Interview
Læsetid: 11 min.

Holger K. Nielsen: »Vore dages værdipolitik hænger mig ud af halsen«

Da Holger K. Nielsen i 1981 blev medlem af Folketinget, handlede værdidebat om forskellen på rigtigt og forkert. I dag bruges værdipolitik mest til at overgå hinanden i vederstyggeligheder over for udlændinge, siger SF’s tidligere partiformand i serien om folketingsmedlemmer, der ikke genopstiller til det kommende folketingsvalg
SF’eren Holger K. Nielsen har siddet i Folketinget i mere end 33 år, men han stopper i politik efter eget ønske med det kommende folketingsvalg.

SF’eren Holger K. Nielsen har siddet i Folketinget i mere end 33 år, men han stopper i politik efter eget ønske med det kommende folketingsvalg.

Thomas Lekfeldt

Indland
8. januar 2019

Den første januar havde Holger K. Nielsen været medlem af Folketinget i 33 år og fem måneder. Han har desuden været formand for Socialistisk Folkeparti i 14 år, skatteminister i 422 dage tilbage i 2012-13 og udenrigsminister i 50 dage, frem til SF forlod SRSF-regeringen i januar 2014.

Som en af kun seks af de nuværende medlemmer har han således deltaget i folketingsarbejdet hen over fire årtier, siden han første gang blev indvalgt i december 1981. Hvad mener han på den baggrund om udviklingen af det politiske arbejde på Christiansborg – er det blevet bedre eller værre?

»Det er i hvert fald blevet meget anderledes,« siger Holger K. Nielsen, der allerede i 2016 meddelte, at han ikke agtede at genopstille ved det valg, der snart kommer. Han sidder ved bordet i sit kontor på Christiansborg, hvorfra der er udsigt ud over ridebanen og – men kun hvis man læner sig langt nok ud ad vinduet – også til rytterstatuen af Christian IX.

»Først og fremmest vil jeg sige, at politikerne i dag er meget bedre end deres rygte. Langt de fleste arbejder hårdt og bruger meget tid på at sætte sig ind i de områder, de skal orientere sig i. Så der er meget rugbrødsarbejde med at sætte sig ind i lovforslag, beslutningsforslag og tage sig af problematikker, som kommer fra den valgkreds, de er valgt ind for. De fleste arbejder kort sagt seriøst, og det må aftvinge respekt. Det gjorde man i øvrigt også, da jeg første gang kom på Christiansborg,« siger han.

– Men hvad er det så, der er blevet så meget anderledes?

»Det er først og fremmest den del af det politiske arbejde, som er konfliktbaseret, og som medierne bruger det meste af tiden på. Den politiske proces fylder i dag langt mere end substansen. Der er samtidig kommet et lag ind af kommentatorer, som skal udlægge teksten. Der har udviklet sig en snakkende klasse, som i høj grad definerer debatten, og som desværre også påvirker politikerne. Det er ingen kritik af kommentatorerne – de gør deres arbejde i et eskalerende mediecirkus, men det er galt, når politikerne tager dem alvorligt. Medierne spiller derfor en markant langt større rolle i dag, end de gjorde i 1981.«

Døgnene uden deadline

De første to år, Holger K. Nielsen var nyvalgt, var han ikke en eneste gang i TV-avisen. Det var der i det hele taget ikke så mange politikere, der var.

»Dengang kunne man nemt se, hvis et folketingsmedlem var blevet interviewet til TV-avisen kl. 19.30: Så gik vedkommende på en særlig selvsikker måde hen ad gangene. Det var jo den eneste tv-kanal, der var, og det var en sjælden måde at henvende sig til langt over en million vælgere på. I dag er man jo nærmest nødt til at flygte nogle gange for ikke at skulle på TV 2 News hele tiden.«

Medietrykket er kort sagt blevet øget og øget, og med sociale medier og avisernes netudgaver kører det døgnet rundt uden deadline.

»Det påvirker naturligvis både politikerne og politikken. Gamle folk som mig kan slippe afsted med at svare, at det kan jeg ikke lige sige noget om, eller det vil jeg først lige undersøge. Mange af de yngre folketingsmedlemmer, der er i gang med at opbygge deres karrierer, føler, at de er nødt til at være i medierne hele tiden, så de kører hundrede procent med på den præmis.«

Samtidig har partierne selv fra højre til venstre oprustet deres kommunikationsafdelinger ganske betragteligt.

»Jeg husker, at det holdt hårdt for SF at ansætte en pressemedarbejder engang i 1980’erne, og vedkommende brugte så det meste af sin tid på at renskrive pressemeddelelser og klippe avisartikler ud, hvis en fra SF’s folketingsgruppe havde udtalt sig. Der var slet ikke nogen spinfunktion – det kom først langt senere, i hvert fald for os. Der sker det, at man i højere grad definerer det politiske arbejde ud fra, hvad medierne formodes at ville have.«

Den traditionelle måde for et politisk parti at få sine budskaber ud var at formulere nogle forslag, der på grundlag af partiets program og ideologiske ståsted forhåbentligt kunne vinde folkelig opbakning, hvis forslagene blev præsenteret så godt som muligt. Men sådan er det ikke helt i dag ifølge Holger K. Nielsen.

»I dag er mediefolk inde på et meget tidligere stadie i processen. Og hvis de vurderer, at det eller det forslag kan vi ikke trænge igennem med i medierne, ja, så opgiver man det ofte.«

– Har du selv oplevet det?

»Ja, det synes jeg. Jeg vil ikke komme med et konkret eksempel, men det er en tendens, man kan se alle steder på Christiansborg. I dag bliver der også lavet vældig mange meningsmålinger, og det styrer man så efter. Det kan man meget tydeligt se i valgkampe, hvor de forskellige partiers mærkesager alle sammen ligner hinanden. Og dét, tror jeg, er en af grundene til, at så mange siger, at de ikke kan se forskel på blokkene i dansk politik. Nej, det er klart, når partierne alle forsøger at lægge sig der, hvor flertallet af vælgerne synes at være.«

Debatter flyttet til ministerier

Oveni skal så lægges endnu en tendens, nemlig at den kritiske journalistik er blevet svækket i forhold til regeringens og partiernes kommunikationsafdelinger, siger Holger K. Nielsen.

»Det er jo ikke længere medierne, der er de stærke aktører, eller i hvert fald er det ikke den kritiske politiske dækning, der dominerer. Samtidig med at partierne har oprustet på kommunikationssiden, skæres der ned på redaktionerne, så der er en langt svagere kritisk masse i aviserne til at levere en effektiv kritisk politisk dækning. Det gælder også i TV.«

»Da man tilbage i 1980’erne skulle i tv i forbindelse med valgudsendelser, så forberedte man sig i dagevis, fordi det kunne være fuldstændigt ødelæggende, hvis man dummede sig. I dag er det nemmere at sige hvad som helst, der er for det første ikke så mange, der ser det, fordi der er en overflod af kanaler, og for det andet bliver der ikke stillet de samme kritiske spørgsmål.«

Et andet område, hvor der er sket en markant ændring i det politiske liv, er en langt stærkere forligskultur, hvor debatterne kommer til at foregå i lukkede kredse i ministerierne frem for i Folketinget, mener Holger K. Nielsen.

Det har på den ene side den fordel, at der kan laves langtidsholdbare løsninger, som kan overleve et nyt flertal efter et valg. Men det indebærer på den anden side også større lukkethed og dårligere muligheder for demokratisk involvering.

»Der er sjældent egentlige politiske diskussioner mellem partierne i folketingsudvalgene – når der ses bort fra de talrige samråd, hvor det eneste formål er at riste en minister. Det mere konstruktive arbejde finder sted i forhandlinger i ministerierne. Et eksempel: Da jeg blev medlem i 1981, var ungdomsarbejdsløsheden et meget stort problem. For at gøre noget ved det, nedsatte man så et folketingsudvalg, hvor Ritt Bjerregaard blev formand. Jeg var selv med i udvalget for SF, og det var et smukt eksempel på, at det var Folketinget, der tog initiativet, og det var i Folketinget, at de politiske diskussioner blev taget. I dag er initiativretten simpelthen blevet overtaget af regeringens ministre.«

Skal vi bare blæse på FN?

Så kommer vi til et ord, som oftere og oftere bliver brugt i den politiske debat: populisme.

»Jeg vil hellere se det fra en lidt anden side. For mig at se er debatterne i Folketinget i stigende grad blevet provinsielle. Tilbage i 1970’erne og 80’erne betød international politik meget mere. Der var fodnotepolitikken, og der var debat om atomvåben, som også havde stor bevågenhed i alle partier. Udenrigspolitik var noget, som partierne prioriterede højt med profiler som Svend Auken, Uffe Ellemann-Jensen, Per Stig Møller, Steen Folke, Gert Petersen og sikkert mange flere. Det var et emne, som også havde stor prestige. Men i dag er det nærmest helt forsvundet fra de store partiers dagsorden. Det er ikke længere et felt, man bruger særlig mange kræfter på.«

Holger K. Nielsen nævner som eksempel debatten om de 500 årlige FN-kvoteflygtninge, som Danmark ikke længere vil modtage.

»I sig selv er 500 kvoteflygtninge et latterligt lille antal, som ikke kan vælte noget som helst. Men det store drama er jo, at det er et udtryk for vores ligegyldighed over for FN-systemet.«

Allerede fra før, at Poul Hartling som tidligere Venstre-statsminister i 1978 blev formand for FN’s flygtningeorganisation, havde respekten for FN været en afgørende del af dansk udenrigspolitik, siger Holger K. Nielsen.

»Dengang ville det være helt utænkeligt, at man kunne have en diskussion af, om en opfordring fra FN om at yde en indsats var relevant eller ej. Men i dag er såvel Socialdemokratiet som Venstre åbenbart flintrende ligeglade med FN. Samme tendens så man i forhold til Marrakesh-erklæringen om migration. Den handler også om FN-samarbejde og ikke om dansk udlændingepolitik, sådan som Dansk Folkeparti og Inger Støjberg (V) har forsøgt at få det til at se ud.«

– Statsministeren skrev dog under på erklæringen?

»Ja, og det skal han have ros for. Men det var jo først efter, at Inger Støjberg havde nægtet at tage af sted. Det var en fuldstændig grotesk arbejdsvægring fra hendes side, hvilket igen afspejlede, at hun dybest set var enig med Dansk Folkeparti. Og socialdemokraterne hørte man ikke meget fra.«

Værdipolitik hænger mig ud af halsen

Dermed er vi fremme ved endnu en ting, der har ændret sig voldsomt siden 1981: forholdet til udlændinge i Danmark.

»Udlændingepolitik har generelt fået en rolle, der er meget, meget overdrevet i forhold til de reelle problemer,« siger Holger K. Nielsen.

For der er ifølge ham problemer på området, og der er udfordringer i samfundet, der skal løses, f.eks. ghettoiseringen, social kontrol i minoritetsmiljøerne, og det er absolut ikke ligegyldigt, hvor mange udlændinge der kommer.

»Men dét, der er sket, er jo, at værdipolitik er kommet til kun at handle om udlændinge. Eller rettere sagt, hvordan man kan bombe flest mulig muslimer med flest mulig vederstyggeligheder. Det har samtidig også fået en religiøs dimension, hvor det handler om at forsvare kristendommen imod islam. Dansk Folkeparti mener grundlæggende, at muslimer ikke kan integreres, fordi de ikke passer ind i den kristne kultur. Tidligere handlede værdipolitik om moral og om forskellen på at gøre det rigtige og gøre det forkerte. Jeg har selv skrevet side op og side ned om den slags værdipolitiske overvejelser, men dagens værdipolitik hænger mig ud af halsen.«

»Man har fået en debat, hvor selve retorikken – altså måden man siger sin mening på – spiller en helt selvstændig rolle. Jeg tænker f.eks. på Inger Støjbergs mange ytringer på Facebook og hendes selvfejring med kage. Eller tag Lindholm som aktuelt eksempel, hvor regeringen vil bruge trekvart milliard kroner på at flytte et problem fra et sted i landet til et andet sted. Det handler ikke om substans men om, at Dansk Folkeparti insisterede på at gennemføre Karen Jespersens gamle idé om den øde ø.«

»Det er et eksempel på, at symbolpolitik og hård retorik kommer til at spille en alt for stor rolle. Og jeg frygter, at det vil gå helt over gevind i den kommende valgkamp, fordi den vil blive defineret af, at Dansk Folkeparti er bange for Nye Borgerlige. Det er simpelthen for langt ude.«

– Kan den retorik rulles tilbage?

»Ja, debatten bør man kunne rulle tilbage til et anstændigt niveau. Jeg tror, at der er mange, ikke mindst unge, der er lede og kede af den udvikling, fordi andre spørgsmål som klima er langt vigtigere for dem. Desværre har Socialdemokratiet fulgt med Dansk Folkeparti – tilsyneladende også i den såkaldte værdipolitik. Mig bekendt var hverken Marx eller hjemlige socialdemokratiske pionerer som Borbjerg særlig optaget af den kristne kultur. Dengang handlede politik om sociale udfordringer, og det gør det også i stor udstrækning i dag. Man skulle hellere behandle det emne pragmatisk og få det ned på jorden. Og i den forstand er der brug for et opgør med populismen, for nu at vende tilbage til den.«

Regeringsdeltagelsen

Det er svært at runde Holger K. Nielsens mere end 33 års parlamentariske indsats for SF af uden kort at komme ind på et emne, som indimellem må plage alle folkesocialisters nattesøvn: Regeringsdeltagelsen fra den 3. oktober 2011 til den bratte afslutning den 30. januar 2014 og SF’s efterfølgende brutale nedtur.

»Da jeg kom i Folketinget, var det SF’s mål at komme med i et arbejderflertal og meget gerne som regeringspartner. Vi havde stor og livlig debat om det, og SF stod også rimeligt stærkt op gennem 1980’erne. Men både Anker, Auken, Nyrup og Lykketoft var rimeligt iskolde og afvisende: Vi kunne støtte dem, ja, men i regering skulle vi ikke. Chancen kom først, da Helle Thorning-Schmidt blev formand for Socialdemokratiet i 2005. Hun havde en lidt anden bagage med end sine forgængere, og da SF under Villy Søvndal samtidig efter valget i 2007 gik frem og frem i meningsmålingerne, åbnede der sig den mulighed, som vi havde ventet så mange år på.«

Holger K. Nielsen erkender, at regeringsdeltagelsen kostede SF dyrt, og at hans parti havde alt for store forventninger til resultatet, men ikke var tilstrækkeligt forberedt på, hvad en regeringsdeltagelse ville kræve:

»Der blev lavet en del kompromiser på forhånd, som vi var nødt til at gå med på, bl.a. om den forkætrede 24-årsregel. Ja, der var faktisk kompromiser hver dag, som vi var nødt til at æde. Forskellen var, at Socialdemokratiet og De Radikale havde prøvet den slags magtspil før, mens det var helt nyt for os.«

Op til valget i 2011 havde SF været med til at behandle Radikale arrogant – fremgangen i meningsmålingerne spillede ind her – men Margrethe Vestager tog »en blodig hævn«, da valgresultatet viste, at det var en S-R-regering med SF som lillebror frem for en S-SF-regering med De Radikale som lillesøster, som SF havde håbet.

»Da jeg selv kom med i regeringen i 2012 som skatteminister, fik jeg et førstehåndsindtryk af, hvordan det var op ad bakke for os. Stort set alt, hvad vi foreslog, blev forkastet af De Radikale med Socialdemokratiets støtte, så det hele tiden var to mod én. Vi arbejdede ihærdigt for at trække i vores retning, og det lykkedes også de enkelte ministre at påvirke deres egne områder. Så jeg syntes dengang, at vi skulle stå det igennem, men det endte som bekendt med et brag på grund af DONG-salget.«

Alligevel synes Holger K. Nielsen i dag, at regeringsdeltagelsen gav vigtige – men også »dyrekøbte«, som han understreger – erfaringer til venstrefløjen.

»Vi må vænne os til at kunne håndtere at få del i ansvaret, hvis venstrefløjen i Danmark skal udvikle sig til andet og mere end et korrektiv til de øvrige partier. Vi må forberede os bedre, for selv om det ikke gik særligt godt, så bør det ikke være umuligt at være med i en regering i fremtiden.«

Serie

Farvel til Folketinget

Senest til juni 2019 skal der være valg til Folketinget. I denne serie taler vi om forandringerne, tonen og kulturen i dansk politik med politikere, der i årevis har haft deres gang på Christiansborg, men som ikke genopstiller og dermed forlader politik efter valget.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anne Mette Jørgensen

Enig, men ked af, at den lovgivende del af forsamlingen først taler rent ud, når de er på vej ud eller allerede er gået.
Vedr. kommentatorerne i TV, så er det ulideligt at høre dem tale papegøjesprog.
De står foran en retsbygning og fortæller at dørene er lukket og vi må vente og se og bla, bla, bla.
Jeg har til gode, at de fortæller noget, som ikke allerede er sagt.
Brexit og en DR journalist, der fortæller os at det er meget usikkert det hele. Tak det har vi hørt.
Spar dem væk, og brug deres evner på egentlig journalistik.

Anne Eriksen, Jørgen Møller, Benta Victoria Gunnlögsson, Allan Stampe Kristiansen, jørgen djørup, Hans Larsen, Carsten Wienholtz, Ole Frank, Eva Schwanenflügel, Jørn Andersen, Michael Friis, Katrine-Marie Burmeister, Tue Romanow, Steffen Gliese, Kurt Nielsen, Berith Skovbo, Trond Meiring, Bjørn Pedersen, Egon Stich, Bjarne Bisgaard Jensen, Elisabeth From, Maria Francisca Torrezão, Philip B. Johnsen, Ejvind Larsen og Per Rønne-Nielsen anbefalede denne kommentar

Holger K. Nielsen har ganske ret i sine holdninger omkring såkaldt "værdipolitik". Men så vidt jeg husker, var Holger jo en del af dette problem.

Carsten Hansen

Gert Romme .

Er du en af dem der ikke kan skelne mellem DFére og andre politikere.
Er du en af dem der mener at "Når der udtrykkes kritik af integrationen, så er man per definition en der hetzer mod udlændinge " ?

Allan Stampe Kristiansen og Peter Hansen anbefalede denne kommentar
Jens J. Pedersen

Det seneste og mest grufulde er, at Tulle fremstår som den frelsende engel ved at smide folk ud af landet. Endvidere optager aviserne gerne deres usmagelig og uetiske annoncer.
DF har arbejdet sig ind i en konsensus, der til forveksling ligner Islamisk Stat. Blot de i fællesskab kommer frem til det gode i deres handlinger, så betyder den almene forståelse og forråelse intet.

Johanna Haas, Kim Folke Knudsen, Jørgen Møller og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Der er vel ingen der ønsker at begå vederstyggeligheder bare for at begå disse, mon ikke debatten er tænkt i, og har et højere formål hvis man nu lige gik lidt dybere end bare, at skøjte politisk korrekt rundt på overfladen af problemets kerne.

Den fri indvandring har haft en pris og har en pris, nogle ønsker at betale den pris, andre ikke, det er vel en fair og vigtig nok diskussion og debat.

Erik Fuglsang, Ole jakob Dueholm Bech, Hans Aagaard, Kim Houmøller, Jørn Andersen, Jesper Roulund, Bjarne Frederiksen og Michael Friis anbefalede denne kommentar
Jens J. Pedersen

Det er blevet sådan, at nogle politikere forsøger at leve højt og flot på at nedgøre andre mennesker. Holger K. har helt ret. tonen i den politiske debat og endda i Folketinget er blevet plat og nedværdigende. Den etiske ledesnor er fuldstændig forsvundet, hvilket skyldes at de fleste politikere i folketinget har mistet selvstændigheden især på grund af Nationalismens fremfærd.
Det er dybt kritisabelt, at Danmark ikke har en formand i Folketinget og en statsminister, der er i stand til at holde en ordentlig niveau i den politiske samtale/debat.

Johanna Haas, Kim Folke Knudsen, Anne Eriksen, Jørgen Møller, Benta Victoria Gunnlögsson, Allan Stampe Kristiansen, Hans Larsen, Flemming Berger, Viggo Okholm, Carsten Wienholtz, Ole Frank, Steen Obel, Eva Schwanenflügel, Vibeke Hansen, Kurt Nielsen og Marie E. Rasmussen anbefalede denne kommentar
Jens J. Pedersen

@ Peter Hansen
Du falder i den samme grøft, som politikerne. Alt drejer sig om indvandring. En indvandring, som Danmark har så hårdt brug for, men den politiske samtale er blevet totalt afsporet, så man anvender indvandring i enhver sammenhæng og glemmer at lede landet fornuftigt.
Hvor ofte har vi ikke fået problemer med indvandrig stoppet i hovedet, når problemerne faktisk var nogle andre?

Johanna Haas, Kim Folke Knudsen, Anne Eriksen, Jørgen Møller, Allan Stampe Kristiansen, Hans Larsen, Carsten Wienholtz, Ole Frank og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Indvandring og flygtninge er ikke probemerne. De er symptomerne.
Løs problemerne.

Johanna Haas, Kim Folke Knudsen, Anne Eriksen, Jørgen Møller, Allan Stampe Kristiansen, Hans Larsen, Flemming Berger, ingemaje lange, Carsten Wienholtz, Ole Frank, Luna Zamok, Eva Schwanenflügel, Lillian Larsen, Trond Meiring, Bjarne Bisgaard Jensen, Vibeke Hansen, Kurt Nielsen, Torsten Jacobsen og Jens J. Pedersen anbefalede denne kommentar

@ Carsten Hansen,

Til dit konkrete spørgsmål om at skelne mellem politikere fra DF og andre partier kan jeg da oplyse dig om, at selv jeg bor på afstand af dansk politik, kan jeg udmærket kan se forskel. Og derfor kan jeg også se, at nogle politikere på nogle områder fører en sammenfaldende politik som DF.

Men her drejer det sig altså om Holger og for statements. Det ene var, at han gik i regering med mit gamle parti gennem en årrække, Socialdemokratiet. Og allerede på dette tidspunkt var det tydeligt, at denne regering havde et politisk holdningsskred. Og næste gang Holger gjorde sig bemærket, var, da han gik ind for salg af aktiepost i DONG til Goldmann Sachs. Han udtalte faktisk ultimo januari 2014, at det var "en ganske udmærket aftale".

For mig at se har Holger ganske simpelt svigtet sine oprindelige politiske idealer, og formentlig blot for at få en ministerpost i en regering, der i hvert fald ikke føre SF-politik. Og dermed mener jeg, at han er en del af det omtalte problem med værdipolitikken.

Kim Folke Knudsen, Anne Eriksen, Jørgen Møller, Egon Stich, Allan Stampe Kristiansen, Jesper Sano Højdal, Hans Larsen, Flemming Berger, Johanna Haas, Kim Houmøller, Carsten Wienholtz, Ole Frank, Holger Madsen, Eva Schwanenflügel, Trond Meiring, Bjarne Bisgaard Jensen, Lise Lotte Rahbek, Kaj Julin og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Problemet er, at politikken opstår det forkerte sted: hos dem, der skal gennemføre den. Men den må og skal have sin rod i samfundet og det levede liv og udvikles derfra for at blive til lovfæstede principper.

Johanna Haas, Kim Folke Knudsen, Anne Eriksen, Ole jakob Dueholm Bech, Eva Schwanenflügel, Jens J. Pedersen og Kaj Julin anbefalede denne kommentar
Michael Friis

Steffen Gliese, Er du da tilfreds med integrationspolitiken som netop har "sin rod i samfundet"? Er dine indlæg i virkeligheden en tilskyndelse og opmuntring til populisme?

Carsten Hansen

Gertt Romme

Tak for svar.

Du hører altså til de der mener at alle der har den holdning at der er problemer og der skal ageres mod disse, er DFér af en salgs.

Fint nok: Jeg kan ikke tage det særligt alvorligt.

Carsten Hansen

I min optik vil hverken hverken DF eller Gert Romme og ligesindede nogensinde blive en del af løsningen på de reelle integrationsproblemer.

DF er for langt ude og har en tendens til at skære alle over én kam.
B-Ø og å + tilhængere benægter ganske enkelt at der er problemer (De få problemer der er skyldes alene "gammeldanskerne og DF).

Desværre har DF indflydelse nu og desværre havde B stor indflydelse dengang problemerne begyndte at vokse.
Ø og Å kan kun klandres for at ligge i hængekøjen og råbe ad dem der handler. Indflydelse har partierne aldrig haft og får det nok heller aldrig.

@ Carsten Hansen,

Tak for din interessante og ganske kreative udlægning af min kommentar omkring Holger K. Nielsen og værdipolitikken. Jeg har ikke din frodige fantasi, men for mig er det især interessant, da jeg, i denne forbindelse, slet ikke har udtalt mig om Dansk Folkeparti.

Til gengæld kan jeg da tilføje til det, jeg netop ikke udtalte mig om, men som du gerne vil lægge mig i munden. At jeg har meget svært ved at se nogle "reelle integrationsproblemer", og det er faktisk rigtigt.

Jeg har personnummer til 2 andre lande end Danmark. Og jeg lever faktisk en del af min tid i et land, der har taget imod en langt større andel af indvandrere end Danmark. Faktisk har mere end 25% udenlandsk baggrund i dette land, og her ses det da kun som et problem af et ganske lille mindretal.

Kim Folke Knudsen, Anne Eriksen, Steffen Gliese, Hans Larsen, Flemming Berger, Johanna Haas, Ole Frank og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Holger K. Nielsen sætter den ømme finger på et problem, vi i alt for lang tid har siddet overhørige og ladet os hypnotisere af, nemlig voksenmobningen af udlændinge.

Her en glimrende artikel fra Altinget om emnet :
https://www.altinget.dk/artikel/feministisk-initativ-politikerne-voksenm...

Kim Folke Knudsen, Anne Eriksen, Steffen Gliese og Johanna Haas anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

PS. Bare ret ærgerligt, når det først er når de gamle kæmper forlader Folketinget, at de tager bladet fra munden..

Kim Folke Knudsen, Erik Fuglsang, Anne Eriksen, Steffen Gliese, Hans Larsen, Viggo Okholm, Johanna Haas, ingemaje lange, Carsten Wienholtz, Ole Frank og Michael Friis anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Gert Romme.

Det er nemt at komme med postulater hvis man ikke vil konkretisere.
Hvilket land taler du om ?

Her til lands er de der påstår at der stort set ingen problemer er, i håbløst mindretal. Det samme gælder nok for det meste af EU.

Men uanset at der er problemer, så kan man godt adressere disse uden at at hetze mod udlændinge.
Holger K er ganske anderledes end de der sidder på magten nu. Men han tilhører ikke den lille naive del af befolkningen der betragter det mindste pip angående integrationen, som et angreb på alle indvandrere,

@ Carsten Hansen,

Syntes du selv, du konkretiserer?
I øvrigt betyder det vel ikke, at der er problemer i noget, blot fordi et flertal af befolkningen mener det?

Johanna Haas, Steffen Gliese og Ole Frank anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Gert bomme.

Du vil altså ikke oplyse landet !.

Hvad er det jeg ikke konkretisere?

Carsten Hansen

Sorry for fejlen.

"Romme " skulle der stå.

Carsten Hansen

For øvrigt er det pudsigt ar Gert Romme mener at ; " I øvrigt betyder det vel ikke, at der er problemer i noget, blot fordi et flertal af befolkningen mener det?"

Mens han selv pointerer at :" Faktisk har mere end 25% udenlandsk baggrund i dette land, og her ses det da kun som et problem af et ganske lille mindretal.".

Skal vi følge hans logik, så kan det lille mindretal jo have ganske ret !

Carsten Hansen

Nå; Jeg vil vende mig bort fra Gert Romme´s fjollede forsøg på at gøre Holger K til en del af problemet og henvise til dette link.

https://www.raeson.dk/2018/holger-k-nielsen-det-er-unoedvendigt-og-uklog...

Linket egner sig bedst til folk med et nuanceret syn på indvandrerproblematikkerne.

God vind til Holger K i fremtiden, han har gjort det rimelig godt i de mange år på tinge,

@Jens J. Pedersen

Invandringen koster alene det danske samfund, direkte eller indirekte, mellem 36 og 50 milliarder kroner om året, den indvandring vil jeg godt stille spørgsmålstegn ved, om den er hårdt nødvendig, for de penge bliver taget fra velfærdssamfundet og dem der har mindst, det er bare et faktum.

Samtidigt med dette, så underminere den indvandring vores arbejdsmarked i form af lønudvikling og standarder, og ved siden af får du et sort organiseret marked og en korruptionen, som det danske samfund hidtil ikke har haft tradition for og været vant til.

Hvis vi derimod havde en inviteret indvandring af en efterspurgt arbejdskaft, og ikke et tagselvbord af fri indvandring, så var problemstillingen en anden, men min påstand vil altså være, at flertallet af dem der i de sidste årtier er kommet ikke er "hårdt nødvendig" som du siger, men faktisk det omvendte, og har betydet et stort tilbageslag for vores velfærdssamfunds udvikling, uanset hvordan du og andre vender og drejer det.

Indvandringen HAR kostet pensionisterne, de arbejdsløse og de alm. lønmodtager dyrt, bare se på alle nedskæringsreformerne, de taler for sig selv, og hvis du havde haft 36-50 milliarder ekstra i kassen, så tror jeg slet ikke de var kommet i spil og vedtaget.

Når det er sagt, så er det jo ikke den enkelte indvandre jeg klantre, slet ikke, nej det er den historiske hovedløse og uansvarlige politik der er blevet ført og tilladt på dette område.

Steffen Gliese

Bare nej, Peter Hansen. Du aner ikke, hvad det er, der er sket i vores samfund:- det har intet med indvandringen at gøre og alt med en bestemt måde at tænke rollerne for de enkelte grupper i samfundet på - en måde, som vi ellers med velfærdssamfundets opbygning siden 30erne mere og mere havde forladt. Det er samtidig en måde og en udvikling, vi kan skyde alle vort samfunds dårligdomme på, først og fremmest i det nu helt grundlæggende spørgsmål om bolig, der er blevet en bemærkelsesværdig kilde til privat velstand pga. reelt samfundsnedbrydende lovgivning vedtaget i løbet af de seneste 30 år.

Johanna Haas, Kim Folke Knudsen, Lise Lotte Rahbek, Anne Eriksen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Glem heller ikke, at nedskæringerne er lavet for at give de rigeste skattelettelser og øge arbejdsudbuddet.
Når overførselsindkomsterne beskæres, holdes lønnen nede.
Desuden har EU's såkaldte Austerity-politik været direkte medvirkende til 'reformerne' på dagpengeområdet, igen for at presse lønnen.
Danmark har frivilligt bundet kronen til Euro'en ved at tilslutte sig Finanspagten. Det binder os til et meget stramt offentligt budget, hvor vi ikke har friheden til selv at bestemme, hvilke udgifter vi vil prioritere. Sålænge kronen er lagt i lænker, er det Tyskland der bestemmer.

Johanna Haas, Kim Folke Knudsen, Lise Lotte Rahbek, Anne Eriksen og Torben Skov anbefalede denne kommentar

@Steffen Gliese

Bare jo Steffen Gliese, 500.000 mennesker af en helt anden observans, kultur, religion, uddannelsesniveau osv. det er gør en forskel, og det koster rigtigt mange penge, penge som ikke hænger på træerne...

@Eva Schwanenflügel, Jamen jeg er helt enig, men tingene hænger sammen, desværre, de ting du omtaler ser jeg i mange tilfælde, ikke alle, som afledt af det andet!

Eva Schwanenflügel

@ Peter Hansen

Hvordan mener du at den neoliberalistiske politik er afledt af det du kalder 'indvandringen'?
(Du må i øvrigt også meget gerne uddybe, hvad du egentlig mener med "indvandring")

@Eva Schwanenflügel

Det gør jeg såmænd heller ikke, her er der nok mere tale om, at de liberale fisker i smulte vande i den henseende.

Men det til trods, så har vi jo ikke uendeligt mange penge, det er jo ikke et lille beløb eller et engangsbeløb vi taler om, det er et beløb der skal budgeteres med hvert eneste år langt ud i fremtiden, og tages et andet sted fra. Derfor, hvis vi ikke anerkender, at den "forkerte" indvandringen har kostet, og kommer til, at koster os rigtig mange penge og fokus, i mange år frem, og at disse penge og det fokus kunne have været brugt andre steder, så har vi et endnu større problem.

Med indvandring mener jeg, de rigtig mange mange mennesker der uden vores ønske og forlanger, er migreret til landet, og som bogligt, fagligt og på anden vis halter langt bagefter vores standarder for, at kunne klare sig, og få et nogenlunde liv her i Danmark.

Mennesker, som vil møde det ene nederlag efter det andet, ikke af egen skyld, men simpelthen fordi de ikke er opvokset i og gearet til vores samfund, og i nogle tilfælde også fordi de heller ikke ønsker, at leve som i vores samfund, men f.eks. efter en mellemøstlig tradition, religion, og kultur. Disse ting er bare ikke kompatible med et sekulært, veluddannet og oplyst samfund.

Men det værste er måske ikke en gang de økonomiske omkostninger, se bare den interne splid der er blevet folk i mellem, førhen har vi i Danmark kunne bryste os af en nogenlunde demokratisk konsensus og nogenlunde det samme udgangspunkt, den og det, synes jeg også er ved, at forsvinde, desværre.

Hvis vi ikke lever i den samme virkelighed, så mener jeg vi er fortabte, før eller siden og på den ene eller den anden måde.

Det er b.la. nogle af grundende ti, at det koster os dyrt.

Den sætning skulle ikke med: Det er b.la. nogle af grundende ti, at det koster os dyrt.

Eva Schwanenflügel

@ Peter Hansen

Som jeg læser det, opfatter du altså alle som indvandrere, når blot de kommer fra Mellemøsten og Afrika?
Du skelner ikke mellem de såkaldte 'fremmedarbejdere', som Danmark selv inviterede til landet, de der er efterkommere af indvandrere og flygtninge, de flygtninge der er kommet til for nyligt på grund af forskellige krige - hvor Danmark har deltaget i flere - og migranter, der kommer for at søge lykken?
Og hvad med de flygtninge der kommer fra andre lande, som fx det tidligere Jugoslavien, hvor mange også er muslimer?

Det er ikke så enkelt at samle alle udlændinge under én hat.
Derfor må løsningerne også være forskellige.
Faktisk helt ned på individ-niveau.
Det står også i loven, at alle har ret til individuel behandling.

Jeg er af den mening, at det er langt dyrere for vort samfund, både menneskeligt og økonomisk, hvis vi taler folk ned og marginaliserer dem, fremfor at inddrage dem i fællesskabet.
Integrationen går langt bedre end regeringen og DF vil være ved. Sidst har Inger Støjberg fået kritik for at udlægge en rapport om integrationen alt for negativt på faktuelt forkert grundlag.

Neoliberalismen med dens del-og-hersk politik er skyld i alle finanskriser, bankernes ulovlige hvidvask, skattely, austerity, løndumping, den voksende ulighed, klimaændringerne, masseudryddelsen af flora og fauna - og mange af de krige, der har destabiliseret Mellemøsten og Nordafrika.

Så hvis der skal gøres noget alvorligt ved 'indvandringen', skal vi have has på den herskende økonomiske situation og de superrige despoter neoliberalismen har skabt.
Ellers står vi om få år med migrant-problemer der får dagens flygtningestrømme til at ligne en pludrende bæk i forårssolen.

Johanna Haas, Kim Folke Knudsen, Torben Skov og Herdis Weins anbefalede denne kommentar

Eva Schwanenflügel, du skriver : "Danmark har frivilligt bundet kronen til Euro’en ved at tilslutte sig Finanspagten. Det binder os til et meget stramt offentligt budget, hvor vi ikke har friheden til selv at bestemme, hvilke udgifter vi vil prioritere".

Det er objektivt set forkert! Du har totalt misforstået indholdet i finanspagten!

Ved finanspagten forpligter medlemslandene til at underskuddet på den strukturelle saldo ikke må være mere end 3%. Det betyder, at statsunderskuddet - renset for konjunkturbetingede effekter - maksimalt må være 3%. Men det forhindrer da ikke politikerne i Danmark i at bruge penge til det ene eller andet mere eller mindre prioriterede formål. De skal "blot" sørge for, at skatteopkrævningen matcher deres udgiftsmæssige excesser, så er alt fint og finanspagtens forpligtelser overholdt.

- og det ville enhver ansvarlig regering i øvrigt af egen drift sørge for - finanspagt eller ej.

Alle danske regeringer siden regeringen Anker Jørgensen har faktisk opført sig ansvarligt i den sammenhæng.

Eva Schwanenflügel

@ Jens Winther

Siden jeg kender din overbevisning om Finanspagtens lyksaligheder til bevidstløshed, er det vidst formålsløst at debattere dette emne med dig.
Lad os være enige om at være uenige :-)

Henrik Plaschke

Jens Winther korrekser Eva Schwanenflügel for en forkert udlægning af Finanspagten. Det er korrekt, som Jens Winther skriver det, at denne ikke forhindrer ”politikerne i Danmark i at bruge penge til det ene eller andet mere eller mindre prioriterede formål.”, men til gengæld har Jens Winther ikke styr på et andet vigtigt aspekt af Finanspagtens regler.

Det er således forkert, at ”finanspagten forpligter medlemslandene til at underskuddet på den strukturelle saldo ikke må være mere end 3%.”

Finanspagten forpligter medlemslandene til at underskuddet på den strukturelle saldo ikke må være mere end 0,5%. Det er faktisk ikke det samme.

Derimod forpligtede den tidligere Stabilitets- og Vækstpagt (og ikke finanspagten) medlemslandene til at underskuddet på den offentlige budgetsaldo ikke må være mere end 3%. Men det var altså ikke den strukturelle saldo.

Jens Winther sammenblander således Stabilitets- og Vækstpagt og Finanspagten og underskuddene på henholdsvis den strukturelle budgetbalance, og den almindelige budgetbalance.

Kim Folke Knudsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

@Henrik Plaschke, jeg bøjer mig i støvet! Du har ret - jeg var et nummer for hurtig.

Forskellen i at Stabilitets- og Vækstpagten forpligtede landene til et max underskud på statsfinanserne og 3%, mens Finanspagten begrænser underskuddet (på den strukturelle saldo) til 0,5% er - ud over forskellen i %-satsen, at i en lavkonjunktur vil underskuddet på den strukturelle saldo være mindre end på den ukorrigerede budgetbalance, fordi lavkonjunkturens effekt på budgetbalancen ikke belaster den strukturelle balance. Sagt med andre ord får landene en "gratis" mulighed for at kompensere en lavkonjunktur med en stimulerende finanspolitik.

Men det ændrer naturligvis ikke på forskellen mellem 3% og 0,5%.

@Eva Schwanenflügel

Du har helt ret, der er forskel på dem der bosætter sig i vores land, og dem der egentligt udgør det generelle problem, det er dem af mellemøstlig eller afrikansk herkomst, eller bare fra en muslimsk kultur og baggrund, det er dem jeg mener, ikke alla der bare har en udenlandsk herkomst.

Flygtningene fra det tidligere Jugoslavien, de er kommet med europæiske værdier og sindelag, jeg mener ikke de generelt udgør et problem, og at de faktisk har vist en vilje til, at ville det danske samfund.

I princippet er jeg egentligt ligeglad med hvad man kalder folk der bosætter sig i vores land, flytninge, invandrere, migranter, fremmedarbejdere eller noget helt andet, for det er ikke det der er afgørende, det afgørende for mig, det er om de der kommer vil integreres, og vil være en del af det bredere fællesskab på vores samfunds præmisser, og ikke på deres egne. Altså om de viser vilje til det, og gør sig umage for det, for vi som samfund kan intet gøre hvis man ikke selv bære viljen til det og ønsker det.

Den vilje, og det ønske synes jeg nogle gange jeg mangler at se hos en del grupper, i hvertfald synes den meget henslæbende og halvhjertet, for vilje vises ikke ved at stille særkrav, eller kun ved snak, den skal også vises i handling, f.eks .ved, at smide tørklædet, lade børn og unge deltage i fællesskabet, både i fritiden med de jævnaldrene indfødte danskere og på lejerskoleturen, samt lade dem møde hinanden efter skole, i byen osv.

Et er også hvordan nogle opfatter omtalen af problemerne med indvandringen, noget andet er også hvordan man vælger at modtage den. Ligesom med den herskende krænkelseskultur, så er der også nogle der vælger, at gå efter omtalen, tonen osv. i sig selv, i stedet for at gå efter sagen. Hvis problemet løses, så forsvinder alt det andet helt af sig selv igen.

Jeg tror ikke på, at nogle vitterligt ønsker, at være nedværdigende, personligt vil jeg helst gå efter sagen og de politikere der har ansvaret for den førte, eller ikke førte politik.

Ellers er jeg generelt helt enig i din kritik af den samfundsundergravende og ødelæggende neoliberale trend, som i disse år skamrider og undergraver vores "velfærdssamfund". Mit håb er, at vi igen i nær fremtid kan genoprette de skader den inhumane trend har præsteret, genopbygge det ødelagte, og forbedre det bestående.

Eva Schwanenflügel

@ Peter Hansen

Vi er enige om, at det er vigtigt at de folk der kommer til Danmark - hvad enten de er indvandrere, flygtninge eller blot migranter - må ville det danske samfund.
De skal respektere demokratiet og fællesskabet.

Men til gengæld bør vi danskere også respektere andres kulturelle og religiøse opfattelser, sålænge de ikke går ud over andre.

At hensygne i symbollovgivning, blot fordi man vil tiltrække stemmer fra DF, eller være statsminister for enhver pris, er efter min mening usmageligt og ukonstruktivt, især da der er så mange andre ting der er vigtigere at fokusere på.

Desuden mener jeg faktisk, at tonen er et stort problem, idet den splitter og marginaliserer, istedet for at samle og stimulere.
Hvem er nogensinde blevet et bedre menneske af at blive beskyldt for det værste, fordi én i gruppen har totalt knald i låget?

Der findes masser af mellemøstlige og afrikanske muslimer, der er en del af samfundet med positive input. Men dem hører vi næsten aldrig om.
Til gengæld forsømmer en del politikere sjældent lejligheden til at nedgøre muslimer, og det mener jeg er meget negativt for sammenhængskraften og integrationen i det hele taget.

Johanna Haas, Peter Hansen og Kim Folke Knudsen anbefalede denne kommentar
Kim Folke Knudsen

Dansk Politik har for tiden mange sprogblomster.

Værdipolitik: Det lyder som noget ophøjet ædelt klassisk og særligt værdifuldt noget særligt dansk. Men er der ikke nogen gode debattører, som lige kan komme med en forklaring af ordet Værdipolitik ? Hvad er det for noget. Jeg hører ikke noget om tysk værdipolitik eller svensk værdipolitik eller norsk værdipolitik. Definition udbedes tak ellers, så kan det begreb ikke diskuteres fornuftigt.

Udlændingepolitik: Som dansk statsborger forhenværende tysk statsborger, født i Tyskland Rheinland Pfalz, Mainz vil jeg godt have at vide om jeg så er personligt omfattet af begrebet Udlændingepolitik. Definition af Udlændingepolitik kan jeg ikke få en definition her fra en af de mange kvikke debattører, som ikke er i vejen for en skarp iagtagelse og en præcis og rammende kommentar.

Eller er der i begrebet Udlændingepolitik et skalkeskjul gemt. Handler det i virkeligheden om, at definere sig imod Islam imod mennesker med en mellemøstlig og arabisk baggrund, for det synes naive lille jeg at læse i teksten mellem de mange linier om Udlændingepolitik i Danmark ?

Hvorfor ikke tale rent mel ud af posen og kalde det anti islamisk anti mellemøstlig politik.

Var der ikke en folkekær sang som omtalte følgende: De varme lande er noget lort.

Eller er det den lille opportunisme, som er på spil for Udlændingepolitikkens stiftere DF og Regeringen V+K. Tør de ikke tale ud om det som de egentlig mener at være imod Mellemøsten at være imod mennesker med en kulturel baggrund i samfund hvor Islam spiller en afgørende rolle. Skal det forhold tilsløres med den intetsigende titel Udlændingepolitik, som er opfundet som et særligt dansk nationalt relikvie. Fordi der er kommercielle interesser på spil. Vi sælger jo varer og handler med Saudi Arabien, Ægypten, Libyen, Iran, og lignende stater.

Nu vi er ved det med det ægte danske og dansk mentalitet. Jeg tænker, når et parti kalder sig Dansk Folkeparti, er det så udtryk for, at deres medlemmer er udtalt mere danske mere optaget af at passe på Danmark passe på danskerne og passe på vores samfunds " danske værdier " ? Er de en særlig eksklusiv dansk VIP generation, som i særlig grad tegner Danmark og danskerne ud af til.

Mere end alle de ordinære danskere, som ikke har forstået at sætte deres kryds ved Dansk Folkeparti og endnu bedre være medlem af Dansk Folkeparti.

Til sidst et stort og varmt tak til Holger K. Nielsen for at dele sine tanker og mange års erfaring fra Folketinget med os her i Informations spalter. For mig at se har Holger K Nielsen først og fremmest bidraget med at vise at det godt kan lade sig gøre at have et ønske om at forandre samfundet i en venstreorienteret retning og lade det være foreneligt med at påtage sig et Regeringsansvar, som SF gjorde sine erfaringer med fra år 2011-2014.

Det er helt i forlængelse af SF politiske grundlag fra begyndelsen af, nemlig at reformere samfundet i socialistisk retning ved at indgå i det parlamentariske samarbejde med særlig vægt på et Regeringssamarbejde med Socialdemokraterne. Det tog sidstnævnte parti mange årtier at acceptere den ven af et parti til venstre for Socialdemokratiet, som SF er. Først med Helle Thorning Schmidt som formand blev projektet en reel mulighed, at lukke SF ind i Regeringsamarbejdet. Det Radikale Venstre har haft sine meget tydelige forbehold overfor SF. Det har næsten grænset til en autoritær og fiks ide, at holde SF ude af politik, selvom de to partier på miljø, kultur og trafikområdet deler mange politiske synspunkter.

Holger har været med til at forandre dansk EU debat, fordi han selv her evnet at formidle og sammenstille den komplicerede europæiske virkelighed, som har ført til dannelsen af EF senere EU. Holger har været med til at rykke Venstrefløjens position fra et rent goldt nej til EU til en kritisk og deltagende konstruktiv holdning til en organisation, som under alle omstændigheder med Danmark indenfor EU eller udenfor EU vil have afgørende indflydelse på danske forhold.

Når Holger forlader Folketinget, så mister vi en politiker, der er i stand til at drøfte politik sagligt og grundigt fremfor at bruge politik til et våben til at slå modstanderen i hovedet med. Tak for mange års indsats i Folketinget og for SF Holger K Nielsen.

Kim Folke Knudsen

Kære Eva 9 Januar 2019 kl 11.11

Jeg er meget enige i dine indlæg her på debattråden. Din beskrivelse af forholdet mellem udlændinge og vi danskere hmm hvem mon det er ?? - jeg kan ikke skrive det bedre selv end du gør. Må fornuften indfinde sig her i landet med dine med omtanke kloge og velvalgte ord.

Om Tyskland. Jeg hører meget tit den skeptiske bemærkning i Danmark: Tyskland bestemmer alt.

Tyskland er landet og nationen som befinder i Europas hjerte. Tyskland er Europas hjerte. Det forpligter det viser historiens tragiske fortid. En fransk politiker udtalte en gang. Hvornår går det op for tyskerne, at de ligger midt i Europa og at de tjener de europæiske folks sag bedre ved at forlade forestillingen om, at Tyskland som en stor nation skal herske over alle andre europæiske folkeslag ?

Nej Tyskland skal ikke hersker over alle de mange andre selvstændige nationer i Europa og deres naboer. Tyskland skal påtage sig det særlige europæiske ansvar at holde sammen på et kontinent som har været præget af krige i århundreder. Det er læren af den anden Verdenskrig, som den så fint blev formuleret af den franske politiker til tyskerne.

Tyskland er således i deres forfatning og 4+2 Traktaten tildelt en særlig rolle ikke mindst af amerikanerne men også af de andre besættelsesmagter: England, Frankrig og det daværende Sovjetunionen. I dag er Tyskland faktisk ikke en helt suveræn nation ligesom Danmark. Der er i 4+2 traktaten indskrevet forskellige forbehold fra de allieredes side, som Tyskland skal følge i deres forfatning og regeringsførelse. Det var betingelsen for sammenslutningen af de to Tyske stater BRD og DDR i den nu genforenede Forbundsrepublik Tyskland.

Det tyske folk og den tyske nation har ikke stemt om medlemskabet af NATO og om medlemskabet af EU. De har heller ikke stemt om indførelsen af EUROEN og dermed afskaffelsen af den tyske nationale valuta DM.

Eva Schwanenflügel

Kære Kim - tak for anerkendelsen.
Jeg må ligeledes komplimentere dig for at sætte spot på de danske, politiske "sprogblomster", der forvirrer og forpester debatten med deres tvetydige uldenhed :-)

Henrik Plaschke

Det glæder mig at se, at Jens Winther i bagklogskabens ulidelige lys det mindste er bekendt med begreberne den faktiske budgetsaldo og den strukturelle budgetsaldo.

I princippet er det da også korrekt, ”at i en lavkonjunktur vil underskuddet på den strukturelle saldo være mindre end på den ukorrigerede budgetbalance”. Men her er vi nødt til at tilføje et vigtigt alt andet lige forbehold, der er alt andet en teknisk, selvom det fremtræder som ren teknik:

Beregningen af den faktiske budgetsaldo er således baseret på realiserede størrelser (faktiske udgifter og indtægter), mens beregningen af det strukturelle underskud til dels bygger på fiktive eller hypotetiske størrelser – ikke mindst den potentielle produktion (eller output – BNP om man vil): hvor stor kunne produktionen være, hvis nu den ikke begrænsedes af et eller andet. Og dette ”et eller andet” kan jo være så mange ting med deraf tilsvarende mulige variationer i svaret. I den forstand minder den om en række andre fiktive størrelser, der spiller en stadig mere fremtrædende rolle i de økonomisk-politiske debatter (diverse strukturelle mål), og som er et vigtigt træk i italesættelsen af den økonomiske politiks muligheder og ikke mindst begrænsninger.

Som fiktiv størrelse kan den potentielle produktion beregnes på forskellige måder, og jo mindre afvigelsen er mellem den faktiske og den potentielle produktion, jo mindre vil underskuddet på den strukturelle saldo være mindre end underskuddet på den ukorrigerede budgetbalance. Eller sagt på en anden måde: hvis den faktiske og den potentielle produktion er den samme, vil der ingen forskel være mellem den faktiske og den strukturelle budgetsaldo.

Den potentielle produktion beregnes på forskellig måde af forskellige instanser, og i EU-Kommissionens beregninger tenderer målene for den potentielle produktion mod at ligge forholdsvis tæt på den faktiske produktion, hvilket alt andet lige mindsker afstanden mellem den faktiske og den strukturelle budgetbalance.

Eksempelvis beregner Kommissionen afstanden mellem det faktiske og det potentielle output i Italien til kun at være ganske ubetydelig, mens andre vurderinger peger på en betydelig større afstand. Herved kommer Kommissionen også til at bidrage til fastlåsningen af en situation med stagnation og en arbejdsløshed på mere end 10 %.

Når den målte afstand mellem den faktiske og den strukturelle budgetbalance er lille, bliver det således alt andet lige vanskeligere at legitimere en aktiv og beskæftigelsesfremmende økonomisk politik. Finanspagten bidrager hermed til at italesætte og dermed legitimere behovet for fortsat sparepolitik i EU-området. Også fordi kravene til budgetsaldoen er formuleret uafhængigt af betalingsbalancepositioner, der er voldsomt polariserede i en europæisk sammenhæng (store nordeuropæiske overskud). Dette giver måske en magtpolitisk og/eller ideologisk mening, men set ud fra en fagøkonomisk synsvinkel er det ikke meningsfyldt at stille krav til budgetsaldo uafhængigt af den økonomiske situation i øvrigt – herunder specielt betalingsbalancepositioner.

@Eva Schwanenflügel

Langt hen ad vejen enig i overskrifterne af det du skriver, men noget er teori, og andet er praksis ude i det virkelige samfund. I det virkelige samfund og liv, der bliver vi nødt til, at handle ind i mellem, og ikke bare se på, at tingene går deres selvstændige gang, og så må man nødvendigvis efterevaluere igen og igen.

For når du skriver citat: "Men til gengæld bør vi danskere også respektere andres kulturelle og religiøse opfattelser, sålænge de ikke går ud over andre."

Så er jeg enig, men problemet er jo netop, at jeg og andre synes, at andre bliver inddraget og det dermed går ud over andre og vores fællesskab og samfund. Jeg mener at symbolerne går begge veje, og at de danske politikers symbolpolitik faktisk er et modsvar til den nogle migranter kommer med, også fordi, at de netop synes at gå højt op i disse ting, og i en del tilfælde vil påtvinge det danske samfund deres symbolpolitik, skik og brug.

Om det så er løsningen, det skal jeg ikke være dommer over, men jeg er sikker på, at man er åben overfor andre og bedre tiltag der virker, og giver disse ting modspil.

Mht. tonen, tjo, altså nu kommer jeg fra et godt hjem hvor vi har lært at tale pænt, være høflige og give hånd når vi hilste på et fremmede mennesker, og jeg er da enig i, at mange ting kunne være formuleret og sagt på en minde bombastisk og til tider skinger måde, og jeg ville aldrig personligt "sælge" et budskab sådan eller med en lagkage, men derfor er sagen stadig vigtigere end tonen.

Du har også ret i, at der findes nogle muslimer som også bidrager positivt osv. men min pointe er, at integrationen er først og fremmest op til den der er indvandret og valgt at bosætte sig og blive her, vi kan kaste den ene milliard efter den anden, men hvis der ikke er en reel vilje til, at ofre nogle af de ting og den levevis man kom fra, og dermed vil integrere sig proaktivt i vores samfund, så kommer de og vi aldrig videre, for det kan da ikke være det danske samfund der skal ændre og indordne sig på grund af udefrakommende migranter der selv har tilvalgt og ønsket at bo i Danmark.

Jeg ser jo udlændinge fra andre lande og egne, som f.eks. på et halvt, til et helt år lære dansk, om det er udvekslingsstudenteden fra sydamerika, eller en polak, men samtidigt med det, så interagere de også med danskerne på en helt anden positiv og proaktiv måde, de unge går med danskerne i byen, og de ældre deltager i fællesskabet på arbejdspladsen og i det øvrige sociale liv.

Den samme tendens ser jeg bare ikke fra de muslimske migranter, så jeg mener faktisk, at de ofte ikke selv er med til at fremme integrationen og sammenhængskraften ved ikke at deltage aktivt. I stedet stiller nogle særkrav, og vil ikke gå på kompromis med nogle af de ting, som de havde med i bagagen og dermed acceptere, at nu er de i Danmark, og meningen så vel er at de i fremtiden skal være danskere, både i sind og virke.

Eva Schwanenflügel

@ Peter Hansen

Det synes mig, at vi nu er tilbage ved definitionerne på 'udlændinge' - indvandrere, flygtninge, migranter - og denne begrebsforvirring gør det altså svært at diskutere problemløsninger..

Når du fx mener, at det for nogle udlændinge er lettere at lære det (ret forbistrede) danske sprog med bemærkelsesværdig hast, nævner du at det alt andet lige synes nemmere for europæere end andre.
Det er der ikke entydigt belæg for.
Østeuropæere med rod i de slaviske sprog har temmelig svært ved det, jeg kender faktisk en del personligt. Og naturligvis er det endnu sværere for folk med et helt andet alfabet, eller for analfabeter. For slet ikke at tale om traumatiserede flygtninge.

Hvad kulturen angår, så har du mere en pointe mht at der er nogle grupper, der holder sig for sig selv, og nægter at interagere med danskere.
Men her skal vi også til at gå på individ-niveau.
Kommer denne afstandtagen fra religionen? Fra kulturen? Eller er det mon fordi man kommer fra et landområde, hvor flertallet er analfabeter? Har man ikke tradition for uddannelse? Har man et gammeldags kvindesyn?
Eller er man flygtet fra krigen i Syrien, hvor mange kommer fra de store byer, kan læse og skrive, har en uddannelse, har et moderne kvindesyn?
Bare et par eksempler.

Der er også evidens for, at mange kvoteflygtninge har klaret sig ret godt. Måske fordi de er håndplukkede? Måske fordi de er motiverede? Jeg skal ikke kunne sige det.

Der er dog ingen tvivl om, at vi i mange år har grebet integrationen forkert an i mange tilfælde.
Det er positivt, at flygtninge nu får chancen for at komme ud og arbejde ret hurtigt, og at de kan tage en hurtig uddannelse, (IGU).
Men det hører ingen steder hjemme at fattiggøre flygtningene med integrationsydelsen, ingen bliver bedre integrerede af marginalisering på sultegrænsen.

Du siger :
"Jeg mener at symbolerne går begge veje, og at de danske politikers symbolpolitik faktisk er et modsvar til den nogle migranter kommer med, også fordi, at de netop synes at gå højt op i disse ting, og i en del tilfælde vil påtvinge det danske samfund deres symbolpolitik, skik og brug."

Jeg mener til gengæld at modsvaret aldrig må være at overtage andres lave metoder for at få bugt med dem. Det virker altid hyklerisk, og er netop vand på møllen for de intolerante, der forsøger at udstille demokratiet som et falsk skjold.
Som Michelle Obama sagde :
"When they go low, we go high".

Den virkelige fjende af demokratiet - ihvertfald som jeg ser det - er den uhæmmede udnyttelse af vores ressourcer, del-og-hersk politikken der på Machiavellisk vis splitter befolkninger op i os-og-dem, og folks egen vilje til at lade sig manipulere af politikernes spin.

Eva Schwanenflügel

PS. Danmark mangler i den grad SOSU-assistenter, sygeplejersker og læger.
Mange indvandrere og flygtninge uddanner sig netop indenfor disse områder.
Uden dem ville vi stå på herrens mark.

Og i øjeblikket er der virkelig mange efterkommere under uddannelse i øvrigt.
De milliarder af kroner der er givet ud, skal nok komme tilbage.

@Eva Schwanenflügel

Nej, nu hoppede kæden desværre helt af, jeg er uenig, det nogle meget dyrt købte arbejdspladser, plus at jeg er helt overbevist om, at vores ældre mennesker helst ønsker, at blive serviceret af nogle der er vokset op her i landet, og som derfor kan tale med om gamle dage, og kender til skik, brug og dansk kultur. Det handler jo ikke bare om det praktiske!

Mht. Lære sprog, så nævnte jeg også sydamerikanere osv. Men du misser pointen, for uanset hvad man kalder folk, fremmedarbejder, migranter, flygtninge osv. Så er der en stor forskel på hvem der lader sig bedre integrere end andre, og dem der ikke lader sig integrere eller ønsker at assimilere sig med tiden, de ligger samfundet til last frem for det modsatte, og jeg tror desværre der er en del som modarbejder integrationen, fremfor, at ønske den, og så er det ikke måden eller penge det drejer sig om, så er det viljen og intentionen med ar være her det handler om.

Det er fint med individniveau , men her skal du også tage denne enorme omkostning i betragtning, som det vil have, samtidigt med, at vi jo godt må bruge den foreliggende erfaring og evidens.

Problemet med mht. Symbolpolitik med mere, det er jo hvis du ikke kæmper med den samme logik og forståelse, så kæmper man ofte forgæves, med andre ord, så bliver man også nogle gange nødt til at mødes på samme niveau, for at modtageren skal kunne forstå budskabet.

Mht. Fattiggørelse er jeg enig, det giver ingen mening at fattiggøre folk når de er her, og så længe de er her, det vil kunne skabe mere ondt end godt.

Eva Schwanenflügel

@ Peter Hansen

Uha, hvis du forudsætter at sundhedsvæsenet, plejesektoren, hjemmeplejen og for den sags skyld også fx vuggestuer og børnehaver kun skal bemandes af etniske danskere, så braser det hele sammen. Der er allerede overordentlig mange med udenlandske rødder ansat på disse områder, og pga den demografiske udvikling mangler vi allerede nu personale.
Derudover er det ikke muligt at tage en SOSU-uddannelse eller lignende, hvis man ikke taler og skriver dansk, og har kendskab til "skik, brug og dansk kultur".

Jeg mener faktisk ikke, at jeg misser pointen mht. viljen og intentionen om at befinde sig i Danmark.
Tværtimod har jeg gentagne gange understreget vigtigheden af netop denne tilgang til det danske samfund. Det er selvfølgelig helt uacceptabelt at stille sig udenfor, og nægte at interagere.
Og det er der desværre nogle der gør, det er rigtigt.
Men der mener jeg slet ikke symbolpolitiske tiltag eller den negative tone nytter noget.
Det er et problem, der skal løses praktisk og ved at være i stand til at arbejde med familierne - igen på individ-niveau.
Al erfaring viser, at lærer man hinanden at kende, stoler på hinanden, har tillid til hinanden, så rykker det. Mens det aldrig hjælper at tale folk ned under gulvbrædderne.

Du nævner de 'enorme omkostninger'. Hvad er det egentlig du mener med det?
Der er altid omkostninger med mennesker, og det er stadig et fåtal der er i den arbejdsdygtige alder, ikke er syge, små, unge, på barsel, gamle, etc.
Det er jo derfor vi har et velfærdssamfund, ikke? (Eller rettere, det der stadig er tilbage af det efter neoliberalismens lange hærgen..)

Det glæder mig at du er enig i, at fattiggørelse ikke nytter noget :-)

@Eva Schwanenflügel

Nej, jeg mener ikke, at det nødvendigvis skal være "etniske" danskere, men jeg tror, at ældre mennesker og syge mennesker, for den sags skyld, vil foretrække, at blive varetaget og behandlet af nogle som er vokset op i vores samfund, og derfor har dybde kendskab til det, både så man forstår det underforståede, humoren, kulturen osv.

Personligt vil jeg da f.eks. føle mig utryg, hvis jeg skulle behandles og udspørges af en læge som knap og nak kan tale dansk, og måske ikke fanger nuancerne, eller det underforståede i ens svar, det vil jo kunne blive fatalt alt efter hvad man nu fejler.

Jeg er enig med dig i, at man ikke skal tale nogle "ned under gulvbrædderne", jeg mener man skal holde en sober og saglig tone, andet er jo ikke nødvendigt, for jeg mener der er nok af argumenter til, at kunne understøtte dette. Men når det er sagt, så kan det jo godt være, at nødvendigheden af og til byder, at de skal være skarpe.

Mht. manglende personale, så har det ikke noget med en "nødvendig indvandring" at gøre, men at gøre disse job nok attraktive udi løn og arbejdsforhold, for så er jeg sikker på at både danskere, nordmænd, svenskere osv. vil være interesseret.

Det sjove er, og det er meget neoliberalt, at når man taler om udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet i disse tider, så går tingene kun en vej, så skal det fikses, så det kun er til arbejdsgivers interesse, f.eks ved kunstigt, at udvide udbudet af arbejdskraft med udlændinge, arbejdsløse og syge mennesker.

De enorme omkostninger jeg taler om, det er, at vi bliver "beriget og inspireret" i modsat retning af hvad vi som samfund hidtil har tilstræbt, nemlig at forståelsen for demokrati, ligestilling, velfærdssamfundet, ikke accepten af korruption osv. bliver undermineret, og at normerne og standarder i vores samfund udvandes. Derudover selvfølgelig det oplagte i, at hvis du som land eller samfund "importere" et stort antal ufaglærte, analfabeter og i det hele taget folk der slet ikke er gearet til vores stressede og hurtigt accelererende samfund, så vil du få skabt en ny underklasse, som for det første vil bremse den førhen normale udvikling for dem der var ringest stillet i vores samfund, og samtidigt indirekte underminere lønudvikling, højere standarder på arbejdsmarkedet osv. det sker allerede.

Vi kan bruger milliarder på disse mennesker, men hvis evnerne ikke rækker og måske heller ikke viljen, og de møder det ene uforskyldte nederlag efter det andet fordi standarderne bare generelt er høje her i landet, så vil mange ende i en kultur på overførselsindkomst og du har en helt ny klasse i Danmark, som derfor i fremtiden vil tage alt fokus og alle økonomiske ressourcer, fra de oprindelige indfødte borgere og det vil intet godt fremme.

Med andre ord, velfærdssamfundet og dets udvikling sættes i stå, eller mere sandsynligt, standarderne sænkes og forringes, det sker allerede, og der er jo i princippet ingen grund til at dyrke og fremme den udvikling, for uanset hvordan vi vender og drejer det, så er pengene der ikke til både det ene og det andet, det vil befolkningen ikke gå med til, og så har du et totalt splittet Danmark, som i stedet for at være nogenlunde enige om demokratiets virke og samfundsudviklingen, så vil de bekæmpe hinanden med næb og klør. Sammenhængskraften vil være gået fløjten og den slags amerikanske tilstande ønsker jeg ikke.

Ellers er jeg naturligvis glad for, at du er enig i pointen om ,at man bør have den rette indstilling og holdning for, at kunne blive integreret i vores samfund, det er den første forudsætning for, at det overhovedet er muligt.

Men det korte af det lange, det er, at når jeg nævner omkostninger, så er det ikke kun de økonomiske, men også de kulturelle og samfundsmæssige vi skal tage med i regnskabet.

Eva Schwanenflügel

@ Peter Hansen

For lige at tage ældreplejen og sundhedsområdet først; selvfølgelig vil mennesker være utrygge, såfremt de ikke forstår pleje- og sundhedspersonalet, det siger sig selv.
Jeg har ret stor erfaring med netop ældreområdet via egne familiemedlemmer, det sjove er, at kvindernes anke ikke så meget handler om etnicitet, sproglige vanskeligheder eller religiøse tilhørsforhold, men alene at de finder det uværdigt at blive hjulpet i intime situationer af mandlige SOSU-assistenter/hjælpere. Det opleves som grænseoverskridende.
Hvad angår at sludre om 'gamle dage', er erfaringerne ikke så forskellige. Alle har jo gamle forældre, og faktisk er oplevelsen også, at der hos mellemøstlige og afrikanske personer ofte er en kæmpe respekt og tålmodighed med ældre og deres værdighed.

Men jeg synes igen du blander tingene sammen. Indvandrere har vi altså ikke længere fra lande, hvor der er udbredt analfabetisme og snæversynede kulturelle traditioner.
Til gengæld er der nu blevet strammet så meget på udlændingeområdet, at danskerne bliver stavnsbundne og har meget svært ved at gifte sig med folk der kommer fra andre lande.
Vi har en del flygtninge, men istedet for at arbejde for at de bliver integreret og får uddannelse og arbejde, vil DF nu have at de alle skal gå en usikker fremtid i møde, og at de overhovedet ikke er velkomne i Danmark.
Man fjerner opholdstilladelser på stribe efter dubiøse 'fact-finding missions' til lande i borgerkrig.
Man indespærrer børnefamilier i fængselslignende kaserner.
Man nægter folk at få deres små børn til landet ved at kræve papirer og DNA-prøver, de umuligt kan fremskaffe.
Man sænker flygtningenes ydelser til et katastrofalt - og Grundlovsstridigt - niveau.
Og jeg kunne blive ved og ved..
Synes du det fremmer integrationen?

Hvad angår at blive "beriget og inspireret", og have et demokratisk samfund frit for korruption, så burde din vrede måske rette sig mod visse politikere, der i lang tid har udvist foragt for netop Menneskerettighederne og Grundloven, samt løjet og snydt befolkningen med falske løfter, og understøttet korrupt adfærd ved selv at nedskære vagthundenes budgetter, og stille sig forrest for "nødvendighedens politik".

Danmark er et meget rigt samfund økonomisk, og vi har sagtens råd til at integrere de flygtninge vi har. Hvis altså ikke der skal være råd til skattelettelser og skattefusk, nedsættelse af arveafgift, toplønninger til direktører og Lars Løkkes sko og underbukser. For bare at nævne nogle få udsivninger til de rigeste operatører.
Faktisk har vi slet ikke råd til at lade være.
Som før nævnt kræver den demografiske udvikling, at der meget snart kommer mange flere læger, sygeplejersker og SOSU-assistenter. Og dem kan vi altså ikke finde i det etnisk danske arbejdsudbud, for der er kun meget få raske tilbage.
Så vi bliver nødt til at hjælpe flygtningene ind på uddannelserne, for ellers bliver det mange gange dyrere for samfundet.

Og mon ikke de ældre vil foretrække en hjælper med udenlandsk baggrund fremfor ingen hjælp overhovedet? :-)

@Eva Schwanenflügel

Du skubber mig altså ting i skoene som jeg ikke har nævnt, jeg nævner ikke, og jeg går ikke op i etnicitet, det er for mig fuldstændig ligegyldigt hvilken hudfarve folk har.

Ej heller er jeg vred, men jeg er utryg, og det er noget andet.

Så vil jeg også gerne påpege, for det tror jeg ikke du har forstået, at det for mig er fuldstændigt ligegyldigt om man kalder sig asylansøger, indvandre, fremmedarbejder, migrant osv. for mig er det stort set det samme, det er folk der er kommet her til landet og bor her, og for de flestes vedkommende bliver her, så problemstillingen er den samme uanset benævnelse.

Mht. at fremme integrationen, så er der vel en logik i, at det kun er dem der skal blive som skal integreres, officielt hedder det sig jo ikke, at f.eks. stort set alle asylansøgere bliver i Danmark.

Uanset om man er blå, rød eller lille, så må og bør vores eget samfund da komme først, ellers mister vi da også evnen til, at hjælpe på sigt, så vi kan ikke blive ved, vi bliver nødt til, at sætte grænser og antal på hvor mange vi kan kapere og har råd til, det er lidt den erkendelse jeg mangler fra dig?

Danmark er et rigt land ja, men min påstand vil være, at "liden tue hurtigt kan vælte stort læs", vores demokrati er ikke så størt som mange tror, og økonomien kan vælte i morgen, det har vi jo næsten set før, det er bare at tosse Trump twitter eller gør et eller andet åndsvagt.

Mht. menneskerettigheder, så ser jeg jo netop, at falske asylansøgere (økonomiske migranter) misbruger disse, og det er med til at undergrave og gøre dem utroværdige, flere vil vende sig i mod dem, hvis ikke det stopper.

Det er muligt vi demografisk får brug for flere folk i fremtiden, men det er altså ikkefolk fra mellemøsten, jeg er sikker på, at der er rigeligt med folk vi selv kan finde i nær området til de job du nævner, folk og nationaliteter som alt andet lige vil være meget nemmere at integrere, Ukrainere, Russere, Polakker, tyskere, eller andre europæer. Igen er det også et spørgsmål om, at gøre disse job attraktive nok, på den ene, eller den anden måde, så skal folk nok søge dem.

Jeg er heller ikke enig med dig i, at vi ikke får en del analfabeter og lavt uddannede mennesker herop, f.eks. troede man at mange fra Syrien var veluddannede, det modsatte har vist sig, og sådan er det generelt, desværre.

https://politiken.dk/indland/art5982589/To-ud-af-tre-syrere-i-Danmark-ha...

Men jo, selvfølgelig vil de ældre foretrække hjælp frem for ingen hjælp, men det er ikke det ideelle, og man mister meget, de ældre opgiver jo bare konversationen hvis man ikkeforstår hinanden.

størt = stærkt

Sider