Interview
Læsetid: 12 min.

Det er svært at bede politikere vente, mens de med indsigt i SKAT løser problemet. Så godt spiller klaveret ikke i politik

En række skandaler har kostet milliarder for den danske stat, men det var alligevel en fejl at lukke det skandaleramte gældsinddrivelsessystem Efi og opløse Skat i syv uafhængige styrelser. Sådan lyder den opsigtsvækkende melding fra den tidligere mangeårige departementschef i Skatteministeriet, Peter Loft, der mener, at handlingerne er et udtryk for panik frem for fornuft. Kritikken kommer efter, at Rigsrevisionen har nægtet at godkende SKATs regnskab
Det er ikke de rette løsninger, der er blevet valgt til problemerne i SKAT, mener tidligere skattechef Peter Loft. »Det er klart, at det er svært at bede politikere om at sætte sig på hænderne og vente et halvt eller et helt år, mens de, der har indsigt i Skat, finder problemets rod. Så godt spiller klaveret ikke i politik,« siger han.

Det er ikke de rette løsninger, der er blevet valgt til problemerne i SKAT, mener tidligere skattechef Peter Loft. »Det er klart, at det er svært at bede politikere om at sætte sig på hænderne og vente et halvt eller et helt år, mens de, der har indsigt i Skat, finder problemets rod. Så godt spiller klaveret ikke i politik,« siger han.

Sara Gangsted

Indland
6. september 2018

Det er efterhånden svært at holde styr på de mange skandaler, der har overgået SKAT de seneste år.

Først var den offentlige ejendomsvurdering ligeså vilkårlig som vindens retning, hvorfor den har været suspenderet siden 2013. Så var der det kuldsejlede gældsinddrivelsessystem, EFI, der blev skrottet få år og 15 milliarder kroner efter, it-systemet var sat i drift. Og i 2015 måtte SKAT erkende, at udenlandske ’forretningsmænd’ havde lænset statskassen for minimum 12,7 milliarder kroner i udbytteskat. Listen fortsætter, og udviklingen de seneste uger har vist, at den med al sandsynlighed vil blive længere.

Forrige uge meddelte Rigsrevisionen således, at de for første gang i historien ikke kan stå inde for SKAT regnskab på grund af en »række betydelige fejl« og »betydelige differencer«. I samme beretning konkluderede Rigsrevisionen, at danskernes skattegæld er vokset til historiske 108,6 milliarder kroner, hvoraf de 75 milliarder kroner ifølge SKAT bliver umulige at inddrive. Efterfølgende advarede Rigsrevisionen i Berlingske danskerne om, at de kan se frem til yderligere milliardtab, da det nye inddrivelsessystem, der skal erstatte EFI, tidligst er klar i 2021.

Peter Loft var Skatteministeriets departementschef fra 1993 til 2012, hvor han blev fritaget fra tjeneste i kølvandet på Helle Thorning-Schmidts såkaldte skattesag. I dag er han kommunaldirektør på Bornholm, hvor han på afstand betragter den historiske krise, som han selv om nogen er blevet beskyldt for at have været med til at starte.

Forkert at skrotte EFI

Den tidligere departementschef var nemlig med til at gennemføre en lang række nedskæringer i SKAT. Ligesom han var departementschef, da det blev besluttet, at ansvaret for gældsinddrivelse skulle flyttes fra kommunerne til staten i midten af 00’erne.

Efter forskellige ministre i 2007 og 2009 var mislykkedes med at sætte det stærkt forsinkede gældsinddrivelsessystem, EFI, i drift, blev it-systemet langt om længe indfaset i 2013 – et år efter Peter Lofts afgang som departementschef. Og skal man tro den tidligere departementschef, var denne beslutning udslagsgivende for den nuværende krise i SKAT.

»Man skulle efter min mening aldrig have sat EFI i drift på så tidligt et tidspunkt. Og da man lukkede det, skabte man nogle nye problemer, som jeg heller ikke mener kan tilskrives fortiden,« siger Peter Loft i dag.

