Nyhed
Læsetid: 6 min.

DMI sagde god for CO2-beregning. Finansministeriet fik den udvandet

Energi- og Klimaministeriets folk beregnede, at det danske CO2-budget vil være opbrugt om otte år, hvis Danmark skal yde sit ligelige bidrag til Parisaftalens klimamål. Beregningen forsvandt dog ud af ministersvar til SF’s formand, viser aktindsigt. Nu klager SF til Folketingets Præsidium.
Til Global Action Day samledes folk jorden rundt om aktioner, der markerer behovet for en grøn omstilling, her Folkets klimamarch København 2018. 

Til Global Action Day samledes folk jorden rundt om aktioner, der markerer behovet for en grøn omstilling, her Folkets klimamarch København 2018. 

Martin Fælt Gonzales

Indland
26. november 2018

Om otte år, regnet fra 2016, vil Danmarks CO2-budget være opbrugt, hvis vi skal yde vores ligelige bidrag til blot en fifty-fifty-chance for at overholde Parisaftalens mål om at bremse den globale opvarmning ved 1,5 grader.

Dette var helt tilbage i april embedsværkets oplæg til svar på et spørgsmål, som SF’s formand og miljøordfører Pia Olsen Dyhr en måned tidligere havde stillet energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Men i stedet for dette svar gik der otte måneder med tavshed, før ministeren for nylig kunne meddele SF-formanden, at han ikke fandt hendes spørgsmål meningsfuldt og derfor valgte ikke at besvare det.

Forløbet fremgår af en aktindsigt, Information har opnået hos ministeriet. Den viser, at Finansministeriet undervejs i den otte måneder lange proces intervenerede med en række kritiske kommentarer til det oprindeligt foreslåede svar.

Pia Olsen Dyhr mener, forløbet er så uacceptabelt, at hun nu vil indgive en klage over de to ministerier til Folketingets Præsidium.

Mange af sagens akter – en række mails internt i og mellem ministerierne – har Lilleholts ministerium afvist at udlevere, og derfor fremgår det ikke entydigt, hvorfor, hvornår og på hvis initiativ der blev sadlet om fra det oprindelige svarudkast og til beslutningen om ikke at levere den ønskede vurdering til SF.

Greenpeace: budget til blot seks-ti år

Information omtalte forleden Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets endelige besvarelse, dateret 2. november, hvor Lars Chr. Lilleholt meddelte Pia Olsen Dyhr, at det var hans »overbevisning, at præmisserne for den efterspurgte beregning ikke var meningsfulde«.

Derfor var beregningen angående CO2-budgettets rækkevidde ikke medtaget i svaret. Ministeren gav dog i et bilag en række af de nødvendige data med oplysningen om, at det jo stod enhver frit for at gennemføre en budgetberegning som den af SF efterlyste.

Det gjorde Greenpeace forleden og fandt, at Danmarks tilbageværende CO2-budget vil være opbrugt om seks-ti år, afhængigt af antagelserne om virkningen af den energiaftale, Folketinget indgik i foråret.

Ud fra en sådan budgetbetragtning burde samtlige danske CO2-udledninger altså stoppe om bare seks-ti år, hvis vi danskere skulle yde vores ligelige andel til at sikre Parisaftalens 1,5 graders mål.

DMI sagde ok

Greenpeace-resultatet – seks-ti år – er næsten identisk med ministeriets første, men siden kasserede udkast til besvarelse, der angav otte år som CO2-budgettets rækkevidde.

Aktindsigten viser, at ministeriets sagsbehandler allerede i april tog de klimasagkyndige hos DMI med på råd om udkastet til svar til Pia Olsen Dyhr.

To DMI-medarbejdere kommenterede i mails dateret 25. og 26. april den tekst, der ledsagede svarudkastets tabel med tallene for CO2-budgettets løbetid. Det førte til justeringer og uddybninger af teksten, mens selve tabellen med oplysningen om en løbetid på otte år blev fastholdt.

»Dette er ok med os,« skrev DMI til ministeriets sagsbehandler om det justerede svarudkast.

»Mange tak for hjælpen,« kvitterede ministeriet.

Finansministeriets nølen

Den 8. juni bad Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet så om Finansministeriets kommentarer til svarudkastet – »gerne hurtigt«, står der i mailen, for der var allerede gået tre måneder, dvs. tre gange længere tid end den normale svarfrist for den slags spørgsmål fra Folketinget.

»Det burde også være straight forward at gå til,« tilføjede sagsbehandleren i mailen til Finansministeriet.

18. juni vendte Finansministeriet tilbage med en række tekniske spørgsmål til svarudkastet, som sagsbehandleren svarede på et par dage senere.

Den 25. juni rykkede denne for Finansministeriets reaktion – kunne man nu godkende svaret?

»Vi skal forelægge svaret til vores DC (departementschef, red.) på onsdag den 27. kl. 10. Jeg vil derfor gerne have koordineret færdig i dag,« skrev sagsbehandleren.

»Ok. Vi ser hvad vi kan gøre,« lød svaret fra Finansministeriet.

Der kom imidlertid ingen reaktion fra Finansministeriet, så sagsbehandleren lagde sagen op til departementschefen, sådan som hun havde fået besked på.

»Jeres svar er endnu ikke koordineret med os. Vi kan således ikke cleare det på nuværende tidspunkt,« påpegede Finansministeriet i en mail syv minutter senere.

Det hastede

Den 10. juli – godt fire måneder efter spørgsmålet fra Pia Olsen Dyhr, gjorde sagsbehandleren i Energiministeriet sin modpart i Finansministeriet opmærksom på, at pressen viste interesse for, hvor svaret blev af.

Hun meddelte dog samtidig, at det nu var blevet besluttet, at man måtte vente til efter sommerferien med at afslutte sagen. Så burde Finansministeriet have tid nok til eventuelle bemærkninger, og så kune man også indregne effekten af den netop indgåede energiaftale i CO2-budgettet, hed det.

Fra maj til august rykkede Pia Olsen Dyhr flere gange for svar, men fik at vide, at »det har vist sig at være et regnestykke, der skal regnes meget på.«

14. august rykkede Energiministeriets sagsbehandler igen Finansministeriet, der nu oplyste, at »vi er ved at kigge på jeres svar«.

»Godt. Haster både grundet ønske om at give svaret og gentagne henvendelser fra spørger og fra Information,« meldte sagsbehandleren tilbage.

Finansministeriet sagde stop

Den 17. august kom så omsider Finansministeriets reaktion med en lang række ændringsforslag til svarteksten, bl.a. med – et afsnit om, at »de globale CO2-budgetter ikke umiddelbart (kan) oversættes til et givent reduktionsmål for EU eller Danmark i et givent år«.

Man henviste bl.a. til, at befolkningstallene jo over årene vil ændre sig, og at CO2-budgettet pr. verdensborger – og dermed pr. dansker – derfor også vil ændre sig med tiden.

»Dette gør sig fortsat gældende, hvorfor der ikke kan foretages en retvisende opgørelse af Danmarks CO2-budget år for år set i forhold til regeringens mål om udfasning i brugen af fossile brændsler og de globalt opgjorte CO2-budgetter,« lød Finansministeriets formulering.

Så vidt det kan aflæses af Informations aktindsigt, hvor dele af de udleverede dokumenter er gjort utilgængelige, er det også i denne ombæring, at Finansministeriet begærede selve tabellen med CO2-budgetberegningen og dens facit – de otte år – pillet ud af svaret.

’Ikke meningsfuldt’

Den 17. august – mere end fem måneder efter spørgsmålet fra SF – var status altså, at det oprindelige svarudkast fra Energiministeriet, sanktioneret af DMI, var blevet markant ændret af Finansministeriet, herunder med en tilkendegivelse af, at CO2-budgettet for Danmark ikke kunne opgøres, sådan som Pia Olsen Dyhr havde ønsket.

Alligevel gik der yderligere to en halv måned, før Lars Chr. Lilleholt den 2. november afgav sit svar til SF’s formand. I det endelige svar er dele af teksten skrevet om, men budskabet er det samme og endda skåret ud i pap af ministeren:

»Det er derfor min overbevisning, at præmisserne for den efterspurgte beregning ikke er meningsfulde.«

»Når det er sagt, står det enhver frit for at foretage den efterspurgte beregning på baggrund af størrelsen af CO2-budgetter samt Danmarks drivhusgasudledning, dels opgjort med den nuværende årlige udledning, dels med den udfasning i brugen af fossile brændsler, som regeringen stiler efter. Disse data er derfor gengivet neden for,« oplyste ministeren.

Det er de pågældende data, der ligger til grund for Greenpeaces beregning af løbetiden for det danske CO2-budget.

Beklagelse

»Det er helt åbenlyst, hvad der er foregået,« mener Pia Olsen Dyhr.

»Der har ikke været problemer med at lave beregningerne, og spørgsmålet var ikke meningsløst. Det er helt uacceptabelt, at Finansministeriet af politiske grunde både trækker sagen i langdrag og leverer et svar, der på ingen måde er fyldestgørende. De kunne sagtens lave beregningerne, men de ville ikke,« siger SF’s formand.

Hun vil nu indgive en klage over sagsforløbet til Folketingets Præsidium .

»Der er en svarfrist på fire uger på udvalgsspørgsmål, som selvfølgelig ikke kan overholdes i alle tilfælde. Men i den her sag har Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet først brugt halvanden måned på at nå frem til et svar, og derefter har Finansministeriet bevidst tilsidesat den svarfrist, som Folketinget har fastsat, og ladet sagen ligge i månedsvis. Det bør føre til en irettesættelse fra Folketingets Præsidium.«

Information har bedt Energiministeriet om en forklaring på sagsforløbet. Ministeriet har svaret pr. mail:

»Vi bestræber os altid på at svare hurtigt og punktligt. Det er ikke sket i dette tilfælde. Dette skyldes travlhed og intern koordinering. Det beklager vi.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Philip B. Johnsen

Det er tid til at få stoppet den helt gennerelle politiske løgnagtige udenomssnak, afløst den med handling på de akut eksistentielle handlingskrævende CO2 reducerende opgaver og starte nu!

Der er flere grove politiske CO2 misinformation temaer for Danmark, et eksempel er, at Danmark er verdens syvende største shipping nation, global shipping der totalt lukker 800 millioner tons CO2 ud årligt, det svare til verdens sjette største CO2 udlednings land, der ‘ikke’ er reguleret af Paris aftalen.

Det betyder for det første, at Paris aftalens målsætning for udledning i forhold til tematur målsætning, er fejlbehæftet med 800 millioner tons CO2 udledning årligt, hvilket svare til verdens sjette største CO2 udlednings land, ikke er medregnet, men for os danskere er det meget mere alvorligt.

Det betyder målt CO2 udledning fordelt på hver enkelt Indbygger i hele verden, land for land, er vi danskere verdens største udledere og det bør stoppes nu.

Det er ‘nu’, at reglerne for bæredygtig omstilling iværksættes, når folkevandringen for alvor begynder, bør så meget som muligt være helt klart.

Et opgør med kapitalisme og liberalisme et stop for planlagt forældelse.
CO2 problemet kan reduceres ved færre varianter udbud af samme type af vare og højeste standart af kvalitet af den udbudte vare, er den eneste solgte vare, hvilket betyder afskaffelse af planlagt forældelse.

Produktionen bør være i Danmark eller meget tæt på Danmark.

Planlagt forældelse, det er et princip inden for industrielt design, hvor et givet produkt bevidst designes, til at holde i en begrænset levetid, selvom det potentielt kunne holde længere.

Mine sparepærer er blevet af ringere kvalitet, lige siden den dag politikere bestemte glødepæren skulle udfases.

Nu skal danskerne bruge ‘pæren’ til at få pæren til at lyse længere.
Det er en eksistentiel akut handlingskrævende bunden politisk opgave, der bør påbegyndes umiddelbart efter det kommende valg.

Hvis politikere elsker deres børn, ønsker deres liv skal blive godt, at de skal få børn, der kan sikre, deres børn en tryk alderdom.
Så er det nu, at der handles!

Økonomien er i projektet, at det er det eneste, der er at gøre globalt, hvis opgaven skal løses i tide.

No shit!

IPCC 'prøver' at forklare politikkere og økonomer mf.
80% af verdens kendte, også de danske olie og gas reserver, skal blive i jorden, for ikke klimaet skal tage, en dramatisk drejning mod kraftigere katastrofer.

Denne artikels indhold er at betragte som et eksempel på politisk terror mod befolkningen, forsøgt skjult ved politisk udenomssnak.
Politikere vil med den førte politik, ingen noget godt, kun tjene finanssektoren for oppustet økonomisk vækst, der bringer alle mennesker i fare.

Enrich Not Exploit

Eva Schwanenflügel, Sus johnsen, Torben Skov, Flemming Berger, Mogens Holme, Ejvind Larsen, Torben Bruhn Andersen, Dorte Sørensen, Torben K L Jensen, Anne Eriksen, Bjørn Fagerberg, Gert Romme og Arne Albatros Olsen anbefalede denne kommentar
Jørgen Wind-Willassen

Hele snakken er komplet ligegyldig.
Kig nu på hvad der rent faktisk sker i lille Danmark.
Der er godt nok fart på omstillingen.
Informations journalister har bare ikke opdaget det - endnu.

Hvordan er der fart på omstillingen, Jørgen???

Eva Schwanenflügel, Sus johnsen, Flemming Berger, Anne Eriksen, Hans Larsen, Niels østergård og Carsten Munk anbefalede denne kommentar

Miseren går langt tilbage. NOAH beregnede i 2007-2008 Danmarks (og de øvrige EU-landes) andel af det resterende globale CO2-budget, som man kunne udlede af den daværende seneste IPCC-rapport (AR4).
se http://klima-sos.dk/onewebmedia/EU-27-emissions_and_ES_projections-2008.pdf eller http://kortlink.dk/klima-sos/vydm
Vi lagde til grund, at verden skulle holde sig under 2 graders global opvarmning. Vi indregnede IKKE de rige landes klimagæld. Alligevel lød opgaven i 2012 på en årlig reduktion i udledningerne på 7 (syv) procent. Hvert år syv procent ned i forhold til det foregående år.
Vi har IKKE opdateret tallene til 2018 - og slet ikke til en 1,5 grads tærskel. Hvis vi gjorde det og krævede en rimelig sandsynlighed, ville vi stort set ikke have noget budget tilbage eller ganske få år med den nuværende udledning.

Det var grundlaget for klimakampagnen for en stærk klimalov, Klima SOS, som i 2014 førte til, at Danmark fik en klimalov - men uden bindende målsætninger, ja det blev stort set kun til en lov om at oprette Klimarådet.
Se NOAHs forslag: http://kortlink.dk/klima-sos/erpp og http://kortlink.dk/klima-sos/erpr, hvor vi argumenterede for en reduktion af drivhusgasser i 2030 på 90 procent. HVIS Danmark havde fulgt en sådan reduktionssti, havde man kunnet tolerere en længere 'hale' af udledninger frem mod et nul i 2050, ELLER man kunne forkorte processen i takt med, at situationen blev mere alvorlig. Når man har udsat og udsat og udsat samtidig med, at man har drevet politik efter at økonomien partout skal vokse, anlagt motorveje mm som kun driver udledningerne opad, så bliver det resterende budget år-for-år endnu strammere og endnu sværere at leve op til.

Når den nuværende klima-med-mere-minister Lars Chr. Lilleholt siger: »Det er derfor min overbevisning, at præmisserne for den efterspurgte beregning ikke er meningsfulde« så svarer det helt til det indtryk vi fik, da vi i 2012 mødtes med ham, da han var sit partis ordfører, for at præsentere vores forslag til en klimalov.

Vi har imidlertid en stærk mistanke om, at det var Finansministeriet, der lukkede ned for, at klimaloven skulle indeholde et budget, dertil hørende bindende mål og dermed stille krav til regeringen.

Her er et udpluk af høringssvar fra NOAH til forskellige ministerier og folketingsudvalg (læs: de har kunnet vide det i mindst 10 år):

2008:
https://noah.dk/nyheder/online-horing-om-eus-klimapolitik-og-mal-efter-2012 eller http://kortlink.dk/noah/vydb (en excel-fil)
https://noah.dk/sites/default/files/2018-11/2008-09-23_NOAHs-kommentarer... eller http://kortlink.dk/noah/vycg

2009:
https://noah.dk/nyheder/kommentar-til-eus-position-til-cop15 eller http://kortlink.dk/noah/vydd

2013:
https://noah.dk/horingssvar/horingssvar-fra-noah-energi-og-klima-vedrore... eller http://kortlink.dk/noah/pbea
https://noah.dk/sites/default/files/2016-12/2013-05-24%20NOAHs_hoeringss...
eller http://kortlink.dk/noah/pbe9

Miseren består ikke i, at embedsmænd og politikere ikke kan læse regneark, men at de vender hovedet væk, når de får bestemte regneark lagt foran sig. Der er tale om en virkelighedsfornægtelse, som kommer til at koste dyrt for de kommende generationer.

Eva Schwanenflügel, Sus johnsen, Kim Ejlertsen, Flemming Berger, Anne Eriksen, Philip B. Johnsen, Ejvind Larsen og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

@Leo Nygaard
Du glemmer, at det ikke er kapitalismen folk bl.a. her på Information tråden kritisere, det er politikere folk konstant er uenige med om det ene og det andet.
Det er forståelsen der mangler, de systemiske banker og finansinstititutioner ‘er’ internationale organiserede kriminalitet.

Når den internationale organiserede kriminalitets grådighed tager overhånd og den kunstigt oppustede økonomi, der lever den vækst politikere har brug for til genvalg, ikke kan opretholdes og implodere fra tid til anden, så sender vores folkevalgte politikere altid regningen til borgerne for de riges fest.

Det er derfor, at de kaldes systemiske finansinstitutioner.

Før dette faktum fiser ind på lystavlen i befolkningen, fortsætter udviklingen med CO2 udledning og de menneskeskabte klimaforandringer i kølvandet, med den af finanssektoren bestemte hastighed.

Niels østergård

End ikke med IPCC's underlige flytning af The Baseline fra 1750 til nu at være den gennemsnitlige temperatur mellem 1850-1900 kan vi holde os under de 1,5 grader. Ifølge mine kilder er vi nu på 1,78 grader i forhold til den oprindelige baseline (1750).
Og de to grader, der tales om i Parisaftalen sejler vi også forbi let og elegant.

Philip B. Johnsen

@Leo Nygaard
Jeg mener nu, at jeg peger på løsninger samt, at samarbejdet mellem folkevalgte politikere og systemiske finansinstitutioner, er kapitalismen der fungere ikke længere.

Kapitalisme.
EU, USA, Kina i forbrugerismens Black Friday kirke og de afledte menneskeskabte klimaforandringer, minder om attenhundredetallets skorstensfejere i London.

Skorstensfejeren blev betalt for, at tage børn af fattiglemmer, imod at give drengene arbejde kost og logi.

Skorstensfejere sultede så børnene, så de passede ned i de gamle fabriksskorsten, de skulle feje.

Det blev en konkurence mellem skorstensfejere, at få den mindst spisende tyndeste dreng i London, da skorstensfejere var af den opfattelse, de kunne tjene de største penge og med de laveste omkostninger, ved denne fremgangsmåde.

Der var i blandt skorstensfejere, nogle der mente, at drengene kunne vendes helt fra at spise overhoved, men desværre døde drengene altid lige før end, at de var blevet helt afvendt med at spise.

Politikere, kapitalisme, liberalisme, fattigdom og løgnen.

Energi fra olie, gas og kul afbrænding og de menneskeskabte klimaforandringer skabt i kølvandet på denne vildfarelse, er af politikere helt ‘fejlagtigt’ påstået, at skabe mindre fattigdom i verden generelt og værende samlet set, til glæde og fremgang for menneskeligheden, men kapitalisme og liberalisme skaber i virkeligheden samlet set en negativ udvikling for alle mennesker på jorden, mere sult og nød i verden og den udvikling accelerer politikere i dag.

‘Sult i verden stiger igen, drevet af konflikter og klimaforandringer, fastslår FN-rapport.’
Link: http://un.dk/da/dk_news-and-media/sult-i-verden-stiger-igen-drevet-af-ko...

Befolkningen er ikke dum!
Befolkningen er indoktrineret af politisk propaganda, at politik er blevet en økonomisk vækst absurd farce.

Alle ved inderst inde præcis, hvad der kommer, nogen må kalde en spade for en spade.

Eva Schwanenflügel, Sus johnsen, Trond Meiring og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Rettelse. Næst sidste linje.
Der mangler et (så) i Befolkningen er (så) indoktrineret af politisk propaganda.

Philip B. Johnsen

Leo Nygaard
Jeg kan ikke udtale mig generelt og kvalificeret om politikeres evner og bevæggrunde for deres opstilling i politik.
Hvad der bør gøres, har jeg givet forslag til.

Philip B. Johnsen

@Leo Nygaard
Vores skriverier bør nok stoppe nu, du syntes kun interesseret i provokation, hvilket ikke interesser mig det mindste.

Philip B. Johnsen

@Leo Nygaard
Bliver du aldrig selv træt af dine oneliner stråmandsargumenter?

Eva Schwanenflügel, Hans Larsen og Torben Skov anbefalede denne kommentar