Nyhed
Læsetid: 8 min.

Det har Løkke aldrig fortalt: Hvert år er der fiskeripolitiske indslag ved arrangementer for LøkkeFonden

Lars Løkke Rasmussen mener ikke, det handler om politik, når han deltager i nytårskure for LøkkeFonden i Thyborøn. Men nu viser det sig, at arrangørerne hvert år har brugt nytårskurene til at holde politiske taler om fiskeriets udfordringer henvendt til Løkke, og at han i mindst ét tilfælde har svaret tilbage i sin egenskab af statsminister. Eksperter mener, statsministeren har et forklaringsproblem
Ved de årlige nytårskure i Thyborøn har arrangørerne hvert år siden den første nytårskur i 2014 sørget for, at der har været taler og sketches om fiskeriets udfordringer, som har været henvendt til statsminister Lars Løkke Rasmussen(V). Arkivfoto fra 2014.

Ved de årlige nytårskure i Thyborøn har arrangørerne hvert år siden den første nytårskur i 2014 sørget for, at der har været taler og sketches om fiskeriets udfordringer, som har været henvendt til statsminister Lars Løkke Rasmussen(V). Arkivfoto fra 2014.

Morten Stricker

Indland
29. september 2018

De årlige nytårskure i Thyborøn handler på overfladen om at samle penge ind til LøkkeFondens arbejde med »drenge på kanten«.

Men for arrangørerne handler det også om noget andet. De bruger nemlig systematisk det årligt tilbagevendende arrangement til at fortælle landets statsminister om fiskeriets problemer.

Det kan Information afsløre.

Hvert år siden den første nytårskur i 2014 har arrangørerne sørget for, at der har været taler og sketches om fiskeriets udfordringer, som har været henvendt til statsminister Lars Løkke Rasmussen(V).

Det fortæller skibsmægler Ture Korsager, der er ejer og administrerende direktør i virksomheden Atlantic Shipping A/S.

Det er ham, der sammen med fisker og skibsreder John-Anker Hametner Larsen, har stået for de omtalte taler og sketches. De har også begge støttet LøkkeFonden med store beløb i forbindelse med nytårskurene.

Ture Korsager har valgt at lade sig interviewe i håb om at afdramatisere arrangementerne i Thyborøn, som han mener er uskyldige. Men hans forklaring viser samtidig, at nytårskurene har til formål at påvirke statsministeren og gøre ham og de øvrige tilhørere opmærksom på fiskeriets problemer.

Om en af sine taler siger Ture Korsager, at budskabet var:

»Kom nu, hjælp os, hjælp fiskeriet og hav noget fokus på det, fordi vi mister værdier.«

Han har brugt flere af talerne til at kommentere den biologiske rådgivning, der ligger bag de årlige fiskekvoter, i håb om, at Løkke ville blive opmærksom på, at rådgivningen var problematisk for fiskeriet:

»Når han så har siddet med sine ministre, så har han kunnet sige: ‘Er du nu sikker på de der tobisforskere og sildeforskere, er vi nu gode nok?’ Det var egentlig bare for at give ham lidt ammunition til at være klædt bare lidt på.«

Gul førertrøje

Sidste år, under nytårskuren i 2017, rejste Lars Løkke Rasmussen sig ifølge Ture Korsager og tog ordet efter en sketch, der havde handlet om fiskeriets bekymringer vedrørende Brexit. Lars Løkke Rasmussen kvitterede angiveligt for sketchen ved at sige, at han nok skulle »tage den gule førertrøje på« og styre Danmark sikkert gennem Brexit-forhandlingerne.

Det fortæller Ture Korsager, som var den, der havde optrådt med sketchen.

I LøkkeFondens efterfølgende referat af nytårskuren stod der, at Lars Løkke Rasmussen havde deltaget som »medrejsende ledsager« til sin hustru. Der stod også, at John-Anker Hametner Larsen havde holdt en tale om, hvordan det er at vokse op på kanten. Men der stod intet om det fiskeripolitiske indslag, selv om det ifølge Ture Korsager var et af de eneste indslag ved arrangementet.

Under et samråd i januar sagde Lars Løkke Rasmussen, at hans forhold til fiskeren John-Anker Hametner Larsen »ikke vedrører eller er styrende« for hans virke som statsminister. På et spørgsmål om, hvorvidt de to slet ikke taler om fiskeripolitik, svarede han:

»Hvad taler man så om, når man er privat ... altså jeg taler om mange ting med mange folk i forskellige sammenhænge.«

Han erkendte dog, at en af de »mange ting« også kunne være fiskeri.

