Baggrund
Læsetid: 9 min.

Kritikere: Rød blok mangler visioner og drømme

Der mangler klare visioner for arbejderne og de svageste i samfundet fra de tre socialistiske partier i rød blok. Det siger en tidligere S-minister og to forfattere efter Informations interview med Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten om det socialistiske projekt anno 2018
Mette Frederiksen (S) mener, at Danmark skabes ved forhandlingsbordet.

Mette Frederiksen (S) mener, at Danmark skabes ved forhandlingsbordet.

Miriam Dalsgaard

Indland
26. april 2018

Hvad er det socialistiske projekt anno 2018? Det har været spørgsmålet i en interviewserie i Information med de tre partier i rød blok, hvis politik har udspring i den socialistiske idé.

I løbet af april har vi hørt Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, tale om at tøjle kapitalismen gennem EU og en stærk velfærdsstat. SFs Pia Olsen Dyhr ville bekæmpe ulighed og være grøn uden at gøre køb på demokrati og frihed. Mens Enhedslistens Pelle Dragsdahl ville fremme fælleseje og droppe jagten på vækst.

Samfundsdebattør og forfatter Lars Olsen, der har skrevet flere bøger om det delte danske samfund, finder det tydeligt, at alle tre partier mere eller mindre har accepteret kapitalismen. Den mest højlydte modstand kommer fra Enhedslisten, der vil have flere medarbejderejede virksomheder.

»Men det laver ikke om på, at Enhedslisten ligesom de to andre partier accepterer kapitalismen som en ramme om vores samfund,« siger Lars Olsen.

Enhedslistens ide om fællesejede virksomheder er i god pagt med den socialistiske tradition om demokratisering af økonomien, mener Lars Olsen, men ellers er der forbavsende få ideer fra de tre partiers topfolk.

Ud over et par velmenende overskrifter om at gøre noget ved uligheden, være mere grønne og sørge for, at alle kan få sig en uddannelse, så er der ifølge forfatteren ikke noget konkret nyt, som kan give vælgerne en ide om, hvor de her partier i rød blok vil hen. Og det undrer Lars Olsen, da der burde være gode chancer for et regeringsskifte ved næste valg:

»De manglende visioner afspejler, at politikerne på Christiansborg er meget styret af dag til dag-politik og kommunikation. Godt nok har Socialdemokratiet lige fremlagt et detaljeret udlændingeudspil, og det er fint, men problemet er, at der ikke ligger et socialt eller økonomisk udspil, som f.eks. arbejderne kan se sig selv i. Alle tre partier mangler ligesom den dimension at være noget for dem, som socialismen oprindeligt er baseret på, nemlig arbejderklassen.«

Enhedslistens Pelle Dragsted: »Jeg ønsker en ikkekapitalistisk økonomi«

– Har I accepteret kapitalismen, som ramme for vores samfund?

»Nej. Det er 100 pct. forkert. Og jeg har svært ved at forstå, hvordan man kan læse interviewet med mig sådan. Jeg kritiserer jo netop socialdemokraternes nuværende generation for at opgive at ændre det mest grundlæggende problem ved kapitalismen, koncentrationen af ejerskabet i økonomien hos nogle få. Vi kan ikke løse de centrale problemer, vi står over for, uden at tage fat på spørgsmålet om, hvem der har den økonomiske magt. Jeg ønsker, at en socialistisk udvikling skal bringe os til en ikkekapitalistisk økonomi, domineret af fælleseje, hvor den værdi, vi skaber, når vi går på arbejde, ikke tilfalder aktionærer og kapitalfonde, der aldrig har sat deres ben på en arbejdsplads.«

– I mangler visioner, mener kritikerne. Hvad mener du?

»Jeg synes ikke, venstrefløjens grundlæggende problem er mangel på visioner. I hvert fald ikke den del af venstrefløjen, jeg tilhører. Jeg synes, problemet nærmere er, at alt for mange mennesker er blevet overbevist om, at tingene ikke kan være anderledes. At der ikke findes andre veje. Den afgørende opgave er at genskabe troen på, at hvis vi er mange, som vil det, så kan vi faktisk ændre på grundlæggende ting i vores samfund.«

– En anden kritiker mener, at I som veluddannede folketingspolitikere er kommet for langt væk fra helt almindelige mennesker. Er det rigtigt?

»Vi er privilegerede, og det giver da klart en risiko for at miste sin forankring. Det er jo faktisk derfor, vi har en rotationsregel i Enhedslisten, der f.eks. betyder, at jeg skal ud og have et almindeligt arbejde efter næste valg.«

Hvor er arbejderne henne?

Også den tidligere socialdemokratiske minister Ritt Bjerregaard undrer sig over, hvor lidt de tre toppolitikere egentlig taler om dem, som det socialistiske projekt drejer sig om.

»Det undrer mig, at de ikke er meget mere opmærksomme på, at hvis du er socialist, så handler det  om at sørge for de svageste i samfundet. Derfor er det afgørende at passe på vores fælles velfærdsinstitutioner, som vi andre måske godt kan klare os uden – men de ringest stillede kan ikke. Det, synes jeg, er en klar og stor udfordring for socialister i dag, men det er, som om det bliver meget abstrakt, når de tre taler om det,« siger Ritt Bjerregaard.

Også jord- og betonarbejderarbejder Jakob Mathiassen, der er forfatter til bogen Beton, savner, at de tre politikere udviser større bevidsthed om og interesse for helt almindelige arbejdere og deres bidrag til forandringen af Danmark.

»Ingen af de tre politikere ser på folket og bevægelsen som en samfundsforandrende kraft, men det hænger for mig uløseligt sammen med socialisme. I de socialistiske bevægelser skal arbejdsklassens befrielse være dens eget værk. Bevægelsen er der, hvor vi som mennesker finder vores værdi og selvrespekt, men i dag er folk holdt op med at tro, at de som sosu-assistenter eller gadefejere kan forandre noget,« siger Jakob Mathiassen.

SF’s formand Pia Olsen Dyhr: »Danmark skal være verdens grønneste land«

– Venstrefløjskritikere mener, at I mangler visioner. Hvad mener du om det?

»Jeg synes nu, at jeg præsenterer en række visioner, f.els. frihed for de mange og ikke kun de få. Det handler om alt fra en god start i livet til alle børn, bedre daginstitutioner, kortere arbejdsdage til børnefamilier og en styrket folkeskole, så flere bliver i stand til at få det liv, de ønsker. Jeg kommer også ind på kvindefrigørelse i ghettoerne, som er den vigtigste ligestillingskamp i de her år. Og så skal Danmark være verdens grønneste land. Det er tre centrale visioner, som jeg klart definerer som venstreorienterede mærkesager.«

– Flere af kritikerne mener også, at I mangler at være noget for dem, som socialismen oprindeligt er baseret på, nemlig arbejderklassen. Er I ikke et parti for arbejderklassen længere?

»Stærk velfærd og ordentlige arbejdsvilkår er vel klassiske dyder i arbejderklassen. Sammen med afskaffelse af kontanthjælpsloftet og en vision om, at ingen børn skal vokse op i fattigdom i Danmark, så er det vel i den grad til gavn for arbejderklassen og dens børn.«

– Er I som veluddannede folketingspolitikere kommet for langt væk fra helt almindelige mennesker?

»Nu kommer jeg selv fra Vestegnen – og har oplevet de fleste sociale udfordringer, mennesker kan møde gennem livet. Jeg tror, at min personlige historie i den grad afspejler de udfordringer, vi står med, og derfor kæmper jeg jo også for en afskaffelse af kontanthjælpsloftet, indsats mod børnefattigdom, stærk velfærd og fokus på mennesker og ikke systemer, alt sammen noget, som i den grad er til gavn for helt almindelige mennesker.«

Når Mette Frederiksen siger, at Danmark bliver skabt ved forhandlingsbordene og ikke i kraft af demonstrationer eller med slagord, så understreger det kun den lidt nedladende holdning over for almindelige mennesker, mener Jakob Mathiassen. Men også de to andre folketingspolitikere virker i hans øjne, som om de er lidt hævet over almindelige arbejdende danskere. Måske fordi de er akademikere og ikke har lavet så meget andet end at beskæftige sig med politik.

