Interview
Læsetid: 9 min.

»Hvis de studerende ikke tør fejle, så tør de heller ikke fordybe sig«

Den kendte it-iværksætter Tommy Ahlers kom ind som en joker på posten som uddannelses- og forskningsminister i maj. Her fem måneder senere har den 42-årige sønderjyde især vist sine kort ved at ville gøre uddannelserne mere fleksible, at tale med de studerende om at turde fejle og have planer om gøre dataetik til en fast del af pensum
Vores uddannelser må gerne være steder, hvor vi udvikler skabere,« siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V).

Vores uddannelser må gerne være steder, hvor vi udvikler skabere,« siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V).

Peter Nygaard Christensen

Indland
22. oktober 2018

Danskerne kender primært Tommy Ahlers (V) som den jyske it-iværksætter fra tv-programmet Løvens Hule. Men da Lars Løkke Rasmussen (V) valgte den 42-årige sønderjyde som ny forsknings- og uddannelsesminister i begyndelsen af maj, kom der straks fokus på Tommy Ahlers’ privatliv, og hvad han tidligere har sagt.

Dansk Folkeparti advarede eksempelvis mod Ahlers, der efter valgkampen i 2015 havde kaldt det »den mest pinlige valgkamp nogensinde«. Blandt andet på grund af udlændingedebatten og den evige sang om, at det skal kunne betale sig at arbejde.

Her i avisen advarede eksperter om, at valget af it-iværksætteren viste, at teknologi og erhvervsliv står højere på den politiske dagsorden end forskning og uddannelse.

Og så blev der lidt stille om Ahlers, som ifølge sin presseafdeling i Uddannelses- og Forskningsministeriet ville bruge tid til at sætte sig ordentligt ind i tingene. Så stille, at Ekstra Bladet drillende skrev om den ’usynlige’ minister under overskriften »Find Tommy«.

Helt usynlig har han dog ikke været. Allerede i juni gjorde Tommy Ahlers sig bemærket ved at ville blæse til kamp mod den præstations- og perfekthedskultur, som gør, at unge stresser og mistrives.

Her varslede han, at universitetsuddannelserne skulle gøres mere fleksible, så bacheloruddannede kan tage ud og arbejde i stedet for at fortsætte på kandidaten. Og ved sit første større politiske udspil i september foreslog han at gøre optaget på universiteterne langt mindre afhængig af karakterer.

Peter Nygaard Christensen

Men hvad er der sket siden Tommy Ahlers rammende karakteristik af politikere, der snakker om ligegyldigheder i 2015, til han tog plads i ministerkontoret for enden af Børsbygningen med udsigt over Københavns havn her tre år senere?

Tommy Ahlers mener, at han ligesom mange andre så nogle politikere, der slet ikke talte om det, der er det vigtigste: Hvad er visionen for det danske samfund på lang sigt?

»Det var jeg ude at sige, men det var nok en kombination af, at jeg kun kunne se front enden (brugerfladen, red.) af dansk politik, og så lidt en opfattelse af, at dansk politik ikke rigtig betød noget,« siger Tommy Ahlers med et it-begreb som synonym for, at han kun kunne se overfladen af dansk politik.

Ahlers’ holdning til politik kom til at ændre sig. Under sine mange ophold i udlandet opdagede han, hvor »fantastisk« et land Danmark er.

»Det gik op for mig, hvor vigtigt det er arbejde med, hvad det er for et land, vi skal have i fremtiden, og det gjorde, at jeg fik større interesse for at involvere mig,« siger Tommy Ahlers, der i foråret 2017 blev formand for regeringens Iværksætterpanel, og senere samme år kom med i Disruptionsrådet.

Her kom han tættere på politik, fik et blik ind i back end af politik, som han kalder det – altså maskineriet bag de politiske mundhuggerier i medierne.

»Det var dygtige folk med masser af passion, og især i Disruptionrådet kom jeg tættere på otte ministre, og der så jeg, hvor konstruktiv debatten også var, og det gjorde, at jeg ændrede holdning. Havde jeg haft den samme holdning til politik som før, så havde jeg ikke sagt ja,« siger Tommy Ahlers.

Tommy Ahlers

 • Født 18. november 1975 i København, men voksede op i Agerskov i Sønderjylland.
 • Uddannet jurist fra Københavns Universitet i 2000.
 • 2001-2005: Strategi-konsulent hos McKinsey.
 • 2005: Stifter af virksom-heden Online SMS.
 • 2005-2008: Stifter og administrerende direktør for onlinetjenesten Zyb.
 • 2008-2010: Forskellige direktørposter hos mobilselskabet Vodafone.
 • 2009-2010: Administrerende direktør i Wayfinder Systems.
 • 2010-2015: Tidlig investor og administrerende direktør i firmaet Podio, som er et online projektstyringsværktøj.
 • 2012-2015: Vicepræsident for produktsiden i softwarevirksomheden Citrix.
 • 2017: Medlem af Disruptionrådet, der er nedsat af regeringen.
 • 2018: Uddannelses- og forskningsminister for Venstre.

De studerendes minister

Tommy Ahlers opfatter sig først og fremmest som de studerendes minister, og det er på mange måder nye toner i forhold til de foregående uddannelsesministre. Især Esben Lunde Larsen glimrede ved at sætte de studerende uden for døren i en række tilfælde.

Den nye mand på posten har gjort et rigtig godt indtryk på både rektorerne på de videregående uddannelser, studerende og oppositionspolitikere som åben, lyttende og grundig. Måske netop fordi han er en fremmed fugl i politik.

Men som flere kilder på området påpeger, så har Ahlers heller ikke stået i de store sværdslag endnu, fordi VLAK-regeringen er kørt i valgkampsposition. Herfra bliver der mest givet milliarder ud til velfærd og fjernet upopulære regler, mens de mere kontroversielle tiltag må vente.

Forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd Sana Mahin Doost mener dog også, at Tommy Ahlers kommer ind på et tidspunkt, hvor det politiske pendul efter flere års pres mod opstramninger i forhold til de studerendes studietid, ser ud til at svinge i den anden retning. Nu skal de studerendes frihed og trivsel i fokus – i hvert fald ind til efter et valg.

»Så Tommy Ahlers har en charmeeffekt og er et frisk pust lige nu,« siger Sana Mahin Doost.

At Tommy Ahlers er et frisk pust uden årelang politisk skoling viste han også ved pressemødet for sit første store politiske udspil ’Fleksible universitetsuddannelser til fremtiden’ i september. Flere gange lød det ærlige svar fra ministeren:

»Det ved jeg ikke.«

Det ligefremme svar skyldes ikke, at Tommy Ahlers ikke har sat sig grundigt ind i sit ministerområde, mener formand for rektorerne ved Professionshøjskolerne, Stefan Hermann:

»Mit indtryk er, at han er en enormt nysgerrig og grundig minister, som har en stor vilje til at skabe resultater, så det er tydeligt, at han ikke har sagt ja bare for at administrere det bestående.«

Men mange af kuglerne på uddannelsesområdet er allerede støbt på forhånd af de foregående ministre, mener rektorformanden. Derfor kan det være svært for Tommy Ahlers at sætte sit eget præg. Stefan Hermann ser dog ministerens direkte opfordring til de studerende om at tale om fejl, og hvad man kan lære af dem som en »kløgtig« måde at præge de unge og uddannelsesområdet på.

»Så Ahlers har gjort et positivt indtryk, men regeringens aftryk er skidt, når de kræver bedre sundhedssektor, mere fokus på de små børn og en bedre folkeskole, men samtidig rundbarberer de uddannelser, som skal levere bedre sygeplejersker, pædagoger og lærere,« siger Stefan Hermann med henvisning til regeringens milliardnedskæringer på uddannelse.

Heller ikke blandt de politiske modstandere i rød blok er der mange kritiske røster. SF’s uddannelsesordfører, Jakob Mark, er »positivt overrasket« over Ahlers dagsorden om unges trivsel og om at stoppe karakterræs:

»Men i virkeligheden er det en meget pudsig understregning af, at erhvervslivet ikke går særligt meget op i karakterer og fremdrift.«

Selv om Ahlers får positive ord med på vejen, er ingen dog i tvivl om, at han uden tøven vil kunne bakke op om Venstres uddannelsespolitik også efter et valg, når der kommer mere upopulære tiltag som f.eks. SU-nedskæringer.

Peter Nygaard Christensen

Ny i politik

Tommy Ahlers kan godt mærke, at der er gået valgkamp i den, og selv om de fleste initiativer på området er sat i gang af hans forgængere, håber han at kunne bruge sin tid som minister på at tale om at turde fejle.

»Jeg håber, at det vil betyde, at der er flere på uddannelserne, der tør fejle, for ellers tror jeg ikke, de tør fordybe sig. Min iværksætterbaggrund er gjort af at begå tusindvis af fejl, og med udgangspunkt i dem lave succeser – ikke på trods af dem. Det vil jeg gerne bruge den her platform til at tale om. Man skal selvfølgelig stræbe efter ikke at begå fejl, men fejl er en præmis,« siger Tommy Ahlers.

Også som politiker skal man turde at fejle, men som helt ny i politik kan det indimellem være svært ikke at træde forkert, erkender han.

»Før var jeg en free agent, der kunne sige hvad som helst. Nu er jeg medlem af en regering og et parti, og jeg er enig med dem, men jeg har jo ikke gennemtænkt alt, inden jeg svarer på spørgsmål. Jeg prøver, men verden er foranderlig, og så er der en sag, og så har jeg ikke 20 års erfaring med formning af mine holdninger, og heldigvis for det. Men jeg skal virkelig tænke over det, så jeg ikke kommer derhen, hvor jeg har aflyst væsentlige dele af regeringens politik, fordi jeg synes noget andet,« sige Tommy Ahlers.

Som eksempel på sin manglende politiske erfaring nævner han, at han i en folketingsdebat to dage efter sin tiltrædelse kom til at invitere Enhedslisten med til forhandlinger, som de ellers ikke var en del af.

»Jeg glemmer, hvis jeg skal være ærlig, hvilket parti de er fra, for jeg synes jo, det er fornuftigt, det de siger, fordi de også tør tænke åbent og være lidt frie i tanken om, hvad er det for et samfund, vi skal have,« siger Tommy Ahlers og fortsætter:

»Det har jeg det fint med, for så må man bare falde tilbage på sine principper om, at dem, som virker fornuftige, er dem, vil jeg gerne diskutere med.«

Også interessen for hans privatliv som politiker, har overrasket ham. I slutningen af juli følte han sig nødsaget til åbent at melde ud i et interview i Euroman, at han både var til mænd og kvinder.

»Jeg er overrasket og irriteret over, at det private kom til at fylde så meget, at jeg blev nødt til at gøre det,« siger Tommy Ahlers.

»Jeg tror, det er, fordi man som politiker i højere grad stiller sig frem som rollemodel. Det var jeg også som iværksætter på tv, men nu er rollemodellen bare bredere defineret. Men det overraskede mig, at der var så meget fokus på det – men jeg må bare konstatere, at det var der.«

Teknologikritisk

Tommy Ahlers’ baggrund i det pulserende erhvervsliv kan måske umiddelbart virke skræmmende på dele af universitetsverdenen efter årevis med erhvervsretning og ’fra forskning til faktura’-politik. Den tidligere minister Søren Pind begyndte til store glæde for mange i Uddannelsesdanmark at tale om dannelse, filosofikum og mere fri forskning.

Tommy Ahlers håber dog, at uddannelsesinstitutionerne efterhånden har set, at han som minister ikke har nogen intention om at »forfladige« forskning og uddannelse.

»Uddannelse er noget, der danner den enkelte, og man skal have plads til at gå dybt ind i noget. Hvad man så bruger det til, om det er at være iværksætter eller arbejde her i ministeriet, er op til den enkelte, men jeg tror på den dybdefaglighed,« siger Ahlers, der er uddannet jurist fra Københavns Universitet.

At digital teknologi og innovation vil få mere fokus, som eksperter mente i Information, da han blev udpeget, kan Tommy Ahlers godt bekræfte. Han så gerne mere forskning og uddannelse i digital teknologi, men der er samtidig behov for et mere teknologikritisk fokus.

»Det er på godt og ondt mit fokus på teknologi. Jeg har været med i en periode, hvor jeg har set techverdenen indefra, og vi må begynde at have nogle andre diskussioner om teknologi. Om hvor stærk teknologi kan være i forhold til at forme mennesker og sætte samfundsstrømninger i gang, som vi skal være opmærksomme på, om vi kan være i.«

»Og den viden bruger jeg også i regeringen til at tage teknologi op til diskussion, f.eks. når vi snakker dataetik. For vi skal passe på med at tro, at bare fordi det er teknologi, så er det godt, for teknologi er ikke neutralt,« siger Tommy Ahlers, som arbejder på en strategi, der skal gøre dataetik til en del af pensum på de videregående uddannelser.

Iværksætteri vil han også gerne give mere plads uden dog at »lave universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier om til iværksætterskoler«.

»Vores uddannelser må gerne være steder, hvor vi udvikler skabere. Jeg tror, at rigtig mange danskere, selv om de ikke vil være iværksættere, er fascineret af historierne om folk, der har skabt noget, og de drømmer om også at gøre det på deres arbejdsplads, deres skole og i den by, de bor i. Det vil jeg gerne have, at vi gør mere af, så vi på den måde er med til at lave en moderne skabelsesberetning,« siger Tommy Ahlers.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Eva Schwanenflügel

Det var da altid noget, at Løkke forbigik Ilse Jacobsen som Erhvervsminister efter Brian Mikkelsens flugt over plankeværket, he he.. ;-)

Tommy Ahlers har overrasket mig en del.

Eva Schwanenflügel

Torben Skov, han er ihvertfald mere utraditionel end andre V-ministre.

Viggo Okholm, Kristian Rikard og Torben Skov anbefalede denne kommentar