Analyse
Læsetid: 5 min.

Nej, tildækningsforbuddet er IKKE et burkaforbud

Der er ingen tvivl om, at baggrunden for tildækningsforbuddet er et ønske om at fjerne burka og niqab fra det offentlige rum. Men i en retsstat skal en lov ikke håndhæves ud fra en fornemmelse af, hvad det politiske flertal nok reelt ønskede. Den skal håndhæves ud fra det grundlag, lovgiverne har vedtaget loven på
Det omdiskuterede tildæknings-forbud skal håndhæves i overensstemmelse med ordlyd og bemærkninger til den lov, som Folketinget har vedtaget – ikke ud fra en fornemmelse af, hvad det politiske flertal bag loven ønskede at opnå. Derfor skal politiet nu gribe ind overfor enhver tildækning af ansigtet – ikke blot niqab og burka, skriver Jens Elo Rytter.

Det omdiskuterede tildæknings-forbud skal håndhæves i overensstemmelse med ordlyd og bemærkninger til den lov, som Folketinget har vedtaget – ikke ud fra en fornemmelse af, hvad det politiske flertal bag loven ønskede at opnå. Derfor skal politiet nu gribe ind overfor enhver tildækning af ansigtet – ikke blot niqab og burka, skriver Jens Elo Rytter.

Jacob Ehrbahn

Indland
22. august 2018

En forkætret lov er netop trådt i kraft: ’Burkaloven’. Men er det nu et burka- og niqabforbud eller et tildækningsforbud, vi har fået i Danmark? Det hersker der tilsyneladende en vis forvirring omkring.

Flere politikere har længe ønsket at forbyde muslimske kvinder at bære burka eller niqab i det offentlige rum. Begrundelsen har været, at klædedragten er kvindeundertrykkende og et udtryk for social kontrol eller simpelthen bare er ’udansk’. Problemet har været, at et sådant målrettet forbud mod en religiøst begrundet tildækning ville være i strid med både Grundlovens og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions bestemmelser om beskyttelse af religionsfriheden.

Men så vedtog man i Frankrig og Belgien i 2010-2011 lovgivning, der godt nok også var motiveret af ønsket om at slå ned på brugen af burka og niqab, men som blev formuleret som et generelt forbud mod tildækning af ansigtet i det offentlige rum. Den officielle begrundelse for dette tildækningsforbud var, at tildækning af ansigtet var uforeneligt med sameksistensen i et åbent samfund, hvor man skal kunne se hinanden i det offentlige rum.

Ikke mindst muslimske kvinder i burka og niqab blev helt som ønsket ramt af denne lovgivning – til trods for den generelle formulering. Nogle af disse kvinder indbragte lovgivningen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol med påstand om, at deres religionsfrihed og privatliv var blevet krænket, fordi de nu blev afskåret fra en religiøs tildækning, som de angiveligt bar efter eget ønske.

Menneskerettighedsdomstolen gav ikke kvinderne medhold. Domstolen fastslog, at staterne har et meget vidt spillerum, når det gælder reguleringen af et så følsomt område som forholdet mellem religion og stat. Domstolen anerkendte, at hensynet til interaktionen mellem mennesker var legitimt og kunne begrunde visse begrænsninger i individets frihed til at vælge sin egen påklædning i det offentlige rum. Da tildækningsforbuddet desuden var generelt formuleret og ikke kun ramte muslimske kvinder i burka og niqab, godkendte Menneskerettighedsdomstolen den franske og belgiske lovgivning som forenelig med menneskerettighederne.

Generelt forbud

Menneskerettighedsdomstolens blåstempling af de franske og belgiske tildækningsforbud viste en vej for de politiske kræfter i Danmark – der i mellemtiden var blevet stærkere – som ønskede at slå ned på brugen af burka og niqab: Hvis man begrunder et forbud i hensynet til at kunne se hinanden i det offentlige rum og formulerer forbuddet generelt, så det ikke kun rammer burka og niqab, men som udgangspunkt enhver tildækning af ansigtet, vil det ikke krænke religionsfriheden.

Et generelt tildækningsforbud rejste til gengæld det problem, at man risikerede at ramme tildækninger, som der egentlig ikke var noget politisk ønske om at forbyde. Det bærende politiske motiv var jo fortsat at forbyde burka og niqab. Derfor måtte man skabe undtagelser til tildækningsforbuddet, så eksempelvis udklædte fastelavnsbørn eller fodboldfans ikke risikerede at blive ramt. Samtidig måtte undtagelserne ikke blive så omfattende, at det til sidst kun var muslimske kvinder i burka og niqab, som blev ramt af forbuddet. For så ville tildækningsforbuddet jo tydeligt diskriminere af religiøse grunde.

Justitsministeriet kom med andre ord på hårdt arbejde.

I det lovforslag, som ligger til grund for den endelige lov, har man gjort sig umage med ikke at fokusere på muslimske kvinder i burka og niqab, på kvindeundertrykkelse og social kontrol. Ifølge lovbemærkningerne ønsker man generelt at forbyde tildækning af ansigtet, fordi det »ikke er foreneligt med værdierne og sammenhængskraften i det danske samfund eller respekten for vores fællesskab at holde ansigtet skjult i det offentlige rum«. Det er nemlig udtryk for en »anonymisering, hvor man afviser interaktionen med sine medborgere«. Det tilføjes godt nok, at tildækning kan medvirke til at skabe parallelsamfund, men begrundelsen for loven henviser ikke direkte til muslimske kvinder i burka eller niqab.

