Læsetid: 7 min.

Er en bankunion svaret på de seneste skandaler?

Skandalesagerne om udbytteskat og hvidvask har fået debatten om dansk deltagelse i en europæisk bankunion til at blusse op. Statsministeren har sagt, at sagerne »trækker i retning af, at Danmark bør deltage«. Mandag kritiserede De Radikales Morten Østergaard – tilhænger af ideen – så V og S for ikke at melde klart ud. Vi har spurgt en tilhænger og en modstander, om en bankunion er vejen frem for at få styr på finanssektoren
30. oktober 2018

Pelle Dragsted, finansordfører for Enhedslisten

– Pelle Dragsted, du er finansordfører for Enhedslisten. Kan statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ikke have ret i, at bankskandalerne kan trække i retning af dansk medlemskab af EU’s bankunion?

»I forhold til udbytteskatskandalen er det et mærkeligt tidspunkt at bringe bankunionen i spil, for samarbejde mellem landenes skattemyndigheder har slet ikke noget med bankunionen at gøre. Derfor ser jeg det som et forsøg på at fremme et politisk forslag, man varmer op til i forvejen.«

– Men hvis man beslutter sig for, at bankunionen, der i forvejen handler om overnationalt samarbejde om kontrol med banker, også skal handle om den form for skattetilsyn, så kan man vel bare gøre det?

»Det er bare to meget forskellige dele af en myndighedsindsats. Derfor kan man jo godt diskutere bankunionen i forhold til nogle af de andre skandaler, der har været med f.eks. hvidvask. Og vi er helt med på at samarbejde tæt med finanstilsynene i andre europæiske lande og sådan set også lande uden for EU. Men hvis vi skal forholde os til det, der rent faktisk ligger i bankunionen nu, så drejer det sig f.eks. om at afgive suverænitet. Og vi er imod at lægge beslutningskompetencen, over hvornår nødlidende banker skal afvikles, og hvordan en redningspakke skal skrues sammen, ned i EU. For det er jo ret afgørende: Skal de nedlægges, skal de deles op i færre institutioner, eller drives videre i offentligt regi, som vi mener måske vil være klogt. Den slags er meget vigtigt for danske kunder.«

– På et område som konkurrencelovgivning afgiver vi vel også suverænitet. Og der har vi kommissær Margrethe Vestager siddende, som alle – også Enhedslisten, går jeg ud fra – er meget glade for bekæmper store globale techfirmaers magtkoncentration?

»Altså, vi er ikke altid imod afgivelse af suverænitet. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er også en overnational instans. Men lige præcis vores egne banker, der mener vi, det er en beslutning, vi skal kunne tage i Danmark. Og når det handler om så store sammenhænge som eksempelvis Danske Bank, så er hensynet til, hvad det betyder for dansk økonomi, måske ikke lige det, der står øverst på listen hos andre lande.«

»Desuden er EU under enorm indflydelse fra finanslobbyen. Det er afsløret utallige gange, hvor man undervejs i lovgivningen kan følge, hvordan der bliver taget hensyn til bankernes interesser.«

Pelle Dragsted.

– Hvordan vil et socialistisk, kapitalismekritisk og internationalt orienteret parti som Enhedslisten så være med til at gøre noget ved, at komplicerede finansielle transaktioner og pengestrømme krydser grænserne digitalt i dag?

»Det er jo ikke bare spørgsmål om, hvorvidt vi ønsker internationalt samarbejde. Man skal huske, at det også er EU, som har faciliteret pengestrømme over grænser gennem liberaliseringer af kapitalbevægelserne. Hvilket EU fortsætter med at gøre. Det er kapitalmarkedsunionen et eksempel på. Den har som et vigtigt element at indføre finansielle produkter, herunder en ny version af de udskældte finanskriselån, som førte til krisen i 2008. Det er jo ting, der er med til at skabe finansiel ustabilitet. Det er, som om man forveksler, hvem der er redningsmanden, og hvem der er bagmanden i forhold til de problemer, vi står over for.«

Økonomen Jesper Jespersen har udtalt, at bankunionen godt kan være en vej at gå i sager, hvor internationale forgreninger er umulige at føre kontrol med for det danske finanstilsyn. I et styrket overnationalt tilsyn kan man også dele trusselsbilleder, ekspertise og sikre uafhængighed i forhold til de personsammenfald, vi har set i Danmark, hvor formanden for finanstilsynet har siddet i Danske Bank?

