Nyhed
Læsetid: 7 min.

Verdensnaturfonden kritiserer Danmark for at tvinge Tyskland til at lempe miljøpolitik

For at fremme danske fiskeriinteresser har Udenrigsministeriet presset den tyske Forbundsregering til at begrænse planer om havbeskyttelse i Nordsøen. Det mener Verdensnaturfonden WWF’s tyske afdeling, der raser over, hvad organisationen mener er danske forhandleres uhørte og kompromisløse adfærd
Danmark ejer 95 procent af EU’s tobiskvoter, og det er dette fiskeri den danske regering, ifølge WWF, har presset på i forhandlingerne med Tyskland for at beskytte.

Danmark ejer 95 procent af EU’s tobiskvoter, og det er dette fiskeri den danske regering, ifølge WWF, har presset på i forhandlingerne med Tyskland for at beskytte.

Jens Christian Top

Indland
2. januar 2019

For at pleje Danmarks beskedne fiskeriinteresser i de tyske havområder har danske myndigheder stillet sig aktivt i vejen for Tysklands ambitioner om at øge naturbeskyttelsen i Nordsøen. Sådan lyder kritikken fra den tyske afdeling af WWF Verdensnaturfonden.

Tyskland har arbejdet på at frede fire tyske havområder for fiskeri, men efter længere tids forhandlinger er den tyske forbundregering bukket under for danske myndigheders vedholdende politiske pres og har nu accepteret begrænsninger og forringelser af de oprindelige naturbeskyttelsesforslag i tyske Natura2000 havområder.

Ifølge EU-lovgivningen, de såkaldte Natura 2000-direktiver, er medlemslandene, herunder Danmark og Tyskland, forpligtet til at gøre den »nødvendige indsats for at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for en række naturtyper og arter, som på europæisk plan er sjældne, truede eller karakteristiske«.

WWF i Tyskland har siddet med til en række drøftelser og forhandlinger i en såkaldt ad hoc arbejdsgruppe om havbeskyttelsesforslagene siden 2011. WWF er chokerede over den »aggressive tone fra de danske repræsentanter i forhandlingslokalet«, som Heike Vesper, direktør for WWF Tysklands maritime afdeling, udtaler på vegne af sine kolleger, der har siddet med til møderne, til Information.

Kollegerne kalder ifølge hende det danske forhandlingspres for helt »usædvanligt«.

»Normalt kan man godt være en hård forhandler, men stadig behandle folk høfligt. Danskerne var insisterende og pressede meget på. Jeg mener, at det er fuldstændig uacceptabelt at opføre sig sådan,« siger hun.

Heike Vesper kritiserer, at Danmark har modarbejdet Tysklands ønske om at forbyde alle bundslæbende redskaber samt garnfiskeri for at beskytte livet på havbundet og undgå bifangster af marsvin.

I sommer fremlagde Information lækkede dokumenter, som afslører, at det er blevet en politisk sag i det tyske parlament, Forbundsdagen, at danske embedsmænd systematisk modarbejder de tyske naturinitiativer, der har til formål øge havbeskyttelsen i tyske havområder, for at fremme dansk tobisfiskeri.

Den oprindelige seksmåneders tidsfrist for de offentlige høringer om de tyske naturbevaringsinitiativer, hvor medlemslandene skulle være nået til enighed om forslagene, udløb i september. Men på grund af en hårdknude i forhandlingerne forlængede EU-Kommissionen tidsfristen med yderligere et par måneder.

Forringet naturbeskyttelse

Nu viser det sig ifølge et notat fra Miljø- og Fødevareudvalget til Folketingets Europaudvalg den 13. december 2018, at Tyskland har indvilget i at revidere tre ud af dets syv oprindelige beskyttelsesforslag. Eftersom Danmark ikke har »indsigelser mod udsendelsen af det konkrete delegerede retsakt«, er der dermed opnået enighed mellem Danmark og Tyskland om havbeskyttelsen.

Af notatet fremgår det, at Tyskland oprindeligt ønskede at forbyde »alt fiskeri med bundtrawl, inklusive snurrevod« i to af Natura2000 havområderne, ’Sylt Outer Reef’ og ’Borkum Reef Ground’.

Men i det reviderede forslag har Tyskland accepteret, at der åbnes for hhv. bundtrawl og trawlfiskeri i områderne, fordi »Danmark har et betydeligt tobisfiskeri«.

Ligeledes har de danske myndigheder været medvirkende til, at Tyskland vil ændre forslaget om »et totalt forbud mod garnfiskeri på 25 procent« af havområdet ved ’Eastern German Bight’ samt en mindre del af ’Sylt Outer Reef’ for at beskytte havfugle og marsvin mod bifangster.

Nu lyder forslaget således, at fiskeriindsatsen for garnfiskeri fastfryses på det gennemsnitlige niveau for de seneste seks år fra en del af ’Sylt Outer reef’.

Ifølge et tidligere notat fra DTU Aqua til folketingets Miljø- og Fødevareudvalg den 20. august 2018 har der ikke været registreret dansk fiskeaktivitet siden 2010 i flere af de tyske havområder. Danmarks erhvervsøkonomiske interesser i de tyske have lyder på en anslået værdi af 33 millioner kroner i fiskerifangster fra 2005-2017, hvis de oprindelige – og ikke reviderede – beskyttelsesforslag havde været gældende i perioden.

Det svarer til, at dansk fiskeri i gennemsnit kunne være gået glip af fangst på 2,5 millioner kroner pr. år. I 2008 ville der blot være tale om et tab af tobisfangst på 300.000 kroner.

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) henviser til, at EU-reglerne dikterer, at alle lande, der har fiskeri i et havområde, skal nå til enighed, før et fredningsforslag kan sendes til EU-Kommissionen som ’fælles henstilling’ og senere blive til EU-lovgivning.

»Alle Nordsølandene deltager i den forhandlingsproces, hvor embedsfolk og forskere stiller spørgsmål til forslaget. Danmarks spørgsmål tager udgangspunkt i videnskabelig rådgivning fra DTU Aqua og Aarhus Universitet for at sikre, at beskyttelsen bliver proportional med beskyttelsesbehovet, altså at reguleringen ikke går længere end beskyttelsesbehovet tilsiger,« skriver hun til Information.

For nylig publicerede en række canadiske forskere nye analyser af industrielt fiskeri i Europa i det videnskabelige tidsskrift Science, der viser, at der fiskes mere intensivt i de beskyttede havområder end udenfor.

Af analysen fremgår det, at »59 procent af de beskyttede områder bliver kommercielt trawlede, og at den gennemsnitlige trawlingintensitet i beskyttede områder er mindst 1,4 gange så høj sammenlignet med ubeskyttede områder«.

Forskerne konkluderer, at »den udbredte industrielle udnyttelse af beskyttede havområder underminerer de globale mål for beskyttelse af biodiversitet«.

Kompromisløs attitude

I et brev til den tyske miljøminister, Svenja Schulze, dateret den 15. november, som Information er i besiddelse af, skriver politikeren Steffi Lemke fra partiet De Grønne, at hun har modtaget de »foruroligende nyheder« om forhandlingerne om naturbeskyttelsen af de tyske havområder i Nordsøen:

»Så vidt vi er informeret, er den tyske regering villig til at give efter for presset fra den danske regering og den danske fiskeindustri og dermed massivt svække beskyttelsesforholdene, som vi har forsøgt at indføre de sidste 14 år. At bukke under for den danske fiskeindustri på denne måde er alvorligt, set i lyset af at der allerede var opnået enighed om beskyttelsesforslagene med de resterende nabolande,« skriver Steffi Lemke.

Ligeledes retter hun kritik af, at Forbundsregeringen tilsyneladende vil tillade fiskeri med »destruktive garnnet og bundtrawl på tværs af størstedelen af områderne og ved at gøre dette fortsætte den forfærdelige indtrængning i de følsomme økosystemer i Nordsøen«.

I det fredede havområde ’Sylt Outer Reef’ vil Forbundsregeringen tillade indførelsen af en korridor, der gør det muligt for »industrielt dansk tobisfiskeri« at anvende »destruktive bundtrawl« i særligt sårbare og følsomme havbundsstrukturer.

»De må være klar over konsekvenserne af dette,« understreger Steffi Lemke over for den tyske miljøminister i brevet.

Ifølge Heike Vesper fra WWF Tyskland har de danske myndigheder været på tværs under hele forhandlingsforløbet. De har ikke været »løsningsorienterede« og har haft en kompromisløs attitude:

»Nej, vi (Danmark, red.) accepterer ikke forslaget, og det skal skrives fuldstændig om, eller forlader vi forhandlingerne,« lyder Heike Vespers gengivelse af den danske forhandlingsposition.

Hvis Danmark havde forladt forhandlingerne, kunne det have resulteret i en forlænget forhandlingstid på yderligere et par år, mener hun.

»Det er usædvandligt for os at opleve, at én nation, Danmark, kan svække vores nationale fredningsproces, efter at vi allerede har været igennem en langstrakt proces, hvor vi omsider var kommet frem til nogle allerede kompromisfyldte fiskekvoter for at beskytte livet i de fredede havområder.«

Heike Vesper forklarer, at Tyskland i de tidligere stadier af fredningsprocessen i Nordsøen allerede havde indgået en aftale med Danmark, »men på grund af Folketingsvalget, så trak den nye regering sig fra aftalen«. Forhandlingerne blev af den grund forsinket, og de danske forhandlere pressede aggressivt på for at »et allerede kompromisfyldt havbeskyttelsesforslag – der efter vores mening ville have været håndterbar for fiskeriet – blev yderligere forringet«.

Det danske udenrigsministerium oplyser, at man ikke kan genkende den udlægning WWF Tyskland kommer med af forhandlingsforløbet og desuden, at Heike Vesper ikke selv har været til stede under forhandlingerne.

Minimale fiskeriinteresser

Herhjemme kritiserer Enhedslisten, at »den danske regering sætter egne – og i dette tilfælde minimale – fiskeriinteresser i et andet lands havområde højere end dette lands ønske om at beskytte sin havnatur«.

Danmark ejer 95 procent af EU’s samlede tobiskvoter og i 2017 havde dansk fiskeri en omsætning på omtrent 600 millioner kroner på industrifisken.

»Sammenlignet med de meget store beløb, som især tobisfiskeriet indbringer i Nordsøområdet, må 2,5 mio. kr. fordelt på de fartøjer, der ville blive berørt, anses for at være en meget begrænset økonomisk konsekvens,« mener Enhedslistens miljøordfører, Øjvind Vilsholm, der finder det »trist, at regeringens politiske pres har resulteret i en stærkt forringet beskyttelse«.

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen peger på, at »der er store udsving i fiskeriet de enkelte år. Så nogle år er fiskeriet væsentligt større. Forslaget skal tage hensyn til både benyttelse og beskyttelse, og det er lykkedes ganske godt med dette (reviderede, red.) forslag«.

– Hvordan er det muligt at øge havbeskyttelsen, hvis man ikke ønsker at frede havområder, hvor der ikke fiskes længere, men hvor der engang har været fiskeri?

»De områder, hvor vi ikke har fisket med garn i mange år, vil reelt blive lukket for dansk garnfiskeri. Fiskeriet har det med at gå op og ned, så selv om der i en periode ikke har været et fiskeri, er det ikke det samme som, at fiskene ikke vil vende tilbage til området på et tidspunkt, og der derfor bliver basis for et fiskeri igen,« forklarer fiskeriministeren.

Enhedslisten mener dog, at en stærk beskyttelse af større sammenhængende områder i Nordsøen markant vil styrke habitaterne og livsgrundlaget for de fiskebestande, som også danske fiskere fanger i Nordsøen.

Hos WWF Tyskland anerkender man betydningen af de internationale procedurer i EU i forbindelse med beskyttelse af Natura2000 områder. Men de danske myndigheders ageren under forhandlingerne modvirker formålet med forhandlingsprocessen, mener organisationen.

»Hvis ét land får magten til at stoppe eller forstyrre et godt forhandlingsresultat, så holder hele konceptet om fælles regionale forhandlinger og samarbejde ikke,« siger Heike Vesper.

Den fælles henstilling forventes fremsendt til EU-Kommissionen i løbet af det første halvår af 2019. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra den tyske miljøminister, Svenja Schulze.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Torben Lindegaard

@Jakob Stein

Det er ikke overraskende, at havbeskyttelsen må vige for Danmarks fiskeriinteresser -
hvis der er mønt, så ....
og fiskeriet har jo god adgang til at blive hørt i de rigtige kredse.

Anders Reinholdt, Vibeke Hansen, Klaus Lundahl Engelholt, Henrik Leffers, Anne Eriksen, Bjarne Bisgaard Jensen, Torben Skov, Kim Houmøller, Peter Beck-Lauritzen, Egon Stich, Kenneth Hansen, Ejvind Larsen, Hans Larsen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Kurt Svennevig Christensen

Denne, og alt for mange lignende sager, viser hvor lidt den fiskerifaglige substans betyder i dag. Her ser vi WWF og andre store naturbeskyttelsesorganisationer ude på overdrevet i deres retorik. Der er ikke noget tobisfiskeri eller noget dansk garnfiskeri i de områder der skal beskyttes, det er alene et spørgsmål om mangel på saglighed - fra begge sidder. Jeg skal ikke forsvare de danske fiskerimyndigheder og ministeren, intet kunne ligge mig fjernere, men det skal ikke forhindre mig at bruge min fornuft. Det er forståeligt at de ikke vil eller kan acceptere/tilslutte sig det sludder der kommer fra WWF og andre. "Destruktiv bundtrawl" når det handler om tobisfiskeri er det værste sludder. Ligesom der ikke er noget problem målt på garnfiskeri og bifangst af marsvin i de områder, det er intet problem.

Tobisfiskeriet er et problem andre steder, ligesom der er problemer med bifangsten af marsvin andre steder. Det er ikke noget tysk problem al den stund der ikke findes ret meget fiskeri, det eneste tyskerne har tilbage er faktisk fiskeriet med bomtrawl, men det foregår ikke i de områder.

Det ville gavne os alle, hvis de store naturbeskyttelsesorganisationer fik et større fokus på den maritime substans end på at klippe snore til nye maritime naturparker, hvor fiskeriet, det facto, ophørte for mange år siden.

Eva Schwanenflügel

"Så vidt vi er informeret, er den tyske regering villig til at give efter for presset fra den danske regering og den danske fiskeindustri og dermed massivt svække beskyttelsesforholdene, som vi har forsøgt at indføre de sidste 14 år. At bukke under for den danske fiskeindustri på denne måde er alvorligt, set i lyset af at der allerede var opnået enighed om beskyttelsesforslagene med de resterende nabolande,« skriver Steffi Lemke."

Så er næste spørgsmål :
Hvad har den tyske regering fået til gengæld?

Niels Duus Nielsen

"Hvad har den tyske regering fået til gengæld?"

Nord Stream 2?

https://www.altinget.dk/artikel/176831-konflikt-om-russisk-gasledning-na...

Tænk hvad man kan får for at invitere statsministeren til nytårskur... :p