Det, loven som hovedregel forbyder, er på offentligt sted at bære ’en beklædningsgenstand, der skjuler ansigtet’. Lovbemærkningerne omtaler burka og niqab som ’eksempler’ på sådanne beklædningsgenstande, men nævner også elefanthuer, masker, kunstige skæg m.m. Dette er det eneste sted i lovforslaget, at ordene burka og niqab optræder, ligesom man også leder forgæves efter ord som islam eller muslimer.

Anerkendelsesværdige formål

Undtaget fra forbuddet er tildækning af ansigtet, der tjener et ’anerkendelsesværdigt formål’. Det er ikke indlysende, hvad en sådan formulering dækker over. Ifølge lovbemærkningerne tænkes der imidlertid bl.a. på tildækning for at beskytte sig mod kulde, tildækning af sikkerhedsmæssige grunde, tildækning i forbindelse med særlige begivenheder som fastelavn, en fodboldkamp eller et reklamefremstød. Også tildækning i forbindelse med religiøse ceremonier er undtaget, men (selvsagt) ikke religiøs tildækning i øvrigt.

Samlet kan man sige, at lovens forbud i overensstemmelse med den politiske motivation må forventes først og fremmest at ramme muslimske kvinder i burka og niqab. Men ikke kun. Også andre former for ansigtstildækning, der ikke kan gives en saglig generel eller situationsbestemt begrundelse, er omfattet.

Hvis man tildækker ansigtet i strid med loven, kan politiet påbyde en at fjerne tildækningen og om nødvendigt tage en med på stationen. Hvis politiet får mistanke om, at tildækningen har baggrund i negativ social kontrol, skal politiet efter lovbemærkningerne tage affære – ved at rejse en straffesag om ulovlig tvang eller hjælpe den pågældende. Straffen for at overtræde tildækningsforbuddet er en bøde, som efter lovbemærkningerne bør være på 1.000 kr. første gang, støt stigende til 10.000 kr. fjerde gang.

Der er næppe tvivl om, at loven er noget af et mareridt for politiet, som skal håndhæve den. Det er klart, at der i praksis vil opstå svære og bizarre grænsetilfælde, både når det gælder spørgsmålet, om man er tilstrækkeligt tildækket til, at det er omfattet af forbuddet, og om tildækningen i givet fald har et anerkendelsesværdigt formål. Allerede nu drøftes eksempelvis spørgsmålet, om loven skal håndhæves over for asiatiske turister, der for at undgå forurening eller smitte dækker ansigtet med et filter for mund og næse.

Politikere går efter burka

I en kronik i denne avis har det socialdemokratiske folketingsmedlem Christian Rabjerg Madsen for nylig omtalt tildækningsforbuddet, som om Folketinget reelt havde vedtaget et forbud mod burka og niqab. Og De Konservatives Naser Khader har over for DR ligefrem opfordret til, at politiet går målrettet efter kvinder i burka og niqab og ikke folk med anden ansigtstildækning.

Den går bare ikke rent juridisk. Som i Frankrig og Belgien hersker der absolut ingen tvivl om det politiske motiv bag det nye danske tildækningsforbud: Et politisk flertal ønsker at komme burka og niqab til livs i det offentlige rum. Men da beskyttelsen af religionsfriheden spærrer for et sådant målrettet indgreb i en bestemt gruppes religionsudøvelse, har man været nødt til at gå den omvej at formulere et generelt tildækningsforbud.

Og så fanger bordet. Sådan er det i en retsstat: En lov skal ikke håndhæves ud fra en fornemmelse af, hvad det politiske flertal i landet nok reelt ønskede at opnå. Loven skal håndhæves i overensstemmelse med ordlyden og bemærkninger, som er det grundlag, Folketinget har vedtaget loven på.

Det påhviler derfor nu politiet at gribe ind over for enhver tildækning af ansigtet, der ikke kan betegnes som anerkendelsesværdig – hvad enten tildækningen har form af en burka eller en elefanthue. Kun at fokusere på burka og niqab vil være i strid med lovens bogstav og et udtryk for religionsdiskrimination.

Jens Elo Rytter er professor i forfatningsret på Københavns Universitet og skriver analyser og kommentarer i Information.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Krister Meyersahm

Skammens flertal i Folketinget er da fløjtende ligeglade med tildækningen - det er så åbenlyst muslimerne man vil tugte, så de indordner sig det "normale". Ved at "klæde" dem af, tror man åbenbart at de pågældendes trosopfattelse også ændres til noget mere acceptabelt. Ak, ja.

Benta Victoria Gunnlögsson, Mogens Holme, Carsten Wienholtz, Eva Schwanenflügel, Carsten Munk, Jan Pedersen, Christian Mondrup, John Andersen, Martin Mørch, Peter Knap, Tommy Clausen og Troels Ken Pedersen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Burde "man" ikke gå med tørklæder og huer godt trukket op/ned for at se om politiet ville give en en bøde - eller vil det gå som når folk går med løse hunde - de er jo også lovbrydere.

Eva Schwanenflügel, Marianne Stockmarr, Karen Syberg og Peter Knap anbefalede denne kommentar

Jeg vil æde min gamle hat på at der ikke bliver uddelt en eneste bøde for falsk skæg om et par måneder når nissemænd vrimler ud i gaderne for at slå hinanden til plukfisk i en julebrandert. Falsk skæg og hue, jo det er skam forbudt nu.

Nu skal vi så også læse at lovgivningen er helt ok. Efter min mening er dette en ren omskrivning af et klokkeklart fascistisk tiltag. Den slags skal man ikke undskylde for.

Bettina Jensen, Benta Victoria Gunnlögsson, Mogens Holme, Carsten Wienholtz, John Andersen, Martin Mørch, Herdis Weins, Jens Østergaard Petersen, Peter Knap og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

Er det tilladt at gå rundt med en styrthjelm?

