Klima
Læsetid: 10 min.

Vejret forbliver varmt og tørt. Men det har vi på en måde vidst i 160 år

Hvor længe og hvor tydeligt skal klimaforandringernes realitet beskrives, før vi rigtig begriber, hvor fundamentale forandringer det kræver at bremse dem?
Global opvarmning klimaforandringer tørke sommer

Kortet viser maksimumtemperaturer på globalt plan torsdag den 5. juli. Især i Nordeuropa, i det østlige USA, i Sibirien og i Nordafrika er der tale om markante afvigelser fra normaltemperaturen for området. Kilde: Climate Reanalyzer

Indland
7. juli 2018

Det bliver tørt. Nu er I advaret. De, der foretrækker at plaske sorgløst rundt i overfladen, gør klogt i at bevæge sig et andet sted hen i mediehavet.

Denne artikel handler om det ekstreme sommervejr, om sammenhængen med klimaændringer og om det tankevækkende forhold, at det i disse dage er 30 år siden, klimaforskeren James Hansen advarede den amerikanske kongres om et klima under menneskeskabt forandring. Og mere end 150 år siden, andre videnskabsfolk forsøgte at gøre verden opmærksom på koblingen mellem CO2 og global opvarmning.

Så altså:

Det bliver tørt.

»Et højtryk vil det meste af måneden ligge vest for Danmark, og dermed fortsætter det tørre og solrige sommervejr det meste af juli,« skriver DMI i sin seneste langtidsprognose, dateret 3. juli.

»Der er desværre ikke noget regn i sigte for den knastørre natur og de tørkeplagede landbrug. Fra midten af måneden antyder prognosen, at der kan komme enkelte byger, men mere udbredt regn er der ikke udsigt til.«

»Vi ser altså ud til at få en solrig og ekstrem tør juli måned,« lyder konklusionen.

Sankt Hans bål klar til afbrænding ved Bredetved nær Holbæk, mandag den 18. jun 2018. På grund af tørken i Danmark endte det som bekendt med, at mange af bålene aldrig blev tændt.

Sankt Hans bål klar til afbrænding ved Bredetved nær Holbæk, mandag den 18. jun 2018. På grund af tørken i Danmark endte det som bekendt med, at mange af bålene aldrig blev tændt.

Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Sæsonprognosen, der kigger endnu længere frem, siger:

»Fra slutningen af juli og et stykke ind i august måned kan vi få kortere perioder med meget varm luft, som kan give en hedebølge fra syd eller sydøst. Dermed tiltager risikoen for kraftige byger med torden. I gennemsnit ser både juli og august ud til at blive både tørrere og varmere end normalt.«

Dermed synes juli og august at kunne følge en juni, der ifølge DMI blev den varmeste i 26 år med flere lokale hedebølger og ringe nedbør.

»Når vi kigger på tørkeværdierne, så har vi den seneste uge overgået alle tidligere år, og i dag er det endda ret markant,« sagde Mikael Scharling, klimatolog hos DMI, den 28. juni.

Og juni kom i hælene på »absolut den varmeste maj måned, siden de landsdækkende temperaturmålinger i Danmark startede i 1874«, rapporterede DMI.

Varmt i den vestlige verden

Varmen og tørken er ikke et lokalt hjemligt fænomen.

Flere steder i det sydlige Sverige blev juni den varmeste i 130 år. I norske Finmarken, nord for polarcirklen, måltes mandag 29,2 grader. I Skotland passerede temperaturen 33 grader og i Irland 32 grader i sidste uge.

»Hedebølgen fortsætter,« skrev det britiske meteorologiske institut Met Office den 2. juli i sin prognose for Storbritannien efter en juni med en række lokale rekorder.

Hele Nordeuropa har oplevet ekstremt varmt og tørt vejr i denne sommer og forsommer. Her slukker brandmænd ilden i onsdags den 4. juli i Brehna i Tyskland.

Hele Nordeuropa har oplevet ekstremt varmt og tørt vejr i denne sommer og forsommer. Her slukker brandmænd ilden i onsdags den 4. juli i Brehna i Tyskland.

Hendrik Schmidt

Mange steder i Frankrig og i Schweiz blev der ved indgangen til juli registreret over 35 grader.

På den anden side af Atlanten, i den canadiske hovedstad Ottawa, nåede temperaturen i søndags 34 grader og tvang omkring 100 personer under lægebehandling på grund af varmerelaterede problemer. I Montreal måltes mandag 36 grader.

På USA’s østkyst har en hedebølge hærget den seneste uge med advarsler udsendt onsdag om 41 grader i New York City for det såkaldte varmeindeks, der kombinerer temperatur og luftfugtighed til en oplevet temperatur. De høje temperaturer kombineret med luftforurening fra bl.a. New Yorks trafik har accelereret de kemiske reaktioner, der danner sundhedsskadelig ozon i lav højde, og har ført til overskridelse af grænseværdien mange steder.

Landbruget – offer og ansvarlig

Det er alt sammen anekdotiske observationer. Ikke i sig selv beviser på global opvarmning. Men mønsteret er til at få øje på, og hedebølgerne passer perfekt med klimamodellernes forudsigelser om mere ekstremt vejr.

Det er efterhånden almen viden. Ethvert barn ved, der er et klimaproblem. Vi forstår alvoren og træffer en række foranstaltninger for at dæmpe truslen. På den politiske scene f.eks. med en aktuel energiaftale med bl.a. tre havmølleparker, der kan fjerne nogle millioner ton CO2.

Og så alligevel ikke. Midt i bekymringen synes det vanskeligt at erkende, hvor dybt ændringerne i klodens klima er forbundet med selve vores økonomiske system, vores produktions- og forbrugsmodel, vores livsform.

Mandag den 2. juli blev det 35 grader varmt i New York City. Her er det to kvinder i et springvand i Washington Square Park.

Mandag den 2. juli blev det 35 grader varmt i New York City. Her er det to kvinder i et springvand i Washington Square Park.

Wang Ying

Tag landbruget som ét eksempel. Onsdag udsendte Landbrug & Fødevarer et nødskrig over den hårdnakkede, ekstreme tørke.

»Ikke siden tørken i 1992 har landbruget stået i en så alvorlig situation med ødelagte afgrøder og mangel på foder til dyrene. Landbrug & Fødevarer vurderer for nuværende tabet til cirka 4,5 mia. kr. for det samlede danske landbrug. Derfor beder organisationen nu om hjælp til selvhjælp,« hedder det i organisationens pressemeddelelse.

