Feature
Læsetid: 9 min.

Nabokrig over Lillebælt er kampen mellem grøn energi og en smuk udsigt

Sønderborg vil placere 20 til 40 vindmøller i Lillebælt på vejen mod at blive klimaneutral kommune i 2029. Men i nabokommunen Assens raser både borgere og politikere over møllerne, der forstyrrer deres havudsigt. I Sønderborg kan de hverken se problemet eller møllerne
Anders Lindskov bor ved fyret på Helnæs og har startet protestorganisationen Red Lillebælt, der ønsker at stoppe opsætningen af en række havvindmøller.

Anders Lindskov bor ved fyret på Helnæs og har startet protestorganisationen Red Lillebælt, der ønsker at stoppe opsætningen af en række havvindmøller.

Indland
20. februar 2019

Vinden suser rundt om fyrtårnets top i 28 meters højde. Anders Lindskov spejder ud over Lillebælt, spreder armene vidt, med omkring halvanden meters afstand, og markerer med håndryggen det område, hvor vindmøllerne vil komme til at stå.

Så vender han sig mod os.

»De kommer til at fylde så meget, at man ikke kan se noget sted hen uden at kunne se dem,« siger han.

Vi er kravlet op i toppen af Helnæs Fyr, den sydligste spids af Assens på Fyn, for at få et uforstyrret overblik over det område, hvor Sønderborg Kommune planlægger at placere 20 til 40 vindmøller, alt efter om de bliver 165 eller 192,5 meter høje. Møllerne vil have en afstand på mindst fire kilometer til kysten.

58-årige Anders Lindskov bor klos op ad fyrtårnet med et panoramavue ud over Lillebælt og med Als hvilende i horisonten. Det er den udsigt, han mener, vil blive ødelagt, hvis Energistyrelsen giver Sønderborg Kommune den endelige tilladelse til at bygge havvindmølleparken. Derfor har han dannet gruppen Red Lillebælt, der med egne ord kæmper for at redde landskaberne omkring Lillebælt.

»Vindmøllerne er et stort fremmedelement i landskabet. Og så bevæger de sig ovenikøbet. Det er meget voldsomt og vil ødelægge det åbne og storslåede landskab, der er her,« siger Anders Lindskov, der til daglig er kort- og landmålingstekniker.

Striden går tilbage til 2011, hvor byrådet i Sønderborg besluttede at bygge en vindmøllepark i Lillebælt som en del af kommunens ambitiøse klimaplan, ProjectZero.

Målet er at blive klimaneutral i 2029, og vindmøllerne ville være et stort skridt på vejen. Sønderborg Forsyning – som er projektansvarlig – forventer, at projektet vil munde ud i en besparelse på 250.000 ton CO2 om året.

Men hvis kommunen troede, det var en smal sag at få vindmøllerne ud i vandet mellem Als og Helnæs, måtte de hurtigt tro om. En række borgermøder i Assens har budt på buhråb og heftige protester fra de fremmødte, mens kun fire ud af 29 politikere i det fynske byråd støtter projektet.

Udsigten over Lillebælt. 

Udsigten over Lillebælt. 

Nabokrigen er enten en historie om et byråd, der ser stort på nabokommunens borgere for at nå egne klimamål. Eller også er det en fortælling om borgere, der siger, at de går ind for grøn omstilling, men afviser den, så snart de kan se den fra deres egen baghave. Det handler om, hvem du spørger – eller snarere på hvilken side af Lillebælt du befinder dig.

Dårligt naboskab

Assens’ borgmester, Søren Steen Andersen (V), mener, at der er tale om »dårligt naboskab« fra Sønderborgs side:

»Det svarer jo til, at vi sætter nogle vindmøller op ovre ved Sønderborg Slot,« siger han.

»Det, der er faldet mig og mange andre borgere i Assens for brystet, er især nogle udtalelser fra Sønderborg om, at hvis man ikke bryder sig om synet, så kunne man jo kigge den anden vej. Og at det i øvrigt var nogle ganske få husstande på Fyn, der bliver berørt af det. Nu har jeg så set det på et kort, og det er jo et kæmpe område, der bliver berørt.«

Også energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), der selv er valgt i Assens, har meldt sig på banen og opfordret Sønderborg til at placere vindmøllerne længere ude på havet.

»Jeg vil opfordre Sønderborg til at genoverveje, om det her projekt skal gennemføres. Der er massive lokale protester, og jeg vil opfordre til, at man lytter til protesterne og overvejer, om det er en god idé at gennemføre det her projekt,« har ministeren sagt til TV 2/Fyn.

Diskussionen om en vindmøllepark i Lillebælt er ekstra betændt, fordi lovgivningen blev ændret i 2015, så kommuner nu kan gøre indsigelser til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, hvis møllerne ligger under 15 kilometer fra kysten. Men Sønderborg søgte allerede om havvindmølleparken i 2012, og ministeren kan ikke blokere for projekter med tilbagevirkende kraft.

Stephan Kleinschmidt, viceborgmester i Sønderborg Kommune for Slesvigsk Parti, afviser, at Sønderborg har hastet beslutningen igennem, så de kunne undgå den nye lovgivning.

Han opfordrer borgerne i Assens til at have tillid til den faglige vurdering i Energistyrelsen, der i øjeblikket tager stilling til, om havvindmølleparken skal have det endelige grønne lys – eller om konsekvenserne for miljø og dyreliv er for store. Noget, en COWI-rapport, bestilt af Sønderborg Forsyning, tidligere har afvist.

»Vi gør det ud fra den gældende lovgivning og det gældende regelsæt. Vi gør det jo ikke for at drille Assens, vi gør de, fordi vi vil være klimaneutrale i 2029,« siger viceborgmesteren.

Han tilføjer, at området har været udpeget af den daværende regering som et sted, hvor havvindmøller kunne placeres.

»Det er ikke os selv, der har peget på området. Det er en mulighed, der har budt sig, og som vi gør brug af. Og det skal selvfølgelig ske inden for lovgivningen,« siger Stephan Kleinschmidt.

– Hvad gør I for at imødekomme borgerne i Assens?

»Jeg ved ikke, om vi gør noget for at imødekomme borgerne i Assens. Ligesom Assens heller ikke gør noget for at imødekomme borgerne i Sønderborg. Det er et rigtigt ansvar at tage, at vi som kommune sikrer, at der produceres grøn energi, og i at vi tager vores ansvar for den globale verden, om man vil.«

»Jeg synes, det er forståeligt nok, at der er nogle usikkerheder og måske nogle myter og en frygt og en bekymring for en investering i de her møller. Derfor er det vigtigt, at vi gør alt for at komme med informationer. Og derfor har vi også deltaget i offentlige møder og arrangementer på Fyn for at gå i dialog og deltage i den politiske debat.«

Det er her på relativt lavt vand mellem Als og Helnæs, at Sønderborg Kommune vil placere mellem 20 og 40 vindmøller, der vil blive mellem 165 og 192 meters høje.

Det er her på relativt lavt vand mellem Als og Helnæs, at Sønderborg Kommune vil placere mellem 20 og 40 vindmøller, der vil blive mellem 165 og 192 meters høje.

Sofie Holm Larsen

»Et astronomisk anlæg«

Linjerne er altså trukket skarpt op mellem Assens og Sønderborg. Men der er også uenighed inden for kommunegrænserne.

I Sønderborg, hvor der ellers er overvejende tilfredshed, er en række sommerhusejere i Vinkelbæk på Nordals heller ikke lykkelige ved tanken om en havvindmøllepark i Lillebælt.

Og i Assens er Berit Schaldemose (S) et af blot fire byrådsmedlemmer, der åbent støtter vindmøllerne. Hun nævner, at kommunen tidligere har skrinlagt et vindmølleprojekt, nærmere bestemt i Barløse, hvor lokale protester nåede helt ind i byrådet og skabte et flertal imod.

Dengang skulle vindmøllerne stå på land, denne gang er det på vand. Men ud over det mener Schaldemose, at historien er ved at gentage sig.

»Nu skal vindmøllerne stå på havet, det vil folk så heller ikke have. Jeg synes, det er dobbeltmoralsk at sige, at man går ind for grøn energi, og så skal det hele stå ovre hos de andre og væk fra os. Det er det her med, at man simpelthen prøver at træffe beslutninger, alle kan lide. Jeg synes, det er lidt populistisk,« siger hun.

Berit Schaldemose er ikke nervøs for, at vindmøllerne vil skæmme så meget, som mange frygter.

»Der er jo sådan en hel kampagne mod det her, hvor nogle af de tegninger, der bliver lavet af modstanderne, er helt absurde. Det ser ud, som om de vil bygge en himmeltrappe.«

En af dem, der laver visualiseringerne, er Anders Lindskov. Efter vi er kravlet ned fra fyrtårnet, vader han 30 meter ned til kystsikringen, hvor bølgerne slår ind over brændingen. Langs kysten har han opsat skilte med grafikker, der kan vise turister, hvor dominerende vindmøllerne vil blive i landskabet. På Red Lillebælts hjemmeside kalder de direkte havvindmølleparken for et »astronomisk anlæg«.

Indenfor i hans stue lægger han et meter bredt kort over Lillebælt på spisebordet og peger på en snes røde prikker i vandet. Det er vindmøllerne. Rundt om dem har Anders Lindskov tegnet en rød cirkel, der skærer sig igennem Helnæs og resten af Assens, Als og helt op i Haderslev Kommune. Alle områder, hvor man ifølge Lindskov tydeligt vil kunne se møllerne.

På linje med borgmesteren i Assens og klimaministeren argumenterer stifteren af Red Lillebælt for, at vindmøllerne bør flyttes ud i Nordsøen, hvor vinden er stærkere, og hvor møllerne ikke er til gene for lokalbefolkningen – også selv om det er en dyrere løsning.

– Vi har jo nogle forpligtelser i forhold til Parisaftalen, som vi skal leve op til, hvis vi skal begrænse temperaturstigninger. Og nylige rapporter viser, at tempoet i omstillingen er nedadgående. Det går ikke hurtigt nok. Så bør vi ikke gøre begge dele?

»Jo, vi burde fokusere på Parisaftalen. Og på at alle andre lande er med os. Så vi får trukket Indien, Kina og USA med. Danmarks del af verdens CO2-udledning er jo så lille, at vi knap nok kan måle forskellen på, om Danmark nogensinde har eksisteret eller ej.«

– Hvis alle lande sagde sådan, ville der vel ikke ske så meget?

»Jeg siger ikke, at vi ikke skal gøre noget. Jeg siger tværtimod, at vi bør skubbe på alle verdens nationer. Vi skal alle gøre noget globalt set.«

– Men Danmark har også et politisk mål om at være klimaneutral i 2050. Det er derfor, der er kommet fokus på den grønne udvikling, nationalt og lokalt. Kan du forstå, hvis der er nogen, der tænker, at du bliver nødt til at se det større perspektiv?

»Jo, bestemt. Men man skal ikke se enhver lille forretningsmulighed, som en del af det større perspektiv. Det kan jeg ikke acceptere,« siger Anders Lindskov.

Vigtigt med lokale møller

Det er ikke kun bekymringerne over det unikke landskab, der nager Anders Lindskov. Hans anden pointe er, at placeringen af vindmøller i Lillebælt ikke er effektiv. Vindmøllerne vil bedre kunne betale sig i Nordsøen, gentager han.

»Hvis man stiller vindmøllerne ud, hvor det blæser mere, får man dækket strømforbruget mere af tiden. Det er logik,« siger Anders Lindskov.

Helt så simpelt kan det dog ikke stilles op, vurderer Brian Vad Mathiesen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.

Ifølge professoren er der behov for meget mere vindenergi i Danmark. Og der er netop behov for, at vindmøller stilles op lokalt rundt om i landet.

»Det er nemmere at bruge vinden tættere på forbrugsområderne, end at man skal transportere vinden over lange afstande,« siger Vad Mathiesen.

Teknisk og økonomisk kan det »måske« give »en anelse« mere vind, hvis man i stedet bygger vindmølleparken i Nordsøen. Omvendt vil det kræve mere planlægning og give en større belastning af elnettet, forklarer han.

Ifølge Brian Vad Mathiesen er Danmark – optimistisk set – en tredjedel gennem den grønne omstilling. Der er stadig mange udfordringer, og derfor er der ikke råd til at udelukke lokale områder på forhånd – f.eks. i Fynshav.

»Man skal selvfølgelig tage hensyn til naturen, men vindmøller giver enormt meget energi. Der skal mange andre typer vedvarende energi til, før man kommer i nærheden af den mængde. Vind er en billig energiform, og den er fuldstændig ren,« siger professoren.

»Vi har brug for så meget strøm, at der er behov for en lokal forankring. Det gælder også ved Assens,« siger han.

Ifølge Assens-borgmester Søren Steen Andersen er det da heller ikke et spørgsmål om effektivitet. Nok fremhæver han, at prisforskellen mellem at sætte vindmøller langt ud på det åbne hav og så relativt kystnært er blevet mærkbart mindre i de seneste år, men han anerkender, at den stadig er der.

For ham handler det først og fremmest om konsekvenserne for den lokale natur.

»Det er proportionerne og virkningen på landskabets værdier, der er min hovedanke. Sønderborg gør noget rigtigt, de placerer det bare forkert. Vi er nødt til at have folkelig opbakning til den grønne omstilling, og det får vi ved at placere det rigtigt.«

Anders Lindskov er enig. Selv hvis han anerkendte, at placeringen i Lillebælt, som Brian Vad Mathiesen siger, er mere gunstig, ville han være imod beslutningen.

»Det ændrer ikke på, at det er et enestående landskab, de kommer til at stå i. Derfor burde Sønderborg Kommune lægge kræfterne et sted, hvor de ikke samtidig ødelægger landet.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Poul Anker Sørensen

få nu sat de vindmøller op, det kan ikke gå hurtigt nok.
så må dem fra Assens jo se en anden vej.

Steffen Gliese

Jeg forstår ikke det postyr over møllernes udseende. De er da betydeligt smukkere end betonbyggeri for at gå til den anden yderlighed.

Christian Mondrup, Viggo Okholm, Anne Nielsen, Mogens Holme, Randi Christiansen, Torben K L Jensen, Hilbert Larsen, John Andersen og Gert Romme anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Hvorfor ikke se vindmøllerne som et gode?
Jeg forstår ikke hvorfor der er så stor modstand mod opsætningen af vindmøller, der er med til at sænke landets klimaproblemer osv. I mine øjne skulle der være endnu større modstand mod motorvejsanlæg osv. Dels skæmmer de landskabet mere end nogle vindmøller - de giver også større støj problemer og derudover partikelforurening .

uffe hellum, Viggo Okholm, Olaf Tehrani, Erik Nissen, Torben K L Jensen, Hilbert Larsen, Kurt Svennevig Christensen, John Andersen, Gert Romme, Hans Larsen, Svend Erik Sokkelund, Bjarne Bisgaard Jensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Jan Fritsbøger

først opstod der modstand imod vindmøller på land, med begrundelsen at støjen generede, jeg boede tæt på en vindmølle den stod nærmest lige uden for mit soveværelse ( 30m ) men jeg hørte den kun ved gearskift som 2 sek støj, nu er vindmøllen fjernet ;o( ,landevejen derimod hører jeg konstant ( 50m ) den støjer altså markant mere end en vindmølle, vindmøllestøj er en opdigtet gene, selvom de jo ikke et totalt lydløse,
så fik man ideen at lave vindmøllerne på havet der bor jo ingen, men sørme om ikke også det fik modstand,
det ødelægger udsigten ( læs det kunne måske skade prisen på mit hus med havudsigt ) men man skal da have ondt i sin miljøsamvittighed for at finde en vindmøllepark grim,
og man bygger dem jo ikke i strandkanten så de dækker for havudsigten, og udsagnet »De kommer til at fylde så meget, at man ikke kan se noget sted hen uden at kunne se dem,« viser da også at bare det, at kunne se de er der, giver visse typer kvababbelser, men de kan vælge enten accepterer de vindmøller eller også skal de undvære bilerne, alle skærmene, og flyrejserne for klimaet skal ikke smadres yderligere
jeg synes vindmøller er noget af det smukkeste af alt det mennesker bygger.

uffe hellum, Estermarie Mandelquist, Olaf Tehrani, Bent Gregersen, Hans Larsen, Kim Houmøller, Mogens Holme, Randi Christiansen, Torben K L Jensen, Steffen Gliese, Hilbert Larsen og Palle Pendul anbefalede denne kommentar

Vindmøller i land- og vandskabet samt i naturen er nok den pris vi alle må betale for at redde klimaet. Alternativet er da langt værre.

Estermarie Mandelquist, Randi Christiansen, Torben K L Jensen, Steffen Gliese og Hilbert Larsen anbefalede denne kommentar

Hvis synet af havmøller i horisonten er det grimmeste man kan se i Assens så må det virkeligt være et smukt sted. Hvad bruger de som energikilde? Men det er måske lige meget med en forurenet indåndingsluften.

uffe hellum, Estermarie Mandelquist, Mogens Holme, Randi Christiansen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Kurt Svennevig Christensen

Her på disse vestjyske kanter er der virkelig gået til den for at få stoppet to kystnære parker Vesterhav Syd (ud for Holmsland) og Vesterhav Nord (Lemvig). Det er lykkes, den massive modstand mod disse møller som skulle have været i drift 2012, at få sagen udsat og ny VVM redegørelse og i går aftes sagde et samlet Ringkøbing Byråd ja til at få de møller flyttet ud på havet, så langt væk fra kysten og folkets åsyn som muligt.

Så det er ganske vist at folk vil have grøn energi, men modstanden mod vindmøller er alt andet lige meget større end modstanden mod de store kulfyrede kraftværker, motorveje og andet stort byggeri i naturen. Det er da en tanke værd. Vi har møller overalt herude i det vestjyske, men på havet, hvor man også kan nyde synet af dem, skal de ikke stå. Byrådet i Ringkøbing har vendt 180 grader og nu venter man på Lemvig Byråd og derefter Folketinget - nå ja det er jo også valgår!

Elisabeth Christiani, Estermarie Mandelquist, Randi Christiansen, Bent Gregersen, Mogens Holme, Torben K L Jensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Hilbert Larsen

De kære modstandere af dette vindmølleprojekt burde simpelthen skamme sig. Mon de i fremtiden kan se deres børn og børnebørn i øjnene?

Estermarie Mandelquist, Erik Nissen, John Andersen, Mogens Holme og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Jørgen Wind-Willassen

Kig lige på kortet.
Vindmøllerne står midt ude i havet på lavt vand.
Sådan skal det gøres.
Det er på tide at egoismen træder lidt i baggrunden.
Flere vindmøller og elmaster - tak.
Og så selvfølgelig et brugt svensk kernekraftværk - køb det.
Så skal det nok gå.
Og husk nu -glem solcellerne i Danmark.
De hører hjemme i Spanien. Der er jo en grund til at det hedder Solkysten.
Det kan man ikke sige om Danmark.

Og solenergi? Hvorfor satses der ikke mere på det? Ethvert hus burde have solfangere på taget i dag...hvorfor gives der ikke ærlig hjælp/støtte til det, hvis man vil slippe for brugen af fossile brændstoffer? Ethvert hus, boligblokke eller parceller m.m., burde (og kan, teknisk set) være "selvforsynende" alt det de kan. Er det fordi det er vanskeligt at spekulere i, økonomisk set? Storkapitalen får mindre markeder at dominere?

Naturligvis må man nogle gange tage det sure med det søde a la vindmøllerne, som, ved Gud, ikke er kønne i landskabet - det kan vi blive tvunget til i en god sags tjeneste, men ville solfangere ikke kunne overtage en hel del af det man sigter efter, uden at alle landskaber ødelægges visuelt af grå uformelige, kedelige tårne med propeller på? Solens stråler er trods alt gratis...og, principielt set, "altid" til rådighed - og solfangere kan i dag laves så de nærmest ikke ses...skulle man ikke forfølge den vej med meget større energi og determination?

Elisabeth Christiani, Estermarie Mandelquist, Flemming Berger og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Gad vide hvad hollændere mener om den sag - jeg mener,de har været vant til møller der pumper vand til dræning i flere århundreder så mon alsinger og fynboer kan vænne sig til møller der er betydelig smukkere og mere effektive ?

Steffen Gliese, Randi Christiansen, Kim Houmøller og Mogens Holme anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Møllerne kunne stå hele vejen fra Nordhavnen til Helsingør i flere rækker og videre fra Helsingør til Hundested. Smukke og lige til at kigge på hver dag og tæt på den storforbrugende storby.

uffe hellum, Elisabeth Christiani og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Torben Ethelfeld

Jeg er nabo til 4 stk. 50 meter høje 660 kw møller, hvor den tætteste er 1.000 m væk (iflg. hjemmesiden Dingeo.dk).
Når jeg læser om vindmølle modstand rundt omkring, specielt når det er sommerhusejere der klager, tænker jeg de burde få slukket for strømmen.

I The Guardian læste jeg en artikel om vindmølle boomet i Texas. De spurgte en ejer af flere møller om lyden fra dem ikke irriterede ham. Næ, svarende han og fortsatte; for mig er det lyden af et kasseapparat.
Måske det var en løsning; ting der forer tegnebogen har det med at tage sig godt ud.

uffe hellum, Steffen Gliese, Gert Romme, John Andersen og Mogens Holme anbefalede denne kommentar
Helene Kristensen

Måske var det lidt mere spiseligt for Assens, hvis Sønderborg selv kunne se deres møller.

Elisabeth Christiani, Susanne Larsen og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Hvor mange af de, der hidser sig op over havmøller i udsigten, forurener mon daglig min luft med fossilt baseret bilkørsel?

Det er sandt, at det er en stor herlighedsværdi at kunne lade blikket vandre frit og langt, men hvis det forekommer at være for smerteligt et afsavn til det fælles gode, så tænk på de stakler, der er fanget i en støjende og luftforurenet by.

Torben K L Jensen, Liselotte Paulsen og Viggo Okholm anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Nu skal du ikke ødelægge Lollands gode forretning, Jens Peter Hansen. Der leveres god alternativ strøm herfra til HOFOR, og det skulle der gerne blive ved med.

Kurt Svennevig Christensen

Det er Vattenfall der skal opføre de kystnære vindmøller ud for Lemvig og Holmsland og desværre er de ikke blevet tvunget til at give forkøbsretten til købet vindmølleandele til de lokale der hver dag og nat skal se møllerne. De 20 % andele kan Vattenfall sælge til højestbydende hvorend de bor. Det lokale ejerskab er en vigtig del af det gode naboskab til vindmøller. Det er desværre fraværende her omkring Vesterhav Nord og Syd parkerne.

Det sammen med den udbredte opfattelse at der nok ikke udbetales erstatninger (også selvom de der søgte værditabs erstatning måtte indbetale 4.000 for bare at få lov til at søge erstatning, har skabt den voksende folkelige modstand mod de kystnære vindmøller. Nu bliver det spændende at se og høre hvordan Socialdemokratiet vil forholde sig til denne modstand, det var jo på deres seneste vagt de blev besluttet. Bortset fra de Konservative er de borgerlige politikere på disse kanter nu på vild flugt væk fra de møller. Det er da sjovt at være vidne til, men kønt er det sku ikke.

Steen Bahnsen, Randi Christiansen og Elisabeth Christiani anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Kriegers Flak halvvejs til Sverige fra Møn bliver vel snart til noget. Så mon møllerne bliver vist ikke sat op for næsen af de pæne i Nordsjælland. De kunne nok også let komme til at ligge i vejen for .... nåh ja udsigten.

Elisabeth Christiani

Assens fjernvarme er ok- kan ses på nettet. Kik på dit landkort og se Lillebælt / syd for Als er Østersøen med bedre afstand Vindmøller.
Solceller er ok til alt nybyggeri også industri og landbrug. Også med fradrag for os der satte det op- frem for flyveferier! Du der er så kvik på rasterne Hvad har du selv gjort de sidste 10 år???

Ødelægger færger så også udsigten? Man kan ikke undgå at se dem.

Vejene omkring Sønderborg er sikkert også grimme - fjern skidtet helt, og lad de lokal vandre over heden med en smuk udsigt.

De der gule kornmarker er unaturlige! Forbyd al den slags omkring Sønderborg! Gå en tur i den fine, naturlige skov, med en machete til at hugge vej igennem buskadset.