Nyhed
Læsetid: 5 min.

’Syv år for PET’ blev til fire måneders fængsel til Jakob Scharf

Fire måneders ubetinget fængsel, konfiskation af 397.625 kroner samt pålæg om at betale sagsomkostningerne – sådan lød fredag dommen fra Københavns Byret over tidligere PET-chef Jakob Scharf
Tidligere PET-chef Jakob Scharf, der nu arbejder i sikkerhedsselskabet Certa, har insisteret på, at han var forsigtig, da han udtalte sig om sin tid i spidsen for PET.

Tidligere PET-chef Jakob Scharf, der nu arbejder i sikkerhedsselskabet Certa, har insisteret på, at han var forsigtig, da han udtalte sig om sin tid i spidsen for PET.

Claus Bech

Indland
26. januar 2019

Præcis kl. 14 fredag trådte dommer Karsten Henriksen flankeret af to domsmænd ind i Københavns Byrets retslokale 41. Til den ene side sad anklagerne i den omfattende sag, til den anden side forsvareren Lars Kjeldsen. Hovedpersonen, den 52-årige tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste Jakob Scharf, var ikke til stede.

Stående oplæste dommeren over for de forsamlede pressefolk, at den tidligere PET-chef var fundet skyldig i at videregive fortrolige oplysninger om Politiets Efterretningstjeneste til bogen Syv år for PET. Straffen lød på fire måneders fængsel samt konfiskation af det honorar på kr. 397.625, som Scharf har tjent på bogen. Derudover skal han betale sagens omkostninger.

Af de 28 forhold i anklageskriftet med hver deres citat fra Scharf, som ifølge anklagerne indeholdt fortrolige oplysninger om enten PET’s operationer, arbejdsmetoder eller samarbejdspartnere, blev han fundet skyldig i 18 forhold, delvis skyldig i fire og frifundet for seks forhold.

Citaterne drejer sig om en række højt profilerede sager som Glasvejsagen, Tunesersagen, Vollsmosesagen, den etbenede bombemand Dukajev samt planlagte terroranslag mod Jyllands-Posten.

En af de tre dommere var uenig i, at det var en særligt skærpende omstændighed, at videregivelsen af de fortrolige oplysninger til en journalist, der var ved at skrive en bog, var for at opnå en uberettiget vinding. Men, som Henriksen sagde, der afsiges dom efter flertallet. Hele seancen tog kun fem minutter, hvorefter retten blev hævet.

Historisk sag

Som det mange gange er fremhævet under den lange retssag, er det historisk enestående, at en tidligere chef for en vestlig efterretningstjeneste har været tiltalt – og nu også dømt – for omfattende brud på sin tavshedspligt.

Der er derfor god grund til at se lidt nærmere på dommen, som i alt er på 321 sider, hvoraf rettens præmisser udgør 50 sider.

Indledningsvist stiller retten spørgsmålet, om der gælder en særlig »norm for fortrolighed« for PET. Ja, mener retten og henviser til straffeloven, til forvaltningsloven, til offentlighedsloven og endelig til PET-loven. Og der skal »særlige grunde« til at fravige dette udgangspunkt pga. risiko for sammenstilling – altså at en masse i sig selv ubetydelige oplysninger kan sammenstilles til en større helhed, lidt som brikkerne i et puslespil, hvilket kan kompromittere hensynet til PET’s arbejdsmetoder, operationer eller samarbejdspartnere.

Dernæst vurderer retten, at det i kraft af hans syv år som øverste chef i perioden 2007-13 må have stået Scharf klart, at de fleste oplysninger, der handler om PET, er klassificerede. Retten bemærker også, at det ville have været let for Scharf at søge råd hos PET før udgivelsen af bogen, men at han »bevidst valgte at se bort fra denne mulighed«.

Endelig finder retten, at Scharfs skiftende forklaringer om, hvorvidt han kun har set bogens ca. 450 citater fra ham, eller om han har set bogen i sin helhed, ikke kan føre til andet resultat, end at det er utroværdigt, at han ikke har interesseret sig for citaterne i den kontekst, de indgår i. Så meget mere, tilføjer retten, som at flere af citaterne ikke giver nogen umiddelbar mening, hvis de ikke ses i sammenhæng med den øvrige tekst.

Hemmelige ransagninger

Og så til nogle af de enkelte anklagepunkter: Det burde have stået Scharf klart, at f.eks. offentliggørelse af oplysninger om, hvornår og hvordan PET anvender hemmelige ransagninger i forebyggelsen af terrorsager, vil forringe PET’s muligheder for at forebygge og efterforske lovovertrædelser.

Tilsvarende med oplysninger, som PET har fået »fra en unavngiven kilde« om en person, der havde modtaget træning i en al-Queda-træningslejr i Pakistan. Når Scharf udtaler, at kilden var CIA, er det ifølge retten oplysninger, der er af væsentlig betydning for rigets sikkerhed, og derfor skal den være fortrolig for ikke at ødelægge forholdet til en samarbejdspartner.

Et af de forhold, som Scharf derimod frifindes for, er en anekdote i bogen, hvor han beretter om et besøg hos en »excentrisk sikkerhedschef« et sted i Mellemøsten.

Her blev Scharf inviteret til at se sikkerhedschefens kvælerslanger, der blev håndfodret med mus i et terrarium, og bagefter fik den danske PET-chef så overrakt et Rolex-ur. Men her finder retten ikke, at det »med tilstrækkelig sikkerhed« er bevist, at det pågældende land – som ikke er defineret nærmere, end at det er en af golfstaterne på den Arabiske Halvø – kan betegnes som en dansk samarbejdspartner.

Det burde Scharf have indset

Efter retsmødet sagde forsvareren Lars Kjeldsen, at hvis han endelig skulle sige noget, så var der ikke ført bevis for, at der var tale om fortrolige oplysninger.

»Det står mellem to PET-chefers udsagn. Det gør sagen interessant,« sluttede han med tilføjelsen om, at han nu skulle nærstudere præmisserne.

Det er korrekt, at de tre dommere samt anklager og forsvarer ikke har fået oplysninger fra PET til nærmere at belyse karakteren af Scharf-citaterne i bogen. Da den nuværende PET-chef Finn Borch Andersen blev afhørt under sagen, lagde han vægt på, at det ville kortslutte hensigten med at hemmeligholde oplysningerne, hvis PET positivt bekræftede rigtigheden af oplysningerne for at få Scharf dømt.

Herom siger præmisserne, at med henvisning til Borch-Andersens udtalelser har retten »lagt til grund«, at videregivelse af de fortrolige oplysninger har medført risiko for, at PET’s udenlandske samarbejdspartnere fremover ikke vil give oplysninger i samme udstrækning som tidligere.

Dertil kommer, at nogle af citaterne indebærer en risiko for afdækning af kilder, og at offentlig omtale af disse forhold »kunne vanskeliggøre etablering af lignende samarbejde med kilder og øvrige private i fremtiden«, og dermed har bruddet på tavshedspligten udgjort en risiko for svækkelse af PET’s muligheder for at løse sine opgaver. Disse mulige konsekvenser burde den tidligere PET-chef have indset.

Ifølge Lars Kjeldsen har Scharf udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke dommen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Politikens chefredaktør Christian Jensen, der for en uge siden blev idømt en bøde for offentliggørelse af journalist Morten Skjoldagers bog Syv år for PET i en særsektion af Poitiken i oktober 2016.

Til forsvar for sin beslutning om at trodse et nedlagt fogedforbud og bringe bogen forklarede redaktøren, da han var i retten, at »der ikke var væsentlige nye oplysninger« i bogen, som ikke allerede var offentliggjort.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jens J. Pedersen

Det lugter af politisk dom.

uffe hellum, Eva Schwanenflügel, Hans Larsen, Marianne Stockmarr, Niels Duus Nielsen og Carsten Mortensen anbefalede denne kommentar
Danny Hedegaard

Ser lige at det oprindelige Ritzau telegram, nu er blevet udskiftet med en redaktionel artikel om samme online.

Derfor tillader jeg mig at genposte mit indlæg her, som jeg havde postet under Ritzaus telegram.

Håber at det er en ok debat adfærd, og hvis ikke må jeg lære af det til en anden gang, hvis jeg får det at vide?
--------------------------------

Det er meget positivt at han er blevet dømt, og det bedste er, at han får konfiskeret sin fortjeneste i ussel mammon på 400000 kr.

Det er rystende at en tidligere chef på det niveau, i en stilling af den karakter, som han bestred i 7 år, kan finde på at samarbejde om en bogudgivelse, uden at orientere PET forlods, og forlods få deres accept af de informationer han bidrager med.

Man siger at adel forpligter, Jacob Scharf synes ikke at have følt sig forpligtet, efter at han var fratrådt.

Herfor betaler han nu en pris, efter min mening en lav pris, men dog en pris.

Et er svigt og svig i private virksomheder, af kommerciel karakter, for egen vindings skyld, det er slemt nok.

Men som top embedsmand i statens sikkerheds tjeneste, er og bør det være et kald, en personlig ære, der driver værket.
Motivet må aldrig udgøres af personlig forfængelighed, eller et ønske om uretmæssig økonomisk vinding.

Venlig hilsen
Danny Hedegaard

Erik Jakobsen, Mogens Holme, Hans Aagaard og Henrik Bjerre anbefalede denne kommentar
David Zennaro

Er det ikke en meget hård dom?

Eva Schwanenflügel og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Jens J. Pedersen

@ Danny Hedegaard
Hvor får du al den had fra.
Du begrunder kun med din egen aversion.
For mig er dommen et tydeligt tegn på, at man vil lukke administrationen, hvilket er direkte imod god demokratiske skikke. Vi ser det samme med Anders Samuelsen. Pia Kjærsgaard skal kun være formand for Folketinget, men hun har utrolig travlt med at indføre populisme i alle led. Det virker ikke til, at hun forstår så meget, hvis hun forstår, så handler hun mod bedre vidende.
Jeg kan opfordre til at læse David Runciman og Mogens Helmer Hansen, hvis du vil have lidt indsigt.

Eva Schwanenflügel, Jørn Andersen, Peter Andreas Ebbesen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Jens J. Pedersen

@ David Zennaro
Jeg mener, at det er en forkert dom. PET skal åbnes i stedet. Jeg er ikke tilhænger af Jakob Scharf, men jeg er tilhænger af åbenhed i administrationen.
PET er for lukket. Min oplevelse af PET er, at de kommer ud med, at nu har de forhindret det og det, men vi ved ikke om det er rigtigt, men Pape giver dem flere penge.
Jeg synes i øvrigt, at JS opførte sig dårligt som leder (ud fra det vi kender fra pressen), men det er sikkert også skjult.

David Zennaro, Peter Andreas Ebbesen, Trond Meiring og Carsten Wienholtz anbefalede denne kommentar
Henrik Bjerre

Modtaget et Rolexur?

Trond Meiring, Jens Erik Starup, Christian de Thurah, Hans Aagaard og Danny Hedegaard anbefalede denne kommentar
Carsten Mortensen

Tjae, man skal ikke genere "staten" .....nu skal det jo så blive spændende om der nogensinde bliver dømt nogen i "Tibetsagen" ☺

Eva Schwanenflügel, David Zennaro, Jørn Andersen, Hans Larsen, Trond Meiring, Marianne Stockmarr, Jens Erik Starup og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Stakkels Scharf. først blev han fyret som PET-chef for at have brygget på en nødløgn, der blev leveret af altid kedelige Morten Bødskov. Vi hører om lidt dårligt indeklima i PET, og man tænker hvad er der dog galt med Scharf. Så nu skal han i spjældet for at have overtrådt, hvad der må være ganske almindelige regler for spiontyper som ham. Hvad? Og som den sidste ydmygelse, så bliver den tidligere højtstående embedsmand anset for at være utroværdig af dommeren.

For min skyld kunne han godt slippe med 3 mdr. og 20 dage...........

Erik Fuglsang

@Jens J. Pedersen
Hvor er det lige du ser dokumentation for (eller dog i det mindste indikation på), at der er tale om en politisk dom ?