Interview
Læsetid: 8 min.

Debatten om medicinsk cannabis er en kamp mellem videnskaben og folket

Et halvt år efter, at en forsøgsordning med medicinsk cannabis er trådt i kraft, er fronterne mellem lægerne og sundhedsministeren trukket skarpt op. Læger og forskere advarer imod at lade sig styre af folkestemninger, efter at ministeren i sidste måned udtalte, at videnskaben på dette felt er bagud i forhold til befolkningen
Et halvt år efter, at en forsøgsordning med medicinsk cannabis er trådt i kraft, er fronterne mellem lægerne og sundhedsministeren trukket skarpt op. Læger og forskere advarer imod at lade sig styre af folkestemninger, efter at ministeren i sidste måned udtalte, at videnskaben på dette felt er bagud i forhold til befolkningen

Mikkel Lock Svendborg

Indland
13. august 2018

Det sker sjældent, at en dansk minister udtaler, at videnskaben er bagud i forhold til befolkningen.

Men det var netop, hvad sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) gjorde i et interview i Alt for Damerne i sidste måned. Her bakker hun op om den fireårige forsøgsordning med medicinsk cannabis, der ellers har mødt massiv modstand fra fagfolk og forskere.

»Lægerne og videnskaben er bagud i forhold til befolkningen og globale trends. Og da jeg tiltrådte som minister, havde jeg for længst mistet tålmodigheden,« sagde hun.

Interviewet vækker harme i lægestanden. Ellen Trane Nørbys udtalelse viser ifølge Tue Flindt Møller, der er formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, en bekymrende tendens i tiden.

»Det sker desværre oftere, at man ikke tror på autoriteter. Jeg synes bare, det er mærkeligt, at en minister står i spidsen for den bevægelse,« siger han.

Formanden for Dansk Selskab for Almen medicin, Anders Beich, ser også ministerens seneste udtalelse og forsøgsordningen med medicinsk cannabis generelt som et udtryk for, at politikere i stadig højere grad sår tvivl om videnskaben.

»Det er meget foruroligende, at vores minister går foran på det her område og slår kiler ned mellem befolkningen og fagkundskaben. Det er desværre blevet en trend, at man tilsidesætter faglige råd og høringssvar undervejs – de faglige pointer skrottes, og så kører man ud af en tangent,« siger han.

Trods lægernes advarsler om at lade stemninger i befolkningen få indflydelse på lovliggørelsen af ny medicin, der ikke er testet ordentligt, glæder Ellen Trane Nørby sig over, at stadigt flere borgere nu får udskrevet medicinsk cannabis hos deres læge.

For sundhedsministeren mener ikke, at hun kan ignorere den store patientgruppe i Danmark, som er skubbet ud på et kriminelt marked, fordi de har oplevet en god effekt af medicinsk cannabis. Det uddyber hun over for Information:

»Vi taler om syge mennesker, der har behov for, at vi betræder nye veje, og som vi ikke ønsker at kriminalisere, bare fordi de gerne vil have et tåleligt liv. Og det er vi nødt til at forholde os til. Det er min opgave som politiker, mens sådan en som Anders Beichs rolle er at forholde sig til den klare, rene videnskab.«

Således er medicinsk cannabis blevet en del af en sundhedspolitisk kampplads, hvor videnskabens autoritet er under pres. Et halvt år inde i den omstridte forsøgsordning tegner Information fronterne op.

Bureaukrati slår ideer ihjel

Forsøgsordningen gør det muligt for patienter at afprøve nye cannabisprodukter, der ikke tidligere var lovlige i Danmark, hvis en læge går med til at udskrive det. Kun De Konservative stemte imod, da den blev vedtaget i Folketinget sidste år. 

Siden har Sundhedsministeriet hvert kvartal gjort status over, hvor mange patienter der har fået en recept på de nye præparater. Et af målene er nemlig, at 500 patienter skal have fået udskrevet medicinsk cannabis ved udgangen af 2018.

Det mål er allerede godt på vej til at blive indfriet. I årets første kvartal er der udskrevet 411 recepter på medicinsk cannabis-præparater, der er omfattet af forsøgsordningen, til 227 patienter.

Ifølge sundhedsminister Ellen Trane Nørby er det en succes.

»Lægernes opbakning er helt essentiel, hvis vi skal have forsøgsordningen op at køre. Derfor er det rigtig positivt, at stadigt flere læger vil være med til at hjælpe en stor gruppe patienter til et forhåbentligt bedre liv med færre smerter på lovlig vis,« sagde Ellen Trane Nørby, da tallene blev offentliggjort i foråret.