Bassim Walid, John Andersen og Peter Tagesen anbefalede denne kommentar
Kurt Svennevig Christensen

Det burde undre os alle i dag at et politisk flertal i Danmark, i det danske folkestyre vi var så stolte af, så åbenlyst som tilfældet er i denne sag, mener de kan vedtage grundlovsstridige love med det ene formål at bevare eller vinde regeringsmagten. Nu vil samme flertal også have en lov der slår fast at i Danmark hilser man på hinanden ved at giv hånd.

Det beskæmmende er ikke Dansk Folkepartis populisme, nej det er de øvrige partier der alle, uden undtagelser desværre, bruger tiden på at diskutere hvordan vi skal gå klædt og hvordan vi skal hilse på hinanden. Det er blevet dansk politisk hverdag anno 2018.

Bettina Jensen, Vibeke Hansen, Benta Victoria Gunnlögsson, Dorte Sørensen, Annemette Due, Flemming Berger, Mogens Holme, Hanne Ribens, Carsten Wienholtz, Thomas Tanghus, Eva Schwanenflügel, Krister Meyersahm, Bjarne Bisgaard Jensen, Christian Mondrup, Carsten Munk, John Andersen, Marianne Stockmarr og Herdis Weins anbefalede denne kommentar
Peter Tagesen

Bassim Walid

Der er lagt en gummiparagraf ind i lovgivningen med ordene "anerkendelsesværdigt formål". Så julemænd er undtaget.

Lars Bo Jensen

Det er vel ligesom ved: L 215 Forslag til lov om ændring af straffeloven.
(Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri).
Egentlig skulle lovændringen kun ramme romaer, men da de kom fra et andet EU-land, kunne man ikke lovgive specifikt mod denne gruppe.
Her blev det lagt ud til politiet at foretage den egentlige diskrimination (konkrete vurdering), så det kun var romaer der blev ramt af lovgivningsændringen.
Som DF's ordfører udtalte under behandlingen af forslaget:

Martin Henriksen (DF)

Hvis man overtræder de regler, der er i lovforslaget, vil man jo kunne blive straffet, uanset om man har det ene eller det andet statsborgerskab. Men i mange af de her situationer vil det også være op til en konkret vurdering fra politiets side.

https://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L215/BEH1-108/forhandling.htm

Bettina Jensen, Dorte Sørensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Den danske lov adskiller fra den franske og østrigske med sine mange undtagelser. Derfor bør den også efterprøves ved en international domstol.

Bettina Jensen, Benta Victoria Gunnlögsson og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Troels Larsen

Det mest interessante ved hele spektaklet bliver når en muslimsk kvinde tager det til retten.

For fredelig udøvelse af sin religiøse overbevisning må da - om noget - være et anerkendelsesværdigt formål?

Religiøs overbevisning er så anerkendelsesværdigt, at Grundloven sætter det på linje med politisk overbevisning (§71, stk.1).

Kommer det for en domstol så skal den mere eller mindre tage stilling til om religion er et anerkendelsesværdigt formål.

Og mens det da kunne være lettere underholdene at se Dansk Folkepartis reaktion på, at domstolene fordømmer religion som ikke anerkendelsesværdigt, så håber jeg da, at en kendelse i sidste ende ville give kvinderne ret i, at det er et anerkendelsesværdigt formål.

Og så kan man måske få flyttet fokus over til at hjælpe kvinder, der faktisk bliver undertrykt i hjemmet og tvunget i burka/niqab med en reel social og strafferetlig indsats.

Bettina Jensen, Ib Gram-Jensen, Benta Victoria Gunnlögsson, Ellen Birgitte Rasmussen, Christel Gruner-Olesen, Tine Andersen, Poul Erik Riis, Anders Reinholdt, Lars Bo Jensen, Bassim Walid, Carsten Wienholtz, Thomas Tanghus, Eva Schwanenflügel og Torben Pedersen anbefalede denne kommentar
Sören Tolsgaard

Mange former for adfærd er ikke tilladt i det offentlige rum.

Det er forbudt at optræde nøgen eller maskeret, at bære våben og overtræde hastighedsgrænser.
Der er forbud mod voldelig, truende, skræmmende eller injurerende adfærd, tobaksrygning, løsgående hunde og ikke-indregistrerede motorkøretøjer. Og så er der begrundede undtagelser.

Og det er tilladt at mene noget andet, ligesom der er udstrakt frihed indenfor de grænser, som den lovgivende forsamling har vedtaget. Vi er i Danmark nået hertil uden blodsudgydelser, ikke mindst fordi lovgivningen foregår demokratisk, beroende på skiftende flertal. Så skal vi nu gøre knæfald for muslimsk ekstremisme? Langt de fleste europæere mener det ikke, og moderate muslimer tager i høj grad afstand herfra, også i adskillige afrikanske lande, hvor terror udført af mænd/kvinder under dække af burka har skabt frygt for denne "beklædningsgenstand". Og vi har netop set i Sverige, hvorledes terrorister anvender tildækning til at udføre omfattende, organiseret kriminalitet. Det er lykkedes disse terrorister at sprede frygt, men det er givetvis et selvmål ift. Sveriges snarlige, parlamentariske valg.

Der er ikke meget solidaritet i at demonstrere et par timer iført hætte. Prøv dog at leve et år eller to i de lande, hvor kvinder i burka og maskerede mænd med geværer er dagligdag, og klæd dig i burka, hvorend du bevæger dig. Det er nemt at tale om frihedsrettigheder, når man lever i et relativt frit land, hvor holdninger kan skiftes ud, som vinden blæser.

Et forbud mod burka forhindrer ekstremister i at påtvinge kvinder og pigebørn denne form for undertrykkelse og er frigørende for de kvinder og pigebørn, som ellers havde udsigt til at leve i mørket.

