Baggrund
Læsetid: 8 min.

Bestyrelse begravede rapport om Finanstilsynets lovbrud i hvidvasksag

Det blev udlagt som en frifindelse, da Den Europæiske Bankmyndighed kort inden påske droppede sin undersøgelse af Finanstilsynets mulige brud på EU-retten i forbindelse med Danske Bank-skandalen. Men lækkede dokumenter, som Information er i besiddelse af, fortæller en anden historie
Det blev udlagt som en frifindelse, da Den Europæiske Bankmyndighed kort inden påske droppede sin undersøgelse af Finanstilsynets mulige brud på EU-retten i forbindelse med Danske Bank-skandalen. Men lækkede dokumenter, som Information er i besiddelse af, fortæller en anden historie

Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Indland
29. april 2019

Kort før påske kunne Finanstilsynet drage et lettelsens suk.

Den Europæiske Bankmyndighed (EBA) droppede sin undersøgelse af, om tilsynet og dets estiske pendant har brudt EU-loven i forbindelse med hvidvasksagen i Danske Bank.

»Finanstilsynet agerede i overensstemmelse med EU-lovgivningen,« skrev tilsynsdirektør Jesper Berg i en pressemeddelelse og erklærede sig »meget tilfreds med, at EBA har lyttet til de argumenter, vi og vores estiske kolleger har lagt frem.«

Et langt og uskønt forløb syntes dermed at være overstået for de to tilsynsinstitutioner, der siden februar havde været under luppen hos EBA.

Efterforskningen var igangsat på opfordring fra bl.a. EU-Kommissionen og skulle kulegrave myndighedernes håndtering af hvidvasksagen, hvor mistænkelige pengestrømme for 1.500 milliarder kroner uhindret løb gennem bankens estiske filial.

En undersøgelseskomité i EBA, anført af myndighedens formand og seks bestyrelsesmedlemmer fra hver sit land, blev sat på opgaven.

Knap to måneder senere var de klar med deres konklusioner og en række anbefalinger, der skulle sættes til afstemning i EBA’s bestyrelse, som består af de nationale tilsynschefer fra alle 28 EU-lande.

På et møde den 16. april faldt afgørelsen. Sagen blev lukket. Og så blev der stille.

Ud over et par kortfattede pressemeddelelser har både Finanstilsynet, EBA og det estiske tilsyn afvist at udtale sig om forløbet, og om hvilke konkrete konklusioner undersøgelseskomiteen var nået frem til i sit arbejde.

I medierne blev historien udlagt som en frifindelse. Men undersøgelseskomiteens rapport, som Information nu er kommet i besiddelse af, fortæller en anden historie.

I skudlinjen

Da hvidvasksagen sidste år ryddede avisforsider verden over, havnede Finanstilsynet i skudlinjen, stærkt kritiseret for ikke at have undersøgt sagen grundigt nok og for ikke at have brugt de muligheder, det havde, for at gribe ind.

Ikke desto mindre frikendte Finanstilsynet i januar sig selv for alle anklager i en 142 sider lang redegørelse til Folketinget.

En central disput, som har medført slagudvekslinger mellem det danske og det estiske tilsyn, handler om, hvor hovedansvaret for at komme til bunds i sagen lå. Det danske finanstilsyn har ment, at det var hos det estiske finanstilsyn og omvendt.

»Det er ligesom i en amerikansk film, hvor politivognen stopper, når nogen kører ind i en anden stat, og hvor der er en vogn på den anden side, der tager over,« har Jesper Berg, topchef i Finanstilsynet, sagt.

Men her skærer undersøgelseskomiteen fra EBA igennem. I lyset af alle de blinkende advarselslamper i perioden 2007-2014 skulle der have været en meget højere grad af samarbejde mellem det danske og det estiske finanstilsyn, mener det undersøgende panel.

Hverken »det danske eller det estiske tilsyn har levet op til deres forpligtelser til at samarbejde med hinanden under den kritiske periode fra 2007 til 2014«, skriver komiteen.

Allerede i 2007 blinkede den første advarselslampe. I klare vendinger advarede den russiske centralbank Finanstilsynet om »mulig kriminel aktivitet og hvidvask« anslået til »milliarder af rubler om måneden« i den estiske filial. Samme år havde Finanstilsynets estiske pendant lavet en kritisk inspektionsrapport.

To dage efter den russiske advarsel anmodede Finanstilsynet Danske Bank om oplysninger om bankens såkaldte nonresident-portefølje og rettede henvendelse til det estiske finanstilsyn.

Men, konstaterer undersøgelseskomiteen: Finanstilsynet udbad sig hverken oplysninger »om de alvorlige advarsler og mulige hvidvaskaktiviteter nævnt i brevet fra den russiske centralbank eller de alvorlige mangler i hvidvaskkontrollen, som Finantsinspektsioon (estisk tilsyn, red.) havde observeret.«

I 2009, da det estiske tilsyn ville lave en ny inspektion i filialen, blev de danske kolleger inviteret med. Men Finanstilsynet afslog.

Esterne sendte efterfølgende en notits om inspektionen, danskerne kvitterede, og herefter gik der hele to år og tre måneder, før de to tilsyn atter kommunikerede om risikoen for hvidvask i den estiske filial.

Fra 2009 »opererede filialen i store træk ude af syne af kontrolinstanser i Danmark«, står der i rapporten.

Det er blot nogle få ud af en lang række eksempler på mangelfuldt tilsyn, som EBA’s efterforskere har hæftet sig ved.

EBA efterlader ingen tvivl

Ifølge undersøgelseskomiteen har det danske og det estiske finanstilsyn i alt begået fire brud på EU-retten.

»Baseret på analysen kan rapporten konkludere, at der var identificerbare identifikationer på risici, og at der er sket fire brud på EU-retten,« står der.

Heraf bærer Finanstilsynet ansvaret for de to, det estiske tilsyn for ét, mens det fjerde lovbrud var begge myndigheders ansvar.

Information har forelagt EBA-rapporten for bl.a. Jakob Dedenroth Bernhoft, hvidvaskekspert og direktør hos Revisorjura.dk.

»De efterlader ingen tvivl om, at de mener, begge finanstilsyn har brudt EU-loven,« siger Jakob Dedenroth Bernhoft, der har stort kendskab til hvidvasksagen, som særligt Berlingske har oprullet.

Ud over det manglende samarbejde mellem myndighederne finder EBA’s undersøgelse blandt andet, at Finanstilsynet i Danmark »ikke i tilstrækkelig grad gennemgik governance arrangements«. Et begreb, der dækker over, hvordan en organisation – i dette tilfælde Danske Bank – har indrettet sig for eksempelvis at opdage og forhindre hvidvask. Det er ifølge rapporten et brud på EU’s bankkonsolideringsdirektiv og kapitalkravsdirektiv.

Derudover var Finanstilsynet ifølge EU’s hvidvaskdirektiv ansvarlig for at føre tilsyn med koncernens kontrolfunktioner i Danmark.

Men her »undlod Finanstilsynet at monitorere effektivt og tage de nødvendige skridt med henblik på at sikre overholdelse af kravene i hvidvaskdirektivet i den kritiske periode fra 2007 til 2014,« skriver undersøgelseskomiteen.

Det estiske finanstilsyn får på sin side kritik for ikke at have levet op til sin forpligtelse til at føre effektivt tilsyn med Danske Banks estiske filial.

Det var disse konklusioner, som undersøgelseskomiteen tidligere på måneden indstillede til vedtagelse i EBA’s bestyrelse. Men det afviste et flertal bestående af 27 ud af 28 bestyrelsesmedlemmer.

»Et antal« bestyrelsesmedlemmer mente ikke, at det danske og estiske finanstilsyns fejl var i strid med EU-retten, og satte »mere generelt« spørgsmålstegn ved, om en undersøgelse af lovbrud er det rigtige »værktøj« at tage i brug, når det handler om sager af ældre dato, fremgår det af et brev fra EBA til en gruppe EU-parlamentarikere, der blev offentliggjort fredag.

Det til trods for at formanden og seks bestyrelsesmedlemmer selv havde stået i spidsen for undersøgelsen og dermed også konklusionerne.

Bestyrelsen kan have en pointe i, at det måske ikke giver mening at udstede påbud til Finanstilsynet, fordi tilsynet må formodes allerede at have rettet ind, siger Niels Skovmand Rasmussen, der er lektor i jura ved Syddansk Universitet og ekspert i finansiel regulering.

Men, tilføjer han:

»Det er både overraskende og bekymrende, at repræsentanterne for de nationale tilsynsmyndigheder i EBA’s undersøgelseskomité først identificerer en række konkrete overtrædelser af EU-retten og dernæst vælger at stemme imod deres egne anbefalinger,« siger Niels Skovmand Rasmussen.

Sagen vækker også undren hos Lars Koch, der er politisk chef i Mellemfolkeligt Samvirke og har fulgt hvidvasksagen tæt. Han hæfter sig ved, at »kompetente, uafhængige fagpersoner« i EBA mener at have fundet brud på EU-lovgivningen.

»De, der så vælger at frikende det danske og estiske finanstilsyn, er folk som har nogle politiske interesser,« siger han.

»Det ligner mere en politisk frikendelse end en saglig.«

Den analyse deler Jakob Dedenroth Bernhoft. Han mener, at selve undersøgelsesprocessen fremstår »solid, grundig og fornuftig«.

»Men i den anden proces, hvor man skal vedtage de her anbefalinger, så hopper kæden af. Det har intet at gøre med jura længere, men er måske snarere et politisk spil,« siger Jakob Dedenroth Bernhoft.

Afgørelsen bliver ikke mere troværdig af, at de to finanstilsyns chefer, danske Jesper Berg og estiske Andres Kurgpold, begge var til stede i lokalet og deltog i afstemningen. Flere eksperter taler i dagens Information om »en klar interessekonflikt«.

Finanstilsynets indsigelser

Kritikken fra EBA’s undersøgelseskomité har ikke huet de to finanstilsyn. Utallige steder i rapporten indgår de to myndigheders argumenter og indsigelser.

Et sted beklager Finanstilsynet sig eksempelvis over, at »undersøgelsens konklusioner generelt baserer sig på, hvad der er kendt i dag«, snarere »end hvad de to myndigheder vidste på daværende tidspunkt«.

Men det er »forkert«, skriver EBA’s undersøgelseskomité.

»EBA baserer sine konklusioner på de fakta og omstændigheder, som var tilgængelige i den kritiske periode (2007-2014, red.), og antager ikke, at hvad, der er kendt i dag, burde have været kendt den gang,« skriver efterforskerne.

At både det danske og det estiske finanstilsyn er kommet til orde i processen, bestyrker undersøgelseskomiteens troværdighed, mener bl.a. juralektor Niels Skovmand Rasmussen.

»Det er på trods af de indsigelser, som Finanstilsynet har haft, at EBA’s undersøgelseskomité konstaterer disse lovbrud. EBA har altså hørt Finanstilsynets forklaring, og de har stadig ikke været enige i den,« siger Niels Skovmand Rasmussen.

Han bakkes op af Jakob Dedenroth Bernhoft.

»Det er syv bestyrelsesmedlemmer fra EBA, der står bag den, og de to finanstilsyn har haft mulighed for at komme med input. Det er meget solidt og betryggende.«

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), der ansvarlig minister for Finanstilsynet, skriver i en kommentar til Information, at »både det danske og estiske tilsyn burde have været mere aggressivt.«

»Men det er ikke det samme som, at der er begået ulovligheder i tilsynet,« skriver Rasmus Jarlov.

Han tilføjer, at Finanstilsynet med den seneste politiske aftale får de nødvendige ressourcer og værktøjer.

Det har ikke været muligt at få et interview med EBA’s formand Jo Swyngedouw, Finanstilsynets direktør Jesper Berg eller en repræsentant fra estiske Finantsinspektsioon.

Bag om historien

  • Onsdag før påske annoncerede EBA, at man lukkede efterforskningen af, hvorvidt det danske og det estiske tilsyn har begået lovbrud i deres håndtering af hvidvasksagen.
  • Information hæftede sig ved en formulering om, at EBA’s bestyrelse havde »afvist et forslag om muligt lovbrud«, og fik via en kilde i EBA bekræftet, at efterforskerne rent faktisk havde fundet flere lovbrud i sagen, men at bestyrelsen ved en afstemning havde afvist konklusionerne.
  • Siden har vi forsøgt at undersøge, hvad de konkrete lovbrud omhandlede, og om cheferne fra det danske og estiske tilsyn erklærede sig inhabile på bestyrelsesmødet.
  • Finanstilsynet bekræftede over for Information, at undersøgelsen havde konstateret lovbrud, men afviste at udtale sig nærmere. Tilsynet har i stedet flere gange henvist til EBA, som dog oplyste til Information, at materialet var fortroligt.
  • Undervejs kom vi i kontakt med den tyske EU-parlamentariker Sven Giegold. Han er via et læk kommet i besiddelse af den hemmeligholdte EBA-rapport og har indvilget i at dele den med Information. Af hensyn til beskyttelse af Svens Giegolds kilde kan Information på nuværende tidspunkt ikke offentliggøre rapporten.
  • Information har selv søgt om aktindsigt i rapporten hos både EBA og det svenske finanstilsyn. Sidstnævnte imødekom vores aktindsigt, men alt indhold var overstreget med sort.
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Kan det blive mere sammenspist? Rådne æg som ligger i samme kurv som … flere rådne æg.

Tue Romanow, Hanne Ribens, Ib Christensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Torben K L Jensen, Søren Bro, Eva Schwanenflügel og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Det begynder med:

- På trods af klare faresignaler var Finanstilsynets tilsyn med Danske Bank i perioden 2007-2014 så mangelfuldt, at det i flere tilfælde var i strid med EU-lovgivningen.

Det konkluderer Den Europæiske Bankmyndigheds (EBA) undersøgelseskomité i en hemmeligholdt rapport, som Information er kommet i besiddelse af.

Allerede fra 2007 var der »identificerbare indikationer på risici« for hvidvask i Danske Bank i form af bl.a. en advarsel fra den russiske centralbank og en inspektion foretaget af det estiske tilsyn, og derfor »kunne og burde« både det danske og estiske finanstilsyn have gjort mere.

Kilde: https://www.information.dk/indland/2019/04/laekkede-dokumenter-finanstil...

Læs selv resten...

Tue Romanow, Birte Pedersen, Ib Christensen, Eva Schwanenflügel og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Nationalisering af DDB ligger lige for, ikke sandt?

Eva Schwanenflügel

Sådan går det uvægerligt når det er helt i orden at undersøge sig selv for ulovligheder.
Noget vi ligesom har set et par gange før..

Michael Waterstradt, Birte Pedersen, Ib Christensen og søren ploug anbefalede denne kommentar

det er hvad vi får ud af at lade banditter holde øje med banditter.

Michael Waterstradt, Birte Pedersen, Ib Christensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

De hører jo ikke efter og hvad gør man med folk der ikke forstår hvad man siger ?
Vi giver dem en chance til eller gør vi som i lignelsen om de tabte talenter ?
UD AF VAGTEN - NU.

Torben K L Jensen

Og det er uden så meget som en krøllet venezuelansk bolivar som bonus.

Bjarne Bisgaard Jensen, Liselotte Paulsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Ib Christensen

Det er i sager som det her, jeg kommer i hu, at vi har en "incitament" regering.

Birte Pedersen, jørgen djørup og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Birte Pedersen

Og samtidig er der nogen der påstår at der ikke er korruption i Danmark!