Nyhed
Læsetid: 10 min.

Den omstridte netavis Pio har deltaget i interne S-møder – socialdemokraterne mørklægger omstændighederne

Både Socialdemokratiet og Netavisen Pio har hævdet, at de ikke samarbejder. Men nu viser det sig, at mediets chefredaktør har deltaget i flere afdelingsmøder i partiet. Det rejser den mistanke, at chefredaktøren understøtter partiets kommunikation, siger medieforsker. S erkender, at chefredaktøren har siddet med, men hemmeligholder de nærmere detaljer
Selv om de har hævdet, at der ikke er samarbejde mellem Socialdemokratiet og netavisen Pio, erkender S nu, at Pios chefredaktør har deltaget til flere faste møder hos partiet. Men det ser Dan Jørgensen (S) – her ved Socialdemokraternes valgfest efter valget i 2015 – ’intet problem’ i: ’Vi er glade for, at der findes et medie, der åbent interesserer sig for fagbevægelsen og Socialdemokratiets politik.

Selv om de har hævdet, at der ikke er samarbejde mellem Socialdemokratiet og netavisen Pio, erkender S nu, at Pios chefredaktør har deltaget til flere faste møder hos partiet. Men det ser Dan Jørgensen (S) – her ved Socialdemokraternes valgfest efter valget i 2015 – ’intet problem’ i: ’Vi er glade for, at der findes et medie, der åbent interesserer sig for fagbevægelsen og Socialdemokratiets politik.

Thomas Lekfeldt

Indland
1. juni 2018

Der er ikke noget samarbejde mellem Socialdemokratiet og Netavisen Pio – hverken formelt eller uformelt. Det har både partiets pressechef og partisekretær samt mediets chefredaktør gjort meget klart, efter at Venstre i løbet af foråret har beskyldt Pio for at være »en forlænget arm for Socialdemokratiet«.

Men Information er kommet i besiddelse af oplysninger, der sår tvivl om den påstand og rejser spørgsmålet: Fører partiet og netavisen offentligheden bag lyset?

På betingelse af anonymitet oplyser en kilde i Socialdemokratiet over for Information, at Pios chefredaktør, Jens Jonatan Steen, flere gange har deltaget i den socialdemokratiske kommunikationsafdelings mandagsmøder på Christiansborg.

Den slags møder i de politiske partiers presseafdelinger er normalt lukket land for journalister. Ifølge Informations oplysninger drøftes der på møderne normalt spørgsmål om ugens pressehåndtering, indhold til partiets profiler på de sociale medier, timing for Socialdemokratiets egne udmeldinger og lignende.

Adspurgt af Information om Jens Jonatan Steens deltagelse i kommunikationsafdelingens møder efterspørger Socialdemokratiet først »dokumentation for den påstand«, men erkender senere, at chefredaktøren har siddet med ved mandagsmøder i afdelingen.

»Det er os, der har inviteret Pio Pios chefredaktør til at deltage på nogle udvalgte møder, hvor han blandt andet har holdt oplæg om Pio Pios arbejde. Vi er glade for, at der findes et medie, der åbent interesserer sig for fagbevægelsen og Socialdemokratiets politik. Det ser vi ikke noget problem i. Vi ville faktisk ønske, der var flere,« udtaler gruppenæstformand Dan Jørgensen i en skriftlig kommentar til Information.

Information har bedt Socialdemokratiet svare på, hvor mange gange og hvornår Jens Jonatan Steen har deltaget i afdelingsmøder, hvad han har lavet ud over at holde oplæg, og hvordan mødeaktiviteten harmonerer med påstanden om, at der intet samarbejde er mellem S og Pio. Men Socialdemokratiet har ikke »yderligere kommentarer«, lyder svaret.

Habilitetsproblem

Efter at være blevet konfronteret af Information siger chefredaktør Jens Jonatan Steen, at det »sagtens« kan passe, han har deltaget i de pågældende møder, og han bekræfter, at han »har deltaget i nogle møder med dem om mandagen«. Det er noget, han gør »for at være orienteret om, hvad der foregår på Christiansborg«, forklarer han. Jens Jonatan Steen tilføjer dog, at han ikke ved, om møderne kan karakteriseres som »afdelingsmøder« eller ej.

»Der er så mange møder, og de har så forskellig karakter, at det har jeg slet ikke overblikket over,« siger han.

»Har noget af det været i regi af eller i forlængelse af en eller anden form for afdelingsmøde? Det må jeg altså ærligt indrømme, at det kan sagtens være, det er forekommet, men det er ikke noget, jeg har været bekendt med, at det var i en fast møderutine eller et fast mandagsmøde eller et eller andet.«

Professor Mark Ørsten fra Roskilde Universitet, der forsker i samspillet mellem journalistik og politik, mener, det er problematisk for en chefredaktør for et erklæret uafhængigt medie at gå til møder i et partis kommunikationsafdeling.

»Det sætter klart spørgsmålstegn ved ens politiske uafhængighed,« siger han.

»Hvis det lige præcis er kommunikationsafdelingen, er det særligt interessant. Det indtryk, man kan få, er, at han på en eller anden måde kan være med til at understøtte partiets kommunikation i det medie, han nu er chefredaktør for. At det er for at koordinere, hvad de laver. Det er selvfølgelig problematisk.«

Kampen om Pio

Netavisen Pio er stiftet i 2012 af blandt andre Henrik Sass Larsen.

I 2017 blev mediet godkendt til at modtage statslig mediestøtte, og siden har Pio blandt andet ansat den tidligere Ekstra Bladet-journalist Jan Kjærgaard, der er kendt for at lave hårdtslående afsløringer. Det har vakt opsigt i blå blok. 

»Hvad ville mon historien være i medierne, hvis Venstre og DA i fællesskab hyrede en dygtig journalist til på samme måde at finde smuds på Henrik Sass Larsen og Mette Frederiksen,« sagde transportminister Ole Birk Olesen (LA) i februar til Weekendavisen.

I marts foreslog Venstre, at kriterierne for mediestøtten skal ændres, så medier som Pio ikke længere kan få del i den. For Pio er reelt »en forlænget arm for Socialdemokratiet«, og statslige midler skal ikke gå til journalistik, der »er så farvet,« sagde Venstres politiske ordfører Britt Bager til Berlingske.

Pios chefredaktør Jens Jonatan Steen har afvist kritikken og fastholder, at netavisen er uafhængig.

Chefredaktør Jens Jonatan Steen kan ifølge sin egen forklaring ikke huske, hvor mange gange han har deltaget i møder »i forlængelse af den der kommunikationsafdeling«, som han siger. Men han mener, at det måske er »en tre-fire gange«. Hvad der bliver snakket om på møderne, ønsker han ikke at oplyse. Møderne er »fortrolige«, siger han, og »omfattet af kildebeskyttelse«. Han afviser dog, at møderne bliver brugt til at koordinere mellem S og Pio.

Det er ikke et argument, Mark Ørsten køber.

»Det kan godt være, han ikke selv synes, det er det, de gør. Men så burde han være klog nok til ikke at gå til de møder. For habilitet er i høj grad et spørgsmål om, hvordan ting ser ud udefra. Og udefra set mener jeg, han har et habilitetsproblem,« siger Mark Ørsten.

Stiftet af Sass

Netavisen Pio eller piopio.dk er opkaldt efter Socialdemokratiets grundlægger Louis Pio og lægger ikke skjul på, at den tager »afsæt i et demokratisk socialistisk idégrundlag«, som der står på hjemmesiden. Mediet er grundlagt i 2012 af blandt andre Socialdemokratiets nuværende gruppeformand Henrik Sass Larsen, den første chefredaktør var partiets nuværende EU-ordfører Peter Hummelgaard Thomsen, og mindst fem af de syv ansatte, der optræder på hjemmesiden, har en baggrund i partiet.

Flere gange har Pio været kritiseret for at skrive artikler, der er overordentlig venlige over for Socialdemokratiet – og går hårdt efter partiets modstandere. Men selv erklærer Pio sig »uafhængig af organisationer og partipolitiske interesser«, som der står på hjemmesiden.

Og i sin ansøgning om mediestøtte fra 2017 – som førte til, at mediet foreløbig har fået bevilget omkring 700.000 statslige kroner – fremhævede Pios daværende bestyrelsesformand, Palle Smed, at mediet »drives og ledes som en fritstående netavis, uafhængig af organisationer og partipolitiske interesser«. Det viser Informations aktindsigt ved Slots- og Kulturstyrelsen.

Hvis nogen skulle være i tvivl om, hvordan det skal tolkes, slog Pios chefredaktør Jens Jonatan Steen det fast i umisforståelige vendinger i Berlingske i slutningen af marts i år.

Direkte adspurgt om der er et formelt eller uformelt samarbejde mellem Pio og Socialdemokratiet, svarede han til Berlingske:

»Nej, det er der ikke.«

Over for Information har både Socialdemokratiets pressechef og dets partisekretær hævdet det samme.

»Det er meget nemt og helt korrekt,« skrev partisekretær Jan Juul Christensen i et mailsvar, da Information spurgte ham, om han kunne bekræfte Jens Jonatan Steens påstand om, at der hverken var noget formelt eller uformelt samarbejde.

»Intet samarbejde mellem S og Pio Pio. De er et helt selvstændigt og uafhængigt medie,« fortsatte partisekretæren. Men partiet har altså ikke ønsket at uddybe, hvordan det harmonerer med, at Pio har siddet med til møderne hos Socialdemokratiet.

V: Dybt problematisk

Jens Jonatan Steens afvisning af enhver form for samarbejde kom som reaktion på en anklage fra Venstres Britt Bager, der beskyldte Pio for at være talerør for Socialdemokratiet. Hun foreslog at ændre reglerne for tildeling af den statslige mediestøtte.

Som reglerne er i dag, er det ikke afgørende for et medies mulighed for at få støtte, om det er en partiavis eller ej. Tværtimod fremgår det af lovbemærkningerne, at der i Danmark har været »tradition for« partipresse, og at »det ses som en fordel for pluralismen og mangfoldigheden, at det politisk ejede medie kan eksistere side om side med andre typer af nyhedsmedier«.

Den tankegang vil Venstre nu gøre op med. Pio må gerne eksistere, men det skal ikke være for skatteborgernes penge, mener partiet. For »danskerne skal ikke betale for journalistik, der er farvet«, som Britt Bager sagde til Berlingske.

At Jens Jonatan Steen har deltaget i afdelingsmøder i den socialdemokratiske kommunikationsafdeling er »dybt problematisk«, siger Britt Bager til Information.

»Jeg synes, det viser, at der ikke er nogen som helst uafhængighed i Pio. Der er nogle meget, meget stærke bånd til Socialdemokratiet,« siger hun.

»Og hvis Socialdemokratiet dækker over, at Pio ikke er varedeklareret, så har de et problem.«

’Udbredt praksis’

Chefredaktør Jens Jonatan Steen mener ikke, at møderne kan skabe tvivl om mediets uafhængighed. Han henviser til, at det blandt Christiansborg-journalister er en udbredt praksis at holde uformelle møder med politikere og embedsmænd.

»Jeg har også været til nogle møder med Uffe Elbæk og med nogle SF’ere. Det er noget, jeg gør løbende og ser som en helt naturlig del af vores arbejde. Hvis jeg bliver inviteret til steder, hvor jeg kan få oplysninger om, hvad der foregår på Christiansborg eller tilsvarende steder, så gør jeg det,« siger han.

– Men her skulle det jo være deres faste mandagsmøder, du var med til?

»Ja. Jeg har deltaget i nogle møder med dem om mandagen. Jeg kender ikke helt deres møderutine, eller hvordan det foregår. Men det skal nok passe. Jeg har været inde til nogle møder og også nogle møder, hvor jeg muligvis har siddet med til en del af et eller andet … Det kan godt passe. Men det er ikke noget, jeg fast har gjort eller har gjort over en lang periode.«

– Men som jeg har forstået det, er det deres normale mandagsmøder, hvor de diskuterer almindelig pressehåndtering, Socialdemokratiets meldinger og sådan noget. Det er vel ikke noget, som journalister normalt får lov at være med til?

»Det ved jeg ikke noget om. Jeg kender ikke deres mødepraksis eller rutiner. Jeg ved egentlig ikke, hvordan forskellige partier gør sådan noget. Men jeg er med til de der møder, så snart jeg kan, og der er mulighed for at få nogle insider-oplysninger. Så deltager jeg så vidt muligt altid.«

– Hvordan hænger det sammen med din påstand om, at der ikke er noget samarbejde mellem Socialdemokratiet og Pio?

»Der er da samarbejde. Jeg samarbejder med alle de partier, der vil. Jeg har aldrig sagt, at jeg ikke samarbejder med politiske partier. Det kan du ikke som politisk medie lade være med.«

»Men vi har ikke nogen faste samarbejder. Og jeg tænker, at det er det, du vil være interesseret i: Har man en eller anden form for fast samarbejde, en mødekultur eller sådan? Og det er sådan noget, som jeg ikke har og ikke har haft.«

– Men du blev jo spurgt i Berlingske, om der er et formelt eller uformelt samarbejde, og der sagde du bare nej.

»Ja. Du kan sagtens klippe mig i stykker. Men det handler om den konkrete kontekst. Og i den sammenhæng er der ikke noget hverken formelt eller uformelt samarbejde, der gør, at jeg går til møder ud over det, som alle andre medier gør. Og forsøger at holde mig orienteret på Christiansborg. Det gør vi, ligesom alle andre gør.«

Ifølge DR’s politiske korrespondent Christine Cordsen er det imidlertid ikke almindeligt, at journalister sidder med ved afdelingsmøder i partiernes kommunikationsafdelinger. Adspurgt af Information forklarer hun, at hun »selvfølgelig« drikker »masser af kaffe« med både politikere, partiernes pressefolk og embedsmænd. Men:

»Jeg har arbejdet 25 år som politisk journalist og har aldrig deltaget i interne møder i et parti. Det er bestemt ikke noget, vi gør på DR, og jeg har heller aldrig hørt om andre uafhængige medier, der går til interne møder i partierne,« siger Christine Cordsen.

Uformel kaffe

I SF mødes man »løbende med folk fra Pio og andre medier om aktuelle politiske sager«, skriver chef for politik og presse Thomas Nystrøm i en mail til Information. Men SF har aldrig »haft deltagelse af journalister på vores interne møder«, tilføjer han. Der er dog heller ikke nogen journalister, der har spurgt, om de måtte være med til sådan et møde i SF, så Thomas Nystrøm kan ikke svare på, »hvordan vi ville forholde os til en konkret forespørgsel«.

Alternativets pressechef Vicki Therkildsen bekræfter, at Alternativet har haft »et enkelt møde hist og her« med Netavisen Pio »over en årrække«. Det har dels været møder af »privat karakter« og møder, hvor der er blevet »snakket politik«. Hun mener dog ikke, det giver mening at sammenligne de møder med den socialdemokratiske kommunikationsafdelings mandagsmøder.

»Når vi holder vores morgenmøder og gennemgår den politiske dagsorden, så taler vi jo om strategi, og hvordan vi bedst kommer igennem med vores budskaber. Det ville jeg da ikke invitere nogen som helst medier udefra med til,« siger Vicki Therkildsen.

Heller ikke Britt Bager mener, at de to ting kan sammenlignes.

»Jeg drikker også mange uformelle kopper kaffe med journalister. Men det foregår altså ikke i sammenhænge, hvor vi diskuterer ugens pressehåndtering og kommende mediehistorier,« siger hun.

»Man kan jo vende spørgsmålet om: Hvordan mon Mediedanmark ville reagere, hvis Informations chefredaktør Rune Lykkeberg eller Berlingskes chefredaktør Tom Jensen sad med ved vores ugentlige møder i pressetjenesten?«

– Men hvad nu hvis Jens Jonatan Steen bare får en masse gode oplysninger om, hvad der rører sig? Altså hvis det i virkeligheden er ham, der får noget ud af det, og ikke Socialdemokratiet?

»Det har jeg bare svært ved at tro. Det viser jo, at Netavisen Pio har formelle bånd til Socialdemokratiet, og det er lige præcis det, der er humlen i det her.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Kim Folke Knudsen

Det var dog en nyhed af Verdensklasse, at aviser har kilder ind i partierne.

Hvad er der så forfærdeligt ved det ?.

Mon ikke Jyllands Posten, Berlingske Tidende, og Børsen har tættere bånd tll de borgerlige politiske partier og for Jyllands Postens vedkommende ligeså DF end til Enhedslisten.

Så længe der er en vis åbenhed om dette, så ser jeg intet problem med det.

Problemet er nok snarere de kommercielle interesser, som måske kan lægge en dæmper på Pressens lyst til at gribe fat i sager i det private erhvervsliv.

Er vi utilfredse med den frie presse her til lands, så er der fri næringsret: Stift et nyt medie.

I den digitale verden er der nærmest uendeligt med nye muligheder.

Følg Dagbladet Informations eksempel.

Længe leve en fri og uafhængig presse

Eva Schwanenflügel, Hans Aagaard, Anders Graae, Henrik Leffers, Marie E. Rasmussen, Helle Walther, Arne Lund, Alvin Jensen, Karsten Lundsby, Hans Larsen, Torben K L Jensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Torben Nielsen

Han kom vel bare forbi

Steffen Gliese

Jeg vil sandelig da håbe, at der er en hel del oplygning og koordinering imellem Socialdemokratiet og dets netmedie piopio. Andet ville have været rystende inkompetent.

Eva Schwanenflügel, Hans Aagaard, Helle Walther, Arne Lund, Alvin Jensen, ulla enevoldsen, Karsten Lundsby, Hans Larsen og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Jens Winther

Jeg har faktisk aldrig anset Netavisen Pio for at være et seriøst og uafhængigt medie. Der er fsv ikke noget overraskende i, at Pio er socialdemokratisk biased. Men det er naturligvis stærkt problematisk, at både Pio og socialdemokratiet har lagt røgslør ud over det indbyrdes samarbejde.

At socialdemokratiet har et lemfældigt forhold til sandheden er der ikke noget nyt i, men at et medie, der påstår at være seriøst og uafhængigt, er i lommen på et politisk parti er overordentligt kritisabelt! Uærlige medier - dem burde ingen tage seriøst!

Peter Beck-Lauritzen

Hvem får mediestøtte og hvem er uafhængig af politiske partier?
Nå, men Pios chefredaktør og socialdemokratiske "talerør" kunne godt være klarere i mælet!

Mogens Holme, Hans Aagaard, Trond Meiring, Karsten Lundsby og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Jeg håber, at der i det hele kan komme rene linjer, og vi får partipressen tilbage. Den var den bedste garanti for reel oplysning, paradoksalt nok, fordi den ikke led under journalister, der ikke var sig deres ståsted bevidst, sådan som vi har det i dag, hvor magtkritikken er totalt fraværende og i stedet er blevet til en forfølgelse af de svage og mindretallene.

Eva Schwanenflügel, Hans Larsen, Mogens Holme, Flemming Berger, Brian W. Andersen, Anders Reinholdt, Henrik Leffers, Lars Løfgren, Benny Larsen, Henrik Bjerre, Egon Stich, Alvin Jensen, ulla enevoldsen, jørgen djørup, Torben K L Jensen, Trond Meiring og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Den frie,uafhængige presse som den 4. statsmagt ? Den er der sgu da ingen der tror på mere og hvorfor denne pludselige interesse for et lille netmedie der er opkaldt efter Louis Pio - den første (og eneste) ægte socialdemokrat der var dybt engageret i den socialistiske ide ? Så er "Pio" skabt for at gøre de nuværende socialdemokrater opmærksom på deres rødder er det fint - lige meget hvad så end Information eller for den sags skyld hvad den radikale sprøjte Politiken måtte mene om den sag.

Bjarne Bisgaard Jensen, Eva Schwanenflügel, Mogens Holme, Flemming Berger, Hans Aagaard, Henrik Leffers, Egon Stich, Alvin Jensen, Poul Simonsen, Estermarie Mandelquist, ulla enevoldsen, jørgen djørup, Steffen Gliese, Trond Meiring og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar
Mike Schneider

Så ikke AL presse er ejet og styret af højre ekstremister ?
Der findes stadig presse på midten?
Så mangler vi bare noget venstre orienteret.

Eva Schwanenflügel, Egon Stich, Mogens Holme, Flemming Berger, Mons Mogensen, Benny Larsen, Alvin Jensen, Steffen Gliese, Estermarie Mandelquist, ulla enevoldsen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Poul Simonsen

Enhver læser af Pio eller den såkaldte tænketank Cevea, kan da ikke nære tvivl om, at de tilhører Socialdemokratiet.
Det er der principielt ikke noget galt i. Det virker bare fordækt og mistænkeligt, når det forties eller forsøges bortforklaret.

Mons Mogensen, Katrine Damm og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Ja, Poul Simonsen, fagbevægelsen må genopfinde A-Pressen.

Torben K L Jensen, Helle Walther og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar

Øh - hvad er problemet? Fra dag ét, har det været tydeligt, at piopio var tilknyttet SD. Man skal da vist være naiv, for ikke at have set det for længst. Men nu kom der en historie ud af ...hvad?

Steffen Gliese, Carsten Munk og Helle Walther anbefalede denne kommentar
Helle Walther

Ja og så, hvad underligt er der i det, der lækkes løbende til de borgerlige aviser fra selv koordinationsudvalget, og Thomas Larsen på Berlingske har i årevis været Venstres forlængede arm og støtte, så vandet driver. NEWS ligeså. Som læser af både borgerligeaviser, Information, og Pio Pio, så er ingen aviser, ej heller denne, uafhængige 100%, der er altid en holdning. Jeg forstår slet ikke, Venstre kan være fornærmet, når man påtænker den journalistik, de fik trygt fra BT, i skattesagen i sin tid. Og de kilder som i den grad pegede på det parti. Den ene usandhed, ja løgn efter den anden for at svække en modstander, der stod skarpt hos vælgerne.
Det er f-- i en hornlygte at lave en historie på det, Berlingske m.m. medier burde feje for egen dør først. Også radio 24/7

Bjarne Bisgaard Jensen, Eva Schwanenflügel, Hans Aagaard, Mons Mogensen, Arne Lund og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Helle Walther

Og vedr. mediestøtte, så fratag samtlige medier deres støtte, hvis Pio pio skal fratages. Den netavis blev i sin tid oprettet åbent med relation til S, det har aldrig været skjult, hvorimod JP( DF), Politiken ( R avis) Berlingske VKLA avis, Information er ( Ø) måske ikke siger det så åbent, men det er jo tydeligt, når man læser dem, og hvad så, man kan jo selv veje og vurdere.

Christian de Thurah

Problemet er ikke, at Pio er socialdemokratisk, det ligger så at sige allerede i navnet. Problemet er, at mediet benægter dette helt indlysende forhold og derved Undergraver sin egen troværdighed.

Mogens Holme, Flemming Berger og Katrine Damm anbefalede denne kommentar
Anne Mette Jørgensen

Det er sjovt, at læse.
Jeg er ikke spor forundret. Det er jo nemt at se hvilke medier der favoriserer .
DR. er også tydeligt mest for den herskende klasse. Men heldigvis laver de også undersøgende faktaprogrammer. Tv. avisen hælder tydeligt til højre.
Information ser jeg ikke som Ø. lidt venstresnoet,men for alvor gå i dybden med magten, nej.

Troels Larsen

Er enig med en række af ovenstående kommentatorer.

Det er selvfølgelig problematisk, hvis et medie tydeligvis har et politisk holdning, men frasiger sig dette og dækker over samarbejdende møder (og det kan sikkert godt være, at deltagelsen har været som ekspert, der giver kursus i mediehåndtering eksempelvis, men så skal man være åbent om dette).

Jeg vil gerne knytte kommentar til snakken om at ændre i mediestøtten - det synes jeg er en dårlig ide. Det lyder jo fint, at man vil sikre, at der ikke er statsstøtte til tydeligt farvede medier, så vi alle kan være sikre på, at vores penge kun går til uafhængig og troværdig journalistik. Problemet er , for mig at se, at vi dermed skal nedsætte et udvalg, der skal gøre sig til smagsdommer over, om noget er for farvet eller ej - et sådant udvalg vil simpelthen have for stor mulighed for at påvirke medielandskabet.

Så hellere fordele ligeligt i øst og vest, og i stedet diskriminere på andre parametre, så ikke enhver blogger med 4 opdateringer om måneden kan få mediestøtte - sådan antager jeg i øvrigt, at systemet allerede fungerer?

Helle Walther

Jamen det er jo Berlingske og Politiken der påstår de skjuler noget sammen med Information, det gør de ikke, Pio Pio blev netop oprettet som modvægt til de blå borgerlige aviser, hvor andre synspunkter end de borgerlige var umulige, at komme til orde med. Det er fakta. Det skete efter 2011, hvor man var så træt af den borgerlige regerings adfærd, og hvor de slap godt fra det hver gang , gr. DF bakkede op under Pia Kjærsgård, før hun blev forhandlet med LA som formand for folketinget af Løkke i 2015. hvis ikke DF bakkede op, sad hverken Løkke, Hjort eller andre ministre på deres poster i dag.
Tænk bare få år tilbage før 2011.

Morten Balling

Når Trump bliver taget i et eller andet, skyder han altid skylden på Hillary og demokraterne. Det kaldes Whataboutism og det er sgu lidt trættende i længden. Også når undskyldningen bruges her.

Hvis mediestøtte skal give mening, skal det være til en fri og uafhængig presse, som er en nødvendig del af et velfungerende demokrati.

odd bjertnes

SWkandale, et parti der - måske - samarbejder,
ja ligefrem KOORDINERER nu ber jeg dem ...
med sine vælgere .....
Alle jeres tanker krænker alle mine følelser
OG
Alle jeres følelser krænker mine tanker.
Der må gribes ind ! Det er jo det rene parti-presse.

Det er godt nok at skyde en meget lille spurv med en meget stor forsidekanon. Den tidlige sommervarme har vist slået redaktionens dømmekraft i smadder, for der må være vigtigere forhold at plaffe efter: Hvorfor er der ikke fortsat undersøgelse af forholdet mellem kvotekonger og en vis statsminister, og hvorfor er der ingen der systematisk jager venstres talerør tv2 og især dette mærkværdige medies nyhedsudsendelser - det får sørme masser af licenskroner.

Steffen Gliese, Bjarne Bisgaard Jensen, Eva Schwanenflügel, Egon Stich, Hans Larsen, Mogens Holme, Flemming Berger, Hans Aagaard, Helle Walther, Katrine Damm, Torben K L Jensen og Margit Tang anbefalede denne kommentar

Det er godt nok at skyde en meget lille spurv med en meget stor forsidekanon. Den tidlige sommervarme har vist slået redaktionens dømmekraft i smadder, for der må være vigtigere forhold at plaffe efter: Hvorfor er der ikke fortsat undersøgelse af forholdet mellem kvotekonger og en vis statsminister, og hvorfor er der ingen der systematisk jager venstres talerør tv2 og især dette mærkværdige medies nyhedsudsendelser - det får sørme masser af licenskroner.

Henrik Leffers

Jeg synes Information skulle fortælle deres læsere hvordan Ritzaus Bureau udvælger nyheder, fordi de nyheder der bringes på Ritzau er så ens, at der må ligge en politisk udvælgelse bag. -Der er igen tvivl om, at telegrammer fra Ritzaus Bureau altid støtter op om en (neo?) liberal dagsorden, og aldrig bringer nyheder, der kunne sætte et spørgsmålstegn ved vores alliancepartnere, hvor specielt USA er fredet. F.eks. er artiklen fra Princeton og North Western, der uden for diskussion viser, at USA ikke længere er et demokrati, men et oligarki, aldrig blevet dækket på nogen af Ritzau medierne! (Link: http://www.bbc.com/news/blogs-echochambers-27074746). Hvorfor er det såden? Problemet er jo, at Ritzaus Bureau medierne står for 95% af nyhedsdækningen i DK, så Ritzaus Bureau har nærmest monopol på formidlingen!

Steffen Gliese, Bjarne Bisgaard Jensen, Eva Schwanenflügel, Hans Larsen, Flemming Berger, Jens Kofoed, Hans Aagaard, Carsten Munk, Lise Lotte Rahbek, Helle Walther, Katrine Damm, Torben K L Jensen og Mons Mogensen anbefalede denne kommentar
Henrik Bjerre

Grim historie.

Man skal vidst være ret snedig for at udtænke en reform af den ikke altid særlig humske suppe af partistøtte, mediestøtte, spindoktorer, elektroniske medier der monitorer deres læsere, medier med erklæret tilhørsforhold, medier med hemmeligt tilhørsforhold og uafhængige medier.

Jeg synes der har været masser af eksempler på, at medier med hemmeligt tilhørsforhold har tisset i deres forlovedes madskål. Berlingske om Danske Bank hvidvask, Politiken med "Kommisærens Dagbog", Information med de interne historier fra Alternativet, Jyllandsposten med ejendomsjonglørerne etc. så det kan vel ikke afvises at der eksisterer medier der bestræber sig på at være uafhængige, men selvfølgelig ikke kan være mere hellige end Paven?

Steffen Gliese, Flemming Berger, Hans Aagaard og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Staten giver jo tilskud til opstillingsberettigede partier - så hvorfor ikke tilskud til partipolitiske medier i demokratiets trængte navn ?

Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel, Hans Aagaard og Henrik Bjerre anbefalede denne kommentar
David Wedege

At de har sagt, at de ikke samarbejder, er det eneste, der virker decideret nyt for mig.