– Hører jeg dig sige, at det var en fejl at lukke EFI i 2015?

»Det var en fejl at sætte systemet i drift, før det var klar – og da man besluttede at lukke det, havde man ingenting at sætte i stedet, da systemet, som EFI erstattede, var lukket i mellemtiden. Det er en væsentlig medvirkende årsag til, at skattegælden i dag vokser og vokser, uden vi er i stand til at inddrive den.«

Peter Loft erkender, at EFI var fejlbehæftet og derfor ikke fungerede optimalt, men det ændrer ikke på, at »væsentlige dele af systemet fungerede«.

SKAT’s mange skandaler 1/4

 • Sag: IT-systemet EFI
 • Tidspunkt: 2004-2015
 • Pris: 15 mia. kr. – Tab: Uvist, men mindst 75 mia. kr.
 • Ministre: Bl.a. Kristian Jensen (V), Holger K. Nielsen (SF), Morten Østergaard (RV), Benny Engelbrecht (S) og Karsten Lauritzen (V).

Som et led i strukturreformen blev det i 2004 besluttet, at det kommunale ansvar for inddrivelsen af gæld skulle overgå til staten og varetages af SKAT og it-systemet EFI – en forkortelse for ’Et fælles inddrivelsessystem’.

EFI skulle efter planen have været sat i drift i 2007 og siden 2009, men yderligere forsinkelser gjorde, at implementeringen blev udskudt til 2013, hvorfor systemet fik tilnavnet 7-9-13. Allerede i slutningen af 2013 kunne Rigsrevisionen imidlertid konstatere, at gælden var steget til knap 87 milliarder kroner.

To år, 15 milliarder kroner og en håndfuld kriser senere skrinlagde nuværende skatteminister Karsten Lauritzen (V) EFI, for i stedet at udvikle et helt nyt inddrivelsessystem – et system der først ventes indfaset i 2021.

En billig forklaring

På samme måde er den tidligere departementschef udmærket bevidst om, at der herskede problemer i hans ministerium, da han forlod sin post i 2012. Besparelserne, han selv havde været med til at gennemføre, havde taget hårdt på organisationen, ligesom det stærkt forsinkede gældsinddrivelsessystem allerede dengang betød, at milliardgæld ikke kunne opkræves.

Alligevel mener han, at offentligheden i dag tillægger hans tid som departementschef for stor forklaringskraft, når man skal placere et ansvar for den rekordhøje skattegæld, danskerne oplever i dag.

»Hvis man spørger i Skatteministeriet, hvad krisen i dag skyldes, så vil svaret formentligt være, at de overtog noget, der mindede om Østtyskland, da jeg og en lang række øvrige ledere blev fritstillet i 2012. De vil sige, at det hele var forfærdeligt, at alt rodede, og intet fungerede på grund af besparelser og ikke mindst EFI. Det er forklaringen på, at det har taget den nye ledelse syv år, 28 milliarder kroner og en hær af konsulenter at forsøge at genoprette SKAT. Den konklusion er jeg ikke overraskende uenig i. Ja, vi havde så sandelig vores problemer, da jeg forlod ministeriet, men de helt eklatante problemer er et produkt af beslutninger, der er taget fra 2012 til omkring 2016, og de beslutninger kan man ikke bare tørre af på fortiden – det er simpelthen for billig en forklaring.«

– Du var med til at gennemføre flere skattereformer, besparelser og ikke mindst at flytte gældsinddrivelsen fra kommunerne til staten ved at oprette EFI. Hvorfor er det en billig forklaring?

»Jeg vil da gerne medgive, at der selvfølgelig var problemer, da jeg var departementschef. Vi havde gennemgået to kæmpestore fusioner på lignings- og inddrivelsesområdet, ligesom vi skulle spare 40 procent af vores samlede budget. Det var en udvikling, der startede i midten af nullerne, og det er klart, at meget sikkert havde set bedre ud i dag, hvis man ikke havde gennemført de samme besparelser i SKAT, og hvis staten ikke havde overtaget ansvaret for gældsinddrivelse fra kommunerne – men beslutningerne dengang er ikke årsagen til SKAT’s krise i dag. Beslutningerne er faktorer, men de er ikke den udslagsgivende faktor.«

– Hvad, mener du så, er den udslagsgivende faktor for krisen i SKAT?

»Jeg er selvfølgelig stærkt subjektiv, men for mig at se skyldes de fleste problemer beslutninger, som er taget efterfølgende, og som ikke har rod i de besparelser, der blev gennemført i årene forinden. Desuden hører det også med i det samlede billede, at en meget stor del af ledelsen i såvel departementet som i SKAT blev udskiftet i løbet af meget kort tid. Efterfølgende er der taget en række beslutninger, som ikke bare kan tilbageføres til tidligere dispositioner.«

SKAT’s mange skandaler 2/4

 • Sag: Milliardsvindel med udbytteskat
 • Tidspunkt: 2012-2015
 • Tab: 12,7 mia. kr.
 • Ministre: Thor Möger Pedersen (SF), Holger K. Nielsen (SF), Jonas Dahl (SF), Morten Østergaard (RV) og Benny Engelbrecht (S).

I 2015 modtager SKAT et tip om mulig svindel med udbytteskat, som de anmelder til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). Ifølge anmeldelsen har udenlandske ’forretningsmænd’ bl.a. forfalsket dokumenter for at få tilbagebetalt skat, de ikke havde krav på. I alt skønnes det, at der er blevet svindlet for minimum 12,7 milliarder kroner.

Skandalen betyder også, at en ansat i SKAT senere idømmes fem års fængsel for at have blåstemplet falske refusionsblanketter mod bestikkelse på to millioner kroner.

Peter Loft henviser bl.a. til, at EFI, efter hans mening, blev sat i drift før systemet var færdigudviklet, hvilket betød, at systemet ikke kunne registrere, hvad en borger eller en virksomhed skyldte. I 2015 meddelte skatteminister Karsten Lauritzen så, at »systemet er så fejlbehæftet, at der ikke er nogen anden mulighed politisk og fagligt« end at lukke det. Men beslutningen om at lukke EFI er ifølge den forhenværende departementschef fejl nummer to: Et fejlbehæftet indkrævningssystem, der ikke fungerer optimalt, er trods alt bedre end slet intet system. 

»Lukningen af EFI svarer til, at man ser en mand gå ned ad Strøget iført hullede bukser. Så siger man til manden, at hans bukser er for sjofle og beordrer ham til at gå nøgen i stedet. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, hvad der er bedst: Lasede bukser eller slet ingen bukser? Det var nødvendigt at forholde sig til problemerne med EFI, men når gælden i dag stiger ekstraordinært meget, skyldes det i høj grad disse beslutninger.«

– Modsat kan din påstand om, at hovedårsagen til problemerne i SKAT ikke skyldtes de besparelser og reformer, du var med til at gennemføre, vel også tolkes som et forsøg på at feje foran egen dør?

»Jeg siger ikke, at den nye ledelse er mindre kompetent. Det undrer mig bare, at der i offentligheden hersker en fortælling om, at Fogh-tiden var skyld i de massive problemer, SKAT har i dag. For lad os nu lige tænke efter: Hvordan får nogle beslutninger, der er truffet i midtnullerne korthuset til at vælte i dag? Det er en forholdsvis lang inkubationstid. Jeg mener, det er meget svært at give fortiden skylden for, at vi eksempelvis mistede 12,7 milliarder kroner i udbytteskat i 2015.«

SKAT’s mange skandaler 3/4

 • Sag: Ejendomsvurderinger
 • Tidspunkt: Oktober 2013
 • Tab: 13 mia. kr.
 • Minister: Holger K. Nielsen (SF)

Siden 2013 har de offentlige ejendomsvurderinger været suspenderet. Suspenderingen skyldtes en årrække med mere eller mindre vilkårlige ejendomsvurderinger. Således kunne vurderingen af ejendomsværdien på et parcelhus være milevidt fra vurderingen af nabohuset.

Suspenderingen kom to år efter, at Rigsrevisionen havde konstateret, at SKAT’s vurdering af parcelhuse i tre ud af fire tilfælde ikke stemte overens med de priser, som husene var blevet handlet til.

De fejlagtige vurderinger har kostet boligejerne op mod 13 milliarder kroner. Penge de kan forvente at blive kompenseret for næste år.

– Argumentet er jo netop, at de besparelser, du selv var med til at gennemføre, medførte en slækket kontrol?

»Jeg kan bare konstatere, at jeg i 2010 beskæftigede mig med nogle potentielle problemer, der lignede dem, vi senere så med udbytteskatten. På det tidspunkt havde vi 41 personer ansat i SKAT til at granske skatterefusioner, ligeledes havde jeg et hold siddende i departementet, der undersøgte om tallene fra i år, lignede tallene fra sidste år. Vi havde altså flere niveauer af kontrol. Forskellen fra dengang og til 2015 er, at der kun var én tilbage i den afdeling af SKAT. Der har selvfølgelig aldrig været en besparelse, der betød, at SKAT skulle skære 40 ansatte i en specifik afdeling. Det er en ledelsesmæssig beslutning og prioritering, som jeg dybest set tror, skyldes en resultatkontrakt mellem departementet og SKAT.«

– Hvordan det?

»Jeg tror, at SKAT har fået nogle måltal fra ministeriet, som de skulle opfylde. Da ingen af disse krav handlede om refusioner af udbytteskat, overflyttede den nye ledelse ressourcerne fra A til B, og i svinget røg kontrollen.«

Forkert at opløse SKAT

Som en løsning på SKATs langvarige krise besluttede Karsten Lauritzen formelt at nedlægge SKAT den første juli i år og i stedet oprette syv nye styrelser med hver sit kerneområde og egen direktør. En løsning som Peter Loft ikke selv ville have anbefalet.

»Før man kastede sig ud i den her rekonstruktion, skulle man have sat sig ned og spurgt sig selv, hvor ligger problemet. Helt ærligt: Hvis min båd tog vand ind, så ville jeg aldrig begynde at lave om på kommandobroen, så ville jeg beordre alle mand til pumperne. Jeg var selv med til at gennemføre flere omstruktureringer, og jeg ved af erfaring, at de ansatte bliver tomme i blikket et halvt år før og et år efter, fordi de ikke ved, hvad der skal blive af dem. Omstruktureringer og flytninger tager år at gennemføre, derfor har jeg svært ved at forstå beslutningen.«

SKAT’s mange skandaler 4/4

 • Sag: Rekordhøj skattegæld
 • Tidspunkt: August 2018
 • Tab: min. 75 mia. kr.
 • Minister: Karsten Lauritzen (V)

For første gang i danmarkshistorien afviste Rigsrevisionen i august SKATs regnskab på grund af »en række betydelige fejl« og »betydelige differencer«. Samtidig konkluderede Rigsrevisionen, at danskernes statsgæld var vokset til et historisk højt niveau på 108,6 milliarder kroner.

Hvad værre er, så kan 75 milliarder kroner af gælden ikke inddrives, da SKAT endnu ikke har udviklet et fungerende inddrivelsessystem efter nedlæggelsen af EFI. Et beløb Rigsrevisionen frygter kan stige, da det langt fra er sikkert, at det nye inddrivelsessystem vil fungere i 2021, hvilket kan betyde at skattegæld for milliarder vil være forældet.

– Hvad burde man have gjort i stedet?

»Man burde få ro på ved at genoprette regelmæssigheden og lave mindst muligt om. Man burde gå ned i maskinrummet og prøve at få maskinen til at køre nogenlunde igen, så Rigsrevisionen igen kan godkende regnskaberne. Det er selvfølgelig en fladpandet betragtning, men hvis man ændrer fundamentalt på strukturen, så ligger det ledelsesmæssige fokus også her.«

– Det er vel begrænset, hvor meget ro på man kan have, når noget så fundamentalt som skattesystemet er i krise?

»Det er klart, at det er svært at bede politikere om at sætte sig på hænderne og vente et halvt eller et helt år, mens de, der har indsigt i SKAT, finder problemets rod. Så godt spiller klaveret ikke i politik. Det er ærgerligt, for SKAT havde brug for en havarikommission, der undersøgte, hvad det er for en systemisk syge, der har ramt det danske skattesystem. I stedet har man valgt at nedlægge SKAT. Men det er også nemmere at kommunikere,« siger Peter Loft.

Skatteminister Karsten Lauritzen har ikke ønsket at stille op til interview, men i en mail medgiver han, at Peter Loft har en pointe i, at det ikke kun var beslutninger i hans tid, der er udslagsgivende for krisen i SKAT i dag. Ministeren mener imidlertid, at den tidligere departementschef tager fejl, når han kritiserer beslutningen om at nedlægge SKAT.

»Med de udfordringer, der var i det gamle SKAT, så var det efter min opfattelse det eneste rigtige at lukke styrelsen og skabe syv specialiserede fagstyrelser, med større ledelseskraft, flere medarbejdere og en klar ansvarsstruktur, der ikke var stede i det gamle SKAT,« skriver Karsten Lauritzen.

I forhold til lukningen af EFI i 2015, mener ministeren ikke, at han havde noget reelt valg.

»Der kan ikke herske tvivl om, at EFI-projektet aldrig skulle have været sat i drift, fordi det inddrev på et ulovligt grundlag. Derfor var det også nødvendigt at trække stikket på systemet, selv om der ikke var noget at sætte i stedet for.«

Ministeren skriver til sidst i mailen, at han hæfter sig ved, at Gældsstyrelsen, der i dag opkræver danskernes skattegæld, månedligt inddriver mere, end EFI gjorde, da systemet var i drift.

Ifølge ministeren bør gældinddrivelsen – i modsætning til Rigsrevisionens bange anelser – igen fungere normalt i løbet af næste år.

Præcisering: I denne artikel kan det fremstå som om, det nu nedlagte gældsinddrivelsessystem EFI alene er skyld i, at 75 mia. kr. af danskernes gæld er umulig at inddrive. Men som Skatteministeriet har understreget over for Information, skyldes den voksende gæld ikke EFI-systemet alene. Den skyldes bl.a. også renter, og at flere skyldnere ikke længere er i stand til at betale deres gæld. Derfor er det også misvisende, når vi i to bokse i forbindelse med artiklen skriver, at de 75 mia. kr. er tabt. Beløbet kan nemlig ændre sig, hvis en skyldner kan betale sin gæld på et senere tidspunkt. For en god ordens skyld skal det understreges, at tallene i de to bokse ikke skal lægges sammen. Det er 75 mia. kr., der er umulige at inddrive - ikke 150 mia. kr., som man måske kunne fristes til at tro. Tallet 75 mia. kr. stammer fra Skat. I dag er tallet steget til 83,9 mia. kr. Derudover er det en upræcis formulering, når Information skriver, at danskerne ifølge Rigsrevisionen kan »se frem til yderligere milliardtab, da det nye inddrivelsessystem, der skal erstatte EFI, tidligst er klar i 2021«. Der burde have stået: »Rigsrevisionen advarede i Berlingske danskerne om, at de kan se frem til yderligere milliardtab, hvis det nye inddrivelsessystem, der skal erstatte EFI, ikke er fuldt ud indfaset i 2021, når den midlertidige suspendering af forældelsesfristen for inddrivelse af gæld udløber«. Information beklager.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Digitaliseringsliderligheden længe leve; som flere IT-eksperter allerede før implementeringen af EFI gjorde opmærksom på, manglede systemet de korrekte kravspecifikationer - og introducerede nye arbejdsgange, som de mange forskellige myndigheder og brugere slet ikke var forberedte på/kompetente til, foruden at det skulle erstatte kommunernes pantefogeder; en opgave som systemet slet ikke er designet til (og som næppe kan løses digitalt overhovedet).

EFI blev presset igang af vore politikere, mod adskillige faglige protester - og det er bestemt tankevækkende at dette kan lade sig gøre, selvom det på ingen måde er nogen nyhed.

Der findes ingen gode løsninger på dén situation, SKAT blev anbragt i, for man var allerede ude på et gevaldigt skråplan, hvilket kun vil fortsætte, så længe at SKAT drives efter privatkapitalistiske principper. Der er brug for at der tages et forvaltningsmæssigt ansvar, herunder at pantefogedsystemet genindføres.

Eva Schwanenflügel, Grethe Østergaard Nielsen, Bjarne Andersen, Werner Gass, Rolf Andersen og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar

Den mand er totalt skruppelløs og uden moral. Hvad han selv har ledet efter af principper, været med til at indføre, ja, saboteret sit område med, tørrer han nu af på andre uden at se sig tilbage.
Værst af afsnittet om resultatløn som årsagen til miseren, for hele den i bund og grund amoralske måde at styre beslutninger på fra ministerierne, som kom ind med Fogh, er om noget det, Lofts generation af chefer kynisk har brugt i kampen mod de grundlæggende principper i velfærdssamfundet. Herunder de løbende besparelser og omstruktureringer, som han nu pludselig lægger afstand til.
Jeg ved ikke, om det var en god idé med den nye struktur, men den har i det mindste det for sig, at der bliver tale om overskuelige og dermed langt mere gennemsigtige afdelinger.
Personligt synes jeg jo, at skattesystemet skal forenkles til det helt simple: en afgift på at drive virksomhed over en størrelse i Danmark. Det er rimeligt, at de, der tjener på vores samfundsorden, betaler for den.

Eva Schwanenflügel, Grethe Østergaard Nielsen, Jakob Trägårdh, Helle Walther, Minna Rasmussen og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar

Det startede under Fogh i 2001, hvor man, Kristian Jensen sparede folk i Skat væk i mængder, siden er det gået galt der. Og den nuværende, meget sympatiske skatteminister, må sidde med aben. Det er jo skandale på skandale, der har været i det ministerium. Når Løkke fremhæver i sin selvros for nylig sin strukturreform, politireform, It reform ( Tinglysningskandalen) og skattereform, som alle har været ødelæggende for det danske samfunds sammenhængskraft, så må man sige, hans vurderingsevne er ringe, eller hans hukommelse er. For her har det da vrimlet med problemer også. Centraliseringen har ødelagt meget. og nu for at genvinde magten, botaniseres uhæmmet i den socialdemokratiske have, og alle deres udspil kopieres med et twist af V, nøjagtig som Fogh i 2005 og 2007, hvor han nok vandt magten på en ekspansiv finanspolitik, men skred, da krisen kom, og det hele ramlede. Så var det Thorning, som måtte redde økonomien, og efterlod den i topform. Det fik hun mange hug for. Det er Løkke nu er ved at ødsle væk igen på gaver til højre og venstre. Financieringen ???? Som vanlig de gale steder,og det er det eneste liberale ved den finanslov.. Vi skal have en ny regering, og den skal ikke ledes af V eller være borgerlig.

Eva Schwanenflügel, Henrik Leffers, Grethe Østergaard Nielsen, P.G. Olsen, Werner Gass, Jakob Trägårdh, Leif Andersen, Torben K L Jensen, Rolf Andersen, Steffen Gliese og Sonja El anbefalede denne kommentar

Danmark får med 100 % sikkerhed en borgerlig regering efter næste valg; socialdemokraterne agerer neoliberalt og har ingen som helst planer om at afskaffe NPM-paradigmet og konkurrencestatsfilosofien. Vi har at gøre med håbløsheders sniksnak, når det kommer til den fordummende snak om at vi skal have en ikke-borgerlig regering - noget sådant er helt ude af den gældende, politiske realitet.

Lars Løfgren, Anders Reinholdt, Rigmor Løgstrup , Flemming Berger, Hans Larsen, Eva Schwanenflügel, Bjarne Andersen, Bjarne Bisgaard Jensen, Steffen Gliese og Rolf Andersen anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Han har en rygrad som en overkogt spagetti - en røvslikkende blå medløber der villigt lod sig udnytte til feks. indblanding i Thorning+mands skattesager og dermed brød med embedsværkets langvarige tradition for neutralitet. Er han et troværdigt sandhedsvidne ? Selvfølgelig - på Trumpsk niveau.

Anders Reinholdt, Hans Larsen, Lis djørup, Eva Schwanenflügel, Helle Walther, Werner Gass og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Man kunne måske med større akkuratesse beskrive Loft som mainstream-manipulator og egennyttig forretningsmand, stedse signifikant for chef- og ledelseskulturen i det offentlige Danmark. Vi har mange andre eksempler, herunder Johan Reimann. Og kig på DONG, hvilke rotter som løb ud af denne, af offentligt ansatte forretningsmænd, søndersejlede skude.

Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar

Jeg fatter ikke, at der ikke er nogen, der ændrer loven med henvisning til denne gang juks og ideologisk nedbrydning og kræver, at forældelsesfristen for skattegæld forlænges. Det er jo på grund af den, at de 75 mia afskrives. Dette er jo en slags force majeure - skabt af mennesker.
Det er en karakterbrist hos ikke mindst Venstre-ministre ikke at erkende fejl. Og der kan være kræfter i partiet, der bifalder den manglende ligning og inddrivelse (minimalstat). Men hvor er de andre partier. Og ikke mindst Dansk Folkeparti, som er blandt de få partier, der ikke har haft et regeringsansvar i den lange periode, siden Fogh og co begyndte deres centralistiske ødelæggelser.
Der ville komme mange flere penge til syge og ældre, hvis DF satte en forlængelse af forældelsesfristen som et krav til finansloven. Er det sandhedens time for DF?

Anders Reinholdt, Rigmor Løgstrup , Torben K L Jensen, Eva Schwanenflügel, Kim Houmøller, P.G. Olsen og Werner Gass anbefalede denne kommentar

Det tror og håber jeg ikke Danmark gør BJ, for så går det grumme galt. Det er slemt nok det, der er ødelagt siden 2001 til 11 og igen fra 2015 til, det er alt rigeligt. Fogh og Løkke og deres magtbegær, især sidstnævnte, æder kamel på kamel på kamel for at bevare magten. Den han ville ha for enhver pris, nå nej, som Trump, man kan glemme et lille ikke, når det flasker sig, og man kommer i fedtefadet for sin retorik.

Helle Walther, du befinder dig i branchen for håb/tro - fuldstændigt som hovedparten af de socialdemokratiske vælgere gør - og jeg bliver simpelthen nødt til at informere dig om at Helle Thorning, Corydon, Frederiksen m.fl. fra Socialdemokratiet føjede spot til skade med deres løfterige, neoliberale kamikazeridt fra 11 til 15. Du trænger altså til at få pudset de mentale briller.

Lars Løfgren, Anders Reinholdt, Hans Larsen, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Man må sige at hr. Loft, der jo gjorde sig en lille bitte smule uheldigt bemærket ved Troels Lund Poulsens raid mod Helle Thorning Schmidt og hendes ægtemage, har en ubegribelig selvestimering og tro på, at folks hukommelse er at ligne ved et sammensmeltet atomkraftværk.
Applaus.

Flemming Berger, Helle Walther, Torben K L Jensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Det behøver du ikke Bettina, den er jeg helt klar over og enig i.