Løkke har tidligere skrevet på Facebook, at nytårskuren i 2016 også var »en god lejlighed til at få en god snak om fiskeriets fremtidsmuligheder«. Det er senere kommet frem, at han umiddelbart forud for nytårskuren havde mødtes med nogle bekymrede fiskere. Men statsministeren har på trods af den store interesse i offentligheden for hans forhold til fiskerne aldrig fortalt, at der ved nytårskurene systematisk bliver lavet et fiskeripolitisk indlæg rettet imod ham selv.

Efter samrådet anvendte LøkkeFonden lejligheden til at slå fast, at det er en »almennyttig fond, som ikke er politisk funderet«. I fondens nyhedsbrev i februar 2018 lyder det, at fonden ikke har politiske mål, og at den kun må »virke til gavn for ’drengene på kanten’«.

I forbindelse med den seneste nytårskur sagde Løkke om LøkkeFonden til Ekstra Bladet-TV:

»For mig – det er jo ikke et politisk projekt – men for mig er det også en anledning til at tale med mennesker, som jeg ikke møder hver dag inden for Christiansborgs tykke mure.«

Men nu viser det sig altså, at der hvert år har været et fiskeripolitisk indslag under nytårskurene.

Politik og humor

Ture Korsagers fortælling bakkes op af flere af deltagerne ved nytårskurene.

Steen Trier Lund er tidligere afdelingsdirektør i Vestjysk Bank og har været med til mange af nytårskurene. Han bekræfter, at statsministeren rejste sig og tog ordet som reaktion på Ture Korsagers sketch i 2017, og at Løkke var »meget humoristisk«.

Han bekræfter desuden, at Ture Korsager plejer at komme med politiske taler og sketches ved nytårskurene.

»Han kommer altid med et fornuftigt og meget humoristisk indslag. Det skal ikke gå op i politik det hele, også det lidt humoristiske,« siger han.

Om de to sketches i 2017 og 2018 siger han, at »det er sådan en fin måde at forklare fiskeripolitikken på«.

Musikeren Anker Hviid stod for underholdningen i 2017. Han husker ikke Ture Korsagers sketch. Men han bekræfter, at Løkke talte om Brexit-forhandlingerne, og at han i den forbindelse forsikrede gæsterne om, at politikerne ikke bare sidder inde på Christiansborg og laver ingenting.

I en mail til Information skriver LøkkeFondens direktør Frederik Meyer:

»Eftersom LøkkeFonden ikke er arrangør, er LøkkeFonden ikke ansvarlig for hverken agenda eller indhold i det hele taget. LøkkeFonden, og ikke mindst drengene der har deltaget i sommerens projekter, er glade for den støtte som arrangementet har kastet af sig, og som igen i 2018 har gjort det muligt for knap 150 drenge at rykke deres grænser og genopbygge troen på sig selv igennem både DrengeAkademiet og LøkkeFondens Challenge.«

»Hvad sagde jeg?«

Lars Løkke Rasmussen har tidligere fået kritik for at lade storfiskerne i Thyborøn købe sig til taletid hos ham gennem donationer til fonden. Under et samråd i januar afviste han dog, at man kan købe sig til politisk indflydelse hos ham.

»Sådan fungerer det ikke,« sagde han.

Socialdemokratiets fiskeriordfører Simon Kollerup kalder de nye oplysninger for »en alvorlig udvikling«.

»Statsministeren har givet danskerne og Folketinget indtryk af, at de her arrangementer ikke handlede om politik, og at han deltog i dem som privatperson. Nu viser det sig, at formålet med nytårskurene har været politik,« siger han.

»Nytårskurene skulle rejse penge til skoletrætte drenge. Men nu står det jo klart, at det vigtigste formål med dem har været at påvirke regeringens fiskeripolitik. Det rokker gevaldigt ved det glansbillede, som Løkke har malet, og det kalder selvfølgelig på, at han må redegøre for, hvad der er op og ned i den her sag.«

DF’s Ib Poulsen mener også, at de nye oplysninger stiller Løkkes hidtidige forklaringer i et dårligt lys.

»For mig har det hele tiden været åbenlyst, at man købte sig til taletid med statsministeren. Det afviste han under samrådet i januar. Nu kan jeg så måske sige ’hvad sagde jeg?’,« siger han.

»Når han tager ordet og siger, at han vil tage sig af Brexit, så er det jo en klar politisk udmelding. Det er ikke noget, en privatperson kommer med.«

Fiskeripolitisk hilsen

Den første nytårskur i Thyborøn fandt sted i 2014. Fiskeren John-Anker Hametner Larsen havde inviteret den daværende oppositionsleder Lars Løkke Rasmussen til byen, efter Løkke havde afholdt et lignende arrangement i København.

Ture Korsager fortæller, at han skrev en kort tale, som John-Anker Hametner Larsen læste højt ved nytårskuren. Talen handlede om, at den biologiske rådgivning bag kvotesystemet gav problemer for fiskeriet.

John-Anker Hametner Larsen havde tidligere skrevet noget lignende til Løkke på Facebook men uden at få svar.

I 2015 og 2016 talte Ture Korsager selv ved nytårskurene. Budskabet var igen det dårlige samarbejde mellem biologer og fiskere og fastsættelsen af de årlige kvoter.

Forklædt med humor

Ture Korsager forklarer, at John-Anker Hametner Larsen på et tidspunkt sagde til ham, at der ikke længere måtte være politiske taler under nytårskurene.

Han havde indtryk af, at det skyldtes, at Løkke nu var blevet statsminister.

»Og så siger jeg til John-Anker: ’Den holder ikke. Vi bliver nødt til at sige et eller andet, fordi det er jo et af formålene at få fiskeriet på banen. Hvorfor skal vi ellers gøre det?’«, fortæller Ture Korsager.

Han begyndte derfor at pakke sine budskaber ind i nogle humoristiske cykelsketches, som han siden har holdt i forbindelse med nytårskurene i Thyborøn i 2017 og 2018. I de to sketches indgår to cykelryttere. Den ene er en fisker ved navn John-Anker, og den anden er en ung mand ved navn Lasse, som er en tydelig parodi på Lars Løkke Rasmussen.

I de to sketches belærer John-Anker den unge Lasse om, hvilke udfordringer fiskeriet står over for. Blandt andet i forhold til kvoter og Brexit. Det var efter en af disse sketches, at Løkke i 2017 rejste sig og lovede at tage den gule førertrøje på i forbindelse med Brexit-forhandlingerne.

Senere samme år flyttede Løkke fiskeriet fra Miljø- og Fødevareministeriet til Udenrigsministeriet – blandt andet med den begrundelse, at Brexit var et problem for dansk fiskeri.

Fiskeriet det primære

Ture Korsager fortæller også, at det var ham, der stod for indsamlingen hos de såkaldte kvotekonger i 2017 og 2018. En af dem er Fridi Magnussen, der også er formand for landets største fiskere i Danmarks Pelagiske Producentorganisation.

Han husker, at Ture Korsager kontaktede ham for at bede om en donation i forbindelse med et arrangement, der skulle »markere fiskeriet«. Det handlede ganske vist også om at støtte nogle utilpassede drenge.

Men det var ikke det primære, tilføjer Fridi Magnussen.

»Det var fiskeriet, der var det primære.«

Adgang til statsministeren

Flere eksperter vurderer, at Lars Løkke Rasmussen har blandet sin rolle som statsminister ind i et arrangement, hvor han ellers hævder at deltage som privatperson.

Anders Drejer, der er professor ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet, mener ikke, at Løkke optræder som privatperson ved nytårskurene. Blandt andet fordi han har rejst sig og talt om Brexit.

»For fiskerne eksisterer den forskel ikke. Den eneste, som forskellen eksisterer for, er Lars Løkke Rasmussen. Han kan blive ved med at påstå, at han er privatperson i en masse situationer. Men det er meningsløst, når han rejser sig op og svarer som statsminister,« siger han.

Niels Vestergaard, professor i ressource- og fiskeriøkonomi ved Syddansk Universitet, er enig i den vurdering.

»Det ser ud til, at det er lykkedes fiskerne via LøkkeFonden, at få adgang til ikke kun Lars Løkke, men også til statsministeren,« siger han.

»De giver da ikke penge, kun fordi de vil hjælpe nogle unge mennesker. Så kunne de jo donere penge til alt muligt andet også.«

Fiskernes donationer har ifølge professor i offentlig forvaltning ved Syddansk Universitet, Kurt Klaudi, givet dem »privilegeret adgang« til statsministeren.

»Og det er principielt forkert,« siger han.

Fiskeren og arrangøren af de årlige nytårskure John-Anker Hametner Larsen har ikke ønsket at stille op til interview med Information.

Statsministeriet skriver i en mail til Information, at statsministeren ikke har mulighed for at kommentere.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Tak for den grundige journalistik. Forbindelsen mellem Løkke og kvotekongerne (og landbruget og alle andre lobbyister), der kan holde ham ved magten og måske finansiere ham privat, burde få selv de værst ideologiske Venstrevælgere til at pudse brillerne bare lidt bedre.

Christian Skoubye, Bettina Jensen, John Andersen, Flemming Berger, Peter Knap, Anne Eriksen, Mogens Holme, Jørgen Wassmann, Jørgen Larsen, Torben K L Jensen, Finn Egelund, Rasmus Knus, Hans Larsen, Marianne Stockmarr, Inge Beck, Peter Wulff, Maria Jensen, Verner Nielsen, Birte Dahl, Frede Jørgensen, Nette Skov, P.G. Olsen, Benta Victoria Gunnlögsson, Tue Romanow, Estermarie Mandelquist, David Zennaro, Jens J. Pedersen, Dorte Sørensen, Peter Tagesen, Ejvind Larsen, Bjarne Andersen, Eva Schwanenflügel, Torben Bruhn Andersen, Carsten Wienholtz, Peter Beck-Lauritzen, Torben Skov, Ib Christensen, Kim Houmøller og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar
Peter Beck-Lauritzen

LN; alene det at LLR tror han er en privatperson til nytårs-gilde, hvor han taler som statsminister om dansk fiskepolitik, er da naivt. Ulovligt? Ja, LLR er klart inhabil i den situation.

Arne Albatros Olsen, Karsten Lundsby, John Andersen, Ryan Klitholm, Anne Eriksen, Mogens Holme, Toke Andersen, Marianne Stockmarr, Peter Wulff, Verner Nielsen, Kim Houmøller, Benta Victoria Gunnlögsson, Jens J. Pedersen, Ejvind Larsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Gab, Nygaard.Pudser du aldrig brillerne? Hvorfor tror den såkaldt alm. dansker, at folkevalgte er klogere eller ved mere, end de selv gør. Drop partidisicplinen, og prøv at tænke i en bredere samfundssammenhæng. Løkke er en gammel bykonge og bilagsrytter. Hvad med at få dit eget liv?

Peter Beck-Lauritzen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar

Gad vide hvordan det så var med privathospitalerne, som jo fik en lille mia. for meget?

Bettina Jensen, Karsten Lundsby, Ryan Klitholm, Eva Schwanenflügel, Anne Eriksen, Mogens Holme, Marianne Stockmarr, Peter Wulff, Verner Nielsen, Peter Beck-Lauritzen, Henrik Leffers, Ib Christensen og Estermarie Mandelquist anbefalede denne kommentar
Jens J. Pedersen

Alt bliver mudder med Løkke!

Merete Jung-Jensen, Karsten Lundsby, John Andersen, Eva Schwanenflügel, Anne Eriksen, Peter Beck-Lauritzen, Benta Victoria Gunnlögsson og Estermarie Mandelquist anbefalede denne kommentar

Trediedagssuppen kogt på den samme smagløse fisk er lidt tynd. De danske fiskere udfører lobbyarbejde på statsministeren med den bivirkning, at unge eksistenser får en chance mere mod et bedre liv. Big Deal !

Hvis fiskerne var de eneste lobbyister i vores repræsentative demokrati, ville suppen have haft smag og ikke kun sur gammel trediedags fiskehørm.

Kast jer i stedet ud i noget dybdeborende journalistik omkring lobbyismens andel i magtforholdene i EUs lovgivning og lad amerikanerne om at vælte deres egen demokratisk valgte fisk.