»Vi er et ydmygt landbrug, der beder om hjælp i en force majeure-situation,« understregede L&F-formand Martin Merrild og foreslog udsættelse af jordskat, momskreditter og forskudsbetaling af landbrugsstøtten.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har straks erklæret sig klar til at undersøge mulighederne.

Men landbruget er selv ansvarlig. Medansvarlig. På globalt plan står landbrugs- og skovbrugsproduktion for omkring 25 procent af de samlede drivhusgasudledninger, i Danmark er andelen næsten 20 procent.

Så landbrugets EU- og statsunderstøttede, animalsk dominerede produktion bidrager markant til forværring af det problem, man nu selv er blevet offer for. Det er ikke den erkendelse, der italesættes i disse dage.

Onde cirkler

Der gives mange eksempler på ulyksalige feedbackmekanismer, hvor klimaproblemet enten undergraver det erhverv, der er med til at skabe problemet, eller omvendt leder til erhvervs- og samfundsmæssige nødværgehandlinger, der bare forværrer klimaproblemet.

Et eksempel på det første er forsommerens iltsvind i Limfjorden og Mariager Fjord. Iltsvindet kom tidligt og uventet på grund af de særlig høje temperaturer i maj og udløste straks krav om en skærpet indsats mod landbrugets udvaskning af kvælstof, der nærer algevækst og dermed iltsvind. Så en global opvarmning, som landbruget bærer medansvar for, kan føre til politisk handling, der rammer landbruget selv og indskrænker dets produktionsmæssige råderum.

Et eksempel på det andet er, at den globale opvarmning mange steder på kloden har øget behovet for afkøling dramatisk.

Også det vestlige USA er ramt af tørke. Her er det brandfolk, der den 13. juni slukker ilden, efter en brand forårsaget af tørken har nedbrændt en række huse.

Også det vestlige USA er ramt af tørke. Her er det brandfolk, der den 13. juni slukker ilden, efter en brand forårsaget af tørken har nedbrændt en række huse.

Rick Egan

I USA har mere end tre ud af fire boliger aircondition installeret, hvilket fører til et elforbrug på seks procent af det samlede amerikanske elforbrug og en CO2-udledning på 117 mio. ton årligt – mere end det dobbelte af Danmarks samlede udledninger.

Kina har nu 50 procent flere airconditionanlæg end USA, og bare i 2016 installerede man 160 mio. nye anlæg. Elforbruget til aircondition i Kina er af samme grund vokset med en faktor 68 siden 1990, mens det i f.eks. Indien er 15-doblet i samme tidsrum. Globalt er køling med aircondition i dag ansvarlig for en årlig CO2-udledning på 1,13 milliarder ton – og den udledning kan være tredoblet i 2050, hvis udviklingen fortsætter, rapporterer Det Internationale Energiagentur, IEA.

Øjet ser ikke sig selv

Så i et kortsigtet forsøg på at afhjælpe de belastende virkninger af den globale opvarmning forstærker vi den.

»En blind plet i dagens energidebat,« siger IEA’s direktør Fatih Birol.

Øjet ser ikke sig selv. Selv om vi er bevidste om klimaproblemet, magter vi ikke for alvor at forstå vor egen intrikate rolle i det.

Og slet ikke når den antager endnu mere komplekse former. I onsdags oplyste FN’s generalsekretær, António Guterres, at 19 mio. mennesker sidste år blev føjet til den globale flygtningestrøm som konsekvens af ekstreme vejrhændelser – oversvømmelser, storme etc.

Så i kraft af klimaændringer produceres stadig flere flygtninge, der søger mod mere sikre livsbetingelser, som de endnu findes i f.eks. Europa. Her stjæler flygtninge- og migrantspørgsmålet fuldstændig den politiske og mediemæssige dagsorden og spærrer for evnen til at se og håndtere den klimaudfordring, der fremover blot vil producere flere nødstedte mennesker, som vil banke på vores dør, skabe polarisering og udfordre den politiske stabilitet og dermed evnen til at løse problemer.

Det er denne vanskelighed med at trænge igennem med erkendelsen af problemets egentlige kerne, der kan drive forskere til desperation eller i hvert fald ud af deres traditionelle, videnskabelige komfortzone. Som da klima- og samfundsforskeren Theresa Scavenius forleden i Politiken bebudede sin opstilling til Folketinget som kandidat for Alternativet med udsagnet: »Jeg kan ikke blive i rollen som videnskabelig ekspert, hvis jeg vil ændre verden.«

»Jeg er klar til at smide forskertitlen for en periode, fordi miljøet og klimaet kræver mere end bare at fremlægge data,« sagde hun.

Det var samme motivation grænsende til desperation, som for nylig fik 301 forskere til i samme avis at udsende et klimaopråb, hvor de ved bl.a. at anfægte det ensidige fokus på økonomisk vækst trådte ud af deres traditionelle videnskabelige rolle.

Og det var en lignende kombination af desperation, frustration og vrede, som for fem år siden fik den amerikanske klimaforsker James Hansen til at forlade sin chefpost hos NASA for efter 46 års videnskabeligt virke at hellige sig klimaaktivismen.

Advarslerne

Det er i disse dage 30 år siden, at en ung James Hansen aflagde sit skelsættende vidnesbyrd i Kongressen for at fortælle de amerikanske politikere og verden, at klimaet nu var begyndt at ændre sig som resultat af menneskets afbrænding af fossil energi.

»Tiden er inde til at stoppe mumleriet og sige, at der er temmelig stærk dokumentation for, at drivhuseffekten er over os,« sagde James Hansen til politikerne og skabte forsideoverskrifter i de amerikanske aviser.

»Jeg har aldrig set et miljøspørgsmål rykke så hurtigt op på dagsordenen og skifte fra videnskab til den politiske sfære fra den ene dag til den anden. Det, der skulle til, var et myndighedsforum under en tørkeperiode, en hedebølge samt én enkelt forsker med mod til at sige: ’Ja, det ser ud til, at det er begyndt, og vi har registreret det’,« fortalte forskerkollegaen Michael Oppenherimer senere i 1988 til The New York Times.

Fire år senere havde alverdens lande vedtaget FN’s Klimakonvention, der forpligter verdenssamfundet til at undgå farlige menneskeskabte forstyrrelser af klimaet.

Også Irak og regionen er ramt af tørke. Her går en udmagret ko over en tør mark i Mishkhab-regionen i den centrale del af landet.

Også Irak og regionen er ramt af tørke. Her går en udmagret ko over en tør mark i Mishkhab-regionen i den centrale del af landet.

Haidar Hamdani

Kendsgerningen er imidlertid, at klimaspørgsmålet trods talløse møder i FN-regi ikke bevarede den plads på den realpolitiske dagsorden, som problemet fordrede, og som Oppenheimer og andre troede og håbede på i 1988. James Hansen selv karakteriserer i dag både Kyotoaftalen og Parisaftalen som »ønsketænkning«.

