Nyhed
Læsetid: 5 min.

Lærernes Pension undersøgte medlemmernes holdninger – og ændrede radikalt klimakurs

Lærernes Pension skiftede kurs, efter at en undersøgelse viste, at deres medlemmer havde tårnhøje forventninger til pensionsselskabet på klimaområdet. En række tjæresand- og kulvirksomheder blev sortlistet, da pensionsselskabet ikke vil stille kapital til rådighed for selskaber, som medlemmerne ikke kan stå inde for, forklarer investeringsdirektør
Efter Lærernes Pension undersøgte medlemmernes interesser, valgte pensionsselskabet at ændre kurs. Det viste sig, at medlemmerne havde »en klar forventning om, at vi havde en grønnere dagsorden i langt højere grad, end vi havde på daværende tidspunkt. Så det flyttede nogle ting«, lyder det fra investeringsdirektør Morten Malle.

Efter Lærernes Pension undersøgte medlemmernes interesser, valgte pensionsselskabet at ændre kurs. Det viste sig, at medlemmerne havde »en klar forventning om, at vi havde en grønnere dagsorden i langt højere grad, end vi havde på daværende tidspunkt. Så det flyttede nogle ting«, lyder det fra investeringsdirektør Morten Malle.

Peter Nygaard Christensen

Indland
3. april 2019

I begyndelsen af 2018 offentliggjorde Lærernes Pension, at de ikke længere ønsker at investere i kuludvinding, tjæresand- og tobaksselskaber. En ny eksklusionsliste blev offentliggjort, 42 firmaer blev frasolgt, og i alt 327 selskaber blev offentligt erklæret uegnede til pensionsselskabets aktieinvesteringer og erhvervsobligationer.

Baggrunden for den nye kurs var blandt andet en meningsmåling, som pensionsselskabet havde foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen skulle afdække medlemmernes holdninger og forventninger til Lærernes Pensions etiske politik, og på flere af områderne viste der sig at være store afstande, fortæller Morten Malle, der er investeringsdirektør i Lærernes Pension.

»Det slog os, at medlemmerne godt nok havde høje forventninger til, hvad vi gjorde på etikområdet. Der var kløfter, og det var noget af det, der gjorde, at vi besluttede os for en ny klimastrategi,« siger han

»Vi kunne bare se, at folk ikke vidste, hvordan vores politik var, men havde en klar forventning om, at vi havde en grønnere dagsorden i langt højere grad, end vi havde på daværende tidspunkt. Så det flyttede nogle ting.«

Undersøgelsen, som Information har set, viste, at 51 procent af medlemmerne syntes, at Lærernes Pension skulle have »lavet en plan for frasalg af alle aktier i virksomheder, der udvinder fossilt brændstof som kul, olie og gas«.

Sandheden var, at Lærernes Pension på det tidspunkt ikke havde sådan en politik og derfor investerede i virksomheder, »der udvinder fossilt brændstof som kul, olie og gas, så længe der var gode afkastmuligheder«, som der står i undersøgelsen. En tilgang, som kun var i overensstemmelse med fem procent af medlemmernes holdninger.

En tilsvarende forskel var der i holdningen til investeringer i både tobak- og våbenvirksomheder, selv om sidstnævnte er en af de mest strikse i den danske pensionsbranche.

78 procent af de adspurgte medlemmer mente, at Lærernes Pension slet ikke burde investere i virksomheder, der fremstiller våben eller producerer dele til våbenindustrien, mens realiteten er, at pensionsselskabet tolererer, at op til 25 procent af en virksomheds omsætning er relateret til våben. En praksis, som de endnu ikke har valgt at ændre, men som bestyrelsen skal diskutere i april 2019.

Lærernes Pension ekskluderer

Lærernes Pension har ca. 145.000 medlemmer og forvalter omkring 100 milliarder kroner. Medlemmerne er lærere eller tidligere lærere, som ikke har direkte repræsentanter i bestyrelsen, men er repræsenteret via lederne af deres faglige organisationer – Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening og Uddannelsesforbundet.

Det er et lille pensionsselskab med kun 21 ansatte og en række af funktionerne outsourcet, og det er derfor begrænset, hvor mange interne ressourcer de kan prioritere til at se tusindvis af investeringer igennem for etiske retningslinjer.

I stedet har de sat et udenlandsk firma til løbende at screene deres investeringer, og hvis de får viden om noget problematisk, så bliver selskabet ekskluderet fra at modtage lån eller få opkøbt aktier.

Andre pensionsselskaber lægger vægt på aktivt ejerskab, hvor man først tager kontakt til selskabet og prøver at få dem til at ændre kurs, stemmer på generalforsamlinger eller holder dialogmøder, men det bruger Lærernes Pension som et af de eneste danske pensionsselskaber ikke ressourcer på.

»Vi skiller os ud, fordi vi ekskluderer,« siger Morten Malle.

»Lærernes Pension vil ikke stille kapital til rådighed for nogen, der driver forretning på en måde, som medlemmerne ikke kan stå inde for.«

Arbejder med ny klimaplan

Arbejdet med klima indebærer dog også andet end bare eksklusioner. Undersøgelsen viste nemlig yderligere, at 51 procent af medlemmerne ønsker, at pensionskasssen med sine investeringer bakker »op om Parisaftalens klimamål om højest to graders global temperaturstigning« og har »sat de højeste mål i branchen for, hvor stor en andel af investeringerne der skal placeres i grøn, vedvarende energi«.

