Læsetid: 3 min.

CO2-udledningerne falder, mens dansk økonomi vokser

Ny statistik viser, at vindkraften gør energiforbruget stadig mindre klimabelastende. Skibsfartens markante bidrag til CO2-udledningerne er dog udeladt af regnestykket
Et godt vindår betød, at vindkraften i 2017 sikrede godt 43 pct. af det danske elforbrug, hvilket er ny rekord og gjorde vindkraften til den største kilde til el i det danske forsyningssystem.

Et godt vindår betød, at vindkraften i 2017 sikrede godt 43 pct. af det danske elforbrug, hvilket er ny rekord og gjorde vindkraften til den største kilde til el i det danske forsyningssystem.

Martin Fyhn Lykke Lladó

5. april 2018

Et særlig godt vindår bidrog til, at udledningerne af CO2 fra det danske energiforbrug faldt i 2017, selv om økonomien voksede.

Det fremgår af den foreløbige Energistatistik 2017, offentliggjort af Energistyrelsen onsdag. Ifølge statistikken voksede det danske BNP med to procent sidste år, men trods det reduceredes CO2-udledningerne med godt fem pct.

2017 blev et år med et energiindhold i vinden en smule over gennemsnittet for de senere år og samtidig et år med mærkbar udbygning af vindkraften. Med 370 megawatt ny vindkraftkapacitet var der således ifølge Danmarks Vindmølleforening tale om den næststørste tilførsel af ny kapacitet siden 2001. Udbygningen skete især i form af møller på land og især mod årets slutning, hvor der ifølge foreningen herskede ’panik før lukketid’, fordi den eksisterende støtteordning udløb i februar i år.

Det gode vindår betød, at vindkraften i 2017 sikrede godt 43 pct. af det danske elforbrug, hvilket er ny rekord og gjorde vindkraften til den største kilde til el i det danske forsyningssystem.

Ingen global afkobling

Udviklingen sidste år er i tråd med den langsigtede tendens for Danmark. Ifølge Green National Accounts for Denmark, det nyligt offentliggjorte grønne nationalregnskab fra Danmarks Statistik, har CO2-udledningerne været faldende siden midten af 1990’erne, selv om bruttonationalproduktet er steget i samme periode. Denne afkobling blev ganske vist brudt i 2016, da kombinationen af økonomisk opsving og en kold vinter fik CO2-udledningerne til atter at stige, men i 2017 er der altså igen tale om faldende udledninger trods mærkbar BNP-vækst.

Dermed demonstrerer Danmark den teknologiske mulighed for afkobling, som ikke har kunnet realiseres på globalt eller europæisk plan.

Det Internationale Energiagentur, IEA, viste for nylig, hvordan den globale BNP-vækst vedvarende har forårsaget vækst i CO2-udledningerne med en kortvarig undtagelse i 2014-15, og tirsdag offentliggjorde EU-Kommissionen data for 2017, der fortæller, at CO2-udledningerne fra den såkaldte kvotesektor i EU – energiselskaber og industrier – steg med 0,3 pct. i takt med økonomiens fornyede vækst på 2,5 pct.

»Den solide vækst i den europæiske økonomi resulterede i øget aktivitet, der førte til højere udledninger,« siger Ingvild Sørhus, analytiker hos Point Carbon, der følger kvotesektorens udvikling.

I selve den europæiske energisektor faldt udledningerne takket være fortsat grøn omstilling, men det blev overskygget af stigende udledninger fra en europæisk industri i fornyet vækst.

Den usynlige handelsflåde

Danmarks grønne nationalregnskab viser, at drivhusgasudledningerne siden 1990 er faldet med 31 pct., alt mens økonomien er vokset med 51 pct. Forklaringen er en kombination af mere vedvarende energi, bedre energiudnyttelse samt et skift i produktion og forbrug fra fysiske varer og hen mod flere serviceydelser.

Beregningen af denne afkobling udelader dog CO2-bidraget fra Danmarks internationale transport, primært i form af skibsfart, det vil sige den store handelsflåde domineret af AP Møller-Mærsk. Medtages skibsfartens CO2-belastning, bliver der ifølge Danmarks Statistik tale om en CO2-udledning i 2006, der ligger seks pct. over 1990-niveauet.

En anden faktor, som ikke indgår i det nationale CO2-regnskab fra Energistyrelsen, er CO2-udledningerne knyttet til forbrug af varer, hvis produktion er blevet flyttet til andre lande. CO2-belastningen indgik i det danske regnskab, da varerne blev produceret herhjemme, men er gradvist blevet overflyttet til f.eks. Kinas CO2-regnskab i takt med at hjemlig produktion er blevet outsourcet og erstattet af vareimport.

»Det vil være meget relevant og vigtigt også at kigge på disse såkaldte forbrugsbaserede CO2-udledninger,« siger chefkonsulent Ole Gravgård, Danmarks Statistik.

Trods de senere års afkobling udleder Danmark stadig meget CO2, målt pr. indbygger. Danmarks Statistik angiver udledningen pr. dansker til 8,6 ton CO2, noget højere end EU-gennemsnittet på 6,4 ton og langt over f.eks. Indien med 2,4 ton pr. indbygger.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Trond Meiring
  • Eva Schwanenflügel
Trond Meiring og Eva Schwanenflügel anbefalede denne artikel

Kommentarer

Philip B. Johnsen

Det er muligt at ledelsen hos Royal Dutch Shell der burde komme ind og ruske tremmer for deres løgn og bedrag, om deres gode intentioner om CO2 udledning, men de bør gøres omgående selskab af omtrent hele folketinget, deres presse og såkalte fakta skabende fantaster, for deres totale misinformation af befolkningen.

For Danmarks vedkommen, hvis medregnet alle de vare vi forbruger i Danmark, men hvor i dag, meget af produktionen er flytte ud af landet til børnearbejdere, med den politiske velsignede globalisering og medregnet luftfart og skibstrafik, hvor skibstrafik, hvilket Danmark har meget af, der er udeladt af energiregnskabet globalt, så er det formodentlig omkring de 98% af Danmarks energi forbrug, der kommer fra olie, gas og kul afbrænding, med andre ord, Danmark er muligvis ‘samlet set’, verdens mest CO2 udledende land, målt på den enkelte indbygger i 2018.

EU og den lokale klimaminister beskæftiger sig altid med elektricitet, når der er skåltale for dansk bæredygtig udvikling og uskylden i klimaflygtninge problematikken, men læs her om sandheden og de svindende politikere.

Fra link: Rockwool Fonden har Centre for Economic and Business Research (CEBR) på CBS.
"Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af drivhusgasser. Og målt på udledningen af CO2 fra dansk produktion går det fremad.

Men dette mål medtager alene CO2 fra produktion inden for Danmarks grænser og måler dermed ikke CO2-belastningen fra det samlede danske forbrug. En væsentlig begrænsning i det produktionsbaserede mål er, at udledninger, der er knyttet til vareimport, ikke medregnes.

Med forskningsmidler fra Rockwool Fonden har Centre for Economic and Business Research (CEBR) på CBS nu undersøgt, hvad det betyder for målopfyldelsen, hvis man opgør CO2-belastningen fra det samlede danske forbrug. Analysen viser, at Danmarks forbrugsbaserede årlige CO2-udledning siden 1996 har været op til 18 procent højere, end det traditionelle CO2-regnskab indikerer."
Link: http://www.rockwoolfonden.dk/app/uploads/2015/12/Faktaark_CO2-udledning-...

Fra link:
Folketinget, Exxon Mobile, BP, Shell, Chevron, Total og Maersk bidrager flittigt til, at man på universiteter herhjemme forsker i at få mere olie og gas op af jorden.

"Videnskab.dk har søgt aktindsigt i universiteternes private bevillinger, hvoraf det fremgår, at danske universiteter har modtaget mindst 275 millioner kroner af olieindustrien fra 2009 til 2014.

Størstedelen af midlerne går til at forske i, hvordan man hiver endnu mere olie og gas på af de eksisterende olie- og gaslommer. En tiårig bevilling på godt en milliard finansierer et Center for Olie og Gas på Danmarks Tekniske Universitet med samme formål.

Udviklingen i olieforskningen kan forekomme mærkelig, når man ved, at klimaforskning viser, at man for at begrænse temperaturstigningen på Jorden til 2 grader må lade allerede kendte olie og gasforekomster blive i jorden.

»Det er fuldstændig absurd at lede efter ny olie, når vi ved, vi ikke må brænde det af af hensyn til klimaet. Det er på alle måder den forkerte vej at gå.«

siger ph.d.-studerende Emil Urhammer, som forsker i bæredygtig omstilling ved Aalborg Universitet i København, til Videnskab.dk."

http://videnskab.dk/kultur-samfund/fuldstaendig-absurd-industrien-betale...