Kendsgerningen er samtidig, at James Hansen slet ikke var den første til at påpege, at såkaldte drivhusgasser som CO2 fører til opvarmning.

Den allerførste var faktisk Eunice Foote, en af historien overset, kvindelig forsker fra Connecticut, som for godt 160 år siden i forsøg påviste, hvordan en atmosfære af CO2 påvirker temperaturen i en luftmasse.

»En atmosfære af den gas, dvs. CO2, ville tilføre vor jord en høj temperatur,« sagde Foote, da hun den 23. august 1856 fremlagde sine resultater i American Association for the Advancement of Science.

Tre år senere kastede verden sig med glubende appetit ind i olieæraen med de første kommercielle olieboringer i Pennsylvania, USA.

Senere i 1800-tallet udviklede forskere som ireren John Tyndall og svenskeren Svante Arrhenius mere avancerede forudsigelser om konsekvenserne for atmosfæren af CO2-udledning fra det fossile energiforbrug, og i 1883 bragte det ansete britiske dagblad The Times den første avisartikel om truslen mod livet på kloden ved CO2 fra kulafbrænding.

135 år senere er truslen hvermandseje. En del af os mindes løbende om den i vejrudsigten, andre har den som pinefuldt livsvilkår i verdens klimasårbare regioner. Der holdes uafladeligt globale, regionale og nationale møder om udfordringen; der vedtages politiske planer; der investeres heftigt i vedvarende energi, elbiler, energieffektivisering m.m.

Men endnu går det alt for langsomt. Endnu har vi ikke forstået, hvor radikale og fundamentale forandringer af økonomien og livsformen, der fordres, hvis katastroferne skal afværges.

Sådan er de tørre fakta.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Poul Anker Sørensen

men vores politikere ser kun på chancen for genvalg,
og nedskæringer i rejser og forbrug giver ikke genvalg `

Svend Erik Sokkelund, Winnie Andersen, Niels Duus Nielsen, Mikkel Espersen, Tino Rozzo, Annika Rasmussen, Steen K Petersen, Benjamin Bach, Morten Nielsen, Hans Christian Asmussen, Vibeke Hansen, June Beltoft, Jens Bryndum, Mogens Holme, Eva Schwanenflügel, kjeld jensen, Lise Lotte Rahbek, Trond Meiring, Niels-Simon Larsen, Jørn Andersen, Ejvind Larsen og Morten Larsen anbefalede denne kommentar
Marianne Bjerg

Poul Anker Sørensen

Det er vel i realiteten ikke politikerne der forhindrer dig i at handle, som du godt ved du bør gøre?

Morten Nielsen, Hans Christian Asmussen, Mette Eskelund, Hans Aagaard, Trond Meiring, Niels K. Nielsen, Jørn Andersen og Ib Christensen anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Hvordan man kan fonægte at vi lever i et integreret, cirkulært kredsløb, ignorere betydningen af output og bruge biotopen som en uendelig affaldsspand er mig en gåde. Omvendt suppe på en pølsepind - en øvelse som snapt kan blive relevant, hvis den tankeløse administration af planetens ressourscer fortsætter.

Vi er så heldige at befinde os i et uendelig fint afbalanceret økosystem med temmelig optimale livsbetingelser, nærmest paradisiske. Hvis ikke det lige var for menneskehedens dårlige evne til at administrere velsignelserne, slangen i paradiset, evolutionær begrænsning som kan blive vores undergang.

Kenneth Krabat, Lillian Larsen, Christian Skoubye, Torben K L Jensen, Flemming Berger, Vibeke Hansen, June Beltoft, Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com, Anders Graae, Eva Schwanenflügel, Benta Victoria Gunnlögsson, Niels-Simon Larsen, Trond Meiring, Bjarne Bisgaard Jensen, Jørn Andersen, Niels-Holger Nielsen, Ejvind Larsen, Katrine Damm, Poul Anker Sørensen og Morten Larsen anbefalede denne kommentar
Poul Anker Sørensen

Marianne Bjerg !
Det gør jeg allerede!
Bilen er afskaffet, oksekød spises ikke, og alle rejser, også ferie foregår med tog !
hvad med dig ?

Mikkel Espersen, Annika Rasmussen, Morten Nielsen, Jens Bryndum, Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com, Eva Schwanenflügel, Benta Victoria Gunnlögsson, Mette Eskelund, kjeld jensen, Karen Grue, Estermarie Mandelquist, Niels K. Nielsen og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar
Marianne Bjerg

Ditto - men det er stadigt ikke politikerne der er ansvarlige for vore handlinger.

Morten Nielsen, Jens Bryndum, Hans Aagaard og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar
Katrine Damm

Så minder jeg bare lige om, at sommerhalvåret 2017 vel bedst kan betegnes som et langt kontinuerligt skybrud.
Begge dele, regnen og varmen er to sider af samme sag.
Klimaforandringer.
Den nu og her løsning for landbruget må være vandreservoirer.
Men det løser selvfølgelig ikke klodens problemer med temperaturstigning, overforbrug og overbefolkning.

Viktor Henrik Vistoft, Peter Ole Kvint, olivier goulin, June Beltoft, Jens Bryndum, Eva Schwanenflügel, kjeld jensen, Trond Meiring, Bernhard Drag og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar

Nej, Marianne Bjerg, politikerne er måske ikke ansvarlige for det enkelte individs handlinger som sådan, men de skaber trods alt rammerne for dem. Der er masser af regler og rammer i vores samfund, for uden dem ville intet jo fungere. Demokrati betyder som udgangspunkt at flertallet bestemmer, hvad der er rigtigt for os alle - også selvom der måtte være individer iblandt, som mener noget andet kunne være bedre eller mere rigtigt - de må inordne sig. Det accepterer vi fuldt ud. Så de der liberale ønskedrømme om at alle bare kan tage ansvar for sig selv og handle moralsk korrekt, og så bliver verden straks et meget bedre sted, fyldt med frie og lykkelige mennesker, det er netop kun ønskedrømme. Det er aldrig sket og det kommer heller aldrig til at ske! Alt alt alt for få mennesker er parate til at tage det ansvar du forventer af dem, og konsekvenserne skal vi så alle samme leve med (eller dø med, skulle man måske nærmere sige).

Christian Skoubye, Mikkel Espersen, Poul Genefke-Thye, Steen K Petersen, Morten Nielsen, Niels-Holger Nielsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Flemming Berger, June Beltoft, Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com, Eva Schwanenflügel, Benta Victoria Gunnlögsson, Jens Kofoed, Katrine Damm, Estermarie Mandelquist, Jørn Andersen og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar
Ib Christensen

For længe, længe siden gik der mammutter rundt og spiste tropiske planter, for nu at blive fundet dybfrosne med ufordøjet tropiske planter i mavesækken.
Hvordan kan det ske at gå fra trope klima til dybfrost hurtigere end et fordøjelses system kan fordøje?
Tingene sker uden vi behøver at forstå dem. Men det er ikke grund til vi ignorer dem eller ikke respekter dem.
Den her planet er farligere for os, end vi er for den. Planeten skal nok klare sig. Gør vi?

Peter Ole Kvint, Eva Schwanenflügel, Lillian Larsen, June Beltoft, Per Torbensen, Trond Meiring, Jens J. Pedersen og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar
Marianne Bjerg

Ja Helle Windum - jeg læste i går at soc. (endog over hele Europa) endelig går frem i meningsmålingerne, da de har formået at rette end if. til flygtningepolitikken, så den svarer til folkets ønsker.

Hvis folket virkelig ønskede det, ville politikerne rette ind og skabe de rammer folket ville ha'?

Men hvis folket vil ha' biler, store huse, ferier, ipads osv … så er det det de får ...

"Demokratiet ….Det accepterer vi fuldt ud. Så de der liberale ønskedrømme om at alle bare kan tage ansvar for sig selv og handle moralsk korrekt, og så bliver verden straks et meget bedre sted, fyldt med frie og lykkelige mennesker, det er netop kun ønskedrømme. Det er aldrig sket og det kommer heller aldrig til at ske! Alt alt alt for få mennesker er parate til at tage det ansvar du forventer af dem, og konsekvenserne skal vi så alle samme leve med."

Ja det er muligt det aldrig er sket før - men vi står i en ekstraordinær situation der kalder på handling på individuelt, lokalt, nationalt og globalt niveau samt plan....nu.
Så liberal ønskedrøm eller ej … tjahhh … jeg vælger at tro det bedste om os mennesker og tro på vi godt kan hvis vi vil.
Men noget tyder på vi ikke vil ...

René Lund Chetronoch, Ejvind Larsen, Hans Aagaard og Jens J. Pedersen anbefalede denne kommentar
Jens J. Pedersen

Hvis jordens temperatur stiger og atmosfærens beskyttende fynktion forsvinder, så tager det kun et øjeblik, så er mennesker og avancerede livsformer væk!

Lars Steffensen

Hvor mange dødsfald?

Niels-Simon Larsen

Tak til jsn for endnu en opdatering af det, vi vender ryggen til. Hvis vi skulle vender forsiden til, blev vi nødt til at vende op og ned på det hele. Det er vi ikke indrettet til, eller det har vi ikke indrettet os selv til. Det ville fx betyde, at vi skulle opgive det meste af vores egotænkning og sætte den fælles overlevelse før vores egen behagelighed. Et hav af filosoffer og religionsstiftere har forsøgt at få os til at skrue bare en lille smule ned for egoet, men vi ville eller kunne ikke.

Længere oppe i tråden diskuteres om, hvem der har ansvaret, vore folkevalgte eller vælgerne. En regering påtager sig et ansvar, ellers er demokratiet meningsløst, så vores regering har ansvaret. Hvis det er nogle nødder, der stemmer på andre nødder, er det regeringsnødderne, der har ansvaret.

Nå, men hvad så? Det er ikke nok at stemme på Å, være medlem af den lokale sekulære menighed eller sy alt sit tøj selv. Vold i gaderne hjælper heller ikke, når ingen vil være voldelige. Spørgsmålet er, om der findes en yderste form for intelligens, der fx siger, at nu ændrer vi landbruget totalt til økologiske fællesbrug og indfører gartneri i byerne overalt, hvor det kan lade sig gøre, indfører en økologisk borgerløn til alle og en skattesats på 90%. Det vil gøre, at ingen har råd til at rejse ud over ved egen muskelkraft. Det er nu, det skal ske, og det store slag skal ske til næste valg, klimavalget.

Gaderummet Regnbuen, Svend Erik Sokkelund, Christian Nymark, Ejvind Larsen, Steen K Petersen, Flemming Berger, Trond Meiring, Anders Graae, Tor Brandt, Benta Victoria Gunnlögsson, Katrine Damm, Kurt Nielsen, Lise Lotte Rahbek og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Løsningen kommer helt af sig selv. Landbruget skal kompenseres ligesom følgeindustrien. Vi låner pengene hos diktaturstaterne, Saudi og Kina, der lever højt på at producere olie og oliebaserede produkter. Det skruer krisen endnu højere op. En dag ramler det sammen til stor forundring for alle fremtidsforskere.

Ejvind Larsen, Trond Meiring, Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com, Eva Schwanenflügel, Lillian Larsen, Katrine Damm, Kurt Nielsen, Randi Christiansen og Ib Christensen anbefalede denne kommentar
Christian Lucas

Spørg Venstre og DF.

Jeg har givet op. De nægter at anerkende problemets alvor og hver gang de gennemfører en ny "vækst pakke som skal ligne CO2 begrænsning" stjæler de fra fremtiden. Mage til hjernedød købmands tænkning skal man til den republikanske højrefløj i USA for at finde.

Svend Erik Sokkelund, Lillian Larsen, Ejvind Larsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Finn Egelund, Vibeke Hansen, June Beltoft, Jens Bryndum, Kenneth Krabat, Trond Meiring, Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com, Eva Schwanenflügel, Benta Victoria Gunnlögsson, Mette Eskelund, Katrine Damm, Niels-Simon Larsen, Jens Kofoed og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
Christian Lucas

Hej Lille Lars og Store Lars...naturen har lagt 8000 ubesvarede beskeder på ministerbilens telefon svarer.

https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/se-kortet-varmerekorder-bliver-sla...

Svend Erik Sokkelund, Ejvind Larsen, Vibeke Hansen, June Beltoft, Trond Meiring, Jens Bryndum, Eva Schwanenflügel, Mette Eskelund, Niels-Simon Larsen og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
Børge Rahbech Jensen

Forkert spørgsmål som sædvanlig. Det rigtige spørgsmål er: Hvor længe og hvor tydeligt skal klimaændringernes realitet beskrives, før vi rigtig begriber, hvor fundamentale forandringer det kræver at leve med dem.

Spørgsmålet giver ikke engang mening, som det er formuleret. Klimaændringer kan jo netop ikke bremses endsige forhindres, hvis de er en realitet. Spørgsmål, der ikke giver mening, gør mere skade end gavn. Problemet er nok ikke klimaændringer men en stærk modvilje mod forandringer, som ikke engang passer til forskere, uddannelsesinstitutioner eller dagblade.

Randi Christiansen

Lars, mette, tulle og co har alt for travlt med at lade som om de er klima-og miljøbevidste, i daglig tale kaldet 'grønne'. Forhåbentlig får alternativet derfor et jordskredsvalg - det er før set - så ignoranterne kan vågne til en ny dagsorden. Ligesom samsø er bæredygtighedslaboratorium for danmark, må danmark være det for verden. Kom nu, vi kan godt

Svend Erik Sokkelund, Ejvind Larsen, Morten Nielsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Vibeke Hansen, Trond Meiring, Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com, Eva Schwanenflügel, Helene Kristensen, Benta Victoria Gunnlögsson, Katrine Damm, Niels-Simon Larsen og Kurt Nielsen anbefalede denne kommentar
Kurt Nielsen

JSN Tak igen, igen.

Menneskers selvmorderiske adfærd er et kendt fænomen. Det er imidlertid ikke kun enkeltindivider den rammer f.eks. i form af hængning, skydning overdosering af medicin, tobaksrygning og overdreven alkoholindtagelse etc. etc.

Det er også et gruppefænomen som eksempelvis tyskernes opbakning af Hitler og aktuelt, amerikanernes opbakning af Trump. Og den ses aktuelt og principielt udbredt i fodbold-vm, hvor eksempelvis favorithold lige pludselig ikke kan finde ud af at vinde en kamp mod en svagere modstander.

Hvis ikke vi kan overvinde den del af vores natur, der altså også slår igennem i forhold til klimaproblematikken, men i stedet synes, at det er sjovere at chikanere flygtninge og indvandrere (f.eks. ved at tildele dem et absolut minimalt overlevelsesgrundlag som bl.a. betyder at det i hvert fald ikke er dem, der bidrager til den globale opvarmning. Det har de simpelthen ikke råd til!), ja så varer det jo ganske enkelt ikke længe før vi kan stikke hovedet ind mellem benene og kysse vores røv farvel.

PS: De rigeste har naturligvis for længst sikret sig overlevelsesmuligheder i form af overlevelsesbunkere af forskellig art.

Lillian Larsen, Ejvind Larsen, Trond Meiring, Eva Schwanenflügel og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
Arne Thomsen

Ja, vi snakker meget - vil gerne være "grønne".
Men når det kommer til handling, er den jo helt gal!
Hvorfor afviser vi CO2-fri atomkraft, som kunne give os en lidt længere frist til udvikling af vedvarende energi - og til at reducere energiforbruget?
Er det mon fordi CO2 er usynlig, mens vi kan se det indkapslede atomaffald - som der iøvrigt ikke vil være så meget af med nutidig atomteknologi?

Thorkil Søe, Mikkel Espersen og Per Torbensen anbefalede denne kommentar
Jørgen Wind-Willassen

At der er varmere ved ækvator end ved polerne er ikke en overraskelse.
Det er såmænd blot det som første illustration viser.
Det må kunne gøres bedre.
Klimaændringer har det intet at gøre med.

Ib Christensen

Tror fodboldspillere skal død på banen af klimaforandringer før hoben fatter mere. :(

Ejvind Larsen, Finn Egelund, Kurt Nielsen, Trond Meiring, Niels-Simon Larsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Hvad vi kan frygte er, at : s, v og df går sammen for at bevare magten. Håbet er, at de minimeres tilstrækkeligt til, at magtbalancen ifht klimadagsordenen kan ændres i retning af alternativets dagsorden.

Ejvind Larsen, Ib Christensen, Trond Meiring, Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com, Eva Schwanenflügel og Benta Victoria Gunnlögsson anbefalede denne kommentar
Mette Eskelund

Kan vi ikke aftale med hinanden at vi LIGE NU dropper at købe flere flybilletter? Og LIGE NU skærer vildt ned på kød og andet, som vi udmærket godt ved forværrer det hele? Vi kan ikke bare sidde og vente på at "nogen opfinder noget".

Ejvind Larsen, Randi Christiansen, Ib Christensen, Trond Meiring, Kenneth Krabat, Niels-Simon Larsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Problemet er at der tales i modsatte retninger.

Vi ved, at trafik med biler, fly og skibe øger CO 2 indholdet i atmosfæren.
Alligevel gøres der alt mellem himmel og jord, (senest omkring Himmelbjerget), for at tiltrække så mange turister som muligt. Afgifterne sænkes på benzinbiler, især de store af slagsen, istedet for at sænke den på miljørigtige biler. Den kollektive trafik forringes og fordyres. Det er billigere at flyve end at tage toget.

Det er også billigere at anvende engangsplastic-service end at anskaffe en ny opvaskemaskine og beholde personalet på Gentofte hospital, og det er jo rigtigt. I det hele taget er plastic billigere og mere praktisk, for det bliver jo bare smidt ud.

Og man kan ikke afskaffe airconditioningen i de varme byer, for så går alt i stå, og folk begynder at dratte om. Vi må hellere asfaltere noget mere, så byerne kan vokse og 'vækste'.
Underligt i øvrigt, at ordet 'vækst', der ellers er forbundet med voksende planter, nu associeres med voksende byer og udledning af drivhusgasser og giftige stoffer.

Ingen kan gøre en større forskel individuelt. Det er hele måden vi har accepteret den politiske dagsorden om konstant 'vækst' og konkurrence, der skygger for udsynet.
Der er utallige andre eksempler end de ovenstående, der er dobbelte og modarbejder en virkelig indsats mod klimaforandringerne, og som flere er inde på, kan vi i det mindste stemme på nogle politikere der har indset at det er ved at være sidste chance for at bremse den onde cirkel.

Lillian Larsen, Poul Genefke-Thye, Ejvind Larsen, Steen K Petersen, Katrine Damm, Bjarne Bisgaard Jensen, Kurt Nielsen, Randi Christiansen, Ib Christensen, Vibeke Hansen, Kim Houmøller, Lise Lotte Rahbek, Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com, Anders Graae og Helene Kristensen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Nu bør flere partier nu støtte op om Uffe Elbæk som statsminister, i det mindste til den dag, hvor Danmark har fået vendt skuden imod en bæredygtig fremtid og kan kalde sig et forgangsland, ikke kun af navn, men af gavn.

Der er intet andet alternativ, med bæredygtig fremtid indbygget i den ønskede førte politik, når andre partier har modspil, med ligende bæredygtig fremtid indbygget, kan de søge stillingen.

Fakta er, at de to andre regeringsbærende partier V og S er illegitime partier der ikke af nationale sikkerhedsårsager, burde få lov til opstilling som regeringsbærende partier.

Det lyder formodentlig skingert i manges øre, det er ikke overraskende med den årelange i artiklen omtalte løgnagtige indoktrinering, men faktum er, at Trump er beviset på V og S er illegitime, de er i ført politik ikke en døjt bedre eller mindre farlige om man vil.

Ejvind Larsen, Steen K Petersen, Randi Christiansen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Philip: Der skal ikke så meget til, før modstanderne synes, det lyder skingert, men jeg slutter op om dine betragtninger. Lidt drengeagtigt kan man sige, at det nu er Å mod hele rosset. Det drejer sig nemlig om at bryde med hele vækstideologien og det som Ejvind Larsen i sin tid kaldte DØV, den økonomiske vækst, og som han lige har gentaget på Bornholm. Jeg ved ikke, hvordan arbejdere, der skal have mad på bordet og penge til huslejen, skal forsage økonomisk vækst. Det svarer jo til, at den gamle besiddende klasse skulle opgive deres privilegier frivilligt, og det gjorde de som bekendt ikke. Hvordan skal S sige nej til vækst? V vil selvfølgelig ikke. De begge to kalder sig ansvarlige partier, og det betyder: Ansvarlige for, at det hele bryder sammen med rekordfart.

Det vi ser nu er, at de klæder sig ud i grønt for at holde på vælgerne. Det bedrag skal de ikke få held til. Jeg havde gerne set SF og Ø mere i front, men de tør heller ikke forlade DØV. Det bliver så Å, der skal tage kampen. Jo længere tid der går, jo værre bliver klimaet, og så skulle det teoretisk set blive lettere at samle stemmer til et klimavalg. Det er 160 år siden den første advarsel kom.

Ejvind Larsen, Steen K Petersen, Kurt Nielsen, Randi Christiansen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Kenneth Krabat

Jeg tænker på de mange STORE firmaer, især i USA, hvor aktieværdien er bundet op på ejerskab af endnu uudnyttede råstofressourcer. MODSTANDEN mod at forandre noget må gennemstrømme enhver med midler investerede i sådanne aktier - ifald de ved, hvad deres investeringer er bundet op på. Hvad gør man i sådan en situation: OPREGNER alle de aktier, som hviler på brændelskapital og blotlægger tallene og tager tabet, globalt sét, eller på en eller anden vis KONVERTERER disse passive aktiver til en anden "valuta"?

Ejvind Larsen, Randi Christiansen, Trond Meiring og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Kenneth Krabat

[dagens digt 5. februar opdateret]

forhistorie, en note

4. februar sagde en refereret doktorafhandling mig
at Saddam i år 2000 havde planlagt en oliebørs i euro
og at hele grundlaget for den amerikanske økonomi
er oliekøbende lande tvangsindlagt
til ophobning af enorme dollarbeholdninger
at USA intet har at bakke dollaren op med
at seddelpresserne trykker dollar i døgndrift
men så spolerede de også Saddams planer med en ny invasion
ikke som sidst for at holde Kuwaits oliekilder flydende men
for at indsætte en de-fakto regering
så de kunne fastholde petrohandlen på kristne hænder

Den “frie verdens” soldater
alle med udfyldt testamente
støttede kampen for at holde USAs økonomi flydende
så at sige
og kampen mod USAs tidligere allierede
den nyligt konverterede muslim Saddam Hussein
der ikke længere adlød USA
og kampen mod USA tidligere allierede
muslimen Osama bin Laden
der sjovt nok er ud af verdens største oliehandlende familie
og ser USAs økopolitiske dominans med religiøse øjne

I marts 2006 skulle så en oliebørs i euro åbne
i Iran som har oppet uranproduktionen
givet til produktion af atombomber
til brug som modtrussel
hvis USA med støtte fra Israel iværksætter CONPLAN 8022
om soldaterløse angreb med “civilsikre” atombomber
for at tøjle “aggressoren”
mens sjovt nok ikke-muslimske ikke-olieproducerende lande
gerne “må” have atomvåben
og resten af “den frie verden” forsøger at møve sig ind foran USA
ved blot at at true Iran med sanktioner
i håbet om at undgå “militære løsninger”
på det problem USA har skabt for at få råd til rollen som
verdens religiøse vagthund politimand og far
og alle vi andre har sagt ja og amen til
før USAs aggression sværtede aviserne forsider til
selvom et rent skift til petroeuro
ville styrke EUs position på Kloden
forhindre hjerneflugt over havet
frisætte os fra skyldighed tænk!
hvis “den frie verdens” lande sagde farvel til far
for at stå på egne ben
ikke blot et magtskifte fadermord i bedste Shakespeare-ånd
men også farvel til våbeninduceret stabilitet
og til gammeltestamentlig kristendom
og goddag til et hav af trosretninger og den uro
nye veje skabes af

Det er den kristne Jord der gambles om
at Europa tør stole på
at der findes moderate muslimer
som ikke vil afkræve os tro for olie
at Europa ikke kan undergraves af islam
at EU ér et fællesskab
der KAN modsvare Kina Indien Rusland Pakistan forsæt selv
eller
som altid
“købe” vores energi med større og større våben
ultimativt rettet mod tindingerne på os selv
som slaverne lærer overbevisende at sige NEJ?

Det er i dag
den 19. maj 2006
endnu en dag der aldrig kommer igen
hvilke beslutninger i den næste måned
vil farve de næste 100 eller 1000 år
umærkeligt
ret ind i historiebogen
eller ved fraværet af nogen til at huske og nedfælde historien?

Hvad ønsker vi?
Hvad gør vi?

Og hvordan går det den alternative energi?

Torsten Jacobsen

Muligheden for afværgelse er forpasset, tøver jeg ikke med at postulere. Nu handler det primært om tilpasning.

Altså om at skabe politiske og sociale rum, som kan hjælpe os med at undertrykke ‘krybdyrhjernens’ naturlige tilflugt i blind tribalisme, men derimod bidrage til at aktivere og styrke den ‘mentale overbygning’ - bevidstheden -, som langt de fleste mennesker da heldigvis også er i besiddelse af.

Automatreaktionen i krisesituationer er frygt, foragt, had, selvhævdelse på andres bekostning: tunnelsyn!

Disse automatreaktioner er allerede rigeligt udtrykt i verden i dag. Vi bør være evigt vagtsomme på tegn på disse - i andre og i os selv.

Her går den nye, politiske skillelinje: den, som afgør om vi som resultat af den igangværende globale katastrofe ender i et dystopisk, fascistoidt helvede, eller om katastrofen i sig rummer kimen til en yderligere realisering af det menneskelige potentiale..som så mange katastrofer før denne har gjort.

Vi bliver nødt til at gøre op med de rådnende idéer fra det 20.århundrede. De forestillinger, som - nødvendige og uomgængelige som de var - næsten dødsdømte os alle, og som fortsat tryllebinder vores fantasi og forestillingsevne.

Det 20. Århundrede var ideologiernes århundrede. Noget nyt må træde i deres sted...Nu!

Menneskedyret rummer i sig både himmel og helvede. En sandhed kodificeret i selv de ældste historier. Der er vitterligt kun to kræfter i spil i universet: kærlighed og had. Så simpelt er det. Den ene bygger op, den anden river ned. Så simpelt er det. Dette er hinsides politik, hinsides religion, hinsides ideologi. Måtte flertallet af os dog nå frem til den erkendelse...snart!

Esben Lykke, Ejvind Larsen, Katrine Damm, Dina Hald, Niels-Simon Larsen, Eva Schwanenflügel, Kurt Nielsen, Flemming Berger, Peder Bahne og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

Vi kæmper mod politik, religion, ideologi og diverse anden konsensus. Dertil kommer de reelle problemer, vi ville stå tilbage med, hvis bare ikke vi tog os selv så fucking højtideligt, og det kan være slemt nok. Og dog - Vi har vel stadig ikke formået at føde en generation, som ikke har stået over for uoverstigelige udfordringer.

Have a biscuit & a life

Lad os sige, vi var den sidste generation Homo Sapiens. Ville det ikke være overmåde patetisk, hvis vi kravlede ind i hjørnet under sengen og bad vores sidste aftenbøn ?

Ejvind Larsen, Eva Schwanenflügel og Torsten Jacobsen anbefalede denne kommentar
slettet profil

Menneskelig påvirkning kan næppe reduceres med den befolkningstilvækst vi er vidne til.

Morten Simonsen, Ejvind Larsen og Jesper Oersted anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ Torsten Jacobsen
07. juli, 2018 - 18:06 :

"Menneskedyret rummer i sig både himmel og helvede. En sandhed kodificeret i selv de ældste historier. Der er vitterligt kun to kræfter i spil i universet: kærlighed og had. Så simpelt er det. Den ene bygger op, den anden river ned. Så simpelt er det. Dette er hinsides politik, hinsides religion, hinsides ideologi. Måtte flertallet af os dog nå frem til den erkendelse...snart!"

Hvor er det stærkt og rigtigt set, Torben.

Christian Lucas

hvor mange Thorium traktorer kan man bygge for prisen på måske ubrugelige F35 fly?

anne bach, Eva Schwanenflügel og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Torsten@ - "Der er vitterligt kun to kræfter i spil i universet: kærlighed og had" - det er i romantiske komedier at de menneskelige følelser kærlighed/had optræder som modsætningernes par. I universelt perspektiv kunne man tale om bevidst/ubevidst. De kosmiske lovmæssigheder er menneskeheden i færd med at erkende.

Imens viser ubevidstheden sig som grov fejlforvaltning af fællesejet - naturressourscer og kollektive institutioner - overordnet set en forbrydelse mod menneskeheden.

Randi Christiansen

Men ellers er jeg enig i dit indlæg

Peter Hansen

Men landbruget er selv ansvarlig. Medansvarlig. På globalt plan står landbrugs- og skovbrugsproduktion for omkring 25 procent af de samlede drivhusgasudledninger, i Danmark er andelen næsten 20 procent. ??
Jeg kan godt se information ikke er særligt godt "informeret" om landbrug
Hvordan opstår misforståelsen ?
For at forstå det , skal man vide hvad et co2 regnskab består af , nu tager vi landbrug
De elementer der indgår er ; den energi bonden bruger , metan tab fra dyr og marker omregnet til co2 ækvivalenter og ændring af brugen af jorden ( ikke en stor post i DK, men hvor der ryddes skov , er den stor )
Hvad er fejlen i denne måde at betragte tingene på ?
Prøv at kigge i http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter06_FINAL.pdf
Figur 6,1
Den største co2 omsætter er fotosyntesen - hvor er gevinsten på den i forhold til landbrug ?
Skal den ikke regnes ind ? Der er en netto gevinst på at passe sine planter - det ved selv en der kun passer en altankasse - ikke ?
Nej med klima er der kun en synd , det er forbrug af fossiler og afledte produkter -der er bare et "lille" problem , kritikere hævder landbrug og dets produkter kun udgør 2-3 % af BNP ?
Hvor kommer resten fra ?
Hvad skal de 97 - 98 % arme stakler så leve af , eller må de bare bidde i æblet og tåle varmen ;-)

Peter Tagesen

Da jeg gloede på NOAA's hjemmeside for den globale opvarmning for 4 eller 5 år siden, var det tydeligt, at det allerede var for sent at gøre noget. Og hvis det var for sent dengang, er det endnu mere for sent nu.

Seneste nyt er lidt hyggelæsning fra juni med fokus på maj 2018:

https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201805

SSynes det er lidt forsimplet og uheldig at skrive, at landbrug og skovbrugsproduktion står for 25 af de globale udledninger af drivhusgasser. Ifølge IPCCs seneste opgørelser står landbruget for ca. 12 % mens skovrydning står for andre 12 %. Men skovrydning for at få plads til flere sojabønner, palmeolie, kødkvæg er altså ikke skovbrug. Ikke bæredygtig skovdrift bidrager også, men IPCC fremhæver i vol 3, kap 11 at bæredygtig skovdrift er den bedste måde at bruge skovene på, hvis vi skal begrænse klimaændringerne. Det er ikke helt det indtryk, man får fra den måde Inf. beskriver det.

olivier goulin

Ikke siden tørken i 1992 har landbruget stået i en så alvorlig situation med ødelagte afgrøder og mangel på foder til dyrene

Absurd klage.

Den tørke I klager over, er ikke mindst forårsaget af dyrehold og kødproduktion.
Nedlæg hele denne umoralske produktion til en begyndelse.

Karma is a bitch!

/O

Peter Hansen

Jo man kan sagtens udrydde landbrugsdyr - no problem , det tager vel et par år
Men hvad så ?
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter06_FINAL.pdf
Figur 6,1 igen
Flytter det noget ?
Det kommer meget an på hvad man så gør
Planter skov ?
Natur arealer har meget lavere fotosyntese end landbrug og der flytter også respirerende væsner ind - så man sænker begge de væsentlige klimafaktorer, der vil dog ske en lille lagring
Men er det nok ?
En dansker påvirker globalt med ca 17 - 18 tons co2 udledning pr år ( jfr Concito) , en ha skov optager ca 12 tons ( minus respiration fra eventuelle beboere )
Landet er ikke stort nok
Nej forbruget er det der batter - vi skal ikke tilføre ved at hive ting og sager op af undergrunden , men nøjes med hvad vi selv kan dyrke - ikke at det bliver let - det bliver rigtig hårdt
http://www.groentflag.dk/media/505882/concito.pdf
https://www.overshootday.org/newsroom/past-earth-overshoot-days/
Tingene rendte af sporet da vi overskred biokapaciteten i starten af 70'erne , og valgte den velstand de lave frugter på lageret gav os , der er kun dyrkning , der giver en langsigtet bæredygtighed

Ejvind Larsen, Eva Schwanenflügel og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Vanvidsforbruget af f.eks. vand - ekstreme mængder til at fremstille een t shirt til kr 20.

Vækst-og konkurrencerytterne betaler ikke kostprisen - det rene røveri. Som underminer kollektivets biotop. Hvor dumme har man lov at være? Åbenbart grænseløst ...

Touhami Bennour

"Vesten har sejret ad helvede til" overforbrug af alt inc. olie. For ikke at glemme den mobning og den foragt over ikke vesterlændige. gloser som( ikke vestlige, brune ) jeg mener også en "normalt klima" i verden tilstand ville skabe de menneskets farve vi kender). Problemet er "narcissismen" som folk lever i .Jeg synes at få bekræftet den påstand at det klima forandring skyldes almindelige cyclus i naturen.vil få folk til forstå naturen og dens komplexitet let bedre. Naturen er mere kompliceret end det. Jeg hælder for den opvarmning vi ser skyldes almindelig cyklusser og de oplever vi hver dag. Folk er bare "narcissister". Men den overforbrug i vesten skal væk alligevel for det er udtryk for "ulighed"

torben - nielsen

Må jeg engang have lov til at spørge:

Hvorfor er overforbrug noget vi skal gøre noget ved??

Medens overbefolkning er noget, som ryger under radaren og betragtes som tabu??

Jeg mener, at gøre noget ved overbefolkning er at sammenligne med at forebygge et problem.
Medens at gøre noget ved overforbruget er, at sammenligne med at helbrede et problem.
I min optik er det meget nemmere, at forebygge, at tingene kommer ud af kontrol.
Frem for at helbedre følgevirkningerne, i takt med at de opstår.

Randi Christiansen

Klart at narcisisme let udarter til manglende forståelse og dermed respekt for biotopens lovmæssigheder - heri en meget afgørende nemlig balance mellem input og output.

Alt har et økologisk aftryk, og menneskets er nu større end historisk kendt. Tippingpoint diskuteres stadig, selvom flere nu - noget sent - begynder at iagttage forsigtighedsprincippet.

Randi Christiansen

Torben, vi er der, hvor klima-og miljøbelastningen må reduceres maksimalt på alle områder - også mht overbefolkning. Det er ikke enten eller men både og og.

Lillian Larsen, Ejvind Larsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Touhami Bennour

Overbefolking og overforbrug er to forskellige ting og man er nød at skære igennem. HVis 1% ejer lige med 40% indkomst , hvad er løsningren? at spare væk 39 % af mennesker? Jeg tror mangler i Danmark koncentrationslejr her.

Randi Christiansen

Touhami - klima-og miljøbelastningerne må minimeres, så hvis flere skal dele mindre må de, der har mere end de skal bruge, naturligvis afgive deres overskud og dele det med resten. Der må balance på de tre bundlinjer : den økonomiske, sociale og økologiske. Alternativerne er kaos eller fascisme.

Ejvind Larsen, Touhami Bennour og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Torsten Jacobsen

Torben Nielsen,

Har du et moralsk forsvarligt forslag til, hvordan man hurtigt og effektivt gør noget ved ‘overbefolkningen’? Hvis ikke, så er det måske en idé at hoppe på toget med kurs mod station ‘ikke-vækst’ alligevel?

Der er noget diabolsk kosteligt ved at bevidne storforbrugende vesteuropæere Sidde hjemme foran 4K-skærmen, mens de med en dirrende finger lægger ansvaret for den globale opvarmning samt alskens andre problemer for fødderne af mennesker, som til sammenligning har et ressourceforbrug der vel nærmest fremstår latterligt lavt.

Samtidig bryder jeg mig bestemt ikke om den dissonante undertone af dehumanisering, som altid - om man vil det eller ej - plager argumenter, der som bærende præmis har en forestilling om, at visse mennesker - og altid ‘de andre’ - yngler for meget. Selv når det pakkes fint ind i eufemismer...men det er nok bare mig, som er sart..

Anders Skot-Hansen, Christian Nymark, Eva Schwanenflügel og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar
Arne Albatros Olsen

Plussiden:

Endnu glæder jeg mig over, at der kommer vand ud af hanerne, at der er strøm i ledningerne, masser af mad i supermarkederne, og lidt penge i banken. Og dagligt undres jeg over denne fanstastiske opfindsomhed,organisation og logistisk, som er i stand til at opfylde snart sagt hver eneste menneskelig behov på ingen tid .( Selvfølgeligt forudsat at man har råd.)

Jeg glæder mig over dagligt over det store skatkammer af en kulturarv, indernfor kunst, musik litteratur,håndværk og gastronomi, hvoraf det meste er mere eller mindre frit tilgængeligt for enhver i vores samfund. Min appetit her er stadig umættelig, og jeg opdager jævnt musik , jeg aldrig tidligere har hørt, læser nye bøger, og møder nye vidundere indenfor kunst og design.

Hvilket fantastisk rig liv.

Minussiden:

Men jeg gruer for udsigten for den nærmeste fremtid. I al "uskyldhed" vil det nok starte med stigende priser for forskellige fødevarer, fordi de voldsomme klimaforandringer vi allede er vidne til , vil forringe eller ligefrem ødelægge høsten mange steder på kloden.

Og i takt med vandmangel i mange egne på kloden, vil nye flygtningestrømme komme i bevægelse størrelsesordener, som de fleste ikke kunne forestille sig. Og netop som Europa troede at de havde fået skik på situationen, bliver Europa oversvømmet igen.

Samtidig stiger uligheden overalt, og en rask lille finanskrise kan sætte resten af den sammenhængskraft, der måske endnu eksisterende i samfundet, helt overstyr.

Civilsamfundet vil langsomt bryde sammen overalt , og jeg nægter at fortsætte denne tankerække i de mulige scenarier, der vil komme.

Og skylden !

Ja, den kan vi skændes om fra nu af og til dommedag.