Baggrund
Læsetid: 9 min.

Eksperter: 5G-netværkets stråling er ikke farlig

En handleplan fra regeringen skal sikre, at danskere senest næste år skal have adgang til 5G-internet. Planen er blevet mødt med skepsis blandt borgere, der mener, at 5G-teknologien kan få miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser. Den frygt er dog ganske ubegrundet ifølge den anerkendte forskning, siger eksperter
Teknikere monterer og tester 5G-udstyr i Kina.

Teknikere monterer og tester 5G-udstyr i Kina.

CHINA STRINGER NETWORK

Indland
20. marts 2019

Hvis man ikke vidste bedre, skulle man tro, at frygten for 5G-teknologien er plottet til en udmærket, dystopisk thriller.

Filmen ville begynde med et flashback, der tog seeren tilbage til år 2020, hvor flere af verdens lande havde indført den såkaldte 5G-teknologi, der skulle sikre lynhurtigt internet.

Beslutningen betød, at der i antenner på gader og stræder var blevet placeret 5G-routere, der udsendte elektromagnetiske stråler til blandt andet vores mobiltelefoner, hver gang vi passerede en.

I en nær fremtid, måske i 2050, ville filmen så fastslå, at strålingen havde haft fatale konsekvenser for menneskeheden. Flere ville være døde af kræfttumorer i hjernen, mænd ville være sterile, og biernes massedød havde haft uoverskuelige konsekvenser for plante- og dyrelivet.

Det er blandt andet disse konkrete bekymringer, som flere borgergrupper de seneste uger har ytret, efter regeringen denne måned præsenterede sin plan for udrulningen af 5G-net i Danmark.

»Vi skal være med helt fremme i førerfeltet,« sagde energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt (V), ved præsentationen.

Førerfeltet kan oversættes til, at danskere som nogle af de første i verden kan se frem til 5G-internet senest næste år. Og allerede om en måned vil Nokia og Telenor parallelt med Ericsson og TDC – TDC har netop valgt at droppe muligheden om et samarbejde med kinesiske Huawei – etablere deres første prøvemaster og officielt gøre Danmark til »testland«.

Danmark år 2150

Frygten for miljø- og sundhedsskadelige konsekvenser ved den nye teknologi har tirsdag fået 9.862 danskere til at støtte et borgerforslag, der foreslår, at staten skal gennemføre fertilitetsforsøg på dyr, inden danskerne selv ender som forsøgskaniner.

»Skal vi i værste fald have et Danmark i år 2150 med 0 (nul) beboere?« spørges der af stillerne i forslaget, der bygger deres argumentation på »adskillige professorer,« der »advarer kraftigt om udrulning af 5G-netværket«.

I forlængelse af borgerforslaget kalder en gruppe, der har taget det opfindsomme og statsligt klingende navn Rådet for Helbredssikker Telekommunikation, i en kommentar i Information udsigten til 5G-teknologi for »et kæmpe eksperiment«.

I kommentaren, der indtil videre er blevet delt mere end 26.000 gange, henviser de blandt andet til en WHO-rapport, der i 2011 sidestillede elektromagnetisk stråling med andre »muligt kræftfremkaldende« produkter som benzin, Aloe vera-ekstrakt og nogle særligt syltede, asiatiske grøntsager.

De henviser også til et indisk observationsstudie fra Panjab University (altså ikke Punjab) af fire bikolonier. Her placerede forskerne en mobiltelefon i to af de fire kuber. Herefter ringede de til mobilerne og satte dem på ’højtaler’ og konkluderede efter en undersøgelse af ti bier, at de elektromagnetiske stråler havde forstyrret deres orienteringsevne, så de ikke – i modsætning til ti andre kontrolbier – kunne finde vej hjem til kuben.

Andre forskere kritiserede metoden på flere områder og tilkendegav, at eksperimentet højst kunne bruges til at sige, at man ikke skal placere mobiltelefoner i bikuber.

På de sociale medier fortsætter de kritiske argumenter i protestsange og vrede indlæg. Formanden for konspirationspartiet JFK, Mads Palsvig, siger på YouTube, at teknologien »kan bruges til at kontrollere mennesker uden at slå dem ihjel«. Dan Johannesson, en ’fritænker’, frygter i en anden video, at Danmark bliver som at leve i »en mikrobølgeovn«.

Tilbage står spørgsmålet: Har vi grund til at frygte 5G-teknologien?

Grundløs frygt

Leder af verdens første antennelaboratorie ved Aalborg Universitet og professor i netop antenne- og trådløs kommunikation, Gert Frølund Pedersen, har forsket i elektromagnetisk stråling – og særligt stråling fra mobiltelefoner – i 25 år.

»Jeg har læst kommentaren i Information,« siger han på en udmærket 4G-forbindelse fra Kina. Han har netop besøgt et Huawei-forskningslaboratorie i landet for at se nærmere på den nyeste teknologi.

Hvad er 5G-teknologi?

  • 5G er den femte generation af trådløst internet og skal ifølge regeringen erstatte 4G i senest 2020.
  • 5G vil blive op til 100 gange hurtigere end 4G. Det vil betyde, at internettet kan bruges til flere nye formål, f.eks. førerløse biler og droner.
  • Teknisk betyder 5G, at vi nu går over til såkaldte millimeterbølger. Det betyder, at ’frekvensen’ bliver ti gange højere end ved 4G, og jo højere frekvensen er, desto hurtigere internet og større datamængder kan frekvensen klare.
  • Samtidig er en høj frekvens lig med en kortere signalrækkevidde. Af samme grund planlægger TDC at etablere over 4.000 5G-antenner inden 2024 – væsentligt flere end de 4G-antenner, der er i dag.
  • Det er særligt udsigten til flere antenner, der gør, at mange borgere er bange for at blive udsat for mere stråling, men ifølge Gert Frølund Pedersen, betyder den høje frekvens, at strålingen ikke kan trænge mere end et par millimeter ind i kroppen.
  • Derudover er effekten fra strålingen lavere ved 5G, end den er ved en elpære.

Kilder: Gert Frølund Pedersen, Computerworld og DR

Han lyder næsten træt, da jeg spørger ind til de potentielle sundheds- og miljømæssige konsekvenser ved den kommende 5G-teknologi, som ’Rådet for Helbredssikker Telekommunikation’ og andre kritikere påpeger. Diskussionen har pågået i årevis, forklarer han, inden han har konklusionen klar.

»Der eksisterer ingen beviselig sammenhæng mellem elektromagnetisk stråling og så sundhedsrisici. Vi har prøvet at undersøge sammenhænge mange gange, og hver eneste gang vi laver noget, der er af en god forskningsmæssig kvalitet, så ser vi ingen sammenhæng. Det har vi gjort de seneste 25 år, og når jeg siger vi, så er det altså ikke kun det, jeg selv har været involveret i, men forskningen generelt,« siger professoren og henviser blandt andet til studier, der afkræfter sammenhænge mellem elektromagnetisk stråling og kræft, og studier der har undersøgt, om strålingen påvirker menneskers tankegang.

Jeg nævner en pensioneret amerikansk professor i biokemi Martin Pall. Han refereres ofte blandt kritikere af 5G-teknologi, og i borgerforslaget er det med belæg i netop Palls forskning, at de blandt andet skriver, at »5G vil medføre hundrede procent sterilitet«.

Gert Frølund Pedersen kender ikke professoren af navn, og igen afviser han pure fertilitetsproblematikken, selv om han medgiver, at stråling kan være farligt i store mængder, men at Danmark af samme grund følger EU’s grænseværdier.

Frølund Pedersen sammenligner konklusionen, som den amerikanske professor har fundet, med diskussionen om global opvarmning. Her eksisterer der også fortsat enkelte forskere, der betvivler, at klimaforandringer er menneskeskabte, selv om 99 procent af verdens forskerstand mener det modsatte.

»Problemet med kommentaren og borgerforlaget er, at man ikke forsøger at skabe et nuanceret billede, man vælger kun at fremvise studier, der peger i ens retning. Som borger har man behov for at vide, at skepsissen kun deles af én ud af hundrede forskere. Her er jeg bange for, at debatten om 5G-teknologien løber af sporet.«

– Er der overhovedet intet, der tyder på, at 5G skulle være farligere end 4G?

»Der er intet i hverken sol, måne eller stjernerne, der tyder på, at det skulle være mere farligt. Men så igen: Man kan jo aldrig entydigt bevise det,« siger professoren og fortsætter:

»Altså, vi har haft G-netværk i Danmark, Norge og Sverige i 30 år – i den tid har vi lavet rigtig mange studier, der ikke viser nogen sammenhæng. Men i princippet kan der jo godt være en meget langtidsvirkende effekt, der tager 40 eller 50 år. Det kan man aldrig bevise, men med de mange studier, der er gennemført, bliver det bare mindre og mindre sandsynligt.«

Et falleret forskningsfelt

På Onkologisk Klinik på Rigshospitalet er professor og sagkyndig rådgiver for Sundhedsstyrelsen Christoffer Johansen enig. Ligesom sin kollega fra Aalborg Universitet har han i mere end to årtier forsket i helbredseffekter af stråling fra mobiltelefoner.

Han har læst den rapport af professor Martin Pall, som frygten for 5G-teknologien først og fremmest bygger på. Rapporten er en form for forskningmæssig gennemgang af alverdens studier på området. Altså de studier, der siger, at 5G er farligt.

Christoffer Johansen forklarer, at en gennemgang af et videnskabeligt område kræver, at hver enkel undersøgelse kritisk gennemlæses og kommenteres ud fra en række indikatorer, der omhandler undersøgelsens kvalitet, svagheder, styrker og den samlede forsøgsopstilling, eller hvorledes de forskellige typer data er indhentet.

»I den rapport, jeg har set, er dette ikke tilfældet. Igen og igen bliver det fremhævet, at der er mange undersøgelser, der viser noget, men det er fuldkommen lige meget, om der er mange eller få – det er kvaliteten af den enkelte undersøgelse, der siger noget om, hvilken viden og evidens vi har om en given sammenhæng.«

Vi skal spole tiden tilbage til 1978 og byen Denver for at forstå forskningsfeltet i dag, forklarer han. Dengang oplevede man, at et uforholdsvis højt antal unge under 15 år i byen fik konstateret leukæmi.

Årsagen til kræften var en gåde for forskningen. De unge var selvsagt for unge til at være blevet udsat for de kræftfremkaldende faktorer, man kendte til, og langsomt rettedes blikket mod en antenne i nærheden, der i et såkaldt magnetfelt udsendte radiofrekvente bølger.

Forskningen blev tildelt en masse midler og delte sig i to lejre. Den der mente, de kunne se en sammenhæng og omvendt, men langsomt syntes sammenhængen mindre og mindre sandsynlig og i slut-90’erne kastede forskerne sig i stedet over den elektromagnetiske stråling, som vi diskuterer i dag.

Christoffer Johansen har ikke meget tilovers for de studier, der påstår, at der eksisterer en miljø- og sundhedsskadelig risiko ved G-teknologi. Han siger, at »the believers« ofte tillægger forskningsstudier, der spørger kræftramte ind til eksempelvis deres mobilbrug, stor vægt.

»Disse studier, hvor man spørger ind til kræftsyge patienters eksponering og mobilbrug, viser ofte en sammenhæng. Men undersøgelserne har et grundlæggende metodisk problem: For eksponeringen burde slå ud på befolkningsniveau, da mobiltelefoner jo er allemandseje. Vi burde altså kunne afspejle resultaterne i befolkningen, men det kan vi ikke, og det skyldes sandsynligvis, at syge har en tendens til at underdrive eller overdrive eksponering, alt efter om frygten er veletableret i samfundet eller ej,« siger han.

Ingen autoritetstro

Netop frygten er selve grundstenen i diskussionen om 5G-strålingens påvirkning, mener professor Christoffer Johansen.

»Borgerforslaget, der er stillet, bygger ikke på solid videnskabelig evidens, selv om de præsenterer forskellige studier, det bygger i mine øjne på folks bekymringer,« siger han.

Hvad skyldes denne bekymring, tror du?

»Jeg mener, borgerne med god grund er bange for, at vores egen miljøforurening har medført en øget risiko for kræft og nedsat fertilitet. Og jeg tror, at bekymringen om miljøforurening bunder i, at stater og virksomheder tidligere har udsat befolkninger for sundhedsrisici, de enten skjulte eller forsømte at regulere.«

Professoren nævner blandt andet tobaks- og asbestindustrien, Cheminova og lovgivningen omkring pesticider.

»Alle de her sager har skabt en grundlæggende mistænksomhed og manglende tillid over for autoriteter. Jeg tror, det er dét, vi nu oplever med debatten om 5G-teknologien,« siger han.

I Kina er professor Gert Frølund Pedersen enig. Frygten er ubegrundet, men det betyder ikke, at man som samfund ikke skal tage den alvorligt. Han går konstruktivt til værks og kommer med det, vi i journalistsprog kalder news you can use. Man kan tage sine egne forholdsregler, hvis man er bekymret, siger han: Ikke sove med mobilen på natbordet, købe en mobil med lavere strålingsniveau og ikke mindst bruge headset.

Bruger du selv headset, når du taler i mobil?

»Nej, ikke længere ...«

Men det gjorde du på et tidspunkt?

»Ja, på et tidspunkt valgte jeg at tale i headset for at være på den sikre side, men inden for de seneste ti år er det blevet fastslået, at der ikke eksisterer et problem, så nu holder jeg igen telefonen i hånden,« siger han.

Hvis borgerforslaget ikke har modtaget 50.000 støtteerklæringer senest den 11. august, frafalder det.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Christina Stougaard Hansen

Jeg er en af sølvpapirshattene, der har støttet borgerforslaget om at lave fertilitetstest af dyr som udsættes for 5G. Jeg synes, at borgerforslaget er helt rimeligt og ganske fornuftigt. Det som provokere mange borgere i denne her sag, er hastværket, hvorved 5G skal udrulles. Hvis teknologien er så fredsommelig som artiklens to danske videnskabsmænd vurderer, så vil et forsøg på dyr jo ikke være den store sag at gennemføre. Demokrati tager tid og ressourcer, hvis debatten skal have en kvalitet vi kan være bekendt.

Benta Victoria Gunnlögsson, Jørn Andersen, Kristian Knudsen, Henrik Holm, Ib Christensen, Ervin Lazar, Britta Hansen, Anne-Marie Krogsbøll, Elise Berg, Anne Eriksen og Arne Albatros Olsen anbefalede denne kommentar

Der er to problemer, som er reelt og alvorligt. Der kræves masser af enregi for at udnytte de mange gigabyte data.
Der kræves flere sjældne metaller udvundet af slavearbejds lignende arbejdsbetingelser og med voldsom forurening af lokalområder til følge.
Begge dele kommer vi med tiden til at betale dyrt for.

Benta Victoria Gunnlögsson, Thomas Tanghus, Flemming Berger, Lillian Larsen, Niels Duus Nielsen, Ib Christensen, Britta Hansen, Anne-Marie Krogsbøll, Elise Berg, Per Torbensen, Anne Eriksen, Helle Bovenius, Erik Karlsen og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar

Nu, hvor der snakkes så meget om elektromagnetisk stråling, skulle man måske lige gøre opmærksom på, at enhver, der læser denne artikel, bliver udsat for elektromagnetisk stråling. Det gælder, uanset om man læser internetudgaven eller papirudgaven. Og det gælder også, hvis man aldrig læser noget.
Men noget elektromagnetisk stråling er selvfølgelig mere skadeligt end andet. Jeg tror, at de første generationer af "mobiltelefon-stråling" var potentielt mere skadelige end de nyeste, da indtrængningsdybden var større.
Når nogen er så kritiske over for "mobiltelefon-stråling", kunne jeg godt tænke mig at vide, om de selv samme personer er lige så kritiske over for ultraviolet stråling. UV-stråling er en elektromagnetisk stråling, hvor der er massevis af tegn på, at den kan forårsage kræft, hvis man får for meget over for lang tid.
Man kan undgå UV-stråling ved at tage tøj på og/eller bruge solcreme.
Man kan også undgå stråling fra mobiltelefonen ved at slukke for den eller bare lægge den væk. Men DET er vist for meget forlangt............ ;-) :-D

Benta Victoria Gunnlögsson, John Andersen, Tommy Gundestrup Schou, Eva Schwanenflügel, Jens Kofoed, Torben Bruhn Andersen, Niels Duus Nielsen, June Beltoft, Steffen Gliese, Caspar Christiansen og Kent Bajer anbefalede denne kommentar

igen igen igen handler det om, at det skal gå hurtigere hurtigere hurtigere . . .

Flemming Berger, Jens J. Pedersen, Eva Schwanenflügel, Britta Hansen, Anne-Marie Krogsbøll, Erik Karlsen, Anne Eriksen og Benta Victoria Gunnlögsson anbefalede denne kommentar

Der mangler langtidsstudier. Men at der ikke er et eneste vidskabekigt argument for at være bekymret er ganske falsk. 5G bruger RF-EMF exposure som kan være kræftfremkaldende, samt har det indflydelse på menneskers metaboliske og neurologiske system. Dette kan ændre vores bakterieflora. Derudover bruger 5G MMV, millimeter bølger som altså kan varme vores hud, ændre genekspression, stress niveau osv. Studier fra journal of envoirmental research i 2018 viser grund til stor bekymring!

Olav Bo Hessellund, bente-ingrid bruun, Kristian Knudsen, David Wedege, Christina Stougaard Hansen, Anne Eriksen, Anne-Marie Krogsbøll og Elise Berg anbefalede denne kommentar

Det er med et helt klart budskab, at min bogtitel er "Brug dog hjernen mand", med undertitlen: " - det gælder iøvrigt også kvinder". Begrundelsen er, at jeg opfordrer alle til at bruge deres EGEN hjerne, i stedet for at lade sig manipulere af den såkaldte videnskab, der i snart 100 år har påvirket vores underbevidsthed med det de kalder PR (Public relation) - fordi de lyder bedre end "hjernevask".
Jeg deler denne artikel, fordi den lever op til alle de grundliggende præmisser for dette fænomen. Stil det første spørgsmål: HVEM betaler for denne forskning, der siger at det er ufarligt??? - Og HVEM betaler for at netop denne forsknings resultater kommer frem i medierne???
Og omvendt: HVEM forhindrer og nedgør de resultater, der netop VISER, hvor farlig denne strålingsrisiko er???
Lad mig kort sammenligne denne debat med debatten om brugen Cannabis-produkter. - Her påstår det "videnskabelige" Big Pharma, at det er FARLIGT, og uden "evidens" for effekten af dette naturprodukt.
Der findes på Med Doc over 20.000 dokumenterede undersøgelser, problemet er KUN, at Medicinalstyrelsen og lægerne IKKE har læst dem...! - Og hvis det ikke virker, HVORFOR skal det så forbydes....???
Læs nedenstående opslag, og brug din egen hjerne til at vurdere, hvem DU vil tro på...!

Kent Bajer, Jørn Andersen, Kristian Knudsen, Torben Bruhn Andersen, Niels Duus Nielsen, Ib Christensen, Anne-Marie Krogsbøll, Anne Eriksen og Benta Victoria Gunnlögsson anbefalede denne kommentar

Så var der lige en "ekspert", der kunne sige det hele rigtige...
Men når man hører dette, så er der ingen tvivl om, at der igen er jagt på førertrøjer - uanset prisen.

"Vi skal være med helt fremme i førerfeltet,« sagde energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt (V), ved præsentationen."

Farligheden ved 5G er fuldstændig ligegyldig. Der er så store gevinster ved teknologien, at vi ikke kan afstå fra at udnytte den. Det er et paradoks som kendetegner vores tidsalder på flere og flere områder.

Plastik er noget globalt langlivet svineri, men vi kan ikke undvære de bilige, lette, smarte egenskaber, vi har taget for givet i mange årtier.

Vi flyver stratosfæren fuld af drivhusgasser, men det er en menneskeret at rejse, at leve.

De skjulte energireserver har skubbet menneskets udvikling frem ekspotentielt med billig energi, opvarmning, transport og asfalt, og der er skabt et naivt håb om at vi vil stoppe udnyttelsen af de fossile brændsler over ganske få dekader.

Elektromagnetisk stråling er sikkert ikke bevist skadelig for de større dyr på kloden, men hvor blev insekterne af ? Var de små væsener og deres sanser og biologiske systemer ikke langt mere udsat for påvirkninger fra det udbredte spektrum af stråling, vi benytter os af i dag ? Er det overhovedet undersøgt seriøst ?

Men det er alt sammen ligegyldigt. En verden uden trådløs kommunikation er ikke en verden for mennesker ?

Olav Scheunemann, Kent Bajer, Kristian Knudsen og Britta Hansen anbefalede denne kommentar

"5G bruger RF-EMF exposure"

Hvis man hører radio, bliver man også udsat for "RF-EMF"-eksponering.

I øvrigt er der forskel på effekter. En mikrobølgeovn har en effekt på omkring 7-800 kW, mens en typisk mobiltelefon ("unsmartphone", som jeg tit kalder dem) udsender i størrelsesordenen 1 W pr. kg kropsvægt (1 W er 0,001 kW).

Som baggrundslitteratur kan jeg anbefale denne artikel:
https://watermark.silverchair.com/djj464.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kk...

Man kan selvfølgelig altid have folk, man ikke er enig med, mistænkt for at være købt af foretagender, som man afskyr. Men den mistænksomhed kan jo gå begge veje og er ikke bevis for, hvem der i sidste ende har ret.

Thomas Tanghus, Jens Kofoed og Caspar Christiansen anbefalede denne kommentar
Pernille Schriver

Hvor er den journalistiske kritiske håndtering af et emne, som er blevet debatteret sort/hvidt i mange år?
Hvem tjekker Christoffer Johansens kapacitet til at svare på området? Er han fagligt kompetent?
Kender man den historiske baggrund for at debatten er nået ud i denne blingyde, hvor ingen lytter til hinanden?
Har man undersøgt Gert Frølunds samarbejde med teleindustrien og hvem som sposorerer hans forskning?

Dette er endnu en ensidig formidling af en problematik, som har mange flere apekter end det som bliver beskrevet. Journalisten burde få information fra "den anden side" også og derefter vurdere og konkludere.

Sørgeligt at opleve endnu en avis og endnu en journalist, som ikke formår at favne hele fagligheden. Endnu en journalist som ligger endnu en brik i opfattelsen af at visse medier er styret centralt og ikke længere er den frie presse.

https://www.investigate-europe.eu/publications/the-5g-mass-experiment/

Mads Bentzen, ingemaje lange, Jørn Andersen, Olav Bo Hessellund, Flemming Berger, bente-ingrid bruun, Niels Duus Nielsen, Anne Eriksen, David Wedege og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Kenneth Krabat

Botanist Report Links The Pulsed Microwave Radiation Emissions Of Wireless Networks To The Disappearance And Exodus Of Song Birds, Bats And Insects In Mt. Nardi

Excerpts from the Report:

“In the year 2009, enhanced 3G technology was installed and a further 150 pay television channels were added to the tower. Following these additions, I witnessed the exodus of 27 bird species from Mt. Nardi while simultaneously, insect volumes and species variety dropped dramatically.”

“In the year 2009, enhanced 3G technology was installed and a further 150 pay television channels were added to the tower. Following these additions, I witnessed the exodus of 27 bird species from Mt. Nardi while simultaneously, insect volumes and species variety dropped dramatically.

In late 2012 and early 2013, with the construction of a new tower in the complex and the introduction of a 600,000-watt generator, the system was upgraded to what became universally known as “4G.” Immediately after, I witnessed the rapid exodus of a further 49 bird species. From this time, all locally known bat species became scarce, 4 common species of cicada almost disappeared, as well as the once enormous, varied population of moths & butterfly species. Frogs and tadpole populations were drastically reduced; the massive volumes and diverse species of ant populations became uncommon to rare.”

“It is evident that pulsed microwaves are particularly toxic.

https://ehtrust.org/botanist-report-links-increasing-amounts-of-electrom...

ingemaje lange, bente-ingrid bruun, Anne Eriksen og Britta Hansen anbefalede denne kommentar
Kenneth Krabat

5G!
Botaniker opfordrer til at kalde mikrostråling fra mobiltårne for "en national nødssituation".
På 15 år har et bjergområde på 3km2 mistet flere og flere dyrearter, først med 3G, og flere endnu med 4G.

se ovenstående.

Bare et spørgsmål: Hvorfor er Ingeniøren den eneste danske avis, som har interviewet bare én eneste af de udenlandske appelunderskrivere? Hvorfor spørger Information ikke selv PhD, prof. emer. i biokemi og lægevidenskab, Martin L. Pall, Wasington State University? Man kunne også spørge neurokirurg prof. emer. Leif Salford, der så sidder kort væk som på Lund Universitet. I 2003 påviste Leif Salford, at mobilstråling kan ødelægge forsøgsdyrs blodhjernebarriere.
Man kan vel sammenfattende betegne danske mediers undersøgelse af området for research med kikkerten for det blinde øje.
I starten kunne man forklare det med mediernes generelle desorientering i spørgsmålet.
Men efterhånden er det såre uforståeligt, hvorfor.

Casper Grane, Mads Bentzen, ingemaje lange, Jørn Andersen, David Breuer, Olav Bo Hessellund, Kristian Knudsen, bente-ingrid bruun, Anne Eriksen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Her er en artikel fra Videnskab.dk, der belyser både for og imod i debatten om 5G. (Martin Pall er omtalt)
Døm selv:

https://videnskab.dk/krop-sundhed/frygten-for-5g-spreder-sig-paa-et-uvid...

Thomas Tanghus, Torben K L Jensen, Anne Eriksen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Carsten Nørgaard

Overrasket over, at ingen har nævnt dagens hovedoverskrift på videnskab.dk, som netop også er ude for at understrege, at der ikke er nogen fare, og at ham der medievidenskaberen er helt på afveje, når han påstår, at der er helbredsproblemer med 5G-stråling: https://videnskab.dk/krop-sundhed/frygten-for-5g-spreder-sig-paa-et-uvid...

Jeg er ikke lige der, hvor jeg selv har nogle kommentarer til fakta, men synes helt klart ikke man skal snyde sig selv for artiklen på videnskab.dk, hvis man interesserer sig for artiklen her på Information. Egentlig en skam, at de to artikler udkommer på samme dag - kunne godt forestille mig, at forfatteren bag artiklen på Information kunne have haft interesse i at læse artiklen på videnskab.dk som en del af sin research?

Peter Høivang, Eva Schwanenflügel, Caspar Christiansen, Anne Eriksen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ Carsten Nørgaard

Jeg nåede lige at nævne artiklen før dig ;-)

Videnskab.dk mener det, regeringen mener - og gør sig umage ved i mange lange skrifter at nedgøre andre forskeres arbejde. Tilfældigvis lige på næsten samme tid.
Dyreforsøg virker ikke for mennesker, så gu da pokker alle de stakkels dyr, der går til på den ene mere smertefulde måde.
Sidst, ME er en fysisk sygdom, som vi i Danmark ikke kan afhjælpe godt nok. Det er ikke en funktionel lidelse, det er Folketingets sundhedsordførere enige om.

Straks kommer Videnskab.dk med en fortælling om trusler og grimme ting overfor "Forskningsklinikken for funktionelle lidelser" i Århus - dagen efter.
Der er ved at blive oprettet 5 regionscentre for først autoimmune sygdomme, såkaldt komplekse sygdomme - nu funktionelle lidelser. De er så komplicerede, at man ikke kan forklare hvad det er.
Ikke destromindre har man længe afholdt kurser og uddelt pjecer om emnet

Der var HPV vaccinen, som er ufarlig og i stigning, nu kan 12 års drenge få den.
Så er statiner ikke farlige - man retter det ind til at du ikke får en hjerneblødning, mens det oprindeligt var, når du fik en. Altså at de kan bruges som forebyggelse.

Rigtig mange tilfældige ting - samtidig med at man varmer op til et valg med store løfter om grønne løsninger via motorveje og nu selvfølgelig - også hurtige forbindelser på nettet.
Vi er ved at blive så hurtige, at få kan følge med?

Vi kommer til at befinde os i en mikroovn, som næsten er blevet standard i hjemmet på trods af skadevirkninger og ødelæggelse af celler i maden.
Opfundet under W2 for at folk kunne få varm med. Bliver brugt i våbenforsøg p.t.
Forbudt i Rusland (har i hvert fald været)

Jørgen Wind-Willassen

Hvor er det rart med en voksen i lokalet.
Mobiltelefoni og skadevirkninger er en naturvidenskabelig problemstilling.
Konklusioner bygger derfor på empiri.
Så snak blot trygt videre.

Tak, humor skader dog ikke...

Karsten Nielsen

Dette emne er rigtignok en naturvidenskabelig problemstilling. Men er empirien fyldestgørende i forhold til at kunne sige, at 5G ikke, hverken på kort eller MEGET LANGT sigt skader planter, dyr og mennesker? Det mener jeg ikke, og når først 5G er "udrullet" er der ingen vej tilbage. Derfor synes jeg nok, de ansvarlige må imødekomme tvivlen hos mange mennesker og vise, at tiltaget er fuldstændigt sikkert.

Olav Bo Hessellund, Kent Bajer, Anne Eriksen og bente-ingrid bruun anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Dette er alt sammen et spørgsmål om grænseværdier. For meget af det gode kan man aldrig få, sagde Mae West, men det er faktisk ikke rigtigt, for næsten alt, hvad der er godt, bliver ugodt i for store mængder.

Elektromagnetisk stråling har vi levet med i over 100 år, selv har jeg haft arbejde, hvor jeg hele dagen i flere år befandt mig i et elektromagnetisk felt, der var stærkt nok til at slette mine bankkort. Selv har jeg ikke taget skade - endnu ihvertfald.

Tredive centimeter fra min hjerne befinder der sig i skrivende stund en transformator, der omdanner højspænding til lavspænding og vekselstrøm til jævnstrøm. Den udsender hele tiden stråling, som ikke er stærk nok til at slette mine bankkort, men at den påvirker mig en lille smule hver dag, år ind og år ud, er uden for enhver diskussion - enhver videnskabsmand m/k vil anerkende denne kendsgerning.

Så det burde ikke være kontroversielt, hverken at der er stråling, eller at stråling i store mængder og/eller iver lange perioder kan være farligt. Spørgsmålet bliver derfor, HVOR MEGET stråling, der er farligt, altså hvad er grænseværdierne, under hvilke den er harmløs.

Størrelsen af en grænseværdi er ikke et videnskabeligt problem, som kun kan løses af særlige specialister med viden om videnskabelige metoder, men derimod et moralsk problem, hvor vi alle burde have et ord at skulle have sagt. For tiden lader vi politikerne - som jo ikke nødvendigvis er videnskabelige eksperter - vurdere, hvornår noget er så lidt farligt, at vi som samfund godt vil tage risikoen. Og politikerne har altså - med dele af videnskaben i ryggen - valgt, at mikrobølger fra mobiltelefoner befinder sig under den politisk vedtagne grænseværdi.

Min pointe er, at hverken politikerne eller forskerne ved, hvor grænsen skal drages, især ikke, når vi taler om livslang exponering. Som nævnt har vi kun haft strøm i væggene i lidt over 100 år, så vi ved simpelt hen ikke endnu, hvilke påvirkninger fra mikrostråling er farlige, og hvilke ikke.

Hvor mange forsøg er der blevet udført, hvor en menneskelig organisme dagligt udsættes for lavenergi-stråling i 50 år, og sammenlignes med en menneskelig organisme, som aldrig er blevet udsat for denne stråling? Så vidt jeg ved, er svare på dette spørgsmål: Nul.

Indtil videre går det jo meget godt, så jeg vil da ikke betænke mig to gange på at benytte 5G, hvis jeg ellers havde råd til en smartphone. Men det vil ikke undre mig, hvis ny forskning en dag i fremtiden vil vise, at de gældende grænseværdier er for høje. Jeg er så gammel, at jeg kan kuske, hvordan asbest pludselig gik fra at være ufarligt til at være meget, meget farligt. Bly var også noget, vi drenge håndterede, uden at de voksne bekymrede sig, da jeg var barn. Og tobaksrygning var også noget, videnskaben - dele af videnskaben - erklærede risikofrit.

Er vore politikere i stand til at foretage denne vurdering for os?

Kent Bajer, Olav Bo Hessellund, Henrik Holm, Thomas Tanghus, Lillian Larsen, Anne Eriksen, bente-ingrid bruun, Eva Schwanenflügel, Torben Bruhn Andersen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Men det hele er til syvende og sidst en parodi på journalistik og en kæmpeparodi på demokratisk debat, når den ikke kan finde fælles grundlag uden at parter kaster med røg, som slører, hvordan landet overhovedet ser ud.

Som for eksempel: "Vi ved fra studier, at radiobølger kan være problematiske..."
Som bliver modsvaret med: "Du får stråling alle mulige steder fra".
Svaret modsvarer slet ikke, at bekymringen er rettet mod bestemte egenskaber ved radiobølger og ikke mod elektromagnetisk stråling af enhver art.

Især rækken af dyreforsøg har etableret ret sikkert, at radiobølger med 2G og 3G-egenskaber er en gift. Man regnede med ikke at finde noget overhovedet. Man fandt meget sikkert noget - kræft i forsøgsdyr.

Men gift har vi så meget af. Jeg har 1000 LP-plader med giftige PVC-omslag. Der er gift i supermarkedets frugt.

Til gengæld er det temmelig uoverskuet, hvad mobilstrålingens giftige egenskaber er i stand til. At man ikke kan overføre resultatet direkte på mennesker bliver fejret som teknologiens triumf, men det burde man ikke. Sagen er snarere, at kræftfundet er kommet helt bag på systemet, og nu ved man ikke, hvad det betyder.

Det er tilhængerne af idéen om biologiske effekter, som fik ret i deres forudsigelser. Det er dem, der har en nogenlunde matchende forklaring. Modstandernes antagelse af energiens manglende rækkevidde har ifølge den biologiske skole fejlet.

Og nu fremfører Martin L. Pall en række hypoteser, som har baggrund i viden om cellernes og DNA'ets påvirkning.

Videnskab.dk kan vælge at kaste æblet efter den store solide porcelænsvase, som hedder frie radikaler eller DNA-skader. Det gør Videnskab ikke. De kaster æblet efter det sårbareste punkt, som er det tynde, ensomme drikkeglas på stilk.

Jeg kan ikke forstå, at Videnskab ikke forsøger at belyse, hvad man rent faktisk ved om radiofrekvent strålings påvirkning. Det interesserer ingen medier sig for. De kæmper en aktivistisk kamp for at holde enhver idé om test, gennemtest, forsigtighedsprincip og moratorium fra døren.

Hvem er man så vagthund for?

Jeg kan vælge at smide mine PVC-lommer ud og lade LP-omslagene stå nøgne. Vi syens, det er godt, at økologi er et valg. 5G bliver ikke et valg. Her er det ikke et valg at kunne leve giftfrit, indtil området er klarlagt.

Fortæl mig lige, hvordan det kan være etisk.

Mads Bentzen, Kent Bajer, Flemming Berger, Anne Eriksen, bente-ingrid bruun og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
John Østergaard Madsen

Hvorfor skal vi vælge at tro på videnskaben når den påstår at jorden er rund?

David, du skal nok starte med at smide LPerne ud, de er lavet af PVC. Hylstrene er som regel lavet af pap. PVC=Vinyl.

Tommy Gundestrup Schou

husk nu hvordan man bygger et faraday bur.

Det störste problem med trådlös telekommunikation er nok den umådelige mängde vås den kan viderebefordre.

Svend Erik Sokkelund, Thomas Tanghus og Jens Kofoed anbefalede denne kommentar
Thomas Tanghus

Der findes skam grundige videnskabelige studier: https://xkcd.com/925/

Når man som avis udgiver på digitale platforme, kan det - selv på Information - være svært at behandle dette tema ordentligt og redeligt.
Der skal ikke graves i de tusindvis af forskningsresultater, der viser evidens for skadevirkninger ved eksponering under gældende grænseværdier.
Og grænseværdierne, der skal sikre, at en voksen mand ikke grilles synligt ved brug i seks minutter, skal der heller ikke stilles spørgsmålstegn ved.
I stedet snakker vi bare med en ingeniør fra Aalborg, som lever af at producere antenner og som har stærke bånd til industrien. Han kan berolige os.
Og skulle vi lave en opfølgende artikel, vil vi selvfølgelig snakke med kræftlægen fra Kræftens Bekæmpelse, som er Sundhedsstyrelsens eneste sundhedsfaglige konsulent på området. Sundhedsministeren (dengang hun hed Astrid Krag) har bekræftet, at hans egen forskning er del-finansieret af industrien. Og han fandt altså ingen sammenhæng, da han undersøgte … det var vist noget med, at alle erhvervsabonnenter i 90'erne blev klassificeret som ikke-eksponerede...
Kræftens Bekæmpelse lavede endda en kampagne, hvor man kunne få en fnugklud til at pudse sin telefon med umiddelbart efter, at WHO havde klassificeret RF-stråling som "muligt kræftfremkaldende - kategori 2B". På fnugkluden stod der: "Vidste du, at mobiltelefoni ikke øger risiko for kræft i hjernen". Man havde da nået at fjerne en artikel på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside, hvor overlæge Hans Skovgaard Poulsen fra Rigshospitalet udtaler, at der er en skræmmende udvikling i antallet af nye hjernekræfttilfælde... Find en arkiveret udgave af den artikel her: https://web.archive.org/web/20121128153253/http://www.cancer.dk/Nyheder/...

Ingeniøren fra Aalborg og den industrifinansierede kræftlæge fra Kræftens Bekæmpelse lader til at være hvert eneste danske medies kilder, når denne problemstilling skal behandles. Jeg er rystet over denne ignorance og den totale mangel på journalistisk grundighed - og særligt fra denne avis, som jeg eller oplever som modig og uafhængig!

Opfordring til Information - meriterede forskere fra hele verden er en del af 226 underskrivere på 5G-appellen. Snak med nogle af dem - http://www.5gappeal.eu/scientists-and-doctors-warn-of-potential-serious-...

Jan Eskildsen

Man kan begynde med at se video med Lars Muhl, der fortæller om de to forskere der omtales i artiklen. Information er taget med bukserne nede - de er ikke nærheden af at være seriøse. Det samme kan siges om den udgave af Deadline for nylig, hvor den ene forsker alene fik taletid i flere minutter efter at man lynhurtigt havde fortalt, at 250 forskere advarede mod 5G.
https://vimeo.com/326062622?ref=fb-share&fbclid=IwAR0Jc6Ruj1twGaswr0sr--...

Christoffer Johansen, der selv har fået egen forskning del-finansieret af industrien, og som er Sundhedsstyrelsens ENESTE sundhedsfaglige konsulent på området, kalder sådan en som mig for "believer". Det irriteres jeg grænseløst over. Jeg er jo netop ikke en, der tror. Jeg er SKEPTISK.

Men hvem er egentlig den virkelige "believer"? Når tusinder af forskningsresultater peger på skadevirkninger, når Europarådet anbefaler, at der ikke bør være trådløse netværk, hvor der er børn, og når Det Europæiske Miljøagentur i deres rapport, Late Lessons from Early Warnings (Fulde rapport her: https://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2/late-lessons-2-ful...), sammenligner RF-strålingen med andre toksiner, hvor man reagerede for sent (bly i benzin, asbest, DDT m.v.), synes det lidt bizart at skulle betegnes som en "believer".

Jeg er rystet over Christoffer Johansens arrogance!

Vi er nødt til at besøge det her igen.... det er ulødigt at have mennesker som helt åbenlyst er ude af stand til at lave et stykke objektiv arbejde, eller i så fald dokumentere at de har lavet det, få så meget tale tid i et emne der er så vigtigt.

Hvis 5G er farligt, så smadrer det Gert Frølunds eksistens grundlag, så taber han ansigt fordi det viser sig at alt det lort han har lukket ud er forkert og mennesker og dyr reelt er kommet til skade pga af urigtig information. Benægt benægt benægt.

Her er et citat fra en af Gerts rapporter:

"Most of the work has been financed by the Danish technical research council (STVF) but also with significant contributions from cooperation with Nokia Mobile Phones, Nokia Reasearch, Tele Danmark, Allgon Mobile, Telia Reaseach, Inmarsat and EU projects."

Og i andre tilfælde kan han og hans phd studerende knyttes til sponsorater fra Motorola også.

Hvis man skulle have nogen til at lave en undersøgelse for sig om mælk er usundt, ville man så gå til en person, som blev sponsoreret af en mælkeproducent eller ej...…..