Kommentar
Læsetid: 3 min.

DF har gang i en straffeaktion mod Danmarks Naturfredningsforening

Dansk Folkeparti vil fratage Danmarks Naturfredningsforening dens historiske ret til at rejse sager om fredning af natur. VLAK-partierne er ikke afvisende, men det er en bred front af grønne organisationer
Mols Bjerge er et af de danske natuområder, som Danmarks Naturfredningsforening har fået fredet gennem tiden. 

Mols Bjerge er et af de danske natuområder, som Danmarks Naturfredningsforening har fået fredet gennem tiden. 

Keld Navntoft

Indland
14. december 2018

Siden 1937 har Danmarks Naturfredningsforening haft retten til at rejse sager om fredning af betydningsfulde naturområder. At en privat forening har haft den ret, skyldes den erfaring, at kommuner og stat ofte bliver handlingslammet af hensynet til ejeres økonomiske interesser.

Det er naturfredningsforeningens fortjeneste, at der gennem årene er beskyttet dansk natur hele vejen fra Skagens Gren til Vestamager. Begge disse enestående områder var de politiske myndigheder oprindeligt imod at beskytte.

Denne ret til at rejse fredningssag vil Dansk Folkeparti nu fratage naturfredningsforeningen. Det sker med et beslutningsforslag, som DF – med orwellsk nysprog – kalder »en demokratisering af fredningsprocessen«.

DF foreslår, at også andre foreninger skal kunne rejse fredningssag. Men ingen forening – ej heller naturfredningsforeningen – skal ifølge DF’s forslag kunne gøre det uden godkendelse fra en kommune eller staten.

Og så er retten ikke meget værd.

At fratage foreningen retten til at rejse fredningssager er det samme som at standse naturfredningsarbejdet her i landet. Det kan jeg bekræfte fra erfaringerne fra mine 12 år som direktør for naturfredningsforeningen. Foreningen oplevede uhyggeligt ofte, hvorledes stat og kommuner på forhånd og i lokumsaftaler havde prisgivet værdifuld natur.

Bred dækning

Ud fra min erfaring kan jeg også undre mig over, at ordførere fra Venstre, Liberal Alliance og De Konservative over for DR udtrykker eftergivenhed over for DF’s forslag.

Naturfredningsforeningens arbejde med fredningssager har – gennem foreningens mange lokalkomiteer landet over – en bred tilslutning af aktive, der fordeler sig jævnt blandt landspolitiske sympatier. Foreningen kan på ingen måde kaldes en rød røverrede – selv om det formentlig er en forestilling, som nogle i DF og Liberal Alliance gør sig.

Der er i øvrigt noget komisk over de to nævnte partiers påstande om, at retten til at rejse fredningssager giver foreningen en nærmest diktatorisk ret til at terrorisere grundejere.

Om en fredningssag skal gennemføres eller ej, er uden for foreningens råderum. Det afgøres af de lokale fredningsnævn, der har en dommer som formand og to medlemmer, nemlig et medlem udpeget af den stedlige kommunalbestyrelse og et medlem udpeget af den ansvarlige minister. Fredningsnævnets afgørelse kan indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet, der har tre juridiske medlemmer og fire medlemmer udpeget af Folketinget.

Det er altså partierne selv, der afgør, om fredningen skal gennemføres. Når de så ofte i de seneste 82 år har stemt for fredningen, skyldes det, at sagens behandling er foregået i et dommerledet forum, hvor lokumsaftaler ikke har kunnet påberåbes.

Indtil for få år siden har der været bred partipolitisk enighed om, at det gældende fredningssystem er en god, dansk løsning: Ikke alene sikrer det, at værdifuld natur bliver beskyttet. Det inddrager også et folkeligt engagement, og det udelukker lyssky politiske aftaler.

Tækkes lobbyen

Når den politiske borgfred om fredningsarbejdet nu er brudt, skyldes det, at der mellem Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Venstre er opstået en kappestrid om at tækkes landbrugslobbyen, også dens mere ekstreme forgrening i organisationen med det misvisende navn Bæredygtigt Landbrug.

Opmuntrende er det, at de grønne organisationer, som Dansk Folkeparti vil tildele en – reelt betydningsløs – ret til at spørge kommuner og stat om lov til at rejse fredningssag, i udtalelser til DR afviser at støtte et angreb på naturfredningsforeningens historiske stilling.

Det kan måske være med til at få De Konservative til at fastholde deres tradition for, at naturfredning er vigtig for sikring af den nationale arv – og at naturfredningsforeningen bærer en særlig rolle.

David Rehling var i årene 1984-96 direktør i Danmarks Naturfredningsforening

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Truslerne er blevet tydelige

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har i 80 år haft retten til at rejse fredning, hvilket ikke betyder, at DN kan gennemføre en fredning. En fredning kræver, at en afgørelse i Fredningsnævnet alternativt Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Desværre har truslerne om at fratage DN fredningsretten verseret længe og har allerede haft en virkning på DN's arbejde.

Derfor håber jeg personligt, at den danske befolkning vil støtte DN's ret til at rejse fredninger - for naturen, Danmark og danskernes egen skyld. Det kan bl.a. gøres på

https://www.fredningerifare.dk/?utm_source=DN+Nyhedsbreve&utm_campaign=e...

Søren Fosberg, Thomas Bindesbøll, Annemette Due, Hans Larsen, Dina Hald, Torben Skov, Ole Frank, Flemming Berger, Leif Kajberg, Carsten Wienholtz, Anders Graae, Anne Eriksen, Lillian Larsen, John Poulsen, Mogens Holme, Anne Mette Jørgensen, Jan Jensen, Helene Kristensen, Niels Duus Nielsen, kjeld jensen, Hanne Ribens, Peter Andreas Ebbesen, Christian Mondrup, Jens Jensen, Dorte Sørensen, Arne Albatros Olsen, Morten Larsen, Klaus Flemløse, Peter Hansen, Werner Gass, Bjarne Bisgaard Jensen, Kim Houmøller, John Andersen, Anja Ellen Grue, Peter Beck-Lauritzen, Bettina Jensen, Gert Romme, Ete Forchhammer , Jesper Sano Højdal og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Det er spøjst som den kemiske lobbyistforening Bæredygtigt Landbrug har vundet de sorte hjerter inde på Borgen..
Der er landmænd der ligger i kø for at få lov til at drive økologisk landbrug, og vi ved at drikkevandet forurenes, insekter og fugle forsvinder, sjældne biotoper skrumper, og alligevel skal vi satse på svinefarme og pesticider ?!?

Annemette Due, Hans Larsen, Dina Hald, Torben Skov, Flemming Berger, Carsten Wienholtz, Søren Jensen, Anders Graae, Anne Eriksen, Torben Vous, John Poulsen, Mogens Holme, Anne Mette Jørgensen, Jan Jensen, Helene Kristensen, Niels Duus Nielsen, kjeld jensen, Hanne Ribens, Peter Andreas Ebbesen, Jens Jensen, Torben Bruhn Andersen, Dorte Sørensen, Arne Albatros Olsen, Morten Larsen, Klaus Flemløse, lise zeuthen, John Damm Sørensen, Peter Hansen, Werner Gass, Bjarne Bisgaard Jensen, Kim Houmøller, Jan Fritsbøger, John Andersen, Carsten Mortensen, Bettina Jensen, Gert Romme, Ete Forchhammer , Anders Reinholdt og Arne Lund anbefalede denne kommentar

" kan jeg også undre mig over, at ordførere fra Venstre, Liberal Alliance og De Konservative over for DR udtrykker eftergivenhed over for DF’s forslag."
Der er ingen grund til at undres. VLAK vil gøre hvad som helst for, at beholde Frikadellepartiet inde i folden, så partiet ikke køber over til den ligeså logrende Mette Frederiksen.
Og regeringen vil for enhver pris undgå, at den tøsefornærmede Tulle ikke stemmer for VLAK's lorte-forslag.

Annemette Due, Dina Hald, Torben Skov, Carsten Wienholtz, Anne Eriksen, Anne Mette Jørgensen, Helene Kristensen, Niels Duus Nielsen, kjeld jensen, Peter Andreas Ebbesen, Dorte Sørensen, Arne Albatros Olsen, Klaus Flemløse, Finn Egelund, Werner Gass, Jan Fritsbøger, Peter Beck-Lauritzen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Det er hverken i markedets eller storkapitalens interesse at noget så inferiørt og rørstrømsk som en naturfredningsforening kan forstyrre forretningerne.

Dina Hald, Torben Skov, Anne Eriksen, Niels Duus Nielsen, kjeld jensen, Hanne Ribens, Peter Andreas Ebbesen, Dorte Sørensen, Klaus Flemløse, Werner Gass, Bjarne Bisgaard Jensen, Jan Fritsbøger, Peter Beck-Lauritzen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

De Forkvaklede vil nok lave Mols Bjerge om til vikingecenter med Jim Lyngvild som berserkerhøvding..
Så kan de komme på sommerlejr efter de har været på Englands-togt med fregatten Jylland for at studere Brexit.

Dina Hald, Torben Skov, Carsten Wienholtz, Anne Eriksen, Thomas Christensen, Mogens Holme, Anne Mette Jørgensen, Niels Duus Nielsen, Dorte Sørensen, Klaus Flemløse og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Jeg synes naturligvis også DN skal beholde sin ret , men Rehling er vel ikke uhildet i denne sag, som så mange andre lobbydrenge og piger.

Det er godt at se, at Dansk Folkeparti mere og mere bekender kulør og er blevet er traditionelt magtparti med, når det kommer til stykket, gennemskuelige og ikke særlig sympatiske dagsordner hele vejen rundt. Mit gæt er, at deres tilsyneladende uimodståelige appel til vælgerhavet i den grad toppede ved sidste valg.

Anne Eriksen, Mogens Holme, Anne Mette Jørgensen, Helene Kristensen, Niels Duus Nielsen, kjeld jensen, Hanne Ribens, Arne Lund, Eva Schwanenflügel, Arne Albatros Olsen, Klaus Flemløse, Steffen Gliese og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar
Peter Beck-Lauritzen

Håber DN fortsætter som hidtil. Uden dem, meget lidt fredning i DK. DN har troværdighed og almen interesse i rekreative områder til den danske befolkning. Almene interesser kan ikke tilskrives B(L)æredygtig Landbrug og grisefabrikanterne: de vil kun deres eget bedste, er trekvart ligeglad med spredning af pestisider og MRSA. De kender ikke begrebet ansvarlighed, hverken overfor dyr eller medmennesker.

Dina Hald, Carsten Wienholtz, Anne Eriksen, Mogens Holme, Helene Kristensen, Niels Duus Nielsen, kjeld jensen, Eva Schwanenflügel, Klaus Flemløse, Werner Gass, Bjarne Bisgaard Jensen, Steffen Gliese, Kim Houmøller, Jan Fritsbøger og Egon Stich anbefalede denne kommentar

Hvis korrupte kommunalpolitikere i fremtiden skal bestemme over fremtidens fredninger og ophævelse af eksisterende, ser det sort ud. Amterne garanterede en uvildig sagsbehandling!

Dina Hald, Torben Skov, Anne Eriksen, Lillian Larsen, Mogens Holme, Helene Kristensen, Niels Duus Nielsen, Peter Beck-Lauritzen, Hans Larsen, Eva Schwanenflügel, Arne Albatros Olsen, Klaus Flemløse, Werner Gass og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

I betragtning af at det skulle være et parti, der værner om Danmark og det danske, opfører de sig godt nok meget destruktivt i DF.
Mon ikke vælgerne vil vide at straffe det?

Anne Eriksen, Lillian Larsen, Mogens Holme, Anne Mette Jørgensen, Niels Duus Nielsen, kjeld jensen, Peter Beck-Lauritzen, Eva Schwanenflügel, Arne Albatros Olsen og Klaus Flemløse anbefalede denne kommentar

Jens Peter Hansen, det er svært at se, at David Rehling skulle have andet end en privat holdning til fredning. Det var formodentlig også med det afsæt, at han virkede for foreningen i en årrække.
Der er opstået - det skyldes igen ikke så trænede højrefløjsdebattører - en akavet holdning til begrebet inhabil, hvor folk i bedste foghske ånd nu ser viden og indsigt som inkriminerende ved stillingtagen. Så bliver det ikke dummere.

Dina Hald, Jørgen Tryggestad, Anders Graae, Anne Eriksen, Torben Vous, Lillian Larsen, Mogens Holme, Helene Kristensen, Niels Duus Nielsen, Hanne Ribens, Jens Thaarup Nyberg, Peter Beck-Lauritzen, Hans Larsen, Eva Schwanenflügel, Kim Houmøller, Werner Gass og Bjarne Bisgaard Jensen anbefalede denne kommentar

Vi har brug for langt mere fredning de kommende år, for hvad er det egentligt man ønsker?

Skal Danmark ende med at være plastret til i by, vej og landbrug, eller skal vi også i fremtiden overlade nogle områder til en tilfældig naturlig udvikling.

Vi har brug for store sammehængende naturområder, som også går over grænsen og videre ud i Europa, ellers vil "naturen" til sidst være dømt til kunstige oaser, som kun overlever på menneskets nåde, og hvor dyrene og plantevæksten ikke længere har nogen som helst chance for naturlig udvikling og selektion.

Så spørgsmålet er, hvordan vil politikerne sikre, meget mere fredning og den fri naturs udfoldelse og udvikling i fremtiden?

Dina Hald, Torben Skov, Anne Eriksen, Mogens Holme, Niels Duus Nielsen, kjeld jensen, Peter Beck-Lauritzen, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese og Klaus Flemløse anbefalede denne kommentar
Thomas Andersen

Hvorfor har DN monopol (ud over staten) på at rejse fredningssager. Alle som kan løfte opgaven med at rejse en fredningssag burde have ret til dette???

John Damm Sørensen

Fredninger er yderst påkrævede ikke mindst så længe den danske regering undlader at håndhæve EUs Habitatdirektiv. Direktivet kræver gode økologiske bestande af beskyttede arter. Det betyder blandt andet forhold, som modvirker indavl. Eksempelvis kræver direktivet, at de findes en 3-500 meter bred zone omkring et hvert vandhul med beskyttede frøer. For at forebygge indavl skal disse områder forbindes via spredningskorridorer. Med landbruget som bestemmende faktor, kan de fleste nok indse, at direktivet aldrig bliver til noget i det Danmark, som politikere uden blusel kalder et grønt foregangsland.

Dina Hald, Flemming Berger, Anne Eriksen, Helene Kristensen, Peter Beck-Lauritzen, Eva Schwanenflügel, Morten Larsen, Steffen Gliese og Klaus Flemløse anbefalede denne kommentar
Klaus Flemløse

Jeg er virkelig forbandet på V, K, LA samt DF.

De ødelægger Danmark.
De bekæmper dansk kultur jf. nedskæringerne på Danmarks Radio
De bekæmper dansk natur
De bekæmper rent vand og havmiljø
De bekæmper universiteterne
De bekæmper gymnasierne
De bekæmper folkeskolen
De er løgnagtige

Oprindelig var jeg Venstre og arbejdede i den finansielle sektor. Da jeg kom tilbage fra Tyskland i 1999 var Venstre et hadefuldt og korrupt parti, som jeg slet ikke kunne genkende. Det er blevet lang værre siden hen. Føj for den lede.

VLAK +DF er enig i, at tilkæmpe sig al magt, tilgodese vennerne og fjerne al opposition, jf. Polen, Ungarn.

Dina Hald, Torben Skov, Flemming Berger, Carsten Wienholtz, Anne Eriksen, Lillian Larsen, John Poulsen, Thomas Christensen, Mogens Holme, Anne Mette Jørgensen, Helene Kristensen, Niels Duus Nielsen, kjeld jensen, Hanne Ribens, John Damm Sørensen, Peter Andreas Ebbesen, Jens Thaarup Nyberg, Peter Beck-Lauritzen, Hans Larsen, Eva Schwanenflügel, Kim Houmøller, Morten Larsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
John Damm Sørensen

@Thomas Anderse:
Hvorfor har DN monopol (ud over staten) på at rejse fredningssager. Alle som kan løfte opgaven med at rejse en fredningssag burde have ret til dette???

Men som det fremgår af David Rehlings artikel, er der jo netop ikke interesse fra andre, om at løfte den store og ofte bekostelige byrde, det er at rejse en fredningssag.

Det er i øvrigt ikke første gang, at der føres angreb på DN. Daværende miljøminister Hans Christian Schmidt (V) var foregangsmand for at indføre uhyrlige klagegebyrer med det formål at dræne DNs økonomi. Han måtte dog lide den tort at blive pålagt af FN at nedsætte gebyret, som dog stadig eksisterer.
Samme Hans Christian Schmidt (V) var i øvrigt "landbrugets mand" i det tidligere Naturklagenævn, og i nævnet en kraftig fortaler for øget bebyggelse i det åbne land.

kjeld jensen, Knud Chr. Pedersen, Dina Hald, Torben Skov, Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel, Anne Eriksen, Mogens Holme, Helene Kristensen, Anne Mette Jørgensen, Bettina Jensen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Anne Mette Jørgensen

DF og senge kammeraterne ånder ved had.
De kan ikke åbne munden uden, at profilere sig på nærmest diktatoriske lovforslag og udsagn.
Det går galt og hvor mon de vil flygte hen?
Men danskerne er et langmodigt folk.
En dag vågner vi måske af den lange søvn.
Har de virkelig ikke andet at tage sig til end, at pege fingre.
Deres spejle er knust.

kjeld jensen, Dina Hald, Torben Skov, Steffen Gliese og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Helene Kristensen

Jeg har i de tilhørende debatter til rigtig mange artikler om DN og DF's nys opståede sære ideer set, hvad man bygger sine argumenter på og det er massiv uvidenhed og mavefornemmelser. Faktuel viden om emnet er ikke rigtig trængt ind hos DF. Total uvidenhed om emner man kræver indflydelse på, er åbenbart et adelsmærke i de kredse. Mavefornemmelser frem for viden er det dagens politik drives på. Hvad i alverden er I så bange for? Jeres landbrugsminister har 2 ud af 3 stemmer i fredningsnævnene.

DN rejser fredningssager, men det er fredningsnævnene der vedtager fredninger.
"Et fredningsnævn består af en formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljø- og fødevareministeren. Et medlem der udpeges at miljø- og fødevareministeren, og et medlem, der vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, det pågældende areal er beliggende".

Såfremt der pludselig skulle opstå trang til at vide noget om det et fredningsnævn foretager sig, er her et link som leder direkte til viden.
https://fredningsnaevn.dk/

Dina Hald, Torben Skov, Steffen Gliese og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

DN er en organisation som har et formål: naturfredning. Fint. Det har en særstatus. Godt for DN. PH og andre hadede denne konservative opfattelse af brugen landet. Var PH en forklædt DF'er?

jens peter hansen

ups. Gliese

Nej, han var bare en bybo. jeg havde faktisk en meget interessant samtale med en italiensk revisor under et nyligt besøg.
Han udpegede Italiens grundlæggende problem som værende mellem by og land, og at byboerne - hvoraf han vel at mærke selv var én - ikke havde meget forstand på vilkårene på landet. Han efterlyste iøvrigt også en velfærdsstat og mente, at det var et alment ønske udover Europa, mens det gør befolkningerne forbandede, at de ska betale skatten uden at få goderne.