Baggrund
Læsetid: 3 min.

Institut: Giv statsborgerskab til statsløse fra fødslen

Institut for Menneskerettigheder foreslår i en ny statusrapport, at statsløse, der fødes i Danmark, får tildelt dansk statsborgerskab allerede fra fødslen
Indland
22. juni 2018

Børn, der fødes statsløse i Danmark, bør automatisk tildeles dansk statsborgerskab ved fødslen. Det vil være den mest effektive måde at sikre Danmarks internationale forpligtelser til at undgå statsløshed.

Sådan lyder anbefalingen fra Institut for Menneskerettigheder i en statusrapport for 2018 om statsborgerskab, som udkommer fredag. Det svarer nøje til, hvad FN’s Børnekomite i september 2017 anbefalede Danmark.

Det er, skriver instituttet i rapporten, »et grundlæggende menneskeretligt princip, at enhver har ret til statsborgerskab, og at statsløshed skal undgås.«

Tilbage i december 2014 vedtog FN’s Generalforsamling enstemmigt at bakke op bag den handlingsplan, som FN’s Flygtningehøjkommissariat, UNHCR, har udarbejdet med en opfordring til alle lande om helt at afskaffe statsløshed inden år 2024.

Den danske regering bør ifølge instituttet derfor ændre indfødsretsloven, så alle børn, der fødes i Danmark og ikke automatisk får eller kan få et statsborgerskab i et andet land, automatisk får dansk statsborgerskab.

Sådan er det ikke i dag. Der skal forældre til børn, der fødes statsløse i Danmark, enten ansøge om at få statsborgerskab til deres barn inden 18-års alderen, eller også skal den unge statsløse selv ansøge om statsborgerskab, når vedkommende er 18-21 år. Det følger af henholdsvis FN’s Børnekonvention og af FN’s Konvention til Begrænsning af Statsløshed.

Flere end 500 statsløse

Noget tyder dog på, at ikke alle forældre eller unge statsløse er klar over, at statsløse børn og unge har en sådan særlig konventionssikret adgang til at få statsborgerskab. I hvert fald viser tal fra Danmarks Statistik, som instituttet henviser til i deres status, at der i Danmark i 2017 var flere end 500 personer, der var født statsløse her i landet og under 21 år, men som ikke havde dansk statsborgerskab. Stort set alle ville kunne få dansk statsborgerskab, hvis de ansøgte om det, vurderer instituttet.

Indtil en ændret lovgivning kan gennemføres, bør myndighederne desuden give individuel vejledning til forældre til et herfødt statsløst barn, så forældrene bliver klar over, at barnet har ret til statsborgerskab, lyder anbefalingen endvidere fra instituttet.

Hvis regeringen fulgte instituttets anbefalinger, ville det betyde, at alle statsløse børn født her i landet automatisk ville få statsborgerskab, når de var få uger gamle. Det ville derfor løse den strid, der i flere år har delt Folketingets partier, når det gælder tildeling af statsborgerskab til unge herfødte statsløse i de sjældne tilfælde, hvor Politiets Efterretningstjeneste advarer om, at de kan være til fare for landets sikkerhed.

Siden 2011 er det sket i tre tilfælde, men som tidligere omtalt i Information har udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) senest på folkemødet gjort klart, at det ikke bliver med hende som minister, at en sådan ansøger får statsborgerskab – selv om vedkommende ifølge FN-konventionen om statsløshed har ret til det.

Bedring for handicappede

Statusrapporten indeholder en række andre anbefalinger til den danske regering. Der bør nedsættes en lovforberedende indfødsretskommission, som skal komme med forslag til en reform af lovgivningen om statsborgerskab. Den gældende indfødsretslov har ikke siden 1950 været underkastet en overordnet analyse til sikring af, at loven svarer til nutidens behov og lever op til Danmarks internationale forpligtelser.

En tredje anbefaling går på spørgsmålet om dispensation fra de krav, der stilles til udlændinge, som søger om dansk statsborgerskab, bl.a. sprogkrav og indfødsretsprøve. Her følger det af FN’s Handicapkonvention, at ansøgere, der lider af langvarige funktionsnedsættelser, og som derfor ikke vil være i stand til at gennemføre de krævede prøver, skal kunne få dispensation og alligevel optages på et af de halvårlige lovforslag om tildeling af statsborgerskab.

Selv om Inger Støjbergs ministerium i en række svar til Folketinget har præciseret, hvordan Handicapkonventionens forpligtelser skal forstås, har ikke færre end 96 procent af ansøgerne i 2017 fået afslag på dispensation som følge af, at et flertal i Folketingets Indfødsretsudvalg har strammet sin praksis. Under den forhenværende regering var afslagsprocenten i tilsvarende sager på bare tre procent.

»Det er utvivlsomt, at praksisændringen er politisk – i højere grad end retligt – bestemt,« konkluderer statusrapporten og tilføjer, at »i praksis har det vist sig, at ens sager har fået forskellige udfald.«

Derfor anbefales regeringen i samarbejde med Indfødsretsudvalget at ændre lovgivningen, så det fremgår hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at der kan meddeles dispensation i henhold til f.eks. Handicapkonventionen.

Desuden bør der indføres »retssikkerhedsskabende procedurer for behandling af dispensationssagerne, herunder en begrundelsesordning«, anbefaler instituttet.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Eva Schwanenflügel

Institut for Menneskerettigheder er en by i Rusland for en hvis minister..
Deres anbefalinger vil gå direkte igennem to døve øren.

H M, Lillian Larsen og lars søgaard-jensen anbefalede denne kommentar
lars søgaard-jensen

Børn kan altså også i Danmark tages som gidsler i en ubehagelig inhuman politiks tjeneste!
Måske vores "integrationsminister" deler menneskesyn med en hvis hr. Trump?

Mihail Larsen

Gidselfunktionen går begge veje

Hvis en gravid migrant ønsker at komme uden om en regulær asylbehandling, kan det lade sig gøre ved at tage kortvarigt ophold i Danmark under asylbehandlingen, hnår det times således, at barnet bliver født i Danmark og herefter automatisk bliver dansk statsborger. I så fald kan forælderen ikke nægtes varig opholdstilladelse, for de danske myndigheder kan naturligvis hverken udvise den lille, nye statsborger eller skille barnet og dets forældre fra hinanden.

Grotesk eksempel?

Ja, men ikke utænkeligt. Fantasien er stor, når det gælder om at omgå reglerne i asylbehandlingen. I dette tilfælde bliver barnet brugt som rambuk for en opholdstilladelse, der ellers ikke ville blive givet.

Man kan også tænke sig, at afviste asylansøgere, der nægter at forlade landet, i mellemtiden sætter børn i verden, hvorved det danske asylsystem bliver sat skakmat.

Den eneste måde at forhindre dette misbrug af regler på vil være at afvise alle gravide ved grænsen. Og at tvangsudsende afviste asylansøgere med det samme. Men er det mere humant?

Ved at gøre tildelingen af statsborgerskab automatisk (hvilket i sig selv er meget sympatisk) skaber man en mulighed for et misbrug og forværrer dermed i realiteten asylansøgernes situation.

Krister Meyersahm

Ingen kan få automatisk ret til statsborgerskab. Tildeling af dette privilegium er en sag for Folketinget som beskrevet i Grundlovens § 44. Som vi alle ved, har vi her i landet folkestyre, hvilket betyder at det er det til enhver tid siddende Folketing, der bestemmer om vilkårene for at modtage statsborgerskab. Uden en ændring af Grundloven kan der ikke ændres på denne retstilstand og et siddende folketing kan selvfølgelig ikke binde kommende.

Frankrig har haft det i mange år. Min bror blev født i landet og fik det automatisk, selv om han var dansk statsborger.
Politiken var at alle nyfødte skulle have ret til et hjemland. Det lyder sgu fornuftigt i mine øre...

H M, Bjarne Bisgaard Jensen, Dorte Sørensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Frank Rasmussen

Det princip kører USA med. Dette er resultatet:

https://nextshark.com/pregnant-chinese-women-keep-coming-u-s-give-birth/

Mennesker vil gøre stor set hvad som helt for at deres børn får et bedre liv.

Eva Schwanenflügel

Og er det ikke i vores alles interesse at alle får et bedre liv ?!?

Frank Rasmussen

@Eva Schwanenflügel Det er ikke nødvendigvis i alles interesse at alle gravide, der har råd til at rejse og opholde sig i længere tid i Danmark og deres kommende børn får et bedre liv i Danmark.

Dorte Sørensen

Det er vel ikke Grundlovsstridigt, hvis Folketinget får vedtaget en lov, der giver børn fødte af statsløse et statsborgerskab - som andre børn der bliver født at danske forældre. Det vil da være nemmere for alle end de skal søge før deres 18 årsdag - Hvis "vi" havde haft denne ordning, så havde Birthe Rønn Hornbech ikke haft problemer med at overholde de danske love og hendes eftermæle havde ikke være så blakket.