Interview
Læsetid: 10 min.

Peter Hummelgaard vil opsplitte banker og øge dagpenge i kamp mod syg kapitalisme

Socialdemokratiet forspildte en gylden mulighed for et opgør med den syge kapitalisme efter finanskrisen, siger partiets EU-ordfører Peter Hummelgaard i en ny bog, hvor han presser på for at få partiet til at gå endnu længere end deres ulighedsudspil
Peter Hummelgaard er interviewet – og fotograferet – ret mange gange på Amager og foran lufthavnen, hvor forældrene arbejdede. Men S-politikeren er hverken bleg for at erkende arbejderklasseidentificeringen eller et ambivalent forhold til globaliseringen – i hverrt fald når det kommer til finanskapitalismen. 

Peter Hummelgaard er interviewet – og fotograferet – ret mange gange på Amager og foran lufthavnen, hvor forældrene arbejdede. Men S-politikeren er hverken bleg for at erkende arbejderklasseidentificeringen eller et ambivalent forhold til globaliseringen – i hverrt fald når det kommer til finanskapitalismen. 

Peter Nygaard Christensen

Indland
10. december 2018

Finanskrisen var det øjeblik, hvor Socialdemokratiet kunne have grebet muligheden for at kurere kapitalismen gennem et fundamentalt opgør med finanssektorens størrelse og rolle i økonomien og med den voksende ulighed. 

»I stedet reddede vi bankerne, lod dem slippe for at stå til ansvar og sendte regningen videre til lønmodtagerne,« skriver Peter Hummelgaard (S) i sin nye bog, Den syge kapitalisme, der udkommer mandag.

Her præsenterer han en række forslag til, hvordan kapitalismens værste sygdomme kan kureres, herunder bl.a. en opsplitning af banker og en styrket social kontrakt gennem øget dagpengesats. Dermed går Peter Hummelgaard længere i sine løsningsforslag end sit partis kommende udspil mod ulighed. Og kommer samtidig med en opfordring til ikke endnu en gang at forspilde muligheden for politisk handling i kølvandet på de nuværende bankskandaler om hvidvask og udbytteskat.

»Analysen i bogen læner sig op ad den udvikling og de erkendelser, der også har været i Socialdemokratiet i de seneste tre år, hvor vi siger, at der er nogle sygdomstegn. Så kan vi være uenige om, hvor store de er, og jeg går nogle skridt længere i min analyse og mine forslag til, hvad man kan gøre for at møde udfordringerne. Det synes jeg, vi er nødt til,« siger Peter Hummelgaard, da Information møder ham på Café Kystens Perle i Kastrup.

I bogen refererer Hummelgaard en debat på Folkemødet i 2013, hvor daværende finansminister og partifælle Bjarne Corydon og Dansk Industris direktør, Karsten Dybvad (netop udnævnt til bestyrelsesformand i Danske Bank, red.) afviste hans advarsler om finanskrisens negative effekter på befolkningen som hinsides »enhver sund fornuft.«

»Det var før Brexit. Før Trump. Før det stod klart, at bankerne ville kvittere for skatteydernes redning ved at hjælpe kunder i skattely og hvidvaske deres penge. Før det stod klart, hvor grundlæggende ulighedskrisen egentlig er. Før den første store handelskrig i mange år. Før oprøret fra udkanten ved folketingsvalget i 2015,« skriver han.

Befolkningerne i Vesten kom altså til at bære »den fulde regning« for finanskrisen, mens de ansvarlige i bankvæsenet fortsatte, som om intet var hændt. Det gav bagslag og skabte nye kriser.

Finanskrisen blev til en økonomisk krise, der blev til en krise for hele det europæiske projekt. Ulighedskrisen blev til en tillids- og demokratisk krise mellem befolkningerne og deres politikere, forklarer Hummelgaard, mens julefrokostretterne bliver indtaget ved de andre borde på Café Kystens Perle.

En location Hummelgaard i øvrigt og på opfordring selv har valgt. Helt ligeglad med Weekendavisens opregning af, at hans selvdyrkede socialdemokratiske fortælling ifølge databasen Infomedia rummer navnet Hummelgaard og ordet lufthavn 177 gange i samme artikel.

Han er socialdemokrat og funderer ikke som Alternativet og Enhedslisten over alternativer til kapitalismen. Og for ham, opvokset i en bagageskubberfamilie, er Københavns Lufthavn både det bedste og det værste ved kapitalismen og globaliseringen. Døren ud til den åbne verden. Handel, der skaber vækst og arbejdspladser. Men også potentielt forringede arbejdsvilkår, når Amazon formentlig placerer sine lagerbygninger tæt på lufthavnen som vejen ind på det danske marked.

»Finanskrisen var en forspildt chance til at gøre noget ved nogle af de dybereliggende forandringer, der gennem de seneste 20 til 30 år har rystet vores demokratier og økonomier, og som finanskrisen var udløseren for,« siger Hummelgaard.

Mangel på politisk handlekraft – jo, jo, det var komplekst og de ansvarlige havde i den grad hånden på kogepladen og udsigt til tomme dankortautomater – men ikke desto mindre endte det med, at mere end en generations velstand i løbet af ti år blev forvandlet til politisk ustabilitet og utryghed, konstaterer socialdemokraten.

Ganske vist er der blevet reguleret. Men muligheden for at gøre noget ved de strukturelle årsager til krisen, som Peter Hummelgaard mener, man må adressere for at redde den syge kapitalisme fra sig selv, har man indtil videre ladet gå til spilde – og det gælder også Socialdemokratiet.

»Hvad angår SRSF-regeringen fik vi ikke mandaterne til at gøre noget af det, vi foreslog efter finanskrisen. F.eks. at se på om det er hensigtsmæssigt, at danske banker har vokset sig så store, som de har,« siger Peter Hummelgaard.

Valgets joker

I bogen beskriver han de omdiskuterede politiske redningsaktioner i form af bankpakkerne, som Hummelgaards partifælle, Henrik Sass Larsen, har kaldt for »danmarkshistoriens største tyveri« med henvisning til, at staten i forhold til Bankpakke II gik glip af en såkaldt upside-model, der ville have sikret staten en del af den fremtidige kursgevinst. Derudover opregner han en lang række af kapitalismens andre sygdomstegn:

Den stigende ulighed, som giver sig udslag i, at 65-70 procent af husholdningerne i verdens 25 mest udviklede økonomier i Europa og USA i gennemsnit har oplevet faldende eller flad lønudvikling mellem 2005 og 2014. Det har skabt utryghed blandt lønmodtagere, også i Danmark; topdirektørers lønninger og bonusser på himmelflugt; kapitalfondes jagt på kortsigtede og deraf samfundsskadelige gevinster; de nye virksomhedsmonopoler, ikke mindst i techbranchen, og deres koncentration af magt, der udfordrer demokratiet, skaber »overnormal« profit og bidrager til at øge uligheden; det uretfærdige dyk i skatter og arveafgifter samt undermineringen af danske lønmodtageres sikkerhedsnet i form af udhuling af dagpengenes dækningsgrad.

Sidste år adresserede Peter Hummelgaards formand, Mette Frederiksen, ligeledes »den syge kapitalisme« i et interview med Information, hvor hun på linje med Hummelgaard efterlyste en ny social kontrakt, der skal disciplinere og tæmme den kapitalistiske økonomi til (igen) at arbejde i fællesskabets tjeneste for at sikre sammenhængskraften i samfundet. Og i sidste uge løftede hun lidt af sløret for parties kommende udspil mod ulighed: ’Danmark er for lille til store forskelle’, da hun bebudede en tilbagerulning af skatterabatten på kapitalindkomst og skattelettelser på høje aktieindkomster fra Lars Løkke Rasmussens (V) Forårspakke 2.0 fra 2009. Et forslag der skal indbringe 1,1 milliard kroner.

De politiske kommentatorer spår da også, at »grådigheden kan blive valgets store joker«, fordi den taler til danskernes fornemmelse af, at eliten sejler almindelige lønmodtagere agterud både moralsk og økonomisk, ikke mindst efter de seneste bankskandaler. En diagnose, som den økonomiske elite også selv er ved at tage til sig. Senest med Ørsted-topchef Henrik Poulsens udtalelser til Berlingske 3. december om, at stigende økonomisk ulighed er en af de største udfordringer lige nu. De ti procent øverste i samfundet og erhvervslivet har et stort ansvar for at bevare sammenhængskraften, mente Ørsted-topchefen, der forstår, hvis folk synes, at hans årsløn »er på grænsen til det vanvittige«.

Når Hummelgaard gør sig til talsmand for, at bankerne skal splittes op, er det på grund af de såkaldt »finansielle supermarkeder«, hvor bank, investeringsselskab, realkredit, forsikring og ejendomsmægler er del af samme forretning. Det betyder mindre konkurrence, højere gebyrer for kunderne og finansielle virksomheder, der vokser sig så store, at de bliver too big too fail. Danske Bank er præmieeksemplet ifølge Hummelgaard, der understreger at forslaget om opsplitning står for egen regning:

»Oven på hvidvaskskandalerne osv. er der brug for en diskussion af, hvor stor systemisk risiko et finansielt hus kan udgøre for hele Danmarks økonomi,« siger han. »Hvis USA vælger at give Danske Bank så stor en dollarbøde i forbindelse med hvidvasksagen, at de ikke kan betale den, er det os, der står med håret i postkassen, fordi en hel sektor har volumesyge, fordi større skulle være større,« siger Hummelgaard og tilføjer, at han ikke har et detaljeret forslag til, hvordan det skal foregå:

»Jeg går ikke ind for, at man skal nationalisere banker. Men man kan sagtens lave regler, som vi har gjort før i tiden, for, hvor meget der må ejes inden for samme bank.«

Hummelgaard vil også øge dækningsgraden af dagpengene, og ser stærke fagforeninger som et middel mod ulighed. Det forslag kommer også med et hug til stemmer på venstrefløjen, der ifølge socialdemokraten mener, at borgerløn er det nye sort. Han anser debatten om borgerløn for at være et komplet vildskud, når det kommer til at finde svar på den stigende ulighed og automatiseringens forventede eliminering af en lang række arbejdsfunktioner.

»Jeg tror, borgerløn vil være en undskyldning for toppen til at stikke endnu mere af, fordi borgerløn vil betyde, at rigtig mange mennesker ikke får andel i i samfundets produktivitets- og velstandsstigning og dermed kun øge uligheden,« siger han.

Derimod er det ifølge Hummelgaard, der er tidligere konsulent i 3F’s formandssekretariat, langt vigtigere at bekæmpe stagnation eller nedgang i lønninger ved at øge antallet af medlemmer af fagforeninger og a-kasser gennem højere skattefradrag – undtagen for de gule –  samt at øge den såkaldte kompensationsgrad. 

Ifølge Det Økonomiske Råd udgjorde dagpengesatsen 63 procent af gennemsnitslønnen i industrien i 1980. I dag udgør dagpengene 47 procent af en gennemsnitsløn. Og i 2025 vil de kun udgøre 44 procent af en gennemsnitsløn i industrien, lyder rådets prognose, der bygger på fremskrivning af tal fra Danmarks Statistik. Ud af verdens 50 største økonomier oplevede de 29 et fald i andelen af lønmodtagere med medlemskab af en fagforening fra 1991 til 2014. De 29 lande tegnede sig tilsammen for to tredjedele af verdens samlede BNP. Ifølge Den Internationale Valutafond IMF, som Hummelgaard refererer, kan faldende faglig organisering være en medvirkende forklaring på udviklingen, fordi det svækker lønmodtagernes forhandlingskraft over for arbejdsgiverne.

»På den lange bane skal vi arbejde på, at ydelsen kommer til at dække en højere andel af lønnen end i dag. Hvis udhulingen fortsætter, risikerer vi, at flere mennesker – især inden for fag med høj beskæftigelse og lav ledighed – ikke mener, det kan betale sig at forsikre sig mod arbejdsløshed.«

»Et velorganiseret arbejdsmarked og en arbejdsmarkedsmodel, der er baseret på forhandlinger om løn og arbejdsvilkår, er den eneste måde, lønmodtagerne kan sikre sig deres retfærdige andel af globaliseringens gevinster,« siger han.

Økonomien, dumme

Men hvad er det, der får Peter Hummelgaard til at tro, at Socialdemokratiet ikke også misser øjeblikket med finansskandalerne, som jo trods alt ikke er så omfattende som den globale finanskrise i 2008?

»Første skridt til at handle er, at erkendelsen er til stede. Topdirektøren i Ørsteds udtalelser er jo beviset på, at det breder sig langt, langt ind i dele af erhvervslivet. Og så man kan sige, at der indtræffer nogle politiske begivenheder, der åbner døre. På udlændingeområdet har det klart været de erkendelser, der er kommet oven på flygtningekrisen i 2015. Det samme er ved at ske nu på det økonomiske område, hvor diskussionen om uretfærdighed og grådighed i finanskrisens tiår, bliver sat i gang af den ene finansskandale efter den anden,« siger Peter Hummelgaard.

– Er det svært at gøre en uretfærdig økonomi til noget, man taler om som et problem på samme niveau som migration?

»Jeg tror jo desværre, det er sådan, at nogle dagsordener har en tendens til at overtrumfe andre. Det, at venstrefløjen stadig tillader, at udlændinge altid er enhver politisk debats store joker, gør, at andre dagsordener fortrænges. Det var også derfor, at jeg i 2013 skrev en kronik sammen med Mattias Tesfaye (partiets nuværende udlændingeordfører, red.) om, at udlændingepolitikken var stopklods for velfærdspolitiske forbedringer. Siden har vi sammen med Dansk Folkeparti og venstrefløjen bl.a. blokeret for topskattelettelser og automatiske besparelser på velfærden i form af omprioriteringsbidraget.«

Peter Hummelgaard skriver meget om ulighed i bogen. Men ikke et ord om kontanthjælpsloft og integrationsydelse, som partiet ikke vil love at afskaffe. Samtidig har AE Rådet netop offentliggjort tal, der viser, at der er blevet 12.000 flere fattige børn i Danmark. Hvad skal det hjælpe dem, at Socialdemokratiet vil have nogle rige til at betale lidt mere?

»Min bog handler ikke om socialpolitik, men om hvordan flest mulige får deres retfærdige andel af den økonomiske fremgang. I forhold til ydelserne er vores svar, at vi vil gentænke det virvar, der er i dag. For mig er det også et led i en svær, men vigtig erkendelse af, at vi skal balancere en målsætning om at nedbringe antallet af fattige børn med nogle ydelser, så eksempelvis indvandrerkvinder, der ikke har haft fast tilknytning til arbejdsmarkedet, men godt kan tage et job, aktivt leder efter et.«

Omvendt har der også været debat om, hvem det egentlig er, der ikke får adgang til deres retfærdige andel af væksten i samfundet. Ifølge undersøgelser tjener mange faglærte mere end akademikere. Hummelgaard henviser til andre undersøgelser. Bl.a. en fra Jyske Bank, der viser, at Danmark ikke har haft et opsving med så svage lønstigninger siden 1930’erne. Samt en måling foretaget af 3F blandt medlemmerne i 2017, hvor flertallet ikke mente, at deres børn ville få en bedre fremtid end de selv.

»Blandt mange elektrikere og metalarbejdere f.eks. er lønningerne ikke steget så meget, som deres aktivitet berettiger til, men de har det sådan set ganske udmærket. Men for rigtig mange 3F’ere og uorganiserede lønmodtagere er den reelle udvikling, at man ikke føler andel i opsvinget og stadig er usikre efter krisen. Det er vel også en af grundene til, at privatforbruget stadig står relativt stille,« siger Hummelgaard.

Serie

Vi tager økonomien tilbage

Økonomien er taget fra os. Vi forstår den ikke og har ikke magt over den. Og når vi ikke forstår økonomien, kan vi ikke stille dem, der har magten over den, til regnskab – endsige forandre den.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Grådige og vanvittige lønninger/bonusser er slemt, men når det toppes op med skatte-unddragelse, hvad norske tal tyder på: Nicklas Bendtner betale 50% af ca. 20 mill. nkr i indkomstskat, MEN

Thomas F. Borgen står med et rundt "0", som indkomst i 2017, og betaler kun ca. 11.000 nkr. i formueskat, af en bemærkelsesværdig lille formue på ca. 1,5 mill. nkr.

Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com, Sus johnsen, Anne Eriksen, Benta Victoria Gunnlögsson, Hans Larsen, Benny Larsen, Estermarie Mandelquist, John Andersen, Steen K Petersen, Jan Nielsen, Flemming Berger, Torben K L Jensen, Niels Duus Nielsen, Carsten Wienholtz, Mogens Holme, Niels-Simon Larsen, David Zennaro, Bjarne Bisgaard Jensen, Peter Beck-Lauritzen, Birgitte Jensen, Kim Houmøller, Eva Schwanenflügel, Kurt Nielsen og Tommy Clausen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Kapitalismen er ikke bare syg. Den er en omvandrende zombie, der smitter alt på sin vej, og ødelægger planeten Jordens klima og miljø.
EU's finanspagt er et eksempel på dette. Den fik Socialdemokratiet os ind i, på trods af at vi ikke er med i euro'en. Med dens austerity (sparepolitik) har den medvirket til den øgede ulighed. Mange af reformerne på dagpenge og kontanthjælp stammer herfra.

"Peter Hummelgaard skriver meget om ulighed i bogen. Men ikke et ord om kontanthjælpsloft og integrationsydelse, som partiet ikke vil love at afskaffe. Samtidig har AE Rådet netop offentliggjort tal, der viser, at der er blevet 12.000 flere fattige børn i Danmark. Hvad skal det hjælpe dem, at Socialdemokratiet vil have nogle rige til at betale lidt mere?"

Ervin Lazar, Erik Winberg, Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com, Sus johnsen, Anne Eriksen, Søren Andersen, Hans-Henrik Tungelund, Benta Victoria Gunnlögsson, Hans Larsen, Benny Larsen, Knud Chr. Pedersen, Ole Frank, Estermarie Mandelquist, Thomas Tanghus, Jørgen Wentzlau, Espen Bøgh, John Andersen, Steen K Petersen, Kim Folke Knudsen, Jan Nielsen, Flemming Berger, Claus Bødtcher-Hansen, Carsten Wienholtz, Mogens Holme, Katrine Damm, Bjarne Bisgaard Jensen, Torben Skov, David Zennaro, Lise Lotte Rahbek, Torben K L Jensen, Ebbe Overbye, Niels østergård, Peter Beck-Lauritzen og Oluf Husted anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Den syge kapitalisme er en gratis omgang, for den er næsten alle enige om at forbande. Næh, det er den raske kapitalisme a la Peter Hummelgård, og dvs den, vi ser udfolde sig nu, der kunne være interessant at få op på bordet. De dristigste, Peter kan komme på, er en forhøjelse af dagpengene. Borgerløn er helt ude for ham. Der kommer ikke noget interessant fra den mand, desværre.

Erik Winberg, Olav Bo Hessellund, Ole Frank, Steen K Petersen, Jan Nielsen, Mogens Holme, Herdis Weins, David Zennaro, Lise Lotte Rahbek og Torsten Jacobsen anbefalede denne kommentar
Margit Johansen

Vi får nok Hummelgaard at se og høre hos Clement, Korsgaard og de andre. Skarpt, klog og på tværs med et glimt i øjet. Valget kommer til marts, jo, og vil handle om social sikkerhed og tryghed. Mon det bliver for alle?

Holdningerne er der, men de er let til fals for "magtens nødvendighed".
At stemme på Hummelgaard er ikke det ringeste valg, hvis det betød man stemte på Hummelgaard. Det gør det ikke. At stemme på Hummelgaard betyder, at man stemmer på en politik ledet af Mette Fredriksen.

Berith Skovbo, Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com, Anne Eriksen, Jack Køhler, Hans-Henrik Tungelund, Hans Larsen, Benny Larsen, Janus Agerbo, Torben Jensen, Estermarie Mandelquist, Thomas Tanghus, Martin Rønnow Klarlund, John Andersen, Kim Folke Knudsen, Jan Nielsen, Flemming Berger, Jens Kofoed, Niels Duus Nielsen, Steen Sohn, Carsten Wienholtz, Mogens Holme, Herdis Weins, Katrine Damm, Bjørn Pedersen, Niels-Simon Larsen, Torben Skov, Anders Reinholdt, Lise Lotte Rahbek, Philip B. Johnsen, Jens Thaarup Nyberg, Ebbe Overbye, Torsten Jacobsen, Per Torbensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Oluf Husted, Eva Schwanenflügel og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar

@Oluf Husted, tak, der fik vi så et klokkeklart eksempel på hvad der sker, når folk læser åbne skattelister uden at tænke sig om (eller vide noget om skat!). Det er derfor åbne skattelister er en tåbelighed som kun har til formål at fodre misundelse.

Bendtner er dansk statsborgen, men bor og tjener sin løn i Norge. Derfor er han skattepligtig i og til Norge.

Borgen er (formoder jeg) norsk statsborger, men bor og tjener (tjente) sin løn i Danmark. Derfor er han skattepligtig i og til Danmark. Han har formodentlig et beskedent sommerhus eller en skihytte i Norge og er derfor samtidig begrænset skattepligtig i og til Norge af den formueværdi, som huset repræsenterer.

Lige ud ad landevejen, Oluf Husted.

Søren Knudsen, Jack Køhler, Janus Agerbo, Kim Folke Knudsen, Thomas Andersen, Bjarne Jensen og Jens Thaarup Nyberg anbefalede denne kommentar
Jørgen Wind-Willassen

Tak Jens Winther.
Hylekoret er desværre normen.
Ædruelig analyse og eftertænksomhed er en mangelvare.

Jack Køhler, Jens Winther og Krister Meyersahm anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

vi skal balancere en målsætning om at nedbringe antallet af fattige børn med nogle ydelser, så eksempelvis indvandrerkvinder, der ikke har haft fast tilknytning til arbejdsmarkedet, men godt kan tage et job, aktivt leder efter et.«
De søger jobs. Det sørger jobcentrene for.
Peter Hummelgaard vil ændre idt på marginalerne, men systemet består som altid. At file lidt på dagpenge og regulere lidt fra finansjonglørerne ændrer ikke en skid. Systemet og status quo er problemet, og ikke en del af løsningen.

Anne Eriksen, Anders Graae, Søren Andersen, Pia Nielsen, Jørgen Wentzlau, Anders Reinholdt, Tue Romanow, Kim Folke Knudsen, Jan Nielsen, Flemming Berger, Peter Beck-Lauritzen, Niels Duus Nielsen, Eva Schwanenflügel, Mogens Holme, Ebbe Overbye, Herdis Weins, Katrine Damm, Bjarne Bisgaard Jensen, Niels-Simon Larsen, Jens Wolff, Torben Skov og Torsten Jacobsen anbefalede denne kommentar
Thomas Andersen

@Oluf Husted

Ja, hvor er det dog en skandale at folk som bor og arbejder (eller arbejdede) i Danmark ikke også betaler skat i Norge. Eller du ville måske synes det var mere rimeligt at vi alle betalte alle vores skatter i vores oprindelige hjemland uanset hvor vi arbejder, bor og trækker på velfærdsydelser??? Suk...

Niels-Simon Larsen

Peter Hummelgård har ikke en stand forskid på borgerløn og ved intet om det. Gjorde han det, ville han nok have begrundet det med klare argumenter i stedet for løse påstande.

Så Peter, forøg din viden ved at henvende dig til Alternativets borgerlønsgruppe! Du kan finde os på Facebook, Debat om borgerløn.

Erik Christensen, Ole Frank, Kim Folke Knudsen, Niels Duus Nielsen og Herdis Weins anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

Der går et spøgelsesoptog gennem det danske folketing. De unge løvers arena på Slotsholmen i Danmarks hovedstad Copenhagen.

Ikke fordi jeg har noget særligt til overs for eller imod Peter Hummelgaard - arbejderdrengen som voksede op i charterflyvningens solnedgangstime et stenkast fra Københavns Lufthavn hos forældre, der sled enden ud af bukserne for at servicere flypassagererne med rengøring og bagagetransport, og betalte deres skatter og afgifter til finansiering af velfærdsstatens vækst med glæde og uden at kny. Ved tanken om, at deres børn og børnebørn med tiden kunne høste frugten af deres sure slid i form af bedre arbejdsvilkår og højere levestandard, end de selv havde opnået, før kræfterne slap op, og velfærdgoderne 'efterløn' og 'helbredsbetinget førtidspension' blev sparet væk til fordel for 'topskattelettelser' og 'iværksætterstøtte' til medlemmerne af den nye 'kreative klasse'.

Sus johnsen, Anne Eriksen, Anders Graae, Torben Skov, Helene Kristensen, Torben Jensen, Thomas Tanghus, Jørgen Wentzlau, Tue Romanow, Kim Folke Knudsen, Flemming Berger, Per Torbensen, Torben K L Jensen, Katrine Damm, Peter Beck-Lauritzen, Niels Duus Nielsen, Eva Schwanenflügel og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Torsten Jacobsen

Peter Hummelgård siger i interviewet:

»Min bog handler ikke om socialpolitik, men om hvordan flest mulige får deres retfærdige andel af den økonomiske fremgang. I forhold til ydelserne er vores svar, at vi vil gentænke det virvar, der er i dag. For mig er det også et led i en svær, men vigtig erkendelse af, at vi skal balancere en målsætning om at nedbringe antallet af fattige børn med nogle ydelser, så eksempelvis indvandrerkvinder, der ikke har haft fast tilknytning til arbejdsmarkedet, men godt kan tage et job, aktivt leder efter et.«

Det er et meget interessant lille citat. Faktisk åbner det - for mig at se - døren på vid gab til Hummelgårds forestillingsverden, og illustrerer dermed glimrende og præcist hvorfor hans påståede 'opgør med den syge kapitalisme', er dømt til forlis...

If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck....

Erik Winberg, Anne Eriksen, Egon Stich, Helene Kristensen, Torben Skov, Jørgen Wentzlau, Kim Folke Knudsen, Jan Nielsen, Peter Beck-Lauritzen, Katrine Damm, Niels Duus Nielsen, Eva Schwanenflügel, Lise Lotte Rahbek, Mogens Holme og Herdis Weins anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

Kære Niels Simon Larsen og Leo Nygaard

Økonomi er ikke raketvidenskab. At cand. jur. Peter Hummelgaard fra 'Liste A' hverken har løst cirklens kvadratur eller opfundet evighedsmaskinen, er ikke i sig selv et argument for, at regnedrengene fra 'AFUK' og 'Borgerbevægelsen BIEN' i 'Liste Å's eksperimentarium på Christiansborg sidder inde med løsningen på kapitalismens evige paradoks, som i korthed lyder som følger: "Ekspansion eller Implosion?" ... *-*

Anne Eriksen, Torben Skov, Kim Folke Knudsen, Peter Beck-Lauritzen, Niels Duus Nielsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Hummelgaard kritiserer arbejdsmarkedsreformerne, men vil ikke rulle dem tilbage. Dermed er denne kritik helt og aldeles en gratis omgang. Han vil ganske vist øge dagpengesatsen lidt, men det er jo en mindre foranstaltning, når det helt afgørende problem er det voldsomme optjeningskrav og den korte ydelsesperiode. Disse forhold har til formål, at holde arbejdstagere med en prekær tilknytning til arbejdsmarkedet permanent ude af dagpengesystemet, og det har Hummelgaard og hans parti tilsyneladende ikke tænkt sig at gøre noget ved. I denne sammenhæng ligner en forhøjelse af satsen nærmere en yderligere forkælelse af de i forvejen mest privilegerede arbejdstagere.

Mette Frederiksens store projekt er, at forsøge at ligne en klassisk socialdemokrat, samtidig med at hun reelt grundlæggende fortsætter Thornings linje, der som bekendt ikke adskilte sig ret meget fra Løkkes. Hummelgaard giver denne proces et ekstra skub. Men det ligner stadigvæk retorik uden ret meget indhold.

Anne Eriksen, Egon Stich, Torben Skov, Ole Frank, Torben Jensen, Estermarie Mandelquist, Thomas Tanghus, Jørgen Wentzlau, Eva Schwanenflügel, Jan Nielsen, Kim Folke Knudsen, Peter Beck-Lauritzen, Katrine Damm, Ebbe Overbye, Niels Duus Nielsen, Herdis Weins og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Det er sgu trist. Da Hummelgaard var formand for DSU havde jeg stor sympati for ham og hans ideer, men efter nogle år som lærling i Folketinget har han lært ikke at rokke båden. Giv ham nogle år mere, og han er ikke til at skelne fra de andre levebrødspolitikere.

Erik Winberg, Anne Eriksen, Hans Larsen, Thomas Tanghus, Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen, Lise Lotte Rahbek, Kim Folke Knudsen, Flemming Berger, Per Torbensen, Herdis Weins og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar

»Jeg går ikke ind for, at man skal nationalisere banker. Men man kan sagtens lave regler, som vi har gjort før i tiden, for, hvor meget der må ejes inden for samme bank.«

Sagtens? Så er det vel bare om at komme i hug?

Hvem tror længere på at politikere kan - vil - tør for alvor sætte en stopper for det?

Anne Eriksen, Egon Stich, Thomas Tanghus, Oluf Husted, Eva Schwanenflügel, Tue Romanow, Lise Lotte Rahbek, Kim Folke Knudsen og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar
Peter Beck-Lauritzen

Når Ørsted-direktøren får en umådeholden høj løn, betaler han vel også en umådeholden høj skat? Ligesom Borgen og de andre højtlønnede?
Saxo-Sejr underholdte engang Fox-seerne med at danskerne betalte 87% i skat eller mere!
Men måske er det her "humlen" ligger Hummelgård? For det passer jo ikke! Smid din bog væk og skriv en bedre: tag fat på finans-industrien og den skæve fordelingspolitik, og husk, ved næste finanskrise: - lad falde, hvad ikke kan stå! Ups-det er også venstrepolitik. Lige et hint, opfrisk de gamle socialdemokratiske dyder!

Anne Eriksen, Torben Skov, Torben Jensen, Thomas Tanghus, Eva Schwanenflügel og Kim Folke Knudsen anbefalede denne kommentar
Kim Folke Knudsen

Peter Hummelgaard (S) bør notere sig at VLAK og hans nye koncernpartner i DE FORENEDE DANSKE FOLKEPARTIER (S+DF) nu fremsætter et forslag om en væsentlig forringelse af dagpengene.

Som vedtages af Regeringens flertal med tilbagevirkende kraft inden jul 2018.

VLAK og DF har sikret flertal for denne forringelse på forhånd.

Enhedslisten, Alternativet, SF, og Det Radikale Venstre stemmer imod denne forringelse. S afventer men ser ud til at hælde mod et nej.

Der indføres et opholdskrav på 7 år, som medfører, at du taber din dagpengeret, hvis du har arbejdet mere end 1 år udenfor EØS-Området eksempelvis GB, når de forlader EU ved udgangen af marts måned 2019.

Hvis du bliver arbejdsløs under din periode i Udlandet, så skal du efterfølgende opholde dig 7 år i Danmark førend, at du igen er berettiget til Dagpenge. Det er uanset, om du har betalt til A-kassen i en lang periode. Dagpengeretten fortabes.

Ligeså fortabes retten til Sygedagpenge og Barselsdagpenge, som også er underlagt kravet om 7 års samlede efterfølgende ophold i Danmark, førend at du igen får ret til disse ydelser vel og mærke 7 år med betaling til A-kassen i hele perioden.

Jamen kan de dagpengemodtagere så ikke bare få kontanthjælp i stedet for, hvis de kommer hjem til Danmark som arbejdsløse. Jo det kan de men det er den nedsatte SU lignende Integrationsydelse, som de er berettiget til og kun hvis de ikke har formue. Denne ydelse sættes iøvrigt ned fra år 2019, som en konsekvens af alliancepartneren DF´s støtte til forringelserne.

Med andre ord har du betalt til A-kassen og bliver arbejdsløs under dit udlandsophold i mere end et år, så må din familie betale din forsørgelse i den mellemliggende periode, hvis du vender hjem til Danmark.

Det gælder for personer som har haft adgang til Sygedagpenge og Barselsdagpenge, da de også er fjernet som følge af 7 års opholdskravet i Danmark.

Det gælder med tilbagevirkende kraft, så lønmodtagere der i god tro har vist initiativ og arbejdet i Udlandet nu efterlades med håret i Postkassen af VLAK og DF. Partierne har afvist at betale de pågældende deres A-kasse bidrag tilbage med begrundelsen. Jamen vi politikere og skatteyderne betaler 50% af dagpengeordningens omkostninger og derfor har medlemmerne ikke krav på refusion, når deres dagpengeordning forringes med tilbagevirkende kraft. Bedrag og tyveri er det overfor de godtroende medarbejdere.

Jeg er ved at nå til punkt, hvor jeg ville foretrække en rent privat forsikringsordning, hvor jeg alene betaler omkostningerne og hvor der ikke er utidig indblanding fra VLAK og DF, som konstant og vedvarende ødelægger den dagpengeordning, der er hjørnestenen i et trygt og fleksibelt arbejdsmarked. Det eksisterer ikke mere i Danmark. Vi får til gengæld et ureguleret anarki, hvor de rige rager til sig, medens middelklassen taber i velstand og Fanden Inklusiv ( VLAK og DF ) tager dem som er lavestlønnede eller nederst i hierakiet på arbejdsmarkedet.

Jeg formoder derfor, at Peter Hummelgaard (S) tager konsekvensen af hans helt korrekte iagtagelse af udhulingen af dagpengeordningen og den øgede ulighed i samfundet ved at stemme imod dette forslag eller alternativt ved at melde sig ud af Post Socialdemokraterne ( DE FORENEDE DANSKE FOLKEPARTIER S+DF KONCERNEN ).

ellers så fremstår hans løfter om forhøjet dagpenge satser som meget hule - og hvor skal pengene et mia beløb mon komme fra ??

PS Glem ikke de hjemløse som I sender i fængsel op til et år hvis de vover at tage en indkøbpose og madras med ned på den kolde gade, hvor de skal sove.

PS Glem ikke modtagerne af Integrationsydelse og fra år 2019 Skrub af ydelse, som ikke rækker til andet end et liv i laser og pjalter.

PS Glem ikke ressourceydelsesmodtagerne som i siden år 2012 har kostet rundt med beskeden tag din seng med på arbejde, hvis du ikke kan tåle mosten der bliver nul Førtidspension til dig.

PS Glem ikke de 18 årige som i Jeres vise økonomiske modeller vil byde, at de skal arbejde til de bliver 75 år, fordi ellers er der ikke nok til de Ældre og til vores uddannelser.

Der er meget at huske på, når man er Socialdemokrat god arbejdslyst.

Flemming Berger, Anne Eriksen, Egon Stich, Hans-Henrik Tungelund, Knud Chr. Pedersen, Pia Nielsen, Torben Jensen, Thomas Tanghus, Jørgen Wentzlau, Eva Schwanenflügel, Kim Houmøller, Herdis Weins og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar

Lad dagpengene blive udbetalt af fagforeningerne som i gamle dage og skrot A kassen. Betal et kontingent på mindst 18.000 fradrags berettigede kroner om året, og hold politikerne helt ude, da de har ødelagt hele vores førhen så gode forsikringsordning, samt et pensions tyveri af bibelske dimensioner oveni.
Det kræver en huskekage ved næste valg!

Peter Beck-Lauritzen, Anne Eriksen, Anders Graae, Lise Lotte Rahbek og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

@Kim Houmøller, ja, og lad det være en ægte forsikring, hvor de forsikrede betaler forsikringspræmien i stedet for som i dag, hvor staten (dvs. vi andre via skatterne) betaler størstedelen af dagpengeudbetalingerne.

Politikerne har IKKE "ødelagt hele vores førhen så gode forsikringsordning, samt et pensionstyveri.:".

Næh, Kim, politikerne sponserer a-kasserne og sponserer pensionerne gennem skattefradrag på pensionsindskud og lav beskatning at pensionskassernes afkast (PAL-beskatningen). Det er DER urimeligheden er!

@ Jens Winther, Jørgen Wind-Willassen og Thomas Andersen,

Tak for jeres berettigede forargelse, jeg citerede Berlingske og dens læsninger af de norske skattelister, der sikkert er u-retfærdig over for Thomas Borgen.

U-Danske Banks ledelse og medarbejdere har, indtil det er modbevist, sikkert skatteoptimering som et frynsegode, når banken nu er i topform, når det gælder deres rigeste kunder.

Hvis lovlig "optimering" kan gøre skatteborgere næsten skattefri, så er loven forkert, eller, som jeg mistænker, der "køres" helt ud over kanten og derefter snydes der groft.

Det skylder DB's tidligere og nuværende ledelse, at vise os alle, ved at fremvise deres årsopgørelser fra alle årene i DB, jeg stiller gerne mine til skue, lige fra 1959

Hvad med jeres: Jens Winther, Jørgen Wind-Willassen, Thomas Andersen og Peter Hummelgaard?

Eller skal vi lade Højesteret åbne skattelisterne, ganske som UBER-chaufførernes blev?

Peter Beck-Lauritzen, Anne Eriksen, Hans Larsen, Kim Houmøller, Eva Schwanenflügel og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Martin Rønnow Klarlund

Det er planlagt spin fra skrigeskinken for at få stemmer tilbage til S. Jeg håber ikke nogen hopper på det.

Peter Beck-Lauritzen, Jack Køhler og Jens Winther anbefalede denne kommentar

Jens Winther - sådan var det før staten ødelagde det danske dagpenge system. Jobcentrene kan ved samme lejlighed skrottes, da de ikke skaffer ledige i job. At de gule fagforeninger vil ryge samme vej er der ingen grund til at begræde.

Peter Beck-Lauritzen, Anne Eriksen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Ak ja - man kan høre at valget nærmer sig.

Grethe Preisler

Venstre ved du hvor du har: I lommen på Kristian Thulesen Dahls 'stuerene' stormtropper.

Socialdemokratiet ved du også, hvor du har: Samme sted som Venstre og de sørgelige rester af Det Radikale Venstre efter 'hjerneflugten' til Liberal Alliance og Alternativet.

"Save my soul from evil, Lord
And heal this soldier's heart
I'll trust in thee to keep me, Lord
I'm done with Bonparte"
(Mark Knopfler)

Flemming Berger, Peter Beck-Lauritzen, Anne Eriksen, Anders Graae, Niels Duus Nielsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

@Oluf Husted, jeg føler mig faktisk sikker på, at både Thomas Borgen og alle tidligere Danske Bank direktører har betalt skat ligesom alle vi andre. De har fået en (stor) løn udbetalt som a-indkomst med fuldt skattetræk - som lønmodtager (og det er højtlønnede direktører) er der ikke de store muligheder for kreativitet med skatten (hvad der heller ikke bør være). Den eneste forskel er, at Thomas Borgen og Peter Straarup formodentlig har betalt langt mere i skat end du. Der er ingen grund til at tro andet.

Dine idéer om, at alle og enhver skulle være forpligtet til at fremlægge sin selvangivelse for at imødegå din ubegrundede og ufunderede mistanker om skattesvig er latterligt. At du selv tilbyder at fremlægge dine selvangivelser gør ingen forskel. Både Thomas Borgen, Bendtner og alle andre er sgu da totalt uinteresserede i dine selvangivelser.

Ja, "Hvis lovlig "optimering" kan gøre skatteborgere næsten skattefri, så er loven forkert". Men sådan er virkeligheden heller ikke! Der findes mennesker, der begår skattesvig - ligesom der er mennesker, der begår butikstyveri, vold, socialt bedrageri osv. Men det har faktisk ikke noget med åbne skattelister at gøre - og åbne skattelister ville være et uhørt indgreb i privatlivets fred, som for det første ikke afslører skattesvig for det andet ikke kan berettiges af, at et absolut fåtal begår skattesvig.

Skulle vi også have offentlige lister over folks besøg hos praktiserende læge og på sygehuse, modtagne pensioner og dagpenge, boligsikring osv.?

Usympatisk snageri i menneskers personlige forhold frabedes!

Lise Lotte Rahbek

Winther
Du skriver: " jeg føler mig faktisk sikker på, at både Thomas Borgen og alle tidligere Danske Bank direktører har betalt skat ligesom alle vi andre."

Hvorpå begrunder du din faktiske tro?

Eva Schwanenflügel, Flemming Berger, Peter Beck-Lauritzen, Niels Duus Nielsen, Egon Stich og Oluf Husted anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

“Vis os din lønseddel”!
Det er den åbenhed, vi skal have frem. Ingen direktør skal i Deadline uden vi får at vide, hvad vedkommende får ind på kontoen. Det er et gigantisk pengesvineri, der foregår nu.

Herdis Weins, Peter Beck-Lauritzen, Niels Duus Nielsen og Oluf Husted anbefalede denne kommentar
Peter Beck-Lauritzen

Winther: et fåtal begår skattesvig? Et fåtal begår socialt bedrageri, men her er der ingen begrænsninger mht. at opstille et hav af kontrolforanstaltninger! Såhh, lov for Loke, som for Thor.

Eva Schwanenflügel, Oluf Husted, Herdis Weins og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

@Peter Beck-Lauritzen, ja, et absolut fåtal - ligesom det helt sikkert også er et fåtal, der begår socialt bedrageri. Men SKATs kontrol (med undtagelse af kontrollen med refusion af udbytteskat) står ikke tilbage for nogen anden kontrol.

@Niels-Simon Larsen - skal åbenheden begrænses til indtægtsforhold? Hvorfor ikke også oplyse om årlig skattebetaling, modtagne offentlige ydelser, antal konsultationer hos praktiserende læge, modtagne medicintilskud, sexuel observans, afsonede straffe, frafaldne sigtelser for strafbare forhold - fortsæt selv listen, Du klader det "åbenhed" - jeg synes det er uhæmmet ulækkert! Et samfund baseret på misundelse, forfølgelse og de laveste instinkter - nej, tak!

@Lise-Lotte Rahbek, at Danske Banks filial i Estland (muligvis) medvirkede til hvidvask af penge fra Rusland får mig ikke til at tro, at Danske Bank i Danmark ikke indeholder A-skat i overensstemmelse med reglerne.

Noget tyder på, at Thomas Borgen ikke har reageret effektivt på informationer om, at der kunne være bankkunder, der førte uretmæssigt erhvervede penge gennem Danske Bank i Estland.

Men det giver ikke det mindste grundlag for at antyde eller antage, at Thomas Borgen har begået skattesvig!

Lise Lotte Rahbek

Winther
Fair nok, at du ikke tror det.
For mig er det sådan, at fiflerier og amoralsk opførsel i arbejdslivet ikke ligger langt fra samme indstilling i privatlivet.

Eva Schwanenflügel, Oluf Husted og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar

@Lise Lotte Rahbek, nu er der afgrundsdyb forskel på reglerne om bankernes kontrol mod hvidvask og så de danske regler og love omkring indberetning af indkomstoplysninger og indehold af A-skat.

Der findes ingen undskyldninger for Danske Bank Estlands langsommelighed med at implementere de regler, der skal forhindre hvidvask. Men i modsætning til dig har jeg som udgangspunkt tillid til, at mine medmennesker overholder landets love. Og jeg fastholder, at det er uanstændigt af dig at antyde, at direktører i Danske Bank skulle have begået skattesvig!

Niels Duus Nielsen

Jens Winther, hvis det er uanstændigt at antyde, at nogle mennesker begår ulovligheder, er både politiet og anklagemyndigheden uanstændige.

Faktisk er det på sin plads at antyde, at der begås ulovligheder, det er faktisk den eneste måde, man kan få ordensmagten til at interessere sig for ulovlighederne - med mindre de begås lige for næsen af en politibetjent.

@Niels Duus Nielsen, faktisk er der noget helt grundlæggende i vores system, du har misforstået!

Lise Lotte Rahbek er ikke hverken politi, anklagemyndighed eller dommer.

Politiet har bl.a. til opgave at foretage efterforskning af mulig kriminalitet, rejse sigtelse, hvis efterforskningen giver baggrund herfor. Anklagemyndigheden skal herefter vurdere, om der skal rejses tiltale og i så fald varetage opgaven som anklager i en retssal. Og dommeren afgør skyldsspørgsmålet og udmåler straf efter de i lovgivningen fastsatte straframmer.

Sådan er systemet - og LIse Lotte Rahbek har ingen rolle at varetage der. Bortset fra at hun kan henvende sig til politiet med en evt. mistanke.

Det er muligt, at politi og anklagemyndighed efter din mening ikke er aggressive nok, men det skal løses på anden vis end ved at give fr Rahbek en rolle i retsvæsenet!

Niels Duus Nielsen

Publikum spiller en rolle i retsvæsenet, både som lovbrydere og som ofre, og er man offer for en forbrydelse er det tilladt at gøre opmærksom på forbrydelsen. I det givne tilfælde vil politiet nok ignorere Lise Lotte, hvis hun henvender sig på politistationen, hvorfor hun er nødt til at ytre sig offentligt om forbrydelsen, i det håb, at medieomtalen vil inspirere anklagemyndigheden til at tage affære.

At vi ikke er enige om det passende aggressionsniveau hos anklagemyndigheden skyldes nok, at politiadvokaterne - ligesom dig - ikke har fantasi til at forestille sig, at samfundsstøtterne i Danske Banks bestyrelse og direktion kunne finde på at begå ulovligheder.

Men nu er det jo heller ikke nemt at være politiadvokat - mange af ulovlighederne er jo blevet gjort lovlige af skiftende regeringer, jf. politikommisær Mortensens jammerklage:

https://www.youtube.com/watch?v=3jv3Bpy0Zw4

@Niels Duus Nielsen, det står jo enhver frit for at indgive en politianmeldelse. Men både fornuftigt og rimeligt, så gør politiet selv sine vurderinger.

Hvis Lise Lotte indgiver politianmeldelse af skattesvig mod Thomas Borgen m.fl. med den argumentation, at der foregik noget snavs i Estland, så derfor er Borgen sikkert patologisk svindler og har begået skattesvig, tager det helt sikkert (og forhåbentlig!) ikke politiet mange sekunder at arkivere den anmeldelse lodret. Hvis de tog den slags alvorligt, burde nogle politifolk da sendes på en anstalt.

Bankerne ejer ofte intet. Udover optioner. Derfor - også derfor (men simpel kriminel hensigt findes jo ..) - panikker de spekulativt. Men det er ret tydeligt at specielt Nordea (hvor mine penge går igennem på derrs vej fra samfund til borger, formålet dermed svæver i vinden) - ikke har råd til noget så banalt som husleje til ekspeditionsafdelinger. Bankpakke-milliard-modtagerne for få år siden er i dag igen-igen : fallenter, klienter og hundehoveder. Erkendelsen af det kommer langsomt til dem selv, men det kan man afhjælpe. Enhver vilje dertil er velkommen. Det er en statsbank efter adskillige nabo- og sammenlignelige lande også.
Er forskellen på kapitalstyrke og optionsstyrke ikke i retning af, at kapitalen har man (indtil en devaluering måske skærer en smule, men ellers ...) , medens optionerne kan udslettes på få sekunder af en fremadlænet politiker, hvis det på en eller anden bagvendt måde var i samfundets interesse at gøre det ?
Den sidste danske kapital-krone blev forbrugt af Lykketoft i 1995 - så meget står fast. Den gik til en flaske vin til Uffe Elbæk. Men det var alligevel pænt sent, for den sidste guldbaserede optionsfrie dollar i USA blev brugt på et skilt i en ulveadvarselsskilt i en nationalpark i 1937. Siden har man brugt peberspray ;-D

@Odd Bjertnes, din usammenhængende ordflom er omvendt proportional med din indsigt i banksektoren.

Jens Winther, der mangler et ord i din verdens-reddende oneliner for at den giver sproglig mening
. jeg applikerer at det nok er 'ordflommens' indsigt du mener, ... og ja : Danske Banks ordflomme's indsigt i banksektoren er absolut langt større end mine's, og hvad kommer der så af det ?

@Odd Bjertnes, det er ordflommens størrelse, der er omvendt proportional med din indsigt.

Dit indlæg er en omgang meningsløst ævl - kunne jeg også have skrevet.

Jae, respekten for den branches korrekte latin er ikke stor her, Jens W, og det ligger nok i luften at jeg på vegne af samfundets infrastrukturalitet ville nyde at 'trumpe' den - et verbum, ikke ? - og det over een kam : You Are Fired !. Men tak for dit synspunkt.

OK, uden punk så nu gæsterne er gået : Bankvirksomhed : man skal bruge et pengeskab, en stol og en pi-stol. Folk lægger deres penge i pengeskabet og man sidder på stolen og vogter dem (bankvirksomhed) imedens kunderne render rundt ude i verden og laver alt muligt indtil de kommer tilbage og kan hente dem af deres penge som man ikke har brugt imedens de var væk. På mad og hash og husleje til pengeskabet.
Alt i alt meget simpelt og NB : altså IKKE erhvervsliv ---- noget andet. Noget analogt Varnæs-nørd. Noget der ikke er så meget brug for. Digitalt er der kun en marginal revisor/regnskabsarks-service tilbage, der burde være en del af den offentlige infrastruktur. I det mindste som tilbud. Resten af det der kaldes 'bankvirksomhed' i medier og duiskurs, er de personer der i ovennævnte analoge billedes erhvervsliv brugte deres tid på Børsspekulation, Poker, Oddset, Casino ! Derfor. Fyret.