Jan Fritsbøger

løkke ser sig selv som statsminister for de priviligerede, og ser de priviligerede som "folket", er jo derfor han uden blusel kunne stille sig op og sige "vi har jo alle fået flere penge imellem hænderne", et "vi" som tydeligvis ikke inkluderer "manden på gulvet" de syge eller de ledige, som jo alle har fået markant færre penge mellem hænderne,
almindelige mennesker er for ham bare stemmekvæg og lønslaver, og skal bare makke ret og knokle lidt mere til lavere løn, så livet bliver lettere for den herskende klasse,
han er grådighedens og egoismens statsminister, og er selv gennemsyret af grådighed og egoisme, han er nok den mest elendige statsminister danmark har haft, og arbejder hårdt for at nedbryde alt som gjorde danmark til et godt land at være borger i,
og vælgerne tror på alle løgnene om at nedskæringer er nødvendige, fordi medierne ikke længere tør være kritiske og konfrontere alle løgnene,
så stor er pengenes magt blevet at sandhed ikke længere har relevans, til gengæld er mange løgne rutinemæssigt ophøjet til "fakta", men desværre kan mange vælgere let se gennem fingrene med den elendige politik, hvis de bare kan få råd til en lidt smartere bil.

Merete Jung-Jensen, Peter Beck-Lauritzen, Karsten Lundsby, Eva Schwanenflügel, Ryan Klitholm, Anne Eriksen, Peter Wulff, Mogens Holme, Ib Christensen, Rasmus Knus, Trond Meiring og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar
Jan Fritsbøger

Leo Nygaard, ja lad os da bare glemme alt om moral, og nøjes med at være korrupte inden for lovens rammer, eller næsten inden for, vi kan jo omfortolke både lovene så det lovliggør vore handlinger, og omfortolke vore handlinger så de fremstår lovlige, der er mange eksempler på at det er det løkke gør,
du er vist lidt som løkke, forsvarer gerne hvad som helst, bare man ikke afslører sig selv som den man er, facaden skal bevares koste hvad det vil, men råddenskaben bag får lov at vokse frit, skrupler er for de svage uden magt og humanisme er jo noget pladder.

Probably the most corrupt prime minister - ever.

https://www.theguardian.com/commentisfree/picture/2016/jan/26/steve-bell...

Peter Beck-Lauritzen, Karsten Lundsby, John Andersen, Flemming Berger, Eva Schwanenflügel, Anne Eriksen og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar
Jens J. Pedersen

Kære Leo Nygaard, så skulle du gøre noget andet.
Jeg er socialliberal, men jeg vil have lov til at vurdere Løkkes moralske habitus, der absolut ikke er fin hverken i kanten eller midtpå. Egentlig var jeg orienteret i retning af Venstre indtil Fogh og dernæst Løkke kom til. Deres ageren overskrider mine grænser med mange mil.

Anne Eriksen, Peter Beck-Lauritzen, Steen K Petersen, Karsten Lundsby, John Andersen, Eva Schwanenflügel, Ryan Klitholm og Jørgen Larsen anbefalede denne kommentar

Det kan vel ikke være den store overraskelse, vi har en krejler som statsminister. Folkeligt - ja. Særlig godt for demokratiet - nej!

Anne Eriksen, Peter Beck-Lauritzen, Karsten Lundsby, John Andersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Jens J. Pedersen

Leo Nygaard, politik er ikke en retssag, men det er du vel vidende om?

Peter Beck-Lauritzen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Leo, er grunden til at du fremturer med påstande om 'rygtebørser' og lignende mon baseret på at du ikke kan læse artiklen fordi du ikke abonnerer? ;-)
Artiklen indeholder nye oplysninger om Løkkes ageren under de festlige kvotekongers arrangementer, der strider mod hvad statsministeren tidligere har oplyst om sin tilstedeværelse, og understreger uden for enhver tvivl at han har optrådt i kraft af sin magt til fordel for storfiskerne.
Er han inhabil? Ja. Er det strafbart i juridisk forstand? Nej. Men det er fan'me utrolig problematisk når en statsminister sammenblander sit embede med sine private foretagender uden at blinke.

Anne Eriksen, Peter Beck-Lauritzen, Egon Stich, Ryan Klitholm, Karsten Lundsby, Jens J. Pedersen og Jesper Sano Højdal anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Leo, ja det er politisk domfældelse. Men også et wake-up call om at der simpelthen mangler konsekvenser for politikere, der misbruger deres habilitet og sammenblander privatliv/privatøkonomi med deres offentlige embede.
De skulle jo forestille at være folkets tjenere, ikke?
Istedet fremstår de som svindlere.

Anne Eriksen, Peter Beck-Lauritzen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

PS. Det glæder mig at du er blevet abonnent.
Så har Grethe Preislers sarkasme virket ;-)

Nygaard, når du skriver "jeg hader den facebook lignende folkedomstol", mener du så artiklen ovenfor?

