Nyhed
Læsetid: 6 min.

Klimaministeren ville ikke beregne Danmarks CO2-budget – nu har Greenpeace gjort det: Det udløber om seks-ti år

Klimaministeren har grublet i otte måneder over et klimasvar til SF. Nu svarer han: »Jeres spørgsmål giver ikke mening.« Spørgsmålet handler om Danmarks CO2-budget, og den beregning, ministeren afviser at lave, har Greenpeace foretaget: Om seks-ti år er Danmarks CO2-budget opbrugt. Torsdag skal Lars Chr. Lilleholt i samråd om regeringens ambitioner i klimaplanen
Regeringen præsenterede sin klimaplan den 9. oktober. Torsdag skal klimaministeren i samråd om, hvorfor planen ikke når målene fra Parisaftalen og EU.

Regeringen præsenterede sin klimaplan den 9. oktober. Torsdag skal klimaministeren i samråd om, hvorfor planen ikke når målene fra Parisaftalen og EU.

Emma Line Sejersen/Ritzau Scanpix

Indland
8. november 2018

Det var den 9. marts, at SF’s formand og klimaordfører Pia Olsen Dyhr bad energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) svare på, hvornår Danmarks tilbageværende CO2-budget er opbrugt.

Først 238 dage senere, den 2. november, har ministeren svaret, at det er »min overbevisning, at præmisserne for den efterspurgte beregning ikke er meningsfulde«.

Med andre ord leverer Lilleholt ikke den ønskede beregning, der kunne have anskueliggjort, hvor travlt Danmark har med at nedbringe CO2-udledningerne for at være i pagt med Paris-aftalens mål om højst 1,5-2 graders temperaturstigning.

»Det er helt sort, at det skal tage ministeren otte måneder at finde ud af, at han ikke vil tage stilling til mit spørgsmål. Det er jo det, han skriver,« siger Pia Olsen Dyhr.

»For mig understreger det endnu en gang, at regeringens pludselige fokus på det grønne bare er tom snak og valgflæsk. Deres klimaudspil indeholder patetisk få nye tiltag i en tid, hvor eksperterne er enige om, at vi skal rykke markant og hurtigt for at bremse klimaforandringerne.«

Greenpeace har foretaget den budgetberegning, som ministeren ikke ser sig i stand til, og facit er ifølge organisationen, at den kurs, regeringen har lagt med forårets energiaftale og efterårets klimaudspil – som netop nu forhandles – er helt utilstrækkelig til at sikre klimamålene. Om seks-ti år vil Danmarks CO2-budget være opbrugt ifølge Greenpeaces beregninger.

Lars Chr. Lilleholt er torsdag kaldt i samråd i Folketingets energi-, forsynings- og klimaudvalg for at svare på, hvorfor regeringens udspil ikke lever op til de klimakrav, EU har pålagt Danmark.

»De danske ngo’er i 92-gruppen peger på nødvendigheden af et skærpet dansk mål om 100 pct. vedvarende energi i el- og varmesektoren og mindst 70 pct. reduktion af drivhusgasudslippet i 2030, set i forhold til 1990-niveauet,« siger Tarjei Haaland, klima- og energirådgiver hos Greenpeace.

Budget-øvelsen

Et CO2-budget beskriver, hvor mange ton CO2 der over tid stadig kan udledes, hvis man skal holde sig inden for de globale klimamål, som verdens lande har forpligtet sig på med Parisaftalen. FN’s klimapanel IPCC har i sine seneste rapporter givet sådanne bud på de tilbageværende globale CO2-budgetter, hvis henholdsvis 1,5 graders målet og to graders målet skal respekteres.

Tilbage i 2016 bad Enhedslistens Søren Egge Rasmussen klimaministeren om at omregne disse globale CO2-budgetter til de tilbageværende budgetter for både EU og Danmark, og den beregning leverede ministeren faktisk. F.eks. blev det tilbageværende CO2-budget for Danmark angivet til en udledning på 310 mio. ton, hvis der skal være bare 50 pct. chance for at sikre 1,5 graders målet.

Pia Olsen Dyhr ønskede med sit spørgsmål i marts at få besvaret, hvornår dette danske CO2-budget er opbrugt, såvel hvis man fortsætter med de nuværende udledninger, som hvis man udfaser brugen af fossile brændsler i den takt, regeringen har lagt op til, dvs. uafhængighed af fossil energi i 2050.

SF’s formand ønskede en beregning med den forudsætning, at det resterende globale råderum blev fordelt ligeligt på verdens borgere.

Når Lars Chr. Lilleholt ikke vil levere den ønskede beregning og kalder den ’ikke meningsfuld’, er det med to begrundelser:

For det første, at Danmark i sin klimapolitik henholder sig til de mål for CO2-reduktion, som EU har vedtaget og pålagt de enkelte medlemslande. Regeringen er bevidst om, at de gældende EU-mål ikke er skrappe nok til at sikre Paris-målene og skal skærpes, men man nøjes alligevel med at referere til EU’s gældende beslutninger.

For det andet, at et ligeligt fordelt CO2-budget pr. verdensborger ikke tager hensyn til, at forskellige lande og regioner ikke har samme muligheder for CO2-reduktion via f.eks. vedvarende energi og energieffektivisering og ej heller samme omkostninger ved at gøre det.

På den baggrund afviser Lars Chr. Lilleholt at lave den ønskede beregning og dermed give en fornemmelse af, hvor meget det haster for Danmark med at nedbringe CO2-udledningerne.

Regn bare selv

»Når det er sagt, står det enhver frit for at foretage den efterspurgte beregning,« tilføjer ministeren så i svaret og leverer i et bilag de data, der faktisk muliggør beregningen.

Således gentages fra 2016-svaret til Søren Egge, at Danmarks »hypotetiske delbudget« er på 310 mio. ton CO2, hvis 1,5 graders målet med 50 pct. sandsynlighed skal kunne sikres. Og dertil oplister ministeren de fremtidige danske CO2-udledninger år for år, idet man medregner CO2-effekten frem til 2030 af forårets energiaftale og i tiden fra 2030 til 2050 antager et gradvist fald til næsten nul CO2-udledning.

Og nu har miljøorganisationen Greenpeace så lavet den ret enkle beregning, som SF-formanden ikke har kunnet få, og fundet, at et dansk CO2-budget på 310 mio. ton vil være opbrugt allerede i 2028, hvis man bruger ministeriets antagelse om ’høj effekt af energiaftale og lav udledning’.

Antager man i stedet, at energiaftalen får lav effekt, og at udledningerne bliver højere som resultat af f.eks. højere økonomisk vækst, ja, så slipper CO2-budgettet op allerede i 2025, altså om godt seks år. Fra da af skal Danmark således ingen CO2 udlede overhovedet, hvis Paris-målet skal holdes.

Med andre ord: En kurs, hvor udledningerne gradvist aftrappes over hele perioden 2018-2050, er ganske utilstrækkelig.

Greenpeaces estimat

Som kompensation for klimaministerens ikke-svar har Greenpeace også fremsendt en egen beregning til SF’s Pia Olsen Dyhr, baseret på de nyeste opgørelser af det globale CO2-budget i IPCC’s rapport om 1,5 graders målet fra oktober.

Med den usikkerhed, der er forbundet med sådanne estimater, angiver IPCC det tilbageværende globale budget i tiden frem til 2050 til 770 milliarder ton CO2, hvis der skal være bare en fifty-fifty chance for at blive på 1,5 grads opvarmning.

Hvis man vil have to tredjedels chance for ikke at overskride temperaturgrænsen, falder det tilbageværende budget til 570 milliarder ton CO2.

Omregner man dette globale budget til budgettet pr. verdensborger og ganger med Danmarks befolkning, finder man ifølge Greenpeace et resterende CO2-budget for Danmark på 275-372 millioner ton, afhængig af om man ønsker to tredjedels eller blot fifty-fifty chance for at holde 1,5 grader.

I sin budgetberegning har Greenpeace taget højde for Danmarks historiske ansvar, dvs. at vi i Danmark gennem mange årtier har haft glæde af en højere CO2-udledning pr. indbygger, end det globale budget giver plads til, og markant højere end de fleste andre landes befolkninger har haft.

Dette tilbageværende budget sammenholder Greenpeace med summen af de gradvist faldende årlige udledninger fra nu og frem til 2050, som de er angivet i klimaministerens bilag: i alt 729 mio. ton CO2.

»Denne samlede udledning, som den er fremskrevet af regeringen, er altså milevidt fra at leve på til et dansk 1,5 grads CO2-budget, ja, faktisk det dobbelte af budgettet,« siger Tarjei Haaland, klima- og energirådgiver hos Greenpeace.

Det er på den baggrund, at 92-gruppen, der er de danske miljø- og udviklingsorganisationers fælles forum, nu appellerer til regeringen og Folketingets partier om et fælles, skærpet mål om 70 pct. reduktion af de danske udledninger i 2030 og fuldstændig omstilling til vedvarende energi i el- og varmeforsyningen på samme tidspunkt.

På dagens samråd i folketingsudvalget og i de aktuelle forhandlinger om en dansk klimaaftale skal Lars Christian Lilleholt forholde sig til, at energiaftalen fra foråret og det nylige klimaudspil tilsammen ifølge Greenpeace og 92-gruppens klimaudvalg kun kan sikre 42 pct. – ikke 70 pct. – reduktion af de danske drivhusgasudledninger i 2030, set i forhold til 1990-niveauet.

