Læsetid: 4 min.

Stramninger, stramninger, stramninger …

Det skal være endnu sværere at få dansk statsborgerskab, er regeringen nu blevet enige med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om. Eneste lempelser er dispensationsadgang for mindre færdselsbøder og lettere adgang for dansksprogede sydslesvigere
Her er to nye statsborgere til fejring ved statsborgerdagen på Christiansborg.

Her er to nye statsborgere til fejring ved statsborgerdagen på Christiansborg.

Sofia Busk

30. juni 2018

Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i guds rige, hedder det i Biblen. Noget lignende kan snart siges om adgangen til at få dansk statsborgerskab. Med en ny aftale fredag har regeringen (V, K, LA) sammen med DF og S besluttet en lang række stramninger, som fremover vil gøre det endnu sværere for udlændinge at komme igennem nåleøjet og få dansk statsborgerskab, f.eks. hvis de er dømt for kriminalitet. Den nye aftale træder allerede i kraft på onsdag den 4. juli.

Til gengæld for stramningerne har DF nu opgivet sit hidtidige krav om et loft på tusind tildelte statsborgerskaber om året. »Samlet set vil man se, at antallet af statsborgerskaber vil falde som følge af denne aftale,« siger Christian Langballe fra DF til Ritzau.

Med aftalen stiller 136 folketingsmedlemmer sig bag det synspunkt, at dansk statsborgerskab ikke er en rettighed for dem, der bor i landet, men derimod et meget fint selskab, som man først skal gøre sig fortjent til.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.

Prøv en gratis måned og få:
  • Alle artikler på information.dk
  • Annoncefrit information.dk
  • E-avis mandag til lørdag
  • Medlemsfordele
0,-
Første måned/herefter 200 kr/md. Abonnementet er fortløbende.
Prøv nu

Allerede abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Anne Eriksen
  • David Breuer
  • Dorte Sørensen
  • Eva Schwanenflügel
  • Mandatar Torben Wilken
Anne Eriksen, David Breuer, Dorte Sørensen, Eva Schwanenflügel og Mandatar Torben Wilken anbefalede denne artikel

Kommentarer

Paranoidt eller populisme fra "regeringen" og dens støttepartier?? Beskæmmende at socialdemokratiet hopper med på vognen igen igen.

Niels Duus Nielsen, Kirsten Lindemark, Elisabeth Andersen, Anne Eriksen, Bjarne Bisgaard Jensen, David Breuer, Dorte Sørensen, Eva Schwanenflügel, Søren Bro, Marianne Stockmarr og Mandatar Torben Wilken anbefalede denne kommentar
Jan Skovgaard Jensen

For en kort tid, nemlig under VM, omfavner vi, europæere, emigranterne på vores fodboldhold. Men længere skulle det altså heller vare....

Kirsten Lindemark, Ole Frank, Anne Eriksen, David Breuer, Dorte Sørensen, Eva Schwanenflügel og Marianne Stockmarr anbefalede denne kommentar
Mandatar Torben Wilken

Spørgsmålet om disse nye stramninger er i overensstemmelse med Grundlovens klare bestemmelse om, at alle er lige for loven. Alle medlemmer af Folketinget skriver højtidelig under på, at DE vil overholde Grundloven. Vil medlemmerne af de partier, som står bag disse nye stramninger acceptere; vedtage at der indføres en ny manglende bestemmelse for medlemmer af Folketinget, nemlig at en hver tilsidesættelse af Grundloven og dens hensigt skal medføre Deres øjeblikkelige afgang fra Folketinget uden efterfølgende vederlag, uden mulighed for senere at genopstille til folkelige tillidsposter, stille sig til rådighed for offentlige hver, herunder lægdommere ved de danske domstole, nævn og offentlige stillinger i bredeste forstand. For at bruge forslagsstillernes og partiernes medlemmer bag dette forslag begrundelse:
»Det er et helt særligt privilegium at blive dansk statsborger. Det er ganske enkelt en stor tillidserklæring fra det danske samfund,« som Inger Støjberg (V) er citeret for i Udlændinge- og Integrationsministeriets pressemeddelelse om aftalen.
Netop denne minister Inger Støjberg (MF)(V) har i sin tid som minister ved udtalelser, ved dekreter og anden meddelsomhed udvist en så negativ respekt for de grundlæggende principper som karaktiserer et ”Demokratisk Retssamfund”.
Med fremlæggelsen af denne nye aftale, stiller 136 folketingsmedlemmer sig bag det synspunkt, at dansk statsborgerskab ikke er en rettighed for dem, der bor i landet, men derimod et meget fint selskab, som man først skal gøre sig fortjent til. Dette må vel især gælde for opstilling til valg.
Så: Fint samme krav må vi, som befolkning/stemmeberettigede statsborgere, kunne stille til de personer, der stiller op til valg til kommunalbestyrelser, Regionsvalg og Folketinget. Det kan vi ikke i dag, det kan kun de valgte. Alle er lige for loven hvis Grundloven skal overholdes og især efterleves.
Folketinget har retten til at nægte et dansk statsborgerskab i dag. Hvert medlem kan bare stemme NEJ til de kandidater, som står som enkeltstående lovforslag. Det er demokratisk.
Vi må som borgere, danske statsborgere, stille det klare krav til Folketinget, at hvert medlem nøje overvejer sin underskrift som bevis for, nøje at ville overholde Grundloven og deri indbefattet alle de internationale konventioner Danmark har underskrevet med forord om formålet hermed. Her er EMRK, FN´s Børnekonvention, FN´s Flygtningekonvention helt centrale i vores demokratiske retssamfund som bygger på lige ret for ”Loke som for Thor”.

Den nye aftale træder allerede i kraft på onsdag den 4. juli. Nej det kan den ikke førend den har haft sin normale gang i Folketinget, med 1ste – anden & tredje behandling, samt en forudgående høring og eventuelle foretræder for Folketingets udvalg.
Torben Wilken, mandatar

Niels Duus Nielsen, Kirsten Lindemark, Lillian Larsen, Flemming Berger, Anne Eriksen, Eva Schwanenflügel, David Breuer, Dorte Sørensen, Ole Frank, Marianne Stockmarr, Troels Ken Pedersen og Jonna Jensen anbefalede denne kommentar
christian christensen

Guds rige? Ja det må Danmark jo være, siden det er så attraktivt at få statsborgerskab her.

Bjarne Frederiksen, Marianne Stockmarr og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Jens J. Pedersen

Hvornår begynder Inger Støjberg (IS) og DF at bekæmpe sig selv? IS og DF er det egentlige problem.

Troels Ken Pedersen

Der er mange forskruede ting i dette. Men det med barselsdagpengene er nu altså i særklasse.

Kirsten Lindemark, Kim Houmøller, C Munk, Mandatar Torben Wilken, Anne Eriksen, Nis Jørgensen, Bjarne Bisgaard Jensen, David Breuer, Dorte Sørensen, Eva Schwanenflügel og Marianne Stockmarr anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

"Nyt er det også, at dagpenge, sygedagpenge og også barselsdagpenge for første gang nu skal indregnes i den periode, hvor en ansøger skal have forsørget sig selv, hvis dagpengeperioden har varet længere end fire måneder.*"

Det er klokkeklar diskrimination mod folk i prekære ansættelsesforhold, syge mennesker og kvinder.
Især at barselsdagpenge medtages vil jo modarbejde kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet, og dermed deres frihed og uafhængighed af ægtefællens indtægt. For slet ikke at tale om enlige kvinder.
Spørgsmålet er om ikke disse begrænsninger er i strid med Grundloven og Menneskerettighederne?
I alle tilfælde er de et udtryk for en bizar diskrimination, og vil på sigt modarbejde den integration man påstår er så essentiel.
Der tales med to tunger, som sædvanligt.

Niels Duus Nielsen, Kirsten Lindemark, Elisabeth Andersen, Egon Stich, Mandatar Torben Wilken, Ole Frank, Anne Eriksen, David Breuer, Dorte Sørensen og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Skal modtagelse/ udbetalinger af andre forsikringer så ikke også indgå - fx. hvis ens hus var brændt og der var udbetalt brændforsikring inden for tidsperioden?
Det er håbløst - hvad bliver det næste "regimet" finder på?

Elisabeth Andersen, Anne Eriksen, C Munk, Eva Schwanenflügel og David Breuer anbefalede denne kommentar
Mette Poulsen

Jeg synes, det er iorden, at der stilles krav ifm tildeling af statsborgerskab. At man skal kunne forsørge sig selv og ikke have begået personfarlige kriminelle handlinger inden for en given periode er ikke vanvittige krav, set med mine øjne.

Bjarne Frederiksen, Kim Houmøller og Hans Aagaard anbefalede denne kommentar
Frank Rasmussen

Dorte Sørensen: Kan du nævne andre forsikringsordninger der delvist er finansieret af staten? Omkring 50% af dagpengene betales via AM-bidraget som jo indkræves som skat.

Eva Schwanenflügel: Det er generelt set ikke en rettighed at få tilkendt dansk indfødsret. Og prekære arbejdstagere er ikke dem man efterspørger som statsborgere - det er ingenører, læger og raketforskere.

Mandatar Torben Wilken

Nej Frank Rasmussen det er ikke en rettighed juridisk set, MEN retten til at stemme NEJ til de enkelte lovforslag, et for hver ansøger, hvis man ikke ønsker denne person skal have dansk statsborgerskab.
Hele den sag drejer sig ikke om muligheden for at forhindre, men om at stille forudgående krav, som ikke er i orden i det demokratiske retssamfund, som vi ønsker skal bevares.
I et dansk-udenlandsk ægteskab, med fælles børn som alle er danske statsborgere, er det både uforståeligt og dybt krænkende, nedværdigende forskelsbehandling, ikke at ville ligestille ægtefællerne og dermed ligestille dem med ret til at deltage i den væsentlige indflydelse, som stemmeretten giver. Kravene er ydmygende og i strid med Grundlovens krav om personlige friheds rettigheder. Man skal naturligvis opføre sig ordentligt, men befri mig for, at det skal være Folketingsmedlemmer med minister Inger Støjberg i spidsen, som skal bestemme over min fremtoning. At vore justitsminister Søren Pape Poulsen (MF)(K) er med på dette viser kun, at Det konservative Folkeparti har glemt sin politiske kerneværdi. Han er ikke bare "så meget konservativ at det gør noget"! Han er formand i det forkerte parti og det kan slette partiet på tinge, hvis ikke konservative tillidsfolk tager en "Kammeratlig samtale med manden mens tid er. Man græmmes, man græmmes fortsat.

Niels Duus Nielsen, Lillian Larsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Ole Frank, Flemming Berger, Eva Schwanenflügel og David Breuer anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Frank Rasmussen staten overtog en del af forsikringen mod ledighed fordi den var et gode for samfundet og gav bl.a. arbejdsgiverne lettere adgang til at hyre og fyrer.

Derudover mener du virkeligt, at det danske samfund skal fungere som et firma, hvor borgerne kun har værdi, hvis de kan bruges af arbejdsgivere. I mine øjne har livet mange flere værdier, der kan være med til at udvikle borgerne og give dem et godt og værdigt liv og ikke kun reduceret til en varer for erhvervslivets.

Niels Duus Nielsen, Lillian Larsen, Elisabeth Andersen, Bjarne Bisgaard Jensen, Mandatar Torben Wilken, Eva Schwanenflügel, David Breuer og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ Frank Rasmussen :

"Eva Schwanenflügel: Det er generelt set ikke en rettighed at få tilkendt dansk indfødsret. Og prekære arbejdstagere er ikke dem man efterspørger som statsborgere - det er ingenører, læger og raketforskere."

Nej, man har ikke ret til at få dansk statsborgerskab. Men man burde have ret til at komme i betragtning som ansøger, til at blive behandlet demokratisk og ikke udelukket fra samfundet fordi man i perioder er ledig, syg eller kvinde.
Det er diskrimination at frasortere folk på forhånd på et sådant grundlag, for det handler om forhold der er alment menneskelige vilkår i vort samfund.
Det opsplitter snarere end forener, og fremmer på ingen måde den integration man påstår at ville have.

Med hensyn til arbejdsmarkedet er mange stillinger blevet prekære på arbejdsgiverens betingelserog foranledning.
Og man har da heller ikke kunnet undgå at høre hylekoret om at vi i den grad mangler arbejdskraft. Netop på prekære områder.

Hvis et menneskes "værdi" skal reduceres til kun at have betydning såfremt en arbejdsgiver kan tjene på den, er vi blevet sørgeligt fortabte og kuldslåede.

Bliver det næste at man vil fjerne stemmeretten for alle ledige, syge, kvinder, pensionister, handicappede og andre der er eller har været på overførselsindkomst ?

Niels Duus Nielsen, Lillian Larsen, Elisabeth Andersen, Bjarne Bisgaard Jensen, Egon Stich, Ole Frank, Mandatar Torben Wilken og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Vi nærmer os med raske fjed "fattiggårdssamfundet" !!

Kirsten Lindemark, Lillian Larsen, Ole Frank, Mandatar Torben Wilken og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Mette Poulsen

@ Eva - at få statsborgerskab er en proces og noget man skal arbejde sig hen mod aktivt. Man har rig mulighed for at planlægge sig uden om perioder med ledighed og plettet straffeattest.

MP - hvilken verden lever du i?

Kirsten Lindemark, Mandatar Torben Wilken, Elisabeth Andersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Af uransagelige årsager dukker ordet "Nürnberg" op i min erindring ????

Niels Duus Nielsen, Lillian Larsen, Mandatar Torben Wilken og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar