Nyhed
Læsetid: 7 min.

Pensionsselskaber på stribe sælger deres aktier i tjæresand

Danske pensionsselskaber trækker sig i stor stil ud af canadiske tjæresandsselskaber. Informations data viser, at deres investeringer i den kontroversielle branche alene i årets første måneder er faldet med flere hundrede millioner kr.
Tjæresand er en af de kontroversielle investeringer, som nogle pensionsselskaber har sortlistet og ikke vil investere i. Samlet set er der dog fortsat investeret for næsten 386 mio. kr. af danske pensionspenge i tjæresand, viser Informations gennemgang af tallene.

Tjæresand er en af de kontroversielle investeringer, som nogle pensionsselskaber har sortlistet og ikke vil investere i. Samlet set er der dog fortsat investeret for næsten 386 mio. kr. af danske pensionspenge i tjæresand, viser Informations gennemgang af tallene.

Larry MacDougal

Indland
29. marts 2019

Danske pensionsselskabers involvering i virksomheder, der udvinder olie fra tjæresand, ser ud til at være aftagende.

Udvindingen er en kontroversiel praksis på grund af den høje udledning af CO2 og de negative konsekvenser for store naturområder i Canada. Alligevel har flere danske pensionsselskaber indtil for nylig beholdt deres aktier i virksomhederne. Men på få måneder er der sket en markant udvikling.

Da Information i begyndelsen af året indsamlede data om danske pensionsselskabers investeringer i tjæresand, fandt vi for i alt 680 millioner kroner i aktieinvesteringer i særligt fem store canadiske virksomheder.

Men siden vi i februar konfronterede de relevante pensionsselskaber med deres investeringer og spurgte, hvordan det hang sammen med at bakke op om Parisaftalens mål, er flere vendt tilbage med oplysninger om, at de nu har solgt aktierne fra og i nogle tilfælde også vil sortliste en række af selskaberne.

Det drejer sig om Danica Pension, AP Pension, ATP og PensionDanmark.

Det betyder, at danske pensionsselskaber ifølge Informations undersøgelse nu ejer for 386 millioner kroner aktier i tjæresand – et fald på over 40 procent siden årets begyndelse.

Informations undersøgelse er baseret på de seneste tilgængelige aktielister, og det kan ikke udelukkes, at danske pensionsselskaber efterfølgende kan have opkøbt aktier i virksomheder, der udvinder olie fra tjæresand.

Størstedelen af de canadiske tjæresandsreserver er kontrolleret af firmaerne Imperial Oil, Canadian Natural Ressources, Suncor Energy, Cenovus og Husky Energy. De er alle canadiske og udvinder tjæresand fra store områder i særligt staten Alberta. Det er på grund af olien fra tjæresandsreserverne, at Canada betragtes som det land i verden med verdens tredjestørste oliereserver efter Venezuela og Saudi-Arabien.

Blandt andre Greenpeace har kørt kampagne mod investeringer i selskaberne, og organisationen afviser, at det er muligt at påvirke de canadiske tjæresandsselskaber til at ændre kurs og blive mere klimavenlige.

»Tjæresand er en af de mest beskidte former for fossile brændsler, der overhovedet er. Det efterlader gigantiske kraterlignende landskaber, der hvor det bliver udvundet, og har ekstreme konsekvenser for både klima og miljø,« siger Jens Mattias Clausen, klimapolitisk leder i Greenpeace.

»Når ens kernevirksomhed er at forbryde sig mod Parisaftalens mål, så har jeg svært ved at se, at man kan blive en del af løsningen. Det må jeg være ærlig at sige.«

Sælger fra

Da Information kontaktede PensionDanmark i februar, havde selskabet ifølge sin seneste aktieliste 42,5 millioner kroner placeret i Imperial Oil og 39,7 mio. kr. i Husky Energy. Men direktør for kommunikation og presse Ulrikke Ekelund oplyser, at pensionsselskabet nu har solgt begge virksomheder fra.

»PensionDanmark har ikke længere aktier i Imperial Oil og Husky Energy. Vi kommenterer ikke på enkeltaktier, men grundlaget for vores dialog med selskaber, hvis aktiviteter har stort klimaaftryk, er, at de skal have – eller stræbe efter – en forretningsmodel, som er i overensstemmelse med Parisaftalens målsætninger,« skriver hun.

Også ATP’s chef for ansvarlige investeringer, Ole Buhl, oplyser til Information, at pensionsselskabet netop har frasolgt sine aktier på 77,4 mio. kr. i Husky Energy.

Salget sker som følge af, at ATP har omlagt sin ansvarlighedsstrategi, så en klimafaktor i højere grad end tidligere bliver inddraget. Det betyder, »at ATP nu i højere grad tilvælger selskaber, der er mere proaktive i forhold til at facilitere den grønne omstilling, og fravælger selskaber, der er for passive,« skriver Ole Buhl.

»Indvinding af olie fra tjæresand er på grund af de miljø- og klimamæssige udfordringer en problemstilling, som ATP kender og tager alvorligt. Vi undersøger løbende, om der er grundlag for at iværksætte yderligere tiltag i forhold til selskaber med betydelige aktiviteter inden for tjæresand.«

Danica Pension oplyser ligeledes, at selskabet er ved at skille sig af med størstedelen af sine aktier i tjæresand, da både Cenovus Energy og Suncor Energy overtræder pensionskassens retningslinjer om, at ikke mere end 30 procent af et selskabs omsætning må komme fra tjæresand.

»Cenovus Energy og Suncor Energy har udviklet sig i en forkert retning. De vil fremgå af vores liste over ekskluderede virksomheder for 2019, og vi vil fremover ikke investere i de pågældende virksomheder, så længe de ikke lever op til vores politik på området,« skriver Anders Svennesen, der er CIO i Danica.

AP Pension vedtager ny politik

Da Information første gang kontaktede AP Pension, havde pensionsselskabet branchens klart største beløb placeret i tjæresand med 168 mio. kr. fordelt på særligt Imperial Oil på 119 mio. kr. og Suncor på 49 mio. kr. Som svar på Informations spørgsmål skrev AP Pensions investeringsdirektør Ralf Magnussen:

»Eksklusion af selskaber pga. for stor udvinding fra tjæresand er for nuværende ikke en del af AP Pensions politik for ansvarlige investeringer. Men det er et område, som vi følger tæt og overvejer, hvordan vi skal håndtere i fremtiden også i relation til Parisaftalen.«

Men tirsdag i denne uge vendte Ralf Magnussen tilbage til Information. Nu havde AP Pension behandlet spørgsmålet om tjæresand på et bestyrelsesmøde og besluttet sig for at ekskludere alle selskaber med mere end 30 procent omsætning fra kul eller tjæresand.

»Det er et arbejde, der har foregået nogen tid, og nu blev beslutningen så taget,« siger Ralf Magnussen.

»I vores politik for ansvarlige investeringer står der, at vi støtter Parisaftalen, og det har vi lavet en række initiativer for at understøtte. Blandt andet vil vi gerne investere mere direkte i vedvarende energi, være mere transparente om vores arbejde med klima samt udelukke de selskaber, hvor kul eller tjæresand er en væsentlig aktivitet.«

Det betyder ifølge Ralf Magnussen, at AP Pension sælger stort set alle aktier i Suncor, mens pensionsselskabet har beholdt for 70 mio. kr. i Imperial Oil, da selskabet kun baserer omkring 15 procent af sin samlede omsætning på tjæresand.

Velliv ejer nu mest tjæresand

Dermed er Velliv, der udspringer af banken Nordea, det danske pensionsselskab med den største placering i tjæresand. I alt ejer Velliv ifølge sin seneste aktieliste for 106,9 mio. kr. i virksomheder, der udvinder olie fra tjæresand, med 56,5 mio. kr. i Suncor Energy som den største post.

»Det er ikke særskilt investeringstema for os, men vi har p.t. investeret i selskaber, der har sådanne aktiviteter via vores eksterne indeksfonde. Tilbage i 2015 valgte vi at frasortere de første kulselskaber fra investeringsporteføljerne. I dag ekskluderer vi selskaber, hvor mere end 30 procent af omsætningen stammer fra udvikling og salg af kul,« skriver Thomas H. Kjærgaard, der er head of Investment Governance & Affairs i Velliv.

Sampension – som har aktier for 53,9 mio. kr. i tjæresandsvirksomheder – henviser til, at de generelt foretrækker dialog frem for eksklusion, da »eksklusion i de fleste tilfælde udelukker muligheden for at påvirke i en ønsket retning«:

»Sampension er enig i, at tjæresandsselskaber er nogle af de mest udfordrede selskaber med en forretningsmodel under pres. Derfor påbegynder vi i år en ny type af dialoger om klimarisici, som har til formål at få selskaber til at kvantificere og offentliggøre risici ved deres forretningsmodeller under en reduceret efterspørgsel efter fossil energi,« skriver Søren P. Espersen, der er kommunikations- og HR-direktør.

Flere vil behandle det

I P+, der administrerer investeringer for pensionskasserne DIP (Pensionskassen for civil- og akademiingeniører) og JØP (Juristerne og Økonomernes Pensionskasse), fortæller chef for ansvarlige investeringer Kirstine Lund Christiansen, at man i øjeblikket er ved at tage stilling til, om man skal blive ved med at investere i en række af verdens mest CO2-udledende virksomheder.

Blandt de ting, som P+ skal vurdere, er, om selskaberne støtter Parisaftalen, hvilke målsætninger selskabet har for at reducere CO2-udledning eller omlægge deres produktion, og hvordan selskabet styrer deres CO2-udledning. P+ har samlet aktier i tjæresand for 65 mio. kr. fordelt på fem selskaber.

»Vi har fået ny data ind på fire af tjæresandsfirmaerne, og så kommer vi til at vurdere, om vi kan beholde dem eller ikke,« siger Kirstine Lund Christiansen.

I Industriens Pension – der ejer aktier for 54,5 mio. kr. i Suncor – fortæller chef for noterede investeringer Peter Lindegaard, at tjæresand har været diskuteret flere gange i pensionsselskabet, men uden at man har valgt at træffe noget endeligt valg.

»Det er et område, som endnu er uafklaret. Hidtil har vi ikke valgt at skubbe det helt ud, og det har fyldt meget lidt i porteføljen. Men vi skal have området analyseret igen – bl.a. i lyset af vores beslutning om som det første pensionsselskab i Danmark at ekskludere samtlige kulmineselskaber,« siger Peter Lindegaard.

Er dine pensionspenge investeret ansvarligt? Tjek det her

Dit pensionsselskab har investeringer i virksomheder, som andre pensionsselskaber har sortlistet og ikke vil investere i, eksempelvis fordi de understøtter krænkelser af menneskerettighederne og udvinding af kul og olie.

Vælg dit pensionsselskab og se nærmere på disse kontroversielle investeringer*. Du kan desuden sende en besked til dit pensionsselskab, hvis du finder anledning til det.

Se resultatet for dit pensionsselskab:
AP Pension
ATP
DANICA
DIP
Industriens
JØP
Lægernes
Lærernes
MP Pension
PenSam
PensionDanmark
PFA
PKA
Pædagogernes
Sampension
TopDanmark
VELLIV

Klik her for at læse om pensionsselskabernes samlede kontroversielle investeringer

De 17 største danske pensionsselskaber ejer aktier for 653.845.624.059 kr. Heraf er 42.158.357.542 kr. investeret i kontroversielle aktier. De fordeler sig sådan her:

Områder Beløb i DKK
Kul og minedrift 7.352.512.910
Olie-gas 6.968.783.540
Våben 5.259.453.576
Problemer med arbejdstagerrettigheder 4.234.478.107
Problemer med menneskerettigheder 4.010.589.083
Tobak 3.860.625.522
Tjæresand 564.976.985
Besatte områder 561.581.003
Andre 9.232.918.215

* Informations undersøgelse er baseret på aktielister, som pensionsselskaberne har offentliggjort eller udleveret til Information i perioden oktober 2018-februar 2019. Der er derfor tale om et øjebliksbillede, og der kan være aktier, som siden er blevet købt eller solgt.

Er dine pensionspenge investeret ansvarligt?
 

# har aktier for #, som vi har haft adgang til at analysere.

Heraf er #%, svarende til #, placeret i kontroversielle selskaber. Det er # gennemsnittet for hele branchen (6,43%).

Kontroversielle investeringer:

Med kontroversielle selskaber mener vi selskaber som ét eller flere andre af de 17 største danske pensionsselskaber har valgt at ekskludere fra deres investeringer. Det kan f.eks. være på grund af en konkret overtrædelse af menneskerettighederne, fordi et selskab baserer for stor andel af sin produktion på kul eller fordi de er involveret i våbenproduktion, der går imod pensionsselskabets politik.
 
Se pensionsselskabets bemærkninger her
 

Skriv til dit pensionsselskab

Hent hele datasættet eller vælg et andet pensionsselskab

Serie

Den sorte liste: Er dine pensionspenge investeret ansvarligt?

Informations har kortlagt de 17 største danske pensionsselskabers aktieinvesteringer. Det er den hidtil mest omfattende kortlægning af sin slags. I denne serie sætter vi fokus på, om din pensionsopsparing er investeret ansvarligt, og på hvordan pensionsselskaberne kan bruge deres medejerskab til at påvirke kontroversielle virksomheder.

Du kan også selv tjekke hvad dine pensionskroner er investeret i og få hjælp til at skrive til dit pensionsselskab.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Eva Schwanenflügel

Vores planetare nabo Mars havde det ikke for godt for en milliard år tilbage.
Før havde Mars rivende floder og oceaner, men noget skete. Atmosfæren forsvandt, og vandet tørrede ud.
Der er

Eva Schwanenflügel

Vores planetare nabo Mars havde det ikke for godt for en milliard år tilbage.
Før havde Mars rivende floder og oceaner, men noget skete. Atmosfæren forsvandt, og vandet tørrede ud.
Der er

Eva Schwanenflügel

vand på planeten, men det mindet nok mest om en form for saltlage

Eva Schwanenflügel

Faktisk er vi nok en zoo for aliens
(Fermis paradoks)

Eva Schwanenflügel

Derfor stem X-FZGIOO