»Men det her er også dilemmafyldt. Derfor vil vi også gerne se konkret, hvad der kan komme til at ligge på bordet og så overveje, hvad følgerne kan være af at afgive suverænitet på et område. Men man kunne jo også dele trusselsbilleder og erfaringer gennem et stærkt mellemstatsligt finanstilsyn i EU uden at afgive den suverænitet, der handler om, hvordan danske banker skal afvikles. Og uden den risiko, at vi kommer til at hænge på regningen for andre landes krakkede banker.«

– Ja, det er også et af Dansk Folkepartis argumenter?

»Det er angiveligt kun en del af regningen, der kan havne i andre lande. Men det er stadig ikke fair. Og så ligger der i det europæiske tilsyn også et ønske om yderligere konsolidering. Dvs. at få nogle få grænseoverskridende europæiske banker. Vores ønske er helt modsat at splitte de største banker op.«

– Samtidig vil I jo ikke have, at andre lande skal hjælpe Danmark med at splitte banker op, jævnfør det, du lige har sagt om at bevare suveræniteten på danske hænder?

»Men uanset hvad, så indebærer afgivelsen af suverænitet, at man permanent kan miste muligheden for at indrette sig, som man selv ønsker.«

 

Martin Lidegaard, finansordfører for De Radikale

– Martin Lidegaard, du er finansordfører for De Radikale, der er tilhænger af, at Danmark skal melde sig ind i bankunionen til næste år. Men bankunionen beskæftiger sig med at overvåge, om bankerne har reserver nok til at modstå evt. kriser. De har ikke med hvidvask og skattesvindel at gøre. Hvorfor bør de seneste skandalesager i finanssektoren føre til et dansk medlemskab?

»Bankunionen har ikke i dag de redskaber, vi efterlyser. Det er korrekt. Men det er et naturligt regi at styrke et finanstilsyn oven på de seneste skandaler, fordi bankunionen handler om samarbejde på tværs af grænser og om at holde banker op på moral og sund aktivitet. Desuden er der allerede et samarbejde mellem EBA – den uafhængige EU-tilsynsmyndighed med banker – og bankunionen i dag. Hvorfor ikke styrke det forpligtende samarbejde på tværs af grænser, når det er helt åbenlyst, at kapital flyttes i komplicerede digitale, internationale transaktioner, der udvikler sig hele tiden og udgør forskellige risici i forhold til kriminel adfærd osv.?«

– Hvorfor bliver et finanstilsyn bedre af at være overstatsligt i stedet for mellemstatsligt?

»Det er jo ikke af princip, at vi gerne vil have et overnationalt samarbejde. Det er, fordi vi ønsker et så forpligtende samarbejde mellem lande som muligt, således at bankerne også bliver forpligtet på både at indlevere tilstrækkelig mange oplysninger, og landene forpligtes til at dele dem med det overstatslige tilsyn. Det kunne også ligge i et mellemstatsligt tilsyn. Men vi ønsker, at det skal være så uafhængigt af den nationale kontekst som muligt. Ud over uafhængigheden handler det om øget ekspertise: Hvis det danske finanstilsyn siger: ’Der er noget mærkeligt ved den her estiske filial under Danske Bank’, så ville de med et styrket overnationalt samarbejde have både flere ekspertmæssige, men også mandskabsmæssige ressourcer. Det handler om at give det overnationale og det nationale tilsyn flere muskler og muligheden for at få en second opinion samt at bevare det nationale kendskab til finanssektoren. Så ville man have to instanser, der kigger på de rigtig store sager. Og man kan erfaringsudveksle og tippe hinanden om potentielle problemer. Dermed bliver risikoen for at overse ting – af ond vilje eller bare uerfarenhed eller mangel på ressourcer – mindre.«

– Hvorfor vil et overnationalt organ være mere uafhængigt?

»Der vil altid være en risiko for personsammenfald og sammenfald af interesser. Men sandsynligheden for personsammenfald osv. vil alt andet lige være mindre ved den armslængde, man kan lægge i en overnational og helt uafhængig instans, der ikke er bundet op på nationale interesser. Når man er et lille land som os, vil der alt andet lige være stort personsammenfald, som vi har set med formanden for det danske finanstilsyn, der havde en fortid i Danske Bank. Og når det gælder banker, der er så store som Danske Bank – kun 25 er af den størrelse i Europa – er Danmarks mulighed for at kunne hamle op med dem via vores eget finanstilsyn meget mindre.«

– Skatteoplysninger er noget, som er meget tæt knyttet til en national stat. Man deler vel bare ikke den slags oplysninger med andre lande?

»Det er rigtigt. Men før man deler personlige skatteoplysninger, skal man selvfølgelig have en begrundet mistanke og en domstol ind over. Og så kunne det være et godt værktøj at benytte hen over grænserne. Men alle personlige data skal jo ikke bare flyde frem og tilbage.«

Martin Lidegaard.

Peter Hove Olesen

– Hvis Danmark skal være medlem af bankunionen, er der andre stærke kræfter, som skal bestemme, hvad der evt. skal ske med nødlidende danske banker. Vi kan også komme til at skulle holde hånden under nødlidende italienske banker. Altså betale prisen og samtidig afgive suverænitet?

»Det er klart. Men hvis vi ikke deler vores suverænitet med andre lande, som også deler deres suverænitet med os på det her område, så vinder vi aldrig reelt over de her personer, institutioner og statskriminelle. Vi skal opveje det, at vi ikke har en grænseoverskridende regulering og kontrol med de finansielle institutioner, hvilket tydeligvis bliver udnyttet i dag – op imod en formel suverænitet, som vi har i dag. Men som vi jo ikke har været i stand til at bruge til noget som helst i disse sager. Og så bliver vi nødt til at bruge nogle flere ressourcer, men jeg er overbevist om, at de er godt givet ud. Vi bliver jo snydt for milliarder.«

– Kritikere mener, at banklobbyen er meget stærk i EU. Det er vel ikke særlig betryggende, at vi skal afgive suverænitet til EU på det her område så?

»Det medgiver jeg. Men igen synes jeg, vi har et område, hvor det har vist sig, at vores reelle suverænitet er meget lille, fordi den finansielle sektor er blevet så international.«

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Bjarne Bisgaard Jensen
  • Bjarne Andersen
  • Torben K L Jensen
  • Torben Lindegaard
  • Eva Schwanenflügel
  • Espen Bøgh
  • Frede Jørgensen
  • Peter Beck-Lauritzen
Bjarne Bisgaard Jensen, Bjarne Andersen, Torben K L Jensen, Torben Lindegaard, Eva Schwanenflügel, Espen Bøgh, Frede Jørgensen og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Peter Beck-Lauritzen

Bankunion? Ikke mere "klodset" EU hertil. EU forstår ikke de danske forhold, skattebetalingen, sundhedssystemet, skolegang og uddannelsessystemet, arbejdsløshedssystemet, børnepenge osv.
Finansverdenen skal i stedet reguleres. "Banditterne" i habitterne kan jo ikke styre sig.
Hvidvask, bidragssatser osv. viser tydeligt skrupelløs griskhed.
Typisk Lars Løkke, at skubbe den slags væk.
Vi kan selv i DK, bare tage fat, smid "lobbien" ud.