Derfor skal der i løbet af det kommende år også etableres deciderede porteføljer med grønne strategier og rettes henvendelse til alle de eksterne kapitalforvaltere med besked om, at pensionsselskabet prioriterer klimaet i alle investeringer.

»Når kapitalforvalterne træffer valg om, hvad der konkret skal investeres i, så skal de tillægge det betydning, hvor meget CO2-aftryk der er i virksomhederne,« siger Morten Malle.

Eksklusionerne af virksomhederne inden for kuludvinding er valgt ud fra, at man accepterer, at op til 25 procent af omsætningen kan være fra kulproduktion, mens alle firmaer med en højere andel af omsætning fra kul bliver ekskluderet. En grænse, som pensionsselskabet også skal se nærmere på i 2019.

»Vi har fået som opdrag fra bestyrelsen, at vi i 2019 skal genbesøge tolerancegrænserne for at søge at sætte dem ned. Det er med rette – for når man ekskluderer et eller andet, og så alligevel tillader 25 procent, så er det jo ikke marginalt,« siger Morten Malle.

Han vurderer, at det kun er et spørgsmål om tid, før de sidste danske pensionsselskaber også bevæger sig væk fra investeringer i selskaber med markante aktiviteter i kul.

»Hvis man ser på, hvad der er af fossile ressourcer, og hvor meget man kan brænde af og samtidigt holde sig inden for målsætningen om temperaturstigningen, så er der for meget, og det værste er bare kul,« siger Morten Malle.

»Så dels ligger der noget i, at vi gerne vil understøtte overgangen til noget, der er mere fossilfrit, men der er også et element af, at hvis vi ikke sælger det fra, så kommer vi om nogle år til at ligge inde med noget, der ikke har nogen værdi.«

Er dine pensionspenge investeret ansvarligt? Tjek det her

Dit pensionsselskab har investeringer i virksomheder, som andre pensionsselskaber har sortlistet og ikke vil investere i, eksempelvis fordi de understøtter krænkelser af menneskerettighederne og udvinding af kul og olie.

Vælg dit pensionsselskab og se nærmere på disse kontroversielle investeringer*. Du kan desuden sende en besked til dit pensionsselskab, hvis du finder anledning til det.

Se resultatet for dit pensionsselskab:
AP Pension
ATP
DANICA
DIP
Industriens
JØP
Lægernes
Lærernes
MP Pension
PenSam
PensionDanmark
PFA
PKA
Pædagogernes
Sampension
TopDanmark
VELLIV

Klik her for at læse om pensionsselskabernes samlede kontroversielle investeringer

De 17 største danske pensionsselskaber ejer aktier for 653.845.624.059 kr. Heraf er 42.158.357.542 kr. investeret i kontroversielle aktier. De fordeler sig sådan her:

Områder Beløb i DKK
Kul og minedrift 7.352.512.910
Olie-gas 6.968.783.540
Våben 5.259.453.576
Problemer med arbejdstagerrettigheder 4.234.478.107
Problemer med menneskerettigheder 4.010.589.083
Tobak 3.860.625.522
Tjæresand 564.976.985
Besatte områder 561.581.003
Andre 9.232.918.215

* Informations undersøgelse er baseret på aktielister, som pensionsselskaberne har offentliggjort eller udleveret til Information i perioden oktober 2018-februar 2019. Der er derfor tale om et øjebliksbillede, og der kan være aktier, som siden er blevet købt eller solgt.

Er dine pensionspenge investeret ansvarligt?
 

# har aktier for #, som vi har haft adgang til at analysere.

Heraf er #%, svarende til #, placeret i kontroversielle selskaber. Det er # gennemsnittet for hele branchen (6,43%).

Kontroversielle investeringer:

Med kontroversielle selskaber mener vi selskaber som ét eller flere andre af de 17 største danske pensionsselskaber har valgt at ekskludere fra deres investeringer. Det kan f.eks. være på grund af en konkret overtrædelse af menneskerettighederne, fordi et selskab baserer for stor andel af sin produktion på kul eller fordi de er involveret i våbenproduktion, der går imod pensionsselskabets politik.
 
Se pensionsselskabets bemærkninger her
 

Skriv til dit pensionsselskab

Hent hele datasættet eller vælg et andet pensionsselskab

Serie

Den sorte liste: Er dine pensionspenge investeret ansvarligt?

Informations har kortlagt de 17 største danske pensionsselskabers aktieinvesteringer. Det er den hidtil mest omfattende kortlægning af sin slags. I denne serie sætter vi fokus på, om din pensionsopsparing er investeret ansvarligt, og på hvordan pensionsselskaberne kan bruge deres medejerskab til at påvirke kontroversielle virksomheder.

Du kan også selv tjekke hvad dine pensionskroner er investeret i og få hjælp til at skrive til dit pensionsselskab.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Tak til lærerne. Skal noget ændres, er det vigtigt, at nogen tager ansvar.

Svend Erik Sokkelund

Der skal våben til at bevare fred. Og for at tage et aktuelt eksempel: Der skal masser af kul til at producere isolerende Rockwool, der sparer miljøet for store varmetab.