»Vi leverer gerne input, hvis ministeren mangler ideer,« siger Pia Olsen Dyhr.

»SF har lige lavet et klima- og trafikudspil med fokus på at reducere vores CO2-udledning. Vi vil indføre roadpricing og afgift på flyrejser, og så vil vi stoppe salget af diesel og benzinbiler og samtidig sikre mindst en million elbiler i 2030. Inden længe følger vi op med et udspil om landbrug og fødevarer.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Christian De Coninck Lucas

Den overskrift siger alt om Lars Christian Lilleholt's klima filosofi. Jeg håber, at han stadig giver interivews til Information når feedback mekanismerne fir alvor sætter ind - vi ser nu de første kramper, fx den ubehageligt varme sommer.

Altså, regeringen - det vil sige Venstre, Liberal Alliance, De Konservative samt støttepartiet Dansk Folkeparti vil altså ikke gavne klimaet eller leve op til de aftaler, som Danmark har indgået.

Det er endda så grotesk, at denne regering først vil pumpe forurening op af Nordsøen, "så man får bedre råd til at gavne klimaet". Dette er det demokrati, som de danske vælgere har skabt, men det er faktisk lige stærkt nok.

Men jeg kan da godt indse, at medens højkonjunkturen tordner af sted i andre europæiske lande, så toppede den iflg. Danmarks Statistik i Danmark i 2016.

Søren Fosberg, Anne Eriksen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar

"Inden længe følger vi op med et udspil om landbrug og fødevarer.«" siger Pia Olsen Dyhr.

Det kan kun gå for langsomt, at få dette aspekt med ind i billedet!

Denne regering har ikke nogen svar. De KAN ikke svare, fordi så vil dens vakkelvorne korthus falde sammen med ét. Ved at ignorere klimaudfordringen længe nok (altså årtier) - og det gælder nemlig også særligt landbruget med den udstrakte brug af monokulturer, udpint jord, der ikke er i stand til at optage CO2 i tilstrækkelige mængder, flere og konstant større svin, der pines i staldene ...

Det gælder regeringen, og det gælder mig. Og dig. Vi bliver nødt til at omlægge livsstil - det kan også kun gå for langsomt.

Benta Victoria Gunnlögsson, Søren Fosberg, Thomas Tanghus, Anne Eriksen, Carsten Wienholtz, Morten Nielsen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar

Rettelse:
Denne regering har ikke nogen svar. De KAN ikke svare, fordi så vil dens vakkelvorne korthus falde sammen med ét. Ved at ignorere klimaudfordringen længe nok (altså årtier) - og det gælder nemlig også særligt landbruget med den udstrakte brug af monokulturer, udpint jord, der ikke er i stand til at optage CO2 i tilstrækkelige mængder, flere og konstant større svin, der pines i staldene - er situationen blevet så tilspidset, at det kræver radikale tiltag for at skabe bæredygtighed.

Hvis man har talt imod disse ændringer i alle disse årtier og derved have cementeret og endda forværret tilstandene, er det naturligvis yderst vanskeligt at gå med til, endsige initiere, så store omlægninger.

Carsten Ulendorf, Søren Fosberg, Anne Eriksen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Det handler altid om de riges penge, der skal lovligt placeres i skattely, det er en bunden opgave, for vores illegitime politikkere, så de selv får andel i kagen efter deres politiske karriere.

Eksempelet.

Sundhedsstyrelsen villeder fortsat om smitte af MRSA i den nye rapport fra september.

2012 Sundhedsstyrelsen skriver:
3.2 Om smitte med MRSA og hygiejne

MRSA smitter som andre stafylokokker. Den væsentligste smittekilde er tæt kontakt til andre mennesker, der bærer MRSA. For husdyr-MRSA er smittekilden først og fremmest daglig og tæt kontakt med levende dyr, der bærer MRSA. MRSA-bakterier kan overleve længe (måneder) i miljøet (fx i sengetøj, på møbler, gulve og ting). Raske bærere har oftest bakterien i næsen og på hudområder (hænder, lyske/skridtet) samt i svælget.

MRSA overføres primært ved tæt kontakt med mennesker eller dyr og kun i mindre omfang ved berøring af MRSA-forurenede ting. Enkeltstående udsættelser for MRSA er ikke ensbetydende med, at man bliver bærer. I praksis betyder dette, at øget smitterisiko fortrinsvist ses hos perso- ner, der er i hyppig og tæt fysisk kontakt med personer med MRSA, fx i samme husstand eller med MRSA-smittede dyr, mens der kun er meget lille risiko for at blive bærer ved almindelig social kontakt eller enkeltstående staldbesøg.

3.1 Om MRSA

2016 Sundhedsstyrelsen skriver:

Husdyr-MRSA spredes først og fremmest til mennesker, der arbejder med disse dyr, men også i en hvis grad videre til personer, der ikke har direkte kontakt til husdyr.