Bjarne Bisgaard Jensen, Henrik Peter Bentzen, Bjarne Andersen, Lars Jørgensen, Helene Kristensen, Torben K L Jensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Det er total vildledning af befolkningen, det er de sammme aktører fra 2007 finans kriminaliteten, der nu plyndre Europa igen, de blev aldrig straffet efter svindlen.

Systemiske finansinstititutioner er international organiseret kriminalitet og bør ikke forveksles med EU menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet.

Malta car bomb kills ‘Panama Papers journalist’ Daphne Caruana Galizia.
“The journalist who led the Panama Papers investigation into corruption in Malta was killed on Monday in a car bomb near her home.”

Link: https://www.theguardian.com/world/2017/oct/16/malta-car-bomb-kills-panam...
Link: http://www.bbc.com/news/world-europe-41637730

Whistleblowerne og jounalister bliver anholdt og retsforfulgt, som Luxembourg-fintens fader, EU-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker’s, mafia venner fik arrangeret i Jean-Claude Junckers skatteunddragelse finte sag fra Luxembourg.

“Tre whistleblowere risikerer hårde fængselsstraffe trods omfattende ros for skattelækage.
Retssag begynder i dag i Luxembourg mod tre mænd, anklaget for at stå bag lækage, som afslørede hemmelige skattefordele til multinationale selskaber.”

Link: http://politiken.dk/oekonomi/fokus_oekonomi/Luxembourg_laekage/ECE317539...

De to fik ni og 12 måneders betinget fængselsstraf og en bødestraf på 1500 euro (11.000 kroner) og 1000 euro (7500 kroner).

Organiseret kriminalitet bonus udbetalninger til de ansatte alene for The City of London 2016 £44bn. DKK. 370 milliarder.
Link: https://www.telegraph.co.uk/business/2016/09/15/bonuses-are-back-payouts...

Organiseret kriminalitet bonus udbetaling 2014

Wall Street bonuses total $28.5 billion in 2014
Link: http://rapidcityjournal.com/business/wall-street-bonuses-total-billion-i...

The City of London bonuses 2014 soar to record £19bn (DKK. 190 milliarder.)
Link: http://www.dailymail.co.uk/news/article-401028/City-bonuses-soar-record-...

Henrik Peter Bentzen, Bjarne Andersen, Lars Jørgensen, Janus Agerbo, Henrik Leffers, Torben K L Jensen, Per Torbensen, P.G. Olsen, Peter Beck-Lauritzen, Eva Schwanenflügel og Peter Knap anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Det er den samme svindel, som i 2007, hvilket vores uansvarlige og korrupte danske politikere, burde forholde sig til.

Hvorfor er det man aflønner centralt placerede i finanssektoren med resultatløn, bonusordninger og aktieoptioner, de er ganske almindelige lønmodtagere, hvorfor skal de have andel i overskud af virksomheden, de ‘IKKE’ ejer?

Hvorfor får centralt placerede i finanssektoren ‘ikke’ en almindelig løn?

Vores Danske Bank tilhøre de systemiske institutioner, der bliver betalt med borgernes skattepenge, hvis svindlen tager overhånd og det går helt galt.

Det sikre at international organiseret kriminalitet, betaler sig for de centralt placerede i finanssektoren.

Det er derfor det er småpenge, der gives i bøder og bøderne sendes direkte tilbage til almindelige bankkunder i form af bl.a. forhøjet bidragssatser mm.

Svindlerene centralt placeret høster gevinsterne i resultatløn (bonusordninger)

Uddrag af svindlen fra 2017.

05.01.2017
UBS
FINE: $203 MILLION
Currency Markets and Benchmark Interest Rates Rigging.

08.01.2017
JPMorgan Found Guilty Of Corruption, Fined $264 Million.

09.01.2017
The FDIC filed a lawsuit in federal court on Monday demanding that Bank of America pay $542 million it owes to the regulator's deposit insurance fund.

09.01.2017
U.S. banking regulator fined HSBC $33 million on Monday for past failings in its administration of some bank accounts, and ended business restrictions it had placed on the lender because of the problem.

11.01.2017
Washington, DC – The U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) today issued an Order filing and settling charges against J.P. Morgan Securities LLC (JPMS), a Delaware corporation headquartered in New York City, for failing to diligently supervise its officers’, employees’, and agents’ processing of exchange and clearing fees it charged customers for trading and clearing Chicago Mercantile Exchange, Inc. (CME) products and products from certain other exchanges during 2010 to 2014. JPMS is registered with the CFTC as a Futures Commission Merchant and a swap dealer.
The CFTC Order requires JPMS to pay a $900,000 civil monetary penalty and cease and desist from violating the CFTC regulation governing diligent supervision.

17.01.2017
Deutsche Bank has cemented a $7.2 billion settlement with the Department of Justice for selling toxic mortgage-backed securities in the years before the market meltdown of 2008.

Wednesday 18 January 2017
JP Morgan Chase agreed to pay $55m to settle charges that the bank discriminated against “thousands” of minorities seeking home loans by charging them higher rates and fees.

19.01.2017
Citigroup Fined $25M for ‘Spoofing’ Futures
The first-ever spoofing case against a bank alleges traders placed large futures orders to create a false appearance of market interest in a commodity.

20.01.2017
Societe Generale (SOGN.PA) agreed to pay a $50 million civil fine and admit to misconduct to settle U.S. claims that it fraudulently concealed from investors the poor quality of residential mortgage-backed securities it marketed and sold.

20.01.2017
HSBC bank agrees to repay £4m to customers for unreasonable debt collection practices.

23.01.2017
The Consumer Financial Protection Bureau ordered CitiFinancial Servicing and CitiMortgage to pay $28.8 million for giving "the runaround" to cash-strapped homeowners who were facing foreclosure.

23.01.2017
Societe Generale fined $50 million for pre-crisis RMBS fraud.

25.01.2017
Morgan Stanley and Citigroup hit with $2.96m fine by SEC
Morgan Stanley and Citigroup have been fined $2.96m (£2.35m) each by the US Securities and Exchange Commission (SEC)

26.01.2017
The Securities and Exchange Commission today announced that Citigroup Global Markets has agreed to pay $18.3 million to settle charges that it overbilled investment advisory clients and misplaced client contracts.

31.01.2017
Deutsche Bank has been fined more than $630m (£506m) for failing to prevent $10bn of Russian money laundering and exposing the UK financial system to the risk of financial crime.

01.02.2017
JPMorgan Chase to pay nearly $800 million in final Lehman Brothers settlement
Pushes total settlement costs well above $2 billion.

17.02.2017
Citigroup Global Markets Inc. submitted a letter of acceptance, waiver and consent to FINRA in which the firm was censured and fined $850,000.

20.02.2017
Citigroup Inc. agreed to pay a penalty of almost 70 million rand ($5.4 million) to settle a South African antitrust investigation that said it participated in an alleged cartel to manipulate the value of the rand.

February 27, 2017
FINRA Fines JP Morgan $675K Over Late Reporting.

13.03.2017
Two former executives from J.P. Morgan Chase (JPM, -0.18%) are facing lifetime bans from the banking sector and hefty fines for their role in hiring children of Chinese elites, allegedly in the hopes of winning business deals.The bank has already been fined by U.S. regulators for $264 million back in November for the hiring practice. CNN reports that the scheme, in which jobs and internships were allegedly offered to children of Chinese elites regardless of their qualifications, has been dubbed a "systemic bribing scheme" by regulators.

20.03.2017
Britain’s high street banks processed nearly $740m from a vast money-laundering operation run by Russian criminals with links to the Russian government and the KGB, the Guardian can reveal.

HSBC, the Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays and Coutts are among 17 banks based in the UK, or with branches here, that are facing questions over what they knew about the international scheme and why they did not turn away suspicious money transfers.

28.03.2017
Bank of America fined $45 million for ‘heartless’ foreclosure.

19.04.2017
Swiss stock exchange SIX has fined UBS (UBSG.S) 2 million Swiss ($2 million) francs for releasing price-sensitive information too late after Switzerland's highest court said it would not consider an appeal by the bank.

21.04.2017
Deutsche Bank fined $156.6m over currency and Volcker violations.

01.05.2017
USB Mortgage-Backed Securities Fraud
FINE: $445 MILLION

04.05.2017
Société Générale SA said Thursday it had reached an agreement with the Libyan Investment Authority to settle claims that the French bank paid a middleman $58.5 million in alleged bribes to secure almost $2 billion in business from the sovereign-wealth fund during the final years of dictator Moammar Gadhafi's rule.

05.05.2017
FINRA Safe Harbor Doesn’t Save Barclays From Big SEC Fine
Barclays Capital has agreed to pay $28 million in restitution, fines, interest and disgorgement for failing to properly supervise.

11.05.2017
Barclays fined $97m for overcharging clients in the US.

19.05.2017
Former Barclays trader fined penalty of $1.2 million.

22.05.2017
Citigroup Agrees to $97.4 Million Settlement in Money Laundering Inquiry.

31.05.2017
Deutsche Bank Fined $41 Million for Money-Laundering Lapses

15.06.2017 UBS fined $280,000 in Australia for order execution and disclosure issues

20 JUNE 2017
Barclays and former CEO charged with fraud over 2008 rescue by Qatar
Ex-Barclays boss John Varley faces 22 years in jail if guilty of fraud.

12-07-2017
RBS to pay $5.5bn fine over US loan misselling scandal

Henrik Peter Bentzen, Ib Christensen, Bjarne Andersen, Lars Jørgensen, Janus Agerbo, Henrik Leffers, Peter Beck-Lauritzen, Eva Schwanenflügel og Peter Knap anbefalede denne kommentar

En bank-union under EU er ganske vist de liberales hede drøm, om at gå "all-in" for EU på alle områder, - men det løser ikke problemerne med svindel.

Her vil det være på sin plads at svindelen allerede forgår i EU, og det sker åbenlyst med tildelingen af "blyantspenge" - kr. 33.000 hver måned til politiker, uden de skal aflægge regnskab for forbruget af disse penge.

Det sammenmed diæter fra møder man skriver sig til, og får udbetalt diætpenge til, - men alligevel ikke deltager i møderne.

- Det er mafiøst svindel af værste skuffe, - eller politisk økonomisk svindel sat i system, og samtidig kræver EU alle andre skal aflægge regnskab for deres indtjening, så det kan beskattes.

Henrik Peter Bentzen, Mogens Holme, Bjarne Bisgaard Jensen, Bjarne Andersen, Flemming Berger, Lars Jørgensen, Holger Madsen, Per Torbensen, P.G. Olsen, Peter Beck-Lauritzen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

"Skattely brugt i DONG salget til Goldman Sachs, er den virkelighed vi i Danmark må leve med, sådan fungere det internationale marked, hvis handlen ikke gennemføres vil EU give bøder, for uretmæssig forhaling af handelen"
Citat Bjarne Corydon,

To ord.
Organiseret kriminalitet.

Forbyd det!

Henrik Peter Bentzen, Bjarne Bisgaard Jensen, Bjarne Andersen, Torben K L Jensen, Holger Madsen, Werner Gass, Peter Beck-Lauritzen, Eva Schwanenflügel og Peter Knap anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Når en bankunion indebærer suverænitetsafgivelse, bør der komme en folkeafstemning om en sådan.
Og mon ikke et flertal er imod, ligesom det gik da vi skulle stemme om opgivelse af retsforbeholdet?

Et fælleseuropæisk finanstilsyn kunne derimod være en god idé.
Og få så styr på de skatteregler og skattely !!

Bjarne Andersen, Torben K L Jensen, Philip B. Johnsen og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

@Eva Schwanenflügel
Daphne Caruana Galizia blev myrdet, Antoine Deltour og Raphael Halet straffet for at beskytte EU medlemsstaternes borgere mod kriminalitet i og ud af EU.

Jeg er helt enig tættere samarbejde i Europa generelt er rigtigt, men udfordringen er, hvis EU vil bekæmpe mafia, så må EU begå selvmord.

PS.
Der var et link der ikke virkede længere, her er det nye.

EU infiltreret af mafia.
“Tre whistleblowere risikerer hårde fængselsstraffe”
Link: https://politiken.dk/oekonomi/fokus_oekonomi/Luxembourg_laekage/art56200...årde-fængselsstraffe-trods-omfattende-ros-for-skattelækage

Henrik Peter Bentzen, Janus Agerbo, Jan August, Torben K L Jensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ Philip B

Ja, det er nok utopisk at forestille sig et EU der ikke er præget af mafiøse forbindelser.
Det er en skandale, at whisteblowere ikke bliver både beskyttet og belønnet for at afsløre skandaløse tilstande !!

Henrik Peter Bentzen, Bjarne Andersen, Rolf Andersen, Henrik Leffers, Jan August og Werner Gass anbefalede denne kommentar
Torben Siersbæk

Jeg spekulerer ind imellem over hvad alle de medborgere, der ikke vil have en stærkere kontrol med finansverdenens transaktioner igennem EU-samarbejdet, egentlig har tænkt sig.
Er det fantasien om at "vi er suveræne", så vi kan selv styre det shit?
Dansk "suverænitet" har været en illusion siden 1864 (mindst). Og hvis nogen er i tvivl om det, kan de f.eks. tænke på 1945 i stedet.
Somme tider tænker jeg, at det er fantasien, at Europarådet er løsningen, sådan som Rina Ronja Kari rejser rundt med. Hvis det er dét, der foresvæver golk, synes jeg de skulle tage dig tid til at sætte dig ind i Europarådets opbygning, beslutningsmetode og komoetencer (i det mindste).
De kunne selvfølgelig også prøve at formulere sig her på stedet.
Men prøv med niget, der ikke er på månen, eller ikke muligt før om 100 år!

Eva Schwanenflügel

Man tænker også, at det nok er opportunt for mange, at DR nu er blevet beskåret så drastisk, hvilket vil gå stærkt ud over deres graverjournalistik.
Og Mette Bock stiller op til EU-parlamentet..

Henrik Peter Bentzen, Bjarne Andersen, Janus Agerbo, Torben K L Jensen og Torben Siersbæk anbefalede denne kommentar
Torben Siersbæk

... og "golk" er selvfølgelig "folk", ligesom "komoetencer" skulle være "kompetencer".
Altså.... mobiltastaturer.....

Klart at Lars Løkke skal prøve sig. Sympatisk er det ikke - men det er det jo sjældent, når det kommer fra vores anløbne, sponsorafhængige statsminister.
Lad nu først bankunionen tage en form, der kan bruges til det, vi vil have den til at kunne. Og så kan det tages op igen til den tid.

Kim Houmøller

Hver uge kradser bankerne 1000000000 kr ind i renter, gebyrer og bidragssatser. Himmelråbende tyveri ved højlys dag! Talende er rigtige, selv om det vil første øjekast virker vildt. Men i forhold til de mere end 100 milliarder skiftende skatteministre har undladt at indrive, er det jo peanuts.

Bjarne Andersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Krister Meyersahm

Der er ikke brug for en bankunion derimod et forbud mod udlån af penge man reelt ikke råder over. For det er utåleligt, at finansfolket kan berige sig ud over alle grænser ved at låne penge ud som de ikke råder over med deres debet/kredit trylleri? Jeg har intet imod at folk tjener penge på udlån men der skal være dækning i andet end håbet om, at den der låner betaler tilbage.

