Nyhed
Læsetid: 5 min.

Ombudsmanden: Støjbergs ministerium har ’store vanskeligheder’ med at leve op til offentlighedsloven

Tirsdag har Folketinget forespørgselsdebat om status for offentlighedsloven. Hvis politikerne også vil tage fat på spørgsmålet om myndighedernes lange svartider, kan de støtte sig til en aktuel undersøgelse fra ombudsmanden om bekymrende lange svartider i Udlændinge- og Integrationsministeriet
Inger Støjbergs Udlændinge- og Integrationsministerium svarer alt for sent på aktindsigter i forhold til bestemmelserne i offentlighedsloven.

Inger Støjbergs Udlændinge- og Integrationsministerium svarer alt for sent på aktindsigter i forhold til bestemmelserne i offentlighedsloven.

Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Indland
6. november 2018

»Udlændinge- og Integrationsministeriet kan oplyse, at det desværre ikke har været muligt for ministeriet at færdigbehandle Deres anmodning inden for den seneste udmeldte frist.«

Sådan slutter alt for mange breve, som Inger Støjbergs (V) ministerium sender ud til journalister og borgere, der har bedt om aktindsigt i en af ministeriets afgørelser. Det fastslår ombudsmanden i en aktuel undersøgelse af ministeriets sagsbehandlingstider i sager om aktindsigt.

Det fremgår bl.a. af undersøgelsen, at ministeriet i første halvår af 2018 har færdigbehandlet 116 sager, og at den gennemsnitlige svartid er oppe på 52 arbejdsdage – mere end syv gange længere end lovens frist på syv arbejdsdage.

Ministeriets svartider er så lange, at ombudsmand Jørgen Steen Sørensen finder, at det giver »anledning til alvorlig bekymring«, som han skriver. Samtidig er ombudsmanden »meget i tvivl om«‚ hvorvidt de initiativer, som ministeriet har iværksat for at nedbringe svartiderne, vil være »tilstrækkelig effektive«.

Samlet set mener ombudsmanden, at Udlændinge- og Integrationsministeriet »generelt har store vanskeligheder med at leve op til de krav til sagsbehandlingstiden i aktindsigtssager, som fremgår af offentlighedslovens forarbejder«, lyder kritikken fra Jørgen Steen Sørensen.

Ombudsmandens undersøgelse kommer belejligt for de politikere, som tirsdag under en forespørgselsdebat i Folketinget vil høre, hvad justitsminister Søren Pape Poulsen (K) kan fortælle om indsatsen for at ændre den offentlighedslov, som trådte i kraft i januar 2014.

Forespørgselsdebatten er ønsket af Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, De Radikale og Socialistisk Folkeparti.

Og selv om det meste af debatten i dag sikkert vil dreje sig om de omstridte paragraffer, der effektivt har lukket af for offentlighedens indsigt med Slotholmens arbejde, bl.a. paragraf 24 om ministerbetjening og paragraf 27, stk. 2 om folketingspolitikere, så har myndighedernes alt for lange svartider også meget stor betydning. For som ombudsmanden skriver i sin undersøgelse af Inger Støjbergs ministerium, så må »lang sagsbehandlingstid« i sager af offentlig interesse for medierne i realiteten »sidestilles med afslag på aktindsigt«.

Støjbergs langsommelighed

Ønsket om hurtigere svartider blev fremhævet af Justitsministeriet som en forbedring, da offentlighedsloven blev ændret i 2013. Ifølge loven skal en aktindsigt besvares »snarest«, dvs. inden syv arbejdsdage, med mindre det på grund af sagens omfang eller kompleksitet »undtagelsesvist ikke er muligt«.

Kun i de helt særlige tilfælde, hvor en aktindsigt omfatter mange dokumenter eller rejser »juridiske spørgsmål af ganske kompliceret karakter«, som det hedder i lovbemærkningerne, kan en besvarelse trække ud i op til 40 arbejdsdage, dvs. ca. to måneder.

Set i dét lys klarer Inger Støjbergs ministerium sig ikke særligt godt.

I 2017 færdigbehandlede ministeriet 153 sager, hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 21 arbejdsdage – altså tre gange så lang tid som loven anviser. Kun omkring en tredjedel af sagerne blev afsluttet inden fristen på syv arbejdsdage, mens hver ottende sag trak ud over 40 arbejdsdage.

Siden er svartiderne endda blevet endnu længere, ja mere end fordoblet: I første halvår af 2018 var ministeriet som nævnt gennemsnitligt 52 arbejdsdage om at færdigbehandle 116 sager. Samtidig er andelen af sager, der trækker længere ud end 40 arbejdsdage, vokset til 40 procent.

Den gennemsnitlige svartid i de sager, som pr. 30. juni 2018 var verserende i ministeriet, var endda meget længere: 94 arbejdsdage, eller mere end 13 gange så lang tid som lovens frist.

Offentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen, der i sin tid var medlem af Offentlighedskommissionen, siger, at ombudsmandens undersøgelse er »klar tale og en hård kritik«.

»Den viser, at Inger Støjbergs ministerium klart bryder med offentlighedslovens krav om hurtig svartid,« siger Oluf Jørgensen og tilføjer:

»Det er utroligt, at svartiden er mere end fordoblet fra 2017 til første halvår af 2018, hvor den gennemsnitlige svartid er helt oppe på 52 arbejdsdage.«

Det er ministeriets ansvar

Udlændinge- og Integrationsministeriet erkender, at svartiden »generelt er for lang i sager om aktindsigt«. Derfor vil ministeriet i fremtiden prioritere aktindsigtssagerne »i væsentlig højere grad«. De meget lange gennemsnitlige sagsbehandlingstider skyldes ifølge ministeriet, at der har været en række »meget omfattende og komplicerede aktindsigtsanmodninger«.

Hertil svarer ombudsmanden, at det har han stor forståelse for, men det ændrer ikke ved, at det er ministeriets ansvar at »sikre, at der er den nødvendige kapacitet mv. til at behandle de foreliggende sager i overensstemmelse med offentlighedsloven«.

I modsætning til flere andre myndigheder har ministeriet dog ikke fastsat interne målsætninger for svartiden i sager om aktindsigt, men kun udarbejdet generelle retningslinjer for behandlingen af sagerne.

Af konkrete initiativer, som ministeriet har iværksat, refererer ombudsmanden bl.a., at der er nedsat en arbejdsgruppe, der »drøfter brugen af ministeriets sagsbehandlingssystem«, og at der siden august i år har været tilført »en ekstra, midlertidig ressource, der skal bistå med færdigbehandlingen af en række ældre sager«. Endelig er der indført en screeningsprocedure med henblik på en mere effektiv frontloading samt en fast track-procedure.

Ombudsmanden er meget i tvivl om, hvorvidt de initiativer, som ministeriet har iværksat i den seneste tid, vil være tilstrækkelige til at sikre, at, at ministeriet i løbet af kort tid »varigt kommer til at behandle sager om aktindsigt i overensstemmelse med offentlighedslovens forudsætninger om sagsbehandlingstid«.

Derfor skal ministeriet inden fire uger redegøre for, hvordan ministeriet mener, at de allerede gennemførte tiltag udgør »en så væsentlig opprioritering af sagerne«, at »den nødvendige nedbringelse af sagsbehandlingstiderne« kan realiseres. Endelig skal ministeriet også forklare, hvorfor de ikke har fastsat interne målsætninger om svartiden samt oplyse, om de har overvejelser i gang om at fastsætte sådanne mål.

I et skriftligt svar skriver ministeriet:

»Udlændinge- og Integrationsministeriet modtager årligt et stort antal anmodninger om aktindsigt. Ministeriet er bevidst om, at sagsbehandlingen i en række tilfælde har været meget lang. Ministeriet har dog i hovedparten af sagerne med lange sagsbehandlingstider løbende truffet delafgørelser, hvorfor liggetiden ikke er ensbetydende med, at der ikke har været foretaget sagsbehandling i sagerne. Ministeriet har allerede iværksat en række tiltag, der skal bidrage til at forbedre sagsbehandlingstiden.

Blandt andet gennemføres der nu en tidlig screening af alle sager, og der er indført en fast track-ordning for de sager, hvor det relevante materiale er af mindre omfang. Endvidere indleder ministeriet tidligt i forløbet en dialog med journalisterne om afgræsning af sagerne, da ministeriet har behandlet mange aktindsigter med meget omfattende materiale.

Ministeriet er meget opmærksom på de forventninger til sagsbehandlingstiden, der følger af offentlighedsloven, og vil nu se nærmere på, hvordan der kan iværksættes yderligere tiltag til at nedbringe sagsbehandlingstiden.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Når ministerien/ministeriet ikke engang er i stand til at opfylde kravene i "Offentlighedsloven" AKA "Mørklægningsloven", så må det virkelig stå slemt til.

Hvem stemmer dog på de mennesker - og hvem ansætter embedsmændene ??

Søren Thuesen, Eva Schwanenflügel og Tommy Clausen anbefalede denne kommentar

"For som Ombudsmanden skriver i sin undersøgelse af Inger Støjbergs ministerium, så må »lang sagsbehandlingstid« i sager af offentlig interesse for medierne i realiteten »sidestilles med afslag på aktindsigt«.
Så sandt så sandt, men desværre ser det ud til, at de ikke-racistiske partier er ret så passive, når det handler om Inger Støjbergs ulovlige administration.

Eva Schwanenflügel, Werner Gass, Tommy Clausen, Flemming Berger, Gert Romme og Ole Frank anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Hvad med at tilbageholde ministerens løn, når hun ikke opfylder loven - hvis hun havde været på kontanthjælp så var hun blevet trukket .

John Andersen, Søren Thuesen, K M, Eva Schwanenflügel, Tue Romanow, Benjamin Bjerre, Britta Hansen, Minna Rasmussen, Werner Gass, Tommy Clausen, Niels Duus Nielsen, Vibeke Hansen, Gert Romme, Ole Frank og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

Jeg har bedt om aktindsigt meget få gange og med dårlig erfaring:
https://atomposten.blogspot.com/2014/04/atomaffald-og-begring-af-aktinds...

Forleden opdagede jeg, at der skulle holdes en Kokkedal II konference (31.10.-2.11) om implementering af den København-erklæring, der kom ud af det danske formandskab for Europarådet, som jeg fulgte med en hjemmeside:
https://sites.google.com/site/dkogeuroparaadet/home

Jeg opdagede kun, at konferencen skulle finde sted, fordi en belgisk kontakt spurgte til programmet.

Jeg skrev straks til bl.a. Søren Papes rådgiver og bad om programmet og bad for en sikkerheds skyld også om aktindsigt. Da jeg efter 1 1/2 dag intet havde hørt, skrev jeg til et naboland og fik programmet i løbet af 2 timer.

Herefter udbad jeg mig en forklaring i JM, hvorfor JM ikke ville sende mig programmet.

I dag fik jeg programmet fra JM, og for en time siden blev jeg ringet op af en medarbejder, der tydeligt var i defensiven og forklarede, at det jo tog nogle dage at ordne en aktiindsigtsbegæring. Det har jeg forståelse for, men hvorfor I alverden

1/ linker JM ikke til en opfølgende konference på Danmarks formandskab for Europarådet?
2/ sender man ikke straks programmet for konferencen til en borger der efterspørger det, når et naboland kan sende det i løbet af få timer?

John Andersen, Eva Schwanenflügel, Tue Romanow, Britta Hansen, Minna Rasmussen, Werner Gass, lars søgaard-jensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Marie-Louise Bormann, Tommy Clausen, Bjarne Tingkær, Ole Frank, Hans Larsen, Kim Houmøller, Jens Erik Starup, Birger Bartholomæussen, Gert Romme og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Jens J. Pedersen

Dette er et rydeligt eksempel på, at denne regering med især Lars Uløkke går efter bedste beskub. Hvorfor skal man holde loven, når ingen kræver det.
Det ser ud til at være lovligt, hvis det ikke bliver opdaget!
Magten korrumperer, netop derfor er det utrolig vigtigt med transparens i den offentlige administration.
På det seneste har vi set mange eksempler på, at går den, så går den sikkert igen.
Hvidvaskning.
Bedrageri.
Internationalt snyd med skat for mia.
Nu ser det også ud til at foregå noget tilsvarende på ministerkontorerne. Lad os så få spotlight på!

Søren Thuesen, Eva Schwanenflügel, Minna Rasmussen, Werner Gass, Tommy Clausen og Ole Frank anbefalede denne kommentar
Carsten Nørgaard

Rettelse: Støjbergs ministerium har store vanskeligheder med at leve op til loven (overhovedet).

Søren Thuesen, Eva Schwanenflügel, Tue Romanow, Jens J. Pedersen, Britta Hansen, Hans Larsen, Werner Gass og Ole Frank anbefalede denne kommentar

Når ministerien/ministeriet ikke engang er i stand til at opfylde kravene i "Offentlighedsloven" AKA "Mørklægningsloven", så må det virkelig stå slemt til.

Hvem stemmer dog på de mennesker - og hvem ansætter embedsmændene ??

Eva Schwanenflügel, Tommy Clausen og Jens J. Pedersen anbefalede denne kommentar

Så længe IS har 90 mandater bag sig og vi ikke har en forfatningsdomstol, så får det jo bare lov til at køre.
Believe or not.
Men det er jo tydeligvis et fact.

Eva Schwanenflügel, Tue Romanow, Britta Hansen, Werner Gass, Jens J. Pedersen, lars søgaard-jensen, Ole Frank og Tommy Clausen anbefalede denne kommentar

Man må konstatere at Danmark er korrupt, danmark er blevet en slyngel stat på mange områden.
De der borde foregå med et godt eksempel, bryder loven først.....

Søren Thuesen, Eva Schwanenflügel, Jens J. Pedersen, Carsten Nørgaard, Egon Stich, Werner Gass og Ole Frank anbefalede denne kommentar
Minna Rasmussen

Mange love gælder ikke for Grønland og Færøerne, men jeg har endnu ikke set en lov, hvor Udlændinge- og Integrationsministeriet var undtaget. Måske blot en forglemmelse i lovudarbejdelsen ...

Jens J. Pedersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar