Nyhed
Læsetid: 3 min.

Fagforbund: Regeringen vil svække offentligt ansattes ytringsfrihed

Et udkast til vejledning for offentligt ansattes ytringsfrihed fra Justitsministeriet bliver bredt kritiseret for at skabe uklarhed og forringe offentligt ansattes muligheder for at deltage i samfundsdebatten og være whistleblowere
Torsdag er justitsminister Søren Pape Poulsen (K) kaldt i samråd om udkastet til en vejledning for offentligt ansattes ytringsfrihed. Udkastet kritiseres fra fagforbund, der mener at offentligt ansattes ytringsfrihed svækkes.

Torsdag er justitsminister Søren Pape Poulsen (K) kaldt i samråd om udkastet til en vejledning for offentligt ansattes ytringsfrihed. Udkastet kritiseres fra fagforbund, der mener at offentligt ansattes ytringsfrihed svækkes.

Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Indland
13. marts 2019

Uklart formuleret. Vil føre til usikkerhed, forvirring og selvcensur. Uheldigt. Unødvendigt og ubegrundet. En dramatisk forringelse …

Fra næsten alle høringsparter vælter kritikken ud over et udkast til en ny tekst om offentligt ansattes meddeleret og whistleblowing, som skal indgå i Justitsministeriets vejledning til offentligt ansatte om deres ytringsfrihed.

Listen af kritikere er lang og indeholder bl.a. Institut for Menneskerettigheder, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Dansk Sygeplejeråd, Akademikerne, Prosa, Danmarks Lærerforening, Dansk Socialrådgiverforening, BUPL, DJØF og offentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen, der i sin tid var medlem af den kommission, der udarbejdede forslag til en ny offentlighedslov.

I kølvandet på afsløringerne om den københavnske borgmester Anna Mee Allerslevs bryllupsceremoni på Københavns Rådhus har Ombudsmanden over for Justitsministeriet rejst spørgsmålet om offentligt ansattes ret til at videregive ikkefortrolige oplysninger.

Det har fået Justitsministeriet til at udarbejde et udkast til et nyt kapitel i vejledningen, og det blev den 9. januar sendt i høring hos otte høringsparter.

Kritikken samler sig om, at et centralt og klart formuleret afsnit fra den gældende vejledning helt er strøget i udkastet. Det strøgne afsnit har denne ordlyd:

»Offentligt ansatte kan som udgangspunkt frit videregive ikke-fortrolige oplysninger til pressen eller andre eksterne parter. Det gælder også i tilfælde, hvor der kan være spørgsmål om ulovlig forvaltning eller anden uredelighed i den offentlige forvaltning, herunder åbenbart misbrug af offentlige midler.«

I stedet for det strøgne afsnit er der nu i Justitsministeriets udkast indføjet et meget længere afsnit, der lægger op til »en konkret afvejning af en række forskellige hensyn og omstændigheder«.

Ifølge udkastet skal en offentligt ansat nu overveje »formålet med videregivelsen«, og om der er »modstående hensyn til, at oplysningerne ikke videregives« og endelig »hvilken form«,  oplysningerne videregives i.

Negative konsekvenser?

En offentligt ansat skal fremover, inden vedkommende skriver et læserbrev eller tager kontakt til pressen, først tage i betragtning om en videregivelse af ikkefortrolige oplysninger kan »have negative konsekvenser« for myndigheden, herunder myndighedens »interne beslutningsproces og funktionsevne«.

Hvis der er tale om oplysninger, som en myndighed skal udlevere i henhold til offentlighedsloven, vil den offentligt ansatte »normalt« være berettiget til at videregive dem, hedder det i udkastet. Anderledes kan det dog forholde sig, hvis der er tale om oplysninger, som en myndighed kan udlevere, men som den ikke er forpligtet til at udlevere.

Udkastets nye formuleringer er ikke faldet i god jord hos høringsparterne. Tværtimod vil de føre til »usikkerhed, forvirring og selvcensur« hos offentligt anssatte, forudser Fagbevægelsens Hovedorganisation, mens Dansk Sygeplejeråd kalder det for »en bekymrende indskrænkning af offentligt ansattes ytringsfrihed«.

Akademikerne vurderer, at udkastet vil medvirke til »at forringe den enkeltes retssikkerhed«, og med henvisning til fejlslagne projekter som f.eks. sundhedsplatformen og SKAT’s inddrivelsessystem peger Prosa på, at det er »i hele samfundets interesse«, hvis offentligt ansatte it-medarbejdere trygt kan sige fra, før store it-projekter »bliver offentlige katastrofer, der koster penge, velfærd og tryghed«.

Institut for Menneskerettigheder mener, at udkastet vil føre til uklarhed, som vil være »særlig problematisk«, hvis det i endnu større grad end i dag vil afholde offentligt ansatte fra at ytre sig af frygt for konsekvenserne.

Offentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen peger på teoretiske eksempler fra den offentlige forvaltning, hvor offentlighedsloven ikke vil give ret til indsigt, og hvor det derfor må forventes, at udkastet vil føre til begrænsninger for whistleblowing: Det kan være et møde mellem en politisk chef og en lobbyist, et dyrt indkøb, hvor en chef og et leverandørfirma er enige om, at offentlighed om prisen vil skade, eller det kan være skjulte vennetjenester, hvor chefer hjælper hinanden med at få godkendt ansættelse af familie.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

»Det har aldrig været hensigten at indskrænke ytringsfriheden, men alene klargøre, hvad der allerede gælder i dag, da Folketingets Ombudsmand har bedt Justitsministeriet om en uddybende afklaring af retstilstanden. For i et velfungerende demokrati skal offentligt ansatte altid have en udstrakt ytringsfrihed. Udkastet har været i høring, og Justitsministeriet har på den baggrund holdt et møde med de organisationer, der har afgivet høringsvar. Jeg vil gerne understrege, at vi naturligvis lytter til kritikken og ser frem til den videre dialog.«

Torsdag er justitsminister Søren Pape Poulsen (K) kaldt i samråd i Folketinget om udkastet.

Rettelse: I en tidligere udgave af denne artikel stod der, at høringsparterne kritiserer »nye regler« om offentligt ansattes ytringsfrihed, men som det fremgår af artiklen i øvrigt, er det et udkast til teksten i en vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed, der møder kritik. 

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Eva Schwanenflügel

Ytringsfriheden gælder åbenbart kun dem der slanger sig gennem magtens korridorer..
Hvorfor mon der er udbredt politikerlede, lille du...???
Det er simpelthen et mysterium..

Bjørn Pedersen, Torben Bruhn Andersen, Jens Erik Starup, Torben Skov, Steffen Gliese, Hanne Ribens, Karsten Lundsby, Werner Gass, Bjarne Andersen, Jørgen Tryggestad, Katrine Damm, Marianne Stockmarr, Søren Thuesen, Carsten Mortensen, Benta Victoria Gunnlögsson, Johanna Haas og Viggo Helth anbefalede denne kommentar
Bjarne Bisgaard Jensen

Husk nu at Maria Krarup (DF) efter sagen om udbuhning af undervisningsministeren, kom med forslag om, at det skulle forbydes at demonstrere på skoler

Bjørn Pedersen, Torben Bruhn Andersen, Jens Erik Starup, Torben Skov, Steffen Gliese, Hanne Ribens, Per Klüver, Karsten Lundsby, Johanna Haas, Werner Gass, Jørgen Tryggestad, Katrine Damm, Marianne Stockmarr, Søren Thuesen, Niels Duus Nielsen, Carsten Mortensen, Benta Victoria Gunnlögsson og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Det totalitære samfund, hvor den idielle borger er den tavse medløber stikker sit grimme hoved op.
Den omdiskuterede citerede passage bør få alle alarmklokker til at ringe hos samtlige borgere i Danmark. Det er jo en mundkurv, som alle offentlige ansatte fremover skal bære i forhold til offentligheden, hvis det stod til Justitsministeriet. Det vil skade hele samfundet og dermed ramme alle borgere ikke kun den enkelte offentlige ansatte. Det hjælper ikke, at der for skams skyld er indsat et par dele af elastik i denne mundkurv. Jeg synes oprigtig talt, at det er dybt rystende læsning. Først offenntlighedslovens øgede mørklægning - og nu dette.
Jeg forstår ikke, hvordan og hvorfor et angiveligt demokratisk og åbent samfund åbenlyst begynder at arbejde sig baglæns og lukke sig til. På flere og flere områder. På alle mulige niveauer i alle mulige sammenhænge bliver man mere og mere optaget af straf, sanktioner og indskrænkninger af de såkaldte borgerlige frihedsrettigheder.
Hvorfor finder vi os som borgere så relativt stiltiende i denne destruktive tendens?
.

Bjørn Pedersen, Torben Bruhn Andersen, Torben Skov, Steffen Gliese, Hanne Ribens, Lars Løfgren, Karsten Lundsby, Niels Duus Nielsen, Werner Gass, Bjarne Andersen, Bjarne Bisgaard Jensen, Jørgen Tryggestad, Katrine Damm og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Bjarne Andersen

De gamle magtpartier har indført en mørklægningslov så staten/regering kan begå magtmisbrug og ulovligheder uden at blive opdaget, så nytter det jo ikke noget at især offentlige ansatte har ytringsfrihed til at afsløre magtmisbrug og ulovligheder.

Johanna Haas, Bjarne Bisgaard Jensen, Torben Bruhn Andersen, Torben Skov, Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Niels Duus Nielsen, Werner Gass og Ib Christensen anbefalede denne kommentar
Bjarne Andersen

Man snakker så meget om hvad det kommende valg skal have som valg tema, hvad med om vi ønsker en stat hvor borgerne skal vide så lidt som muligt om hvad staten/regering foretager sig og hvor borgerne intet må kunne foretage sig uden at staten overvåger og registrere det, det ønsker jeg ikke, derfor stemmer jeg ikke på de gamle magtpartier.

Bjarne Bisgaard Jensen, Torben Bruhn Andersen, Torben Skov, Steffen Gliese, Lars Løfgren, Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Niels Duus Nielsen, Johanna Haas, Werner Gass og Ib Christensen anbefalede denne kommentar

Læs Politikens kronik af i dag.

Altså - ud af til oplyser regeringen, at der er behov for beskyttelse af whistleblowere. Baggrunden var bl.a. Den Danske Bank-skandalen og flere skandaler i Skat.

Men når så lovforslagene offentliggøres, viser det sig, at man strammer op i stedet for, og ligefrem vil gøre whistleblowere til kriminelle. Faktisk ligner det de aktuelle forhold i Rumænien, men det var formentlig også hensigten.

Bjarne Bisgaard Jensen, Helene Kristensen, Eva Schwanenflügel, Johanna Haas, Niels Duus Nielsen, Torben Bruhn Andersen, Bjarne Andersen og Torben Skov anbefalede denne kommentar