Ud af 3.400 praktiserende læger er det dog stadig et fåtal på 135 læger, der udskriver det. Midlerne er nemlig ikke godkendt medicin, og fagfolk har gentagne gange advaret mod at ordinere dem, før der er tilstrækkeligt evidens for virkning og bivirkning.

Den normale procedure for at godkende lægemidler går igennem tre faser ved det europæiske lægemiddelagentur. Men når det kommer til medicinsk cannabis, er den proces ifølge sundhedsministeren for langsommelig. Det forklarede hun i interviewet med Alt for Damerne:

»Det er let at slå gode ideer ihjel i bureaukrati. Jeg tror, der er medarbejdere i mit departement, der synes, at det gik lige lovligt hurtigt, men det er bare nødt til at gå hurtigt, når man sætter sig noget for.«

Til Information medgiver sundhedsministeren, at der mangler evidens »på en lang række punkter«.

Det skyldes blandt andet, at medicinalindustrien ikke har haft incitament til at forske i medicinsk cannabis, da de ikke kan tage patent på naturlige stoffer, fremfører hun. Hun håber derfor, at den danske forsøgsordning kan være med til at bibringe viden, samtidig med at lægerne kan være med til at hjælpe nogle patienter. 

»Nogle gange må man konstatere, at man er nødt til at tage nogle initiativer, som kan være med til at tilvejebringe volumen i patientgrundlaget, for at få evidens,« siger Ellen Trane Nørby.

Samtidig påpeger hun, at hun er folkevalgt. Og hun er valgt til at træffe beslutninger. 

»Jeg skal afveje faglige argumenter, hastighed, hensyn til patienter, som ikke oplever gavn af den medicin, der er på markedet – og så globale trends. Her har vi i Danmark så valgt at være et af de første lande i Europa, der gør det her lovligt. Det er en politisk beslutning.«

Et uvidenskabeligt forsøg

Det er hensigten, at forsøgsordningen skal »give et bedre grundlag for at vurdere brugen af medicinsk cannabis ved forsøgsperiodens udgang«, som det formuleres på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Samtidig er der også afsat penge til at forske i det løbende. 

Men den måde, den politiske forsøgsordning er skruet sammen på, er ifølge formanden for Dansk Selskab for Almen Medicin, Anders Beich, »sporadisk indsamling af viden«. 

Forsøgsordningen adskiller sig fra et klassisk videnskabeligt forsøg med nye lægemidler, hvor patienterne bliver protokolleret og fulgt nøje, så forskerne kan indhente data på dem og løbende følge, hvordan det går med dem.

I sådanne forsøg vil der også være en kontrolgruppe, som får et placeboprodukt eller anden medicin. Og det er afgørende, når man vil finde den egentlige virkning af det, man undersøger, understreger Anders Beich.

»I de mange historier, vi hører fra folk i medierne, der handler det om summen af det hele, inklusiv den mest virksomme faktor vi har, nemlig placebovirkningen. Og der er jo ikke noget galt med placebovirkningen, der indeholder tro og håb, men når man vil evaluere et konkret stof, så bliver man nødt til at kunne kontrollere for placebo, hvis vi skal bevare vores troværdighed og kunne informere patienten om virkninger og bivirkninger,« siger han.

Anders Beich anerkender, at man kan indsamle nogle erfaringer undervejs i den politiske forsøgsordning, men siger samtidig, at det er rigtig svært at bruge til noget.

»Og det er på den måde, de store fejltagelser opstod igennem tiden. At vi har troet på noget, vi ikke har haft evidens for, og så har rådet folk til at tage det. Og så har det faktisk vist sig at være skadeligt for dem,« siger han.

Skandale med lægemiddel

I begyndelsen af 1960’erne opfandt et tysk lægemiddelfirma et stof ved navn Thalidomid, som viste sig at have en god effekt på kvalme og hovedpine under eksempelvis graviditet.

Senere viste det sig, at en del af de gravide, der havde taget stoffet, fødte børn med misdannelser som for eksempel en manglende underarm eller hånd. Det var Thalidomid-skandalen, der gjorde, at man indførte omhyggelige programmer for undersøgelser af nye lægemidler.

Thue Flindt Møller påpeger, at det bureaukrati, som ifølge sundhedsministeren står i vejen for gode ideer, er til for at beskytte borgerne.

»Bureaukratiet er der jo, fordi det har vist sig nødvendigt, for at man ikke kommer til at lave ulykker med lægemidler. Det er derfor meget underligt for mig, at hun som minister tør stemme medicin igennem, før hendes eget embedsværk har givet egentlig grønt lys for stofferne.«

Forsker ved Aalborg Universitet Jonathan Vela, der har fået penge fra blandt andet Psoriasisforeningen til at forske i virkningen af medicinsk cannabis, kritiserer også, at sundhedsministeren springer den almindelige procedure for godkendelse af lægemidler over. Han understreger, at han ikke ser noget problem i, at man giver patienter stoffer fra cannabisplanten, hvis effekten er dokumenteret og bivirkningerne afdækket.

»Men vi bliver nødt til at gøre det ordentligt og på en sikker måde for patienterne,« siger Vela.

Han nævner, at vi ikke må glemme opioidkrisen, der har udviklet sig til den mest dødelige stofepidemi i USA’s historie. Her har læger forsøgt at hjælpe folk med kroniske smerter, som de havde svært ved at behandle med andet medicin, ved at give dem opioider. Det er stoffer fra opiumvalmuen, som virker smertestillende, men som også er ekstremt vanedannede.

»Man har højst sandsynligt udskrevet de her opioider for bare at gøre et eller andet for de her patienter. Det værste er, at det sjældent løser problemerne hos dem, der har kroniske smerter. På samme måde kan medicinsk cannabis måske være med til at dulme nogle smerter, men vi skal sikre os, at det ikke har uheldige langtidsbivirkninger.«

Utvetydig forskning

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby påpeger, at Lægemiddelstyrelsen har lavet en gennemgang af forskning på området, og at den har ført til, at styrelsen vurderer, at medicinsk cannabis kan være relevant for fire patientgrupper. 

Det gælder patienter med multipel sklerose, rygmarvsskade, kvalme ved kemoterapi og såkaldte neuropatiske smerter, som er smerter på grund af sygdom i hjerne, rygmarv eller nerver.

»Lægemiddelstyrelsen har jo gennemgået alle de forskningsresultater, der ligger på området – og det viser, at der er fire patientgrupper, hvor medicinsk cannabis kan være relevant. Det, vi ikke kan sige eksakt, er i hvilken dosis og i hvilken sammenhæng. Men vi kan sige, at der er lægevidenskabelig evidens for, at det virker over for de grupper,« siger Ellen Trane Nørby. 

Tue Flindt Müller påpeger, at der er modstridende oplysninger i forhold til evidensen. 

»Lægemiddelstyrelsens embedsfolk har gjort det så godt, de kunne, da politikerne bad om en hurtig vurdering. Men der er modstridende oplysninger, som gør, at vi som ansvarlige for den medicin, vi udskriver, er tilbageholdende,« siger han.

For selv om der findes rapporter, der er skrevet på baggrund af en række undersøgelser, og som viser en effekt på nogle sygdomme og tilstande, så er der også andre tilsvarende opsamlingsrapporter, der har modsatrettede resultater, påpeger Tue Flindt Møller.

Normalt vil Lægeforeningen derfor afvente, at det europæiske lægemiddelagentur sammenligner de forskellige rapporter, som også ser på, hvordan cannabis påvirker andre medicintyper, som patienterne får.

»Det giver os som læger større tryghed for, at vi ikke skader patienterne med bivirkninger, samtidig med at vi måske lindrer nogle symptomer, som vores patienter har.«

Smerteforsker ved Aarhus Universitet Nanna Brix Finnerup påpeger, at der er en hel del videnskab allerede, der giver god grund til, at man ikke er gået videre med medicinsk cannabis, fordi resultaterne har været negative.

Derfor undrer hun sig over, at sundhedsministeren udtaler, at videnskaben er bagud i forhold til befolkningen.

»Cannabis har jo været oppe i tusindvis af år, og så stopper man igen, fordi man ser bivirkningerne, lidt ligesom opium og opioider. Så jeg synes måske, at videnskaben er foran befolkningen. Men vi har nok haft lidt svært ved at komme ud med det budskab,« siger hun.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Peter Beck-Lauritzen

Fint at ETN vover frigivelsen til specifikke grupper. Og fint om cannabis testes ordentligt, mere fyldestgørende end Thaladomi og de opioid lignende produkter blev. Skam til de ansvarlige for det!
Overordnet, hvorfor ikke frigiv hash produkterne, vil minimere kriminaliteten/frigive politi- og retsresourcer, samt respektere borgernes integritet (som bl.a. i Portugal).

Jan Fritsbøger, Alvin Jensen, Heidi Nielsen, Henrik Leffers, Trond Meiring, David Breuer, Torben K L Jensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Torben Skov og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Man kan overhovedet ikke sammenligne de rædselsfulde effekter af Thalidomid med effekten af cannabis-olie.
Cannabis har ganske rigtigt været kendt og udbredt i tusinder af år, og her er der ikke påvist afhængighed eller synderlige bivirkninger. Som der tværtimod er ved brug af opioider, og andre lægeordinerede præparater.

Men vi kunne undgå hele bataljen ved at cannabis blev frigivet og lovliggjort.
Det var der givetvis mange i landbruget der ville juble over, idet hampeplanten er en ønskeafgrøde.
Medicinalindustrien kvier sig derimod, da deres indtægter ville falde betragteligt.
Det er nok derfor man er endt med en vattet forsøgsordning..

Steen Bahnsen, Carsten Wienholtz, Alvin Jensen, Heidi Nielsen, Lars Christensen, David Zennaro, Peter Beck-Lauritzen, Henrik Leffers, Trond Meiring, David Breuer, Torben K L Jensen og Torben Skov anbefalede denne kommentar

Er det lægerne, der er skyld i, at canabis er forbudt?

Torben K L Jensen

Forresten er det ikke en kamp mellem videnskab og folket - det er en kamp mellem folket og medicinalindustrien.

Randi Overgård, Eva Schwanenflügel, Jan Fritsbøger, Carsten Wienholtz, Alvin Jensen, Heidi Nielsen, Lars Christensen, Jens J. Pedersen, Peder Bahne, Minna Rasmussen, Peter Beck-Lauritzen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Mette Willesen

Eva Schwanenflügel, det er meget veldokumenteret, at cannabis giver eufori (og dermed risiko for afhængighed) og andre alvorlige bivirkninger. Det er nemlig påvist i grundige kliniske forsøg med et godkendt lægemiddel, der indeholder THC og CBD præcis som medicinsk cannabis - ja, det findes faktisk, og hedder Sativex. Tjek selv indlægssedlen på www.indlaegsseddel.dk eller www.produktresume.dk (skriv Sativex i søgefeltet, der kommer frem). Ja, opioider indebærer også en risiko for afhængighed, som skal håndteres. Men i det mindste virker opioider faktisk mod smerter, i hvert fald et stykke tid. Cannabis virker kun på et mindretal (måske 10-20%) ifølge en smertelæge, jeg har hørt tale om det og som bruger det i sin klinik. Så hvad skulle medicinalindustrien have imod, at cannabis blev frigivet, udover dem der sælger Sativex? De kan jo nok sælge dyr afvænningsmedicin til dem, der vll blive afhængige af skidtet. Men for samfundet vil det være dyrt i menneskelige omkostninger. Og det var sådanne omkostninger, der gjorde at vi fik indført det meget grundige (og dermed dyre) program til at undersøge virkninger og bivirkninger hos medicin, inden den godkendes. Det system må ikke undermineres! Derimod er det meget vigtigt, at der afsættes ressourcer til at hjælpe de kroniske smertepatienter på anden vis end via medicin, og til forskning i dette. For der findes desværre ikke noget quick fix mod kroniske smerter - heller ikke cannabis.

Flemming Berger, Dennis Tomsen, Claus Nielsen, Mogens Holme, Asger Harlung og Niels Christian Sanden anbefalede denne kommentar
Jørgen Wind-Willassen

Hvis et produkt skal markedsføres som medicin skal det altså leve op til dokumentationskravet om påviselig effekt.
Noget helt andet er brugen af cannabis som nydelsesmiddel.
Så ryst ikke på hånden - kræv dokumentation, ellers ender vi i hokus pokus land, hvor alverdens plattenslagere markedsfører diverse urter - håndspålæggelser- magiske stene og andet plat som værende helbredende.

Mette Willesen, søren andersen, Claus Nielsen, Henning Kjær, Mogens Holme og Asger Harlung anbefalede denne kommentar
Henrik Leffers

Jeg er sådan set lige glad med hvilken grund man vil bruge for at legalisere cannabis, det er et meningsløst forbud! Danmark har et så alvorligt alkohol problem, med europæisk rekord i både forbrug og med de sygdomme, som alkohol beviseligt giver! Men det bliver ikke dækket i medierne, fordi alkoholproducenterne (eller rettere giftindustrien!) har så meget magt, via meget store betalinger til politiske partier og en enorm magt over medierne, fordi den betaler for alkohol reklamerne. I går var der en historie om, at højtlønnedes børn har et alkohol (mis)forbrug, som med sikkerhed vil give dem en række problemer senere, men det vil blive tiet ihjeld! Ligesom ingen nævner alkohol sammen med psykiske problemer, på trods af at over 50% alle inlæggelser for psykiske problemer, hvor DK ligger i top i Europa, kommer efter et misbrug af alkohol! -Det alene burde i det mindste føre til højere priser og mindre tilgængelighed af alkohol! Men i Danmark gør vi det modsatte…

Anne Mette Jørgensen, Carsten Wienholtz, Carsten Munk, Alvin Jensen, Marie E. Rasmussen, Trond Meiring, Torben K L Jensen, Viggo Okholm og Knud Jacobsen anbefalede denne kommentar

Henrik Leffers:
Tak for det opsang her. og ja der er penge og følelser samt fordomme i skidtet og menneskets liv på eget ansvar.
Alt misbrug er skadelig stort set og den gyldne mellemvej med mad og nydelsesmidler er sikkert altid bedst. Hvorfor der så er tusindvis som ikke bliver på den mellemvej kan være en gåde og så er vi igen tilbage i psykens og sindets kringelkroge samt diverse fejlfunktioner i vores krop lige fra hoved til r...! Det giver så igen arbejde til tusindvis af forskere og idealister i menneskets nysgerrighed omkring det at fjerne lidelsen, men om intentionen omkring det er for menneskets skyld eller kapitalens kan vi jo så fundere over.

Torben K L Jensen, Eva Schwanenflügel og Steen Bahnsen anbefalede denne kommentar
Lars Christensen

Det er sgu lidt underligt at Nanna ikke har læst National Academies systematiske gennemgang fra 2017: "There is substantial evidence that cannabis is an effective treatment for chronic pain in adults." (https://www.nap.edu/read/24625/chapter/6#88) og så er hun i øvrigt købt og betalt af medicinalindustrien: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/godkendelse/samarbejde-med-virksomhed....

Useriøst at Informations journalist ikke har tjekket Nannas forhold til medicinalindustrien herunder bl.a. hendes forhold til smertemedicin producenten Grünenthal (som sjovt nok var dem med Thalidomid skandalen)!

Her er endnu en fremragende gennemgang af evidensen på området. Et review fra 2015:
"The reality, therefore, is a massive amount of evidence on cannabis, which supports its relative safety when used as medicine to a far more rigorous and comprehensive standard than for most pharmaceutical products. Archaeological evidence also indicates that mankind has been using psychoactive cannabis for at least 10,000 years. (5) Recorded history first documents psychoactive cannabis approximately 5,000 years ago. (6)
Evidence on efficacy of medicinal cannabis is mixed, strong for some conditions and weaker in others."
"Medicinal cannabis is now available on prescription in
Austria, Canada, the Czech Republic, Finland, Germany, Israel, Italy, the Netherlands, Portugal and Spain (7). Doctors in the USA can issue ‘recommendations’ rather than prescriptions. 34 states and the District of Columbia now have some form of medicinal cannabis access. (8)
Therefore, currently more than 500 million people in the ‘First World’ have legal access to medicinal cannabis."
"There is a large quantity of good quality evidence, including clinical trials with placebo controls, that demonstrate the efficacy and safety of cannabis in treating
chronic pain."
"Recent clinical trials have produced dramatic results with 50% of Crohn’s patients achieving complete remission and over 90% achieving substantial improvement. The evidence for the use of cannabis in Crohn’s and other forms of IBD is
conclusive."
"There is a clear consensus amongst scientists and doctors that cannabis is safe and effective as a palliative treatment for MS (78,79,80). Further promising research is underway into whether cannabinoids may have a curative effect by promoting repair of the myelin sheath (81,82,83)"
(https://www.bmj.com/sites/default/files/response_attachments/2015/03/Med...)

Ken Sass, Eva Schwanenflügel, Carsten Wienholtz, Alvin Jensen og Heidi Nielsen anbefalede denne kommentar
Henrik Leffers

Cannabis er anderledes end alkohol og opioider fordi det IKKE giver nogen afhængighed! Samtidigt er der nu kommet forskning fra verdens bedste universiteter, som viser, at cannabis giver en højere intelligens, og senest et studie fra 2018 der viser, at det hænger sammen med øget aktivitet i specifikke områder af hjernen! -Men læs det selv, bare søg på nettet efter "Splendor in the grass" og "The grass might be greener", så vil i komme til de relevante artikler. Hvis der ikke dukker videnskab op, så tilføj "cannabis" til søgningen, men Videnskab.dk har også dækket det, med artikler der er nemmere at læse! Artiklen fra 2018 viser også, at patienter der får medicinsk mariuanna udviste et markant fald i brugen af andre smertestillende midler, og det sætter spørgsmålstegn ved danske lægers modvilje mod medicinsk cannabis! -Men det forklarer måske hvorfor Silicon Valley regionen har det højeste forbrug af cannabis i Californien…

Eva Schwanenflügel, Jan Fritsbøger, Torben K L Jensen og Carsten Wienholtz anbefalede denne kommentar
Jan Fritsbøger

Jørgen wind, jah men det dokumentationskrav er vist ikke det papir værd "dokumentationen" bliver skrevet på, medicinalindustrien har en masse videnskabsmænd ansat som laver den nødvendige dokumentation, efter devisen skaf mig et bevis på at skidtet virker eller find dig et andet job, industrien kan nemt få godkendt virkningsløs og endda farlig medicin,
prøv at læse peter gøtszche : "dødelig medicin og organiseret kriminalitet", eller : "dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse", hvor ovennævnte bevises,
eller den nyeste som jeg ikke har læst : "overlevelse i en overmedicineret verden", og lad nu være at tro han er utroværdig, enhver som generer en stor industri, med uheldige fakta man helst vil holde skjult, bliver systematisk forsøgt gjort uvederhæftig i offentlighedens øjne, med smædekampagner og systematisk bagtalelse, der er medicin som udskrives og sælges i stor stil her i DK som er virkningsløs, og har livsfarlige bivirkninger, og industrien benægter hårdnakket og saboterer ethvert forsøg på at gøre noget ved det.
så hellere den ægte vare placebo som cannabis jo forstærker aktivt, altså kan cannabis have en virkning bedre end passiv placebo ved alle tilstande som placebo kan påvirke, og fordelen ved placebo er jo at den er bivirkningsfri, faktisk kan man sige at virkningen af cannabis er bedre dokumenteret, end langt det meste industrimedicins virkning og bivirkning.
i øvrigt giver cannabis ingen fysisk afhængighed, enhver som bruger cannabis kan stoppe uden nogen form for abstinenser, tilbage er så den afhængighed som følger med alt som er behageligt, man kan jo godt savne rusen hvis den er behagelig.
der er dog også noget som hedder placebo afhængighed, når man tror man er afhængig vil placeboeffekten jo fremkalde følelsen af afhængighed, jeg vil så bare mene det er en indbildt afhængighed, og den kan kureres ved at overbevise den "afhængige" om at den faktisk er indbildt, for så vil placeboeffekten fjerne den.

Eva Schwanenflügel og Lars Christensen anbefalede denne kommentar
Søren Kristensen

Jeg har lige set en TED-video, som hævder cannabis indeholder over 500 forskellige komponenter, i varierende mængde, hvoraf nogle virker på bestemte lidelser, mens andre er inaktive. Varierende fra plante til plante. Altså ligger der et stort kortlægningsarbejde foran videnskaben, før der kan sættet målrettet og konsistent ind med cannabis mod fx en bestemt type kræft og sandsynligvis andre lidelser. Der skal så at sige først findes et match. Omvendt, hvis de øvrige videoer på YouTube, der viser positiv og umiddelbar virkning af tilfældig cannabis, dvs. marihuana, mod fx Parkinson, så udelukker det jo ikke at det igangværende forsøg fortsættes. Men en videnskabelig overbygning er altid velkommen.
https://www.youtube.com/watch?v=9ioJbVyNg08

Bjørn Pedersen

Det er sjovt som at mens visse folk her kan blive enige om medicinalindustriens fordækte profitmotiver gør dem utroværdige, så tænkes der ikke at producenter og sælgere af cannabis overhovedet kunne finde på at have samme slags nederdrægtige, kapitalistiske motiver for at tale deres produkter op.

Eva Schwanenflügel

@ Bjørn Pedersen

Du slår jo hovedet på sømmet..!!
Legaliser cannabis, så alle kan dyrke den lovligt i vindueskarmen, istedet for at tvinges til at berige pushere og uhyggelige bagmænd :-)

Bjørn Pedersen

@Eva Schwanenflügel
Helt i orden med mig. Så må man jo stole på at lille fru Hansen, krejleren med de gode skud, ikke narrer lille fru Hassan til at købe ti klumper for tredives pris.