»Det virker ikke, som om de her politikere tillægger den enkelte borger særligt meget værdi. Borgerne er statister i velfærdsamfundet, hvor partierne agerer velfærdsingeniører, men det er ikke en særligt socialistisk holdning,« siger Jakob Mathiassen.

Når de tre socialistiske topfigurer virker lidt blodfattige og uden de store visioner, så kan det ifølge Jakob Mathiassen skyldes, at partierne mangler løsninger på det største problem.

»Ingen af dem har nogle virkeligt effektive værktøjer mod globaliseringens effekter, som er en af de allerstørste forhindringer for socialismen. Hvis du ikke har noget, der kan modvirke multinationale selskaber og økonomiske spekulanters magt, så kan du jo ikke drømme om særligt meget. Ø og SF tillader sig at drømme lidt, men det forbliver drømme uden en løsning på globaliseringen,« siger Jakob Mathiessen.

Ritt Bjerregaard er enig i, at der ikke bliver luftet særligt store tanker eller drømme hos de tre toppolitikere i rød blok. Men store socialistiske visioner kræver, at politikerne holder op med at tænke, at socialisme kun er forbeholdt særlige reservater på det sociale eller sundhedsmæssige område.

»Som socialist er du nødt at tage fat i nogle af de steder, hvor der er mange penge, hvis du vil have råd til at ændre på nogle ting for de svageste i samfundet,« siger Ritt Bjerregaard.

Socialdemokratiets Dan Jørgensen: »Vi er et parti for hele Danmark«

– Kritikere mener, at I mangler visioner, bl.a. fordi folketingspolitikere er styret alt for meget af dag-til-dag-politik. Hvad mener du om det?

»Jeg er enig i, at den offentlige debat generelt er for styret af dag-til-dag-politik, fnidder og Christiansborgtrakasserier. Det ville være gavnligt for demokratiet, hvis der var plads til flere værdibaserede og ideologiske debatter. I Socialdemokratiet gør vi, hvad vi kan for at sætte den slags dagsordner, f.eks. har Mette Frederiksen ved flere lejligheder kastet sig ind i debatten om den moderne kapitalismes tilstand,« skriver Dan Jørgensen i et mailsvar og nævner, at flere socialdemokratiske folketingsmedlemmer på det seneste har udgivet bøger.

– Flere af kritikerne mener, at I mangler at være noget for arbejderklassen. Er I ikke et parti for arbejdere længere?

»Det er en klassisk kritik, som bygger på en manglende historisk viden om socialdemokratismen. Stauning sagde allerede i 1935, at vi ikke er et parti for én gruppe i vores samfund. Vi er et parti for hele Danmark. Det betyder ikke, at vi ikke kæmper benhårdt for bedre forhold på arbejdsmarkedet, men det betyder, at vi kæmper for en samfundsmodel, som er god for alle borgere i Danmark.«

– En kritiker påpeger, at alle tre partier – og især Mette Frederiksens kommentar om, at Danmark bliver skabt ved forhandlingsborde – lægger afstand til almindelige mennesker. Hvad mener du om det?

»Det er et udtryk for en akademisk, verdensfjern og arrogant holdning til danskerne. Helt almindelige danskere ved udmærket godt, at vores samfund er skabt som et resultat af politiske forhandlinger. De forstår godt, hvad politik er, og at den er vigtig for dem og deres hverdag.«

Brug for socialisme

At socialismen har et momentum lige nu, som Enhedslistens Pelle Dragsdahl mener, er Lars Olsen enig i.

»Den store opbakning til Bernie Sanders i USA og Jeremy Corbyn i England vidner om, at der er et opbrud i gang. Men selvom valget i 2015 herhjemme burde have været et chokvalg for de traditionelle regeringspartier, så er de vendt tilbage til business as usual, og det er ikke nok. Vi burde have en bred venstrefløjsdebat, hvor rød blok diskuterer, hvad der skal ske, hvis den får regeringsmagten,« siger Lars Olsen.

Også Jakob Mathiassen mener, at socialisme har gode vilkår lige nu.

»Vi må prøve at bevæge os væk fra den krig, vi fører mod hinanden for at opnå fordele, henimod et sted, hvor vi samarbejder om de goder, som vi alle nyder godt af. Den globale opvarmning understreger jo bare, hvor nødvendigt det er,« siger han.

Ritt Bjerregaard mener, at der er lige så meget behov for de socialistiske ideer i dag som før i tiden:

»Det er de helt dagligdags ting, som er afgørende for folk som post, togdrift og sygehusvæsnet. Og det er helt åbenlyst, at her går det ikke godt, så der er brug for en mere socialistisk tankegang på en lang række af de her områder, så jeg synes, der er meget at tage fat på i det socialistiske projekt.«

Serie

Det socialistiske projekt

De borgerlige har regeringsmagten, uligheden stiger, og ude i verden buldrer højrepopulismen frem. Men hvor stiller det den danske venstrefløj? Hvad er det socialistiske projekt anno 2018, og hvad kan de røde partier overhovedet finde sammen om?

Tidligere i år bragte Information interviewserien ’Det borgerlige projekt’. I denne opfølgende serie taler vi med repræsentanter for de tre partier i Folketinget, der er udsprunget af socialismen: Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF. Og vi runder serien af med at lade tre venstrefløjsdebattører vurdere partiernes bud på moderne socialisme.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Steffen Gliese

Vi glemmer, hvad ideologiernes navne betyder: kapitalismen sætter privat besiddelse og ejendomsret før - eller måske ligefrem i stedet for - alt andet;
kommunismen sætter den gennemførte lighed før alt andet, oftest forstået i materiel forstand; socialismen sætter samfundet (ikke staten, men fællesskabet) øverst og er dermed grundlæggende demokratiets bærende ideologi.

Christian Skoubye, Mogens Holme, Karsten Lundsby, ingemaje lange, Kim Folke Knudsen, Bettina Jensen, Günther Paulsen, Werner Gass, Ole Frank, Randi Christiansen, kjeld jensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Bent Gregersen, Bjarne Tingkær, Eva Schwanenflügel, Torben K L Jensen og Tommy Clausen anbefalede denne kommentar
John Christensen

"Vi lever i et land der løser udfordringerne med klimaforandringer - med skattelettelser" (Citat af Lars Hjortshøj, Badabing i søndags på P4).

Det siger på en underfundig og noget pudsig måde, en del om - hvad der er galt med debatten og politikken i dette land (og andre for den sags skyld!).

Nogen der ved hvem der billigst for tiden, med shoppingrejser til London og New York?
(Det er min kone der spørger).

Leve socialismen og det røde flag
God dag der ude

Karsten Lundsby, Flemming Berger, Bettina Jensen, Torben Skov, Werner Gass, Olav Bo Hessellund, Randi Christiansen, Steen K Petersen, Anders Graae, Eva Schwanenflügel, Torben K L Jensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Lise Lotte Rahbek og Tommy Clausen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

PS: DR har et indlæg med Pernille Skipper , der måske kan hjælpe i debatten.- https://www.dr.dk/nyheder/politik/hvis-skipper-var-statsminister-her-er-...

Steen K Petersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Der er ingen på venstrefløjen eller andre steder, som har udtrykt andre visioner for menneskeliv,
end at de skal arbejde for en arbejdsgiver af en slags for at få ret til at leve anstændigt.
især for Mette Frederiksen er arbejdsmarkedet udtryk for det absolut ypperste fællesskab. (Man kan sende en tanke, hvorfor hun så ikke selv deltager på selvsamme fællesskabsmarked, men lad nu det ligge for nu)

Der er ingen på venstrefløjen eller andre steder som stiller alternativer til konkurrence og uendelig vækst. På en endelig klode.

Jeg er meget enig i kritikken i artiklen

Mogens Holme, Kim Folke Knudsen, Britta Hansen, Flemming Berger, David Zennaro, Karsten Aaen, Slettet Bruger, Torben Skov, Olav Bo Hessellund, Steffen Gliese, kjeld jensen, Steen K Petersen, Anders Graae, Eva Schwanenflügel, Herdis Weins og Frede Jørgensen anbefalede denne kommentar
Frede Jørgensen

Men trods alt, er Enhedslisten det mindst ringe parti.

Mogens Holme, Karsten Lundsby, Jan Fritsbøger, ingemaje lange, David Zennaro, kjeld jensen, Anders Graae, Ole Frank og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Socialisme er den bedste form for fællesskab,med den mest ansvarskrævende frihed hvor alle har en basal interesse i at alle har de bedste muligheder for fri tænkning og udfoldelsesmuligheder til gavn for flest mulige. Det er så indlysende rigtigt når Corbyn (og andre) har et slogan der siger : "For de mange og ikke for de få". Socialist ? Selvfølgelig - jeg er skide klog.

Jan Fritsbøger, ingemaje lange, Werner Gass, Randi Christiansen, kjeld jensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

"kapitalismen sætter privat besiddelse og ejendomsret før - eller måske ligefrem i stedet for - alt andet;"

Og individet over staten

'Et godt sted at starte på Pelles fællesejeprojekt kunne være i Teknik- og Miljøforvaltningen i Kbh.

Vi håber og holder øje...

Torben Skov, Eva Schwanenflügel og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Morten Balling

"SFs Pia Olsen Dyhr ville bekæmpe ulighed og være grøn uden at gøre køb på demokrati og frihed."

Ja helt sikkert! :)

Jeg kunne godt tænke mig en stereofarvefryser med tre udgange, som siger bib og kan punktsvejse under vand.

Jytte Dysted Dahl, Karsten Lundsby, Flemming Berger, Günther Paulsen, Torben Skov, Torsten Jacobsen, Lise Lotte Rahbek, Steffen Gliese, Ole Frank og Niels K. Nielsen anbefalede denne kommentar

Artiklen rejser et meget vigtigt spørgsmål. For ingen aktør i dansk politik har nogen som helst vision for samfundet og dets befolkning.. Og dette er faktisk meget vigtigt.

I stedet for en fremsynet vision, bruger politikerne al deres tid og kapacitet på helt ligegyldig populisme. Ligesom nationalsocialismen i Tyskland i 1930-erne finder man nogle grupper, der kan gøres til prygelknabe for alt dårligt, og så "løser" man de selvopfundne "problemer" for borgerne skattepenge.

Carsten Svendsen, Mogens Holme, Karsten Lundsby, Thomas Petersen, Anders Reinholdt, Kim Folke Knudsen, Flemming Berger, Ole Henriksen, Karsten Aaen, Steen Bahnsen, Torben Skov, Werner Gass, Eva Schwanenflügel, Anne Schøtt, Lise Lotte Rahbek, Bjarne Bisgaard Jensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Lise lotte rahbek : "Der er ingen på venstrefløjen eller andre steder som stiller alternativer til konkurrence og uendelig vækst. På en endelig klode"

Nu kan jeg desværre ikke læse artiklen, men kan det virkelig passe, at enhedslisten og andre, som må formodes at have fattet nødvendigheden af at respektere planetens cirkulære økonomi, ikke indser tåbeligheden i at konkurrere indbyrdes om endelige ressourcer i stedet for at samarbejde?

Kim Folke Knudsen, Torben K L Jensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Og dermed naturligvis er nået et stykke ad vejen med at formulere alternativer til nuværende globale dødsdrome kørsel. Men sandt nok, det går faretruende og skuffende trægt. Er den menneskelige kreativitet og vilje til at forandre indlysende uhensigtsmæssig adfærd virkelig så fængslet af de mørkets kræfter, som er materialiserede i den ene procent og co's agendaer, at den ikke kan sætte de nødvendige aftryk i den førte politik. Det er stærkt foruroligende og ansporer trods alt stadig flere til at gøre mere.

Torben K L Jensen, Flemming Berger og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Randi C
Du skriver: "men kan det virkelig passe, at enhedslisten og andre, som må formodes at have fattet nødvendigheden af at respektere planetens cirkulære økonomi, ikke indser tåbeligheden i at konkurrere indbyrdes om endelige ressourcer i stedet for at samarbejde?"

Jeg tror helt sikkert, de har indset det.
Men de har ikke opstillet nogen alternativ vision ift det eksisterende samfund, som alle de andre partier også arbejder for. Enhedslisten har så vidt jeg har forastået bare nogle justeringer, som er en smule anderledes end de andre partier, men grundliggende baserer de også deres politik på samfundet, som det fungerer i nutiden.
Da udskamningen af 'dovne robert' rasede, hørte jeg Pernille Skipper til en demonstration i Svendborg stå og fordømme denne medieformidlede prygelknabe på helt samme vis, som jeg har læst og hørt Venstre og S og alle de andre partipinger på begge sider af midterlinien gøre.
Intet nyt derfra.

Britta Hansen, Flemming Berger, Bettina Jensen, Steen Bahnsen, Eva Schwanenflügel, Torsten Jacobsen og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
Torsten Jacobsen

Til en start bør socialister åbent og ærligt vedkende sig, at målet for socialismen ikke er hverken en fastholdelse af eller forøgelse af borgernes materielle levestandard.

Denne umiddelbart bitre pille vil mange mennesker have meget svært ved at sluge. Men det er så her, at nogle egentlige visioner ville gøre underværker...

Karsten Lundsby, Torben Skov, Britta Hansen, Flemming Berger, Bettina Jensen, Steen Bahnsen, Lise Lotte Rahbek og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Altså kan enhedslisten affærdiges som kystbanesocialister?

Jeg er bestemt heller ikke imponeret. F.eks. har partiet været uendelig længe om at sætte beskyttelsen af fællesejet på dagsordenen. Og det er stadig ikke hverken særlig visionært eller effektivt i den henseende.

Historien om pernille skippers åbenbart manglende forståelse for og solidaritet med roberts berettigede krav om ordentlige løn-og arbejdsvilkår underbygger antagelsen om kystbanesocialisme.

Måske kunne det hjælpe, hvis hun steg ned fra de meterhøje stiletter, de er ikke befordrende for hjerneaktiviteten. Selvom hun er en lille lort, må hun markere sig ved sine argumenters tyngde ikke ved sin hælhøjde.

Visioner?
Fruen på portrættet vil være statsminister istedet for statsministeren.
I enhedslisten er visionen at forhindre at statsministeren nogensinde bliver statsminister igen.
SF's vision er at være socialdemokratiet i stedet for socialdemokratiet
Alternativet, som egentligt er borgerlige, har en vision om lalalalalalala... noget med miljøet.

Som det let ses: Vi er fortabte!

Mogens Holme, Karsten Lundsby, Thomas Petersen, Flemming Berger og Steen Bahnsen anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Her er Enhedslistens bud på rød politik :
http://www.politiken.dk/6471164

Carsten Nørgaard

Der er ikke noget socialistisk projekt anno 2018. Som beskrevet af professor Patrick J. Deenen i sin nye bog *Why Liberalism Failed* (Yale University Press, 9. jan. 2018) er vi stort set alle liberalister, spørgsmålet er bare, om vi lægger mere vægt på det socialliberalistiske eller det klassiske liberalistiske. Som filosofisk ideologi er liberalismens mange påstande om livet, mennesket natur og samfundets indretning at finde overalt i samfundet. Både socialismen og kommunismen har spillet fallit i det 20. århundrede, og der er ikke nogen grund til at hænge fast i hverken den ene eller den anden af andre grunde end gammelmandsnostalgi. Økologismen har endnu ikke udviklet sig til at være mere end samfundskritik -- en samlet vision for samfundet er der langt fra tale om. Men dens kritik er gyldig, og det er såmænd godt nok. Nå, men ligesom Deenen mener jeg, at vi har brug for at bevæge os hen mod et postliberalistisk samfund som skal udvikle sig naturligt - de store ideologiers tid er forbi - og IKKE udvikle sig i den autoritære og reaktionære retning, som man har set tegn på i de sidste år. For øvrigt er arbejderklassen heller ikke per automatik socialistisk længere. Tror man det, så tænker man 1800-tallets omstændigheder ind i vores nutid. I bogen *Det danske klassesamfund - et socialt danmarksportræt* af Niels Ploug og Lars Andersen (Gyldendal, 2012) præsenteres det, at noget i retningen af 70% af den danske befolkning tilhører arbejderklassen. Men hele rød blok (inklusive de Radikale!) har været stillet udenfor regeringsmagten stort set konstant siden årtusindskiftet. Og selv med den nuværende regering kan man ikke få mere end et meget snævert flertal (eller måske ikke, falder inden for usikkerhedsgrænsen) i gættede gennemsnit af meningsmålinger. Vi ved godt hvorfor: Information har lige bragt en artikel om, at det i stigende grad er den veluddannede elite, der stemmer til venstre, ikke arbejderen. Venstrefløjen undtagen Enhedslisten (hvor gammelsocialisterne flygter til) er et tilflugtssted for de særligt progressive, men ikke på grund af socialisme. Jeg ser det mere som en særligt socialt orienteret socialliberalisme, der har svært ved at føle sig "hjemme" på det danske spektrum. Her er det kun logisk, at socialdemokraterne er vores største parti. De rammer balancen bedst, og det gør de bl.a. især ved ikke længere at bilde sig ind at socialismen er relevant, men også ved at tilgodese arbejdernes reaktionære tendenser i dag. En svær balance, som muligvis er umulig at gå. Og jeg synes egentlig ikke, de gør det godt nok overhovedet. De burde melde sig ind i kampen om det progressive, ikke-socialistiske, ikke-autoritære samfund i stedet for at forsøge at hælde ny vin i gamle sække. Men det kan man selvfølgelig ikke, så længe ens parti stadig hedder "Socialdemokraterne" og så længe den brede befolkning stadig hænger fast i de gamle ideologiers tankegang. Så bliver man hurtigt heterodoks og "ikke en sand socialdemokrat" og samtidig ude af stand til at bryde ud sf prædikatet. Men vi har ikke brug for mere socialisme (eller liberalisme). Vi har brug for, at man bryder ud af prædikatet.

Bettina Jensen

Der findes ingen egentlig venstrefløj i Folketinget; der findes socialliberalister af forskellig observans i Alternativet, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten. Der er jo tale om et optisk bedrag, diskursivt kup, når det anføres at der findes en venstrefløj som kan bebrejdes noget som helst i Folketinget. Den findes udenfor den parlamentariske struktur, marginaliseret af det neokapitalistiske kulturpres på alle niveauer.

Randi Christiansen, Per Torbensen, Carsten Nørgaard og Torben Skov anbefalede denne kommentar

Det hører så under drømme, Torben K.L.

Olav Bo Hessellund

@Niels Bøjden
”...sætte individet højere end staten.”

Du er åbenbart uvidende om, hvad terrorpakkerne herhjemme og The Patriotic Act i USA indebærer, når det gælder individets rettigheder i den borgerlige stat, baseret på kapitalistiske ejendomsforhold.

Disse love, indført som en udløber af 9/11, indebærer voldsomme indskrænkninger af de rettigheder, vi hidtil har betragtet som forskellen på en retsstat og på en totalitær stat.

Vi taler her om telefonaflytninger og overvågning af hvad vi foretager os på nettet uden forudgående dommerkendelse, ligeledes ransagninger uden dommerkendelse, uklare og uigennemskuelige bemyndigelser til politi, efterretningstjenester, justitsvæsenet, som indebærer, at borgere kan fængsles på den blotte mistanke uden normal bevisførelse og uden mulighed for appel til højere retsinstans.

Kort sagt, noget der ligner forstadiet til den totalitære statsform, omtalt i Information i går, Margaret Atwoods roman Gilead.

Randi Christiansen, Per Torbensen, Thomas Petersen, Anders Reinholdt, Steffen Gliese og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Torben : " I have a dream" - Dr. Martin Luther King.

Steffen Gliese

Olav Bo Hessellund, Nils Bøjden svæver desværre i en romantisk vildfarelse af, hvad liberalisme er. Han burde læse nogle bøger, der fremstiller tingene, som de er.

Kim Folke Knudsen

Et er et kompas at forstå.

Et andet er et skib at føre.

Der er både brug for visioner men også for realisme, så visionerne ikke ender som tomme løfter eller omvendt realismen kvæler de gode ideer.

Klimaforandringerne kalder på visioner.

Afmagten i befolkningen kalder på nytænkning i den offentlige sektor og mere direkte demokrati.

Et nyt forandret og mere ligeværdigt forhold mellem borger og myndighed.

De økonomiske ressourcer i Danmark kalder på prioritering og vilje til at vælge fra og til. Den private sektor er grundlaget for vores velstand, men den private sektor kan ikke undvære den offentlige sektor.

Jeg vil betegne mig selv som socialliberal, men jeg indser, at de socialliberale ikke har svar på mange af samfundets udfordringer f.eks konflikten mellem økonomisk vækst og hvor meget vor Klode kan bære af vores rovdrift på naturens og Jordens ressourcer ?.

Lad os mødes på tværs af politiske udgangspunkter for at løse de fælles udfordringer. Ingen ideologi ligger inde med sandheden men alle ideologier har et gran af sandhed:

bortset fra de onde ideologier, som dyrker totalitarismen og undertrykkelsen af mennesker: Kommunismen, Maoismen, Nationalsocialismen.

Henrik Bjerre

Spørgsmål til redaktionen: “Hvorfor skal vi høre på Ritt Bjerregaards kommentarer, når hun trods mange gode poster aldrig har præsteret politiske resultater?”

Steffen Gliese

Kim Folke Knudsen, du glemte liberalismen, der har dræbt - stadig dræber - flere end de andre til sammen.

"Kim Folke Knudsen, du glemte liberalismen, der har dræbt - stadig dræber - flere end de andre til sammen."

Nej , det gør sult og malaria. Og over de sidste 30 år er kolossale antal af mennesker bragt ud af fattigdom af kapitalisme, især den socialdemokratiske model.

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25078/9781464...

Se Fig 2.1 pp 36.

Steffen Gliese

Eller også er rigtig mange mennesker bragt ind i det kapitalistiske cirkus og dermed på en anden eksistentiel måde fattiggjorte end i et tidligere materielt fattigere, men menneskeligt mere tilfredsstillende samfund.

Torsten Jacobsen

At kapitalismen også virker positivt i verden, skal man vist være forbenet ideolog for at fornægte. Omvendt bliver det i længden lidt trættende at lytte til skåltalerne fra de mange vindere, som ikke mærker kapitalismens bivirkninger på egen krop - sådan for alvor.

Det er skægt at spille Matador - når man vinder. Den sag afgøres typisk ca. 1/3 inde i spillet, og så er resten for vinderen een lang sejrsfest, og for taberen et nederlag uden ende...