NB; Alt er ikke sort/hvidt, og jeg går ikke ind for pligt til håndtryk.

olivier goulin

Ja, Burkaloven er oplagt til en principiel prøvning ved domstolene - med fri process.
Det burde nærmest være sket prompte, efter den første bøde blev udskrevet.
Jeg føler mig ikke overbevist om at den vil holde i retten, selvom justitsministeriet sikkert har fået den grundigt juridisk vurderet.

Den bør under alle omstændigheder prøves.

/O

Ib Gram-Jensen, Benta Victoria Gunnlögsson, Flemming Berger, Poul Erik Riis, Thomas Tanghus og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Hvis du bære niqab eller burka, må selv forklare mig, hvad 'du' mener din påklædning signalere, for jeg er ikke Mette Frederiksen, Pia Kjærsgaard eller deres slæng, jeg læser ikke dine tanker og fortæller dig, hvad ud mener.

olivier goulin

Mon den 'konkrete vurdering fra politiets side af værdige målgrupper for loven' er lidt i samme skuffe som: "I har ingen ordre til at konfiskere tibetanske flag - men I vurderer selv - IKKE?"

/O

Bettina Jensen, Anders Reinholdt, Bassim Walid, Carsten Wienholtz og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Justits Ministeriet "Det er forbudt at tildække ansigtet, hvis man ikke har et anerkendelsesværdigt formål. Det betyder også, at det er forbudt at tildække ansigtet, selv om man er på vej hen til et sted, hvor det er tilladt at tildække ansigtet (f.eks. hvis man kører i tog hen til sit arbejde eller et karneval mv.).".
Er der en mindste alder,for denne tåbelige lov?. Får man en bøde uanset ,om man fjerner masken eller ej?. Gælder forbudet ansigts maling?. Kan bøden uddeles, med tilbagevirkende kraft. F.eks ud fra kamera overvågning?. Altså, kan børn med maske/piratskæg, hives af et S tog, tilbageholdes, få en bøde på, 1000/2000/5000/10000.Kr, med hjem til forældrene?. Må man gå med burka til fastelavn?

Torben Pedersen

@Sören Tolsgaard
ang. "Et forbud mod burka forhindrer ekstremister i at påtvinge kvinder og pigebørn denne form for undertrykkelse og er frigørende for de kvinder og pigebørn, som ellers havde udsigt til at leve i mørket."
Mig bekendt, så ER det allerede forbudt i Danmark at påtvinge en anden person en bestemt påklædning, så debatten går vel mere på om det skal være forbudt for en person SELV at vælge den påklædning, uanset hvor lidt andre påskønner den.
Personligt finder jeg burka en uskik i Danmark, men jeg vil ikke flå det af kvinderne. Tryk avler modtryk.

Bettina Jensen, Mogens Holme, Bassim Walid, Carsten Wienholtz, Thomas Tanghus og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Da loven blev forhandlet - var det fremme at man godt måtte køre i egen eller i en privat bil hen til festen mv. men ikke gå i det offentlige rum herunder gang, cykel, bus, tog mv.
Gælder det - med andre ord den der har privat bil må godt bevæge sig "maskeret" - i mine øjne skaber det endnu mere ulighed.

Tine Andersen, Poul Erik Riis og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ Dorte Sørensen
22. august, 2018 - 13:25

Ja, man må gerne være tildækket i sin private bil, men ikke i det offentlige rum, det gælder så også offentlige transportmidler.
Dvs at styrthjelm og cykelhjelm skal fjernes fra hovedet inde i bussen eller toget.
Hvis man går rundt på gaden iført hjelm, er det ikke helt klart hvad der skal ske. Det er op til den enkelte politimand, eller borgere der måtte få lyst til at foretage en civil anholdelse..

Det var også en civil anholdelse, der genererede den første niqab-bøde, idet en kvinde fastholdt en niqab-klædt på en rulletrappe i et storcenter. Det kom der ret megen tumult ud af. Flere børn måtte gå grædende derfra, fordi situationen udviklede sig voldeligt og ubehageligt.

Det er nok ikke politiet, der er i frontlinjen når det gælder bødeinddrivelser fra de få tildækkede personer de måtte se ud ad den sammenklemte øjenkrog.
Snarere er det de indignerede civilister, der går i 'modstandsbevægelses-mode', så snart de får muligheden for at optræde dansksindede og patriotiske, der vil skabe situationer som den i storcentret. Til gene for alle andre end dem selv, der nok føler de mindst fortjener et ridderkors og en permanent sovsekande på hovedet.

Bettina Jensen, Vibeke Hansen, Benta Victoria Gunnlögsson, Ellen Birgitte Rasmussen, Christel Gruner-Olesen, Jens Østergaard Petersen, Trond Meiring, Dorte Sørensen, Carsten Wienholtz, Hans Larsen og Thomas Tanghus anbefalede denne kommentar

Peter Tagesen. Nissedragt er desværre ikke et anerkendelsesværdigt formål selvom julefrokoster jo selvfølgelig er en dejlig tradition :)

Det skal forstås som arbejdesrelateret som i eksempelvis knivloven som har den samme tekst for at undgå straf til folk der blot udfører et arbejde. Man må stadig godt dække sig til hvis man skal tømme septiktank eller svejse men det dækker ikke over juleskæg og hue som jo rent faktisk også er en semi-religiøs beklædning taget på for at markere en religiøs fejring.

Højst sandsynligt at politiet dog får ordre til at se den anden vej i november/december... lidt ligesom da de fik ordre på at konfiskere lovlige flag under Kina-besøget og chikanere aktivisterne bag de lovlige demostrationer.

Bettina Jensen, Ellen Birgitte Rasmussen, Tine Andersen og Lars Bo Jensen anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

Hvorfor rende rundt i burka og niqab og ligne et mobilt arbejdstelt, når dygtige sminkøser kan få de dummeste tøser til at ligne millionøser?

Kærlig hilsen
'Gina Jaqueline'
reality-star

Bettina Jensen, Lars Bo Jensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Eva Schwanenflügel - Folk burde så også til at angive folk der går med løse hunde, de kan give meget mere angst end en tildækket kvinde eller mand med for meget hue og tørklæde eller en religiøs beklædning. Men så må Pape Poulsen nok sætte et større antal betjente på budgettet.

Christel Gruner-Olesen, Lars Bo Jensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

PS: Den kvinde der rev "tøjet" af pigen på rulletrappen - blev de ikke begge sigtet for optøjer i indkøbscentret.

Jens Østergaard Petersen

Begge kvinder er sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Berlingske 3/8.

Dorte Sørensen, Lars Bo Jensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ Dorte Sørensen
22. august, 2018 - 17:51

Jo da, det er betydeligt mere utrygt med løsgående hunde end med løsgående kvinder under niqab eller burka.

Men, men.. De færreste ville nok vove forsøget med fastholdelse af maskulin, tatoveringstildækket person i følge med storgrinende hund af ubestemmelig herkomst med nettovægt alla et mindre næsehorn..? ;-)

Bettina Jensen, Benta Victoria Gunnlögsson, Flemming Berger, Dorte Sørensen, Sven Elming og Tine Andersen anbefalede denne kommentar
Sören Tolsgaard

Torben Pedersen -

"ang. "Et forbud mod burka forhindrer ekstremister i at påtvinge kvinder og pigebørn denne form for undertrykkelse og er frigørende for de kvinder og pigebørn, som ellers havde udsigt til at leve i mørket."

Mig bekendt, så ER det allerede forbudt i Danmark at påtvinge en anden person en bestemt påklædning, så debatten går vel mere på om det skal være forbudt for en person SELV at vælge den påklædning, uanset hvor lidt andre påskønner den."

Jo, det er forbudt at mænd/imamer/trossamfund påtvinger kvinder/pigebørn en bestemt påklædning, men vi ved, det finder sted i visse miljøer under trusler om social og religiøs udstødelse (hvilket man næppe kan forbyde), vold og æresdrab (hvilket naturligvis er forbudt).

Såvidt vi tillader burkaen, er det vanskeligt at afgøre, om den bæres uden tvang, idet truslerne bl.a. skræmmer ofrene til at erklære, at det foregår "frivilligt". Selv hvis man mener, eftergivenhed er vejen frem, bør man være opmærksom på denne del af problematikken.

Nogle mener vel, at voksne kvinder kan vælge selv, men der er langtfra altid tale om frivillighed. Og hvad angår mindreårige 7-17 årige piger, har jeg flere gange efterlyst en klar udmelding: Skal de også kunne iføres en burka, hvis blot de selv eller deres forældre erklærer, at det foregår frivilligt?

Det er jo i høj grad de unge piger, som de religiøse ekstremister vil "beskytte" (læs: tvinge) til at tildække sig, ligesom nogle ønsker at omskære og/eller bortgifte dem som mindreårige. Er det mon noget, nogle ønsker legaliseret, blot der foreligger en erklæring om, at det foregår frivilligt? Og er disse piger mon modne til at handle frivilligt, den dag de fylder 18 år?

Religionsfrihed omfatter i et moderne demokrati ikke en ret til at praktisere alle de barbariske regler, som er nedfældet i Koranen eller Bibelen. Vi har hen ad vejen afskaffet og forbudt mange sådanne regler, skal vi acceptere et tilbageslag for at undgå modtryk? Det modtryk kommer i alle tilfælde, og bliver vi ved at fortrænge problemet, vokser det alligevel, som vi nu ser det i Sverige.

Det danske forbud er næppe juridisk problematisk, et fransk forbud er forlængst godkendt af The European Court of Human Rights, der således anerkender, at den isolation og undertrykkelse, som burkaen i mangt og meget påfører kvinder og pigebørn, vejer betydeligt tungere end religiøse ekstremisters ret til at bære den mere eller mindre frivilligt.

Tolsgaard du spekulere groft når du insistere på at samtlige burkabærere er under tvang. Og det er ikke andet end det, spekulation. Du digter frit uden fakta eller uden at vide. Islamofobi kaldes det også!

Bettina Jensen, Eva Schwanenflügel, Benta Victoria Gunnlögsson og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Runa Lystlund

Runa skriver ikke SL.
Må jeg spørge alle kommentatorer. Går I ind for at muslimske kvinder dækkes til med burka og i særdeleshed niqab? Burka er der næsten ingen, der går med.

Er det den politiske og rent lovmæssige del I er imod, eller synes I muslimske kvinder skal bære de omtalte beklædningsgenstande.

Det fremkommer ikke klart i jeres udsagn.

Hvordan undgår man, at kvinder/piger ikke bliver påtvunget klædedragten af forældre eller af socialt kontrollerede omgivelser? Sender man sociale medarbejdere fra kommunen for at undersøge hvert hjem for tvang?

Mange af jer har ligeledes ondt af politiet.

Bassim Walid, du er den eneste med fremmedklingende navn. Går du selv ind for, at kvinder bruger burka og niqab i Danmark?

Jeg mener personligt, at de omtalte beklædningsgemnstande ikke burde anvendes i et samfund, som Danmark. Jeg kender adskillige muslimske unge kvinder, der gerne ville undgå bare at gå med tørklæde, men de tør ikke, på grund af familie, fættre og social kontrol i øvrigt. For samfundet sladrer. Jeg kender to kvinder, der går med niqab. De er hvad man ville kalde salafister.

Hvor mange af jer kender muslimske kvinder og deres forhold og kender I dem, der bærer de nævnte beklædningsgenstande, eller stammer de fleste af jer fra det hvide priviligerede reservat? Vi har kun én fremmedklingende herre med på kommentatortråden, ingen kvinder.

Hvordan undgår man at blive hykler i denne sag?

Bjarne Frederiksen og Sören Tolsgaard anbefalede denne kommentar
Runa Lystlund

Rettelse. Runa skriver.
beklædingsgenstande
fætre

Kurt Svennevig Christensen

Søren Lystlund: Jeg ved ikke hvorfor jeg kommenterer det du skriver, for det fortjener ikke andet end tavshed. Men hvad mener du med: "Jeg mener personligt, at de omtalte beklædningsgemnstande ikke burde anvendes i et samfund, som Danmark." Sådan en mening er så underlig at jeg må spørge - hvad mener du?

Hvis niqab, burka og tørklæde (forstår vi fordi du kender kvinder der fortæller dig dét) er undertrykkende, så er det vel også undertrykkende i andre lande end i Danmark.

Hvordan du undgår at bliver hykler i denne sag må du selv finde ud af. Jeg kommenterede også fordi din mening det facto styrer dansk politik i dag. Det siger ikke så meget om dig, som det siger alt om et dansk demokrati og folkestyre i forfald.

Bettina Jensen og Benta Victoria Gunnlögsson anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Runa - du kan ligeså godt spørgers om et flertal i Folketinget hjælper kvinder, der ikke selv ønsker at gå tildækket. Det drejer sig vis mere om danske konventitter og vel under 200 kvinder. Mon de fleste ikke selv har valgt at gå i det tøj.

I mine øjne er det en tåbelig lov og overflødig lov - der også vil stille politiet i en ulidelig situation. Hvor meget vil loven koste skatteyderne i bødepåbud osv... Ligeledes hvordan vil det hjælpe kvinder , der ikke selv ønsker denne klædedragt - hvis de virkelig findes. I stedet vil de påtvinge folk usikkerhed om hvornår det er koldt nok til at trække huen ned og kraven op for ikke at være lovbryder. Der vil være mange der hel ufrivilligt bliver lovbrydere.
Ligeledes virker det også grotest at folk godt må kører "maskeret" i privat bil men ikke må gå, cykle tage bus og tog mv.
Har Folketinget virkelig ikke mere alvorlige ting at tage hånd om?????? Hvorfor lovgiver de ikke om forbud mod sprøjtemidler i nærheden af vandboringerne og hvorfor skal udgifterne ved nye boringer til erstatning af forurenede boringer væltes over på forbrugerne? Ja der er nok af væsentlige sager som Folketinget hellere bør beskæftige sig med.

Bettina Jensen, Eva Schwanenflügel og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Sören Tolsgaard

Bassim Walid -

Når du kommenterer på mine indlæg, burde du i det mindste gøre dig den ulejlighed at læse, hvad jeg skriver. Jeg insisterer ikke på, at "samtlige burkabærere er under tvang", men (bl.a. ud fra links i en tidligere tråd, som du ikke gad at læse) at en sådan tvang ofte ligger bag, også mht. tilsløring, som Runa ovenfor gør opmærksom på med eksempler fra sin omgangskreds.

Hvad jeg konkluderede (sidst i forrige indlæg), er:

"Det danske forbud er næppe juridisk problematisk, et fransk forbud er forlængst godkendt af The European Court of Human Rights, der således anerkender, at den isolation og undertrykkelse, som burkaen i mangt og meget påfører kvinder og pigebørn, vejer betydeligt tungere end religiøse ekstremisters ret til at bære den mere eller mindre frivilligt."

Mao. - de problemer, som burkaen påfører samfundet og specielt de kvinder og pigebørn, som tvinges, bør veje langt tungere i lovgivningen, end hensynet til de, som frivilligt ønsker at bære den. Svarende til, det stort set ikke er tilladt at optræde nøgen, bære våben eller ryge i det offentlige rum, uanset om nogen måtte ønske at gøre det frivilligt. Det almene hensyn vejer tungere.

Det er i et demokratisk samfund tilladt at have et andet synspunkt og argumentere for det, vi er med sådanne forbud langt fra den fascisme, som du rundhåndet beskylder dine opponenter for, og det forekommer nok de fleste danskere (inkl. mange indvandrere) frastødende, at et religiøst undertrykkelsesmiddel, svarende til de kyskhedsbælter, som vi for flere hundrede år siden afskaffede her i Europa, nu forsvares indædt af ideologer langt ude på venstrefløjen i selskab med religiøse ekstremister.
Og jeg savner stadig fra burkaforsvarere svar på, om de mon vil acceptere, at 7-17 årige pigebørn kan bære burka, fx. i skolen, hvis blot de selv eller deres forældre erklærer, at det foregår frivilligt?

Og Bassim, du er omtrent ligeså udenforstående ift. disse kvinder, som jeg, det er næppe hverken dig eller din etnisk danske mor, som er underlagt denne form for social kontrol, selv om nogle måske har fået den opfattelse.

De kvinder og pigebørn, som er underlagt denne kontrol, skriver næppe indlæg i denne debat, det er alt for risikabelt for dem, men her følger (igen, du gad ikke læse det sidst) link til en artikel om en sådan kvindes situation:

https://www.dr.dk/nyheder/kultur/sara-omar-har-skrevet-en-bog-om-aeresdr...

Vibeke Hansen

Hvordan mon loven forholder sig til ansigtsmaling? Sådan en gang sort teatersminke og et tørklæde over underansigtet ? Eller King-Kong bemaling og et pelshat. Det skulle nok beskæftige politikerne en tid, at finde på en lov, der gør kreativitet og mangfoldighed forbudt.
Det, der er værst, synes jeg, er, at allerede nu kalder de fleste loven for et burkaforbud. Kun ganske få bruger den rigtige benævnelse, dervidst nok er tildækningsforbud. Om ganske få år vil ingen vide, hvor de skal finde den burkalov, der tales så meget om. Der skal ikke mange flere af den slags partipolitiske særlove til, før Karnovs skal suppleres med et forklaringsbind eller lignende, når dommerne og advokaterne skal sagsbehandle.
Jeg er enig i, at det ikke så meget er DF, der umiddelbart er bekymrende. De har alle årene været på den kreative side, når det kommer til at omgåes noget, de ikke bryder sig om. Alle grænser skal testes. Uffe Elbæk har en pointe, når han siger, han har lært mangt og meget af DF.
Det er mere bekymrende, at socialdemokraterne har fået en tendens til arrogance overfor sit naturlige parlamentariske grundlag, samtidig med at partiet sluger alle DF’s racistiske stikpiller. Det er bestemt ikke grundlovens hensigt, at politikerne uden at spørge vælgerne, gør så stort et indhug i frihedsrettighederne. Vi ser det samme med tvunget håndtryk. Her bliver borgmesterens selvbestemmelsesret frataget, på grund af en enkelt ortodoks muslim, jøde eller kristen, der jo alle nægter berøring af fremmede. Hvem siger, kommunerne overhovedet vil holde en egentlig ceremoni, kan folketinget tvinge det ned over hovedet på dem? Det kan da næsten blive en ny frikadellekrig.
Sørine Godfredsen slår sig sammen med DF i en hetz mod studieværters påklædning. nogen har åbenbart for meget på, og nogen for lidt og selv skrevne medier er begyndt at indføre påklædningsregler. Trine Bremsen har virkelig fundet Peter Kofoed Poulsen i forsøget på at indføre politiske regler for godt samfundssind. Jeg troede, det var forsvundet sammen med intermission og anerkendelsen af LGBT borgere.
Hvis man kan nå at ønske sig en julegave, inden julemanden bliver forbudt, skulle det være, at de 4 venstrefløjspartier ville få rigtig stor opbakning fra alle de vælgere, der siger, de ønsker er ny klimadagsorden, mere lighed og større frihed og tillid. Det kunne være, Mette Frederiksen faldt lidt ned af piedestalen, hvis hendes støttepartier blev større end S. De kan sagtens tale sig til rette på udlændingeområdet, så S stadigvæk fører en stram politik. Problemet er bare, at DF vil skabe sig hysterisk, hvis lejligheden byder sig.

Runa Lystlund

Runa skriver.
Kurt Svennevig Christensen.
Mit indlæg var ment som en provokation. Hvor mange af jer kommenterende kender fattige indvandrere godt. En stor del af jer gør ikke. Jeg omgås indvandrere hele tiden og kender hvor stor tvang, der er i miljøet. Jeg kender mange prægtige mennesker og er på ingen måde rascist eller en del af DF segmentet og er selv indvandrer.

Jeg kunne på ingen måde tænke mig at gå med niqab eller tørklæde af tvang. Jeg stemmer selv langt til venstre. Jeg synes som sagt, at nogle veluddannede venstreorienterede er hyklere, når de mener, at kvinder skal bære niqab, for det må være det mange her mener, det står tydeligt at læse. Dermed viser de med al tidelighed deres uviden. Jeg har i mange år undervist på en lang videregående uddanneske og kender mange unge indvandrerkvinder. Jeg er af den opfattelse, at forbud hjælper de kvinder, der ikke ønsker at gå med religiøse symboler og det er der mange unge kvinder der ikke ønsker at gøre. De vil gerne falde ind og være en del af det danske samfund. For klædedragten er ikke noget påbud i islam, men skik.

Det jeg kritiserer er, at venstrefløjen går mere op i, at protestere over, at højrefløjen har lavet denne lov om et forbud, end egentlig om, at denne venstrefløj kerer sig om indvandrerkvinder/piger, der bliver udsat for tvang.

Kurt Svennevig Christensen

Runa: Jeg kender mange indvandrere, men ikke så godt som du gør, for jeg taler ikke ret meget med kvinderne og det gør jeg heller ikke med kvinderne i de muslimske lande jeg arbejder i.

Jeg mener ikke at kvinder "skal bære niqab og burka" her i landet det må de selv om, det vil jeg ikke blande mig i. I dag er det forbudt at tvinge folk til noget de ikke vil, herunder at de skal gå i noget bestemt tøj. Og det er også derfor jeg på det foreliggende ikke kan se nogen grund til at vi nu tvinger kvinder til ikke at gøre det.

Det taler også for at jeg har hørt flere niqab bærende kvinder der kritiserer den nye lov, end jeg har hørt tidligere niqab klædte kvinder der har rost dén, - når jeg tænker efter har jeg faktisk tilgode at høre den første.

Men det kan du som omgås disse kvinder heldigvis gøre noget ved, så du må dokumentere de kvinders tilfredshed med loven, det burde kunne lade sig gøre.

Jeg er dog stadig lidt forbeholden mht. tage alt det du skriver for gode varer, det beklager jeg men du skriver også: "Jeg er af den opfattelse, at forbud hjælper de kvinder, der ikke ønsker at gå med religiøse symboler" det er lidt underlig, fordi du også skriver at det ikke er et religiøst dogme.

Tolsgaard nu spekulere du også i at disse tvunge burka-bærere heller ikke tør oprette en profil og skrive deres mening om det. Er der nogen grænser for antagelser du tillader dig?

Og nej jeg kommentere ikke på de samme ting som du har skrevet tyve gange før. Det bliver lidt for repetitivt at forholde sig til "tvang, tvang og tvang".

Forsøger du at diskreditere min holdning ved at antage ting om min families forhold som du intet kender til. Jeg har ret til min holdning og det kan du ikke ændre på selvom jeg har på fornemmelsen at du rigtig gerne ville lovgive om den også.

Lovgivningen er på plads omkring tvang, ingen brug for burka-lovgivning omkring voksnes frie valg af beklædning.

Derimod er der brug for et omskæringsforbud lige med det vuns. Hvis der er noget der er religiøs tvang er det at skære i en forsvarsløs baby for at tilfredsstille forældrenes religiøse tilhørsforhold. Skulle det betyde at nogle så ville fravælge kongeriget som hjemstavn står det dem frit for at flytte til et sted hvor den, i mine øjne barbariske, tradition stadig er lovlig.

Sören Tolsgaard

Kurt Svannevig Christensen -

Jeg kan i hvert fald henvise til én kurdisk kvinde, som har taget bladet fra munden trods stor personlig risiko. Jeg gentager linket endnu en gang:

https://www.dr.dk/nyheder/kultur/sara-omar-har-skrevet-en-bog-om-aeresdr...

Et kortfattet citat: "Hvem det er, de [tilslørede kvinder] dækker sig til for? Det er mændene. Og det er religionen, der påbyder det. Det er Allah, der siger det, og han er også en han. Det er en mandsdomineret tankegang. Mændene siger, at det er for at beskytte kvinderne. Men hvem er det, de skal beskyttes mod? Det er jo mod mændene selv. Hvad med at lære mændene at respektere kvinder. At kunne beherske sig. Hvorfor skal kvinder tilbringe resten af livet i religionens fængsel, fordi mænd ikke kan styre sig. Tørklæder er kvindeundertrykkende. Det kan vi ikke komme udenom."

Herudover er det almen kendt, at muslimske kvinder er stærkt overrepræsenteret på danske krisecentre på baggrund af trusler, tvang og vold, forsøg på æresdrab, krav om opdragelsesrejser inkl. omskæring, osv.

Man behøver næppe nogen større ledvogtereksamen for at forstå, at dette kun er toppen af isbjerget, og at mange end ikke tør henvende sig på krisecentre eller søge hjælp overhovedet, selv om de har ret til hjælp ifølge dansk lovgivning. De lever i frygt for den lokale håndhævelse af sharia. Vi svigter de kvinder og deres pigebørn ved blot at henvise til, at vold er forbudt og loven på plads.

Bassim Walid -

Jeg kender lidt til din families forhold, for du har jo selv fortalt et og andet herom i forum. Du har til gengæld forlængst ført dig frem med beskyldninger om, at jeg er fascist og det laveste af det laveste, hvilket du næppe har nogen indsigt i. Da mine synspunkter i det aktuelle spørgsmål flugter med et flertal i den danske befolkning, er dette flertal måske for dig at se af samme skuffe?

Du er imod omskæring, og mange muslimer er uenige i dette. De gør gældende, at det ville være et indgreb i deres religionsfrihed. Der kan ligesom mht. tildækning siges både for og imod, og dit hovedargument er naturligvis, at et skadeligt indgreb går ud over en forsvarsløs baby. Nogle vil så påstå, at indgrebet ikke er skadeligt, at det er langt vigtigere, at barnet behandles, som religionen påbyder. Jeg forstår godt, at du ikke kan give dem ret. Andre vil være af den mening, at vi skal lade dem gøre det indtil videre, og at vi hjælper disse miljøer bedre ved at forsøge at tackle problemet gennem dialog.

Jeg finder den tvangsmæssige anvendelse af burka så skadelig, at jeg tilsvarende ønsker selve skikken forbudt, selv om det rammer dem, der erklærer, at den er en obligatorisk del af deres religion.

Man kan for friheds skyld mene, at drenge og piger selv skal kunne vælge omskæring, når de fylder 18 år, men kan de mon det i den alder? De vil nok stadig i høj grad blive truet/tvunget af deres forældre, hvis en erklæring om "frivillighed" kan legalisere indgrebet. Og en sådan erklæring er derfor ikke forsvarlig, såvidt jeg kan se, ligesom den ikke vil være det, hvis man i kraft af en sådan erklæring kan forlange sig selv eller sin datter tildækket med burka.

Det kan for mig at se være langt mere forsvarligt helt at forbyde en skadelig skik, end fortsat at gøre den til et muligt redskab for undertrykkelse.

Tolsgaard jeg er i min gode ret til at finde nogle dine ytringer fascistiske. Du kan være uenig. Fred være med det. Du definere givetvis din politiske holdninger anderledes. Om du rent faktisk er fascist kan jeg kun gisne om.

At dine holdninger er støttet af et flertal betyder bestemt ikke at de umuligt kan være fascistiske Tolsgaard.

Omskæring påfører et spædbarn unødig smerte for at tilfredsstille forældrenes religiøse overbevisning eller det jeg kalder "frygt for spøgelser". Man kunne ligeså godt acceptere lemlæstelse af spædbørn fordi forældrene tror på påskeharen. Det er barbari og hører ikke hjemme i et oplyst, sekulært samfund. Hvis nogen har brug for lovens beskyttelse er det da spædbørn.

Og igen. Du tillægger en burka en masse hensigter og betydninger der ikke nødvendigvis er der for den der bærer den. Vi må have vores frihed til at udtrykke os som vi vil, gå klædt som vi vil og bære de symboler der giver mening for os (uanset at jeg synes at religion og højre-/venstre-ideologier er noget pjat).