Nyhed
Læsetid: 9 min.

Nu må 16-årige Yasin heller ikke længere gå i skole

Udlændingestyrelsen afviser at betale for, at 16-årige Yasin, der er født og opvokset i Danmark, kan tage en fuld 9. klasses afgangseksamen. Sådan bliver et dansk barn ikke behandlet, siger skoleleder
16-årige Yasin er født og opvokset i Danmark og søn af en iransk flygtning. Udlændigestyrelsen afviser at betale hans 10. klasse.

16-årige Yasin er født og opvokset i Danmark og søn af en iransk flygtning. Udlændigestyrelsen afviser at betale hans 10. klasse.

Indland
22. oktober 2018

Udlændingestyrelsen har med et brev midt i september besluttet, at den 16-årige dreng Yasin skal stoppe med at gå i 10. klasse i Heldagsskolen Skovhuset i Roskilde.

Baggrunden er, at Yasin og hans mor, der er fra Iran, ikke har opholdstilladelse i Danmark. Derfor behandles han efter reglerne i udlændingeloven og ikke efter de regler, som gælder for andre børn i Danmark.

»Jeg er fuldstændig overbevist om, at dét ikke at få lov til at fortsætte i 10. klasse aldrig ville være sket for et dansk barn i samme situation. Det kan jeg slet ikke forestille mig,« siger viceleder Lotte Sundgaard fra Skovhuset.

Udlændingestyrelsen begrunder afslaget til Yasin således:

»Vi vurderer dette, fordi vi ikke finder, at det er dokumenteret, at der er tale om en nødvendig foranstaltning.«

Konsekvensen er ifølge Røde Kors pædagogiske koordinator for Region Midtsjælland, Kamilla Uldal Nielsen, at Yasin ikke kan få en fuld 9. klasses afgangseksamen.

Dermed opfylder den 16-årige dreng ikke »de adgangsgivende krav for en ungdomsuddannelse og vil derfor stå uden mulighed for at læse videre«, som den pædagogiske koordinator skrev til Udlændingestyrelsen ifølge en aktindsigt, som Information har fået.

Sagen er nemlig, at Yasin foreløbig kun har taget folkeskolens afgangseksamen i dansk, engelsk og matematik, hvor han har fået fine karakterer. Planen var derfor, at han skulle bruge 10. klasse i specialskolen på at tage de resterende fag, så han ville have en fuld afgangseksamen.

»Det har hele tiden været planen. Han har gået her siden 2011, så det er forfærdeligt, at han ikke får lov til at skulle op i en fuld 10. klasse, som ville være adgangsgivende fremadrettet. Han har været en meget stabil og høflig dreng, der kan bidrage med rigtigt meget. Men nu sætter man ham på pause,« siger viceleder Lotte Sundgaard.

Asylchef i Røde Kors Anne la Cour Vågen finder det »forkert og beklageligt«, at Udlændingestyrelsen har givet afslag.

»Børn er børn og burde få det skoletilbud, der passer til dem,« siger hun og tilføjer, at Røde Kors nu må se, om der er en almindelig folkeskole, som kan rumme Yasin.

Siden han stoppede i Skovhuset den 30. september, har Yasin ikke haft noget at lave.

»Jeg er bare herhjemme. Jeg sidder her for mig selv og laver ingenting,« som han siger.

Han var den eneste flygtning på sin skole og den eneste, der i modsætning til sine danske klassekammerater ikke fik lov til at fortsætte i 10. klasse.

»Det er ret uretfærdigt, at jeg ikke må gå i 10. klasse, for det kan alle andre børn. Jeg kan ikke afslutte min 9. klasse og heller ikke komme videre til HF eller gymnasiet. I forvejen synes jeg, at jeg bliver lidt skidt behandlet som flygtning, men det her er ekstra dårlig behandling,« siger Yasin.

Hvor blev barnets tarv af?

Faste læsere af Information har tidligere stiftet bekendtskab med Yasin, der bor sammen med sin mor i et alment boligbyggeri i udkanten af Roskilde.

Selv om han er født og opvokset i Danmark, og selv om han taler flydende dansk, aldrig har været andre steder og ikke har noget familiært eller socialt netværk i Iran, afgjorde Udlændingestyrelsen i januar, at han og hans mor »samlet set« ikke havde opnået tilstrækkelig tilknytning til Danmark.

Derfor fik de endnu et afslag på at få opholdstilladelse på trods af, at Danmark i kraft af FN’s Børnekonvention er forpligtet til at sætte hensynet til barnets tarv øverst i alle afgørelser, der handler om børn.

Ifølge asylchef Eva Singer fra Dansk Flygtningehjælp er Yasins sag speciel, fordi han har været så længe i Danmark, hvor han er født og opvokset, uden at hensynet til barnets tarv hidtil har betydet, at han kunne få en opholdstilladelse.

På baggrund af artiklen blev udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) spurgt af Enhedslisten, om f.eks. et barn, der var født i Danmark og havde opholdt sig i landet i 17 år og 364 dage, ville kunne få en opholdstilladelse. Ministerens svar til Folketinget var blot, at det ikke kunne udelukkes.

Den usikre status som asylbarn i Danmark har præget Yasin under hele hans opvækst. Det fremgår  af aktindsigten, at Roskilde Kommune i januar 2018 i en Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV) har beskrevet ham som »en skrøbelig dreng, som tydeligt er mærket af at have levet hele sit liv i asylsystemet«.

Yasin har haft »følelsesmæssige og adfærdsmæssige udfordringer« og beskrives som »ikkealderssvarende« i forhold til sin følelsesmæssige udvikling. Han har derfor haft fordel af ikke at gå i almindelig folkeskole, men derimod i en heldagsskole med et overskueligt antal klassekammerater.

Ifølge PPV’en har Roskilde Kommune vurderet, at Yasin fortsat har behov for specialskoletilbud også i 10. klasse.

»Det anbefales på denne baggrund, at Yasin fortsat tilbydes skolegang på Skovhuset for kommende skoleår 2018-19,« skrev kommunens specialpædagogiske konsulent Helle Gaarde Nielsen.

Det er det, som Udlændingestyrelsen nu har afslået at betale for.

»Vi lægger til grund, at undervisningspligten ophører ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin,« skriver styrelsen i afgørelsen. At Yasin dermed ikke har en fuld afgangseksamen fra 9. klasse og ikke kan komme videre med en uddannelse, spiller ifølge styrelsen slet ingen rolle for deres afgørelse.

»Vi tager med denne afgørelse ikke stilling til, om foranstaltningen bør iværksættes. Vi vurderer kun, om den danske stat skal afholde udgifter forbundet med iværksættelse/forlængelse af foranstaltningen,« som styrelsen udtrykker det.

Ikke spor af barnets tarv i afgørelse

I afgørelsen om ikke at betale for specialskole i 10. klasse er der ikke synlige spor af, at Udlændingestyrelsen har inddraget hensynet til barnets tarv.

Asylchef Eva Singer fra Dansk Flygtningehjælp erindrer ikke at have hørt om en lignende afgørelse, og ifølge hende er det »et godt spørgsmål«, hvorfor Udlændingestyrelsen ikke i afslaget på fortsat at betale for Yasins skolegang inddrager hensynet til barnets tarv.

»Der er jo tale om en meget indgribende foranstaltning over for den her dreng, og hvis konsekvensen er, at der så slet ikke gives et andet tilbud til ham, så kan man da godt bekymre sig for, hvad der vil ske med ham og hans udvikling,« siger Eva Singer.

Hun finder det »ret trist«, at Udlændingestyrelsen afskærer Yasin for muligheden for at færdiggøre sin 9. klasses afgangseksamen.

»Ikke mindst fordi der ikke er nogen udsigt til, at han og hans mor kan udsendes til Iran,« tilføjer Eva Singer.

Som Information tidligere har beskrevet, er det i perioden fra 2013 til juni 2018 kun lykkedes for Rigspolitiet at gennemføre tvangsmæssig udsendelse af seks iranere.

Information har spurgt Udlændingestyrelsen, hvorfor hensynet til barnets tarv ikke kan spores i afgørelsen om Yasin. Hertil svarer kontorchef Ditte Kruse Dankert på mail:

»Vores afgørelse tager højde for de konventionsforpligtelser, der følger Børnekonventionen. Vi har ikke med vores afgørelse afskåret Yasin fra at gå i 10. klasse. For eksempel kan der i regi af asylcenteret gives tilbud om 10. klasse og specialundervisning. Vores afgørelse handler om, hvorvidt Udlændingestyrelsen bør finansiere, at Yasin går på en specialskole i 10. klasse. Yasin havde stort behov, da vi startede støtten i 2010. I dag er vores vurdering, at der samlet set ikke længere er grundlag for at give støtten til specialskole i 10. klasse,« skriver kontorchefen og tilføjer, at afgørelsen kan påklages til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Yasin er formentlig ikke den eneste unge i asylsystemet, som ikke får lov til at uddanne sig.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg har i foråret i svar til Enhedslisten oplyst, at kun meget få 16-19-årige i asylsystemet er i gang med en ungdomsuddannelse. Ud af 340 unge mellem 16-19 år i asylsystemet var der således primo marts kun 11, der var i gang med en ungdomsuddannelse.

Skal Yasin have lov at fortsætte i 10. klasse?

Josephine Fock, Alt:

»Det er tragisk, at vi ikke sørger for, at børnene har ordentlige forhold. Når vi nægter den her dreng en ordentlig uddannelse, så sætter vi ikke barnets tarv i fokus. Det chokerer mig, at Danmark kan optræde på en sådan måde. For mig er han dansk, når han er født og opvokset i Danmark, og derfor bør han have de samme muligheder som andre danske børn. Et barn, der er født og opvokset i Danmark, bør have mulighed for at få en uddannelse og have lov til at arbejde.«

Martin Henriksen, DF:

»Jeg ser ikke noget forkert i, at Yasin bliver behandlet anderledes end danske børn, da han ikke har opholdstilladelse i Danmark. Man kan snarere vende det på hovedet og sige, at vi har været ovenud generøse og betalt for hans skolegang i betragtning af, at han ikke har noget opholdsgrundlag. Og på et eller andet tidspunkt må vanviddet jo ophøre.«

Holger K. Nielsen, SF:

»Det er uholdbart, at man i den grad lader børn i stikken i det danske asylsystem. Der er mange eksempler, men det her er et af de groveste. En dreng, som er tæt på at være færdig med 9. klasse, og så stopper man muligheden for at færdiggøre den. Det er imod de ting, som ligger i kravene til behandling af asylansøgere og hensynet til barnets tarv. Det er fuldstændig fejlagtigt, at man kører en så stram linje. Jeg er meget uenig. Man burde genoptage støtten, så drengen kan færdiggøre sin skole.«

Joachim B. Olsen, LA:

»Som afvist flygtning har man ret til ni års skolegang og ikke mere end det. Familien skal ikke være i Danmark, så det giver også god mening. Hvis afviste asylansøgere havde ret til det samme som alle andre, hvorfor skulle de så rejse hjem? Jeg synes, at de er behandlet rigtigt godt af det danske samfund: De har fået behandlet deres sag, og sønnen har fået ni års skolegang. Det er rigtigt flot, og længere er den sådan set ikke.«

Andreas Steenberg, R:

»Hvis det stod til mig, så skulle Yasin bare have lov til at gå skole. Men sådan er loven ikke. Som jeg ser det, kan man vælge mellem to positioner: Man kan betragte afviste asylansøgere som en slags andenrangsmennesker, eller man kan se det som en mulighed for at få noget ekstra arbejdskraft, der kan blive en del af velfærdssamfundet. Der vælger man så at lægge forhindringer ud i håb om at presse dem væk i stedet for at få dem med i vores fællesskab. Økonomisk er det det dyreste, man kan gøre, og menneskeligt er det det mest uværdige, så det er dumt.«

Mattias Tesfaye, S:

»Yasins historie overbeviser mig om, at dét, som Lars Løkke lovede grundlovsdag om et udrejsecenter uden for Europa til afviste asylansøgere, er virkelig påtrængende. Målet må være, at når folk har fået afslag på asyl, så er vi i stand til at flytte dem til et udrejsecenter uden for Europa for at signalere, at uanset hvor meget, de nægter at samarbejde om deres hjemsendelse, så har de ingen fremtid i Danmark.«

»Selv om staten betalte for, at Yasin gik i 10. klasse, ville vi stå i en lignende situation om et år: Skulle han så have lov til at gå på en ungdomsuddannelse, når han ikke kan få en arbejdstilladelse? Der er ikke noget perspektiv i at give folk en uddannelse, når de som afviste asylansøgere ikke kan arbejde bagefter. De eneste løsninger, jeg ser, er enten, at familien rejser til Iran, eller at barnet adopteres af en dansk familie og dermed får opholdstilladelse. Her foretrækker jeg den første.«

Søren Søndergaard, EL:

»Behandlingen af Yasin viser Systemdanmark, når det er værst. Jeg kan ikke på stående fod afgøre, hvem der har ansvaret, men hvorfor pokker sætter de ansvarlige myndigheder sig ikke sammen og sørger for, at den knægt kan få en fuld 9. klasseseksamen? Det er sgu pinligt.«

Information har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Venstre og De Konservatives udlændingeordførerer, Mads Fuglede og Naser Khader.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Eva Schwanenflügel

Det bruges hele tiden som argument for flere udlændingestramninger, at de ikke-vestlige flygtninge og indvandrere ikke vil "tilpasse sig danske værdier", og ikke vil arbejde og uddanne sig, så de kan forsørge sig selv.
Forleden kunne vi læse at det var en stor, fed løgn. De unge fra andre lande eller efterkommere stormer frem på uddannelsesområdet, og er snart helt på linje med etnisk danske unge.

Men for at regeringen og DF kan sikre sig at deres negative profetier har nogenlunde legitimitet, lægges der forhindringer i Sisyfos-klassen oveni den almindelige hetz.
Så er der nemlig tal der modbeviser at det faktisk går rigtig godt.
For man kan jo ikke have siddende på sig, at man har taget grueligt fejl i sine spådomme.
Derfor forbyder man selvfølgelig børnene og de unge at deltage, for så indgår de i statistikken over fortabte og utilpasningsdygtige fremmede, det er umuligt at integrere.

Børnekonventionen efterfølges overhovedet ikke i Danmark længere.
Hvad sker der med børn og unge, der har levet hele deres liv i periferien af det samfund som de brændende ønsker at være en del af, med den rugende og konstante trussel om deportation til et land der er ligeså fremmed for dem som for andre danskere hængende over hovedet som et andet damokles-sværd?
Kan nogen danskere mon fatte den angst, børn og unge nødvendigvis må føle ved at befinde sig permanent på kanten af en grufuld skæbne? Det giver permanente psykiske skader, der varer resten af deres liv.

Som født og opvokset i Danmark, burde børn få i det mindste permanent opholdstilladelse.
At differentiere imellem etniskhed er racistisk og grotesk.

Jakob Trägårdh, Carsten Wienholtz, Jan Weber Fritsbøger, Viggo Okholm, Søren Jensen, Anna Louise Finck-Heidemann, David Zennaro, Thomas Tanghus, Peter Beck-Lauritzen, Ida Larsson, Teodora Hansen, Erik Pedersen, Anne Eriksen, Vibeke Hansen, Flemming Berger, Kim Folke Knudsen, Rikke Nielsen, Jesper Sano Højdal, Henrik L Nielsen, Nike Forsander Lorentsen, Carsten Nørgaard, Lillian Larsen, Ib Gram-Jensen, Jens J. Pedersen, Runa Lystlund, Rolf Andersen, Holger Madsen, Tino Rozzo, Steen K Petersen, Keld Sandkvist, Martin Mørch, June Beltoft, Heidi Larsen, Lars Løfgren, John Andersen, Christian Mondrup, Dorte Sørensen, Mads Berg, Hans Larsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Pia Thy, Karsten Aaen, Niels Duus Nielsen, Torben Skov og Marie Jensen anbefalede denne kommentar

Citat fra artiklen:

"»Det er ret uretfærdigt, at jeg ikke må gå i 10. klasse, for det kan alle andre børn. Jeg kan ikke afslutte min 9. klasse og heller ikke komme videre til HF eller gymnasiet. I forvejen synes jeg, at jeg bliver lidt skidt behandlet som flygtning, men det her er ekstra dårlig behandling,« siger Yasin."

Jeg er dybt overbevist om, at netop har har vi sagens kerne! Og denne kerne er, efter min mening, i dyb modstrid med Grundlovens paragraf 70, der slår fast at ingen kan fratages deres borgerlige rettigheder med henvisning til deres etniske oprindelse, eller religiøse tilknytningsforhold! Og da det i DK er en borgerlig rettighed at gå i skole, så....

Derudover kan afgørelsen også være en overtrædelse af grundlovens paragraf om fri undervisning i folkeskolen!

Hvorfor bruger vi dog ikke domstolemne noget mere i de her sager? Hvorfor har vi ikke en forfatnings-domstol, der kan fortælle de danske politikere, at hvad de gør ikke er korrekt?

Og hvornår vil DF, Tesfaye m.fl. fatte, at selvom den her dreng får sin 9.klasse, og bliver udvist af DK, vil det være et langt bedre grundlag for ham at starte på, hvis han - engang måske - vender tilbage til Iran, eller et andet land!

Om jeg forstår de danske politikere? Iran er et meget farligt land for folk, også for deres familier, der har kritiseret styret, det iranske præstestyre; danske politikere skal aldeles ikke tro på det, når præsterne i Iran kalder alle der kæmper imod dette styre - med ord mm. og mv. for det som begynder med t.; der er folk i Iran, der kæmper for et vestligt, liberalt demokrati. Og dem skal vi da støtte - bl.a. ved at give asyl til dem og deres familier her i DK!

Carsten Wienholtz, Viggo Okholm, Søren Jensen, Anna Louise Finck-Heidemann, David Zennaro, Peter Beck-Lauritzen, Jacob Nielsen, Teodora Hansen, Erik Pedersen, Anne Eriksen, Flemming Berger, Kim Folke Knudsen, Rikke Nielsen, Jesper Sano Højdal, Henrik L Nielsen, Carsten Nørgaard, Lillian Larsen, Runa Lystlund, Helene Kristensen, Tino Rozzo, Niels Duus Nielsen, Steen K Petersen, June Beltoft, Heidi Larsen, John Andersen, Dorte Sørensen, Mads Berg, Bjarne Bisgaard Jensen, Pia Thy og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Bjarne Bisgaard Jensen

Der er de helt åbenlyse måder at gøre børn fortræd på, og så er der de mere subtile.

Viggo Okholm, Søren Jensen, Peter Beck-Lauritzen, Teodora Hansen, Anne Eriksen, Kim Folke Knudsen, Henrik L Nielsen, Lillian Larsen, Runa Lystlund, Hans Larsen, Tino Rozzo, Niels Duus Nielsen, Steen K Petersen, Martin Mørch, June Beltoft, Heidi Larsen, John Andersen, Christian Mondrup, Dorte Sørensen, Mads Berg og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Yasin, prøv at begå noget kriminelt. Det hjælper åbenbart tit. What have you got to lose?

Det var til gengæld dagens dummeste kommentar

Carsten Wienholtz, Jan Weber Fritsbøger, Viggo Okholm, David Zennaro, Hans Aagaard, Runa Lystlund, Hans Larsen og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar

Hvad er det egentlig for nogle typer, der sidder i Udlændingestyrelsen?
Hvordan bærer de sig ad med i den grad at reducere sig selv til maskinelle robotter?
Ingen er vel født helt uden empati for andre, så det må kræve en eller anden form for aktiv indsats at kunne leve med al den hjernedøde umenneskelighed.
Jeg har ikke ondt af dem - tværtimod - jeg undrer mig bare.

Carsten Wienholtz, Jan Weber Fritsbøger, Viggo Okholm, Søren Jensen, David Zennaro, Thomas Tanghus, Eva Schwanenflügel, Peter Beck-Lauritzen, Jesper Sano Højdal, Bjarne Bisgaard Jensen, Lillian Larsen, Runa Lystlund, Hans Larsen, Niels Duus Nielsen og Christian Mondrup anbefalede denne kommentar
Jørgen Lejf Hansen

Igen igen en uanstændig beslutning, som vores såkaldte uanstændige "ansvarlige" politiker hylder.
Hvor lavt kan vi som land synke med disse "ansvarlige" for bordenden.

Jan Weber Fritsbøger, Søren Jensen, Anna Louise Finck-Heidemann, Thomas Tanghus, Eva Schwanenflügel, Peter Beck-Lauritzen, Kim Folke Knudsen, Lillian Larsen og Runa Lystlund anbefalede denne kommentar
Ole Kresten Finnemann Juhl

Hvis udlændinge, flygtninge og indvandrere, der allerede opholder sig i Danmark, som forventet bliver et hovedemne i kampen om pladserne i Folketinge - om ganske kort tid - så bliver det nemt, at se, hvem der vil føre en anstændig politik på området.

De herskende tilstande - og de kommende - med DF ved rorpinden, kan vi ikke være bekendt, hvis vi fortsat vil opfattes som en human rets- og velfærdsstat.

Carsten Wienholtz, Jan Weber Fritsbøger, Søren Jensen, Eva Schwanenflügel, Peter Beck-Lauritzen og Kim Folke Knudsen anbefalede denne kommentar
Jens J. Pedersen

Hvornår bliver Dansk Folkeparti smidt ud af Danmark?
Det kan ikke ske for hurtigt.
Man vil fratage udlændinge alle rettigheder og dernæst straffe dem fordi de ingen rettigheder har.
Det bliver mere og mere grotesk.
Ingen Støjberg skal fyres på gråt papir og smides ud på røv og albuer. Hun ser ud til at bryde loven den ene gang efter den anden..

Carsten Wienholtz, Søren Jensen, Thomas Tanghus, Peter Beck-Lauritzen, Teodora Hansen, Vibeke Hansen, Carsten Nørgaard og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Ole Kresten Finnemann Juhl

Kære Jens J. Pedersen: Vore politikere bryder ikke loven; de vedtager nogle gange love, som kan virke forbryderiske, men det er jo et vilkår i vort demokrati.

Stem på valgdagen og engager dig i en anstændig politik uden at bruge bøllemetoder!

Peter Beck-Lauritzen, Kim Folke Knudsen, Erik Jakobsen og Hans Aagaard anbefalede denne kommentar
Jens J. Pedersen

Kære Ole Kresten Finnemann Juhl
Tak for din tilrettevisning, men du har ikke ret!
Problemet er, at en politiker/minister, der bryder loven, skal have folketingets afstemning for at kunne retsforfølges. Når således et flertal støtter lovbruddet, så sker der ingenting.
Danmarks Riges Grundlov er brudt i mange senere love, men ingen gør noget ved det.
Jf. Grundloven er der religionsfrihed i Danmark, men nu jagter Folketingets medlemmer anderledes tænkende. Det er også lovbrud.
Til din orientering kunne jeg aldrig finde på at stemme på Venstre efter Anders Fogh. Ligeledes er Konservative, Liberal Alliance, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti bandlyst.
En rigtig god dag til dig ;-)

Carsten Wienholtz, Viggo Okholm, Eva Schwanenflügel, Peter Beck-Lauritzen, Teodora Hansen og Rikke Nielsen anbefalede denne kommentar
Ole Kresten Finnemann Juhl

Ja, det er jo demokratiets vilkår, man kunne sarkastisk kalde det demokraturet.

Peter Beck-Lauritzen, Teodora Hansen, Kim Folke Knudsen og Hans Aagaard anbefalede denne kommentar
Carsten Nørgaard

At politikerne regelmæssigt bryder grundloven er sgu ikke »demokratiets vilkår«.

Carsten Wienholtz, David Zennaro, Eva Schwanenflügel, Anne Eriksen, Flemming Berger, Rikke Nielsen, Jens J. Pedersen og Nike Forsander Lorentsen anbefalede denne kommentar

Der er to domstole, hvoraf den ene er opdelt i tre således at en dom kan efterprøves ved en højere instans også påstande om grundlovsbrud kan indbringes for de juridiske domstole, så er der folkedomstolen, her er der fri mulighed for at udråbe:"brud på grundloven!" når politikerne med flertal i Folketinget træffer en beslutning!

Jens J. Pedersen

Kære Ole Kresten Finnemann Juhl
Alle er lige for loven, det gælder også politikerne på Christiansborg, og det gælder ministre. At vi så har demokratisme i Folketinget, som gør, at man slipper af sted med at bryde også Grundloven, det er en anden sag.
Det er et stort problem, at den såkaldte statsminister ser højt og flot på lovbrud. Det går nok. Claus Hjort har ofte været på kan med loven, men det er jo gået. Etc. etc. etc.
Det giver politikerlede i stor omfang. Dansk Folkeparti vil lave deres egen lov, hvor de (især toppen) er de eneste, der ikke skal holde loven.

Jan Weber Fritsbøger, Ole Kresten Finnemann Juhl, Eva Schwanenflügel og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar
torben - nielsen

Hvis der er sket brud på lovgivningen udført af en minister, - så kunne man jo klage herover til folketingets ombudsmand, her: http://www.ombudsmanden.dk/

Kim Folke Knudsen

Resultatet af 17 år med Dansk Folkeparti og en " konsekvent udlændingepolitik " eller skal vi kalde det " Værdidebat ". De næste 4 år kan blive med Nye Borgerlige som de toneangivende og så er der plads til at isolere mennesker som er fanget imellem to nationer endnu mere.

Nul plads til medlidenhed. Nul plads til at foretage en individuel vurdering. Nul plads til at at tage højde for, at Yasin og hans familie var blevet en stor gevinst for det danske samfund.

Næh Yasin og hans familie er de udsete syndebukke for danskernes vrede over mislykket integration, kriminalitet i de udsatte områder.

Sager som Yasins og hans familie overbeviser mig om det rigtige i, at jeg aldrig nogensinde har stemt på DF og NYE BORGERLIGE og heller ikke kommer til at gøre det i fremtiden.

RETTENS SPIR DET ALT ER BRÆKKET (salme nr. 187):

Rettens spir det alt er brækket,
kærlighed er blevet kold,
al retfærdighed er svækket,
uskyld lider last og vold,
løgn er ført i sandheds dragt,
sandhed er i støvet lagt,
uret klæder dommens sæde,
stene må derover græde.

Carsten Wienholtz, Jan Weber Fritsbøger, Viggo Okholm, Bjarne Bisgaard Jensen, Eva Schwanenflügel, Peter Beck-Lauritzen, Teodora Hansen og Lillian Larsen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ Kim Folke Knudsen

Kim, lidt spøjst at salmen er skrevet af Thomas Kingo, der var stor tilhænger af enevælden ;-)
Men et godt digt er den unægteligt, og passer som fod i hose til sagen om Yasin og mange andre børn i Danmark, der vansmægter i tidsubegrænset lidelse, fordi de nægtes basale menneskerettigheder.

Jeg kan ikke forstå, hvordan det overhovedet kan være lovligt at nægte et barn at komme i skole? Det er helt sort det der foregår i Danmark for tiden. Er vi virkelig blevet sådan en nation, der forsøger at presse familier ud af landet ved at nægte uddannelse til deres børn? Hvornår er vi blevet så små? Kan et flertal af befolkningen virkelig ønske at et barn ikke må komme i skole, fordi han er forkert?

Carsten Wienholtz, Jan Weber Fritsbøger, Kristin Marie Lassen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Ole Kresten Finnemann Juhl

Kære Carsten Nørgaard: Det er demokratiets vilkår forstået på den måde, at vores form for demokrati giver plads til, at politikerne i en del tilfælde snor og vrider sig for at omgå landets love. Meget menneskeligt. Muligheden for at ændre denne tingenes tilstand ligger hos os, - vælgerne - vi GENvælger ofte de "forbryderiske" politikere, så vi har de demokratiske vilkår flertallet ønsker på valgdagen.

Kristin Marie Lassen

Født og opvokset i Danmark, men han må ikke få en uddannelse... Hvor er det grotesk dumt. Jeg bliver så flov, når jeg læser sådan en artikel.
Hvor er jeg glad for at jeg ikke er ansat i Udlændingestyrrelsen - det må være Danmarks værste arbejdsplads. Hvordan kan de ansatte overhovedet se sig selv i øjnene? Har de ingen empati? Hvorfor siger de ikke fra? Politikerne fatter ingenting, men de lever jo tit på en anden planet. Det er de ansatte i Udlændingestyrrelsen, som hver dag må slukke lyset i fortvivlede folks øjne... Det må godt nok være hårdt. Tænk hvis de lavede et hashtag mod umenneskelige afgørelser à la "Jeg har også i dag følt mig tvunget til at give afslag selvom alt logik sagde at personen skulle have lidt hjælp til selvhjælp"... Nej, jeg kan ikke forestille mig det. Er det glæden over at sidde på den rigtige side af bordet, som får folk til at møde på arbejde næste dag igen? Eller "Hvis ikke jeg gør det, så er der bare en anden, som gør det"? Jeg håber meget at et anstændigt menneske med magt og integritet snarligt får givet både drengen og moren tryghed og en fremtid i Danmark.

Thomas Andersen, Eva Schwanenflügel og Jan Weber Fritsbøger anbefalede denne kommentar