Forbruget der ikke er indregnet.
Pigen på fotoet bor tæt på sojamarker i Argentina, hvor man sprøjter med pesticider, der er forbudt i EU, fordi de kan skade naturen og gøre mennesker alvorligt syge. Billedet stammer fra TV Avisen 18:30, den 27. oktober 2013.

"Produktion af sojabønner til danske grise lægger beslag på et areal i Sydamerika på størrelse med Sjælland.
Samtidig bliver foderet produceret med sprøjtemidler, der er forbudt i EU.

En højere andel af lokalbefolkningen bliver syge af kræft end andre steder, og børn bliver født med misdannelser.
Regnskov bliver ryddet, og klimaet lider under den intensive sojabønne-produktion, viser rapport."

Link: http://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/eu-politiker-vil-have-eu-ind-i-sag...

Den store løgn fra folketing om de gode intentioner.

"Det er afgørende for regeringen, at vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at understøtte, at Danmark fortsat er et førende olie- og gasland."
Citat Klimaminister Lars Christian Lilleholt.

"Der bør ikke være begrænsninger for, hvor meget olie og gas, der må pumpes op af den danske undergrund på trods af den nye klimaaftales målsætning om at holde den globale opvarmning »et godt stykke under to grader«.
Citat Klimaminister Lars Christian Lilleholt

Det mener et bredt politisk flertal i Folketinget, som dermed bakker op om Energi, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)."
Link: https://www.dr.dk/nyheder/penge/minister-danmark-skal-vaere-et-foerende-...

Philip B. Johnsen

Der skal etableres rimelig og nyttig samhandel mellem Afrika er Europa og Nordamerika og Sydamerika, det er naboer og naturlige bæredygtige handelspartner, de menneskeskabte klimaforandringer indbyder til dette samarbejde, handel er frugtbart på længdekredsen af jorden, men i langt mindre grad rentabelt på breddekredsen af jorden.

Der er brug for handelsrestriktioner et stop for de multinationale selskaber, der bl.a. tømmer Afrika for resurser og ikke betaler skat i Afrika, handelsrestriktioner der sikre, en samhandels udvikling der har til formål, at etablere grundlaget for, at lokalsamfundet får sygehuse, skoler og generelle leveforhold, der ikke kræver mange børn.

Slaver, herrefolket og kapitalisme.

CO2 udledning fra shipping og luftfart, svare årligt globalt til hele CO2 udledningen for storbritanien og Tyskland og er ‘ikke’ medregnet i klimaregnskabet i COP21 Paris aftalen.

“Københavns Lufthavn bliver stærkere af svensk flyskat
Københavns Lufthavn advarede Sverige mod den nye flyskat.

De lærer ikke af vores erfaringer, siger lufthavnen.”

Link: https://www.information.dk/telegram/2018/04/koebenhavns-lufthavn-staerke...

Thomas Barfod

Vi kunne starte med et sætte afgiften op på diesel og benzin biler, og nedsætte den på Elbiler, så biler som Renault Zoe og Nissan Leaf kunne sælge væsentligt bedre i Danmark.
Vi kunne gøre mere for at støtte El drevne busser. Vi kunnei sætte en solid afgift op på flyrejser.....

Ved godt at jeg bruger ordet afgifter meget, men det er min vurdering, at der skal afgifter til for at regulerer adfærd hos forbrugerne. Det er ok at sætte afgiften op på smøger, fordi vi ved at det direkte skader brugerne og deres omgivelser, plus vi kan estimerer udgifter i sundheds systemet baseret på skadevirkninger af rygning.

Men import af billig skrammel fra Kina, Kiwier fra New Zeeland, og avocadoer fra Sydamerika, og sojabønner fra Brasilien som anvendes til foder i svineproduktionen i Danmark, det kan vi ikke overskue konsekvenserne af fordi skaderne er globale. De liberale kræfter snakker altid om at det op til den enkeltes valg og der bare skal oplysning til for at forbrugerne ændre adfærd, men de fleste almindeligt mennesker, inklusiv u.t kan ikke overskue konsekvensen af at købe 6 stk. øko kiwier til en 12 kroner i min lokale Rema 1000.

Martin Sørensen

Fantastisk regnestykke hvor skibsfart tæller med på økonomiens plus side mens co2 udledningen fra samme tæller nul.... Moral er godt... Dobbel moral er.....