Tingbjerg-beboere blev syge af skimmelsvamp

Det er ikke kun risikoen for asbestfibre, som har gjort beboere i boligselskabet FSB’s fire blokke i Tingbjerg urolige for deres helbred. Mange beboere og deres børn er også blevet syge samtidig med at deres lejligheder blev renoveret for skimmelsvamp
Nigar Mohammed faldt en efterårsaften i 2016 kort før midnat om i sin lejlighed i Tingbjerg. Hun oplevede at hendes tiltagende vejrtrækningsbesvær faldt sammen med renoveringen af familiens hjem.

Nigar Mohammed faldt en efterårsaften i 2016 kort før midnat om i sin lejlighed i Tingbjerg. Hun oplevede at hendes tiltagende vejrtrækningsbesvær faldt sammen med renoveringen af familiens hjem.

Anders Rye Skjoldjensen

Indland
26. marts 2018

Åndenød. Svimmelhed. Hoste. Blodigt slim. Udslæt …

Det var nogle af de symptomer, som en række beboere i Tingbjerg i det nordvestlige København oplevede i efteråret 2016, da deres lejligheder blev renoveret for skimmelsvamp, uden at lejerne blev genhuset. Én beboer faldt om på gulvet og måtte hentes med ambulance, en anden blev indlagt med vejrtrækningsproblemer.

En sjakbajs forbød tilmed sine tømrere at gå ind i lejlighederne, fordi væggene var »kulsorte« af skimmel, som han siger.

Minimum 30 beboere oplevede – ifølge en fortegnelse beboerne selv kunne skrive sig på – forskellige fysiske sygdomstegn, og en del oplevede desuden psykiske sygdomme som angst. Af fortegnelsen fremgår det også, at otte af beboerne enten blev indlagt på et hospital eller opsøgte skadestuen.

»Det er påfaldende, at så mange beboere er blevet syge inden for det tidsrum, hvor der er blevet skimmelsaneret i deres lejligheder,« siger overlæge Ole Hilborg fra Sygehus Lillebælt i Vejle. Han er formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab.

»Sygdomme på grund af skimmelsvampe afhænger selvfølgelig af mængden af skimmel, og man kan opleve en toksisk påvirkning, hvis det er meget store mængder, man udsættes for, så man bliver akut syg,« tilføjer Ole Hilborg.

I forbindelse med skimmelrenoveringen, som boligselskabet FSB havde igangsat i fire boligblokke, blev de indbyggede køkken- og klædeskabe fjernet, og derved kom skimmelen frem i det fri. I adskillige lejligheder viste skimmelen sig at være massiv. Tarek Lakrioui var formand for et tømrersjak, hvor halvdelen kollektivt valgte at forlade projektet, fordi de fagligt ikke kunne stå inde for selve renoveringen og behandlingen af beboerne.

»Ydervæggene var kulsorte af skimmel. Jeg kunne mærke, at skimmelen gik i mine luftveje lige så snart, jeg trådte ind i lejlighederne. Til sidst nægtede jeg mine egne håndværkere at træde ind i lejlighederne, fordi det ikke var sundhedsmæssigt forsvarligt. Men ikke nok med, at der var skimmel i mange af lejlighederne, det fløj også omkring med støv,« siger han.

»Til sidst bad jeg om en fyreseddel derude. Jeg ville simpelthen ikke være med til det, for jeg mente ikke, at min faglige stolthed skulle lide det knæk,« tilføjer Tarek Lakrioui.

Formanden for et elektrikersjak, Klaus Christensen, kalder renoveringen af de fire boligblokke i Tingbjerg for »den værste i mine 25 år som håndværker« ikke mindst på grund af skimmelen.

I nogle lejligheder blev der skimmelsaneret i samtlige rum på nær et enkelt, hvor familierne så måtte opholde sig.

Formanden for et elektrikersjak, Klaus Christensen, kalder renoveringen af de fire boligblokke i Tingbjerg for ’den værste i mine 25 år som håndværker’ ikke mindst på grund af skimmelen.

Formanden for et elektrikersjak, Klaus Christensen, kalder renoveringen af de fire boligblokke i Tingbjerg for ’den værste i mine 25 år som håndværker’ ikke mindst på grund af skimmelen.

Anders Rye Skjoldjensen

Genhusning ikke nødvendigt

Byggeteknisk rådgiver Åge Staghøj fra konsulentfirmaet Rambøll rådgav FSB under renoveringen af de fire blokke i Tingbjerg. Han kalder skimmelsaneringen for »meget omfattende«.

»Når jeg siger omfattende, så mener jeg, at flere rum i lejligheden skulle skimmelsaneres. Der var store mængder skimmel på både vægge og gulve.«

Alligevel var Åge Staghøj med til at vurdere, at en sanering godt kunne foregå, mens beboere boede i lejlighederne, og mens andre håndværkere var til stede i lejligheden.

Åge Staghøj oplyser, at der ikke blev afskærmet, men forklarer, at håndværkerne brugte udsugningsmaskiner, når de skimmelsanerede. Han tilføjer, at han »aldrig i sin tid som uvildig rådgiver har oplevet, at beboere er blevet syge under en skimmelsanering«.

»For mig at se var lejlighederne usunde at bo i – det var jo derfor, at renoveringen blev sat i gang – men det blev bedre dag for dag,« tilføjer han.

Ifølge FSB skulle beboerne ikke genhuses, da de havde adgang til vand og sanitetsforhold under hele renoveringen. Et faktum, der betød, at flere beboerne måtte tilberede deres mad på toiletterne.

Carsten Johansen, der er faglig leder ved Teknologisk Institut, mener ikke, at det er nok at vurdere en genhusning ud fra adgangen til vand. Spørgsmålet må også afhænge af, hvor meget der skal laves i lejlighederne.

»Hvis skimmelen er reduceret til et hjørne i et værelse, så kan man godt forestille sig, at man kan rykke sammen. Men hvis saneringen både omfatter køkken og gang, hvor hele familien færdes, så er det vanskeligt at forestille sig, at man kan blive boende,« siger han.

Også overlæge Ole Hilborg mener, at beboerne burde have været genhuset:

»Ud fra de oplysninger, jeg har fået, burde boligselskabet bestemt have overvejet at genhuse beboerne. Meget stor udsættelse for skimmelsvampe kan resultere i, at man kan få varige lidelser,« siger han.

Hentet af ambulance

En af de beboere, der blev alvorligt syg, er Nigar Mohammed. Hun havde aldrig røget, haft astma, allergi eller længerevarende hoste, da hun en efterårsaften i 2016 kort før midnat faldt om i sin lejlighed i Tingbjerg.

Hun lå på stuegulvet og rystede og gispede efter vejret. Hendes mand, Abdullah Shafek, var heldigvis hjemme og ringede 112. Kort efter stod ambulancefolkene i parrets lejlighed og gav Nigar Mohammed førstehjælp.

Den dengang 31-årige Nigar Mohammed havde siden begyndelsen af oktober 2016 oplevet tiltagende vejrtrækningsbesvær. Da det havde stået på i ti dage uden at blive bedre, blev hun af sin læge indlagt til kontrol på Bispebjerg Hospital den 20. oktober.

Samme efterår skulle parrets lejlighed i Tingbjerg, hvor de havde boet omkring et års tid sammen med deres fire børn, renoveres for skimmelsvamp ligesom 119 andre lejligheder. Nigar Mohammeds egen oplevelse var netop, at hendes symptomer faldt sammen med, at håndværkere i begyndelsen af oktober havde fjernet lejlighedens gamle køkken og bag køkkenskabene opdaget store områder med skimmelsvamp.

»Over de næste dage tiltog patientens symptomer. Hun havde meget slim i lungerne og oplevede stikkende smerter synkront med vejrtrækningen i begge sider af brystet og desuden en trykken for brystet, der også varierede med vejrtrækningen. Ind i mellem også lidt blodigt opspyt i forbindelse med hosten,« skrev lægen i journalen.

Abdullah Shafek hjælper sin hustru Nigar Mohammed med hendes medicin.

Abdullah Shafek hjælper sin hustru Nigar Mohammed med hendes medicin.

Anders Rye Skjoldjensen

Det var knap en uge senere, at Nigar Mohammed faldt om på gulvet. Dagen derpå henvendte hendes mand sig til byggekontoret, der stod for kommunikationen med beboerne under renoveringen. Han var rasende.

»Jeg sagde, at vi ikke ville være med mere. Jeg nægtede at lukke flere håndværkere ind i mit hjem, før der var fundet en løsning, hvor min kone og mine børn kunne genhuses et andet sted. Jeg var desperat. Hvis jeg mistede min kone, ville jeg miste alt,« siger han i dag.

Abdullah Shafek blev efterfølgende beskyldt for at have udvist truende adfærd. Familiens lejemål ville blive opsagt, hvis han forhindrede håndværkerne i at komme ind i lejligheden, lød det blandt andet fra FSB. Genhusning kunne der i hvert fald ikke blive tale om.

Igen i november blev Nigar Mohammed indlagt på Bispebjerg Hospital, hvor det blev konstateret, at hun havde »svært nedsat lungefunktion«.

Selv om prøver havde vist, at hun ikke havde skimmelsvampeallergi, havde hospitalet mistanke om, at hendes symptomer måtte være udløst af skimmelsvamp. »Der er ingen andre oplagte udløsende årsager«, noteredes det i journalen, selv om det ikke kunne udelukkes, at det også kunne være et led i en svær astma.

Først midt i november fik familien et tilbud om genhusning. I dag bruger Nigar Mohammed dagligt fire inhalatorer. Én skal hun bruge otte gange dagligt, de tre andre to gange dagligt. Derudover bruger hun en respirationsmaskine, hvor der sidder en kapsel med medicin. Hun tager apparatets iltmaske på én til to gange dagligt, hvis hun oplever en kraftig hjertebanken, efter hun har været aktiv.

»Som det er nu, kan jeg dårligt følge mine børn til skole uden at skulle hvile mig med masken på bagefter,« siger Nigar Mohammed, der så sent som i den forløbne uge igen har været på hospitalet.

Når hun tænker tilbage på skimmelsaneringen, undrer hun sig mest over, at håndværkerne, der fjernede skimmelsvampen, var iført arbejdsdragt og maske, mens hun og familien måtte opholde sig i lejligheden uden værnemidler under hele forløbet.

Fakta om skimmelsvamp

  • Længere ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp kan føre til irritation i øjne, næse og luftveje samt hovedpine, svimmelhed, træthed, hoste og hududslet.
  • Irritation af luftvejene øger risikoen for luftvejsinfektioner.
  • Personer, der udsættes gentagne gange for skimmelsvamp, har også øget risiko for at udvikle allergi, som typisk vil vise sig som astma og høfeber.
  • I sjældne tilfælde kan man udvikle allergisk lungebetændelse. Det ses oftest i landbruget men kan i sjældne tilfælde forekomme ved skimmelsvampeangreb i en bolig.
  • Børn, der vokser op i boliger med høj luftfugtighed, har øget risiko for at få astmatisk bronkitis, hvilket kan udvikle sig til astma. Det vides ikke, om forklaringen er en øget forekomst af skimmelsvampe eller andet.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Flere syge beboere

En anden beboer, der blev syg, var den dengang 59-årige Kjeld Pedersen, der blev indlagt på grund af »åndenød«. Efter et nyt anfald en måned senere noterede hans læge, at »åndenøden startede efter renoveringsprojekt i boligblokken, hvor der er store mængder støv i luften. Patienten har ikke tidligere haft luftvejsgener«. I dag kan han ikke leve uden sin astmamedicin, som han skal tage mindst to gange i døgnet.

Samme måned henvendte familien Husseini sig på Hvidovre Hospital med deres godt etårige datter Jana, der oplevede »vejrtrækningsproblemer«. Ifølge journalen havde pigen, der tidligere havde været sund og rask, »siden april hostet efter renovering og meget støv omkring bolig«. I journalen noteredes det også, at ingen i familien røg, og at der ikke var gulvtæpper udover under spisebordet i familiens lejlighed. I dag bruger Jana iltmaske to gange dagligt og får medicin. Hun har senest været indlagt i februar i år.

Det var også i oktober 2016, at 46-årige Linda Johansen mødte op på Bispebjerg Hospitals skadestue på grund af svimmelhed, udslæt og periodevise vejrtrækningsproblemer. I hendes journal står der blandt andet, at skimmelsvamp kan have udløst en allergisk reaktion:

»De andre symptomer som vejrtrækningsproblemer, hovedpine og markant træthed er også forenelig med langvarig skimmelsvamp eksponering, som excerperedes (udløstes, red.) ved den mere omfattende eksponering ved dampning af vægge uden aflukning af det behandlede køkkenareal«.

Da beboerne i FSB’s fire boligblokke i Tingbjerg tilbage i 2015 stemte for renoveringsprojektet, havde de fået at vide, at den indvendige renovering i deres lejligheder ville vare seks uger. Tidsplanen skred imidlertid allerede, inden renoveringen begyndte i foråret 2016. I nogle af lejlighederne endte renoveringen med at tage mere end et år.

Også skimmel under gulvet

Beboeren Anja Brinch fungerede under renoveringen som en slags beboerrepræsentant, der hjalp flere familier med blandt andet kommunikationen med FSB. Hun husker tydeligt en diskussion, hun selv havde med en håndværker om, hvorvidt hendes køkken var skimmelsaneret, efter at håndværkeren konstaterede, at nu var han færdig. De to mundhuggedes i nogen tid, hvorefter håndværkeren tilkaldte sin chef. Efter en længere diskussion indvilgede den overordnede i, at han ville tage en skimmelprøve for at sikre, at skimmelen var væk, selv om han ifølge Anja Brinch sagde, at det »ville forsinke hele renoveringen«.

Prøverne viste, at der stadig var store forekomster af skimmelsvamp i Anja Brinchs lejlighed. Det var simpelthen ikke muligt at gennemgå saneringen uden at bryde køkkengulvet op, lød det nu. Problemet var imidlertid, at skimmelsaneringen allerede var overstået i de første to blokke af renoveringen. Et faktum, Anja Brinch pointerede overfor byggeledelsen, der dog afviste hendes bekymring og forsikrede, at skimmelen var væk i de øvrige lejligheder, der allerede var blevet skimmelsaneret.

Ud af de 120 lejligheder, der blev skimmelsaneret, kom der skimmel igen i 15 lejligheder, der dermed måtte saneres på ny.

FSB har ikke ønsket at komme med en kommentar.

Asbest og skimmelsvamp i Tingbjerg

I foråret 2016 begyndte en renovering af fire boligblokke i Tingbjerg i det nordvestlige København. Københavns største almene boligselskab, FSB, ville fjerne skimmel og forsyne boligerne med nye køkkener. Men meget gik galt. Beboere blev udsat for farlig asbest og skimmel i deres lejligheder, og da FSB efterfølgende fik udført kontrolmålinger af asbest, opstod nye problemer.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Eva Schwanenflügel

Fra artiklen :
"Ifølge FSB skulle beboerne ikke genhuses, da de havde adgang til vand og sanitetsforhold under hele renoveringen. Et faktum, der betød, at flere beboerne måtte tilberede deres mad på toiletterne."

Hvad i alverden.. Er det kriteriet i Danmark? At skulle tilberede mad på et toilet ?!?

Det her er kriminelt.

Thomas B, Anne Mette Jørgensen, Anders Sørensen, Thomas Tanghus, Karsten Lundsby, Torben Skov, Randi Christiansen og Steen Obel anbefalede denne kommentar

Hatten af for de håndværkere, der sagde fra.

Rambøll ved Åge Staghøj har ikke givet korrekt rådgivning i forhold til beboerne ud fra den viden, der findes om skimmelsvamp og skimmelsanering.

Beboerne skal ikke være i en bolig, der skimmelsaneres, som tilfældet var i Tingbjerg.
Heller ikke selv om der er opstillet luftrenser.

Og efter saneringen skal ALT indbo rengøres (vaskes eller støvsuges med støvsuger med HEPA filter). Det gælder hver en LEGO klods, hvert et ringbind, hver en bog, og alt tøj skal vaskes/renses.

Lofter, gulve og vægge skal rengøres to gange med 48 timers mellemrum.

Det er klart, at det derfor er dyrt at skimmelsanere og genhuse beboerne,som de burde have været i Tingbjerg, men at lade være er dybt uansvarligt og kynisk.

https://www.teknologisk.dk/ydelser/skimmelsvampe-og-sundhed/10543

Steen Obel, Eva Schwanenflügel, Thomas B, Anne Mette Jørgensen, Anders Sørensen, Thomas Tanghus, Karsten Lundsby og Niki Dan Berthelsen anbefalede denne kommentar

Rolig nu. Det løser sig jo, efter regeringen har lænset halvdelen af landsbyggefonden til deres ghettoplan. Så er der slet ikke råd til sanering, og problemet er løst. Husk på, det er jo kun fattigrøve, som bor til leje. Hvordan FSB kan spejle den holdning, er svært at forstå.

Kim Houmøller, Thomas B, Thomas Tanghus og Lisbeth Skarving anbefalede denne kommentar
Mette Petersen

Politikerne er slet ikke interesserede i at gøre noget ved problemet. Jeg har konfronteret venstrepolitikeren Jacob Ellemann-Jensen med problemet fordi jeg har en veninde som er blevet meget syg af at have boet i en skimmelsvamp-befængt bolig i årevis, og jeg mødte ham tilfældigvis i forbindelse med kommunalvalget og forelagde ham problematikken, og spurgte om han synes, at det var rimeligt at mennesker skulle gå hen og blive meget syge af skimmelsvamp. Han svarede, at det var noget beboerrådene måtte tage sig af. Nu er det jo så bare sådan, at det nok ikke lige er bygningsingeniørere der flytter ind i almennyttige boliger! Man kan ikke forlange at beboerne skal have den nødvendige viden om skimmelsvamp til at stille sig op imod boligselskabet, (i dette tilfælde var der tale om boligselskabet DAB, og de var også mere end besværlige med hensyn til opklaring af problemet). Så inden du flytter ind i et almennyttigt boligselskab, bør du gøre dig den ulejlighed at få den undersøgt for skimmelsvamp, for du kan ikke regne med at boligselskabet gør det for dig.

Kim Houmøller, Anne Albinus og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Den ansvarlige borgmester, Morten Kabell, sagde jo at der ikke var noget at komme efter. Som man kan se så tænker EL meget på lejerne. Der var endda engang borgmesteren selv, formentlig var cyklet de godt 6 km, kom ud til Tingbjerg for at høre hvordan det gik. Hans reaktion var altså at der ikke var noget at komme efter. EL den lille mands øh,bøh ....

Kim Folke Knudsen

Er det således, at vi skal forstå begrebet afvikling af ghettoer ?