Eva Schwanenflügel, Bjarne Bisgaard Jensen, Per Torbensen og Mogens Holme anbefalede denne kommentar
Bjarne Bisgaard Jensen

Det er naivt at forestille sig ændringer til det bedre gennem bankunion eller andre hittepåsomme tiltag, når det krystalklare problem er, at ingen blandt magthaverne hverken vil eller ønsker den transperens der skal til, hvis effekten skal kunne ses af den almindelige borger. Det er ikke meningen at jeg eller andre "udefra" skal kunne følge med, men blot skal betale når det går galt

Torben Lindegaard

@Mette-Line Thorup

Du stiller dette spørgsmål til Martin Lidegaard:
"Hvorfor bliver et finanstilsyn bedre af at være overstatsligt i stedet for mellemstatsligt?"

Martin Lidegaard svarer ret uldent, så lad mig forsøge:

Det europæiske Finanstilsyn skal være overstatsligt i EU regi, fordi:

1. Det fremmer mulighederne for at træffe beslutninger med kvalificeret flertal - contra konsensus.
2. Tilsynet kommer ind under EU institutionerne - Parlament, Kommission, Domstol, Ministerråd etc.
3. Det fremmer mulighederne for at harmonisere regelgrundlaget for tilsynet.
4. Det fremmer mulighederne for at skabe et fælles lovgrundlag for de omhandlede finansielle virksomheder.

Der kunne tilføjes flere punkter; men lad det være nok.

Selvfølgelig kan man også i EU regi sno sig uden om mangt og meget, jævnfør Visegrad-landene; men det er trods endnu nemmere i en mellemstatslig organisation

Philip B. Johnsen

@Mette-Line Thorup
Det er ikke kun manglende vilje fra vores politikere og EU, det er vores politikeres og EU’s samarbejde med international organiseret kriminalitet, der er problemet.

"Skattely brugt i DONG salget til Goldman Sachs, er den virkelighed vi i Danmark må leve med, sådan fungere det internationale marked."
Bjarne Corydon

“Hvis handlen ikke gennemføres, vil EU give Danmark bøder, for uretmæssig forhaling af handelen"
Bjarne Corydon

Husk på at systemiske finansinstititutioner er international organiseret kriminalitet.
International organiseret kriminalitet er kendetegnet ved, at være et samarbejde mellem politikere, insititutioner kontrolleret af politikere f.eks. Skat her i Danmark eller et overstatsligt Finanstilsyn i EU og international organiseret kriminelle.

EU’s samarbejde med international organiseret kriminalitet.
Daphne Caruana Galizia blev myrdet, Antoine Deltour og Raphael Halet straffet for at beskytte EU medlemsstaternes borgere mod kriminalitet i og ud af EU.

Malta car bomb kills ‘Panama Papers journalist’ Daphne Caruana Galizia.
“The journalist who led the Panama Papers investigation into corruption in Malta was killed on Monday in a car bomb near her home.”

Link: https://www.theguardian.com/world/2017/oct/16/malta-car-bomb-kills-panam...
Link: http://www.bbc.com/news/world-europe-41637730

Whistleblowerne og jounalister bliver anholdt og retsforfulgt, som Luxembourg-fintens fader, EU-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker’s, mafia venner fik arrangeret i Jean-Claude Junckers skatteunddragelse finte sag fra Luxembourg.

“Tre whistleblowere risikerer hårde fængselsstraffe trods omfattende ros for skattelækage.
Retssag begynder i dag i Luxembourg mod tre mænd, anklaget for at stå bag lækage, som afslørede hemmelige skattefordele til multinationale selskaber.”

Link: https://politiken.dk/oekonomi/fokus_oekonomi/Luxembourg_laekage/art56200...årde-fængselsstraffe-trods-omfattende-ros-for-skattelækage

De to fik ni og 12 måneders betinget fængselsstraf og en bødestraf på 1500 euro (11.000 kroner) og 1000 euro (7500 kroner).