Nyhed
Læsetid: 3 min.

Dommere og Amnesty kritiserer Papes lovforslag om ulovlig påvirkning

Justitsminister Søren Papes omstridte lovforslag om ulovlig påvirkning af meningsdannelsen får hårde ord med på vejen fra både Dommerforeningen og fra Amnesty
Justitsminister Søren Papes omstridte lovforslag om ulovlig påvirkning af meningsdannelsen får hårde ord med på vejen fra både Dommerforeningen og fra Amnesty

Ólafur Steinar Gestsson

Indland
25. oktober 2018

Kritikken af Søren Pape Poulsens (K) lovforslag om at styrke indsatsen mod udenlandske efterretningstjenesters muligheder for at påvirke meningsdannelsen i Danmark fortsætter med uformindsket styrke.

Således har Dommerforeningen efter at have behandlet forslaget på et bestyrelsesmøde skrevet et kort høringssvar med en krads kritik af lovforslaget: Ifølge dommerne kan lovforslaget »give anledning til vanskelige grænsedragninger på en række områder, herunder i forhold til ytringsfriheden ved afgørelse af konkrete sager, hvor der måtte blive rejst tiltale efter de foreslåede bestemmelser.«

Sideløbende foreslår Amnesty International i deres høringssvar direkte, at lovforslaget trækkes tilbage, fordi forslaget ikke lever op til »helt basale krav om præcision og forudsigelighed«, som Amnesty skriver.

Som Information tidligere har beskrevet, har også tænketanken Justitia, Retspolitisk Forening, offentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen og strafferetsprofessor ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard kritiseret lovforslaget – og kritikken synes at følge akkurat samme linjer: Lovforslaget er upræcist og vagt formuleret og øger derfor retsusikkerheden for borgerne samtidig med, at det risikerer at begrænse ytringsfriheden.

Ambitionen med justitsministerens lovforslag er – med en strafferamme på op til seks, i nogle tilfælde endda helt op til 12 års fængsel – at styrke værnet mod udenlandske påvirkningsoperationer mod Danmark, der som følge af den teknologiske udvikling af bl.a. sociale medier og internettet er blevet en langt større risiko end under Den Kolde Krig.

I bemærkningerne til lovforslaget skriver Justitsministeriet, at forslaget udgør en »præcisering« af de allerede gældende regler i straffelovens såkaldte milde spionparagraf (§ 108). Men det afviser Amnesty. Efter deres opfattelse er der derimod tale om, at »man vil kriminalisere handlinger, som ikke tidligere har været anset for strafbare.«

Ikke til hensigt at indskrænke ytringsfrihed

Ifølge Amnesty er der ikke blot tale om juridisk ordkløveri. Ved at bagatellisere den påtænkte indskrænkning af borgernes ytringsfrihed til blot at være en ’præcisering’, giver ministeriet indtryk af, »at den principielle afvejning mellem hensynet til borgernes retssikkerhed/ytringsfrihed på den ene side og hensynet til effektiv kriminalitetsbekæmpelse og lov og orden på den anden side reelt ikke er i spil.«

Lovforslaget anfører i bemærkningerne, at i de typiske tilfælde, hvor der vil kunne rejses tiltale, vil der kunne bevises et samarbejde eller en kontakt mellem en mistænkt og en fremmed efterretningstjeneste, og at det ofte vil være foregået under såkaldt konspiratoriske former. Men – og det får også kritik fra Amnesty – så kan det ifølge lovbemærkningerne ikke udelukkes, at der også vil kunne rejses tiltale i andre situationer, »hvor der ikke vil kunne bevises et sådant samarbejde eller kontakt«.

Som Amnesty skriver i høringssvaret: »Det sidste synes at indebære, at man fra sag til sag kan ændre det objektive gerningsindhold – idet det ikke er et ufravigeligt krav, at det kan bevises at påvirkningsvirksomheden finder sted som resultat af et samarbejde mellem gerningspersonen og en fremmed efterretningstjeneste.«

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) skriver i en mail til Information:

»Jeg vil gerne slå en tyk streg under, at lovforslaget ikke har til hensigt at indskrænke ytringsfriheden eller kriminalisere bestemte holdninger. Det bliver ikke strafbart blot at sige sin mening eller dele et opslag på Facebook. Som loven er i dag, er der tvivl om, hvorvidt det er ulovligt at hjælpe fremmede efterretningstjenester med at udøve påvirkningsvirksomhed f.eks. gennem de kampagner, som vi har været vidne til under det amerikanske eller det franske præsidentvalg. Den tvivl skal vi feje af bordet, for ingen fremmed efterretningstjeneste skal have lov til at putte falske lodder i vægtskålen på vores demokratiske processer.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Ytringsfrihed i Danmark omkring ?
Det stemmer ikke med regeringens ønsker og lovforslag og er helt overflødigt! - Ingen grund til at nogen skal blande sig i disse dispositioner...

Dorte Sørensen, Bjarne Andersen, Per Klüver, Vibeke Hansen, Ib Christensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Denne justitsminister lader til grundlæggende helt at have misforstået demokratiet og ytringsfriheden.
I flere år har han fortsat sessionslogning, selvom EU har kendt den ulovlig.
Ad bagvejen bliver der indført en lavere kriminel lavalder, så børn helt ned til 10 år kan frihedsberøves uden advokatbistand.
Der er indført et tildækningsforbud, som Menneskerettighedskommissionen lige har kendt ulovlig.
Tiggeri og 'lejre' på offentlige steder er blevet forbudt, og straffes med bøde eller fængsel.
Banden Loyal to familia er blevet forbudt efter direkte henstilling til den nye Rigsadvokat, der har erklæret at han er på regeringens side i et og alt.
Og nu skal ytringsfriheden så også begrænses med et lovforslag, der de facto vil kunne ramme enhver der er for kritisk efter justitsministerens smag.

Fagre nye verden..
Agree with Big Brother, or shut the f... up !!

Jens Erik Starup, Dorte Sørensen, Carsten Munk, Anne Eriksen, Niels Duus Nielsen, Bjarne Andersen, Jens Jensen, Per Klüver, Tue Romanow, P.G. Olsen, Carsten Nørgaard, Lise Lotte Rahbek, Henrik L Nielsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Berith Skovbo, Hans Larsen, Rolf Andersen, Vibeke Hansen, Carsten Mortensen, Gert Romme, Benta Victoria Gunnlögsson, Jens Winther, Klaus Lundahl Engelholt, Bettina Jensen, Jesper Sano Højdal og Oluf Husted anbefalede denne kommentar
Bettina Jensen

Hvis dén opremsning, Eva Schwanenflügel har foretaget ovenfor, blev læst op som en nyhed om hvad russerne har indført/vil indføre af ny lovgivning, ville mainstreampressen have udskreget den som eksempel på russisk totalitarisme og demokratihad. Putin's plan of Evil.

Dorte Sørensen, Eva Schwanenflügel, Anne Eriksen, Niels Duus Nielsen, Bjarne Andersen, Jens Jensen, Per Klüver, Tue Romanow, Lise Lotte Rahbek, Henrik L Nielsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Berith Skovbo, Vibeke Hansen, Carsten Mortensen og Benta Victoria Gunnlögsson anbefalede denne kommentar
Ole Kresten Finnemann Juhl

Grundlovens § 77: "Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres."

Hvorfor er det ikke længere en tilstrækkelig begrænsning af ytringsfriheden?

Er det ikke halsløs gerning at ville begrænse enhver form for påvirkning af borgerne, uanset hvem der står bag?

Er det ikke borgerne - det enkelte individ - der må stå til ansvar for, hvad der ytres?

Justitsministerens forslag forekommer at være en slags "maskinstormeri" i et forfængeligt håb om ganske langsomt at kunne afskaffe vore analoge og digitale kommunikationskanaler og vende tilbage til stammefællesskabet, enevælden og stavnsbåndet; sådan lidt sat på spidsen!

Dorte Sørensen, Eva Schwanenflügel, Anne Eriksen, Bjarne Andersen, Henrik L Nielsen, Vibeke Hansen og Jens Winther anbefalede denne kommentar
Carsten Mortensen

Lad os et øjeblik forestille os at dén lov havde været der under anden verdenskrig....

Ole Kresten Finnemann Juhl

Carsten Mortensen: Ja, og ...?

Ib Gram-Jensen

Leo Nygaard,
Hvis det kan bevises at være ensidig propaganda/fordrejet, er det vel så også uskadeliggjort - især hvis det bevises at stamme fra et udenlandsk efterretningsvæsen, der har interesse i en bestemt påvirkning (i den ene eller anden retning).
Kan det bevises, at nogen bevidst har hjulpet med en sådan påvirkning, kan det efter allerede gældende lov give op til 6 års fængsel - så hvorfor dette ændringsforslag? Har nogen i god tro videregivet noget, som i sidste ende stammer fra fremmede efterretningstjenester, skal det vel ikke være strafbart? Og tvivlen skal vel stadig komme den anklagede til gode?

Ib Christensen, Eva Schwanenflügel, Anne Eriksen, Niels Duus Nielsen, Per Klüver, Hans Larsen og Bettina Jensen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Er danskerne så godtroende og dumme, at de tror på alt, hvad der står på internettet? Hvis man lader sig bondefange af et mem fortjener man næsten at blive bondefanget.

Er danskerne ligesom børn, der skal beskyttes mod farlige holdninger? Hvad så med at lære børnene kildekritik, så de som voksne kan beskytte sig selv mod "farlig" propaganda? Eller er man bange for, at ungerne så vil gennemskue de etablerede politikeres talepunkter som spin og propaganda?

Hvem er de voksne her? Søren Pape? Come on!

Ib Christensen, Eva Schwanenflügel, Ole Kresten Finnemann Juhl og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Ib Christensen

@Carsten Mortensen
Eller bare da Irak krigen startede.
"at Irak har masseødelæggelses våben er ikke noget vi tror men noget vi ved" ville så ha givet 12 år!

Ib Gram-Jensen

Leo Nygaard,

"Præciseringen" synes at gå på, at hvor paragraf 108 iflg. bemærkningerne til den, da den blev vedtaget i 1952, fastslog, at den kun gik på videregivelse af informationer til fremmede efterretningstjenester, ikke videregivelse af informationer/propaganda fra fremmede efterretningstjenester, som man efter dens ordlyd skulle tro, og som jeg i hvert fald fik opfattelsen af, da jeg tjekkede op på paragraffen.

Man kan altså ikke med nuværende lovgivning straffes for at være påvirkningsagent for en fremmed efterretningstjeneste. Men jeg kan personligt bedre leve med dét, end med at det som foreslået ikke skal være udelukket, at der kan rejses tiltale, selv om det ikke kan bevises, at der er tale om kontakt og samarbejde med fremmede efterretningstjenester - altså at man kan blive anklaget efter paragraffen, hvis man har ytret noget, der stemmer overens med, hvad en fremmed magt (nok) gerne vil have, at danskerne tror på.

Der er et åbenbart problem med både retssikkerhed og ytringsfrihed, hvis det bliver tilfældet.

Ib Gram-Jensen

Det første blev lidt uklart. Så for at gøre meningen tydeligere: hvor det altså tidligere kun var meningen, at man kunne straffes efter paragraf 208, hvis man gav informationer til fremmede efterretningstjenester, skal man ifølge den foreslåede "præcisering" kunne straffes for at videregive informationer/propaganda fra fremmede efterretningstjenester - det vil sige, at det skal blive strafbart at være påvirkningsagent for sådanne. Dermed har Amnesty International ved også ret i, at der er tale om en egentlig lovændring?

Og dertil kommer så, at man lufter muligheden for at rejse anklage efter paragraffen, uden at det kan bevises, at der er tale om kontakt eller samarbejde med fremmede efterretningstjenester - altså uden at det er bevist, at man forsætligt har forsøgt at gå dens ærinde. Man skal vel ikke risikere en retssag og udhængning som fremmed agent, fordi man har en anden opfattelse af det til enhver tid siddende flertal i Folketinget?

Eva Schwanenflügel, Bettina Jensen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Ib Gram-Jensen

Der skulle naturligvis have stået "end det til enhver tid sidden flertal..."

Det er ganske rigtigt svært at gennemskue, hvad der kan være meningen med, at det "ikke kan udelukkes", at der vil kunne rejses tiltale i situationer, "hvor der ikke vil kunne bevises et sådant samarbejde eller kontakt" med en fremmed efterretningstjeneste - man forestiller sig vel ikke, at det kan give domfældelse? Eller er det netop meningen, at man skal kunne hænge folk med "forkerte" meninger ud som påvirkningsagenter uden at føre bevis for det, i håb om at "den offentlige mening" så dømmer dem skyldige?

Under alle omstændigheder virker det, som om det vil være klogt at skrotte ændringerne. Kan man bevise, at nogen med forsæt har været påvirkningsagenter, vil alene dét jo rokke deres troværdighed, og dermed er de vel gjort så uskadelige, som det lader sig gøre - og er deres synspunkter i sig selv uholdbare, må det vel så ellers dreje sig om at påvise dét. Hellere lade tyve skyldige gå fri end dømme én uskyldig.

Eva Schwanenflügel, Jens Erik Starup og Bettina Jensen anbefalede denne kommentar
Ib Gram-Jensen

"siddende flertal..." tastaturet er åbenbart i oprør i dag, beklager :)