Interview
Læsetid: 7 min.

Alternativets globale udspil: Verdensparlament, global mindsteløn og kulturel udenrigspolitik

I partiets nye udspil ’En anden verden’ varsler Alternativet et opgør med nationalstaten. De mest presserende samfundsproblemer fordrer globale løsninger, fastslår partiet. Centralt står forslag om et nyt verdensparlament, indførelsen af en global minimumsløn og en mere kulturbåren, dansk udenrigspolitik. Information har talt med to forskere og en kunstner om de konkrete forslag
Rickshaw-chauffører sover under åben himmel på et tag i Dhaka. De fleste kommer fra fattige familier på landet og søger lykken i byen.

Rickshaw-chauffører sover under åben himmel på et tag i Dhaka. De fleste kommer fra fattige familier på landet og søger lykken i byen.

Ritzau Scanpix

Indland
11. juni 2018

Verdensparlament

Alternativet foreslår at indføre et verdensparlament. Medlemmer skal være på direkte valg efter princippet: Én verdensborger, én stemme.

I første omgang skal parlamentet ikke have nogle direkte beføjelser. Ideen er, at forsamlingen på grund af dens demokratiske legitimitet vil kunne vedtage resolutioner og anbefalinger med en helt anden symbolsk kraft end FN og andre internationale organisationer.

Information har diskuteret forslaget med seniorforsker ved DIIS Hans Mouritzen.

 – Hvad tænker du om forslaget?

»Det er rigtigt, når de skriver, at der ikke eksisterer en lignende institution. I FN er der tale om regeringsrepræsentanter. Det er regeringernes fagforening, kan man sige. Selvfølgelig findes der parlamentariske delegationer, der bliver sendt til FN, men de er valgt i deres egne landes parlamenter. Så det er en indirekte repræsentation.

Jeg har aldrig hørt ideen før, men den er jo interessant. Jeg ved ikke, hvad Alternativet forestiller sig i forhold til opstilling til Verdensparlamentet, for hvem skal man stemme på? Det er en betagende tanke, men det er svært at forestille sig, at det kunne fungere effektivt.

 –Hvad tænker du om ideen om at oprette et center i Danmark for globalt demokrati?

»Hvis Alternativet fik flertal i Folketinget, er jeg ikke i tvivl om, at de nok skulle få oprettet et dansk center. Det nytter bare ikke så meget, hvis ikke det globale verdensparlament bliver en realitet, og det gør det jo givetvis ikke.«

 – Partiet vedkender, at forslaget er på ideplan, men at man kan starte med at demokratisere de eksisterende internationale institutioner. Derfor vil de reformere FN, herunder Sikkerhedsrådet, som de mener repræsenterer en forældet verdensorden. Har de ret i, at der først bør kigges på de allerede eksisterende institutioner?

»Al erfaring viser, at det er meget svært at opbygge nye institutioner, så man er nødt til at tage udgangspunkt i og forsøge at reformere de eksisterende. Uanset hvor utilfredsstillende de nogle gange kan være.

Det er i sig selv svært, men måske kunne verdensparlamentet være et supplement til FN. Et opinionsbarometer, der vil kunne bruges i FN. Hvis staternes repræsentanter mener én ting, men befolkningerne noget andet, så vil Verdensparlamentet måske kunne legitimere en bestemt dagsorden.

 – Partiet foreslår også, at Verdenshandelsorganisationen, Den Internationale Valutafond og Verdensbanken skal ændres, således at lande har indflydelse efter befolkningstal i stedet for efter økonomisk bidrag. Dog med hensyn til mindre stater og særligt skrøbelige og fattige stater. Hvad tænker du om den ide? 

»Det er simpelthen for fluffy. I den bedste af alle verdener ville det kunne lade sig gøre. Men bare forslaget om, at landene skal stemme efter befolkningstal, ville jo betyde, at lille Danmarks interesser ville drukne i hensyn til andre befolkningers.

Forslaget er næppe ment som realpolitik, men som en slags symbolik, en opinionsundersøgelse, der kan holde FN i ærmet. Det er vel det mest positive, man kan sige.

»Det er nemt nok at rakke forslaget ned og sige, at det ikke har sin gang på denne jord. Det vil politikerne fra de andre partier sikkert også mene. Det er nogle meget værdibaserede forslag, og tanken går stik imod den trend, vi ser i verden i dag. Men der skal der jo også være nogle, som går imod strømmen.«

Global minimumsløn

Når kapitalismen fungerer globalt, skriver Alternativet i deres nye udspil, bør regler og reguleringer, der beskytter lønmodtagere, også være. Derfor vil partiet »udforske muligheden for at indføre en global minimumsløn«.

Det skal ikke forstås sådan, at mindstelønnen i kroner og øre skal være den samme over hele verden. Konkret henviser partiet i stedet til den amerikanske økonom Thomas Palleys forslag om en minimumsløn på 50 procent af medianindkomsten i de enkelte lande.

Information har diskuteret forslaget med centerleder ved Forskningscenter for arbejdsmarkeds- og organisationsstudier på Københavns Universitet, Søren Kaj Andersen.

 – Hvad tænker du om forslaget?

»Nu kalder Alternativet det godt nok en global plan. Alligevel vil jeg tillade mig at starte i et dansk perspektiv.

Et grundlæggende princip på det danske arbejdsmarked er, at lønspørgsmål forhandles af arbejdsmarkedets parter. Og de laveste lønninger i Danmark ligger højt i forhold til lande, vi normalt sammenligner os med, der har en politisk fastsat mindsteløn.

Man kan bare kigge på de mindste lønninger i et land som Tyskland. Så der er en stor risiko for, at man i hvert fald ikke vil gøre danske lønmodtagere en tjeneste ved at gøre Danmark til bannerfører for en global, politisk fastsat mindsteløn.«

 – Men de varer, vi køber i Danmark, er ofte produceret på ganske anderledes arbejdsmarkeder. Er der ikke en vis ræson i at tænke arbejdsvilkår på et mere internationalt plan?

»Det er absolut en helt legitim, politisk dagsorden at bringe frem. Det kunne også være interessant at høre, hvordan man forholder sig til det internationale aspekt af det i danske fagforeninger.

Varer og kapital bevæger sig over grænser mere end nogensinde. Det rejser også nogle spørgsmål om løn og vilkår.«

 – Er det noget, man diskuterer i internationale fora?

»Jeg kan ikke sige, om det er noget, der er blevet diskuteret i eksempelvis ILO (den internationale arbejdsorganisation, red.). På europæisk plan er det blevet diskuteret ganske længe. Ikke en flad mindsteløn for hele EU, men en fælles norm, der tog højde for de store økonomiske forskelle mellem landende.

Det har aldrig materialiseret sig. Og det ville helt givet ikke være nemmere at få indført på globalt plan, sådan som Alternativet foreslår.«

 – Hvad kan man så gøre, hvis man som Alternativet gerne vil forbedre vilkårene for lønarbejdere i Bangladesh?

»Det er et stort spørgsmål. Men der foregår i disse år en meget bred debat om global ulighed, der også handler om andet og mere end mindsteløn. Det handler også om multinationale virksomheders adfærd. Der er en række initiativer fra internationale organisationer, blandt andet FN, om såkaldte codes of conduct.

Altså hvilke vilkår kan multinationale selskaber, der skal have produceret noget i eksempelvis Bangladesh, byde deres ansatte. Nogle af dem har naturligvis større effekt end andre. Men generelt synes jeg, man skal være varsom med magiske løsninger som global mindsteløn.«

Kunstdiplomati

Forsvarsattachéerne på Danmarks ambassader rundt omkring i verden burde erstattes af kulturattachéer, mener Alternativet.

De skulle både facilitere »en slags residency-ordning«, hvor danske kunstnere kunne bo og arbejde og bruge kunst og kultur til at skabe »nye og kreative relationer mellem Danmark og andre lande«. Derudover skulle kunst og kultur spille en større rolle i eksportfremstød og med hensyn til at sætte Danmark på dagsordenen. 

Information har diskuteret forslaget med billedhugger, grafiker og performancekunstner Bjørn Nørgaard.

 – Alternativet ønsker at indtænke kunst og kultur i den danske udenrigspolitik. Mener du også, at kunsten og kulturen rummer nogle uudnyttede politiske muligheder?

»Under den såkaldte finanskrise var de kulturbårne erhverv de eneste, som havde en øget vækst og fremgang, men det er hovedsageligt det danske Finansministerium og Moderniseringsstyrelsen, der ikke har fattet budskabet.

Det er rart, at et parti endelig nævner kunst og kultur. Ikke i forbindelse med nedskæringer, men i forbindelse med, at det er en væsentlig bidragyder til hele måden, vi skaber og udvikler samfundet på. Det hilser jeg velkommen.«

– Hvad tænker du om, at kulturattachéer skal erstatte forsvarsattachéer?

»Det findes jo allerede. Der eksisterer kulturattachéer, men problemet er, at man har nedprioriteret dem voldsomt. Vi har Det Danske Kulturinstitut med institutioner rundt omkring i verden, som netop gør det her. I stedet for at opfinde den dybe tallerken på ny, burde man vaske den, man allerede har.

Jeg synes, at Alternativet skulle gennemgå, hvad der er af kulturattachéer rundt omkring. Det handler om at styrke de allerede eksisterende institutioner. Det er igennem dem, at man får fagligheden ind.«

– Er det vigtigt at slå et politisk slag for, at kunst og kultur får lov at spille en større rolle?

»Danmark er ved at være det sidste land i Europa, der ikke har fundet ud af, at folk ikke rejser hertil for at stikke hovedet ind i en svinefarm, men på grund af H.C. Andersen, Thorvaldsen og arkitekturen.

I Tyskland taler man om sine kunstnere og bruger dem til at markedsføre landet som en kulturnation. Der er det, som om Danmark kun skal være en svinenation. Derfor er det opmuntrende, at Alternativet også ser os som en kulturnation.«

– Hvad er kunstens politiske potentiale?

»Jeg bryder mig ikke om, at det er noget, man pålægger kunsten som sådan. Men jeg er enig i, at det er oplagt at diskutere, hvordan kunsten kan have repræsentative funktioner.

Verden er ikke den samme som i går.

Det har været svært for de kunstneriske institutioner at overbevise konkurrencestaten om deres nytte, men den identitet, vi i dag kalder dansk, er altså skabt af malere, kunstnere og komponister og forfattere.«

– Hvad mener du, man kan gøre for at styrke Danmarks kunst og kulturposition i verden?

»Jeg vil i første omgang styrke de eksisterende kulturinstitutioner og give dem mulighed for at lave residens der, hvor de er. I Beijing har vi en direktør for et kulturinstitut, som har været der i 15 år. Han har kontakt til alle i kinesisk kunst- og kulturliv inden for musik, teater, dans og billedkunst.

Der er brug for flere personer som ham, der opbygger et netværk, fordi det betyder, at når danske kunstnere kommer på besøg, så får de nogle kontakter, som de kan bygge videre på.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Touhami Bennour

Den ene vil fremme demokratiet og lighed mellem nationer, men realiteten er højrefløjen i fremmarch i Europa. Og det er befolkninger der er gået til højre i Europa så en global parlament vil ikke gøre noget forskel. Hvis man skal begynde et sted, så er undervisning et sted, hvor det skal undervises mere objektive og sandfærtig viden om den verden vi lever i. Jeg har oplevet i folk hoved i for ex. danmark "helvedet er i selve udviklings lande". En debat om "overbefolkning hvor ingen kan sige en definition om hvad det er.De fleste mener "overbefolkning" ligger i udviklings lande. Det underlige er de mener samtidig overbefolkning skal sættes i forhold til "ressoucesforbruget, men det vil gøre Industrilande som "overbefolket" idet de forbruger 88 kg kød per person og per år mod kun 10,2 til u-lande (OECD). Det er industri lande der er overbefolket i virkeligheden. Og jeg kan blive ved... Undervisningen giver falsk oplysning om økonomi, kultur og historie etc til studenterne, Fake news et ikke altid bevidst men også arvet fra generationer, der går langt tilbage.

Jeg kan ikke kommentere dette forslag og samtidig holde mig inden for reglerne her i kommentariet, så...

Jens Thaarup Nyberg

"Når kapitalismen fungerer globalt, skriver Alternativet i deres nye udspil, bør regler og reguleringer, der beskytter lønmodtagere, også være. Derfor vil partiet »udforske muligheden for at indføre en global minimumsløn«."
Man kan sgu´da ikke beskytte lønmodtagere med regler og reguleringer, uden en stærk stat. Og overfor privatkapital er staten den svage.