Nyhed
Læsetid: 5 min.

Efter EU-forbud mod sprøjtemiddel, der truer bier: Danske landmænd kan søge dispensation

Danmark stemte imod, da et EU-flertal i fredags vedtog et totalforbud mod neonikotinoider – de sprøjtemidler, der truer bier. Nu oplyser Miljøstyrelsen, at danske landmænd kan søge dispensation fra forbuddet. De seneste tre år har styrelsen givet dispensation til en af de i forvejen forbudte anvendelser
Bierne i den danske natur trues af de såkaldte neonikotinoid-sprøjtemidler. Men nu har EU forbudt dem – danske landmænd kan dog søge dispensation og dermed fortsætte brugen.

Bierne i den danske natur trues af de såkaldte neonikotinoid-sprøjtemidler. Men nu har EU forbudt dem – danske landmænd kan dog søge dispensation og dermed fortsætte brugen.

Michael Drost-Hansen

Indland
2. maj 2018

Trods EU’s netop vedtagne totalforbud mod de såkaldte neonikotinoid-sprøjtemidler er det muligt, at danske landmænd kommer til at fortsætte brugen af midlerne, der af EU’s agentur for fødevaresikkerhed, EFSA, er kategoriseret som farlige for bier. De senere år har anvendelsen i dansk landbrug delvis været baseret på dispensationer givet af Miljøstyrelsen, og der er ikke noget i det nye EU-forbud, der principielt forhindrer Miljøstyrelsen i også fremover at give dispensationer. Det bekræfter både styrelsen og Landbrug & Fødevarer.

Et flertal af medlemslandene stemte i fredags for EU-Kommissionens forslag om at forbyde al anvendelse uden for væksthuse af de kontroversielle insektbekæmpelsesmidler. Kun fire lande – Rumænien, Ungarn, Tjekkiet og Danmark – stemte imod.

Flertallets opbakning til forbuddet har baggrund i EFSA’s offentliggørelse for nylig af en grundig granskning, som konkluderer, at »de fleste anvendelser af neonikotinoid-pesticider udgør en risiko for vilde bier og honningbier«.

Neonikotinoider, der primært produceres af de to agrokemiske virksomheder Bayer og Syngenta, har både kunnet anvendes til at sprøjte afgrøder direkte på marken og til inden såning at bejdse afgrøders frø for at beskytte dem mod insektangreb.

Ifølge EFSA kan neonikotinoiderne skade såvel biernes reproduktionsevne som deres evne til at orientere sig. Bierne kan blive udsat for de skadelige midler via pollen og honning fra behandlede afgrøder og via forurenet jord og støvpartikler.

Danske dispensationer

Siden 2013 har der været EU-forbud mod de fleste udendørs anvendelser af neonikotinoider, idet det dog har været tilladt at bruge dem på visse afgrøder efter blomstring og til bejdsning af visse afgrøders frø.

Tilbagegangen for Europas bier kombineret med nye videnskabelige data og EFSA’s granskning har fået EU-Kommissionen til at ønske 2013-reglerne skærpet, så neonikotinoiderne i fremtiden bliver totalforbudt udendørs og udelukkende kan bruges på planter og frø, der befinder sig inde i væksthuse.

Hidtil har danske landmænd inden for rammerne af 2013-reglerne kunnet anvende neonikotinoider til bejdsning af læggekartofler samt frø af bl.a. roer, spinat og kål. Men dertil har Miljøstyrelsen de seneste tre år givet landbruget dispensation til bejdsning af frø af vinterraps, som ellers har været omfattet af 2013-forbuddet.

Som begrundelse for dispensationerne skrev Miljøstyrelsen sidste år i et fagligt notat, at »det vurderes, at uden en effektiv bekæmpelse af rapsjordlopper vil rapsdykning i Danmark ikke være rentabel. Raps anses for at være den vigtigste alternative afgrøde til korn i danske sædskifter«.

»Miljøstyrelsens risikovurdering i forbindelse med dispensationerne har vist, at der er vist sikker anvendelse til de konkrete doseringer af midlerne jævnfør dispensationerne,« hedder det.

Ifølge en opgørelse leveret til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg af cand.scient. Klaus Flemløse faldt salget af neonikotinoider i Danmark i perioden 2004-10, men siden er der sket en markant stigning i salget.

’Katastrofale følger’ af forbud

Med EU-flertallet ventes EU-Kommissionen i nær fremtid at meddele det nye totalforbud mod brug af neonikotinoider uden for væksthuse. Forbuddet er i hele Europa blevet hilst velkommen af forskere og miljøorganisationer, der er bekymrede over biernes tilbagegang, mens landbrugsorganisationer og agrokemiske selskaber har erklæret sig stærkt utilfredse. I Landbrugsavisen advarede forleden formanden for Landbrug & Fødevarers planteavlssektion, Torben Hansen, mod »katastrofale følger« for erhvervet af forbuddet.

I Miljø- og Fødevareministeriets grundnotat til Folketingets Europaudvalg forud for EU-afstemningen gengives Landbrug & Fødevarers skøn over tab og meromkostninger ved et håndhævet totalforbud: ca. 87-260 mio. kr., konsekvenserne for rapsproduktionen ikke medregnet.

Det er imidlertid langt fra sikkert, at forbuddet bliver effektivt i Danmark.

»Der gælder de normale dispensationsmuligheder, hvor man kan søge hos Miljøstyrelsen, hvis man ønsker en dispensation, fordi man f.eks. ikke har noget alternativ ved bestemte anvendelser,« siger kontorchef Lea Frimann Hansen, Miljø- og Fødevareministeriet.

– Betyder det, at det i princippet kan køre videre som hidtil for dansk landbrug?

»Det er for tidligt at sige, men det skal være vurderet, at der er en sikker anvendelse, før der gives en dispensation, og at det er nødvendigt på grund af en fare, som ikke kan bekæmpes på nogen anden rimelig måde. Miljøstyrelsen har i forbindelse med EFSA’s vurdering sagt, at de mener, der er en sikker anvendelse for nogle af de anvendelser, der sker i dag.«

Regeringen har tidligere til Folketinget oplyst, at man mener, der er »en ubetydelig risiko for bier« ved bejdsning af f.eks. roefrø med neonikotinoider.

»Så efter en konkret vurdering er det muligt, at nogle af anvendelserne kan fortsætte,« siger Lea Frimann Hansen.

– Selve afstemningen i EU forleden ændrer ikke på måden, I skal forholde jer til dispensationsansøgninger?

»Nej, det er Miljøstyrelsen, der vurderer dispensationsansøgninger.«

Kontorchefen oplyser, at hvis ikke landmanden får lov at bejdse frøene med neonikotinoider inden såning, så vil han i stedet være nødt til at sprøjte markerne direkte og flere gange med andre insektmidler for at få samme effekt.

Over for magasinet Ingeniøren bekræfter også kontorchef i Miljøstyrelsen Mette Hyldebrandt-Larsen, at danske landmænd fremover vil kunne søge dispensation for brugen af neonikotinoider til f.eks. roer, foruden rapsfrø, hvor der allerede er en praksis for at give dispensation.

Enhedslisten søger totalforbud

Hos Landbrug & Fødevarer siger chefkonsulent Nils Elmegaard, at de er rigtig glade for, at regeringen har bakket landbruget op i EU-forhandlingerne, selv om Danmark altså endte med at få et flertal imod sig ved afstemningen i fredags.

»Afgørelsen i EU er blevet taget på et politisk eller følelsesmæssigt grundlag,« mener Nils Elmegaard.

»Der er påvist en sikker anvendelse af neonikotinoider, sådan som vi har brugt midlerne i Danmark, så vi har lidt svært ved at forstå, hvorfor vi ikke må anvende dem længere.«

»Vi ville jo helst have kunnet fortsætte med en regelret anvendelse, som vi mener, der er god basis for. Men når det ikke længere er situationen, er der jo dispensationsmuligheden,« siger Nils Elmegaard.

Når EU-Kommissionen officielt har meddelt det nye forbud, vil det i seks måneder fortsat være muligt for de europæiske landmænd at købe neonikotinoid-midlerne, og derefter vil det i et år være tilladt at bruge af det indkøbte.

I Danmark har Enhedslisten imidlertid fremsat beslutningsforslag om fra juli 2018 at totalforbyde enhver brug af neonikotinoider i dansk landbrug. Forslaget førstebehandles i Folketinget den 22. maj.

Samtidig ventes i nær fremtid en afgørelse fra EU-Domstolen i en sag anlagt af Bayer og Syngenta, der har bestridt gyldigheden af det hidtidige delvise forbud fra 2013.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Michael Ryberg

WTF!!! Det er 1. maj ikke 1. april. Hvordan kan man få dispensation for et forbud? Får man dispensation, hvis man kan bevise, at man er doven? Eller hvis man er i familie med Esben Lunde Larsen?

Eva Schwanenflügel, Anders Graae, Bjarne Bisgaard Jensen, Arne Lund, Christel Gruner-Olesen, Anders Reinholdt, Peter Beck-Lauritzen, Mogens Holme, Torben Bruhn Andersen, Karsten Lundsby og Estermarie Mandelquist anbefalede denne kommentar
Michael Ryberg

... Nåh jo, vi plejer jo at sammenligne os med Rumænien, Ungarn og Tjekkiet...

Eva Schwanenflügel, Erik Feenstra, Peter Beck-Lauritzen, Bjarne Bisgaard Jensen, Mogens Holme, Karsten Lundsby og Estermarie Mandelquist anbefalede denne kommentar
René Arestrup

Sådan er det at have en regering med et bondeparti i spidsen...

Eva Schwanenflügel, Jens Kofoed, Arne Lund, Vivi Rindom, Christel Gruner-Olesen, Anders Reinholdt, Peter Beck-Lauritzen, Kurt Nielsen, Anne Eriksen, Mogens Holme, Torben Bruhn Andersen, Birgitte Laursen, Karsten Lundsby, Estermarie Mandelquist og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Palle Jensen

René to stk. LA=Blæredygtigt Landbrug.

Jeg er lidt forundret.

For som bosat uden for Danmark, søger jeg hovedparten af min information i andre Europæiske landet. Og jeg er ikke en eneste gang stødt på, at der noget sted gives dispensation fra de fælles vedtagne EU-regler.

Dette må da være en dansk regel, som EU ikke kender til.

Eva Schwanenflügel, Arne Lund, David Zennaro, Peter Beck-Lauritzen, Anne Eriksen, Torben Bruhn Andersen og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar
Klaus Flemløse

Nysprog i forbindelse med pesticider og dispensationer. Ikke kun et problem i forbindelse med neoniks.

Resumé.
Miljøstyrelsen og SEGES bruger i vid udstrækning et nysprog i forbindelse med pesticider. Man omdefinerer ords betydning. Miljøstyrelsen har i flere tilfælde anvendt ordet ”godkendt” i betydningen ”dispensation”.

Når man giver en dispensation omtales det som "en godkendelse af en dispensation". Fremover hedder det så "en godkendelse".

Dette skaber forvirring i forbindelse med diskussioner og forespørgsler om godkendelse/dispensationer/forbud af pesticider.

Der er i 2017 næsten 1400 gældende dispensation.

Det er overraskende, at man i forbindelse Pesticidforliget i 2017 ikke fik fjernet dette nysprog.

Miljøstyrelsen overholder ikke i alle tilfælde en tidsgrænse fastlagt af EU for en dispensations varighed på 120 dage.

Læs mere om de 1400 dispensationer:
https://www.dropbox.com/s/kkz3dki2qxpdm8i/Nysprog%20i%20forbindelse%20me...

Jeg har kontaktet EU-kommissionen vedr. dette misbrug af begreber, men har endnu ikke fået svar.

Eva Schwanenflügel, Erik Feenstra, Henrik Leffers, Arne Lund, Troels Brøgger, Werner Gass, Anders Reinholdt, David Zennaro, Peter Beck-Lauritzen, Kurt Nielsen, Anne Eriksen, Kirstine Rosenberg, Palle Yndal-Olsen, Steen K Petersen, Marianne Stockmarr, Flemming Berger, Britta Hansen, Mogens Holme, Torben K L Jensen, Karsten Lundsby og Estermarie Mandelquist anbefalede denne kommentar
Klaus Flemløse

Her er et link til en oversigt over "Brug af neonikotinoider i dansk landbrug".

https://www.dropbox.com/s/kkz3dki2qxpdm8i/Nysprog%20i%20forbindelse%20me...

Oversigten er baseret på bl.a. Miljøstyrelsens årlig pesticidsalgsstatistikker og Sprøjtejournalen for 2015. Det er ikke hensigt, at man slavisk skal gennemlæse hele rapporten, med via indholdsfortegnelse kan man udvælge udvalgte afsnit. Jeg vil henvise til afsnit 15 og 16 for at få mere at vide om, hvem jeg er. Afsnit 9.1 fore en omtale af bidøden i Tyskland i 2008.

Det burde være Miljøstyrelsen, der udarbejder en sådan oversigt til Folketinget og ikke mig..

Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Henrik Leffers, Arne Lund, Troels Brøgger, Anders Reinholdt, David Zennaro, Kurt Nielsen, Anne Eriksen, Steen K Petersen, Marianne Stockmarr og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Viggo Okholm

Nu skulle man vel tror at bønder er klar over at hvis bierne forsvinder så er alle afgrøder på sigt dødsdømte.
Gift kan hjælpe på gevinsten her og nu, men kan betyde katastrofer på længere sigt.

Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Arne Lund, Werner Gass og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar
Claus Bødtcher-Hansen

01/maj/2018

Helt ærligt:

NEDLÆG DET DANSKE GIFTBRUG

(det kalder sig selv for et landbrug).

Venlig hilsen
Claus

Eva Schwanenflügel og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar
Peter Beck-Lauritzen

Hvad foregår der i hovederne i Miljøstyrelsen?
Gælder "politiske og følelsesmæssige" beslutninger, taget i EU, ikke i DK? Hvem giver MILJØSTYRELSEN retningslinierne for deres virke? Landbrug og Fødevarer?
Nu rejser ELL som minister, det er jo en fordel for miljøet. Håber nogen i det "autonome" Miljøstyrelse følger med! Sikke en skændsel.

Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Arne Lund, Christel Gruner-Olesen og Werner Gass anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Man skal vel bare gøre som med vanille udenfor Mexico: håndpode! :-) God fornøjelse med kornet!

Eva Schwanenflügel og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar

Viggo Okholm - Danske bønder flest tænker ikke langsigtet, men kun på den umiddelbare fortjeneste. At de så graver deres egen grav - det tror de ikke på. Det holder nok i min tid, er devisen.
Mht. Miljøstyrelsen - det er jo ret tragisk, at det ministerium, der tilbage i 90'erne var befolket af idealister, ildsjæle og folk, der virkelig brændte for miljøet, nu er blevet overtaget af Blæredygtig Landbrugs trojanske heste.

Claus Bødtcher-Hansen, Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Bjarne Bisgaard Jensen, Mikkel Kristensen, Klaus Flemløse, Viggo Okholm, Peter Beck-Lauritzen og Morten Larsen anbefalede denne kommentar
Viggo Okholm

Arne Lund:
Det har du så nok ret i, men samtidig er de trængt måske de i mange tilfælde selv er ansvarlige for forløbet, men at nedlægge landbruget som en skriver er og bliver utopi i et landbrugsland ressourcemæssigt. Men tankegangen som du tillægger dem, tror jeg så du har ret i og hånden på hjertet er det ikke de flestes?

René Arestrup

@Viggo Okholm
Det er ikke nødvendigt, at nedlægge landbruget. Men det er nødvendigt, til stadighed, at gøre opmærksom på følgevirkningerne af at have et højintensivt, industrialiseret landbrug - og ikke mindst i forhold til miljøet, folkesundheden og almindelig dyrevelfærd.
Jeg undrer mig til stadighed over, at et forholdsvis lille og stærkt subsidieret erhverv, har lov til at påføre samfundet nogle enorme omkostninger, som slet ikke står mål med erhvervets position og økonomiske betydning.
Og jeg undrer mig i særdeleshed over den kortsigtede og uambitiøse fantasiløshed, der karakteriserer dansk landbrug. Der synes at være en meget ringe vilje til at tænke nyt og gå andre veje. Tværtimod insisterer landbruget på at fortsætte dødedansen, med henvisning til den internationale konkurrencesituation og behovet for stadig mere effektive produktionsmetoder. Det er fuldstændig perspektivløst. Og ødelæggende.
Og for god ordens skyld: Jeg skyder ikke på den enkelte landmand, men har forståelse for - og også lidt medlidenhed med - de mennesker, der kæmper med dyb gæld og nogle produktionsvilkår, som umiddelbart forekommer nødvendige for at opretholde en levevej. Ansvaret ligger først og fremmest hos politikerne og erhvervets repræsentanter.

Claus Bødtcher-Hansen, Eva Schwanenflügel, Flemming Berger, Karsten Lundsby, Anders Graae og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Klaus Flemløse

I artiklen står der:

”I Miljø- og Fødevareministeriets grundnotat til Folketingets Europaudvalg forud for EU-afstemningen gengives Landbrug & Fødevarers skøn over tab og meromkostninger ved et håndhævet totalforbud: ca. 87-260 mio. kr., konsekvenserne for rapsproduktionen ikke medregnet.”

Jeg har forsøgt at efterregne de økonomiske tab, som er nævnte i omtalte notat. Det er ikke Ministeriets vurdering, men derimod landbrugets organisationer. Der er tale om et stykke makværk, hvor man roder tingene sammen tilsyneladende for at skræmme/forvirre Folketinget. Der er på ingen måde et revisionsspor tilstede således, at man har en chance for at regne efter. Esben Lunde Larsen har svaret mig og medgiver, at der er nogle kvalitetsproblemer:

Resume:
Jordbrugets og grønsagsproducenternes opgørelser sammenblander tingene, som man kun ved en detaljeret læsning opdager:

I nogle tilfælde taler man om tab i dækningsbidrag(bundlinje) og andre tilfælde om tab af omsætning(toplinje).

I nogle tilfælde taler man om et årligt tab og i andre tilfælde om tab, som kun optræder sjældent, men de anføres som et tab pr. år.

Der er i flere tilfælde angivet tabet pr. år i form af et interval, som f.eks. 70-150 mio. kr. pr. år. Det fremgår ikke om denne usikkerhed skyldes en år til år variation eller om det er en vurdering af usikkerheden i tabet.

Der er efter min mening flere fejl i arealangivelserne for nogle af de nævnte afgrøder. Både overvurdering og undervurdering af arealerne forekommer.

Der står ikke udtrykkeligt ”bejdsning med neonikotinoider” i Miljøministeriet [1] notat. Derfor kan det tænkes, at man bevidst eller ubevidst har medregnet andre typer af bejdsemidler.

På baggrund af denne sammenligning mener jeg, at jordbrugets og grønsagsproducenternes opgørelser over de økonomiske tab ikke er retvisende i alle tilfælde.

Her er et link til min analyse, Esben Lunde Larsens svar og DCE’s svar:

https://www.dropbox.com/sh/70p99m3z4uf1prl/AADlRI3dm3kLlteGqZhGpYxaa?dl=0

Det er en gåde, at Miljøstyrelsen ukritisk har fremsendt notat til Folketingets medlemmer og dermed blåstemplet notatet.

Dorte Sørensen, Lise Lotte Rahbek, Eva Schwanenflügel, Flemming Berger og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar
Klaus Flemløse

Chefkonsulent Nils Elmegaard siger.

»Afgørelsen i EU er blevet taget på et politisk eller følelsesmæssigt grundlag,«

»Der er påvist en sikker anvendelse af neonikotinoider, sådan som vi har brugt midlerne i Danmark, så vi har lidt svært ved at forstå, hvorfor vi ikke må anvende dem længere.«

I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at følgende negative sider af neonikotinoider:

Akut giftighed.
Det værste eksempel på akut giftighed er de 440 millioner bier, der døde i Tyskland i 2008, som følge af en fejlagtig formulering af Clothianidin i forbindelse med en trykluft så teknik. Det er korrekt, at man med en anden formulering af Clothianidin og anden så teknik, vil kunne undgå lignede episoder, men...

På grund af Clothianidin persistens egenskaber, vil nogen lignende kunne ske frem over. Hvis man år efter år anvender den samme koncentration, vil der ske en ophobning, der kan være ca. 6 gange den årlige dosis. I forbindelse med støvstorme vil der kunne ske en forurening. Ved en temperatur på 10 °C og 20 °C vil halveringstiden være på 1406 dage og 545 dage henholdsvis.

Det er kun et spørgsmål om tid før der er sket en tilstrækkelig stor ophobning af Clothianidin i jorden.

Grundvand
Potentialet for nedsivning til grundvandet udtrykkes ved GUS-indekset. Hvis GUS-indekset er større end 2.8 betragtes et pesticid som havende et stort potentiale til nedsivning til grundvandet. For Clothianidin er GUS-indekset 4.91. Dette betyder, at hvad vi bruger i dag, kan havne i grundvandet en gang ude i fremtiden.

Subletale effekter
Hvad angår de subletale virkninger, vil jeg blot henvise til de analyser, der findes desangående. Samt at Clothianidin har stor giftighed for bier og andet småkravl i jorden, i søer og i åer.
Det er disse forhold som Nils Elmegaard omtaler som ” et politisk eller følelsesmæssigt grundlag”
Med hensyn til Landbrug &Fødevares er det min opfattelse, at der er nogle af de bedste hoveder landet kan frembringe inden for det agroindustrielle kompleks. De har viden, de har forstand, de har erfaring.

Hvis jeg går ud fra dette, hvorledes kan de så forklares, at de har produceret en mere end tvivlsom analyse af de økonomisk tab, som følge af et forbud mod neonikotinoider?

Det kan jeg ikke!

I denne analyse er der sammenblanding af begrebet og der mangel et revisionsspor, således at man efterfølge kan revidere analysen.

Det er i sig selv lidt underligt, at landbrugsorganisationerne ikke selv udarbejder et svar, men overlader det til prof Per Kusk, DCE, der i princippet er længere væk fra det anvendte data grundlag end jeg er. På intet tidspunkt anvender prof Per Kudsk ordet ”retvisende”, men ikke desto mindre skrive Ministeren:

Miljø-og Fødevareministeriet skriver ”.. Deres vurdering er, at beregningerne generelt er retvisende,…”
Alt dette går chef konsulent Nils Elmegaard let hen over.

Folketinget burde tale med store bogstaver til Minister og til L&F.

Klaus Flemløse

Endnu en tvivlsom analyse fra Minister..

Jeg har endnu et eksempel på Ministerens tvivlsomme analyser til brug i Folketingets beslutningsproces. Det drejer sig om godkendelse af flupyrsulfuron-methyl i 2017. Flupyrsulfuron-methyl er under mistanke om at være et være et ”carcinogen med Reproduction / development effects og med Respiratory tract irritant”. Giftig over for bier og vandinsekter. Se PPDB.

Resume:
Det årlige tab for landbruget ved at afskaffe flupyrsulfuron-methyl forventes på basis af sprøjtejournaler for 2015 at være på 18.3 mio.dk og ikke 89 mio.dk som Regeringen mener. Der kan være tale om misinformation af Folketinget og ikke en elementær regnefejl.

Regeringsnotatets antagelser medfører, at forbruget af flupyrsulfuron-methyl er 439% af det faktiske forbrug på afgrøderne Vinterbyg og Hundegræs.

Her er et resume af min aktindsigt og ministerens svar

https://www.dropbox.com/sh/0s2ob71sz1t1p2h/AACH22mKuOMAS29BhZa8UwVZa?dl=0

I dette dokument er der link til de centrale dokumenter i sagen.

Esben Lunde Larsen medgiver at mine beregninger er korrekt og at man har angivet worst case i information til Folketinget.

Det er et meget teknisk notat, som de færrest har interesse i at læse, men et sådan teknisk notat er nødvendigt for at fange fejl og misforståelse.

Stakkels Folketingsmedlemmer. De har ikke en jordisk chance for at finde ud af, at de endnu engang er blevet fuppet af Minister ...

Folketinget burde tale med store bogstaver til Minister...