Nyhed
Læsetid: 3 min.

I dag er EU-skepsis forbeholdt højrefløjen

EU-skepsis er primært at finde på højrefløjen, mens den resterende del af det politiske spektrum udtrykker begejstring for EU-medlemskabet. Selv for Enhedslistens vælgere er et stort flertal tilhængere af at blive i unionen. »Grunden til, at vi ser EU-begejstringen blomstre, er i høj grad Brexit,« fortæller forsker
Tidligere var EU-skepsissen i Danmark primært en venstrefløjssag, men i dag er skepsissen flyttet til højrefløjen. SF er et eksempel på et parti, der har gennemlevet bevægelsen fra EU-skeptisk parti til i højere grad at være et parti, der er tilhænger af EU i dag. På billedet er det Holger K. Nielsen, der forud for folkeafstemningen om Maastricht-traktaten i 1992 opfordrede vælgerne til at stemme nej.

Tidligere var EU-skepsissen i Danmark primært en venstrefløjssag, men i dag er skepsissen flyttet til højrefløjen. SF er et eksempel på et parti, der har gennemlevet bevægelsen fra EU-skeptisk parti til i højere grad at være et parti, der er tilhænger af EU i dag. På billedet er det Holger K. Nielsen, der forud for folkeafstemningen om Maastricht-traktaten i 1992 opfordrede vælgerne til at stemme nej.

Morten Langkilde

Indland
8. februar 2019

Før i tiden var EU-skepsis primært at finde yderst på den politiske venstrefløj. I dag er den skepsis forvandlet til begejstring. I hvert fald ønsker 65 procent af Enhedslistens vælgere at forblive i EU.

Anderledes ser det ud på højrefløjen af dansk politik, hvor langt flere mener, at Danmark skal forlade det europæiske samarbejde. Hos Dansk Folkeparti ønsker halvdelen af vælgerne at vende EU ryggen. Det konkluderer et nyt notat fra Tænketanken Europa.

Henrik Larsen, der er professor MSO ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, peger på Brexit som en af grundene til den spirende EU-begejstring.

»De historier, der kører i medierne om Brexit og briternes problemer med at finde en aftale, er i høj grad grund til den stigende EU-begejstring. Mange bruger Storbritannien til at se, hvor galt det kan ende, hvis man vælger at stå uden for EU. På den baggrund ser flere EU som en form for beskytter efter Brexit.«

Ifølge Malte Kjems, der er kommunikationschef i Tænketanken Europa, er en af grundene til, at EU-begejstringen på venstrefløjen blomstrer op, at der er en stigende erkendelse af, at Danmark ikke kan løse og styre alle udfordringer alene. Det er særligt udfordringer på klima- og flygtningeområdet samt udfordringer med at bekæmpe økonomisk svindel.

»Opfattelsen på venstrefløjen er i høj grad den, at EU ikke er et ideelt drømmesamarbejde, men at det trods alt er igennem det samarbejde, at man kan håndtere nogle af de udfordringer, vi som land ikke selv er i stand til at løse.«

Malte Kjems forklarer, at erkendelsen af, at man løser store generelle problematikker som klima og flygtninge gennem EU, spænder bredt fra den yderste venstrefløj til et godt stykke ud på den politiske højrefløj.

Samtidig er der på den yderste højrefløj en forestilling om, at man kan isolere sig og skærme sig for omverdenen med eksempelvis grænsekontrol, som er en af de afgørende årsager til, at højrefløjen er mere skeptisk overfor EU, mener Malte Kjems.

Hvis det en dag kommer til en dansk folkeafstemning om medlemskabet af EU, viser notatet, at ikke engang den politiske højrefløj vil kunne mønstre et flertal for at forlade det europæiske samarbejde. Blandt de vælgere, der angiver, at de føler sig som en del af den politiske højrefløj, ytrer 44 procent, at de ønsker at træde ud af EU, mens et lille flertal på 52 procent ønsker at blive.

EU-begejstringen kom senere

Tendensen med større EU-begejstring på venstrefløjen har udviklet sig siden 1980’erne og blev dokumenteret i et særskilt notat fra Tænketanken Europa i oktober 2017.

Ifølge Malte Kjems bekræfter det nye notat meget klart den udvikling og understreger, at der i forhold til EU-skepsis er ved at ske et skifte på den politiske scene i Danmark.

»Hos Tænketanken Europa oplever vi den yderste venstrefløjs tilnærmelse af EU som markant. Samtidig er det bemærkelsesværdigt, at venstrefløjen ligner den brede midte i forhold til EU-spørgsmålet, mens højrefløjens vælgere står meget isoleret tilbage med deres EU-skepsis«, siger han.

Notatet fra 2017 viser, at den tiltagende EU-begejstring blandt venstrefløjsvælgerne har været undervejs i nogen tid. Dog har de moderate venstrefløjsvælgere tidligere opgivet deres EU-skepsis end vælgerne yderst på venstrefløjen.

»Der er interessant, at den yderste venstrefløjs EU-skepsis falder senere rent tidsmæssigt, end hvad der gør sig gældende generelt. Det ser ud, som om det generelle skifte i EU-skepsissen sker omkring murens fald, mens det største fald for den yderste del af venstrefløjen finder sted omkring årtusindskiftet,« fortæller Henrik Larsen.

Proeuropæiske venstrefløje

Tager man et blik ud over hele Europa, så er det en generel tendens, at vælgere på venstrefløjen er mere proeuropæiske end vælgere på højrefløjen, forklarer Henrik Larsen. På den måde kan man sige, at den danske venstrefløj er ved at blive normaliseret i forhold til resten af Europa.

»Da Danmark stemte sig ind i det daværende EF i 1972, så man Danmark og Storbritannien som to mystiske lande, fordi tendensen var den modsatte af resten af Europa. I de to lande så man stor EU-skepsis på venstrefløjen. Gennem årene er Danmark blevet mere normaliseret. Og i dag minder den EU-skeptiske tendens mere om det generelle billede.«

Henrik Larsen nævner Socialistisk Folkeparti som et eksempel på et parti, der har gennemlevet bevægelsen fra EU-skeptisk parti til i højere grad at være et parti, der er tilhænger af EU i dag.

Da Danmark stemte om medlemskabet af EF, var de stærke modstandere af samarbejdet, hvorimod de i dag langt hen ad vejen er tilhængere af EU og udtrykker støtte.

Han peger også på, at man kan se den øgede EU-begejstring blandt Enhedslistens vælgere som et udtryk for, at internationalt samarbejde og internationale løsninger i stigende grad lyder som en venstrefløjssag.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Poul Anker Sørensen

ja, vi er mange i Enhedslisten der mener, at internationalt samarbejde og internationale løsninger i stigende grad bedst løses i EU.

Malte Kjems, Hans Larsen og Gert Romme anbefalede denne kommentar

Hvordan definerer I "venstrefløjen" ? For at nå artiklens resultat, må omhyggelige fravælgelser være foretaget.

Flemming Berger, Bjarne Bisgaard Jensen, Torben K L Jensen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

Enhedslisten vil ud af EU - det står i principprogrammet!

"Derfor er Enhedslisten stærke modstandere af EU og støtter en dansk udmeldelse såvel som en nedlæggelse af EU og oprettelsen af et socialt og grønt demokratisk samarbejde i stedet."

Politisk strategi kan aldrig lægges uden blik for konteksten og de mulige samspilsfaktorer. Jeg har utallige gange peget på Weimar som skrækeksempel på, hvordan et samspil af rødt og sort ender i brunt. Weimarrepublikken var datidens stand-in for EU. Resten giver sig selv. Populismen og nationalismen er de redskaber, kapitalen i dag anvender som ideologi – falsk bevidsthed. Der er mere socialistisk perspektiv i at ændre EU indefra. Ønsket om udmeldelse er en taberstrategi.

https://www.theguardian.com/us-news/2019/feb/07/why-the-wealthy-back-tru...

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/feb/07/disaster-capitalis...

jens peter hansen, Bjarne Bisgaard Jensen, Henrik Plaschke, Torben K L Jensen, Katrine Damm og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Christian de Thurah

Holger K. Larsen hedder i dag Holger K. Nielsen. Det gjorde han i øvrigt også dengang.

Flemming Berger, Daniel Joelsen, Bjørn Pedersen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Mihail Larsen peger på et af de vigtigste punkter, hvor jeg ikke er enig med EL: Det er efter min mening for sent at melde sig ud af EU, og selv om unionen på mange punkter lader meget tilbage at ønske, har den også givet os en lang række fordele. At ændre EU indefra er op ad bakke, men at tro, at vi vil have noget som helst at skulle have sagt, hvis vi melder os ud, er ren ønsketænkning.

Især i disse år, hvor Det amerikanske Imperium smuldrer, er det vigtigt som småstat at have allierede. Så selv om EU for tiden er storkapitalens eksklusive klub, er det stadig nødvendigt at være medlem af en magtblok. Stod det til mig, afskaffede vi forsvarsforbeholdet og støttede op om et fælles EU-forsvar, så vi kan melde os ud af NATO, før amerikanerne går helt amok.

Man kan sagtens støtte op om et medlemsskab af EU uden at bifalde alt, hvad der sker i unionen.

Bjarne Bisgaard Jensen, Henrik Plaschke, Torben K L Jensen, Katrine Damm og Mihail Larsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Den politiske og økonomiske magtelite, nedlægger demokratiet, der forsvinder helt i takt med isen smelter og vandet stiger i verdenshavene.

Pointen er, hvis der handles på udfordringerne, kan krig undgås.

I EU er problemet, at ingen kan blive enige om handling på akut handlingskrævende udfordringer.
Politik der svækker den økonomiske magtelite har ingen gang op jord, EU er beskytter systemet og magteliten.

Hvis det lykkedes i f.eks. Danmark, at finde flertal for politik, der er helhjertet fremmer bæredygtig omstilling, der eksempelvis forbyder ‘planlagt forældelse’ og dermed bryder med en række EU regler for markeds ‘såkaldt’ frihed, så er det EU der må ændre sig.

Der er ikke lang tid til et opgør med et økonomisk totalitært EU, det er nu vejen bør vises i praksis, før den nuværende politiske og økonomiske magtelites konstante nølen, får så store økonomiske og menneskelige konsekvenser, at det bliver svært, at holde sammen på et demokrati på sigt, i kølvandet på ekstreme klimaforandringer.

Et Danmark der helhjertet går ind for bæredygtig omstilling og i den forbindelse forbyder planlagt forældelse, vil kun tillader få varianter udbud af samme type af færdigt produceret vare og den udbudte varen bør altid være den ‘højeste kvalitet standart’ det er teknisk muligt, at producere den enkelte vare.
Denne bedste mulige vare kvalitet, bør være den eneste ‘tilladte’ solgte vare på det danske markedet, hvilket betyder afskaffelse af planlagt forældelse.

Planlagt forældelse, det er et princip inden for industrielt design, hvor et givet produkt bevidst designes, til at holde i en begrænset levetid, selvom det potentielt kunne holde længere.

Philip B. Johnsen

Bare et eksempel, på er totalitært styre og systemets kontrol med borgerne.

Der er en grund til

- at Corbyn nu i ellevte time afkræver Theresa May garantier for:

1) en permanent deltagelse i EUs toldunion
2) en nær tilknytning til EUs indre marked og institutioner
3) en dynamisk fortløbende tilpasning til EUs arbejdstagerrettigheder og milieukrav
4) en forpligtende deltagelse i EUs forskningsprogrammer og industriel regulering
5) en så vidt mulig fortsat deltagelse i Europol

https://www.theguardian.com/politics/2019/feb/07/what-corbyns-terms-back...

Han ved nemlig godt, at en fuld udmeldelse af EU risikerer at invalidere Storbritanniens økonomi ubodeligt - til skade for såvel produktionen som arbejdstagernes interesser - og at svække sundhedsvæsenet, uddannelsessystemet og miljøet.

Han ved også godt, at den internationale røverkapitalisme (der ideologisk støttes af storkapitalen i en alliance med populistisk-nationalistiske bevægelser, jfr. ovenstående links i mit forrige indlæg) er interesseret i at nedbryde de eneste internationale organisationer, der potentielt kan tøjle den, så der bliver fri bane for udplyndring af de formelt 'suveræne' nationalstater og sikring af dens egne profitter i skattely uden for de udplyndrede nationalstater.

En stemme på EL ved EUs parlamentsvalg er en stemme på svækkelse eller opløsning af EU - og dermed indirekte et bidrag til en styrkelse af røverkapitalismen. De gode viljer gør det ikke alene. En strategi er også ansvarlig for sine følger.

Torben K L Jensen, Henrik Plaschke og Thomas Andersen anbefalede denne kommentar

Faktisk er Europas højre-nationale partier ved at ændre opfattelse omkring EU i disse måneder, og de vil tilsyneladende fortsætte i EU.

Måske skyldes det, at EU, i modsætning til mange medlemslande, giver demokratiseringstilskud til valgkampen. - Eller måske er det blot resultatet af brexit, der skræmmer dem.

Jeg tror de fleste er i tvivl om EU-spørgsmålet. Men her mellem EU-valgene og EU-folkeafstemningerne er vi totalt overladt til meget EU-venligtsindede journalister og kommentatorer. Lad od f.eks. se på omtalen af knold og tot.

Juncker stod for udviklingen af Luxemburg som skattely. Merkel sagde lad os gøre ham til Kommissionsformand, så gør vi med et alle virksomheder og de 1 % glade. I dag slæber Juncker sig afsted, han har nemlig haft meget travlt. EU er blevet de tusinde skattelys mærkelige system-konstruktion. Jeg har aldrig hørt en dansk journalist nævne skattely og Juncker i samme sætning. I stedet sige journalisterne hele tiden at han er god til at forhandle, dog uden at nævne noget konkret.

Så er der ham den anden. Tusk, der lige har blameret sig med at fortælle briterne at "der er et særligt sted i helvede til dem, der talte for Brexit uden at have en plan". Alle journalisterne jublede. Skide godt. Nu giver han brexit-folket tørt på. Men gjorde ham det? En eller andet bureaukrat i EU, som ingen ved noget særligt om, forsøger at taler briternes fantastiske sprog, det lykkes ikke så godt udtalemæssigt, og han må læse hele sætningen op fra sit papir. Jeg tror de fleste britere synes han var en klovn. ærlig talt.

Jeg mindes ikke at have stemt på hverken Juncker eller denne Tusk. Og ville også gerne være fri for at give dem den legitimitet. Men indtil EU-valget vil jeg kun blive præsenteret for EU-jubel.

Ole Arne Sejersen, Mogens Holme, Flemming Berger, Bettina Jensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Torben K L Jensen, Niels Duus Nielsen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Jan Skovgaard Jensen, når jeg præsenteres for den propaganda, som du beskriver, siger mine instinkter mig, at jeg bør være modstander af noget, som der propaganderes så tankeløst og ukritisk for. Men selv om de fleste af de grunde, som medløberne giver for at støtte op om EU netop er grunde, som i min optik peger på at vi bør melde os ud, gives der andre, mere sammensatte grunde til, at vi måske skal forsøge at vende supertankeren, mens vi stadig er ombord.

Vanis Varoufakis er nok den enkeltperson, som har betydet mest for mine holdninger til EU. Han har som græsk finansminister på første hånd oplevet, hvor korrupt systemet er, og alligevel opfordrer han os til at blive og ændre systemet indefra.

Henrik Plaschke

Niels Duus Nielsen

Det glæder mig at se, at du skriver fornuftige ting her. Efter dine mange salver med spredehagl mod alt og alle, der ikke støtter Maduro, havde jeg ellers helt opgivet håbet om en fornuftig dialog med dig.

Thora Hvidtfeldt Rasmussen

Jeg er en lille smule forbløffet over, at man i artiklen kun kaldes EU-skeptiker, hvis man siger, at man går ind for øjeblikkelig udmelding.
Ligeledes er jeg også en smule undrende overfor, at artiklens forfatter så klipppefast tror på, at enhver reaktion på den kraftige skræmmekampagne i forhold til Brexit vil være varig.

Ole Arne Sejersen, Mogens Holme, Flemming Berger, Daniel Joelsen, Grethe Preisler, Torben K L Jensen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

EU kunne være borgernes tjenere, men EU er nationalstaternes politiske og økonomiske magtelites totalitære regel beskytter til undergravning af demokrati og retsstat.

EU forklare om den såkalte positive frihandel, der sikre indtjening til de multinationale skatteunddragende offshore selvskaber ved, at sende halvfabrikata rundt om jorden fire gange, til forskellige slave-lande for at holde produktions omkostningerne nede.

Shipping globalt svare svare alene til verdens ‘sjette største lands’ CO2 udledning, hvor Danmark i øvrigt er verdens ‘syvende største CO2 shipping udleder globalt’.

Denne såkalte frihandel der bygger på shipping, denne shipping, der årligt udleder 800 millioner tons CO2 og tallet er ikke engang medregnet i de 1,5 graders målet i Parisaftalen, det er et mørketal.

Shipping er derfor en slags skattespekulation, skattesvindel og skatteunddragelse, frihandel skaber de ekstreme menneskeskabte klimaforandringer, som forbliver et mørketal.

Så har mangler stadigvæk luftfart, pointen er, at vores folkevalgte, har ikke fattet en brik af det hele.

“International maritime shipping accounts for approximately 800 million tonnes of CO2 emissions a year, but it is not regulated by the Paris Agreement.”
Link: http://www.unepdtu.org/-/media/Sites/Uneprisoe/Working-Papers/2017/Worki...

De multinationale offshore selvskaber kan lære børn om vigtigheden af liberalisering af finanssektoren, et Laissez-faire systemet udenfor demokratisk kontrol.

"Skattely brugt i DONG salget til Goldman Sachs, er den virkelighed vi i Danmark må leve med, sådan fungere det internationale marked."
Citat Bjarne Corydon

“Hvis handlen ikke gennemføres, vil EU give Danmark bøder, for uretmæssig forhaling af handelen"
Citat Bjarne Corydon

Den politiske EU magtelite beskytter lovgivning, der sikre de riges skattefusk.
Offshore advokatfirmaer, offshore banker og offshore spekulation, det værende enten skattespekulation, skattesvindel eller skatteunddragelse.

Lovligt eller ulovligt!

Uanset hvilken type er denne politiske beskyttelse lig med stigende globale økonomiske ulighed, manglende investeringer i globale og lokale udfordringer, som de menneskeskabte klimaforandringer, bekæmpe fattigdom, sikring af vital infrastruktur for alle, sygehuse, strøm, vand, sanitet og undervisning mm.

EU beskyttelse af international organiseret kriminalitet.
Daphne Caruana Galizia blev myrdet, Antoine Deltour og Raphael Halet straffet for at beskytte EU medlemsstaternes borgere mod kriminalitet i og ud af EU.

Malta car bomb kills ‘Panama Papers journalist’ Daphne Caruana Galizia.
“The journalist who led the Panama Papers investigation into corruption in Malta was killed on Monday in a car bomb near her home.”

Link: https://www.theguardian.com/world/2017/oct/16/malta-car-bomb-kills-panam...
Link: http://www.bbc.com/news/world-europe-41637730

Whistleblowerne og jounalister bliver anholdt og retsforfulgt, som Luxembourg-fintens fader, EU-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker’s, mafia venner fik arrangeret i Jean-Claude Junckers skatteunddragelse finte sag fra Luxembourg.

“Tre whistleblowere risikerer hårde fængselsstraffe trods omfattende ros for skattelækage.
Retssag begynder i dag i Luxembourg mod tre mænd, anklaget for at stå bag lækage, som afslørede hemmelige skattefordele til multinationale selskaber.”

Link: https://politiken.dk/oekonomi/fokus_oekonomi/Luxembourg_laekage/art56200...årde-fængselsstraffe-trods-omfattende-ros-for-skattelækage
De to fik ni og 12 måneders betinget fængselsstraf og en bødestraf på 1500 euro (11.000 kroner) og 1000 euro (7500 kroner).

“Many people say that Sweden is just a small country and it doesn’t matter what we do. But I’ve learned you are never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to.

But to do that, we have to speak clearly, no matter how uncomfortable that may be.

You only speak of green eternal economic growth because you are too scared of being unpopular.
You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess, even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake.

You are not mature enough to tell it like is.
Even that burden you leave to us children.

But I don’t care about being popular. I care about climate justice and the living planet.”
Citat 15 årige Greta Thunberg COP24 i december 2018 Katowice Polen.

Børn og unge der endnu ikke er blevet hjernevaskede i skolen.
Stem når i kan, stem på partier og kandidater, der siger sandheden om jeres fremtid.

Fra COP24 i december i Katowice i Polen 2018.
Greta Thunberg holder denne tale til beslutningstagerne for klimamålene.
Link:https://www.lifegate.com/people/news/greta-thunberg-speech-cop24
Link:https://youtu.be/HzeekxtyFOY

Mogens Holme, Flemming Berger og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Henrik Plascke, det er ellers den helt samme realistiske logik i forhold til internationale relationer, som jeg anvender i begge disse sager. Mine holdninger er faktisk relativt konsistente, selv om du ikke kan se det. "Relativt konsistente" netop fordi mine holdninger er realistiske, hvorfor de i sagens natur ikke kan være absolut konsistente, som allered Machiavelli gjorde opmærksom på. (Med "realisme" sigter jeg specifikt til en politisk-filosofisk skole, og ikke til hvad vore mavefornemmelser tilsiger os er sund fornuft, sund fornuft er som bekendt mange ting.)

Men tak for rosen alligevel!

:-)

Bjarne Bisgaard Jensen, Trond Meiring og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Mafia kan ikke bekæmpes indefra.

Husk på at systemiske finansinstititutioner er international organiseret kriminalitet.
International organiseret kriminalitet er kendetegnet ved, at være et samarbejde mellem politikere, insititutioner kontrolleret af politikere f.eks. Skat her i Danmark eller et overstatsligt Finanstilsyn i EU og international organiseret kriminelle.

Daphne Caruana Galizia blev myrdet, Antoine Deltour og Raphael Halet straffet for at beskytte EU medlemsstaternes borgere mod kriminalitet i og ud af EU.

Mogens Holme, Flemming Berger, Torben Skov, Bettina Jensen, Trond Meiring og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Et stort JA til fredsprojektet - et stort NEJ til markedskapitalismen er hvad venstrefløjen altid har ment.

Der er åbenbart ingen, der læser de links, jeg henviser til. Det er en skam.

- bortset fra Niels Duus Nielsen

Henrik Plaschke

Mihail Larsen

Jeg har naturligvis læst dine links – de fortjener at blive læst af mange!

Torben K L Jensen

Ingen har tilsyneladende bemærket at Jeremy Corbyn og Labour har opgivet den oprindelige strategi med at Teresa May vælter sig selv og udskriver nyvalg. Med Corbyn´s tibud kan hun blive siddende indtil 2021 undgå back-stoppet i Nord-irland og varer,just-in-time produkter vil strømme frit - Hun har allerede været udsat for ét mistillidsvotum i house of common - der blev nedstemt,konservative har prøvet at vippe hende af pinden som leder af partiet - det mislykkedes og kan først gentages om et år.
Hvis hun forbliver den stædige kælling og siger nej - er der ingen der kan give Corbyn og Labour skylden for et hårdt brexit. Jeg tor alle i EU krydser fingre for at hun tager imod den udstrakte hånd fra Corbyn.
PS : Med den gestus står Labour til at vinde valget i 2021.

Niels Duus Nielsen

Mihail Larsen, jeg skimmede blot artiklerne (det er jo Guardian, som jeg er blevet meget skeptisk over for i de senere år, men de artikler, du linker til fremstår lødige); at jeg ikke kommenterer på Corbyns fem betingelser skyldes, at jeg ikke rigtigt kan se dem som andet end en brandslukningsmanøvre.

Den for mig at se alvorligste knast i en Brexit-aftale er grænsen til Irland; en toldunion vil betyde, at der ikke skal oprettes toldsteder ved grænsen, men da der ikke er nogen betingelser knyttet til reglerne om arbejdskraftens fri bevægelighed - som uden tvivl er en vægtig grund til, at så mange stemte for Brexit, af racistiske og/eller fagforeningsmæssige årsager - ser jeg ikke nogen løsning på problematikken om en hård grænse.

Corbyn har aldrig været den store tilhænger af Brexit, men nu er han jo bundet af en folkeafstemning, så han må sno sig, for ikke at miste den medvind, han har for tiden. Ser man på den kritiske venstreorienterede undergrundspresse på nettet, er de fleste på den britiske venstrefløj stadig uforsonlige Brexit-modstandere. Så lige netop Brexit er et af de problemkomplekser, som jeg ikke tør tage et væddemål omkring. Brexit er nok den største politiske rodebutik, jeg har set i mit liv, og jeg har set mange!

Torben K L Jensen

Teresa May - den britiske udgave af Margrethe Vestager - de står begge på deres ret uanset hvad.

Niels Duus Nielsen

Fejl: Uforsonlige Brexitmodstandere - uforsonlige modstandere af en ny afstemning. Tyrkfjel med stor betydning for indholdet; hvad jeg forsøger at skrive er: Jeg tror ikke Corbyn af hjertet går ind for Brexit, men de fleste af hans tilhængere gør!

Bettina Jensen

Ovenfor beskrives EU som et projekt, som skal bekæmpes ... eller reformeres i demokratisk og socialistisk? retning indefra. Nogle nævner også at EU er gavnlig, eller har positiv betydning, for fred og stabilitet. Forhåbentligt tager jeg fejl.

Prøv at spørge i Ukraine, som fik et tilbud der ikke var til at afslå fra EU ... og NATO, som har ambitioner. Prøv at spørge om TTIP, som mørkelagdes i Europa, og kun blev sat på køl fordi Trump blev valgt. TTIP var til storkapitalens fordel, en reguleringsmekanisme til fordel for erhvervslivet ... og en stækkelse af især staternes, dvs. befolkningernes, muligheder for at føre politikker som er uafhængige af erhvervslivsinteresser. EU ville og vil meget gerne have denne TTIP.

I årtier har socialister, som af forskellige årsager blev positivt stemte overfor EU ... eller i mange af bedre perspektiv, hævdet at det er realistisk at kæmpe indefra. Men der er intet sket. Absolut intet.

Se på trojkaens reaktioner i Grækenland, Italien, Spanien og Portugal. Disse lande har fået prygl på den sociale del - og deres infrastrukturer er voldsomt privatiseret nu.

Og hvad foregår der nu? Trods mange socialisters opmarch bad EU, som et nødvendigt onde, har vi EU's jernbanepakke nummer 4, som vil markedsgøre vores offentlige jernbaneinfrastruktur til næsten fuldstændighed. Så hvad har vi indtil nu oplevet i konsekvens af EU-medløberiet?

Brexit er et eksempel på at de stigende magtdistancer i EU-landene avler anomiske reaktioner; den neoliberale udvikling faciliterer afmagt, opportunisme og øget populisme. Markedsgørelse af også det politiske. Hvis UK havde ønsket udmeldelse på et visionært og samlet grundlag, hvilket et lille land som DK har langt bedre muligheder for, ville Brexit have haft et andet forløb. men under den nuværende tilstand i det britiske parlament og magtapparat - og med to parter (regeringen og EU) som ikke ønsker udmeldelse, vil det uvægerligt ende i kaos.

Mogens Holme, Flemming Berger, Torben Skov, Jan Jensen, Trond Meiring, Niels Duus Nielsen og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Bettina Jensen

Jeg beklager at måtte tilføje at EU støtter op om et statskup i Venezuela. Netop i disse dage.

EU's stigende indflydelse internationalt er faktisk problematisk for mange andre mennesker end lige os, dvs. vi europæere. Det nærmer sig narcissisme, altså et forstyrret perspektiv, når vi omtaler de europæiske dyder og værdier som prisværdige og foregangsduelige.

Ole Arne Sejersen, Flemming Berger, Torben K L Jensen, Torben Skov og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Bettina Jensen, jeg hører, hvad du siger, og er enig med det meste. Blot er der et ret enkelt svar på dit spørgsmål om, hvorfor ændringen indefra ikke er blevet til noget: Det er det ikke, fordi venstrefløjen ikke har kunnet danne flertal i EU - vi har ikke engang formået at danne et flertal i vore respektive nationalstater. Og så længe vi er demokrater, er der så ikke så meget mere at gøre ved det. Hvilket er en af grundene til, at jeg af og til tvivler på demokratiets berettigelse.

Dog er udviklingen i USA meget interessant, også set fra et europæisk synspunkt: Det nok mest repressive land i Vesten, som har holdt sin befolkning i et jerngreb i årtier ved hjælp af propaganda og et militariseret politi, er nu ved at blive forandret - vel at mærke indefra! De nye unge progressive amerikanere er i færd med at overtage magten i de lovgivende forsamlinger, og hvad der nok er vigtigere: Det er nu dem, og ikke de korrupte medier, som sætter dagsordenen for den nationale politiske diskussion. Hvis vi kan gøre dem denne kunst efter, kan vi ikke alene reformere/revolutionere den danske stat, men også på lidt længere sigt skabe forandringer til det positive indenfor EU.

Se fx her, hvorledes AOC ved hjælp af modvillige "eksperter" viser, at det amerikanske system er korrupt:

https://www.youtube.com/watch?v=4KvP7-YZowI

Jeg har svært ved at se, at forholdene i Danmark vil være meget bedre uden for EU, med de politikere, vi går og har. Så længe vi på venstrefløjen er så tandløse og upædagogiske, at vi ikke kan forklare for hr. og fru Kakkelbord, hvordan de bliver taget et vist sted hver evig eneste dag af de politikere, som de vælger til at bedrage os igen og igen - så længe vil vi leve med skiftende regeringer bestående af svindlere, overløbere og kleptomaner, og så længe vil EU blot være dette kleptokratis overbygning.

Men så længe international politik er styret af en kombination af jungleloven og Machiavellis gode råd og anvisninger til autokrater, har vi som småstat brug for at stå i ledtog med de store. USA er på vej til at blive en andenrangsstat, EUs samlede økonomi overstiger USAs. Og om et øjeblik er det Kina, som får serveretten på den internationale bane, hvorfor den bedste mulighed for fortsat at leve i relativ fred og fordragelighed i vores ende af verden vil være at forlade den synkende amerikanske skude og satse på, at vi selv kan stå på egne ben - økonomisk, militært og politisk - og så få så fordelagtige aftaler med kineserne som muligt. Det er jo i sidste ende dem, der producerer stort set alt det bling, vi omgiver os med. Amerikanerne kan så sælge os noget rockmusik og nogle tv-serier, det er de jo gode til.

Hvorfra ved skribenten, at de 65 procent af enhedslistens vælgere der angiveligt ønsker at blive i EU, ligefrem er begejstrede? Der er langt fra pragmatik til begejstring!

Mogens Holme, Torben Skov og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

Corbyn som brandmajor
- en note til Niels Duus Nielsen [8/2-14:38]

Enig - med den tilføjelse, at han med sin tvetydighed og nølen gennem de sidste to år har ladet branden udvikle sig til det måske hel ukontrollable. Han har fuldstændig sat sin personlige autoritet og popularitet over styr - også, og måske især, blandt Momentums medlemmer, der oprindelig bragte ham til magten imod et stort flertal af Labours parlamentsmedlemmers vilje.

https://www.standard.co.uk/news/politics/jeremy-corbyns-leadership-ratin...

https://yougov.co.uk/topics/politics/articles-reports/2019/01/30/brexit-...

Niels Duus Nielsen og Jørgen Mathiasen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Jeg vil gerne påpege, hvad der personligt, har min største bevågenhed.

Tiden er ved at rende ud og krig er under opsejling i takt med eksistensgrundlaget forsvinder, med de menneskeskabte klimaforandringer.

Alle bør overveje, hvad der sker, når panik overtager efter demokratiets fald, i fravær af rationel handling, på de menneskeskabte klimaforandringer, den handlingskrævende bæredygtig omstilling, som vores illegitime politikere ikke gennemføre, med andet end lidt pyntegrønt for syn skyld, under påskud af, at besidde en mavefornemmelse, der er bedre end 99% af klimaforskernes konsensus om den samlede forhåndenværende videnskabelige evidens.

De såkalte politiske ‘alternative fakta’ på mavefornemmelse.

Den illegitime folkevalgte politiske og økonomiske magtelite, der sælger deres børns fremtid for kortsigtede økonomiske og magtpolitiske interesser.

Hvad regner magteliten med sker, når befolkningerne i verden kan se, at det her ender galt?

Det er forbindelser mellem Erik Prince stifteren af Blackwater til Robert Mercer de superrige, men også Kina, der skal minde alle om, når vores illigetime demokratier falder, bliver det sansynligvis med vilje, timet og tilrettelagt af vores illegitime folkevalgte politike og den økonomiske magtelite og hvem kan befolkningen så forvente overtager magten?

Det løser sig!
Det er muligt, for vores illigetime politikere, at kaste rundt med tal og pseudo økonomi for enten, at politikere finder alternative energiformer i tide eller at det når ingen i tide at lykkedes med alligevel, så det kan være lige meget.

Jeg vil påminde om, at kun hvis der handles i tide og uanset om det lykkedes eller ej, kan krig og sansynligvis allerede planlagt masseudryddelse undgås.

Bettina Jensen

Niels Duus, jeg mener at vi bør vise et alternativ til at 'stå i ledtog med de store' ... og du har da helt ret i at de nuværende forhold ikke ændrer sig ved en udmeldelse af EU - men som jeg påpegede, ændrer vore muligheder sig væsentligt - og en udmeldelse skal naturligvis ske med baggrund i et ønske om at have lave magtdistancer. Vore fremtidige forhold kan dermed være nogle andre end de neoliberale, som aktuelt råder og fremtidigt vil råde i EU's ruderale regimente.

Mht. det historiske, så var det faktisk således at der i Danmark, før vi meldte os ind i EU ... og før EU-udviklingen tog fart, herskede en anden politisk konsensus end idag - herunder nogle andre magtdistancer. Faktisk var det dengang muligt for originaler og almindelige mennesker at blive valgt ind i Folketinget - men allervigtigst; foreningslivet og det politiske engagement var langt højere. I takt med de øgede magtdistancer og eksklusiviseringen af det politiske arbejde ... eller skal vi kalde det professionaliseringen? ... er der sket en afkobling mellem almindelige mennesker/lokalområder og de afgørende beslutningstagere. EU repræsenterer, om man vil det eller ej, endnu mere centralisering og magtelevering mod toppen. Koncernparadigmet.

Jeg tror ikke på modellen, og dét kan alverdens youtube-klip fra den amerikanske kongres ikke ædre meget på ... omend jeg medgiver at det dufter af den unge Obama.

Niels Duus Nielsen, Mogens Holme, Flemming Berger, Ebbe Overbye, Torben K L Jensen, Trond Meiring og Jan Jensen anbefalede denne kommentar

Tænketanken Europa er ikke ligefrem neutral.

Mediebilledet reflekterer det som mediernes ejere har ønsket sig i årevis, som minimum siden omkring 1990, nemlig at venstrefløjen skulle opgive EU-modstanden.

Dengang var nogle af de fremtrædende venstrefløjsfortalere for EU John Iversen og Henrik Dahl (ja ham der er MF for LA i dag).

Måske er det lidt lykkedes for medierne at få de fleste til at lade være med at tale om EU, men kun om Trump og Putin (og May), så EU har kunnet skjule sig og konsekvenserne af EU-traktaterne for Afrika, for Verden og for fattigørelsen af almindelige mennesker i EU-landene.

Hvis man læser EU-traktaten er det helt tydeligt at venstrefløjspolitik er strengt forbudt, hvis man skulle ønske sig at føre sådan en. Det er en ekstremt vigtig årsag til højredrejningen i Europa.

Mogens Holme, Flemming Berger, Torben K L Jensen, Trond Meiring, Jan Jensen og Bettina Jensen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Det er da ikke raketforskning, hvorfor venstrefløjen ingen indflydelse har i EU.

Venstrefløjen er økonomisk medløbere, stillet tilfreds med lidt pyntegrønt for omkostningerne (de menneskeskabte klimaforandringer) og uden betydning for udviklingen.

Årsag og konsekvens!

Købt og betalt
Suk!

Niels Duus Nielsen, Jan Jensen, Bettina Jensen og Flemming Berger anbefalede denne kommentar

Kikker man i notatet fra Tænketanken Europa (som blandt andet er betalt af dig og mig) viser tallene at være fremkommet med meget ført hånd! og notatet fremstår som det rene propaganda.

Det ser ok ud for DF. "Blandt de respondenter, som angiver at ville stemme på Dansk Folkeparti, hvis der var folketingsvalg i dag, svarer 50 pct. at de i høj eller nogen grad foretrækker at forlade EU, mens 43 pct. ønsker at forblive". Ok, ok... Hvad så med Enhedslisten

"Hos Enhedslistens vælgere siger 65 pct., at de ønsker at blive, mens 29 pct. ønsker at blive i EU". Ok. Respondenter fra Enhedslisten havde ligesom kun det valg, som så i artiklen bliver til I hvert fald ønsker 65 procent af Enhedslistens vælgere at forblive i EU..........

Igen..det er bare en stor klub for Dansk Industri, journalister og politikere og du er bare ikke inviteret med........

Bettina Jensen, Mogens Holme, Flemming Berger og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Jørgen Mathiasen

Det er ikke første gang, at kongeriget har taget grundigt fejl af retningen i international politik, og årtier er gået med ørkesløse og fjendtlige diskussioner, der kunne fortjene en historikerudredning i samme grad som den om den danske krigsdeltagelse.

At der her er nogle, der slår korsets tegn for sig, - for en sikkerheds skyld flere gange, og formulerer forbehold i alle retninger, overrasker ikke, men en meningsmåling viste for nogle dage siden, at EU-skepsisen i kongeriget er faldet betydeligt. Det havde jeg ikke regnet med at skulle se.

Grethe Preisler

Tænketanken Europa er et 5 år gammelt privat analyseinstitut oprettet og drevet i fællesskab af arbejdsgiverforeningen 'Dansk Industri' og arbejdstagerorganisationen CO (kartellet af privat ansatte medarbejdere i industrifagene).

Hvor stor interesse 'Tænketanken Europa' har for medlemmerne af DJØF, Dansk Magisterforening og Dansk Journalistforbund m.fl. som andet end springbræt til en karriere som 'meningsdanner', 'spindoktor' og/eller' 'iværksættere af selvstændige private rådgivningsbureauer' har jeg ikke fantasi til at forestille mig ... ;o)

Philip B. Johnsen

Hvad skulle overraske ved dette, venstrefløjen i EU i dag, er da ikke bedre end i går.

Der er udsigt til en dyrere iPhone og lavere pension, hvis ikke at der fortsat kommer de sædvanlige og forventede ‘gratis’ løsninger fra EU
Hvem plejer, at snyde de fattige lande og gøre EU borgere rigere?

Yes...EU.

Det er panik før lukketid!

Børnemishandling, nationalismen, økonomisk ideologi og ansvarsfralæggelse.

Det handler sådan set ‘ikke’ om de dyre flygtninge børn på Sjælsmark, for store dele af venstrefløjen, det handler om fremtidig børnemishandling i modtagecentre uden for Europa, den fremtid med folkevandring alle seriøse klimaforsker advare vores folkevalgte politikere om kommer i kølvandet på vores politikeres førte økonomiske politik.

De indirekte EU finansierede kz-lejre i Libyen.

6 July 2017
"Those trapped in Libya are vulnerable to human rights violations and abuses including killings, torture, rape, kidnappings, forced labour, and arbitrary and indefinite detention in cruel, inhuman and degrading conditions."
John Dalhuisen, Amnesty International
Link: https://www.amnesty.org/en/press-releases/2017/07/central-mediterranean-...

Cruel European migration policies leave refugees trapped in Libya with no way out

12 November 2018
“A year after shocking images purporting to show human beings being bought and sold in Libya caused a global outcry, the situation for migrants and refugees in the country remains bleak and in some respects has worsened, said Amnesty International.”
Link: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/11/cruel-european-migration-...

Fremtiden banker på døren til Danmark.

Hvis ikke man politisk ønsker, at forholde sig til bl.a. et stigende antal klimaflygtninge, burde vores folkevalgte politikere stoppe med, at producere klimaflygtninge.

Der burde tages klart afstand fra kortsigtede ‘ikke’ bæredygtige økonomiske og magtpolitiske interesser, hvor de ansvarlige politikere og økonomiske interessenter, efterfølgende beskylder ofrene for deres politik og investeringer, for deres på ofrene overlagte påførte ulykker.

The Dark Triad.
Begrebet The Dark Triad dækker over tre træk, hvor fællesnævneren er, at man tager hensyn til sig selv og er ligeglad med andre.

Psykopati: Et fravær af empati og skyldfølelse og til gengæld en høj tolerance for stress.

Narcissisme: En ekstrem selvoptagethed sammen med en mangel på empati og en overbevisning om, at man er noget helt særligt.

Machiavellisme: Et fravær af moralske hensyn og en tendens til at udnytte og manipulere andre for at nå eget mål.

Venstrefløjen må indse de gratis glæder fra EU er fortid, men forventningerne til det kan fortsætte, de er der stadigvæk, nu hvor det lakker mod enden, mere end nogensinde.

Philip B. Johnsen

PS. Det vil være interessant, om det ikke er de gamle på vensrefløjen, der er blevet mere for EU, det formoder jeg.

Det er de gamle demokratier, der ‘ikke’ er voksne, det passer sikkert sammen.

Daniel Joelsen

Jeg er medlem af Dansk Cykkelistforbund, bruger tandtråd flittigt og støtter Storbritanniens udmelding af EU. Er jeg så højreorienteret?

Bettina Jensen

"Venstrefløjen må indse de gratis glæder fra EU er fortid, men forventningerne til det kan fortsætte, de er der stadigvæk, nu hvor det lakker mod enden, mere end nogensinde."

Gotfred Appel, som i historieskrivningen nok bedst huskes som kontroversiel, ideologisk bidrager til Blekingegadebandens kriminelle, politiske aktiviteter tilbage i 1980'erne, var meget optaget af teorien om snylterstaten. Kort fortalt går denne ud på at arbejderklassen i de vestlige lande er fanget i en dobbeltsituation; et krydspres, hvor den udnyttes og skaber merværdi i produktionen, mens den samtidig bestikkes med en stigende levestandard, som skabes på baggrund af imperialisme og global rovdrift på ressourcer. Snylterstatsteorien peger på bestikkelsesfaktoren som afgørende for at venstrefløjens revolutionære perspektiv historisk er blevet udraderet af det revisionistisk-reformistiske perspektiv (som bl.a. EU-følgeskabet/legitimeringen kan være et udtryk for).

Niels Duus Nielsen

Er det ikke det samme gamle eksistentielle dilemma om igen:

"Gift dig, du vil fortryde det; gift dig ikke, du vil også fortryde det; gift dig eller gift dig ikke, du vil fortryde begge dele; enten du gifter dig, eller du ikke gifter dig, du fortryder begge dele. Le ad verdens dårskaber, du vil fortryde det; græd over dem, du vil også fortryde det; le ad verdens dårskaber eller græd over dem, du vil fortryde begge dele; enten du ler ad verdens dårskaber, eller du græder over dem, du fortryder begge dele. Troe en pige, du vil fortryde det; troe hende ikke, du vil også fortryde det; troe en pige eller troe hende ikke, Du vil fortryde begge dele; enten du troer en pige eller du ikke troer hende, Du vil fortryde begge dele. Hæng dig, du vil fortryde det; hæng dig ikke, du vil også fortryde det; hæng dig eller hæng dig ikke, Du vil fortryde begge dele; enten du hænger dig, eller du ikke hænger dig, du vil fortryde begge dele. Dette, mine herrer, er indbegrebet af al Leve-Viisdom"

eller skarpere formuleret:

"Jeg gider slet ikke. Jeg gider ikke ride, det er for stærk en bevægelse; jeg gider ikke gaae, det er for anstrængende; jeg gider ikke lægge mig, thi enten skulle jeg blive liggende, og det gider jeg ikke, eller jeg skulde reise mig op igjen, og det gider jeg heller ikke. Summa Summarum: jeg gider slet ikke"

Når vi så har moret os lidt over denne uimodsigelige logik, kan vi jo tænke over, hvad vi så vil gøre - for der er altid nogen, der gider...