Sandheden er.

Fra Statens Serum Institut:

Smittede personer uden kontakt til svin udgør 10-20 % og har været kendt siden de første tilfælde af MRSA 398.

Link: http://www.ssi.dk/Smitteberedskab/Viden%20og%20raad%20om%20MRSA/Husdyr%2...

Torsdag 30.08.2018 på tv, var det muligt at se Danmarks klimaminister Lars Christian Lilleholt blive rasende, over Nicolai Wammen’s påstanden om Danmark ‘ikke’ længere, er et globalt forgangsland på klimapolitikken.

Klimaminister Lars Christian Lilleholt blev så rasende, at ministeren påstod, at det var til ‘stor skade’ for Danmarks økonomi og omdømme, at Nicolai Wammen optræder på tv med den slags usandhed og løgnagtig påstand.

Danmark optager plads nummer 17 globalt, men hvis luftfart, shipping der ikke er med i klimaregnskabet fra Paris og vare forbrugt i Danmark produceret i vækstøkonomierne var medregnet, vil Danmark være det mest CO2 udledende land i verden, målt på den enkelte indbyggeres CO2 udledning i forhold til den samlede CO2 internationale udledning.

Danmark optager plads nummer 17 globalt.
The Climate Change Performance Index.
"Results 2018"

“While Denmark ranks 17th in the CCPI 2018, experts criticize that the current government cancelled plans for a coal phase-out as well as the existing reduction targets after taking office, which results in a relatively low performance in terms of climate policy. The country still ranks high in terms of renewables as well as regarding energy use due to positive trends in both categories.

Nonetheless, the low rating for Denmark’s 2030 emissions target and the country’s compliance with a well-below-2°C pathway, it receives a medium rating in that category.”
Link: http://germanwatch.org/de/download/20504.pdf

“I en nylig videnskabelig artikel estimerer de tre økonomer Gabriel Zucman, Annette Alstadsætter og Niels Johannesen, at skatteunddragelse er ekstremt koncentreret hos de allerrigeste borgere, og at de rigeste 0,1 pct. skandinaver i gennemsnit har en fjerdedel (!) af deres formue gemt væk i skattely. Tallet bygger blandt andet på lækkede kundelister fra »offshore« finansielle institutioner – i offentligheden kendt som »Panama Papers« og »Swiss Leaks« – og offentlige formueregistre i Danmark, Norge og Sverige. I Danmark alene, hvor de 0,1 pct. rigeste danskere ejer ca. 10 pct. af den samlede danske formue, svarer dette til, at de allerrigeste danskere skjuler 60 milliarder for skattemyndighederne.”

Link: https://www.berlingske.dk/kommentatorer/borgerlige-i-danmark-er-blinde-f...

“Sanjay Shah, der mistænkes for udbyttesvindel for 12,7 mia. kr., blev i flere år rådgivet af det advokatkontor, som nu arbejder for Skattestyrelsen.

Skattestyrelsens britiske advokatkontor Pinsent Masons bistod ikke blot den siden hen hovedmistænkte i sagen om udbyttesvindel, Sanjay Shah, med rådgivning om aktieudlån.

Selskabet ydede også Sanjay Shahs selskab Solo Capital rådgivning.”

Link: https://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/211664/artikel.html?utm_sour...

Jeg behøver ikke at nævne, at vores korrupte illegitime politikere i går har belønnet deres kriminelle samarbejdspartner Danske Bank, med en fireårig kontrakt, som Folketingets finansinstitution.

Du har læst denne her tusinde gange før, men det er forklaringen i miniformat, på et globalt systembevarende samarbejde.

"Skattely brugt i DONG salget til Goldman Sachs, er den virkelighed vi i Danmark må leve med, sådan fungere det internationale marked."
Bjarne Corydon

“Hvis handlen ikke gennemføres, vil EU give Danmark bøder, for uretmæssig forhaling af handelen"
Bjarne Corydon

Carsten Ulendorf, Dina Hald, Niels-Holger Nielsen, Anne Eriksen, Carsten Wienholtz, Niels-Simon Larsen, Niels Møller Jensen og Britta Hansen anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Sosser: Sig undskyld for Corydon!

Henrik L Nielsen

Tak til Greenpeace for at vise os det ministeren vil skjule.

Dina Hald, Benta Victoria Gunnlögsson, Thomas Tanghus, Anne Eriksen, Niels-Simon Larsen, Carsten Wienholtz, Britta Hansen og Morten Nielsen anbefalede denne kommentar

Der er vist ikke andet at sige at denne regering er komplet ukvalificeret og også umotiveret til at lede landet i forsøget på at skabe en bæredygtig udvikling Man kan så tænke på om en MF regering har kvalifikationerne. Det er ikke åbenlyst.

Carsten Ulendorf og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar