Nyhed
Læsetid: 6 min.

Nedrivningsfirma har overtrådt asbestreglerne adskillige gange

Tingbjerg er ikke det eneste sted, hvor nedrivningsfirmaet Scandic Metal har overtrådt reglerne om asbest og fået skarp kritik fra Arbejdstilsynet, viser aktindsigt. Og heller ikke den eneste byggeplads, hvor firmaet har undladt at give alle oplysninger til bygherren
En række beboere i Tingbjerg kan være blevet udsat for farligt asbeststøv i ugevis under renoveringen af ejendommene.

En række beboere i Tingbjerg kan være blevet udsat for farligt asbeststøv i ugevis under renoveringen af ejendommene.

Peter Nygaard Christensen

Indland
25. april 2018

Det kniber for firmaet Scandic Metal med at overholde reglerne for håndtering af asbest. Som Information tidligere har beskrevet, overtrådte firmaet arbejdsmiljøloven under en asbestrenovering i Tingbjerg i Københavns nordvestlige udkant. Men nu viser det sig, at det ikke kun er i Tingbjerg, at der har været sikkerhedsproblemer med firmaets arbejde med asbestsaneringer.

I løbet af 2016 og 2017 har Arbejdstilsynet efter tilsynsbesøg på forskellige byggepladser givet firmaet seks nye såkaldte strakspåbud og tre almindelige påbud. Det viser en aktindsigt, som Information har fået fra Arbejdstilsynet.

Påbuddene betyder, at firmaet skal bringe forhold, hvor firmaets håndværkere har overtrådt arbejdsmiljølovgivningen og asbestreglerne, i orden.

Da Arbejdstilsynet tilbage i juni 2016 aflagde tilsynsbesøg i Tingbjerg, fik Scandic Metal et strakspåbud om bl.a. at etablere en ekstra lufttæt sluse for at undgå spredning af asbestfibre i de køkkener, hvor asbestholdige ventilationskanaler skulle nedtages. Tilmed havde firmaet også skjult resultatet af en kontrolprøve for bygherren. Kontrolprøven viste tilstedeværelse af asbestfibre i et ellers rengjort køkken.

Beboere i fire boligblokke blev ikke genhuset, selv om deres køkkener skulle asbestsaneres, og ifølge flere beboere, der trådte frem efter Informations første artikler om Tingbjerg-renoveringen, havde firmaets håndværkere helt undladt at etablere den lovpligtige afskærmning mod asbestfibre i beboernes lejligheder.

Scandic Metal har også overtrådt reglerne på tre andre københavnske byggepladser, når deres håndværkere har været i gang med asbestsanering. Det sker til trods for, at Scandic Metal på sin hjemmeside »forpligter« sig til »at overholde relevante lovgivninger og myndighedskrav på arbejdsmiljø- og miljøområdet«. Ifølge hjemmesiden har Scandic Metal desuden som målsætning, at kunderne »oplever os som en miljøbevidst virksomhed, der inden for vores område er i front i udviklingen«.

Det fremgår også af aktindsigten, at Scandic Metal direkte var blevet vejledt af Arbejdstilsynet om korrekt asbesthåndtering under et tilsynsbesøg hos virksomheden i juni 2017. Alligevel har firmaet overtrådt reglerne i de følgende måneder.

Fem strakspåbud i samme sag

Mest kritik fra Arbejdstilsynet har Scandic Metal fået i efteråret 2017 for en tagrenovering på Amager. Der var tale om et ejendomskompleks med 35 andelslejligheder i Hessensgade, Eliasgade og Bremensgade, hvor fire af firmaets håndværkere arbejdede, mens beboerne fortsat boede i deres lejligheder.

På denne byggeplads fik firmaet fem strakspåbud, og det overrasker Nina Pagh fra firmaet Andelsbo, der administrerer ejendommen.

»Selv om jeg har fået referater fra byggemøderne, har jeg intet hørt om det,« siger hun i dag.

Direktør Jakob Daniel Geertsen fra firmaet Rebo, der har haft entreprisen på tagarbejdet, blev tilkaldt til byggepladsen, da Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg. Så han var godt klar over, at Scandic Metal havde fået kritik. Men han var ikke klar over, at de havde fået hele fem strakspåbud.

»Det burde firmaet nok have sendt os en mail om samt de svar, de har givet Arbejdstilsynet,« siger han til Information.

Det var den 12. oktober 2017, at Arbejdstilsynet kom på tilsynsbesøg i ejendommen og kunne se, at håndværkerne under overdækningen arbejdede med nedtagning af asbestholdige skifertagplader.

Reglerne var brudt på en lang række punkter:

Rundt omkring på spær, overflader og stillads lå der knuste stykker af de asbestholdige skifertagplader, ligesom der var meget støv og byggeaffald blandet med knuste skifertagplader. I en åben container på gadeplan lå der store mængder knuste skifertagplader i åbne big bags.

Ifølge reglerne skal asbeststøv og asbestholdigt affald opbevares og bortskaffes i befugtet tilstand og omhyggeligt være lukket i tæt emballage, så omgivelserne ikke forurenes med de potentielt livsfarlige fibre. Det må slet ikke ske i åbne poser i en åben container. Selv om der var tale om asbestarbejde, var den lovpligtige advarselsskiltning ikke sat op.

Men ikke nok med det: Flere af håndværkerne brugte ikke overtræksdragter eller åndedrætsværn, selv om de under nedtagning, oprydning og rengøring blev udsat for asbeststøv. Der var heller ikke etableret de påkrævede badefaciliteter i tilknytning til byggepladsen. Endelig havde Scandic Metal ikke anmeldt asbestarbejdet til Arbejdstilsynet, som det er lovpligtigt at gøre.

Tilsynsbesøget førte til en række strakspåbud fra Arbejdstilsynet, hvor Scandic Metal blev pålagt at følge reglerne. De skulle således straks sørge for korrekt opbevaring og mærkning af asbestaffaldet og anmelde arbejdet til Arbejdstilsynet, ligesom der skulle opsættes advarselsskilte. Håndværkerne skulle anvende tilstrækkelige værnemidler, og endelig skulle firmaet sørge for omklædningsmuligheder med brusebad, såkaldte velfærdsforanstaltninger, på byggepladsen.

Under tagrenoveringen på Amager fik Scandic Metal så mange strakspåbud fra Arbejdstilsynet, at det i sig selv udløste endnu et påbud: »Virksomheden påbydes at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet,« skrev Arbejdstilsynet til firmaet, der fik tre måneder til at efterkomme denne ordre.

Andre lovovertrædelser

Tre måneder tidligere havde Arbejdstilsynet besøgt en byggeplads på Nattergalevej i Københavns nordvestkvarter, hvor to ansatte fra Scandic Metal skulle fjerne asbestholdige rør i kælderen på en treetagers ejendom.

Selv om det udtrykkeligt fremgår af reglerne for asbestarbejde, at der skal føres en udførlig protokol over, hvilke håndværkere der arbejder med asbest, samt arten og varigheden af arbejdet, så havde Scandic Metal ikke gjort det. Derfor udstedte Arbejdstilsynet et påbud om, at Scandic Metal inden for tre måneder skulle etablere en sådan protokol.

Formålet med protokollen, som både Arbejdstilsynet og sundhedsvæsenet skal have adgang til, er bl.a. at registrere den påvirkning af asbestfibre, som håndværkere kan have været udsat for. Protokollen skal derfor opbevares i mindst 40 år, som er den tid, det erfaringsmæssigt kan tage, før en asbestbetinget og dødelig kræftlidelse bryder ud.

Under et tilsynsbesøg i juli 2017 på en byggeplads på Høgholtvej i Vanløse fandt Arbejdstilsynet også anledning til kritik. Den ene af to ansatte fra Scandic Metal, der var i gang med at asbestsanere rørinstallationer på en treetagers ejendom, var fra Rumænien. Men selv om manden ifølge Scandic Metal havde gennemført en relevant uddannelse om asbestarbejde i sit hjemland, havde firmaet ikke – som reglerne ellers kræver – søgt om anerkendelse i Danmark af mandens rumænske uddannelse. Derfor fik Scandic Metal et strakspåbud om at få det gjort.

Byggeleder Thomas Weide fra Scandic Metal erkender, at firmaet har fået kritik fra Arbejdstilsynet:

»Det er vi kede af, og det er selvfølgelig ikke i orden. Vi har dog altid taget påbuddene meget alvorligt og efterkommet dem, så hurtigt vi kunne,« skriver han i en mail og fortsætter:

»Vi tager vores arbejde med miljøsanering meget seriøst og gør dagligt flere tiltag for at forbedre vores procedurer, vores medarbejderes arbejdsmiljø og ikke mindst vores kunders/slutbrugernes miljø og indeklima.«

I mailen opremser Thomas Weide forskellige tiltag, som firmaet har gennemført for at forebygge fremtidige påbud fra Arbejdstilsynet. Det drejer sig bl.a. om »et fast samarbejde med autoriserede miljørådgivere, som skal sikre, at vi via sparring og løbende kontakt får passet på miljøet omkring os og vores medarbejderes arbejdsmiljøforhold«.

Firmaet er ikke vendt tilbage med et svar på, hvordan de lever op til ansvaret for deres ansattes sikkerhed og helbred, og om de har oplyst bygherren om de påbud, de har fået fra Arbejdstilsynet.

Beboertalsmand fra Tingbjerg Anja Brinch mener, at de utilfredse beboere nu står stærkere med deres kritik, »når vi hører, at der også er andre byggepladser, hvor Scandic Metal ikke kan finde ud af at følge reglerne«.

Som nævnt har flere beboere fortalt til Information, at håndværkerne ikke satte den krævede afskærmning op, da beboernes køkkener blev asbestrenoveret i foråret 2016. Det har en talsmand fra det firma, som har hovedentreprisen, dog hidtil afvist.

»Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det ikke er kørt efter reglerne her i Tingbjerg, og det bliver ikke bedre af, at firmaet heller ikke har fulgt reglerne andre steder. Men det styrker da vores fortælling,« siger Anja Brinch.

Serie

Asbest og skimmelsvamp i Tingbjerg

I foråret 2016 begyndte en renovering af fire boligblokke i Tingbjerg i det nordvestlige København. Københavns største almene boligselskab, FSB, ville fjerne skimmel og forsyne boligerne med nye køkkener. Men meget gik galt. Beboere blev udsat for farlig asbest og skimmel i deres lejligheder, og da FSB efterfølgende fik udført kontrolmålinger af asbest, opstod nye problemer.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Den slags snyltere kan give lavere tilbud end alle de lovlydige. Og man kan i hvert fald ikke påstå, at opdragsgiverne er uden skyld.

Jeg syntes, man må straffe disse asociale og skruppelløse snyltere og deres administratielle ledere og ejere ganske hård, - så hård at de aldrig vil kunne drive virksomhed igen.

Men også opdragsgiverne, der ikke kontrollerer virksomhederne, men kun er interesseret i lave omkostninger, bør straffes ganske mærkbart.

Steen K Petersen, Steen Obel og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ Gert Romme, netop!
Hvorfor er der tilsyneladende ingen mærkbare konsekvenser for disse klamphugger-virksomheder?

Endnu en gang tak til Ulrik Dahlin for en grundig og vigtig artikel om asbestsaneringen - og stor opbakning til at forfølge sagen yderligere. Også meget gerne problemstillingen set fra Arbejdstilsynets side - er Arbejdstilsynet, som arbejdsmiljøets politimyndighed tilstrækkeligt ihærdige ift. at varetage denne opgave?