Nyhed
Læsetid: 8 min.

Niels Brock ophæver samarbejde med amerikanere efter trusler om fratagelse af akkreditering

Handelsskolen Niels Brock blev sat stolen for døren af den amerikanske akkrediteringsinstitution ACICS, der i flere år har gjort det muligt for skolen at omgå dansk lovgivning. Skolen svarer igen ved at ophæve samarbejdet
Handelsskolen Niels Brock står til at miste over 30 millioner kroner årligt, fordi samarbejdet med ACICS nu stopper.

Handelsskolen Niels Brock står til at miste over 30 millioner kroner årligt, fordi samarbejdet med ACICS nu stopper.

Jan Unger/Ritzau Scanpix

Indland
5. november 2018

Den danske handelsskole Niels Brock er blevet mødt med en alvorlig trussel fra den amerikanske akkrediteringsinstitution ACICS. Handelsskolen har siden 2013 haft en akkreditering – eller med andre ord godkendelse – fra ACICS af den erhvervsrettede bacheloruddannelse Bachelor in Business Administration, men i et brev til Niels Brock har akkrediteringsinstitutionen gjort det klart, at denne akkreditering er i overhængende fare.

»Hvis institutionen ikke formår at fremskaffe al dokumentation krævet af rådet, kan det resultere i en ophævelse af jeres institutions akkreditering,« skriver ACICS i brevet, der er dateret den 2. oktober.

Det er sket efter, at Information og det amerikanske medie Inside Higher Ed har stillet en række spørgsmål til ACICS om akkrediteringen af Niels Brocks bacheloruddannelse og har oplyst institutionen om, at uddannelsen ikke er godkendt af det danske Uddannelses- og Forskningsministerium.

I brevet beder ACICS Niels Brock om at tilsende dokumentation for, at skolen har danske myndigheders tilladelse til at udbyde bacheloruddannelser. Men i Danmark er Niels Brock en ungdomsuddannelsesinstitution, der altså ikke er godkendt til at udbyde videregående uddannelser. Og i stedet for at sende dokumentationen, som skolen altså ikke har, har den svaret igen på truslen ved at annoncere, at den selv ophæver samarbejdet.

»Det så sort ud for dem,« siger Jacob Dahl Rendtorff, der er professor i ledelsesfilosofi ved Roskilde Universitet og i øjeblikket er med i et EU-forskningsprojekt om erfaringer med internationale studerende i Europa.

»Det er helt tydeligt, at de trækker sig, fordi de er pressede,« tilføjer professoren, som kalder situationen og Niels Brocks omgang med den danske lovgivning for »meget problematisk«.

Prøver at give andre skylden

Handelsskolen begrunder i en pressemeddelelse beslutningen om at stoppe samarbejdet med, at ACICS har haft problemer med sin godkendelse som akkrediteringsinstitution hos det amerikanske uddannelsesministerium. Da Information i september skrev om disse problemer, nævnte skolens ledelse imidlertid intet om et ønske om at stoppe samarbejdet, men forsvarede det derimod.

Og det er altså først nu, hvor ACICS har sat Niels Brock foden for døren, at skolen opsiger samarbejdet.

Som Information tidligere har beskrevet, fik ACICS i 2016 frataget sin anerkendelse af Obama-administration. Institutionen er blevet centrum i en højpolitisk debat, fordi Trump-administrationens undervisningsminister Betsy DeVos midlertidigt genetablerede anerkendelsen, kort før udfasningsperioden udløb.

»Det er ikke overraskende, at Niels Brock prøver at give ACICS skylden for handelsskolens egne problemer, eller at de ikke oplyser om egne fejl. ACICS har ikke et godt ry her i USA, men det er ikke dem, der har skylden i denne sag,« siger Robert Kelchen, som forsker i det amerikanske uddannelsessystem ved Seton Hall University og har et indgående kendskab til det amerikanske akkrediteringssystem.

Indskærpelsen fra ACICS og beslutningen fra Niels Brock om at ophøre samarbejdet kommer efter, at Information gennem en artikelserie har beskrevet, at en stor del af de studerende på Niels Brocks amerikansk akkrediterede bacheloruddannelse er rekrutteret fra Nepal.

Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, og de studerende selv har rejst kritik af uddannelsen. EVA har noteret, at de »ikke« betragter vidensgrundlaget »som tilfredsstillende for en uddannelse på bachelorniveau«, og at undervisningen »ikke i tilstrækkelig grad er forskningsbaseret«. Uddannelsen er dog alligevel vurderet til at have et »acceptabelt indholdsmæssigt niveau«, som det fremgår af EVA’s vejledende vurdering fra 2018.

Undervisere på Roskilde Universitet har desuden sagt, at de studerende, der kommer til universitetet fra Niels Brocks britisk akkrediterede uddannelser, ikke er akademisk parate til at tage en kandidatuddannelse. Underviserne har ikke mødt studerende fra den amerikanske uddannelse, fordi de studerende endnu ikke er dimitteret. Uddannelsesordførere har i Information kritiseret handelsskolen, og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) har udtalt, at han »undrer sig« og har bedt sine embedsmænd »kigge nærmere på sagen«.

Omgang med loven

Niels Brock oplyser på hjemmesiden, at »beslutningen om at udfase samarbejdet med ACICS har været undervejs længe, men er fremrykket af ACICS seneste handling«. Men det fremgår af Niels Brocks Facebookside, at de frem til dagen før, de modtog truslen om ophævelse af samarbejdet, reklamerede for den amerikanske uddannelse. Optagelsesfristen var den 1. oktober, men blev rykket til den 15., hvor skolen i stedet annoncerede, at uddannelsen var lukket for optag, og at samarbejdet med ACICS ophæves.

Niels Brock skriver, at ACICS »ønsker at bestemme, hvilke danske erhvervsuddannelser Niels Brock kan udbyde, samt ønsker at revurdere grundlaget for Niels Brocks 2013-akkreditering«.

De henviser til, at ACICS har bedt Niels Brock dokumentere sin berettigelse til akkrediteringen. Det er den »mest alvorlige indskærpelse forud for et totalt ophør af samarbejde«, siger Robert Kelchen fra Seton Hall University.

Administrerende direktør i tænketanken DEA Stina Vrang Elias peger på, at sagen er usædvanlig, fordi »de her uddannelser alene er akkrediteret i udlandet, og at man udbyder uddannelse på et niveau, som man ikke har den danske stats tilladelse til at udbyde«.

»Såfremt det var et afgørende kriterium fra ACICS, at Niels Brock havde ret til at udbyde bacheloruddannelse i Danmark, så går jeg ud fra, at de ville de få svært ved at opretholde deres akkreditering,« fortsætter Stina Vrang Elias, der har siddet i det danske akkrediteringsråd i otte år og fortsat har en plads i det norske.

Misforståelser og aftalebrud

Af brevet fra ACICS fremgår det også, at det ikke kun var Niels Brocks manglende godkendelse fra de danske myndigheder, som institutionen fandt mangelfuld og problematisk. Ifølge brevet har direktør Anya Eskildsen pr. mail og telefon oplyst ansatte hos ACICS om, at skolen er begyndt at udbyde to erhvervsuddannelser uden først at have fået institutionens akkreditering. Det er ifølge ACICS et direkte brud på de kriterier, som Niels Brock er underlagt gennem samarbejdet.

»Institutionen har ikke formået at sikre godkendelse fra rådet forud for initieringen af disse nye uddannelser,« skriver ACICS.

»At udbyde ikkegodkendte uddannelser og at fejle i at opfylde ACICS’ kriterier rejser spørgsmålet om ledelsens administrative kapabilitet,« fortsætter brevet.

Fordi uddannelserne ifølge ACICS ikke var blevet godkendt, kræver institutionen dokumentation for, at Niels Brock har lukket uddannelserne og udskrevet de studerende, og for, at de studerende er blevet gjort tydeligt opmærksom på den manglende akkreditering.

Niels Brock oplyser at ACICS »fejlagtigt« har opfattet de to uddannelser som nye. »De omtalte programmer har været en del af vores godkendte udbud siden starten. Der er ingen ’unapproved’ programmer«, skriver handelsskolen til Information.

Handelsskolen lægger også vægt på, at den netop opsøgte ACICS, fordi den som led i gymnasiereformen i 2008 mistede retten til at udbyde videregående erhvervsuddannelser. Det blev ACICS gjort opmærksom på, da skolen opsøgte dem i 2012, fremhæver Niels Brock. Men alligevel hæfter ACICS sig altså i det seneste brev ved, at skolen ikke har dansk tilladelse til at udbyde bacheloruddannelser.

»Hvis ACICS har ændret holdning herom, under den nye ledelse, så må ACICS forklare sig,« skriver Niels Brock. ACICS fremhæver også i brevet, at Niels Brock blev anerkendt som videregående uddannelsesinstitution, fordi skolen udbød en erhvervsuddannelse med gymnasial eksamen som adgangskrav. Uddannelsen har dog siden januar 2018 ikke været anerkendt af ACICS på grund af et nedsat timetal. Derfor bemærker ACICS, at skolens oprindelige grundlag for akkrediteringen er frafaldet.

Antoinette Flores, der er associeret direktør for afdelingen for videregående uddannelse ved tænketanken Center for American Progress, finder det påfaldende, at Niels Brock først ophører samarbejdet med ACICS nu.

»Det virker som et forsøg på at aflede opmærksomheden fra den indskærpelse, de har modtaget. Og fordi de vil ikke have granskningen af, hvorvidt de udbyder kvalitetsuddannelse,« siger Antoinette Flores.

»Det var meget usandsynligt, at de ville kunne bevise, at de havde den rette tilladelse, og de var derfor i risiko for at miste akkreditering. I stedet har de ophævet samarbejdet. Jeg håber, at Niels Brock sætter de studerendes interesse over deres eget ry fremadrettet,« siger hun.

Afgørende millionforretning

At skolen nu mister sin amerikanske akkreditering kan få store konsekvenser for handelsskolens økonomi. Akkrediteringen har været skolens mulighed for at udbyde sin egen bacheloruddannelse, der hidtil har haft et optag på 660 studerende, har skolen tidligere oplyst. De studerende har betalt mellem 320.000 og 348.000 danske kroner for den fireårige uddannelse, der endnu ikke har haft sine første dimittender. Niels Brock oplyser, at der i øjeblikket er 399 indskrevne studerende på uddannelsen, der også udbydes på partneruniversiteter i Kina og Vietnam.

Ifølge Niels Brocks interne »managementnotat« for 2017 genererede den amerikanske bacheloruddannelse en omsætning på knapt 37 millioner til handelsskolen. Uddannelsen havde ifølge notatet en »overskudgrad« på 47 procent, svarende til knapt 17,3 millioner danske kroner, efter løn- og driftsomkostninger. Niels Brock oplyser dog, at tallet er et udtryk for uddannelsens dækningsbidrag, og det korrekte tal for overskuddet i 2017 var på 3,2 millioner kroner. Handelsskolen oplyser også, at uddannelsens forventede omsætning er på omkring 30 millioner kroner årligt.

I Niels Brocks strategiplan ’På Vej 2018-2021’ fremgår det, at skolen havde planer om at udvide uddannelsen de kommende år. Ifølge planen havde skolen en målsætning om at øge antallet af studerende på uddannelsen til 475 inden juni 2019 og til 650 inden 2021. I stedet har skolen nu lukket for optag af studerende på uddannelsen, fremgår det af hjemmesiden.

Handelsskolen oplyser på sin hjemmeside, at de »har besluttet at erstatte samarbejdet med akkrediteringsinstituttet ACICS med et udvidet samarbejde med britiske De Montfort University, som har været skolens partner gennem små 25 år«.

Gennem partnerskabet udbyder Niels Brock i forvejen en etårig såkaldt ’top-up’ uddannelse til bachelorstuderende, en etårig prækandidatuddannelse og en kandidatuddannelse på halvandet år. Alle udbudt i samarbejde med det britiske universitet.

Ændret fremtid for studerende

Tidligere har Niels Brock oplyst til Information at skulle ACICS miste sin anerkendelse hos det amerikanske undervisningsdepartement, kan de studerende overflyttes til de britisk akkrediterede uddannelser.

De britiske akkrediterede uddannelser har dog fået hård kritik fra undervisere på Roskilde Universitet, hvor flere af de studerende læser eller har læst en kandidatuddannelse efter en britisk bachelor fra Niels Brock.

»Det er ikke en universitetsuddannelse. De studerende lærer ikke de akademiske dyder, men bliver i stedet undervist i udenadslære. Hvis de skal sælge det som en universitetsuddannelse, så skal niveauet hæves markant,« siger Jacob Dahl Rendtorff.

Ifølge Robert Kelchen er der måske mulighed for, at de studerende kan have krav på en refusion af deres studieafgifter.

»Havde det været her i USA, ville de studerende nok have anlagt et søgsmål. De har taget en uddannelse, der ikke burde have været akkrediteret i første omgang,« siger han.

Handelsskolen skriver selv, at »afviklingen af ACICS og det intensiverede samarbejde med DMU (det britiske partneruniversitet, red.), sikrer gennemførelse på højt niveau af alle påbegyndte studieforløb«.

Niels Brock har ikke ønsket at stille op til et interview vedrørende brevet eller den verserende sag om ACICS, men har sendt enkelte faktuelle kommentarer til Information, som er indarbejdet i denne artikel.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Sig mig, HVAD ER DET FOR NOGET??? Det er sgu da ikke et privat amerikansk firma, der skal stå bag anerkendelsen af kvaliteten på en dansk handelsskole!!! Det skal undervisningsministeriet og ingen anden.

John Andersen, Hans Aagaard, Berith Skovbo, Jan Fritsbøger, Rolf Andersen, Henrik Leffers, Michael Waterstradt, Claus Nielsen, Torben Arendal, Bjarne Bisgaard Jensen, Torben Lindegaard, Gert Romme, Carsten Nørgaard og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Torben Lindegaard

Det hører ingen steder hjemme, at Niels Brock trækker især nepalesiske unge mennesker til en underlødig uddannelse.

Kr. 320.000 er mange penge for en dansk studerende - for en studerende fra Nepal er det en formue, hvor hele familien må spæde til for at rejse den slags penge plus transport til og ophold i Danmark.

Hans Aagaard, Jan Fritsbøger, Torben Skov, Steffen Gliese, Claus Nielsen og David Zennaro anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Carsten Nørgaard,det er jo en handelsskole, der er tale om, så tag det som anskuelighedsundervisning i, hvordan købmandsmoral fungerer i praksis.

Lars Løfgren, John Andersen, Henrik Rasmussen, Jan Nielsen, Jan Fritsbøger, Randi Christiansen, Torben Skov, Steffen Gliese, Jens Erik Starup og Claus Nielsen anbefalede denne kommentar

@Steffen Gliese, uddannelsen "Bachelor in Business Administration" på Niels Brock opfyldte ikke (og opfylder ikke) Undervisningsministeriets kvalitetskrav. For at kunne udbyde uddannelsen har Niels Brock købt en akkreditering fra ACICS, men nu har ACICS forlangt kvaliteten hævet som forudsætning for, at akkrediteringen kan opretholdes. I stedet for at hæve kvaliteten, opgiver Niels Brock at få ACICS' godkendelse af uddannelsen.

Dybt useriøst! Men hvordan kan man vente andet at en handelsskole, hvis elever efter eksamen fiser rundt på Kultorvet iført sorte kapper og firkantet hat med kvast?

Det, Jens Winther, passer jo meget godt til den amerikanske akkreditering. ;-) Det er i det hele taget temmelig sygt, at vi så uhæmmet i de seneste 30 år har ladet os åndeligt (og materielt) kolonisere fra en angelsaksisk levemåde, som vi ingen traditioner har til fælles med.