Interview
Læsetid: 6 min.

Cepos: De negative effekter af offentligt forbrug bliver overset

Biblioteker kan gøre det mere attraktivt at være på overførselsindkomst, og skattefinansieret sundhedssystem og ældrepleje gør det mindre nødvendigt at arbejde hårdt for at tjene mange penge. Ifølge CEPOS er debatten om indregningen af dynamiske effekter af offentligt forbrug alt for ensidigt fokuseret på de potentielt positive adfærdsvirkninger. De negative bliver glemt
Cheføkonom Mads Lundby Hansen fra CEPOS i samtale finansminister Kristian Jensen (V). Ifølge CEPOS overses de – økonomisk set – negative følgevirkninger af offentlige investeringer i debatten om Finansministeriets regnemodeller.

Cheføkonom Mads Lundby Hansen fra CEPOS i samtale finansminister Kristian Jensen (V). Ifølge CEPOS overses de – økonomisk set – negative følgevirkninger af offentlige investeringer i debatten om Finansministeriets regnemodeller.

Søren Bidstrup

Indland
23. maj 2018

Der er stigende pres på Finansministeriet for at medtage dynamiske effekter af offentlige udgifter i deres regnemodeller.

Særligt venstrefløjen har i årevis presset på for, at modellerne skal inkludere alle de positive adfærdseffekter, som de mener, at statens mange udgifter til eksempelvis uddannelse og socialpolitik har.

Men ifølge den borgerligt-liberale tænketank CEPOS bliver det helt overset i den nuværende debat, at der lige så godt kan være negative adfærdseffekter af at øge de offentlige udgifter til både uddannelse, ældre og kultur.

»Det offentlige forbrug har en tendens til at omfordele. Det vil sige, at personer på lave indkomster får en relativt større andel af det offentlige forbrug. Det offentlige forbrug trækker dermed i retning af, at det bliver mere attraktivt at tjene færre penge eller slet ingen penge. Det trækker arbejdsudbuddet ned,« siger cheføkonom Mads Lundby Hansen.

Overvismand Michael Svarer blev i sidste uge citeret for, at Enhedslisten har en pointe i, at det udgør et problem, at Finansministeriet ikke medtager de dynamiske effekter af offentlige udgifter i deres beregninger. Og i går bragte Information en historie på baggrund af et nyt notat af centrum-venstre tænketanken CEVEA.

Ifølge notaterne er der markante dynamiske effekter ved at øge midlerne til uddannelse og indsatsen overfor socialt udsatte børn og unge. Begge dele er ifølge Mads Lundby Hansen eksempler på, at debatten fokuserer alt for ensidigt på de positive adfærdsvirkninger, mens de negative bliver overset. Det gælder også på uddannelsesområdet.

»På uddannelsesområdet er vi blandt de lande, der bruger flest penge. I fravær af disse uddannelsesudgifter ville vi være fattigere. Men det er tvivlsomt om ekstra udgifter til uddannelsesområdet bidrager med noget positivt. Effekten kan også være nul og ligefrem negativ, f.eks. hvis de ekstra penge medfører overuddannelse,« siger Mads Lundby Hansen.

Skattefinansierede sygehuse kan også medvirke til, at beskæftigelsen bliver trukket ned. For når man finansierer sundhedsvæsenet over skatten, behøver den enkelte ikke længere at arbejde sig til en tilstrækkelig høj indkomst, så man kan betale for en privat sundhedsforsikring. Og på samme måde gælder det for den offentlige ældrepleje:

»Når der er skattefinansieret ældrepleje, så behøver du ikke arbejde så hårdt, at du skal spare op til privat ældrepleje, fordi det stilles gratis til rådighed af den offentlige sektor. Det vil også trække arbejdsudbuddet nedad,« siger Mads Lundby Hansen.

Attraktive biblioteker

De negative adfærdseffekter begrænser sig dog ikke bare til pleje og sundhedssektoren, men gælder også for kulturtilbud, som stilles gratis til rådighed for borgeren, forklarer cheføkonomen.

»Biblioteker gør det mere attraktivt at være på offentlig forsørgelse. Hvis man er på dagpenge eller kontanthjælp, så har man mulighed for at gå ned på biblioteket, surfe gratis på internettet, læse aviser og blade. Det trækker arbejdsudbuddet ned,« siger Mads Lundby Hansen.

»Museer med gratis adgang er også et eksempel. Der får man mere ud af sin fritid, og derfor bliver det mere attraktivt ikke at være i beskæftigelse. Alt sammen er det eksempler på, at det offentlige forbrug kan trække beskæftigelsen ned.«

Enhedslistens Pelle Dragsted, der har stået bag partiets kritiske rapport om Finansministeriets regnemaskine, vil ikke afvise, at der også kan være negative adfærdseffekter af offentlige udgifter. Men at det skulle gælde på ældre- og sundhedsområdet, tror han ikke på.

»Jeg kan ikke se, hvor de skulle have belægget for det. Man kan forestille sig det rent abstrakt ideologisk. Men ser man på lande som Norge, Danmark og Sverige, der har den her form for skattefinansieret velfærdssamfund, så har vi en ekstremt høj beskæftigelse samtidigt. Så jeg kan ikke se, at den sammenhæng skulle være der,« siger han.

At biblioteker og museer skulle betyde, at flere mennesker vælger at være på overførselsindkomst, tror han heller ikke på.

»Det er CEPOS’ menneskesyn i en nøddeskal. Det er helt skørt at tænke på den måde. Det kunne også være, at det virkede omvendt, så det, at du blev kulturelt stimuleret, gav bedre mulighed for, at du kunne komme videre på arbejde. Det, der er problemet med mange af de her antagelser, er, at man ser et meget reduceret menneske, der mest er styret af økonomiske incitamenter,« siger han.

Værdien af fritid

De Økonomiske Råd er kortvarigt inde på problemstillingen om de negative adfærdseffekter i et kapitel om dynamiske effekter af offentligt forbrug fra foråret 2017. Her skriver de blandt andet:

»Andre dele af det offentlige forbrug må omvendt formodes at reducere husholdningernes udbud af arbejdskraft. Det kan tænkes at være tilfældet for eksempelvis kulturstøtte, da rekreative tilbud kan øge værdien af fritid,« skriver vismændene og fortsætter.

»Isoleret set gør offentlige serviceydelser borgerne rigere, og derfor behøver de ikke at arbejde så meget for at nå et vist velstandsniveau.«

Men selv om vismændene bemærker det i deres kapitel, er det stadig et punkt der i for høj grad overses i debatten, mener Mads Lundby Hansen. For hvis Finansministeriet skal være konsekvente i sine regneregler, så bliver man nødt til at inddrage både de positive og negative adfærdseffekter ved det offentlige forbrug. Men problemet er for øjeblikket dog stadig, at man ikke ved, hvor store effekterne er, ligesom man ikke ved, om de er positive eller negative.

»Mit udgangspunkt er, at man selvfølgelig skal indregne adfærdsændringer afledt af det offentlige forbrug lige så snart der ligger tilstrækkelige undersøgelser til, at man kan indarbejde det. Den viden skal indarbejdes, hvad enten det er positive eller negative virkninger,« siger Mads Lundby Hansen

Værd at investere i velfærd?

For Pelle Dragsted er der to veje ud af den nuværende situation. Enten skal Finansministeriet – som tidligere finansminister Mogens Lykketoft også foreslog i sidste uge – stoppe helt med at regne med dynamiske effekter af f.eks. skatter og afgifter, da regnestykket bliver for skævt.

Eller også får man gjort det store arbejde, der handler om at samle dokumentation om effekterne af offentlige udgifter på alle de forskellige områder og få dem indført i modellerne. En øvelse, der dog heller ikke er uproblematisk, da det på sigt kan gøre modellerne mere komplicerede og uigennemsigtige og øge magten hos den siddende regering.

Men selv om beregningerne er usikre, og der også kan være negative arbejdsudbudseffekter af nogle offentlige udgifter, så tror Pelle Dragsted stadig på, at de grundlæggende vil vise, at velfærdsstaten er værd at investere i.

»Min klare vurdering er, at det vil falde positivt ud. Det baserer jeg dels på den observerede virkelighed om, at de lande, der har indrettet sig som Danmark med en stor offentlig sektor og et stærkt socialt sikkerhedsnet, også er de lande med nogle af de højeste beskæftigelsesgrader i verden. Men også på, at vi har ret meget evidens for, at f.eks. de sociale indsatser betaler sig,« siger Pelle Dragsted.

– Er det særligt venstreorienteret at reducere alting til et spørgsmål om, hvad der giver et økonomisk output. Hvad nu hvis en undersøgelse af biblioteker eller ældrepleje viser negative konsekvenser for arbejdsudbuddet?

»Det er et relevant spørgsmål, for vi skal huske, at der er mange ting, der ikke kan betale sig, men som vi alligevel skal have. Selv hvis man anerkender, at en høj dagpengesats betyder, at folk vil være mindre tilbøjelige til at søge hvad som helst, så kan det godt være, at det er noget, vi ønsker, så folk ikke bliver nødt til at acceptere urimelige arbejdsvilkår. Diskussionen stopper ikke her, det handler bare om at få etableret en mere lige spillebane.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Torben K L Jensen

CEPOS er en samling intellektuelle fattigrøve der har et sygt syn på deres medmennesker.

Daniel Joelsen, kjeld jensen, Henny Paudel, Jan Fritsbøger, Lene Bøgh Sørensen, Lillian Larsen, Per Meinertsen, Søren Veje, Claus Høeg, Ida Larsson, Esben Lykke, Mathis Weidanz, Keld Sandkvist, David Zennaro, Michael Waterstradt, Mads Berg, Kurt Nielsen, Viggo Okholm, Steen Sohn, Torsten Jacobsen, Torben Bruhn Andersen, Peter Ole Kvint, Jesper Sano Højdal, June Beltoft, Finn Egelund, Jakob Venning, Jan Nielsen, Poul Anker Sørensen, Flemming Berger, Steen K Petersen, Arne Lund, Allan Stampe Kristiansen, David Breuer, Ib Christensen, Allan Filtenborg, Niki Dan Berthelsen, John S. Hansen, Ivan Breinholt Leth, Eva Schwanenflügel, Arne Albatros Olsen, Tino Rozzo, Holger Madsen, Karsten Lundsby, Anders Reinholdt, Brian Larsen, Anne Eriksen, Troels Larsen, Espen Bøgh, Kit Boye, Vivi Rindom, Brian Jensen, Steffen Gliese, Hanne Ribens, Torben Skov, Bjarne Andersen, Tue Romanow, Mogens Holme, Randi Christiansen, Maria Jensen, Diego Krogstrup, Børge Neiiendam, Egon Stich, Anders Graae, Søren Andersen, Hanne Marie Elmo Jensen, Peter Knap, Verner Nielsen og Troels Ken Pedersen anbefalede denne kommentar
Henrik holm hansen

de går ind for lighed så længe de selv får mest

kjeld jensen, Jan Fritsbøger, Lillian Larsen, David Zennaro, Viggo Okholm, Torben Bruhn Andersen, June Beltoft, Finn Egelund, Allan Stampe Kristiansen, David Breuer, Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Peter Tagesen, Espen Bøgh, Kit Boye, Mogens Holme og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
John Christensen

Næste regering må bekæmpe borgerlige "tænke"tanke - som Fogh gjorde med de offentlige råd og nævn.
De får for meget taletid, og har for lidt på hjerte - ud over ideologisk shit!

kjeld jensen, Jan Fritsbøger, Lillian Larsen, Søren Kuhn, David Zennaro, Viggo Okholm, Torben Bruhn Andersen, June Beltoft, Finn Egelund, Flemming Berger, Allan Stampe Kristiansen, David Breuer, Janus Agerbo, Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Steen K Petersen, Anne Eriksen, Espen Bøgh, Kit Boye, Steffen Gliese, Carsten Munk, Mogens Holme, Randi Christiansen, Torben Skov og Børge Neiiendam anbefalede denne kommentar

"De negative effekter bliver overset". Muligvis, men de negative effekter af CEPOS er ikke til at overse.
Stop dog med at fremføre den misinformation, som den sygdomslignende samfundssvulst udgyder.

kjeld jensen, Jan Fritsbøger, Lillian Larsen, Søren Veje, Søren Kuhn, Mathis Weidanz, Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Michael Waterstradt, Torben K L Jensen, Kurt Nielsen, Viggo Okholm, Torsten Jacobsen, Torben Bruhn Andersen, June Beltoft, Cristina Nielsen, Finn Egelund, Flemming Berger, Allan Stampe Kristiansen, David Breuer, Janus Agerbo, Peter Wulff, Ib Christensen, Ivan Breinholt Leth, Eva Schwanenflügel, Tino Rozzo, Karsten Lundsby, Brian W. Andersen, Steen K Petersen, Anne Eriksen, Espen Bøgh, Kit Boye, Steffen Gliese, Hanne Ribens, Carsten Munk, Tue Romanow, Mogens Holme, Randi Christiansen, Katrine Damm, Diego Krogstrup, Ole Frank, Torben Skov, Børge Neiiendam, Søren Andersen, Lise Lotte Rahbek og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Startende fra nu,
vil jeg foretage en uges optælling af artikler og Ritzautelegrammer, hvor cepos nævnes i Information.

Dette var nr. 1.

kjeld jensen, Henrik Leffers, Søren Veje, Ida Larsson, David Zennaro, Torben K L Jensen, Kurt Nielsen, Torsten Jacobsen, Torben Bruhn Andersen, Flemming Berger, Arne Lund, Allan Stampe Kristiansen, David Breuer, Ivan Breinholt Leth, Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen, Herdis Weins, Anders Reinholdt, Anne Eriksen, Marie Jensen, Mogens Holme, Randi Christiansen, Niels Duus Nielsen, Katrine Damm, Torben Skov, Søren Andersen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Hans Larsen

God idé, @Lise Lotte Rahbek. Jeg frygter, at du når op på et to-cifret tal, hvis du vil tælle i en hel uge.

kjeld jensen, Arne Lund, Allan Stampe Kristiansen, David Breuer, Eva Schwanenflügel, Anne Eriksen, Mogens Holme og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Hans Larsen
Vi er nødt til at få styr på, om cepos virkelig bliver nævnt så ofte som ekspertpanel i alt hvad der angår økonomi, som mange af os har en opfattelse af.
Nogle gange virker det så voldsomt, at cepos nærmest er blevet en statsmagt/embedsmandsinstitution fremfor en interesseorganisation. Og DET går bare ikke!

kjeld jensen, Henny Paudel, Jan Fritsbøger, Henrik Leffers, Lillian Larsen, Ida Larsson, David Zennaro, Michael Waterstradt, Torben K L Jensen, Kurt Nielsen, Viggo Okholm, Torben Bruhn Andersen, Gunilla Funder Brockdorff, June Beltoft, Cristina Nielsen, Finn Egelund, Jakob Venning, Arne Lund, David Breuer, Janus Agerbo, Peter Wulff, Ib Christensen, Annemette Due, Ivan Breinholt Leth, Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Steen K Petersen, Herdis Weins, Anders Reinholdt, Anne Eriksen, Vivi Rindom, Bjarne Bisgaard Jensen, Poul Genefke-Thye, Hanne Ribens, Knud Chr. Pedersen, Carsten Munk, Tue Romanow, Mogens Holme, Randi Christiansen, Katrine Damm, Torben Skov, Børge Neiiendam, Hans Larsen, Søren Andersen og Frede Jørgensen anbefalede denne kommentar
Sebastian Gjerding

Hvis du talte artiklen om de gavnlige effekter af offentlige investeringer med fra tirsdag, så er du oppe på to, for der interviewede jeg dem også.

Lise Lotte Rahbek

Sebastian G
Jeg tæller først fra og med artiklen her og tidsangivelser for udgivelse fremefter - fordi jeg først lige fik ideen i dag. :)

Maria Jensen

Hvad er der sjovt ved at være rig, hvis de fattige ikke lider? De skal være syge og uoplyste, så kan de lære det.

Fy for satan en tankegang.

kjeld jensen, Jan Fritsbøger, Lillian Larsen, Søren Veje, Søren Kuhn, Mathis Weidanz, Keld Sandkvist, Michael Waterstradt, Kurt Nielsen, Torben Bruhn Andersen, June Beltoft, Finn Egelund, Jørgen Larsen, Allan Stampe Kristiansen, David Breuer, Peter Wulff, John S. Hansen, Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Herdis Weins, Anders Reinholdt, Anne Eriksen, Heidi Larsen, Brian Jensen, Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Steffen Gliese, Torben Skov, Marie Jensen, Mogens Holme og Troels Ken Pedersen anbefalede denne kommentar
Matthias Smed Larsen

"Hvis bibliotekerne som koncept var blevet foreslået i dag ville de blive latterliggjort som en socialistisk ønskedrøm" - Ukendt

Det er i virkeligheden lidt uhyggeligt at tænke på hvilket menneskesyn der ligger til grund for det CEPOS siger om biblioteker. Der udtales at folk på offentlig assistance kan gå ned og læse gratis blade og aviser, som om at det er en negativ ting at man kan tilegne sig viden uanset hvor velhavende man er eller hvad ens ansættelsesmæssige status er. Adgang til viden skal åbenbart kun være forbeholdt dem der kan betale for det. Biblioteket er i øvrigt også det eneste sted hvor individer uden råd/adgang til internet kan tilgå mange af de ting man skal bruge for at kunne kommunikere med det offentlige, samt mange af de andre fornødenheder der er en del af den moderne tilværelse (e-boks, netbank, skat etc.)

kjeld jensen, Jan Fritsbøger, Henrik Leffers, Lillian Larsen, Per Meinertsen, Knud Chr. Pedersen, Mathis Weidanz, Michael Waterstradt, Kurt Nielsen, Torben Bruhn Andersen, Gunilla Funder Brockdorff, Diego Krogstrup, Karsten Aaen, Jytte Dysted Dahl, Cristina Nielsen, June Beltoft, Finn Egelund, Jan Nielsen, Flemming Berger, Allan Stampe Kristiansen, David Breuer, Annemette Due, John S. Hansen, Ivan Breinholt Leth, Eva Schwanenflügel, Kenneth Graakjær, Birgit Schov, Karsten Lundsby, Steen K Petersen, Herdis Weins, Brian Larsen, Anne Eriksen, Heidi Larsen, Katrine Damm, Bjarne Bisgaard Jensen, Hanne Ribens, Steffen Gliese, Poul Erik Riis, Carsten Munk, Mogens Holme, Marie Jensen, Randi Christiansen, Kim Houmøller, Ebbe Overbye og Troels Ken Pedersen anbefalede denne kommentar
René Arestrup

Uanset om det er CEVEA eller CEPOS, der fremturer med spekulationer, er humlen netop, at det hele er spekulativt og altså alene et udtryk for bagvedliggende værdier og anskuelser. Og intet andet.
Det er i vid udstrækning et spørgsmål om tro på hvad der tjener individet og samfundet bedst.
Derfor må man nødvendigvis spørge sig selv om man ønsker at leve i et fællesskab, hvor ens medmennesker overvejende er kunder/konkurrenter eller om de er så meget mere. Resten er kun et spørgsmål om aspirationer.

kjeld jensen, Henny Paudel, Lillian Larsen, Maria Francisca Torrezão, Kurt Nielsen, Erik Feenstra, Gunilla Funder Brockdorff, Karsten Aaen, Flemming Berger, Allan Stampe Kristiansen, Annemette Due, Ivan Breinholt Leth, Eva Schwanenflügel, Herdis Weins, Anne Eriksen, Katrine Damm, Søren Nørgaard, Steffen Gliese, Tue Romanow, Randi Christiansen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Anders Sørensen

Det ville være sjovt, hvis det var satire. Men det er det altså ikke?

Ulla Nielsen, Carsten Munk, Lillian Larsen, David Zennaro, Peter Ole Kvint, June Beltoft, Flemming Berger, Allan Stampe Kristiansen, Søren Kristensen, John S. Hansen, Karsten Lundsby, Herdis Weins, Anne Eriksen, Steffen Gliese og Marie Jensen anbefalede denne kommentar
Daniel Joelsen

Jeg syntes at KUNST, FILM, BØGER, GOD MAD, ALKOHOL også skulle nævnes som årsager til at folk ikke gider at arbejde. Der er simpelthen for godt alt sammen. Hvis vi gør livet mere gråt, kan der være at folk endeligt syntes, at arbejdet er attraktivt - selv med en lavere løn. Sådan!

Men mange af CEPOS stiftere ville således være mindre velhavende, hvis staten heller ikke here støttede deres ideer. Så mon ikke man bides af hunden man selv har opfostret?

kjeld jensen, David Breuer, Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

De har ret og det lige præcis meningen med velfærdssamfundet, at vi ikke skal arbejde hårdt og tjene mange penge, men at vi derimod skal løse opgaver på alle de områder, det kræves, for en løn, som giver folk en god tilværelse.
I Danmark anerkender vi rent faktisk ikke - det gjorde vi ikke indtil årtusindskiftet i hvert fald, at folk skal knokle afsted udover den arbejdstid, vi er enige om gælder.
Dette amokløb, som det på mange måder er lykkedes at skabe 3. verdens tilstande med i vores ellers så humane land, skal bekæmpes, denne jagt på arbejdskraft til arbejde, der hellere skulle være ugjort, fordi det ofte er spild af tid og ressourcer, skal stoppe. Vi må kræve, at vi får fordele af den digitale udvikling og den stærkt forøgede indtægt i samfundet.

kjeld jensen, Henrik Leffers, Torben K L Jensen, Lillian Larsen, David Zennaro, Michael Waterstradt, Kurt Nielsen, Erik Feenstra, Torben Bruhn Andersen, Karsten Aaen, June Beltoft, Finn Egelund, Allan Stampe Kristiansen, David Breuer, Hanne Ribens, Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Anders Reinholdt, Carsten Munk og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Carsten Svendsen

Det, at Mads Lundby Hansen gider arbejde(hvis det kan kaldes arbejde, at gentage sig selv år efter år) modbeviser påstanden i artiklen.

kjeld jensen, Kurt Nielsen, Finn Egelund, Lise Lotte Rahbek, David Breuer, Sven Elming, Eva Schwanenflügel, Herdis Weins, Carsten Munk, Katrine Damm og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det er jo også meget enkelt med det arbejdsudbud: hver eneste på arbejdsmarkedet løser opgaver til mange gange større værdi, end de behøver for at leve i samfundet. Derfor er kampen om stadig mere arbejdskraft tåbelig.

kjeld jensen, David Zennaro, Michael Waterstradt, Kurt Nielsen, June Beltoft, David Breuer, Eva Schwanenflügel, Jens J. Pedersen og Brian Jensen anbefalede denne kommentar
Thora Hvidtfeldt Rasmussen

Vi har ytringsfrihed her i landet. Den er vigtig at bevare.
Men ligesom Information er i sin fulde ret til at afvise tilsendte artikler fra almindelige, ikke-kendte mennesker, så er bladet også berettiget til at afvise indlæg fra CEPOS.
Information ville næppe vælge at bringe indlæg, der plæderede for, at fattige syge skal dø, fordi det ellers mindsker arbejdsudbuddet - eller at gratis biblioteker mindsker velstanden - hvis de var indsendt af en ukendt.
Og redaktionen ville slet ikke tage sådan et indlæg alvorligt. Det er gennemført latterligt at påstå, at nogen overhovedet vil have lettere indgang til arbejdsmarkedet, hvis vedkommende ikke kan få behandlet sygdom, og ikke har adgang til internettet ....
Kunne man ikke, i stedet for at gå til andre for at få kommentarer på de afskyelige idéer, spørge Mads Lundby, hvad han mener det ville betyde for mobiliteten - og arbejdstagernes kvalitet - hvis man fjernede disse tilbud?
Ville han selv se det som toppunktet af herlighed, hvis han kunne få ansat medarbejdere på CEPOS meget billigt - i køkkenet, måske? - fordi de var topmotiveret af at lide af tuberkulose og skulle tjene til lægebehandlingen?
Hvorfor har CEPOS så nemt ved at få bragt deres stof i medierne?
Det er jo dog ikke på grund af argumenternes lødighed.

Daniel Joelsen, kjeld jensen, Lillian Larsen, Søren Veje, Khadra Cool, Ida Larsson, Lars Løfgren, Egon Stich, Michael Waterstradt, Kurt Nielsen, Vivi Rindom, Torben Bruhn Andersen, Karsten Aaen, June Beltoft, Lise Lotte Rahbek, Flemming Berger, Allan Stampe Kristiansen, David Breuer, Ebbe Overbye, Peter Wulff, Eva Schwanenflügel, Søren Rehhoff, Hans Larsen, Herdis Weins, Steen K Petersen, Anne Eriksen, Randi Overgård, Torben K L Jensen, Heidi Larsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Katrine Damm og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Måske vi aldrig skulle have givet det private marked adgang til samfundet? Det nedbryder og nivellerer jo tydeligvis fællesskabet ved at fremme private overklasseinteresser på fællesskabets bekostning.

Daniel Joelsen, kjeld jensen, Randi Christiansen, Lillian Larsen, Khadra Cool, Keld Sandkvist, Michael Waterstradt, Kurt Nielsen, Erik Feenstra, Torben Bruhn Andersen, Christian Nymark, Karsten Aaen, Allan Stampe Kristiansen, David Breuer, Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Steen K Petersen, Carsten Munk og Brian Jensen anbefalede denne kommentar
Brian Jensen

Med CEPOS' logik kan man argumentere for at skatten skal meget højere op for de højestlønnede. Med alle de penge, de har tilbage efter skat, er der ingen tilskyndelse til at påtage sig mere arbejde.

kjeld jensen, Peter Bojsen, Henrik Leffers, Lillian Larsen, Lars-Bo Abdullah Jensen, Julie Sloth Jensen, David Zennaro, Michael Waterstradt, Kurt Nielsen, Torben Bruhn Andersen, Diego Krogstrup, June Beltoft, Cristina Nielsen, Allan Stampe Kristiansen, David Breuer, Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen, Herdis Weins, Anne Eriksen, Steffen Gliese og Jens J. Pedersen anbefalede denne kommentar
Lau Dam Mortensen

Hvad med de negative effekter af at sænke kontanthjælpsloftet, som puttede 600 flere i arbejde, men gjorde 16.000 børn fattige? Lad os kigge på de negative effekter af fattigdom og social deroute.

Daniel Joelsen, kjeld jensen, Henrik Leffers, Randi Christiansen, Lillian Larsen, Knud Chr. Pedersen, David Zennaro, Kurt Nielsen, Anne Schøtt, Torben Bruhn Andersen, Diego Krogstrup, June Beltoft, Katrine Damm, Allan Stampe Kristiansen, David Breuer, Peter Wulff, Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Steen K Petersen, Anders Reinholdt, Anne Eriksen, Carsten Munk, Torben K L Jensen, Carsten Svendsen, Steffen Gliese, Jens J. Pedersen, Heidi Larsen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Katrine Damm

Om nogen kan CEPOS få mig fuldkommen op i det røde felt og mit blodtryk stiger til faretruende højder, og jeg mister enhver formuleringsevne - tak til kommentatorer, der bevarer selvbeherskelsen og formuleringsevnen...

kjeld jensen, Søren Veje, Torben Bruhn Andersen, Gunilla Funder Brockdorff, June Beltoft, Cristina Nielsen, Jan Nielsen, Allan Stampe Kristiansen, Torben K L Jensen, David Breuer, Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar
Jens J. Pedersen

Bestilt arbejde!

Daniel Joelsen, Randi Christiansen, June Beltoft og Allan Stampe Kristiansen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Netop, Lau Dam Mortensen, hvor mange hjemløse er reelt i stand til at skaffe sig eller varetage et arbejde, når de ikke har et fast hjem?

Anne Schøtt, June Beltoft, Allan Stampe Kristiansen, Eva Schwanenflügel og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar
Anders Sørensen

Problemet ved at tillade pøblen gratis adgang til bibliotek er vel mest, at denne pøbel risikerer at blive klogere ved at have adgang til bøger (eller information generelt). Og så bliver risikoen for, at man selv, som hårdtarbejdende medlem af den succesrige klasse med gratis taletid i medierne, stødes fra tronen, større.

Daniel Joelsen, Randi Christiansen, Lillian Larsen, Kurt Nielsen, Torben Bruhn Andersen, Karsten Aaen, June Beltoft, Allan Stampe Kristiansen, David Breuer, John S. Hansen, Hanne Ribens, Eva Schwanenflügel, Brian W. Andersen, Morten Balling og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Nike Forsander Lorentsen

CEPOS....hvad før något?....Det må då være dårfinkarnas mødesplads.

Lillian Larsen, June Beltoft, Allan Stampe Kristiansen, John S. Hansen, Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen, Heidi Larsen, Anne Eriksen, Thora Hvidtfeldt Rasmussen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Troels Larsen

Der er en mærkværdig præmis tilstede i udtalelserne fra CEPOS:

"behøver den enkelte ikke længere at arbejde sig til en tilstrækkelig høj indkomst"

"behøver du ikke arbejde så hårdt, at du skal spare op til privat ældrepleje"

En præmis, der siger, at alle egentlig kan blive ufatteligt rige, hvis de bare arbejder hårdt nok. Desuagtet, at det naturligvis ikke kan lade sig gøre - hvis vi får 100% beskæftigelse, så er vi i problemer- og derfor vil det stadig blive svært for nogen at arbejde hårdt nok til at få råd til noget der ligner en eksistens i CEPOS' drømmescenarie med privatiserede sygehuse, plejehjem, museer, veje, biblioteker, politivæsen, brandvæsen, militær etc.

Disse mennesker vil så, formentligt og forståeligt, blive desperate og have større sandsynlighed for at ende i en kriminel bane - selvfølgelig ikke alle, nogle vil nok kæmpe lidt for reformer, mens andre desværre blot vil acceptere det og undvære ordentlig sygepleje, ordentlige ældrepleje osv.

Men det vil selvfølgelig mest gå udover de fattige, så hvorfor skulle det dog bekymre mig. I virkeligheden skaber det jo bare flere jobs, når vi skal have bygget ringmurene rundt om vores compounds og vagter i tårnene.

kjeld jensen, Julie Sloth Jensen, Benjamin Bjerre, Karsten Aaen, June Beltoft, Lise Lotte Rahbek, David Breuer, Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Steen K Petersen og Heidi Larsen anbefalede denne kommentar
Espen Bøgh

CEPOS med Mads Lundby huskes især fra AFRs regeringstid, en politisk med- og frontløber i bashing mod økonomer, der advarede mod den økonomiske politik der blev ført.

Kort efter krisen indtraf skyndte samme Mads Lundby over til de kritiske økonomer, for at stå i første række når der skulle tages billeder af økonomer der kritiserede AFRs økonomisk politik.

- Ikke videre troværdigt, og det har ikke ændret sig med tiden.

Flere steder i artiklen, hvis han citeres rigtigt, forlader han sig på rene gætterier, - for han ved det simpelthen ikke(!), tag f.eks. 7. afsnit nederst; ""Effekten kan også være nul og ligefrem negativ, f.eks. hvis de ekstra penge medfører overuddannelse", - men trods må man give ham lidt ret, for det er et problem han selv har tæt inde på livet, men ikke er klar over selv.

CEPOS er en dybt reaktionær snæversynet tænketank, der drømmer sig tilbage til "hattedamerne" i minkpels og varmeboder på Rådhuspladsen, der ved juletid deler små gaver ud til de fattige, og ikke kan få øje på den vanvittige økonomiske forskel de ser.

Stavnsbåndet og skudmålsbogen vil de gerne gense som midler i samfundet for at kontrollere arbejderne, for friheden er kun for de rige, ligesom retten til straffen af arbejderne med træhesten er en ønskedrøm for dem om samfundets indretning.

Det er et ynkeligt menneskesyn de har på deres medborgere i samfundet, - "trækæsler" i stedet for såvel samfundsborgere som medborgere, og ligheden for loven så de også gerne afskaffet, til fordel for herremandsvældet i stedet for demokrati.

Daniel Joelsen, kjeld jensen, Lillian Larsen, Michael Waterstradt, Kurt Nielsen, Colin Bradley, Vivi Rindom, Torben Bruhn Andersen, Karsten Aaen, Thora Hvidtfeldt Rasmussen, June Beltoft, Anne Eriksen, Katrine Damm, Torben Skov, David Breuer, Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel, Holger Madsen, Karsten Lundsby og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar
Anne Eriksen

Det virker selvfølgelig lidt fjollet i vor digitale tidsalder - men der var engang, hvor man brændte bøger af - viden er farlig!

Benny Larsen, Daniel Joelsen, Carsten Munk, Espen Bøgh, Kurt Nielsen, Torben Bruhn Andersen, June Beltoft, Hanne Ribens, Eva Schwanenflügel og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar
Peter Tagesen

Mads Lundby var også forbi Berlingske business i går med et forslag om forkortelse af dagpengeperioden.

https://www.business.dk/debat/man-kan-roligt-saenke-dagpengene

kjeld jensen, Espen Bøgh, Karsten Aaen, David Breuer og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Peter Tagesen

Og sænkelse af dagpengesatsen, naturligvis...

Steen K Petersen

Værdier som cepos slår til lyd for, er de kun modtager private midler.
Det passer jo godt med deres doktrin, at alle skal klare sig selv og ikke ligge samfundet til last.
https://cepos.dk/stoet-os
Som der er bekendt af mange her på siden, så virker cepos ved halve sandheder og manipulation.
Du kan nemlig trække dit bidrag fra i skat, det vil sige alle os alle sammen betaler Cepos over skatten.
Cepos er en flok hykler.
https://www.cepos.dk/stoet-os/hvordan-kan-jeg-stoette
Cepos vil ikke oplyse, hvad tænketanken bruger sine penge til, da både regnskab og budget er
hemmelige.
En patetisk og upålidelig forening, som ikke skal have spalteplads her på siden.

SÅ INFORMATION; STOP DOG

Benny Larsen, kjeld jensen, Lillian Larsen, Søren Veje, Ida Larsson, Espen Bøgh, Michael Waterstradt, Kurt Nielsen, Torben Bruhn Andersen, Karsten Aaen, June Beltoft, Anne Eriksen, Allan Stampe Kristiansen, David Breuer, Peter Wulff, John S. Hansen, Eva Schwanenflügel, Peter Tagesen, Karsten Lundsby, Hans Larsen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Herdis Weins

Jeg har efterhånden indtryk af, at medarbejderne hos CEPOS på deres arbejde har en kalender, der kun viser 1. april.
Ellers kan jeg forstå, hvorfor de året rundt kommer med udtalelser, der er så idiotiske, at det kun kan være ment som aprilsnarre.

kjeld jensen, Lillian Larsen, Michael Waterstradt, Kurt Nielsen, Marie Jensen, Karsten Aaen, June Beltoft, Anne Eriksen, Allan Stampe Kristiansen, David Breuer, Steffen Gliese, John S. Hansen, Eva Schwanenflügel og Peter Tagesen anbefalede denne kommentar
Herdis Weins

P.S. Der er dælme ikke mange museer med gratis adgang.

Lillian Larsen, Tue Romanow, Karsten Aaen, Allan Stampe Kristiansen, David Breuer og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Henning Kjær

Cepos logik: »Når der er skattefinansieret ældrepleje, så behøver du ikke arbejde så hårdt, at du skal spare op til privat ældrepleje, fordi det stilles gratis til rådighed af den offentlige sektor."
Til gengæld skal du arbejde hårdere fordi du skal betale til den aktuelle ældrepleje, for ingenting er gratis.

De Økonomiske Råd konstaterer:
»Isoleret set gør offentlige serviceydelser borgerne rigere, og derfor behøver de ikke at arbejde så meget for at nå et vist velstandsniveau.«
Borgerne bliver rigere af offentlige serviceydelser! Men det må være de samme borgere der via skatter m.v. betaler for de offentlige serviceydelser. Ikke alle borgere kan blive rigere af, at der sker omfordelinger

Lillian Larsen, Kurt Nielsen, Flemming Berger, David Breuer og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Arne Albatros Olsen

Solskinsdage bidrager osse i høj grad, og de bør naturligvis afskaffes, hvis de stod til Cepos.
Ihvert fald solskinsdage fra mandag til fredag.

kjeld jensen, Randi Christiansen, Lillian Larsen, Peter Tagesen, Kurt Nielsen, David Breuer, John S. Hansen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Søren Nørgaard

Fortrinlig artikel.
Ved at lade diskussionen ad regnemodellernes indre logik udfolde sig bliver to forhold tydelige.

1: Regnemodeller aldrig er ideologisk neutrale og at ideologi og idioti er to sider af samme mønt vil altid blive tydeligt, når ideologiske logikker udfoldes i deres konsekvens.
Når Enhedslisten og Pelle Dragsted henholdsvis kritiserer og søger af korrigere finansministeriets regnemodeller er diskussionen ideologisk og debatten vil bære præg heraf.

CEPOS økonomerne er ikke dårlige eller onde mennesker, men den ideologi, de er proponenter for, vil, som det i artiklen bliver tydeligt, i sin logiske konsekvens vise sig som en form for idioti.
Men ganske tilsvarende vil Pelle Dragsteds og Enhedslistens forestilling om en retfærdig/neutral regnemodel i sin logiske konsekvens afsløre sig som tilsvarende idiotisk.
At tilslutte sig heppekoret for den ene eller den anden logik vil blot være udtryk for valg af idioti.

2: Diskussion ad regnemodel har afsæt i, at begge sider knytter sig til økonomi og økonomisk logik som grundlag for politik.
De to sider anvender samme præmis og sikrer dermed, at økonomer kan læne sig tilbage i sikker forvisning om aldrig at blive arbejdsløse. Penge som fælles præmis og reference er det fatamorgana, der danner afsæt for ideologisk idioti. Penge før menneske - menneskelig velfærd = pengerigelighed, frihed = økonomisk frihed, lighed = økonomisk lighed osv. Idiotien og kampen er sikret med penge som fælles præmis.

Fremtidens politik må finde ny reference!

kjeld jensen, Lillian Larsen, René Arestrup, Michael Waterstradt, Kurt Nielsen, Anders Reinholdt, Michael Larsen, Karsten Aaen, Cristina Nielsen, Flemming Berger og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Ivan Breinholt Leth

Lige før finanskrisen faldt ledigheden til 1,9%, Hvad skete der? Var bibliotekerne lukkede?

Benny Larsen, kjeld jensen, Randi Christiansen, Lillian Larsen, Peter Tagesen, Brian W. Andersen, Hanne Ribens, Michael Waterstradt, Kurt Nielsen, Torben Bruhn Andersen, Anders Reinholdt, Michael Larsen, Thora Hvidtfeldt Rasmussen, June Beltoft, Anne Eriksen, Lise Lotte Rahbek, Flemming Berger, Tue Romanow, Allan Stampe Kristiansen, David Breuer, Sven Elming, Steffen Gliese, Herdis Weins, Katrine Damm, Eva Schwanenflügel, John S. Hansen og Jens Erik Starup anbefalede denne kommentar
John S. Hansen

Jeg har brugt perioder af min tilværelse hvor arbejdet har fyldt ganske lidt, på at løbe og gå lange ture - måske man burde amputere mine ben. Den store tænker Mads Lundby Hansen kan formentlig lave et regnestykke som viser at udgifterne til amputationen kan betale sig!

At man som voksent menneske skal høre denne lille fugleunge få ørenlyd i pressen, i tide og utide, det er rystende!

Benny Larsen, kjeld jensen, Lillian Larsen, Ida Larsson, Espen Bøgh, Kurt Nielsen, Torben Bruhn Andersen, June Beltoft, Anne Eriksen, Kim Houmøller, Maria Jensen, Allan Stampe Kristiansen, David Breuer, Peter Wulff, Steffen Gliese, Herdis Weins og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

"Biblioteker gør det mere attraktivt at være på offentlig forsørgelse. Hvis man er på dagpenge eller kontanthjælp, så har man mulighed for at gå ned på biblioteket, surfe gratis på internettet, læse aviser og blade. Det trækker arbejdsudbuddet ned,« siger Mads Lundby Hansen."

Bevar mig vel for en stupid argumentation..

Der er ingen åndsrigdom at spore i Cepos overhovedet, og det er et virkeligt mysterium, at denne fladpandede lobbyvirksomhed får så megen taletid i alle medier, (muligvis begrundet i en fejlfortolkning af fairness-princippet og tendensen til menings-bobler?)

Som Thora Hvidtfeldt Rasmussen skriver :
"Men ligesom Information er i sin fulde ret til at afvise tilsendte artikler fra almindelige, ikke-kendte mennesker, så er bladet også berettiget til at afvise indlæg fra CEPOS.
Information ville næppe vælge at bringe indlæg, der plæderede for, at fattige syge skal dø, fordi det ellers mindsker arbejdsudbuddet - eller at gratis biblioteker mindsker velstanden - hvis de var indsendt af en ukendt.
Og redaktionen ville slet ikke tage sådan et indlæg alvorligt. Det er gennemført latterligt at påstå, at nogen overhovedet vil have lettere indgang til arbejdsmarkedet, hvis vedkommende ikke kan få behandlet sygdom, og ikke har adgang til internettet ....
Kunne man ikke, i stedet for at gå til andre for at få kommentarer på de afskyelige idéer, spørge Mads Lundby, hvad han mener det ville betyde for mobiliteten - og arbejdstagernes kvalitet - hvis man fjernede disse tilbud?"

Det kan ikke siges bedre !!

kjeld jensen, Henrik Leffers, Ivan Breinholt Leth, Søren Veje, Espen Bøgh, Torben K L Jensen, Torben Bruhn Andersen, Steffen Gliese, Karsten Aaen, Thora Hvidtfeldt Rasmussen, June Beltoft, Anne Eriksen, Allan Stampe Kristiansen, Peter Wulff, David Breuer, Ebbe Overbye, Kim Houmøller, John S. Hansen, Katrine Damm og Herdis Weins anbefalede denne kommentar
Ib Christensen

Er det ikke en klar udmelding om, at det kun drejer sig om at andre skal arbejde?
Hvad har det med egentlig med samfund og demokrati at gøre?
Vi arbejder for at leve, ikke omvendt!

kjeld jensen, Randi Christiansen, Carsten Munk, Lillian Larsen, Kurt Nielsen, Cristina Nielsen, Anne Eriksen, Allan Stampe Kristiansen, David Breuer, Eva Schwanenflügel, John S. Hansen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Katrine Damm

Ja, Ivan B L, der er jo en sær og for CEPOS åbenbart uforståelig tendens til at folk åbenbart under højkonjunktur er flittige og så under lavkonjunktur bliver luddovne;)

Ivan Breinholt Leth, Michael Waterstradt, Kurt Nielsen, Anne Eriksen, Tue Romanow, Allan Stampe Kristiansen, David Breuer, Sven Elming, Herdis Weins og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
John S. Hansen

Det ville være dejligt hvis journalisten kunne spørge CEPOS (og LA. ) hvad det er for lande de ser som forbilleder. Hvem der er som de bliver inspireret af når de får deres fantastiske ideer!?

Eksempelvis UK og USA. Begge lande som må være skønne set med CEPOS` menneskesyn. Begge lande som har store befolkningsgrupper, som er ganske uoplyste. Måske er det det, som CEPOS gerne vil opnå i Danmark! Til beroligelse af CEPOS kan jeg dog fortælle, at jeg alt for ofte møder mennesker - voksne, som ikke er under lavværgemål - som er skræmmende uoplyste og politisk tonedøve. Mennesker som på et fejlagtigt grundlag understøtter det nuværende folketingsflertal, og således udbygningen af dummernikkersamfundet - helt som CEPOS ønsker det!

kjeld jensen, Jan Fritsbøger, Henrik Leffers, Randi Christiansen, Lillian Larsen, Torben Bruhn Andersen, Steffen Gliese, Karsten Aaen, Anne Eriksen, Katrine Damm, Eva Schwanenflügel, Herdis Weins og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar
Ib Christensen

Spørg også CEPOS hvordan det er gavnligt for samfundet, at dem der var så smarte at de kunne spare alle lærepladser væk, fordi DE ikke havde brug for dem, nu koster os over 18 milliarder i tudekiks om året fordi de ikke er kvalificerede til at finde brugbar arbejdskraft?

kjeld jensen, Randi Christiansen, Lillian Larsen, Kurt Nielsen, Kim Houmøller, Steffen Gliese, Karsten Aaen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Søren Kristensen

Hvis de arbejdsløse har glæde af bibiotekerne på en måde der påvirker deres jobsøgning i negativ retning, så må vi hellere lukke bibliotekerne af hensyn til konkurrenceevnen. Det giver næsten sig selv.

Peter Tagesen, Carsten Munk, Karsten Aaen og David Breuer anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ Søren Kristensen

En lille smiley ville gøre underværker.. Eller mener du det alvorligt?

Kim Houmøller

Der er åbenbart ingen grænser i dette land i, hvor dum man kan være. At manden har en uddannelse er mig en gåde, og da slet ikke noget der bare har det mindste med økonomi at gøre.

Hvorfor reparere taget; det regner jo ikke!

kjeld jensen, Torben Bruhn Andersen, Steffen Gliese og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ Kim Houmøller

"Hvorfor reparere taget; det regner jo ikke!"

Eller hvorfor have et velfærdssamfund; det gavner jo ikke de rige?

Daniel Joelsen, kjeld jensen, Lillian Larsen, Anne Eriksen, Ib Christensen, Knud Chr. Pedersen, Cristina Nielsen og David Breuer anbefalede denne kommentar

CEPOS har ikke opdaget, at det er længe siden, det var gratis, at gå på museer. Det var noget Brian Mikkelsen indførte, som et plaster på såret efter at have skåret kraftrigt ned på kulturen, og fx frataget en masse skribenter og forfattered deres bibliotekspenge.
Og mht. bibliotekerne, så betaler vi jo skat, så der er sq ikke noget der, der er gratis. VIl båtnakkerne i CEPOS nu have, at vi skal betale entre for at gå på bbilioteket?
Og ved Mads Lundby da ikke, at mange af dem, der sidder på bibliotekerne og læser aviser, det er fc. pensionister, skolebørn i deres fritid, indvandrere og asylansøgere, der gerne vil vide mere om sanfundet, og som har fundet ud af, at bibliotekerne er rene guldgruber for den slags.
Så længe det varer, og indtil Mette Suk ruller et tæppe af nedskæringer ud over bibliotekerne. CEPOS støber kuglerne for hende.

kjeld jensen, Randi Christiansen, Lillian Larsen, Søren Veje, Tue Romanow, Karsten Aaen, Anne Eriksen, David Breuer, Ib Christensen, Kim Houmøller, Eva Schwanenflügel og John S. Hansen anbefalede denne kommentar

Gu ved hvor længe det varer inden Deadline inviterer Mads Lundby ind i wegenerstolen for at høre hans guldkorn? Max en uge?

kjeld jensen, Espen Bøgh, Mathias Petersen, Jytte Dysted Dahl, Katrine Damm, Eva Schwanenflügel og John S. Hansen anbefalede denne kommentar

Sider