

»Det mener jeg simpelthen ikke. Jeg har dyb respekt og beundring for Bondos engagement og dedikation. Og jeg oplever også, at han respekterer mig. Men hvis man tog os ud og satte nogle andre ind, ville de bagvedliggende interesser være fuldstændig de samme. Faktisk er jeg tilbøjelig til at tro, at det ville være vanskeligere, fordi vi trods alt har opbygget en relation, hvor vi kender hinanden rigtig godt.«

Flere partier har foreslået at nedlægge Moderniseringsstyrelsen, der får skyld for at være drivkraften bag en usund overenskomstforhandlingskultur, som SF’s gruppeformand, Jacob Mark, formulerede det i sidste uge.

Den opfattelse deles af mange offentligt ansatte, der opfatter styrelsens fokus på målstyring og effektivisering som ødelæggende for kvaliteten i den offentlige sektor.

Men at nedlægge den hjælper ingenting, mener Ziegler.

»Der er ingen tvivl om, at Moderniseringsstyrelsen er blevet et fjendebillede. Men tiden er ikke som i gamle dage, hvor enhver kommuneforhandling handlede om, hvor mange flere nye penge vi kunne få. Nu skal vi håndtere nye udfordringer inden for de samme budgetter. Det er bare en samfundsøkonomisk virkelighed, som ikke forsvinder ved, at man nedlægger styrelser. Og de sidder altså ikke på nakken af os i Moderniseringsstyrelsen og styrer os i KL mod vores vilje. Så ville jeg ikke gide.«

Det strides de fortsat om

Der skal forhandles nye overenskomstaftaler på plads for 745.000 offentligt ansatte. Den nuværende aftale udløber 1. april, og forhandlingerne er brudt sammen og ledes derfor af Forligsinstitutionen, hvor forligsmand Mette Christensen skal forsøge at hjælpe parterne til at nå frem til en aftale. Især tre ting strides de fortsat om:

Løn

 • De offentligt ansatte kræver mærkbare lønstigninger, men det afvises af arbejdsgiverne.
 • Parterne strides desuden om, hvorvidt de offentligt ansattes løn er steget mere end de privatansattes efter finanskrisen.
 • En reguleringsordning skal sikre, at de to gruppers løn skal stige i samme takt. Men arbejdsgiverne mener, at ansatte i kommuner, regioner og staten »skylder« for tidligere lønstigning. Derfor kan de ikke gå med på lønmodtagernes krav om lønstigninger.

Frokostpause

 • Lønmodtagerne mener, at retten til betalt frokostpause er og skal være en del af deres overenskomstaftale.
 • Men i Moderniseringsstyrelsen mener man, at det blot har været kutyme på arbejdspladserne, og at den lokale ledelse dermed er i sin gode ret til at beslutte at afskaffe den betalte frokostpause.

Lærernes arbejdstid

 • 2013 spøger stadig for lærerne, for som det er i dag, er deres arbejdstid fortsat reguleret af en lov, der fulgte med et politisk indgreb efter den længerevarende konflikt i 2013.

Kilde: Ritzau

Rettelse:

Af rubrikken på interviewet med Kommunerne Landsforenings chefforhandler, Michael Ziegler, mandag den 12. marts fremgår det, at Ziegler efterlyser samfundsansvar fra de offentligt ansatte. Det er imidlertid de offentlige fagforeninger, Michael Ziegler henviser til, som det også fremgår af interviewet, og ikke samtlige 745.000 offentligt ansatte. Vi beklager.

Serie

Overenskomstforhandlinger 2018

Lærernes arbejdstid, løn, betalt frokostpause og musketered er nogle af de ting, der er på spil, når der forhandles nye overenskomster for de cirka 750.000 offentligt ansatte i stat, kommuner og regioner.

Ifølge køreplanen skulle aftalerne være på plads ved udgangen af februar og i løbet af marts sendt ud til urafstemning blandt medlemmerne i de enkelte fagforbund. Det skete ikke, og parterne er nu i Forligsinstitutionen. Senest har staten, regionerne og KL varslet lockout som modsvar til fagbevægelsens konfliktvarsel.

Seneste artikler

 • Aftalen er en skuffelse for lærerne. Men den er bedre end en ny konflikt

  5. juni 2018
  Selv om det helt centrale krav om en ny arbejdstidsaftale ikke er blevet indfriet, har et stort flertal af lærerne stemt ja til en ny overenskomst. Alternativet var en ny konklikt, og det havde alligevel ikke nyttet noget, forklarer lærer Jonna Andersen fra Tune Skole, der fodslæbende har stemt ja
 • Lærerne har valgt en ny vej

  5. juni 2018
  Lærernes ja til overenskomstforliget er et presset og lunkent ja. Men det er godt for den offentlige sektor, hvis kompromiser kan afløse drama ved forhandlingsbordene
 • Lærer: Derfor stemmer jeg nej til OK18-aftalen

  31. maj 2018
  Anders Bondo Christensen har kæmpet en sej kamp for os medlemmer, men jeg er ikke enig i hans beslutning om at indgå en aftale om en kommission uden beslutningskompetence
Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

 • Kurt Nielsen
Kurt Nielsen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Troels Ken Pedersen

Øj, hvor er Zielgler fuld af ....

Karsten Aaen, Josephine Kaldan, kjeld jensen, Bjarne Andersen, Peter Beck-Lauritzen, Arne Albatros Olsen, Torben Kjeldsen, Taina Berg, Anne Eriksen, Flemming Berger, Allan Filtenborg, Anders Graae, Vibeke Hansen, Peter Hansen, Bjarne Bisgaard Jensen, Torben Bruhn Andersen, Steen K Petersen, Torben K L Jensen, Karsten Lundsby, Anders Reinholdt, Marlene Bogs, Julie Sloth Jensen, Egon Stich, Mette Hansen, Tue Romanow, Lise Lotte Rahbek, Torben Lindegaard, Hans Larsen, Eva Schwanenflügel og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Politikerne er tydeligvis kommet helt ud af sync med den offentlige sektor, de skal udvikle - både som stadigt bedre arbejdspladser og som mere imødekommende over for den enkelte borger, der har brug for hjælp. Det går sådan set den modsatte vej, og det skal der rettes op på.
Vi skal væk fra indkomstskat og i stedet have en massiv erhvervsbeskatning, der kan lægge en bremse på importen til privatforbrug og sikre, at de, der tjener mest på samfundets indretning, også er dem, der bidrager - og det er det private erhvervsliv. Der er ingen grund til, at andre skal belastes med skat - bortset fra visse boligejere, der henter store overskud ved udlejning, og de, som ejer meget dyre boliger. For at styre husleje og boligpriserne bør der iværksættes beskatningsformer, der tvinger priserne på bolig ned.

Karsten Aaen, Josephine Kaldan, kjeld jensen, Arne Albatros Olsen, Erik Feenstra, Vibeke Hansen, Steen K Petersen, Kim Folke Knudsen, Marlene Bogs, Dorte Sørensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Jeg gad godt at se den lønforhandling i den private sektor, hvor chefen startede ud med at sige:

"Du skylder forresten 50.000 kroner, fordi du de sidste mange år har fået for meget i løn. Så vi dropper lige den lønforhøjelse, okay?"

Man skal høre meget før ørerne falder af, men det bullshit der flyver rundt i øjeblikket fra chefforhandlere, ministre og andre magthavere minder om en gyllestorm.

Karsten Aaen, Lillian Larsen, Werner Gass, Josephine Kaldan, kjeld jensen, Peter Beck-Lauritzen, Sven Christensen, Arne Albatros Olsen, Torben Kjeldsen, Taina Berg, Anne Eriksen, Helene Kristensen, Flemming Berger, Allan Filtenborg, Bernd Åke Henriksen, Torben Bruhn Andersen, Vibeke Hansen, Troels Ken Pedersen, Janus Agerbo, Steen K Petersen, Torben K L Jensen, Karsten Lundsby, Kim Folke Knudsen, Marlene Bogs, Steffen Gliese, Egon Stich, Mogens Holme, Bjarne Bisgaard Jensen, Tue Romanow, Bjarne Andersen, Ivan Mortensen, Lise Lotte Rahbek, John Andersen, Elisabeth Andersen, Kim Houmøller, Ole Kristensen og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Skal "vi" til at have ondt af de offentlige arbejdsgivere og HADE de offentlige lønmodtagere - er det det Tåstrups borgmester lægger op til?????

Hvorfor ikke rose de offentlige lønmodtagere fordi de denne gang er solidariske - og kræver at lærerne få en arbejdstidaftale, de lavere løngrupper få en højere løn osv.

Er det ikke i samfundets interesse at lønmodtagerne har gode arbejdsforhold så de med glæde kan udfører deres arbejde til glæde for alle deres brugere.

Det er godt nok en anden måde at se på de offentlige lønmodtagere på end flertallet af politikere ønsker at se på de offentlige lønmodtagere som en udgift.

PS: hvorfor ser de så ikke på dem selv som en udgift for samfundet?????

Karsten Aaen, Lillian Larsen, Werner Gass, kjeld jensen, Bjarne Andersen, Torben Kjeldsen, Taina Berg, Anne Eriksen, Bernd Åke Henriksen, Eva Schwanenflügel, Carsten Munk, Vibeke Hansen, Janus Agerbo, Torben Bruhn Andersen, Steen K Petersen, Karsten Lundsby, Kim Folke Knudsen, Marlene Bogs, Steffen Gliese, Mogens Holme, Elisabeth Andersen, Margit Tang og Herdis Weins anbefalede denne kommentar

Dårlig timing, Ziegler. Jeres moderniseringsstyrelse og jeres landsforening understøtter og promoverer et ledelsesorienteret og bonusorienteret lønsystem, der koster medarbejderes helbred og samfundet kassen. Selv Løhde erkender det nu.

Karsten Aaen, Werner Gass, Josephine Kaldan, kjeld jensen, Arne Albatros Olsen, Anne Eriksen, Troels Ken Pedersen, Bernd Åke Henriksen, Eva Schwanenflügel, Torben K L Jensen, Henrik Leffers, Michael Hullevad, Carsten Munk, Vibeke Hansen, Elisabeth Andersen, Torben Bruhn Andersen, Steen K Petersen, Karsten Lundsby, Kim Folke Knudsen, Anders Reinholdt, Marlene Bogs, Mogens Holme, Bjarne Andersen, Tinne Stubbe Østergaard, Tue Romanow, Lise Lotte Rahbek og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Tak til Michael Ziegler for en redelig og nøgtern artikel. Det er forståeligt, at de offentliges fagforeninger kæmper for at få den størst mulige del af "kagen", men det er usolidarisk overfor det øvrige samfund, når de vil " presse citronen" udover det den danske model giver mulighed for.
Med hensyn til musketereden om lærernes arbejdstid var baggrunden for indgrebet bl.a at - alle lærere havde samme forberedelsestid uanset om de havde undervist i samme fag på samme niveau i 25 år eller det var en nyuddannet lærer. Det var en af årsagerne til at lærernes tid til klasseundervisning kun lå på ca. halvdelen af arbejdstiden - lærerne forberedte sig hjemme - hver lærer var enehersker i sin klasse, ingen kolleger eller leder kunne påvirke undervisningssituationen m.v.
Indgrebet i 2013.betød bl.a. - at lærerne skulle blive på skolen i arbejdstiden og koordinere deres forberedelse sammen med relevante kolleger - lærerne fik en fælles undervisningsplatform som de kunne benytte og videreudvikle efter behov sammen med deres fagkolleger o.s.v.
Det er ikke vanskeligt at forstå, at lærerne gerne vil tilbage til tidligere tiders drømmetilværelse, men lærernes organisation må også indse at det ikke vil være solidarisk med det danske samfund.
Derfor er "musketereden" blandt de offentlige organisationer det problem der alene kan hindre en rimelig løsning.

Steffen Gliese

Jan List, unge lærere var nødt til at bruge tid udover den, de blev betalt for, til forberedelse - det udligner sig med tiden, når man med mere erfaring måske kan komme lettere igennem det; men ellers er lærere jo på arbejde altid, som man er, når ens arbejde består i at tænke forud på det, man skal bringe videre til ungdommen: det kan være ved opvasken og kan være på stranden, at ideen kommer.
Det kræver mere end den samme tid, man skal undervise i, for at forberede sig, det ved enhver, der har skullet levere undervisning eller foredrag.
Og skulle vi ikke være enige om, at vi skal arbejde målbevidst henimod, at arbejdet bliver sjovt og udfordrende - og ikke nedslidende og træls - for enhver? Det er en mærkelig idé at have, at arbejdet nødvendigvis skal være et åg på vore skuldre, når vi nu ikke i alle tilfælde kan slippe af med det lige foreløbig.
Det meste forberedelsesarbejde for en underviser kan dårligt foregå på 'arbejdspladsen', da det jo i høj grad handler om at bringe verden udenfor ind i skolestuen.
Og se så at få opkrævet den mere skat af den voksende gruppe af ekstreme velhavere, så vi igen kan få et samfund, hvor vi alle er frie, lige og rige.

Karsten Aaen, Werner Gass, Josephine Kaldan, kjeld jensen, Peter Beck-Lauritzen, Dorte Haun Nielsen, Torben Kjeldsen, Marlene Bogs, Anne Eriksen, Erik Feenstra, Herdis Weins, Randi Christiansen, Eva Schwanenflügel, Torben K L Jensen, Benny Larsen, Troels Ken Pedersen, Janus Agerbo, Elisabeth Andersen, Torben Bruhn Andersen, Martin Mørch, Steen K Petersen, Michael Waterstradt, Dorte Sørensen, Karsten Lundsby, Carsten Munk, Anders Reinholdt, Egon Stich, Bjarne Andersen, Ivan Mortensen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
jette tofte bøndergaard

Jeg får kvælningsfornemmelser!

De offentligt ansatte, velfærdsarbejdere, viser ansvarligt samfundssind hver dag. Hvad viser Ziegler med bonusaflønning af kommunens chefer? Hvad viser kommunerne med deres stadige forringelser af arbejsmiljø i den offentlige sektor, der indirekte forringer velfærd?

Lad mig sige det tydeligt: NOK ER NOK!

Man bliver afmægtig af at læse Zieglers udlægning af situationen. Jeg føler stærkt, at der skinforhandles, og at lovindgreb har været forberedt længe. Det betrygger mig på ingen måde at læse Zieglers udlægning.

Det er som at blive slået hjem i Ludo - fagbevægelsen dør. Det er helt forfra med al faglig kamp siden industrialiseringen. Det handler om MEGET mere end lønprocenter. Historiens retning er på spil.

Det er på tide at forvente ansvarligt samfundssind fra alle dem, der hidtil har forgyldt sig selv og venner med samfundsskabte værdier fx gennem privatisering af fællesskabets virksomheder. De penge, der igennem privatiseringer, er sendt i skattely, udbetalt i bonusser og aktiegevinster, kunne netop være brugt SAMFUNDSANSVARLIGT!, så kom ikke og belær de offentligt ansatte om samfundssind og ansvarlighed.

Mikael Velschow-Rasmussen, Karsten Aaen, Lillian Larsen, Werner Gass, Josephine Kaldan, kjeld jensen, Anders Skot-Hansen, Peter Beck-Lauritzen, Dorte Haun Nielsen, Arne Albatros Olsen, Anne Eriksen, Flemming Berger, Erik Feenstra, Herdis Weins, Randi Christiansen, Eva Schwanenflügel, Torben K L Jensen, Henrik Leffers, Tue Romanow, Bjarne Bisgaard Jensen, Kim Houmøller, Janus Agerbo, Torben Bruhn Andersen, Michael Waterstradt, Kim Folke Knudsen, Steen K Petersen, Karsten Lundsby, Carsten Munk, Marlene Bogs, Steffen Gliese, Dorte Sørensen, Mette Hansen, Lise Lotte Rahbek, Mogens Holme og Bjarne Andersen anbefalede denne kommentar
Tinne Stubbe Østergaard

Ziegler glemmer, at VLAK gerne vil implementere EU-PlusPagten og gå fra de kollektive aftaler til individuelle lønforhandlinger:
"Regeringens ambition for OK18 og det fremtidige statslige lønsystem er følgende:
• Decentralisering af løndannelsen
Lønnen skal i højere grad fastsættes lokalt, og den centralt fastsatte del af løndannelsen skal tilsvarende reduceres.
• Lønsystemet skal understøtte fremtidens ledelsesopgave
Lønsystemet skal i højere grad understøtte den lokale ledelsesopgave – også i fremtiden. Lederne skal have bedre muligheder for at koble udmøntningen af de lokale lønmidler til institutionens overordnede strategi og kerneopgave samt den enkelte medarbejders præstationer.
• Forenkling af rammerne for den lokale løndannelse
Rammerne for den lokale løndannelse skal forenkles, fx ved at sætte processen for de lokale forhandlinger fri, så de lokale parter kan tilpasse processen til de lokale forhold.
• Individuel lønforhandling
Lønnen skal som udgangspunkt forhandles individuelt mellem den lokale leder og medarbejder."
"Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser.
Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven" (s. 6/20)
file:///Users/tinnestubbeostergaard/Downloads/et%20tidssvarende%20loensystem%20til%20fremtidens%20arbejdspladser_web.pdf

SAMTIDIG ser det ud til, at de offentlige arbejdsgivere ønsker 'større fleksibilitet' i arbejdstidsreglerne, dvs. kortere normperioder og at det er nemmere for arbejdsgiverne at ændre på arbejdstiden - lærerne har som bekendt ikke ordentlige arbejdstidsregler nu, det er op til lokale aftaler og de lokale lederes 'ledelsesret'.

Man kan sagtens forestille sig, at de 'individuelle lønforhandlinger' kan betyde, at basislønnen er lav og at medarbejderne i stedet for løntillæg for konkrete arbejdstimer på ubekvemme tidspunkter (aften, nat, weekend, helligdag, merarbejde, overarbejde, helligdage) får 'tilbudt' en 'pakkeløsning', der giver et fast tillæg for alle ubekvemme vagter og/eller gør det nemmere, at ændre på vagtplanerne.
Det vil være nemmere for lederne at få lagt vagtplan, dække ved ferier og sygdom og at ændre på vagtplanerne, men det bliver vanskeligt for medarbejderne at planlægge familie- og fritid og de vil reelt skulle stå til rådighed som arbejdskraft i større omfang end de bliver betalt for.

De offentlige arbejdsgivere forsøger nogle steder allerede at (mis)bruge de eksisterende regler til kanten - de statsansatte har som bekendt mistet nogle fridage, der trues med at betalt spisepause kan sløjfes og i sundhedsfagene kan regler beregnet til nødsituationer pludselig blive hverdag, fx at en vagt kan ændres med 4 døgns varsel uden kompensation, at medarbejderne får mange korte vagter på 5-6 timer, så der på den måde bliver flere arbejdsdage, at medarbejderne skal gennemføre obligatorisk e-learning, læse procedurer, gennemføre kurser i deres fritid osv.

Jeg undrer mig over at fagforeninger, fornuftige politikere og journalister ikke taler åbenlyst om, hvad der egentlig er på spil, og hvad konsekvenserne kan blive, hvis 'den danske model' ødelægges til fordel for en politisk topstyring - ER VI PÅ VEJ MOD UOPLYST ENEVÆLDE?

Karsten Aaen, Lillian Larsen, Werner Gass, Josephine Kaldan, kjeld jensen, Bjarne Andersen, Peter Beck-Lauritzen, Eva Bertram, Arne Albatros Olsen, Anne Eriksen, Flemming Berger, Eva Schwanenflügel, Jane Jensen, Torben K L Jensen, Anders Reinholdt, Michael Hullevad, Torben Bruhn Andersen, Vibeke Hansen, Bjarne Bisgaard Jensen, Janus Agerbo, Elisabeth Andersen, Kim Folke Knudsen, Martin Mørch, Steen K Petersen, Karsten Lundsby, Marlene Bogs og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar

Sagde manden, der lige har fået 1,5 mio i fratrædelse i en stilling, han tiltræder næste dag ! Også SF ere har gladeligt taget imod uden at røre en Finger! Er det at vise ansvarlighed? Politikerne på borgen svæver over alm menneskers liv ...! Hvor er det uanstændigt ! De burde skiftes ud hele bundtet!

Karsten Aaen, Lillian Larsen, kjeld jensen, Bjarne Andersen, Arne Albatros Olsen, Anne Eriksen, Herdis Weins, Eva Schwanenflügel, Randi Christiansen, Marlene Bogs, Michael Hullevad, Torben Bruhn Andersen, Benny Larsen, Ib Christensen, Kim Houmøller og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Tinne Stubbe Østergaard

"For syv år siden skrev den daværende VK-regering nemlig under på den såkaldte europluspagt, som blandt meget andet forpligter underskriverne til at sikre en minimal lønudvikling, ikke mindst i den offentlige sektor.

Pagt-landene skal rette "særlig opmærksomhed" på "sikring af, at lønoverenskomster i den offentlige sektor understøtter bestræbelserne vedrørende konkurrenceevnen i den private sektor (under hensyntagen til den vigtige signaleffekt af lønningerne i den offentlige sektor)," hedder det i teksten."

Der står ganske vist også i pagten at "gennemgang af lønfastsættelsesordningerne og om nødvendigt af graden af
centralisering i forhandlingsprocessen og af indekseringsmekanismerne, dog således at
arbejdsmarkedets parters autonomi under de kollektive forhandlinger fastholdes"

Men det er jo i modstrid med:
" sikring af, at lønoverenskomster i den offentlige sektor understøtter bestræbelserne
vedrørende konkurrenceevnen i den private sektor (under hensyntagen til den vigtige
signaleffekt af lønningerne i den offentlige sektor) " (s. 9 øverst)
http://arbejderen.dk/node/173061

EuroPlusPagten http://www.denmarkonline.dk/files/Europagt11032011DA.pdf

Karsten Aaen, Lillian Larsen, Werner Gass, Bjarne Andersen, Peter Beck-Lauritzen, Sven Christensen, Anne Eriksen, Flemming Berger, Erik Feenstra, Eva Schwanenflügel, Torben K L Jensen, Michael Hullevad, Benny Larsen, Steffen Gliese, Kim Folke Knudsen og Marlene Bogs anbefalede denne kommentar

Jeg synes egentlig at Ziegler her mellem linjerne er saglig ud fra det sted han står. Jeg er så af den opfattelse at lønkravet fra arbejdstagerne ikke er en strejke værdig, men at det e ralle de andre problematikker. lærernes sidste diktat pålæg, som skal og bør justeres og så de generelle urimeligheder i forhold til alle på "gulvet" som yder en urimelig stor indsats i dagligdagen af et godt hjerte i hvert fald skal tilgodeses ikke mindst omkring arbejdsbetingelser. Måske er det noget møg at DJØFerne med deres noget højere lønninger er med på vognen her. Der er langt ned til sygehjælperen og pædagogmedhjælperen.

Karsten Aaen, Peter Beck-Lauritzen, Dorte Haun Nielsen, Herdis Weins, Michael Hullevad og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Jens Mose Pedersen

På ingeniør området i det offentlige er der ifølge ingeniørforeningens statistik et lønefterslæb på 10 - 15 %.
Giver det de bedste og mest effektive ingeniører i det offentlige? Hvem går frivilligt 10-15% ned i løn for at arbejde i det offentlige?

Lillian Larsen, Werner Gass, kjeld jensen, Bjarne Andersen, Anne Eriksen, Niels Duus Nielsen, Eva Schwanenflügel, Randi Christiansen, Michael Hullevad, Marlene Bogs, Karsten Lundsby og Kim Folke Knudsen anbefalede denne kommentar
Kim Folke Knudsen

Apropos Kristian Thulesen Danefæ Dahls (DF) lovprisning af lærerne, hvor han talte lærerne og de offentligt ansatte efter munden og støttede deres OK 2018 krav. Anders Bondo Christensen var fuld af begejstring over DF formandens støtte og sympati.

KL´s bestyrelse vedtog i forrige uge udsendelse af storlockout mod de konmmunal ansatte i forlængelse af den statslige lockout.

I KL´s bestyrelse har Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, og Det Radikale Venstre stemt imod storlockout, som alle partier betegner som en overdrevet reaktion på de udsendte strejkevarsler.

I KL´s bestyrelse sidder Jette Skive fra Dansk Folkeparti. Har hun stemt for eller imod storlockout ?

Vi ved, at Venstre, Det konservative Folkeparti, og Socialdemokraterne har stemt for storlockouten i KL, ellers var der ikke flertal for denne.

Hvad har Jette Skive DF stemt: Har hun stemt for storlockouten ?, har hun stemt imod storlockouten ?, eller har hun undladt at stemme ?.

Hendes stemme er interessant at vide, for hvis hun har stemt for storlockouten, så viser det, at DF lyver, når Kristian Thulesen Danefæ Dahl (DF) udtrykker hans sympati for lærernes overenskomstkrav.

Hvor er den danske presse henne i denne sag ?. Hvorfor er det spørgsmål ikke undersøgt for længst ?

Link til KL´s bestyrelse fra år 2018:
http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Politisk-organisation/Bestyrelse-og-fo...

Karsten Aaen, Werner Gass, kjeld jensen, Bjarne Andersen, Peter Beck-Lauritzen, Flemming Berger, Eva Schwanenflügel, Mogens Holme, Marlene Bogs og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar
Kim Folke Knudsen

Michael Zieglers strategi nu. Skab splid hos din modpart. Spil personalegrupper ud mod hinanden, og tag deres levebrød fra dem med en storlockout. Så vinder vi ( VLAK Marionet Teateret og DF ). Det hede uudtalte ønske om " En minimal stat " rykker et skridt nærmere.

Se hvad der sker omkring Dig i Danmark.

Et SKAT, som er lagt i ruiner af VLAK konsorterne og DF.

Et Arbejdstilsyn, der ikke har tid til at tage sig af arbejdsulykker.

Et DSB, der får Danmark til at tage sig ud som et underudviklet land.

Hvorfor har de borgerlige politikere været så interesseret i at indføre afdragsfrie lån på ejerboligmarkedet ?. De offentligt og privat ansatte som sidder med lån til op i højde med skorstenen. Dem kan man nemt tryne, for ingen ønsker at miste deres bolig. Det skaber arbejdsro, når der rykkes lidt i kæden med det skyldige beløb til Realkreditten, bankerne og lignende.

Hvis Politikerne ønsker løntilbageholdenhed og " Samfunds ansvarlighed ", så kan de selv gå foran med hensyn til deres egen pension, pensionsalder, og diverse fratrædelser, hvor faldskærmene sikrer en blød landing.

Gør de det, så er de i det mindste troværdige overfor deres egen sag: Løntilbageholdenhed. Gør de det ikke, så er de dybt utroværdige.

Langt blødere landing med faldskærm end den behandling som arbejdsløse, Kontanthjælpsmodtagere, syge dansker som søger førtidspension nogensinde kan drømme om.

Karsten Aaen, Lillian Larsen, Werner Gass, kjeld jensen, Bjarne Andersen, Peter Beck-Lauritzen, Sven Christensen, Anne Eriksen, Niels Duus Nielsen, Herdis Weins, Eva Schwanenflügel, Anders Reinholdt, Torben Bruhn Andersen, Mogens Holme, Vibeke Hansen, Ib Christensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Marlene Bogs, Kim Houmøller og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar
Kim Folke Knudsen

Michael Zieglers strategi nu. Skab splid hos din modpart. Spil personalegrupper ud mod hinanden, og tag deres levebrød fra dem med en storlockout. Så vinder vi ( VLAK Marionet Teateret og DF ). Det hede uudtalte ønske om " En minimal stat " rykker et skridt nærmere.

Se hvad der sker omkring Dig i Danmark.

Et SKAT, som er lagt i ruiner af VLAK konsorterne og DF.

Et Arbejdstilsyn, der ikke har tid til at tage sig af arbejdsulykker.

Et DSB, der får Danmark til at tage sig ud som et underudviklet land.

Hvorfor har de borgerlige politikere været så interesseret i at indføre afdragsfrie lån på ejerboligmarkedet ?. De offentligt og privat ansatte som sidder med lån til op i højde med skorstenen. Dem kan man nemt tryne, for ingen ønsker at miste deres bolig. Det skaber arbejdsro, når der rykkes lidt i kæden med det skyldige beløb til Realkreditten, bankerne og lignende.

Hvis Politikerne ønsker løntilbageholdenhed og " Samfunds ansvarlighed ", så kan de selv gå foran med hensyn til deres egen pension, pensionsalder, og diverse fratrædelser, hvor faldskærmene sikrer en blød landing.

Gør de det, så er de i det mindste troværdige overfor deres egen sag: Løntilbageholdenhed. Gør de det ikke, så er de dybt utroværdige.

Langt blødere landing med faldskærm end den behandling som arbejdsløse, Kontanthjælpsmodtagere, syge dansker som søger førtidspension nogensinde kan drømme om.

Karsten Aaen og jette tofte bøndergaard anbefalede denne kommentar
Allan Filtenborg

Jan List, det er ikke meget du ved om folkeskolen også i 2013. Jeg kan slet ikke genkende det billede, efter lov 409 gik vi ned i tid, til gengæld fik alle en dårligere skole.

Karsten Aaen, Bjarne Andersen, Torben Kjeldsen, Anne Eriksen, Herdis Weins, Eva Schwanenflügel, Anders Reinholdt og Michael Hullevad anbefalede denne kommentar
Jens Thaarup Nyberg

"Ganske vist kan en strejke ramme private arbejdsgivere på pengepungen, mens de offentlige arbejdsgivere sparer lønkroner på en konflikt. Til gengæld er der ikke noget, der lægger bånd på kravene fra de offentlige fagorganisationer, mener chefforhandleren."
Det er der så alligevel: aftalen om det regulerede lønefterslæb i de offentlige lønninger.
Diskussionen står om hvad lønnen skal dække, frokostpauserne, og det historiske udgangspunkt for beregning af lønefterslæbet.
Privat kan Ziegler mene hvad han vil, men ikke som chefforhandler.

Karsten Aaen, Werner Gass, Peter Beck-Lauritzen, David Møller og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Kim Folke Knudsen

Kære Tine Stubbe Østergaard kl. 09.27

Virkelig lige på sømmet. Godt skrevet af Dig. Arbejdsgiverne er ved at blive inspireret af arbejdsforholdene i Tyskland. Her er de midlertidige ansættelseskontrakter blevet den store fattigdomsskaber. Væk er alle rettigheder om ferie, barsel, overarbejdsbetaling og istedet er indsat.

Du er nød til at hoppe og springe fra kontrakt til kontrakt. Ingen økonomisk sikkerhed. Ingen mulighed for at vide, hvor står jeg om 10 år på arbejdsmarkedet.

Og i tillæg. Gruppen af forarmede og fattige pensionister, der ikke kan leve af deres lille pension vokser.

Retten til dagpenge udhules i denne model, for det er sværere, at opnå dagpengeret med skiftende kortvarige arbejdskontrakter.

Det er den model for arbejdsmarkedet, som har kastet SPD ud i en dyb eksistenskrise.

Der står meget på spil, når arbejdsgiverne taler om FLEXIBILIITET OG NYE KONTRAKT VILKÅR.

Karsten Aaen, Lillian Larsen, Werner Gass, Lise Lotte Rahbek, Bjarne Andersen, Peter Beck-Lauritzen, Anne Eriksen, Eva Schwanenflügel, Anders Reinholdt, Michael Hullevad, Torben Bruhn Andersen, Mogens Holme og Marlene Bogs anbefalede denne kommentar

KL Chef forhandler Michael Ziegler (K) - Nej der er slet ikke noget aftalt spil ovenfra i forhandlingerne ? ! Nej da slet ikke, det tror vi slet ikke der er Michael, det er slet ikke nemt gennemskueligt Jeres spil og du er slet ikke en løgner sammen med sophie løhde og resten af CO. (VK underskrevet 7 år siden solgt den danske sjæl!) Såvel som understående fuskede historie! Og du er da også den helt rette mand sammen med Kommunaldirektøren til opgaven med de besparelser I så skal til at se på i Høje-Taastrup sammen med nedstående!
Borgmester Michael Ziegler indstillede i januar i år til økonomiudvalget, at den kontrakt blev forlænget med yderligere tre år.
Høje-Taastrup Kommunes kommunaldirektør, Lars Holte, får til sommer 1,4 millioner kroner i fratrædelsesgodtgørelse – men han fortsætter i sin stilling med en ny løn på næsten 1,9 millioner Ovenikøbet kan han om tre år kan få yderligere en halv million kroner i fratrædelse.
Det koster Høje-Taastrups skatteydere, hvad der svarer til tre-fire årslønninger til skolelærere, at give kommunaldirektøren en fratrædelsesgodtgørelse – hvorefter han fortsætter i jobbet.

Lars Holte blev i 2012 ansat på en såkaldt åremålskontrakt på seks år. Borgmester Michael Ziegler indstillede i januar i år til økonomiudvalget, at den kontrakt blev forlænget med yderligere tre år.

Først Økonomiudvalget og siden byrådet besluttede sig at følge borgmesterens indstilling og genansætte Lars Holte. Efter en forhandling med Lars Holte blev genansættelsen offentliggjort 7. februar 2018.
Michael Ziegler VI mangler samfundsansvar fra dig, det har du tydeligt bevist du ikke ejer og har, du burde blive fyret øjeblikkeligt på gråt papir! Havde du samfundsansvar trådte du selv helt ud af politik NU!

Karsten Aaen, Lillian Larsen, Werner Gass, Bjarne Andersen, Peter Beck-Lauritzen, Troels Brøgger, Anne Eriksen, Torben Lindegaard, Eva Schwanenflügel, Randi Christiansen, Michael Hullevad, Torben Bruhn Andersen, Mogens Holme, Ib Christensen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar

Men hvad Michael Ziegler disse forunderlige bonuser lønninger osv det er vel præmier for at dække over fordækthed! Som mange andre også får i disse forunderlige tider uden mening med! Løn for at tie stille om toppens korruptions spil!

Lillian Larsen, Werner Gass, Bjarne Andersen, Anne Eriksen, Helene Kristensen, Eva Schwanenflügel, Torben Bruhn Andersen, Mogens Holme, Ib Christensen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Kim Houmøller

Når man erstatter kontor-ansatte med Djøffere bliver lønudgiften naturligvis meget højere. Det løser man med fyringer af de lavest lønnede. Mon ikke hele strategien blandt de højtlønnede Djøffere er en total forfejlet politik? Ansæt mennesker og ikke kontrollanter!

Lillian Larsen, Werner Gass, Lise Lotte Rahbek, kjeld jensen, Peter Beck-Lauritzen, Anne Eriksen, Eva Schwanenflügel, Marlene Bogs, Torben Bruhn Andersen, Mogens Holme, Vibeke Hansen og Ib Christensen anbefalede denne kommentar

Hele konflikten handler slet ikke om det konflikten handler om, for det er reelle krav der stilles og det ved De godt! Det her handler om VLAK-medspiller (Blå Bjarne) DF/ samt De kapitalistiske stråmænd/Loger som har netværker der breder sig ud i verden- Deres korruption i pengeliderlighed/magtbegærlighed, uden omtanke for at De ødelægger Velfærden- Det Danmark engang stod for- De er så magtsyge med doller tegn i øjnene at De gerne sælger Danmarks oprindelige sjæl dens befolkning! De er ikke andet end manipulerende løgnere, bedragere svindlere! De vandt stor indpas ved bla IT uden opsyns hjælp samt deres manipulation på skærmene, medierne, reklamerne og har haft mange år til at opbygge Deres imperium med indsat folk på mange poster- ca 35 år!

Karsten Aaen, Lillian Larsen, Peter Beck-Lauritzen, Anne Eriksen, Eva Schwanenflügel, Randi Christiansen og Ib Christensen anbefalede denne kommentar

Altså tid for hele den danske befolkning til at træde ud af eget lille paradis og kæmpe med- Det rammer os alle kun De meget få % af meget velstillede drager fordel og selv der vil der være nogle der drager fordel som IKKE ønsker det her! Tid til KAMP for ALT det Vores forfædre kæmpede for. De har bevidst kørt denne tale de brede skuldre samt Danmark er det bedste land-I medierne- Kejserens nye klæder- Op af stole der skal kæmpes som aldrig før, det er meget farligt spil det her!

Karsten Aaen, Lillian Larsen, Anne Eriksen, Eva Schwanenflügel og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar

Her en anbefaling til De Stråmænd som er involverede og som ser ind over her- TRÆD FREM der er øjne på Jer, det handler om TID i ved det- Hellere træde frem NU og tilstå, ved mange af Jer selv syntes I er gået for vidt- en dag skal i se Jer selv i øjnene- Står i frem nu kaster håndklæderne i ringen De af Jer der TØR og som har den mindste værdig anstændighed tilbage- Så vil I blive tilgivet og trække mange flere med, I har mange navne, samt ringe i kan være behjælpelige med, I vil muligvis ku få EXIT andet for jo farligt for Jer, ved det godt! Men I vil i stedet for blive husket for noget godt til sidst- Man kan ikke ændre på fortiden men man kan ændre på fremtiden. Mange i kender venner - selv i Jeres egne familie, børnebørn osv bliver ramt her- I ved det godt- Vil I virkeligt være Dem der bliver husket for at masse ødelægge Danmark- For det var så det i gjorde! Sam mange af de venner I har er jo ikke rigtige venner, kun rygklappere, medløbere, de samme som Jer i grådig penge begær! Smid håndklædet i ringen vis Jer som MÆND/KVINDER eller tør i ikke altså var I med og vil blive husket for det- Jeg gir en kop kaffe og et godt grin samt tilgiver- Står i frem i anstændighedens tegn- Det gælder Vores land i ved det! I er MED!............................

Det på tide, at den offentlige sektor får et substantiel løft, sygeplejesker, sosu hjælpere osv. Niveauet er generelt for lavt, vi må lære at værdsætte de offentlige ansatte i gennem handling (løn!) og ikke kun rosende ord, for postive ord bruges der mange af, men det kan man jo ikke blive mæt af eller betale huslejen af.

Men lad os nu se om modellen virker, et er sikkert, hvis der igen igen kommer et lovindgreb, så virker modellen ikke længere, og der må findes nye veje og metoder.

Karsten Aaen, Lillian Larsen, Werner Gass, Kim Folke Knudsen, Peter Beck-Lauritzen, Anne Eriksen, Eva Schwanenflügel, Randi Christiansen, Marlene Bogs, Anders Graae, Anders Reinholdt, Torben Bruhn Andersen, Carsten Munk og Vibeke Hansen anbefalede denne kommentar

Jan List, som flere andre skriver, du ved ikke, hvad du taler om. Blot en ting her: det er rigtigt, at læreres behov for forberedelse er forskelligt, og at der med loven om lærernes arbejdstid blev åbnet for, at lederne kan tildele forskellig forberedelsestid ud fra en vurdering af lærernes behov. Men nu skal du høre: Det har været gældende i fire år nu, og det finder overhovedet ikke sted. Ingen skoleder går ind i den enkelte lærers skema og vurderer behov for forberedelse. Det har han hverken tid til eller forudsætninger for. Det er fuldstændigt vilkårligt, hvor meget tid den enkelte lærer har til forberedelsen, for det er bare den tid, der er tilovers, når alle andre skal-opgaver er løst. De fleste lærere tvinges til enten at forberede sig i deres fritid om aftenen eller også at møde uforberedt op.

Karsten Aaen, Werner Gass, Josephine Kaldan, Kim Folke Knudsen, Peter Beck-Lauritzen, Taina Berg, Marlene Bogs, Anne Eriksen, Niels Duus Nielsen, Eva Schwanenflügel og Tony Thomsen anbefalede denne kommentar
Ib Christensen

Kan være vi må høre hvad en time af hr. Ziegler's liv skal koste. Husk nu at medregne fratrædelses godtgørelser og bonusser for at få den rette time pris.
Det må være godt i disse tider at få et eksempel frem på hvordan tilbageholdenhed og ansvarsbevidsthed ser ud.

Var det mon ansvarsbevidsthed, tilbageholdenhed og kvalifikationer der gjorde at andre som ham, solgte vores vaccine produktion til småpenge.
Kunne vores økonomiske nødvendighed komme af netop ukvalificeret omgang med de værdier vi har.

Karsten Aaen, Lillian Larsen, Werner Gass, Lise Lotte Rahbek, Peter Beck-Lauritzen, Anne Eriksen, Eva Schwanenflügel, Randi Christiansen og Marlene Bogs anbefalede denne kommentar

Interessant, at Ziegler kalder forløbet i 2013 atypisk og samtidig benægter, at der skete noget illegitimt. Han bedyrer, at der ikke er store ændringer på vej, som igen vil nødvendiggøre et ensidigt lovindgreb som i 2013. Hvorfor skulle vi dog stole på det? Slagsmålet om 2½ timers ekstra arbejde om ugen gennem fjernelse af frokostpausen viser det modsatte.

I Berlingske har chefredaktør Tom Jensen i dag en blog, hvor han med henvisning til 2013 bl.a. skriver: " (---) det er ofte sådan, at det er det tidligere fremsatte mæglingsforslag, der ophøjes til lov. Normalen er altså ikke, at arbejdsgiversiden på det offentlige område blot magtfuldkomment gennemtrumfer sit eget afviste krav med loven i hånd."

Det er jo en vedgåelse af, at det, der foregik i 13 var magtmisbrug?

Karsten Aaen, Ib Christensen, Josephine Kaldan, jørgen djørup, Peter Beck-Lauritzen, Marlene Bogs, Anne Eriksen, Niels Duus Nielsen, Tony Thomsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

TIL ALMEN ORIENTERING :
I de seneste ti år har de offentligt ansatte i Sverige og Norge fået lønstigninger, der langt overstiger lønstigningerne i Danmark.
Det viser en opgørelse, som de vestlige landes økonomiske samarbejdsinstitution, OECD, har lavet for Ugebrevet Mandag Morgen.

Karsten Aaen, Lillian Larsen, Werner Gass, Kim Folke Knudsen, Peter Beck-Lauritzen, Sven Christensen, Marlene Bogs, Anne Eriksen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

"Høje-Taastrup Kommunes kommunaldirektør, Lars Holte, får til sommer 1,4 millioner kroner i fratrædelsesgodtgørelse – men han fortsætter i sin stilling med en ny løn på næsten 1,9 millioner Ovenikøbet kan han om tre år kan få yderligere en halv million kroner i fratrædelse.
Det koster Høje-Taastrups skatteydere, hvad der svarer til tre-fire årslønninger til skolelærere, at give kommunaldirektøren en fratrædelsesgodtgørelse – hvorefter han fortsætter i jobbet.

Lars Holte blev i 2012 ansat på en såkaldt åremålskontrakt på seks år. Borgmester Michael Ziegler indstillede i januar i år til økonomiudvalget, at den kontrakt blev forlænget med yderligere tre år.

Først Økonomiudvalget og siden byrådet besluttede sig at følge borgmesterens indstilling og genansætte Lars Holte. Efter en forhandling med Lars Holte blev genansættelsen offentliggjort 7. februar 2018."

Something is still rotten in the state of Denmark

Karsten Aaen, Lillian Larsen, Lars Madsen, Kim Folke Knudsen, Sven Christensen, Marlene Bogs, Anne Eriksen, Niels Duus Nielsen, Herdis Weins, Eva Schwanenflügel og Ib Christensen anbefalede denne kommentar
Henrik holm hansen

Hidtil har man skåret på antal stillinger for at der var plads til bonusser og efter vederlag hvad gør man så når man ikke kan skære der længere så tager man fat på de indkomst grupper der ligger længere nede velvidende at når det måske kunne ramme dem selv er de forlængst på førtidspension på grund af deres "hårde og nedslidende arbejde " Hvad er det for noget fis måske vi skulle have genåbnet forslagende fra løn kommissionen og håbe på at Ziegler og Lødhe måske får jordforbindelsen tilbage

Lillian Larsen, Peter Beck-Lauritzen og Marlene Bogs anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

"»De faglige organisationer på det offentlige område kan tillade sig at opføre sig anderledes end lønmodtagerorganisationerne på det private arbejdsmarked. Der har man gennem de seneste årtier udvist en stigende grad af ansvarlighed, fordi de faglige organisationer godt ved, at får man presset citronen for meget, og lønningerne kommer for højt op, så går det ud over virksomhedernes rammevilkår, og det koster arbejdspladser,« siger Michael Ziegler."

Men de høje cheflønninger i det private er man åbenbart tvungne til at matche.

På chefgangene er man ikke bange for at presse citronen, her ses ingen samfundsansvarlighed, kun egoisme og griskhed. Hykleriet er til at få øje på - for alle andre end de ledere, som i stedet for at foregå med et godt eksempel, fuldstændig har mistet respekten for deres hverv som offentligt ansatte i befolkningens tjeneste. 'Først pisser de på os, og så siger de, vi lugter' - frit efter svend auken.

Lillian Larsen, Werner Gass, Peter Beck-Lauritzen, Sven Christensen, Eva Schwanenflügel, Marlene Bogs, Ib Christensen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

@Jan List: Det er tydeligt at se, at du intet ved om det at være lærer.
Alt det du skriver er bare gammel mytegylp, som om lærerjobbet er en 'loppetjans'.
Kom og vær lærer én dag, du ville aldrig kunne holde til det.
Lærerjobbet er så komplekst, det omhandler mere end undervisning, fat det dog -det omhandler forældresamarbejde, masser af opgaver oveni, masser af afrapportering, og megen forberedels, for læring er IKKE som da du gik i skole (som alle jo sammenligner med, og som ikke holder en meter)
-det er ikke mere udenadslære, det er cooporative learning, alm. grupparbejde, differentiering, elevplaner, læringsmål, INKLUSION af børn med ADHD, udadregerende elever, osv osv osv....jeg kunne blive ved,

Jeg græmmes over den gentagne udvidenhed -en gang for alle, til alle: Fordi du selv har gået i skole betyder det IKKE at du er ekspert -for det er mig, der er eksperten.

Hilsen en lærer

Karsten Aaen, Lillian Larsen, Werner Gass, Kim Folke Knudsen, Peter Beck-Lauritzen, Randi Christiansen, Sven Christensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Sven Christensen

Michael Ziegler er ikke just imod at spilde betydelige kollektive midler på luftkasteller. I hans Kommune bliver milliarder af alle landets almene lejeres indbetalinger til Landsbyggefonden kastet i grams for at lappe på Høje-Taastrup Kommunes manglende tilsyn og ansvarstagen for en fornuftig udvikling i kommunens almene boligområder.

Men Michael Ziegler kom da i avisen med begge hænder i vejret for nedrivning af ellers gode boliger, hvis væsentligste fejl er kommunalt svigt i beskæftigelse, uddannelse og integration, samt villet inkompetence og berøringsangst hos boligernes administratorer.

Men i vores politikeres verden drejer det sig ikke om borgernes virkelighed, men alene om de historier de kan markedsføre. Hvornår bliver vi trætte af dette supermarkedsdemokrati?

Karsten Aaen, Lillian Larsen, Werner Gass, Dorte Sørensen, Ib Christensen, Eva Schwanenflügel, Peter Beck-Lauritzen og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Vi må vist bare indse, at almindelig dekadence og ren og skær dumhed har spredt sig som en nervegift i alle administrative lag, og det er sørgeligt, at de pågældende bare kan snakke sig fra det. De påstår, at det er penge, der mangler, men når vi ser de lønninger, som de tildeler sig selv og hinanden, så ved vi, at det er løgn. Hvis de så i det mindste var pengene værd men nej, deres inkompetence koster samfundet i dyre domme.

Det må være uhyre belastende at leve i den slags fornægtelse, og det er nok derfor, de synes, de fortjener deres høje lønninger.

Kompleksiteten er for stor, det er ikke holdbart. Der må tænkes nyt.

Karsten Aaen, Lillian Larsen, Werner Gass og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Kim Folke Knudsen

Michael Ziegler udtaler om lockouten i kommunerne. Vi har med vilje skånet Ældrepleje og Handicapområdet for lockout, for at det ikke skal gå ud over hjælpeløse borgere.

I går kom så listen over lockout på Regionernes hospitaler. 80.000 ansatte lukket ude af deres arbejdsplads fra den 10 April 2018.

De langtidsmedicinske afdelinger er medtaget i lockouten. Så her er der ikke den samme hensyntagen til de syge ældre medborgere.

Hvilke partier i Regionsrådene har stemt for denne Lockout ? og hvilke partier har stemt imod ? eller undladt at stemme ?

Link til Regionernes Lockout varsel.
http://www.regioner.dk/services/nyheder/2018/marts/konflikt-vil-lamme-ho...

Karsten Aaen, Werner Gass, Randi Christiansen, Dorte Sørensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Forkvinden for Overlægeforeningen, Lisbeth Linz, mener at Regionerne tager patienterne som gidsler:

"Jeg synes, det er fuldstændig uansvarligt at se på det lockout-varsel som Danske Regioner har sendt ud, det er at tage patienterne som gidsel.
Man har udsendt lockout-varsler for blandt andet akutafdelinger og kræftafdelinger.
Det er jo ikke ansvarligt at true befolkningen med at de ikke kan få kræftbehandling og akutbehandling ved at udtage afdelingerne til lockout.
Nødberedskaber er nogle vi forhandler på plads i en situation, hvor man er akut livstruet, og der må man jo bare sige, at Danske Regioner bør jo som sygehusejere, eller som repræsentanter for sygehusejerne, jo sørge for at det slet ikke er i spil ved at lade være med at lockoute væsentlige dele af det akutte sygehus.
Men det gælder jo også for for eksempel syge gamle, som kommer ind på de medicinske afdelinger, dem har man også lockoutet.
Så.. Uansvarligt at tage befolkningen som gidsel på den måde."

(TV2 News, 12/3 - 2018)

Karsten Aaen, Werner Gass, Lise Lotte Rahbek, Randi Christiansen og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Med den lockout stil risikerer de ansvarlige jo at få dødsfald på samvittigheden. Legaliseret drab.

Det går over min fatteevne, at det kan foregå i et samfund, hvis ledere anser sig selv for at være ansvarlige. Vi får næsten dagligt bekræftet ledelseslagets kyniske inkompetence. Det er jo det vilde vesten. Uhyggeligt.

Karsten Aaen, Lillian Larsen, Werner Gass og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Randi-
Lige præcis. Det er at tage hovedet af og sparke det ud over Storebæltsbroen.
Det er også en skræmmetaktik, som skal få arbejdstagerne til at rette ind.
Komplet magtbrynde.

Karsten Aaen, Werner Gass og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

PS. Legaliseret drab foregår allerede overfor de der arbejder i industrien med farlige kemikalier, i botilbud hvor der har været mange drab på personale, i Jobcentrene hvor syge piskes i arbejdsprøvninger, etc, etc :-(

Karsten Aaen, Lillian Larsen, Werner Gass, Ib Christensen og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Politikerne er den ene procents nikkedukker. Lakajer for pengemagten så længe, at det kræver mandsmod, kvindehjerte og vice versa at ændre en situation, som gennemsyrer alt i en grad, at de færreste synes at have opdaget overgrebets omfang. Men forhåbentlig falder tiøren inden den antropocæne - menneskeskabte - masseudryddelse tager endnu mere fart.

Karsten Aaen, Lillian Larsen, Werner Gass og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar