Læsetid: 2 min.

OK18-aftalen: Det skal kommissionen undersøge

Det lykkedes ikke for lærerne ved forhandlingsbordet at få en ny arbejdstidsaftale. Fredagens gennembrud i overenskomstforhandlingerne på det kommunale område viste sig for lærernes vedkommende at være en undersøgelseskommission og et tilsagn fra KL om ny forhandling inden 2021
Alternativet til en undersøgelseskommission om lærernes arbejdstider var en konflikt, lød Anders Bondos vurdering, efter at han fredag havde indgået en aftale med KL.

Alternativet til en undersøgelseskommission om lærernes arbejdstider var en konflikt, lød Anders Bondos vurdering, efter at han fredag havde indgået en aftale med KL.

Jens Nørgaard Larsen

28. april 2018

I stedet for et opgør med den blandt lærere så forhadte Lov 409 fra 2014, der dikterer deres arbejdstid, er Kommunernes Landsforening og Lærernes Centralorganisation blevet enige om dels at nedsætte en undersøgelseskommission, dels at indlede et såkaldt ny start-samarbejde.

Det betyder konkret, at Lov 409 indtil videre fortsat regulerer lærernes arbejdstid, som det også fremgår direkte af det ’resultatpapir’ på fire sider, som var det håndgribelige udkomme af omkring fem måneders forhandlinger mellem kommunerne og lærerne.

Ifølge papiret skal parterne indgå i »en forpligtigende afdækning og et forpligtende forhandlingsforløb om arbejdstid og andre tiltag, der fremmer god undervisning«.

Ny start

Afdækningen skal varetages af en undersøgelseskommission, hvor formanden ifølge papiret skal fremlægge anbefalinger og løsningsforslag »med det formål at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den professionelle kapital«.

Senest ved overenskomstforhandlingerne i 2021 skal forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale være afsluttet.

Kommissionsformanden, hvis navn Anders Bondo ikke fredag ville afsløre, skal bl.a. afdække, hvordan lærere, ledere og forvaltninger oplever, at de eksisterende regler (læs: Lov 409) »understøtter eller udfordrer« mulighederne for at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen og et godt arbejdsmiljø.

Formanden skal ligeledes afdække, hvordan arbejdstidsregler (læs: en ny arbejdstidsaftale) »kan understøtte faglig og pædagogisk ledelse«. Endelig kan formanden også afkræve af parterne, at de skal komme med forhandlingsbidrag, »der skal tjene til at finde løsninger«.

Afdækningen igangsættes umiddelbart efter OK 18 og forudsættes afsluttes senest med udgangen af 2019. Derefter igangsættes forhandlingsforløbet, som afsluttes senest den 31. marts 2021.

Ny start-samarbejdet, der skal igangsættes samtidig med undersøgelseskommissionen, skal bl.a. undersøge hvilke elementer, der positivt kan påvirke rekruttering og fastholde lærerne, lige som det skal kortlægges, hvad der kan sikre nyuddannede en god start i deres lærerliv, herunder arbejdstidsregler.

»Det er et projekt, jeg tror på,« sagde Anders Bondo til pressen, efter han fredag eftermiddag havde orienteret lærerforeningens kredsformænd.

Ende på konflikt

Undersøgelseskommissionen skal sikre, at parterne får en fælles oplevelse af situationen i skolerne, så der på den baggrund kan laves »en god aftale«, som lærerformanden sagde.

Han afviste, at der var tale om »en syltekrukke« men ville ikke udelukke, at der ville være lærere, der umiddelbart ville blive utilfredse og mene, at det var et sløjt resultat.

Og selv om nogle lærere derfor vil stemme nej, når resultatet skal til urafstemning, så var han sikker på, at »rigtig mange« vil forstå, at det alligevel er bedre at få en god aftale, end hvis han havde skrevet under på noget, som ikke ville give mening ude på skolerne.

»Der er en fælles forståelse af, at der skal ske noget ude på skolerne. Vi kan ikke bare køre uændret videre.«

Alternativet til aftalepapiret ville ifølge Anders Bondo have været værre:

»I stedet for nu at ende i en konflikt, hvor det ender med et lovindgreb, der formentlig bare forlænger Lov 409, så har vi faktisk givet hinanden håndslag på, at nu bliver vi nødt til at gøre det her mere kvalificeret, nu skal vi have et fælles grundlag, og det, som den kommission skal, det er at den skal ud på skolerne og få afdækket blandt lærerne, hvilke udfordringer de står med i dagligdagen,« sagde Anders Bondo og tilføjede: »Jeg ser meget mere perspektiv i det her end i at vi tager en konflikt.«

Serie

Overenskomstforhandlinger 2018

Lærernes arbejdstid, løn, betalt frokostpause og musketered er nogle af de ting, der er på spil, når der forhandles nye overenskomster for de cirka 750.000 offentligt ansatte i stat, kommuner og regioner.

Ifølge køreplanen skulle aftalerne være på plads ved udgangen af februar og i løbet af marts sendt ud til urafstemning blandt medlemmerne i de enkelte fagforbund. Det skete ikke, og parterne er nu i Forligsinstitutionen. Senest har staten, regionerne og KL varslet lockout som modsvar til fagbevægelsens konfliktvarsel.

Seneste artikler

 • Aftalen er en skuffelse for lærerne. Men den er bedre end en ny konflikt

  5. juni 2018
  Selv om det helt centrale krav om en ny arbejdstidsaftale ikke er blevet indfriet, har et stort flertal af lærerne stemt ja til en ny overenskomst. Alternativet var en ny konklikt, og det havde alligevel ikke nyttet noget, forklarer lærer Jonna Andersen fra Tune Skole, der fodslæbende har stemt ja
 • Lærerne har valgt en ny vej

  5. juni 2018
  Lærernes ja til overenskomstforliget er et presset og lunkent ja. Men det er godt for den offentlige sektor, hvis kompromiser kan afløse drama ved forhandlingsbordene
 • Lærer: Derfor stemmer jeg nej til OK18-aftalen

  31. maj 2018
  Anders Bondo Christensen har kæmpet en sej kamp for os medlemmer, men jeg er ikke enig i hans beslutning om at indgå en aftale om en kommission uden beslutningskompetence
Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

 • Eva Schwanenflügel
 • Ejvind Larsen
 • Dorte Sørensen
 • Oluf Husted
Eva Schwanenflügel, Ejvind Larsen, Dorte Sørensen og Oluf Husted anbefalede denne artikel

Kommentarer

Steffen Gliese

Det er utroligt og et meget dårligt udtryk for de fortsatte fejlagtige forestillinger fra politikere og embedsværk om, hvordan offentlig drift i et demokrati foregår.

Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Egon Stich og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Kim Folke Knudsen

Så er vi næsten i mål.

OK2018 er næsten i hus.

Lønramme +8,1% over 3 år.
Betryggelse af den betalte frokostpause.
Kommision omkring Lærernes Arbejdstid.

Jeg havde personligt ønsket mig, at der var indgået en aftale om lærernes arbejdstid, men så langt nåede vi ikke i denne omgang. Arbejdsgiverne har stærke interesser i det forrige lovindgreb i år 2013. Der er et massivt flertal i Folketinget for de nuværende arbejdstidsbestemte regler uanset tomme løfter fra DF og lignende.

Kommisionen var et bedre resultat end en udsigtsløs konflikt, som for 2. gang havde tømt lærernes strejkekasser og derefter åbnet for en forlængelse af de nuværende lovbestemte regler om arbejdstid.

Men regler som der er en voksende erkendelse af ikke fungerer hensigtsmæssigt.

Jeg vil på det foreliggende grundlag stemme ja til overenskomstresultatet. Det muliges kunst er kompromisset, hvor der gives og tages.

Hvad har vi lært af dette overenskomstforløb, som offentligt ansatte.

Fællesskab og sammenhold gør stærk - også efter denne overenskomst. Glem det ikke.

Tak til alle aktivisterne, som har vist vores flotte røde faner ved Forligsinstitutionen og vist, at der var alvor og sammenhold bag Overenskomstkravene. I har udført en fantastisk indsats. Uden jeres vedholdende indsats var vi aldrig nået så langt som nu med resultaterne.

Tak til fagbevægelsens forhandlere, for at holde ud i over 245 timer og for ikke at kaste landet udi i en konflikt, der bagefter havde fået ødelæggende følger for arbejdsforholdene i den offentlige sektor.

En særlig Tak til Ole Bondo Christensen, som har stået i en meget svær forhandlingssituation. Han har formået at få det bedst mulige ud af det nuværende styrkeforhold, og han har til det sidste bevaret en værdig og saglig tone overfor arbejdsgiverne. De arbejdsgiverne bør nok overveje betydningen af, at lærerne føler sig anerkendt for deres store indsats i Folkeskolen.

Må Overenskomstforløbet blive en utvetydig advarsel for Regeringen om ikke at misbruge Moderniseringsstyrelsen til at introducere alle mulige spareforslag, som Regeringen mener, at man kan tryne de offentligt ansatte med. Moderniseringsstyrelsens indblanding i overenskomstforløbet har været destruktiv og skadelig for hele forhandlingsgrundlaget. Det må alvorligt overvejes, om styrelsen fremover ikke skal køres i betydelig kortere snor end hidtidig.

TAK
#Enløsningforalle - VH KFK

Eva Schwanenflügel, Lasse Nielsen, Hannibal Knudsen og Helle Walther anbefalede denne kommentar
Kim Folke Knudsen

Så er vi næsten i mål.

OK2018 er næsten i hus.

Lønramme +8,1% over 3 år.
Betryggelse af den betalte frokostpause.
Kommision omkring Lærernes Arbejdstid.

Jeg havde personligt ønsket mig, at der var indgået en aftale om lærernes arbejdstid, men så langt nåede vi ikke i denne omgang. Arbejdsgiverne har stærke interesser i det forrige lovindgreb i år 2013. Der er et massivt flertal i Folketinget for de nuværende arbejdstidsbestemte regler uanset tomme løfter fra DF og lignende.

Kommisionen var et bedre resultat end en udsigtsløs konflikt, som for 2. gang havde tømt lærernes strejkekasser og derefter åbnet for en forlængelse af de nuværende lovbestemte regler om arbejdstid.

Men regler som der er en voksende erkendelse af ikke fungerer hensigtsmæssigt.

Jeg vil på det foreliggende grundlag stemme ja til overenskomstresultatet. Det muliges kunst er kompromisset, hvor der gives og tages.

Hvad har vi lært af dette overenskomstforløb, som offentligt ansatte.

Fællesskab og sammenhold gør stærk - også efter denne overenskomst. Glem det ikke.

Tak til alle aktivisterne, som har vist vores flotte røde faner ved Forligsinstitutionen og vist, at der var alvor og sammenhold bag Overenskomstkravene. I har udført en fantastisk indsats. Uden jeres vedholdende indsats var vi aldrig nået så langt som nu med resultaterne.

Tak til fagbevægelsens forhandlere, for at holde ud i over 245 timer og for ikke at kaste landet udi i en konflikt, der bagefter havde fået ødelæggende følger for arbejdsforholdene i den offentlige sektor.

En særlig Tak til Ole Bondo Christensen, som har stået i en meget svær forhandlingssituation. Han har formået at få det bedst mulige ud af det nuværende styrkeforhold, og han har til det sidste bevaret en værdig og saglig tone overfor arbejdsgiverne. De arbejdsgiverne bør nok overveje betydningen af, at lærerne føler sig anerkendt for deres store indsats i Folkeskolen.

Må Overenskomstforløbet blive en utvetydig advarsel for Regeringen om ikke at misbruge Moderniseringsstyrelsen til at introducere alle mulige spareforslag, som Regeringen mener, at man kan tryne de offentligt ansatte med. Moderniseringsstyrelsens indblanding i overenskomstforløbet har været destruktiv og skadelig for hele forhandlingsgrundlaget. Det må alvorligt overvejes, om styrelsen fremover ikke skal køres i betydelig kortere snor end hidtidig.

TAK
#Enløsningforalle - VH KFK

Lasse Nielsen, Hannibal Knudsen, Helle Walther og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Curt Sørensen

Så burde det være tydeligt for enhver: Dennis Kristensens forræderi svækkede hele den solidariske front og massemobiliseringens dynamik.Lærerne blev brændt af med en kommission. Sygeplejeskerne fik ikke løst deres problem med truslen mod deres arbejdstidsrettigheder. Overalt er ledelsernes magt blevet fastholdt og styrket. Arbejderbevægelsen ( den folkelige, ikke den bureaukratiske) har lidt et kæmpenederlag.

Flemming Berger, Dan Jensen, Lasse Glavind, Per Klüver, Torben Lindegaard, Hanna Grarversen, Steffen Gliese, Bjarne Bisgaard Jensen, Hans Larsen, Allan Filtenborg og Torben Skov anbefalede denne kommentar

Det er jo ikke kun Dennis Kristensen som har svigtet. Hele den del af fagbevægelsen (den bureaukratiske del) som isolerer sig i store bygningskomplekser og hvis ledere sidder med ved møderne i socialdemokratiet har svigtet i mange år. Hvert forræderi afføder undren og bestyrtelse, men ændrer intet. Sådan har det været så længe jeg kan huske.
Psykologer (Eva Secher Mathiasen) kan måske klarlægge opbakning til disse "ledere". Måske lærerne skulle skaffe sig af med Bondo? Måske fagbevægelsen skulle spredes istedetfor at samles i større og større organisationer. Jo større jo elendigere bliver det. Først var det Børsting og så Lizette. Men personerne ændrer intet. Når én går af træder hans lærling til. Mon der overhovedet er nogen Preben Møller Hansen'er eller Henrik Berlauer tilbage? Det eksemplificeres fint ved at LO's ledere mener de er ansvarlige for samfundsøkonomien og erhvervslivets konkurrenceevne. Alene udsagnet burde føre til masseflugt fra LO!
Dennis Kristensen er i mine øjne lige så falsk overvurderet som Mette Frederiksen. I hendes unge år, fik hun givet det indtryk, at hun lokalt som globalt var socialt engageret og indigneret. Hendes bedrifter fortæller nu en anden historie. På samme måde indhenter historien nu Dennis Kristensen.
Som da den brændende marsk af Gondor falder fra klippen: " So passes Denethor, son of Ecthelion."

Flemming Berger, Hanna Grarversen, Egon Stich og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Hvorfor ikke se det gode i at arbejderbevægelsen trods alt holdt sammen længe - indtil Dennis Kristensen ikke kunne stå for lokkepengene fra Løhde o.a.
Tænk hvis fagbevægelsen virkelig begyndte at arbejde sammen og ikke længere lod sig splitte for lokkepenge og fik i fællesskab skabt mere demokrati på arbejdspladserne - mon ikke det vil højne arbejdsglæden og dermed en bedre udvikling i Danmark.
Vær mere kritisk i valget af folkevalgte og fagforeningsfolk - tør selv stille op hvis du har nogle bedre måder at byde ind med . PS: lad "os" få nogle flere Mette Gjerskov 'er.

Dan Jensen, Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Henrik Herskind, Per Klüver og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Så længe magtforholdet er skævt, fordi lønmodtagernes folkevalgte repræsentanter ikke vil repræsentere dem mere, kan ægte forhandlinger ikke finde sted.

Hold nu op med at kritisere på den måde her synes jeg. Katastrofen er da ikke aftalen her men effektiviseringskravet og holdningen til at mennesker koster penge, som helst skal blive i egen lomme og lige nu har systemet folkets flertal. nok så mange kampe på den måde som her skitseres er vist utopi. Nu er det nok vigtigst blandt befolkningen at holde øje med hvad der sker hos lærerne og hvordan skoler fungerer og elevernes trivsel og så må forældrene stille sig bag lærerne og ikke omvendt. Altså støtte dem og ikke bare kræve høje karakterer mens de selv smider tøjlerne!

Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Hannibal Knudsen, Ejvind Larsen og Hans Aagaard anbefalede denne kommentar
Helle Walther

Anders Bondo brugte hovedet og fornuften, man vil takke ham i 2021.

Lasse Nielsen, Karsten Lundsby, Hannibal Knudsen og Hans Aagaard anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Men det var desværre Thorning-regeringen, der ville lade lærerne betale for det ekstra timetal, som deres Helhedsskolereform førte med og derfor fratog lærerne deres forhandlede arbejdstidsaftale så de nu som de eneste skal arbejde efter en lov , der indeholde årsnorm og p.g. af deres indretning af skoleåret skal arbejde over 40 timer om ugen, har næsten ingen forberedelsestid (som skal/skulle foretages på skolen)osv., osv.....
Hvorfor vil et flertal i Folketinget og KL ikke give lærerne nogle arbejdsvilkår, de kan leve med til glæde for børn/unge og hele samfundet. Undskyld men jeg forstår ikke logikken.

Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Henrik Herskind, Bjarne Bisgaard Jensen, Ejvind Larsen og Torben Lindegaard anbefalede denne kommentar

Det er da fuldt forståeligt, at lærerne ønsker sig tilbage til en tid, hvor mange arbejdede på halv tid til fuld tids løn. Spørgsmålet er, om man er gået for vidt i modsat retning, men det må kommissionen kunne fastslå, hvis der ellers er en voksen til stede. En stor del af konflikten ligger begravet i begrebet 'forberedelsestid'. Hvis uddannelserne gik i en mere faglig retning, burde forberedelsen kunne reduceres til et niveau, som resten af arbejdsstyrken har måttet leve med - altid. Det handler vel i sidste ende om elevernes udvikling og dygtiggørelse, eller hvad ?

Benjamin Bjerre

@Peder Bahne
Du snakker som en, der aldrig har prøvet at undervise.

Brian Nocis Jensen, Flemming Berger og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Hannibal Knudsen

Det er så let - og billigt at pege fingre ad Dennis Christensen - og for den sags skyld Anders Bondo.
Der er i hvert fald en række spørgsmål som bør afklares inden de (og specielt Dennis Christensen) udpeges som forrædere og skurke.
Var de regionale forhandlere ikke meget tæt på forlig - alle peger jo på, at det kun var små ting der skilte. Det ser ud til at det var betaling for at få spisepause ind i overenskomsten, der skilte. Dennis Christensen vurderede åbenbart, at regionernes notat om spisepausen var tilstrækkelig sikring og ville ikke ud af de lavtlønnedes lønfremgang på 8,1 % betale for mere sikkerhed. De andre forhandlere ville åbenbart på det tidspunkt heller ikke betale, men forlod kontoret, mens Dennis Christensen blev - formentlig med mange tanker om de højtlønnede på et tidspunkt ville sluge en betaling for alle (højt- som lavtlønnet) for sikkerhed for spisepausen - og han har selv udtrykt tankerne om, at forligsmanden formentlig på dette tidspunkt ville erklære sammenbrud - og dermed storkonflikt. Hvem var det, der i denne nattetime var usolidarisk? Ikke nødvendigvis Dennis Christensen, der måske i virkeligheden skabte det gennembrud i forhandlingerne, der muliggjorde de efterfølgende forlig, som takket være sammenholdet og den store opbakning foran forli(g)sen ikke blev så ringe endda. Efterfølgende har AC åbenbart slugt at skulle betale for sikkerheden med spisepausen, mens FTF i det væsentlige slugte Dennis Christensens vurdering af graden af sikkerhed. De kommende år må jo så vise hvilke modeller, der er holdbare.
Og Anders Bondo fik en kommission i stedet for en arbejdstidsaftale. Man kan jo undre sig over, at 4-5 måneders forhandlinger ikke har kunnet afklare alle disse spørgsmål om arbejdstiden - og at de data, som DL åbenbart har indsamlet gennem de seneste år ikke har kunnet bruges og få gennemslagskraft. Men måske har der ikke været tillid til de foreliggende data. Og måske har parterne ikke været så meget på talefod, at de har kunnet drøfte disse spørgsmål.
Jeg tror, at aftalen om at nedsætte denne kommission kan vise sig at være et langt bedre resultat end de skitser, som medierne har været fremme med. Især hvis også de sidste 20-25 kommuner får laver lokale aftaler med udgangspunkt i den eksisterende virkelighed i den kommende tid. At lærerne har årsnorm er jo ikke noget, Lov 409 i 2013 har opfundet for lærerne. Årsnorm er jo langt langt ældre. Har lærerne på noget tidspunkt haft andet end årsnorm, som jo traditionelt hænger meget godt sammen med den helt faste tradition på skolerne, nemlig skoleåret?
Men den traditionelle årsnorm har dels været baseret på undervisningstimer med normer for forberedelse med mere, dels været fulgt op af en række supplerende bestemmelser om fx hensigt om ligelig ugefordeling af timerne, maximale antal undervisningstimer pr. uge og varslingsbestemmelser. Det er alle disse supplerende bestemmelser, der blev sløjfet i 2013-årsnormen. Tænk, hvis vi i den kommende tid også kunne slippe for løgnen om, at årsnorm er en 2013-opfindelse!

Dorte Sørensen

En bemærkning til Hannibal Knudsen - "mens FTF i det væsentlige slugte Dennis Christensens vurdering af graden af sikkerhed. " - Der dog en forskel, da FTF sikrede sig ret til en voldgifts prøvelse før deres spisepause kan tages - som fridagene blev.