Eva Schwanenflügel

Leo, overdrivelse fremmer forståelsen? ;-)

Nygaard, du svarer ikke på spørgsmålet. Mener du, at artiklen ovenfor giver anledning til en "facebook lignende folkedomstol"?

Cornel West siger vi skal lære at kontrollere den indre gangster vi alle har i os. Han taler om Trump som eksempel på at én som ikke kan styre gangsteren, men hele tiden stolt viser gangsterens hånlige afvisning af regler..og minoriteter.

Er det vi ser til disse fisker-tam-tam' ikke Løkke´s indre gangster?

Anne Eriksen, Jens J. Pedersen, Eva Schwanenflügel og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

"Er det vi ser til disse fisker-tam-tam’ ikke Løkke´s indre gangster?"

He he, good one, Jan ;-)

Tak Eva - jeg er glad for at du kan li den!

Eva Schwanenflügel

Leo, det er en falsk præmis du opstiller.
Der er ikke juridisk basis for en politianmeldelse, al den stund der ikke er love der omfatter denne statsministers besynderlige ageren. Ihvertfald ikke uden at have været en flue på væggen med en tændt mikrofon til de møder, han har holdt udenfor referat.
Og det er sgu ikke kun 'venstrefløjen' der synes statsministeren er for langt ude..
Har du helt glemt at hans eget parti prøvede at detronisere ham, da tøjsagen kom frem?
En statsminister skulle gerne være et forbillede i handel og vandel. Det er denne ikke.
Og det er ej kun sladder ;-)

Anne Eriksen, Ryan Klitholm, Arne Albatros Olsen og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar

Corydon tog til Bilderberg møde som privat person sammen med Goldman Sachs, for derefter at sælge DONG til dem som minister. Og vi har heller ikke referat fra det Bilderberg møde, der gik forud for salget af DONG.

Det er ikke et spørgsmål om tingene går ærligt eller lovligt til. Kun et spørgsmål om sandheden kan skjules. Alt er tilladt så længe det ikke afsløres. Det hedder trods alt "indtil det modsatte er bevist"

Vi lever i et samfund med en regering der anser "aktindsigt for en sygdom i samfundet". Blev vi ikke tidligere belært om hvem de er, de der viser de selv mener de behøver at skjule noget?

Anne Eriksen, Ryan Klitholm, Trond Meiring, Arne Albatros Olsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Arne Albatros Olsen

Store donationer giver automatisk masser af goodwill , som igen masser af...................ja, gæt selv.

Eva Schwanenflügel

(Tålmod, tålmod.............)

Leo, jeg er sgu da ikke overdommer, så hvordan kan jeg dog frikende ham ?!?
Det er vel ikke min fejl at landets love gør medlemmer af Folketinget immune for retsforfølgelse, eller at landets love ikke tager højde for at ministre optræder inhabilt, løgnagtigt eller korrupt?
Folketinget kan kun tage affære såfremt der er flertal for det, og det er hele miseren, suk..

Eva Schwanenflügel

PS. Og det med at vippe politikere af pinden er igen afhængigt af hvor mange FM'ere der peger på vedkommendes parti.
Løkke & co havde et rigtig dårligt valg. Alligevel blev han statsminister.

Anne Eriksen, Ryan Klitholm og Ib Christensen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Leo, det er jo ikke en "frikendelse", for der har aldrig kunnet bringes en juridisk anklage baseret på landets (forældede? ) love.
Det er heldigvis - eller uheldigvis - ikke mig der er overdommer.
Men landets love burde følge med den stigende tendens til rethaveriskhed og arrogance der præger toppen af samfundet.
Er det moral? Ja, tihvertifald, som Bamse siger.

Du er selv så heldig at du sidder nogenlunde godt i det. Men det er der mange der bestemt ikke gør.
Jeg hører hvad du siger, når du bringer borgerløn på banen for 117. gang..
Men der er her og nu slet, slet ikke flertal for denne solidaritet, især ikke så længe neoliberalistiske undergravende lovgivning underminerer vores allesammens velfærdssamfund.
Og dit parti Retsforbundet er ikke opstillet.
Prøv at være lidt mere åben :-)

Eva Schwanenflügel

Du siger noget..
OVERDOMMER !!

Eva Schwanenflügel

Host.. hrrrm...
Jeg mener SPINDOCTOR ;-)